Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
QUE8006
A:9do Algarve, que gãou
A:12Badallouz, que reino é
A:13muit' antigu', e que tolleu
A:17e que dos Romãos Rei
A:22que éste Madre de Déus,
A:23en que ele muito fía.
BEste é o Prólogo das Cantigas de Santa María, ementando as cousas que há mestér eno trobar.
B:1Porque trobar é cousa en que jaz
B:4per que entenda e sábia dizer
B:5o que entend' e de dizer lle praz,
B:9a mostrar ende un pouco que sei,
B:11ca per ele tenno que poderei
B:12mostrar do que quéro algũa ren.
B:13E o que quéro é dizer loor
B:15Santa María, que ést' a mellor
B:16cousa que el fez; e por aquest' éu
B:18e rógo-lle que me queira por séu
B:19trobador e que queira méu trobar
B:21dos miragres que ela fez; e ar
B:26que queno há sempre per i mais val;
B:32ca sei de pran que, se a ben servir,
B:33que non poderei en séu ben falir
B:38que lle praza do que dela dissér
B:40que me dé gualardôn com' ela dá
B:41aos que ama; e queno soubér,
1Esta é a primeira cantiga de loor de Santa María, ementando os séte goios que houve de séu Fillo.
1:3en que Déus quis carne fillar
1:16do que o mund' há de salvar
1:19Elisabét, que foi dultar,
1:38por que sen demorada
1:42que ll' houve pois contada
1:46do ángeo, que lle falar
1:49ca Jesú, que vẽes buscar,
1:53que houv' ela, u viu alçar
1:63a graça que Déus envïar
1:65que por el' esforçada (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
1:66foi a companna que juntar
1:69por que soubéron preegar
1:74quis, des que foi passada
2Esta é de como Santa María pareceu en Toledo a Sant' Alifonsso e déu-ll' ũa alva que trouxe de Paraíso, con que dissésse missa.
2:3que sas graças e séus dões
2:6que déu a un séu prelado,
2:7que primado foi d' Espanna
2:10que trouxe de Paraíso,
2:16que sas graças e séus dões
2:21que fez da virgĩidade
2:23per que sa loor tornada
2:41que nas sas féstas vestisse,
2:51nen que per nulla maneira
2:58que o fillou a séu dano;
3Esta é como Santa María fez cobrar a Teófilo a carta que fezéra cono démo, u se tornou séu vassalo.
3:3que nós per nóssa folía
3:7da maçãa que gostou,
3:8per que sofreu muit' afán
3:12que o foi end' el sacar.
3:15sérvo, que fora fazer
3:35que, se non per rógos téus,
3:39trões u a que de prez
4Esta é como Santa María guardou ao fillo do judéu que non ardesse, que séu padre deitara no forno.
4:1A Madre do que livrou
4:6houve que fazer sabía
4:14leeu que leer podía
4:19con que éra leedor,
4:20que ía en séu tropél.
4:22o que ll' avẽo un día
4:23de Pascoa, que foi entrar
4:31que hóstïas a comer
4:33que viía resprandecer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
4:39que por fillar séu quinnôn
4:44que foi mais doce ca mél.
4:50que fezéra. El dizía:
4:52que vi so o chapitél.”
4:55que de séu siso saiu;
4:61Raquél, sa madre, que ben
4:64que lle no forno ardía,
4:70o por que ela carpía,
4:72en que o moço jazía,
4:73que a Virgen quis guarir
4:82o que a dona cobría
4:83que sôbelo altar vi
4:89e o padre, que o mal
5Esta é como Santa María ajudou a Emperadriz de Roma a sofrê-las grandes coitas per que passou.
5:4un mui gran miragre que fazer quis pola Emperadriz
5:7que a guardou do mundo, que lle foi mal joíz,
5:8e do démo que, por tentar, a cuidou vencer.
5:9Esta dona, de que vos disse ja, foi dun Emperador
5:12Mas a dona tant' éra fremosa, que foi das bélas flor
5:16e ela outrossí a el amava mais que outra ren;
5:22de que vos ja diss', a sa mollér a Emperadriz o déu,
5:29dela, e disse-lle que a amava mui de coraçôn;
5:32jurando muito que o faría i morrer.
5:35e pois que tod' est' houve feito, pera Roma se tornou;
5:36mas ante que d' Ultramar se partisse, mandad' envïou
5:38o séu irmão mui falsso, que a foi traer.
5:43preguntou-lli que fora, e el lle recodiu:
5:47de sa mollér, que, porque non quiséra con ela errar,
5:48que o fezéra porende tan tóst' en un cárcer deitar.
5:50que se leixou do palafrên en térra caer.
5:54e lógo que a viu, mui sannudo a ela leixou-s' ir
5:57Dous monteiros, a que esto mandou, fillárona des i
5:60que jouvéssen con ela per força, segund' éu aprendí.
5:62chegou un Conde, que lla foi das mãos toller.
5:68que crïedes nósso fill' e facedes crecer.”
5:69Pois que o Cond' aquesto diss', entôn atán tóste, sen al,
5:73e porên tenno que seja contra nós leal,
5:75Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu,
5:77mas un irmão que o Cond' havía, mui falss' e sandeu,
5:82a santa dona, que o sentiu mórto, diss': “Ai, que farei?”
5:83O Cond' e a Condessa lle disséron: “Que hás?” Diz: “éu hei
5:84pesar e coita por méu crïado, que óra mórt' achei.”
5:86de ti, que o matar foste por nos cofonder.”
5:87Pois a dona foi ferida mal daquel, peior que tafur,
5:89senôn a Condessa, que lla fillou, mas esto muit' adur;
5:92que a fezésse mui longe no mar somerger.
5:94disse-lle que fezésse séu talán, e sería sa pról;
5:97Entôn vẽo vóz de céo, que lle disse: “Tól
5:105A Emperadriz, que non vos éra de coraçôn rafez,
5:106com' aquela que tanto mal sofrera e non ũa vez,
5:108mas en dormindo a Madre de Déus direi-vos que lle fez:
5:110con que podésse os gafos todos guarecer.
5:111A santa dona, pois que s' espertou, non sentiu null' afán
5:114“Madre de Déus, bẽeitos son os que en ti fïúza han,
5:119de bõa gente, que non havía i mouros nen judéus.
5:126carn' e pescado do méu haver, que te non cóst' ũa nóz.”
5:129Ontr' os gafos que a dona guariu, que foron mais ca mil,
5:131mas ant' houv' el a dizer séu pecado, que fez come vil.
5:133dona, que perderan por traïçôn mui sotil
5:134que ll' aquel gafo traedor fora bastecer.
5:136mas de grand' algo que porên lle davan ela ren non pres,
5:139Emperador, que a chamou e disso-lle: “Ves?
5:142mas ante que éu en el faça ren, séus pecados dirá
5:144E pois foi feito, o Emperador diss': “Ai Déus, que será?
5:148en vós saberdes que soon essa, par Déus de véra cruz,
5:149a que vós fezéstes atán gran tórto, com' agor' aduz
5:151mas des hoi mais a Santa María, que é luz,
5:152quéro servir, que me nunca há de falecer.”
5:153Per nulla ren que ll' o Emperador dissésse, nunca quis
5:154a dona tornar a el; ante lle disse que fosse fis
5:155que ao ségre non ficaría nunca, par San Denís,
6Esta é como Santa María ressucitou ao meninno que o judéu matara porque cantava “Gaude Virgo María”.
6:1A que do bon rei Daví
6:5Porend' a Sant' Escritura, | que non mente nen érra,
6:6nos conta un gran miragre | que fez en Engratérra
6:7a Virgen Santa María, | con que judéus han gran guérra
6:8porque naceu Jesú-Cristo | dela, que os reprende.
6:10a que morreu o marido, | con que éra casada;
6:11mas ficou-lle del un fillo, | con que foi mui confortada,
6:16que vencía quantos éran | en sa térr' e alende.
6:17E o cantar que o moço | mais apósto dizía,
6:18e de que se mais pagava | quen quér que o oía,
6:19éra un cantar en que diz: | “Gáüde Virgo María”; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
6:20e pois diz mal do judéu, que | sobr' aquesto contende.
6:22que qualquér que o oía | tan tóste o fillava
6:24dizend': “éu dar-ll-ei que jante, | e demais que merende.”
6:25Sobr' esto diss' o meninno: | “Madre, fé que devedes,
6:26des hoge mais vos consello | que o pedir leixedes,
6:28e leixad' ela despenda, | pois que tan ben despende.”
6:29Depois, un día de fésta, | en que foron juntados
6:30muitos judéus e crischãos | e que jogavan dados,
6:32todos, senôn un judéu que | lle quis gran mal des ende.
6:33No que o moço cantava | o judéu meteu mentes,
6:35e déu-lle tal dũa acha, | que ben atro enos dentes
6:40que o andava buscando | e dalend' e daquende.
6:44un judéu o levou sigo, | que os panos revende.”
6:47“Di-me que fazes, méu fillo, | ou, que estás atendendo,
6:48que non vẽes a ta madre, | que ja sa mórt' entende.”
6:49Pois diss': “Ai, Santa María, | Sennor, tu que és pórto
6:51ou viv' ou qual quér que seja; | se non, farás-me gran tórto,
6:52e direi que mui mal érra | queno téu ben atende.”
6:53O menínn' entôn da fóssa, | en que o soterrara
6:55a cantar “Gaude María”, | que nunca tan ben cantara, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
6:56por prazer da Glorïosa, | que séus sérvos defende.
6:57Entôn tod' aquela gente | que i juntada éra
6:60viv' e são, e dizían | todos: “Que ben recende!”
6:61A madr' entôn a séu fillo | preguntou que sentira;
6:63e que houvéra tal sono | que sempre depois dormira,
6:64atá que Santa María | lle disse: “Léva-t' ende;
6:66e o cantar que dizías | méu ja escaeciste;
6:67mas léva-t' e di-o lógo | mellor que nunca dissiste,
6:68assí que achar non póssa | null' hóm' i que emende.”
6:71e aquel que o ferira | eno fógo o queimaron,
7Esta é como Santa María livrou a abadessa prenne, que adormecera ant' o séu altar chorando.
7:3que a sa graça ponna
7:4sobre nós, por que errar
7:8un miragre que achei
7:9que por ũ' abadessa (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
7:14a foi, por que emprennar
7:16hóme que de recadar
7:35por esto, que ante mi
7:51que éran d' ôrdin d' Onna,
7:54que non sei que ll' aponna.”
8Esta é como Santa María fez en Rocamador decender ũa candea na vïóla do jograr que cantava ant' ela.
8:5E por aquest' un miragre | vos direi, de que sabor
8:6haveredes poi-l' oírdes, | que fez en Rocamador
8:9Un jograr, de que séu nome | éra Pedro de Sigrar,
8:10que mui ben cantar sabía | e mui mellor vïolar,
8:11e en toda-las eigrejas | da Virgen que non há par
8:13O lais que ele cantava | éra da Madre de Déus,
8:16cantares, ũa candea | nos dade a que cẽemos.”
8:21Mas o jograr, que na Virgen | tiínna séu coraçôn,
8:34entendeu que muit' errara, | e lógo s' arrepentiu;
8:36perdôn por Santa María, | en que vós e nós creemos.
8:38que déu ao jograr dõa | e converteu o negral
8:40lle trouxe a sa eigreja | o jograr que dit' havemos.
9Esta é como Santa María fez en Sardonai, préto de Domás, que a sa omagen, que éra pintada en ũa távoa, se fezésse carne e manass' óio.
9:1Por que nós hajamos
9:5que Santa María
9:7En esta cidade, | que vos hei ja dita,
9:11Mas, por que sabiámos
9:18a toda-las gentes | que per i passavan,
9:20que pousou con ela, | com' outros pousavan.
9:28muito lle rogava | que per i tornasse,
9:29des que el houvésse | fito-los gẽollos
9:32que, se vos prazía,
9:34que dalá vejamos
9:35da que sempre guía
9:37Pois que foi o monge | na santa cidade,
9:40non lle vẽo a mente, | que el prometera; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
9:43“que gran demorança
9:53que, per obridança,
9:54se a que amamos
9:57Mantenent' o frade | os que con el ían
9:67E pois que o monge | aquesto feit' houve,
9:70achou, que correndo | pera ele vẽo
9:74por que ben creamos
9:75que Déus o quería
9:78que, macar se fora, | non perdera medo
9:80que roméus roubava, | diss' aos séus quedo:
9:81“Por que non matamos
9:95que Déus prendería
9:98o monj' entôn disse: | “Como quér que seja,
9:110que do que tragían | muit' en mar deitaron,
9:114a que aoramos,
9:115que sigo tragía
9:117por no mar deitá-la. | Que a non deitasse
9:125que és alegría
9:141“Por que non leixamos.”
9:144esta que compramos,
9:155cértos que corría
10:8que de todo mal o póde guardar;
10:10que faz no mundo per maos sabores.
10:14que nós fazemos come pecadores.
10:15Esta dona que tenno por Sennor
10:16e de que quéro seer trobador,
11Esta é de como Santa María tolleu a alma do monge que s' afogara no río ao démo, e feze-o ressocitar.
11:10monge que trager
11:15Sen muito mal que fazía,
11:28mas no río que soía
11:42que dest' alm' haver
11:52mas a Virgen que nos guía
11:57que per alí lles faría
11:72o sino a que s' ergía,
12:1O que a Santa María mais despraz,
12:4que a Reínna do Céo | quis en Toledo mostrar
12:5eno día que a Déus foi corõar,
12:6na sa fésta que no mes d' Agosto jaz.
12:9oíron vóz de dona, que lles falou
12:13que méu Fillo mataron, seendo séus,
12:16da eigreja e a todos | diss' o que da vóz oiu;
12:21omagen de Jeso-Crist', a que ferir
12:24en que aquela omagen | querían lógo põer.
13Esta é como Santa María guardou o ladrôn que non morresse na forca, porque a saüdava.
13:4que feze Santa María, | dun mui malfeitor ladrôn
13:5que Elbo por nom' havía; | mas sempr' en sa oraçôn
13:7Onde ll' avẽo un día | que foi un furto fazer,
13:14so os pées e alçó-o | assí que non s' afogou.
13:15Assí esteve tres días | o ladrôn que non morreu;
13:18o laço per que morresse, | mas a Virgen o guardou.
13:19U cuidavan que mórt' éra, | o ladrôn lles diss' assí:
13:20“Quéro-vos dizer, amigos | óra por que non morrí:
13:22que me nas sas mãos sofre | que m' o laço non matou.”
13:25Elbo, o ladrôn, da forca, | que depois por servidor
14Esta é como Santa María rogou a séu Fillo pola alma do monge de San Pedro, por que rogaran todo-los santos, e o non quis fazer senôn por ela.
14:4a que o troux' en séu córpo, | e depois nos braços séus
14:8en un mõesteir' antigo, | que soía prét' estar
14:10monges e que de San Pedro | havían a vocaçôn.
14:12que dos sabores do mundo | mais ca da celestïal
14:15E tan tóste que foi mórto, | o dém' a alma fillou
14:18que a alma do séu monge | por el houvésse perdôn.
14:19Pois que San Pédr' esto disse | a Déus, respôs-ll' el assí:
14:20“Non sabes la profecía | que diss' o bon rei Daví,
14:21que o hóme con mazéla | de pecado ante mi
14:27Quando viu San Pédr' os Santos | que assí foran falir,
14:29que rogass' ao séu Fillo | que non quiséss' consentir
14:30que a alma do séu frade | tevéss' o dém' en prijôn.
14:32foi rogar que aquel frade | houvésse por séu amor
14:36o frade que éra mórto | foi-s' en pées lógu' erger,
14:38se non por Santa María, | a que Déus lo déu en don.
15:1Todo-los Santos que son no Céo | de servir muito han gran sabor
15:5pois que por eles encravelados
15:15que os crischãos matar quería,
15:18que per ren non podía maior.
15:25e diss' assí: “Aquel que non érra,
15:26que Déus é, te salv', Emperador.”
15:29mas quér' agora que sábias tanto
15:30que mui mais sei éu ca ti assaz,
15:32que sei o que en natura jaz.”
15:36pan d' horjo, que lle foi ofrecer
15:38por Déus, con que possamos viver.
15:43E mais ti digo que, se conqueiro
15:53“Jüião, deste fẽo que dado
15:54mi hás que comesse feziste mal; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
15:55e est' orgullo que mi hás mostrado, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
15:56Déus tio demande, que pód' e val;
15:66que nos guarde daquel traedor.”
15:73Santa María, que désse vías
15:74per que saíssen daquel pavor.
15:80que a térra toda 'sclareceu,
15:81e dizendo: “Pois que hei congeito,
15:85“Jüião falsso, que rezõava
15:89du vai ontr' os séus, en que fïava,
15:96que en térra mórto o deitou
15:99Tod' aquesto que vos óra dito
15:113e teve que éra verdadeiro
15:122que nunca atal déu justador.
15:124que digo non me creedes ên:
15:128por Déus que o mund' en poder ten,
15:130que dev' hóm' ên seer sabedor.”
15:134con que San Mercuir' o cólbe fez,
15:136foron que a Virgen mui de prez
15:140que creer podían muit' adur,
15:143que lles este feito foi contando,
15:145des que leixara a hóst' alçando
15:148que ll' un cavaleiro branco déu,
15:149per que alma tan tóste partida
15:158da Virgen, que durou ben un mes;
15:161que lles contaron da mórt' a gésta
15:162que pres Jüião a gran door.
16Esta é como Santa María converteu un cavaleiro namorado, que s' houvér' a desasperar porque non podía haver sa amiga.
16:4fremoso miragre, que foi en França fazer
16:5a Madre de Déus, que non quiso leixar perder
16:6un namorado que s' houvér' a desasperar.
16:9mas tal amor houv' a ũa dona, que de pran
16:11E pola haver fazía o que vos direi:
16:13u se non provasse tan ben, que conde nen rei
16:14polo que fazía o non houvéss' a preçar.
16:16e tan francamente, que lle non ficava ren;
16:17mas quando dizía aa dona que o sen
16:20da que el amava, e séu desamor sentiu,
16:23Mas con coita grande que tiínna no coraçôn, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
16:26que a Déus rogasse que lla fezésse gãar.
16:27O sant' abade, que o cavaleiro sandeu
16:29que pelo dém' éra; e porên se trameteu
16:34que é poderosa e vo-la poderá dar.
16:35E a maneira en que lla devedes pedir
16:36é que duzentas vezes digades, sen mentir,
16:41senôn poucos días que na cima ên leixou
16:42con coita das gentes que ían con el falar.
16:45que en ũ' ermida da Madre do Salvador
16:46foi comprir aquelo que fora ant' obridar.
16:50tan fremos' e crara que a non pod' el catar;
16:53de mi e da outra dona, a que te mais praz
16:56tu és a mais fremosa cousa que estes méus
16:58sérvos que tu amas, e quér' a outra leixar.”
16:61tanto que est' ano rézes por mi outra vez
17Esta é de como Santa María guardou de mórte a honrrada dona de Roma a que o démo acusou pola fazer queimar.
17:8que ũa dona mui de coraçôn
17:10sofreu que fosse do démo tentada.
17:14que del havía, que a fez prennada.
17:15A dona, pois que prenne se sentiu,
17:23E ontr' o al que soub' adevinnar,
17:25e disse que llo quería provar,
17:26en tal que fosse lógu' ela queimada.
17:33que lle foi dizer per quanto passou,
17:34de que foi ela mui maravillada.
17:38en que éu póssa seer conssellada.”
17:48e esta coita que tu hás de pran
17:49faz o maestre; mas mẽos que can
18Esta é como Santa María fez fazer aos babous que crían a seda dúas toucas, porque a dona que os guardava lle prometera ũa e non lla déra.
18:11que muito sirgo crïar
18:18que no altar siía
18:19da Virgen que non há par,
18:20en que muito criía.
18:21Pois que a promessa fez,
18:26grande que i prendía,
18:31d' Agosto, que vẽo i
18:36a touca que devía.
18:45E pois que assí chorou,
18:49i, que vẽéssen parar
18:60que fez a que nos guía.”
18:65touca, per que fossen par,
18:66que se alguên quería
18:73que faz nas féstas sacar
18:75dos que na Virgen dultar
19Esta é como Santa María fillou vingança dos tres cavaleiros que mataron séu ẽemigo ant' o séu altar.
19:2cona que de Déus é Madre e Filla.
19:4que mostrou a Madre do Rei grorïoso
19:10por prazer do démo, que os séus aguilla.
19:11O enserrado teve que lle valrría
19:15E pois que o eles péças feit' houvéron,
19:18ca Déus os trillou, o que os maos trilla.
19:26que os non metesse o dém' en sa pilla.
19:29que lles mandou, por remĩir séus pecados,
19:30que fossen da térra como quen s' eixilla.
19:31Demais lles mandou que aquelas espadas
19:32con que o mataran fossen pecejadas
19:33e cintas ên feitas, con que apertadas
20:5per que dissésse
20:10por nós que, andando
20:13que tu muit' avorreces —
20:21que, sossacando,
20:36do démo, que sterreces.
20:46que os téus non faleces.
21:3Na que Déus séu Sant' Esperit' envïou,
21:4e que forma d' hóme en ela fillou,
21:6vertude per que podéss' esto comprir.
21:9mollér, que con coita de que maninna
21:14me dá, con que goi' e te póssa servir.”
21:15Lóg' o que pediu lle foi outorgado,
21:17que a Santa María demandado
21:19Mas o menínn', a pouco pois que naceu,
21:26que toda-las gentes fez a si vĩir.
21:28“Santa María, que me fuste fazer
21:30por que non podésse con ele goír?
21:31Sennor, que de madre nome me déste,
21:33mas polo prazer que do téu houvéste
21:34Fillo, dá-m' este méu que veja riír.
21:35Ca tu sóa és a que mio pódes dar,
21:38dá-mio vivo, que haja que ti gracir.”
21:42que o fez no leit' u jazía bolir.
22Esta é como Santa María guardou a un lavrador que non morresse das feridas que lle dava un cavaleiro e séus hómees.
22:6que ela fez grande nos días méus.
22:8que un cavaleiro, por desamor
22:9mui grande que haví' a séu sennor,
22:14do que na cruz mataron os judéus.
22:17cuidou que éra o coteif', entôn
22:18mais bravo foi que Judas Macabéus.
22:25que fez a Reínna esperital,
23:3Desto direi un miragre que fez en Bretanna
23:5en que muito bon costum' e muita bõa manna
23:6Déus poséra, que quis dela seer séu vezinno.
23:7Sobre toda-las bondades que ela havía,
23:8éra que muito fïava en Santa María;
23:10del Rei, que a sa casa vẽéra de caminno.
23:16havê-lo, non éra end' en térra que podésse
23:17por dinneiros nen por outr' haver que por el désse,
23:21que me saques daquesta vergonna tan sobeja;
23:26que non achass' i avond' o riqu' e o mesquinno.
24Esta é como Santa María fez nacer ũa fror na boca ao crérigo, depois que foi mórto, e éra en semellança de lílïo, porque a loava.
24:5quéro, que foi en França.
24:7que éra tafur e ladrôn,
24:42Que, porque fora ben dizer
25:1Pagar ben pód' o que dever
25:2o que à Madre de Déus fía.
25:5que fezo a Virgen sen par,
25:7por un hóme que séu haver
25:20“Amig', aquesto que tu quéres
25:29que o per ren léves de mi.”
25:35porque sei que santa mollér
25:41“Sas omágẽes, que veer
25:48que por fïança llas metía
25:49por que ll' o séu fosse render
25:61por que non diga pois: ‘Non hei
25:74a que o el pagar devía.
25:75O crischão, que non mentir
25:76quis daquel prazo que poséra,
25:77ant' un día que a vĩir
25:90que a arc' ant' ele fogía.
25:95non vales, que fuste temer
25:102fez que aportou ant' el fóra.
25:106de saber o que i jazía.
25:111que non ll' houvéssen d' entender
25:119que lle déss' o que ll' acreer
25:120fora; se non, que el diría
25:121atal cousa per que caer
25:124bõo tenno que t' hei pagado:
25:126que no altar ch' hôuvi mostrado,
25:127que te fará ben connocer
25:130con ela, que mal t' ên verría.”
25:138o que daquel preit' averría.
25:142rógo-te que digas verdade
25:143per que tu faças parecer
25:145que contra mi cuida trager
25:146do que lle dar non devería.”
25:151sabes que fuste receber
25:152téu haver, que ren non falía,
25:160o que profetou Isaía,
26Esta é como Santa María juïgou a alma do Roméu que ía a Santïago, que se matou na carreira por engano do dïabo, que tornass' ao córpo e fezésse pẽedença.
26:2a Madre do que o mundo | tod' há de joïgar.
26:3Mui gran razôn é que sábia dereito
26:8que a quis avondar.
26:10dun joízo que déu Santa María
26:11por un que cad' ano ía,
26:18que ant' albergar
26:25mais branco que un arminno,
26:30do que fust' errar,
26:31por que non cáias no lago
26:33Mas ante farás esto que te digo,
26:35talla o que trages tigo
26:36que te foi deitar
26:39O roméu, que sen dôvida cuidava
26:40que Santïag' aquelo lle mandava,
26:46por non lles apõer que o mataron,
26:49démões, que a levaron
26:57a alma do méu roméu que fillastes,
26:65por que somos ben certãos
26:66que non dev' entrar
26:72da que non há par,
26:73e o que julgar façamos
26:78que fosse tornar
26:83de que foi pois Déus servido;
26:85pod' o de que foi falido,
26:86con que fora pecar.
27:3Vencer dev' a Madre daquel que deitou
27:8fez na sinagóga que foi dos judéus
27:9e que os Apóstolos, amigos séus,
27:13dizendo que o haver querían dar
27:14que pola venda foran ên receber.
27:17“Contra tal querela que ór' ante mi
27:18os judéus fezéron, que ides dizer?”
27:21pois que lla compramos e fezémos ên
27:22eigreja da que virgen foi conceber.”
27:30a rogaron que os vẽéss' acorrer.
27:34per que a os judéus hajan de perder.”
27:35E pois que o prazo chegou, sen falir,
27:38e dos séus que fossen a próva veer.
27:39Des que foron dentr', assí lles conteceu
27:40que lógo San Pédr' ant' o altar varreu,
27:43Os judéus disséron: “Pois que a Déus praz
27:44que esta omagen a María faz,
27:49que foi a primeira que se nunca fez
27:52que a Santa María non foi fïél,
27:54que ll' aquela omagen fossen trager.
27:55E os judéus, que sempr' acostumad' han
27:58que a non ousaron per ren sól tanger.
28Esta é como Santa María defendeu Costantinóbre dos mouros que a combatían e a cuidavan fillar.
28:2o que a Santa María | há por séu escudo.
28:6que fez mui grand' e féro
28:7a Virgen que non há par,
28:8que non quis que perdudo
28:9foss' o póblo que guardar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
28:12pois que foi de crischãos
28:20con sanna que havía,
28:21que se per força prender
28:23que faría ên matar
28:26que tiínnan ascondudo. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
28:31que foi a Virgen rogar
28:32que dela acorrudo
28:38que ant' a majestade
28:40candeas, que traúdo
28:50que tóste foi fendudo.
28:53que presos foran sen al,
28:55non fosse, que i chegar
28:58que non fosse caúdo.
28:65cólb' houve dos que i dar
28:68aos que combatían
28:69que Déus por sa Madre fez
28:70que dalí u ferían
28:76cuidou que per abéte
28:81que os vẽéss' ajudar;
28:92ca viu que aquel feito
28:107E o por que esto fiz,
28:111vi, que vos vẽo livrar;
28:117que aquel Soldán de Sur
28:120que non fosse corrudo
29:6a muitos que foron i, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
29:10que non foron de pinturas.
29:19per que devemos creer
29:20que é Sennor das naturas,
29:21que nas cousas há poder
29:25que a sa Madre honrrar
30Esta é de loor de Santa María, de como Déus non lle póde dizer de non do que lle rogar, nen ela a nós.
30:2que non fôssemos nados,
30:3se nos non désse Déus a que rogar
30:6ben que fazer podía,
30:9que lle rógue, quando sannudo for
30:11que da sa graça nen do séu amor
30:15que madr', amiga ll' é, creed' a mi,
30:23dizer que non rógue de coraçôn
30:29no séu reino que el pera nós ten,
30:35que Jeso-Crist' e a que nos mantên
31Esta é como Santa María levou o boi do aldeão de Segóvia que ll' havía prometudo e non llo quería dar.
31:3sas mercees, que quinnôn
31:5Desto mostrou un miragre | a que é chamada Virga
31:6de Jésse na sa eigreja | que éste en Vila-Sirga,
31:7que a préto de Carrôn
31:11Alí van muitos enfermos, | que receben sãidade,
31:12e ar van-x' i muitos sãos, | que dan i sa caridade;
31:15que van i de coraçôn
31:17E porend' un aldeão | de Segóvia, que morava
31:18na aldea, ũa vaca | perdera que muit' amava;
31:25dar-t-ei o que traj', en don,
31:27que de lob' e de ladrôn
31:29son as cousas que tu quéres; | e por aquesto te rógo
31:30que mi aquesta vaca guardes.” | E a vaca vẽo lógo
31:51éran, que ena maisôn
31:54que tan ben tirar podésse | o carr' e sofrer traballo,
31:56que han as unnas fendudas,
31:59O lavrador que pós ele | a mui gran préssa vẽéra,
31:63a que das cousas sermôn
31:64fez que ll' éran conteçudas.
32Esta é como Santa María amẽaçou o bispo que descomungou o crérigo que non sabía dizer outra missa senôn a súa.
32:7que santa María | fez, que por nós óra,
32:8dũu que al, fóra (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
32:14en que el morava | foi end' acusado;
32:18o que oía
32:22que a vezindade
32:25e que sa vía
32:32que gran folía
32:34te digu' e ti mando | que destas perfías
32:46da que nos guía,
33Esta é como Santa María levou en salvo o roméu que caera no mar, e o guïou per so a agua ao pórto ante que chegass' o batél.
33:3a Madre daquel que fez
33:6un miragre, que achar
33:9que fez a Virgen sen par
33:11que séus son os mandamentos.
33:15se foi, que os bastimentos
33:20i, que cuidava passar
33:30que i éran, e tombar
33:37de que oíran falar,
33:38dos que quéren perfïar
33:45aquel que perigoar
33:49que a verdad' enssinar
33:59que quen per ela fïar,
33:64que dos séus ensinamentos
33:66que non podéssen errar
34Esta é como Santa María fillou dereito do judéu pola desonrra que fezéra a súa omagen.
34:1Gran dereit' é que fill' o démo por escarmento
34:3Porên direi un miragre, que foi gran verdade,
34:4que fez en Costantinóble, na rica cidade,
34:6que quen contra ela vai, palla é contra vento. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
34:9que non podían achar ontr' outras mais de cento
34:10tan fremosa, que furtar foi un judéu a tento
34:15Pois que o judéu assí foi mórt' e cofondudo,
34:16e o démo o levou que nunc' apareçudo
34:19E pero que o logar muit' enatio estava,
34:21que spécïas d' Ultramar, bálssamo nen onguento,
34:22non cheiravan atán ben com' esta que emento.
34:23Pois que a sacou dalí, mantenente lavou-a
34:28fez i a Madre de Déus, que d' óio semellança
34:30que ficasse deste feito por renembramento.
35Esta é como Santa María fez queimar a lãa aos mercadores que ofereran algo a súa omage, e llo tomaran depois.
35:1O que a Santa María | dér algo ou prometer,
35:2dereit' é que s' en mal ache | se llo pois quisér toller.
35:4ca o ben que nós havemos, | Déus por ela no-lo déu.
35:7Desta razôn un miragre | direi fremoso, que fez
35:8a Virgen Santa María, | que é Sennor de gran prez,
35:9por ũas sas reliquas | que levaron ũa vez (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
35:10ũus crérigos a França, | de que vos quéro dizer.
35:11Estes foron da cidade | que é chamada Leôn
35:13que ardeu tan fèramente | que se fez toda carvôn;
35:19Os crérigos, quando viron | que a eigreja queimar
35:21que se fossen pelo mundo | conas relicas gãar
35:22per que sa eigreja feita | podéss' aginna seer.
35:23Maestre Bernald' havía | nom' un que ér' en daián
35:25que por haver Paraíso | sempre sofría afán;
35:29que depois a Ingratérra | ar passou e, com' oí,
35:31dun mercador que havía | per nome Colistanús,
35:32que os levass' a Bretanna, | a que pobrou rei Brutús;
35:33e entrou i tanta gente | que non cabían i chus,
35:34de mui ricos mercadores | que levavan grand' haver.
35:36houvéron tan gran bonaça | que non podía maior;
35:39de cossairos que fazían | en aquel mar mal assaz. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
35:41con estes que aquí vẽen; | mais paremo-nos en az,
35:43Lógo que esto foi dito, | maestre Bernalt sacou
35:44a arca conas relicas; | e tanto que as mostrou,
35:45dos mercadores que ían | ena nav' un non ficou
35:46que tan tóste non vẽéssen | mui grand' algu' i oferer.
35:49dizendo: “Sennor, tod' esto | filla que non leixes ren,
35:50sól que non guardes os córpos | de mórt' e de mal prender.”
35:53E o que tiínn' a arca | das relicas, sen mentir,
35:56e o que tiínn' a arca | da Virgen, Madre de Déus, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
35:58de Santa María somos, | a de que Déus quis nacer,
35:66se levantou muit' aginna, | que as galéas volver
35:67fez, que a do almirallo | de fond' a cima fendeu,
35:69e déu-lle tan gran ferida, | que os ollos lle verteu
35:72alongar entôn tan muito | que as non viron nenllur;
35:73e apareceu-lles Dovra, | a que pobrou rei Artur,
35:78miragre maravilloso, | per que os fez guarecer
35:80que matou séus ẽemigos, | como vos éu ja dit' hei.
35:84que o todo non tomemos, | mas tornaremos dacá;
35:85daquelo que gaannarmos | cada ũu i dará
35:86o que vir que é guisado, | como o podér sofrer.”
35:90que en salvo a sa térra | a podería trager.
35:92moveron do pórto Dovra; | mais o que morreu na cruz,
35:93querendo vingar sa Madre, | fez com' aquel que aduz
35:94gran poder de meter medo | que ll' hajan de correger
35:95o gran tórto que fezéran | a sa Madr' Emperadriz,
35:96a que é Sennor do mundo. | E porên, par San Fiíz,
35:101que a sa Madre do nósso | demos, quis do que tevér
35:104de vos nembrar das relicas | da Virgen que con Déus sé,
35:105a que fezéstes gran tórto | guardando mal vóssa fé.”
35:106E non quis ên mais do terço, | que fezo lógo coller.
36Esta é de como Santa María pareceu no maste da nave, de noite, que ía a Bretanna, e a guardou que non perigoasse.
36:2a Sennor, que coitas nos tóll' e tempestades.
36:6d' hómees por sa pról buscar, no que todos punnades.
36:8que se levou mui gran tormenta, e a noit' escura
36:9se fez, que ren non lles valía siso nen cordura,
36:14que os vẽéssen acorrer polas sas pïedades.
36:15Quand' est' oiu un sant' abade, que na nave ía,
36:16disse-lles: Tenno que fazedes óra gran folía,
36:17que ides rogar outros santos, e Santa María,
36:18que nos póde desto livrar, sól nona ementades.
36:22que lles valvéss' e non catasse as súas maldades.
36:26que alumẽava mui mais que outras craridades.
36:29e ao pórto chegaron cedo, que desejado
37Esta é como Santa María fez cobrar séu pée ao hóme que o tallara con coita de door.
37:4Fremosos miragres faz que en Déus creamos,
37:5e maravillosos, por que o mais temamos;
37:6porend' un daquestes é ben que vos digamos,
37:8Est' avẽo na térra que chaman Berría,
37:9dun hóme coitado a que o pé ardía,
37:13que con coita dele o pé tallar mandava;
37:18que dos séus miragres en el fosse mostrando
37:20e dizendo: “Ai, Virgen, tu que és escudo
37:21sempre dos coitados, quéras que acorrudo
38Esta é como a omagen de Santa María tendeu o braço e tomou o de séu fillo, que quería caer da pedrada que lle déra o tafur, de que saiu sángui.
38:1Pois que Déus quis da Virgen fillo
38:6d' amor, que partidos per ren nunca póden seer;
38:8os que contra ela van, non cuidand' i el tanger.
38:10que est' amor non quéren entender
38:14grandes, que o Conde de Peitéus quis batall' haver
38:20que a franceses o querían dar.
38:24e outros que lles tragían i vinno a vender;
38:26houv' i un que começou a perder,
38:27per que foron del dẽostados
38:29Mas ũa mollér, que por séus pecados
38:40os que nas omágẽes de pédra querer creer;
38:41e por que vejas com' errados
38:45E déu no Fillo, que ambos alçados
38:48britou-ll' end' un assí que ll' houvéra lóg' a caer;
38:50houve sobr' el, con que llo foi erger,
38:51e a fror que con apertados
38:54Déus, que sángui craro fez dessa ferida correr
38:56que tiínna a Madre fez ben so as tetas decer, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
38:57assí que todos desnüados
38:62tan bravos, que quantos a soían ante veer,
38:64que sól ena face non ll' ousavan mentes tẽer.
38:66contra o que esto fora fazer,
38:75déu, que todos escarmentados
38:81se a pédra que me furados
38:83e por que dinneiros pagados
39Esta é como Santa María guardou a sa omagen, que a non queimas' o fógo.
39:4no mõesteiro que jaz sobre lomba (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
39:5dũa gran pena, que ja quant' é comba,
39:6en que corisco feriu noit' escura.
39:10a omagen da que foi Virgen pura.
39:11E como quér que o fógo queimasse
39:13Santa María non quis que chegasse
39:16a sa omagen, que nen sól o véo
39:20a Santa María, que sól nïente
39:25que solament' os fíos defumados
39:28ante semellava que mui lavada
40Esta é de loor de Santa María das maravillas que Déus fez por ela.
40:5Salve-te, que concebiste
40:12o que el quería.
40:13Salve-te, que enchoísti
40:23o séu Fillo que trouxísti,
40:27que fez Éva, e vencísti
40:28o que nos vencía.
41Esta é como Santa María guareceu o que éra sandeu.
41:6que tant' houve de o tirar sabor
41:12que o livrou do dém' enganador,
41:13que o fillara come traedor
41:22que nos dé Paraíso.
42:3dos que ama é ceosa,
42:4ca non quér que façan mal.
42:6vos direi, que fez a Virgen, | Madre de Nóstro Sennor,
42:7per que tirou de gran falla | a un mui falss' amador,
42:8que amĩude cambiava | séus amores dun en al.
42:9Foi en térra d' Alemanna | que querían renovar
42:11a majestad' ende fóra, | que estava no altar,
42:14en que as gentes da térra | ían tẽer séu solaz
42:15e jogavan à pelóta, | que é jógo de que praz
42:16muit' a hómẽes mancebos | mais que outro jóg' atal.
42:20que sa amiga lle déra, | que end' éra natural.
42:25daquela que éu amava, | ca éu ben o jur' a Déus
42:26que nunca tan béla cousa | viron estes ollos méus;
42:31que des alí adeante | nunca no séu coraçôn
42:32outra mollér ben quisésse | e que lle fosse leal.
42:36que diss' a mui grandes vózes: | “Ai, Santa María, val!”
42:40que orden lógo fillasse | de monges de Claraval.
42:41Que o fezésse cuidaron | lógo todos dessa vez;
42:43que o que el prometera | aa Virgen de gran prez,
42:52que o chamou mui sannuda: | “Ai, méu falss' e mentiral!
42:53de mi por que te partiste | e fuste fillar mollér?
42:54Mal te nembrou a sortella | que me dést'; ond' há mestér
42:55que a leixes e te vaas | comigo a como quér,
42:59que viu jazer ontr' a novia | e si pera os partir,
42:61ves? E por que me leixaste | e sól vergonna non hás?
42:63e vai-te comigo lógo, | que non espéres a cras;
42:66que s' ergeu e foi sa vía, | que non chamou dous nen tres
42:67hómẽes que con el fossen; | e per montes mais dun mes
42:71que o levou pois conssigo | per com' éu creo e sei,
43:3E porend' un hóme bõo | que en Darouca morava,
43:4de sa mollér, que havía | bõa e que muit' amava,
43:8Porên dou-vos por conssello | que lóg' a Santa María
43:10o que pedir dar-ll-á lógo, | aquest' é cousa certeira.”
43:14que podéssen haver fillo | ontr' el e sa companneira.
43:15E a mollér fez promessa | que se ela fill' houvésse,
43:16que con séu peso de cera | a un ano llo trouxésse
43:18e que aquesto comprisse | entrou-ll' ende par maneira.
43:21que lóg' a poucos de días | ela se sentiu prennada,
43:23Des que lle naceu o fillo, | en logar que adïanos
43:25que lle non vẽo emente | nen da cera nen dos panos
43:26con que o levar devera, | e cuidou seer arteira.
43:27Ca u quis tẽê-lo fillo | e a cera que tiínna,
43:29que lle nunca prestar pode | física nen meezinna;
43:31Que o soterrassen lógo | o marido ben quiséra;
43:33que el' a Santa María | o daría, que llo déra
43:40con méu fill' e cona cera | de que te fui mentirosa
43:42o adug' ante ti mórto, | e dous días há que cheira.
43:46e non quisésses que fosse | nojosa e mui parleira.”
43:49que s' amercẽasse dela | e séu Fillo ll' ementando,
43:51Mas, que fez Santa María, | a Sennor de gran vertude
43:52que dá aos mórtos vida | e a enfermos saúde?
43:53Lógo fez que o meninno | chorou eno ataúde
43:55Quando o padr' e a madre, | que fazían muit' esquivo
43:56dóo por séu fillo, viron | que o menínn' éra vivo,
43:58Entôn vẽo i mais gente | que non ven a ũa feira,
43:59por veer o gran miragre | que a Virgen demostrara
43:61que a cabo de seis días | jazendo mórto chorara
44Esta é como o cavaleiro que perdera séu açor foi-o pedir a Santa María de Salas; e estando na eigreja posou-lle na mão.
44:6que perdeu a caça un séu açor,
44:7que grand' e mui fremos' éra, e ren
44:8non achava que non fillasse ben
44:12havía de que o non pod' achar,
44:15E pois que por esto nono achou,
44:20con coita de méu açor que perdí,
44:21que mio cobres; e tu fas-lo assí,
44:28mui cantada; mas ante que partir
44:31E que houvéss' end' el maior prazer,
44:38bẽes que fazes a quen hás amor!”
45Esta é como Santa María gãou de séu fillo que fosse salvo o cavaleiro malfeitor que cuidou de fazer un mõesteiro e morreu ante que o fezésse.
45:2que ao pecador colle | por feito a voontade.
45:5sobervios' e malcreente, | que sól por Déus un dinneiro
45:10que vergonna non havía | do prïor nen do abade.
45:12e de roubar os que ían | seguros pelos caminnos,
45:14que s' en todo non metesse | por de mui gran crüeldade.
45:20do muito mal que fazía, | penssou que un mõesteiro
45:25e per que mui ben vivessen | lles daría comprimento,
45:26e que por Santa María | servir sería i frade.
45:29logar en que o fezésse, | e achó-o, com' aprendo,
45:32ante que o começasse, | door lo chegou a mórte;
45:35ca non quér Santa María | que a vós assí levedes.”
45:36E disséron os dïabos: | “Mais vós, que razôn havedes
45:38por que est' alma é nóssa, | e allur outra buscade.”
45:45que esta alma fez óbras | por que a haver devemos
45:47E un dos ángeos disse: | “O que vos digu' entendede:
45:49e o que Déus mandar desto, | vós entôn esso fazede;
45:55E ele lle respondía: | “Mia Madr', o que vós quisérdes
45:60feito ben come cogula, | que ao ángeo dava,
45:63Tornou-s' o ángeo lógo; | e atán tóste que viron
45:67Pois que s' assí os dïabos | foron dalí escarnidos
46Esta é como a omagen de Santa María, que un mouro guardava en sa casa honrradamente, deitou leite das tetas.
46:8que con hóst' en Ultramar
46:12que non éran percebudos.
46:20os roubos que houv' havudos.
46:21Daquel haver que partiu
46:23ũa omagen que viu
46:24da Virgen que non há par;
46:33que non podía creer
46:34que Déus quiséss' encarnar
46:39que quisésse tal afán
46:41que el que éste tan gran
46:45como dizen que andou
46:48foss' a mi que quér mostrar,
46:58que foron lógo mãar
46:64fez, que o foi batiçar;
47Esta é como Santa María guardou o monge, que o démo quis espantar por lo fazer perder.
47:4que eno démo jaz.
47:6per que façamos érro, | porque a Déus perder
47:7hajamo-lo téu Fillo, | que quis por nós sofrer
47:8na cruz paxôn e mórte, | que houvéssemos paz.
47:10un miragre fremoso, | de que fix méu cantar,
47:12da tentaçôn do démo, | a que do ben despraz.
47:16que o fez na adega | bever do vinn' assaz.
47:23que ll' apareceu lógu' e | o tour' amẽaçou,
47:28dizendo: “Fuge, mao, | mui peor que rapaz.”
47:33Pois que Santa María | o séu monj' acorreu,
47:35do démo e do vinno, | con que éra sandeu,
48Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja herdade estava, e a déu aos frades de Monssarrad a que a el quería vender.
48:2que fill' aos que han muito | e dá aos menguadosos.
48:4a Virgen Santa María, | que con Jeso-Cristo ponna
48:5que no día do joízo | possamos ir sen vergonna
48:6ant' el e que non vaamos | u irán os soberviosos.
48:8saborosa, grand' e crara, | que naç' encima dun monte,
48:9que éra dun cavaleiro; | e d' outra parte de fronte
48:13por que os monges lle davan | sa renta da abadía;
48:16que quanto quér que achasse | do mõesteiro fillava;
48:18que non cantavan as hóras | e andavan mui chorosos.
48:24e con Déus, o vósso Fillo, | que todo póde, põede
48:25que nos dé algún consello, | que non moiramos de sede,
48:28fez que se cambiou a fonte | ben dentro na sa herdade
48:29dos monges, que ant' havían | da agua gran soïdade,
48:31Pois que viu o cavaleiro | que sa font' assí perdera
48:32por prazer da Grorïosa, | que lla apósto tollera,
49Esta é de como Santa María guïou os roméus, que ían a sa eigreja a Seixôn e erraran o caminno de noite.
49:1Ben com' aos que van per mar
49:9o séu reino que non há par,
49:10que nós ja perdemos
49:11per don' Éva, que foi errar
49:19a que el' acorreu assí
49:25en que s' houvéran de perder
49:39que dos graves pecados séus
49:52que resprandecía.
50Este é de loor de Santa María, que móstra por que razôn encarnou Nóstro Sennor en ela.
50:2que Déus ena Virgen vẽo carne fillar.
50:5que córpos e almas nos julgass', éu o sei,
50:10tal que nóssos ollos o podéssen catar.
50:23E a Santa Virgen, en que s' el ensserrou,
50:24de que prendeu carne e por madre fillou,
50:26todas estas cousas que vos fui ja contar.
51Esta é como a omage de Santa María alçou o gẽollo e recebeu o cólbe da saeta por guardar o que estava pós ela.
51:6que mostrou Santa María | en térra d' Orlens en França
51:8que un castélo cercara
51:12senôn pola gran requeza | que eno logar havía;
51:15con que combater
51:16o fez, e que o tomara,
51:17se non foss' os do castélo | que, pois se viron coitados,
51:18que fillaron a omagen, | por seer mais amparados,
51:20Santa María, que para
51:21mentes e que non
51:29en que o córpo de Cristo | foi feito e conssagrado;
51:30e porende te rogamos | que daqueste cond' irado
51:34con séus êngẽos que para.”
51:36e diss' a outro da vila, | que poséran por porteiro,
51:37que pera guarir
51:39que vẽéss' abrir
51:40a pórta que el serrara.
51:41O de dentro respôs lógo | que non faría ên nada;
51:44que sen dulta o chagara.
51:47a omagen atán alte | que chegou préto da teta,
51:50que o de dentro tirara
51:52que o de fóra matara.
51:56en que entôn cavalgara,
51:58aprix que dentro entrara.
51:64que sobr' a vila deitara.
51:69o que vos dit' hei
51:70baesteiro que osmara
51:71matá-lo outro de dentro | que a omagen guardava;
51:73que nunca per ren
51:74achei que depois tornara
52:2a Santa María, de que Déus quis nacer.
52:5que quiso mui grand' a Grorïosa mostrar;
52:7En Monsarrat, de que vos ja contei,
52:10que quis por nós mórte na cruz prender.
52:12en que muitas cabras montesas há;
52:18ta que os monges las ían monger.
52:20que os monges houvéron pera si
52:21assaz de leite; que cada noite alí
52:23atẽes que un crerizôn sandeu
52:26que nunca mais las podéron haver.
52:29por que depois gran romaría de roméus
53Como Santa María guareceu o moço pegureiro que levaron a Seixôn e lle fez saber o Testamento das Escrituras, macar nunca leera.
53:2assí aos que non saben | póde todo saber dar.
53:3E de tal ja end' avẽo | un miragre que dizer
53:4vos quér' óra, que a Virgen | quis grand' en Seixôn fazer,
53:5dun meninno pegureiro, | a que os pées arder (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
53:6começaron daquel fógo | que salvaj' ouço chamar.
53:8sa madr' éra que fïava | a lãa mui volontér,
53:9per que s' ambos governavan; | mas quen m' ascoitar quisér,
53:12que a per poucas dos pées | os dedos non lle queimou;
53:16o meninno en tal guisa | que andou ben e correu,
53:18daquel logar u sãara, | que se quis lógu' i tornar.
53:19Depois a cabo dun ano | lle rogou que o alí
53:21“Se non quisérdes, o fógo | sei éu que verná a mi
53:22e que vos pes m' haveredes | eno cól' a soportar.”
53:29e viu en vijôn a Madre | de Déus, que o foi guarir,
53:30e séu fillo Jeso-Cristo, | a que ela presentar
53:32que a Virgen a séu Fillo | mercee por el pediu
53:34que por séu rógo do fógo | os quis Déus todos livrar.
53:35E oiu mais que a Virgen | diss' a Déus esta razôn:
53:36“Fillo, esta mia capéla | que é tan póbr' en Seixôn,
53:37fas tu que seja ben feita.” | E el lle respôs entôn:
53:39e de muitas outras térras, | que darán haver assaz,
53:41e que éu faça téu rógo, | aquest' en dereito jaz,
53:42ca fillo por bõa madre | fazer dev' o que mandar.”
53:44que quant' al depois viía | sól nono preçava ren;
53:46que as Escrituras soube, | e latín mui ben falar.
53:50prazer que esta igreja | façades mui ben obrar.
53:51E por que cértos sejades | que tod' est' e mui mais sei,
53:53demais, d' hoj' a trinta días | sabiades que morrerei,
53:54ca a que me mostrou esto | me quér consigo levar.”
54Esta é de como Santa María guariu con séu leite o monge doente que cuidavan que éra mórto.
54:4que merecemos per nóssas maldades,
54:6que sa vertude nos acórr' aginna.
54:8que vos direi óra, ai, bõa gente,
54:9que fez a Virgen por un séu sergente,
54:16que, poi-lo convent' as hóras dizía,
54:25tan maa que, com' aprix en verdade,
54:26peior cheirava que a caavrinna.
54:29de maneira que atal se parara
54:30que non podía trocir a taulinna.
54:31Os frades, que cuidavan que mórt' éra,
54:34que o ongessen como conviínna.
54:37que éra mórt', e torná-lo mandaron
54:40que ja ren non falava nen oía,
54:42e con ũa toalla que tiínna
54:45santa, con que crïou aquel que vẽo
54:49que semellava que todo mudara
54:52que ti acorress' e te fezésse são; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
54:54que irás u é Santa Catelinna.”
54:59a que lógo todos foron juntados
55Esta é como Santa María serviu pola monja que se fora do mõesteiro e lli crïou o fillo que fezéra alá andando.
55:2que mui d' anvidos s' assanna | e mui de grado perdõa.
55:3Desto direi un miragre | que quis mostrar en Espanna
55:5por ũa monja, que fora | fillar vida d' ávol manna (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
55:9mui ben e compridamente, | que en elas non falía
55:12Mais o démo, que se paga | pouco de virgĩidade,
55:13fez, como vos éu ja dixe, | que se foi con un abade,
55:14que a por amiga teve | un mui gran temp' en Lisbõa.
55:15Ambos assí estevéron | ta que ela foi prennada;
55:20e falou-ll' a abadessa, | que a nunca mẽos vira
55:21ben des que do mõesteiro | sen sa lecença saíra,
55:23E ela foi fazer lógo | aquelo que lle mandava;
55:24mas de que a non achavan | mẽos se maravillava,
55:29que havía d' haver fillo; | e entôn se foi chorando
55:32“Mia Sennor, éu a ti venno | como mollér que se sente
55:33de grand' érro que há feito; | mas, Sennor, venna-ch' a mente
55:35que non cáia en vergonna, | Sennor, e alma me guarda
55:36que a non lév' o dïabo | nen eno inférno arda.
55:46e por el foi mas coitada | que por séu fill' é leõa.
55:47Mais depois assí ll' avẽo | que, u vésperas dizendo
55:50e cuidaron que fill' éra | d' infançôn e d' infançõa.
55:53a Virgen Santa María | que o gran tempo crïara,
55:54que aos que ela ama | por ll' errar non abaldõa.
55:55A monja lógo tan tóste | connoceu que séu fill' éra,
55:56e el que éra sa madre; | e a maravilla féra
55:60que éran i ajuntadas | de monjas mui mais ca cento,
55:62que fezéra, cujos feitos | todo o mund' apregõa.
56Esta é como Santa María fez nacer as cinco rósas na boca do monge depós sa mórte, polos cinco salmos que dizía a honrra das cinco lêteras que há no séu nome.
56:3da Virgen, de que nacer
56:6un miragre que oí,
56:9per que podedes saber
56:11que a Virgen foi fazer
56:16a Virgen que non há par;
56:20de que éra desejoso.
56:24por cinque letras que son
56:27per que podésse veer
56:43do que fora merecer
56:49rosal, que viron tẽer
57Esta é como Santa María fez guarecer os ladrões que foran tolleitos porque roubaran ũa dona e sa companna que ían en romaría a Monsarrat.
57:11que será ascuitado
57:12dos que a Virgen santa (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
57:20fez, que mui longe sõa,
57:23dona que na montanna
57:36que de quanto tragían
57:38que non roubasse
57:42lógo que foi roubada,
57:53aas vózes que dava;
57:62que un non s' ergía.
57:68que sacara con fame
57:70que so un séu çurame
57:77que dentro nen afóra
57:86pois que assí acharon
57:89que lógo d' i levados
57:91en bestias que trouxéran,
57:93que i morressen,
57:96E pois que os ladrões
57:103que nunca a crischãos
58Como Santa María desvïou a monja que se non fosse con un cavaleiro con que poséra de s' ir.
58:4que Santa María fez, com' éu sei,
58:6que d' amor lle mostrou mui gran sinal.
58:9e o que a Santa María praz,
58:11Mas lo démo, que dest' houve pesar,
58:13que a troux' a que s' houve de pagar
58:15con ele que se foss' a como quér,
58:16e que a fillasse pois por mollér
58:17e lle déss' o que houvésse mestér;
58:22con mui gran pavor que houve mortal.
58:25e o démo, que a trager i fez,
58:31Santa María, que Madr' és de Déus,
58:38o por que me deitast', e non m' en cal.”
58:41por Santa María, que a sacou
58:43Des que a pos fóra, disse-ll' assí:
58:50que vira, foi lógo a un portal
58:51u achou os que fezéra vĩir
58:52aquele con que poséra de s' ir,
59Como o Crucifisso déu a palmada a honrra de sa madre aa monja de Fontebrar que poséra de s' ir con séu entendedor.
59:5que fez mui fremos' afeito
59:10que éra en Fontebrar
59:12que a Virgen muit' amar
59:22a que mui de coraçôn
59:24cada que sa oraçôn
59:29que i de gran santidade
59:41atẽes que o proviço
59:42a fez que se namorou
59:55en tal que a pecador
59:61e, com' hóme que aduz,
59:65que do cravo a semella
59:67por que non fezésse mal
59:75do grand' érro que quiséra
59:76fazer, mais que non quis Déus
59:77nena sa Madre, que féra- (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
60Esta é de loor de Santa María, do departimento que há entre Ave e Éva.
61Como Santa María guareceu ao que xe lle torcera a boca porque descreera en ela.
61:1Fól é o que cuida que non podería
61:2fazê-lo que quisésse Santa María.
61:3Dest' un miragre vos direi que avẽo
61:6que a Madre de Déus móstra noit' e día.
61:8que foi da Virgen por que o mundo cata,
61:9por que diss' un vilão de gran barata
61:10que aquesto per ren ele non creía.
61:12cousa; pois que tan gran sazôn é passada,
61:14que ja podre non foss', esto non sería.”
61:18que quen quér que o visse espantar-s-ía.
61:19E tal door havía que ben cuidava
61:20que ll' os ollos fóra da tésta deitava,
61:23E lógo que chegou deitou-se tendudo
61:25repentindo-se de que for' atrevudo
61:32do sennor de que éra foi espedido,
62Como Santa María déu fillo a ũa bõa dona que deitara en pennor, e crecera a usura tanto que o non podía quitar.
62:5que por fazer ben tant' endevedada
62:6foi que sa herdad' houvéra perduda. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
62:8que a acorreu, todo quant' havía
62:9perdud' houvéra; que ja non podía
62:17que a non podía pagar por quanto
62:20nos que fïava, porend' a concello
62:23E de coraçôn que a acorresse
62:25séu fill' en prijôn, mais que llo rendesse.
62:35que non disse nada quand' o chamava:
62:37depós si na bestia que o levava
62:39que sól non disséron: “Dona, onde vẽes?” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
62:40nen “de que o lévas, gran tórto nos tẽes.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
62:41Esto fez a Virgen que ja outros bẽes (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
63Como Santa María sacou de vergonna a un cavaleiro que houvér' a seer ena lide en Sant' Esteván de Gormaz, de que non pod' i seer polas súas tres missas que oiu.
63:1Quen ben sérv' a Madre do que quis morrer
63:4que Santa María fez, se Déus m' ampar,
63:5por un cavaleiro a que foi guardar
63:6de mui gran vergonna que cuidou prender.
63:8franqu' e ardid' éra, que bẽes alí
63:15con el conde don García, que entôn
63:17que éra bon hóm' e d' atal coraçôn
63:18que aos mouros se fazía temer.
63:21que Sant' Estevão tod' a derredor
63:27Mais o cavaleiro de que vos falei
63:29que non houv' i lide nen mui bon tornei
63:31E avẽo-ll' un día que quis saír
63:37de Santa María, que ren non faliu,
63:38e outras dúas que i foron dizer,
63:39que da Reínna éran espirital.
63:43Por nulla ren que lle disséss' aquel séu
63:49que ll' o braço déstro no cólo deitou
63:52que vençudos foramos éu e os méus;
63:54del rei Almançor, que s' houv' a recreer.
63:56que ja cavaleiro nunca tanto fez
63:60que de vóssas chagas pensedes, sennér;
63:62que vos póde cedo delas guarecer.”
63:66que con vergonna se cuidou ir perder.
63:67Mais pois que sas armas viu e couseceu
63:68que feridas éran, lógo connosceu
63:69que miragre fora, ca ben entendeu
63:70que d' outra guisa non podía seer.
63:72que Santa María leixá-lo non quis
64Como a mollér que o marido leixara en comenda a Santa María non podo a çapata que lle déra séu entendedor meter no pée nen descalçá-la.
64:1Quen mui ben quisér o que ama guardar,
64:3E dest' un miragre, de que fiz cobras e son,
64:4vos direi mui grande, que mostrou en Aragôn
64:5Santa María, que a mollér dun infançôn
64:6guardou de tal guisa, por que non podéss' errar.
64:13por ũa carta de séu sennor que lle chegou,
64:14que havía guérra e que o foss' ajudar.
64:15Ante que movesse, disse-ll' assí sa mollér:
64:17que m' encomendedes a alguên, ca m' é mestér
64:18que me guarde e que me sábia ben consellar.”
64:20“Muito me praz óra daquesto que vos oí;
64:26que lle désse guarda por que houvéss' a catar.
64:31senôn a esta, que é Sennor Espirital,
64:32que vos póde ben guardar de posfaz e de mal;
64:33e porende a ela rógu' éu, que pód' e val,
64:34que mi vos guarde e leix' a min cedo tornar.”
64:35Foi-s' o cavaleiro lógo dalí. Mas, que fez
64:38que un cavaleiro fezo dela namorar.
64:41que lle fosse bõa, e tanto lle prometeu
64:42que por força fez que fosse con ela falar.
64:45e macar vejades que lle desto grave for,
64:48e que a hajades quant' éu podér punnarei;
64:53mais a dona a trouxe peor que a un can
64:54e disse que per ren non llas quería fillar.
64:57por que a dona as çapatas fillasse, mil
64:58razões lle disse, trões que llas fez tomar.
64:59Mais a mesquinna, que cuidava que éra ben,
64:64que a çapata ao assí se ll' aprês (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
64:65que, macar de toller-lla provaron dous nen tres,
64:69que a lógo quis; mas ela non llo consentiu
64:70atá que todo séu feito ll' houve a contar.
64:73ca sei que Santa Marí', en que todo ben jaz,
65Como Santa María fez soltar o hóme que andara gran tempo escomungado.
65:1A creer devemos que todo pecado
65:4que Santa María fez; e ela mande
65:5que mostrá-lo póssa per mi e non ande
65:6demandand' a outre que m' ên dé recado.
65:10que nunca quería fazer séu mandado.
65:12que se corregesse e o castigava;
65:15Pois que o préste viu que mõestamento
65:18cuidando que fosse per i castigado.
65:24atá que caeu en grand' enfermidade
65:25que lle fez cambiar aquela voontade,
65:26e do que fezéra sentiu-se culpado.
65:29en que el jazía por sa descreença,
65:30mais mandaron-lle que foss' a séu prelado.
65:31E lógo que podo foi a el correndo
65:37e disso-ll' aquelo sobre que vẽéra.
65:39que lle disse, se livre seer quería,
65:40que lle déss' algo, se non nono sería.
65:43E pensou que sempr' assí ja mais andasse
65:44atá que algún bon crischão achasse
65:45que lle non pediss' e que o consellasse
65:51que achou un hóme mui de santa vida
65:64que poi-lo Papa nen todo séu concello
65:66como mio dará o que é fól provado?”
65:72esto, non cuido que mio ele crevésse
65:74per que fosse del creúd' e ascuitado.”
65:76que lle levasse, e disse-ll': “éu te rógo
65:77que lla léves, e se en este meógo
65:80a Alexandría, que come Toledo
65:86póss' éu haver ante que aquest' achado.”
65:90e diss': “Aquest' é o que tant' hei buscado.
65:98atá que o viu mui longe do poblado,
65:102que fora d' antigo lugar muit' honrrado.
65:110ante que uviasse comer nen bocado.
65:111E pois que a carta houve ben leúda
65:116mais pois que for noite, nada non dormiades
65:117nen vos espantedes por ren que vejades,
65:122que todo o lugar foi alumẽado.
65:127E pois que os houvéron todos ben ditos
65:133mais tu que és mui misericordïosa,
65:134sólta-ll' este laço en que jaz lïado.”
65:137e o que t' escomungou, se o connoces,
65:141que achou o préste, que non éra rouco
65:145e ela disse, pois que llo dit' houvéron:
65:149que se foss', e teve-s' end' el por maltreito
65:151nen que vos éu leixe, assí Déus m' ajude,
65:152cá, pois que m' a Virgen mostrou tal vertude
65:153por vós que mia alma cobrou ja saúde
65:154e o ben de Déus de que éra deitado.”
65:155O fól diss' entôn: “Pois que ficar queredes,
65:172daquesta térra que neún non me visse,
65:173e que como fól entr' as gentes guarisse
65:174per que fosse do mundo mais despreçado.
65:175E por razôn tive que en esta térra
65:176dos méus que sofresse desonrra e guérra
65:177por amor de Déus, que aos séus non érra
65:182que atá entôn sól non seja falado.”
65:183Assí estevéron, que non se partiron,
65:187E Santa María, a que el servira
65:189levou del a alma, ca des que a vira,
65:191E pois que foi mórto, quis Déus que soubéssen
65:195que os havía mui gran temp' enganados,
65:196e que o perderan pelos séus pecados;
65:198houve, por que fosse pois santo chamado.
66Como Santa María fez a un bispo cantar missa e déu-ll' a vestimenta con que a dissésse, e leixou-lla quando se foi.
66:4Os que m' oen cada día
66:5e que m' oïrán,
66:8dun bon bispo que havía
66:10santo que viu sen contenda, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
66:14desses que están
66:17que el de mal nos defenda.
66:20que ll' entôn assí dizía
66:22a missa que converría,
66:28“O bispo que man
66:29aquí, que sempre perfía
66:37que ben saberán
66:43que hóme non podería
66:46E pois que se revestía,
66:57mais o que ti éu dad' havía (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
67Como Santa María fez connocer ao hóme bõo que tragía o démo consigo por servente; e quiséra-o matar, senôn pola oraçôn que dizía.
67:2que con esto nos defende | do dém' e da sa maldade.
67:4que fezo Santa María, | apósto e grand' e féro,
67:5que non foi feito tan grande | ben des lo tempo de Néro,
67:6que emperador de Roma | foi, daquela gran cidade.
67:7Ond' avẽo que un hóme | mui poderos' e loução,
67:9que tod' ele por Déus dava | quanto collía en mão,
67:11E por mellor fazer esto | que muit' ele cobiiçava, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
67:13en que pan e vinn' e carne | e pescad' a todos dava,
67:14e leitos en que jouvéssen | en ivérn' e en estade.
67:15E como quen há gran coita | de comprí-lo que deseja,
67:17que aos póbres servissen; | mais o démo con enveja
67:20e disse: “Sennor, querede | que seja vósso sergente,
67:22pois vejo que vós queredes | e fazedes i bondade;
67:26e cuidou que non andava | senôn con gran lealdade.
67:28fez tanto que o bon hóme | o fillou por escudeiro;
67:30dizendo-lle: “Que queredes, | sennor? A min o mandade.”
67:31Tanto lle soub' o dïabo | fazer con que lle prouguésse,
67:32que nunca ll' ele dizía | cousa que el non crevésse;
67:33demais non havía hóme | que o atán ben soubésse
67:35E porende lle fazía | amẽude que caçasse
67:36enas montannas mui fórtes, | e eno mar que pescasse;
67:37e muitas artes buscava | per que o algur matasse,
67:38per que houvéss' el a alma, | e outr' houvéss' a herdade.
67:43E por aquest' aquel démo | que ll' andava por vassalo
67:47Desta guisa o bon hóme, | que de santidade chẽo
67:48éra, viveu mui gran tempo, | trões que un bisp' i vẽo
67:49que foi sacar ao démo | lógo as linnas do sẽo,
67:52e mui mais religïoso | que se morass' en ermida;
67:54que disse que non podía | servir por enfermidade.
67:55Ond' avẽo que un día | ambos jantando siían
67:56e que todo-los sergentes, | foras aquele, servían;
67:58que i servir non vẽéra | con mingua de sãidade.
67:59Quand' aquest' oiu o bispo, | preguntou-lle que hóm' éra.
67:68que vos quis guardar do démo | falss' e de sas falsidades;
67:69e éu vos mostrarei óra | com' est' hóm' en que fïades
67:72por que aquesta companna | todo téu feito aprenda;
67:73e éu te conjur' e mando | que a digas sen contenda,
67:74per poder de Jesú-Cristo, | que é Déus en Trĩidade.”
67:76en córpo dun hóme mórto, | con que enganar cuidara
67:77a aquel con que andava, | a que sen dulta matara,
67:81leixou caer aquel córpo | en que éra enserrado,
68Como Santa María avẽo as dúas combooças que se querían mal.
68:4fremoso, que escrit' achei,
68:5que fez a Madre do gran Rei,
68:6en que toda mesura jaz,
68:8que, porque séu marid' amor
68:14rogava que lle déss' assaz
68:15coita e mal, por que perder
68:17que séu marido lle fazer
68:23d' ángeos, que lle diss' assí:
68:33cona outra, que se deitou
68:36que m' este tórto fazer fez
68:41que x' ant' havían, sen mentir,
69Como Santa María fez oír e falar o que éra sordo e mudo, en Toledo.
69:4que dos outros non deve seer fóra,
69:5que Santa María, que por nós óra,
69:10que dentro non cabían ne-na chãa.
69:12que del Cond don Ponç' éra connoçudo,
69:14que chamavan Pedro de Solarãa.
69:17o que lle mandavan, e o fazía,
69:22que o sãasse. E ũa mannãa
69:23ll' avẽo que foi perant' a igreja
69:29que no levar non foi mui preguiçoso
69:33está o que diz missa consagrando
69:37que de faiçôn e de coor mais béla
69:38éra que non ést' a név' e a grãa,
69:39que lle fezo sinas que se chegasse
69:40ant' o préste e que s' agẽollasse;
69:41e ao préste fez que o catasse
69:43que lle meteu o dedo na orella
69:50que ja oía o gal' e a rãa. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
69:56“M' ide polo que fez a meezinna,
69:62perant' a pórta que é mais jusãa
69:67que o tirou contra si mui correndo
69:71que mandou ao préste revestido
69:72que lle fezéra cobrá-lo oído,
69:73que lle fezésse que lógo guarido
69:74fosse da lingua, que non disséss' “ãa”. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
69:75Lógo o que mandou ela foi feito,
69:81ao téu sérvo que há connoçuda
69:86que non cabían i nena quintãa.
70Esta é de loor de Santa María, das cinque lêteras que há no séu nome e o que quéren dizer.
70:6nen que fazer podería.
70:19‘A’ ar diz que AVEREMOS (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
70:20e que tod' ACABAREMOS
70:21aquelo que nós queremos
71:2a Sennor que nos móstra | de como a loemos.
71:4que fez Santa María, | a que nunca demóra
71:5a buscar-nos carreiras | que non fiquemos fóra
71:6do reino de séu Fillo, | mais per que i entremos.
71:7E direi dũa monja | que en un mõesteiro
71:13por que veer podésse | a Madre de Messías,
71:14que os judéus atenden | e que nós ja havemos.
71:22Madre de Jesú-Cristo, | aquel en que creemos.
71:25ca éu soon aquela | que hás chamada tanto;
71:30levade-nos convósco, | que sen vós non fiquemos.”
71:34che mostrarei que faças | ca ja que ên sabemos.
71:35Se tu quéres que seja | de téu rezar pagada,
71:36u dizes la saúde | que me foi envïada
71:39que, quand' ouço u fala | como Déus foi comigo,
71:40tan gran prazer hei ende, | amiga, que che digo
71:41que entôn me semella | que Déus Padr' e Amigo
71:43E porên te rogamos | que filles tal maneira
71:50mostrara que dissésse, | daquesto non dultemos.
71:52e quando deste mundo | quis Déus que se partisse,
71:54a sa bẽeita Madre, | a que loores demos.
72Como o démo matou a un tafur que dẽostou a Santa María porque perdera.
72:4que mereç' o fógu' infernal.
72:6mal, en que a Déus tanger
72:7non haja, que quis nacer
72:10miragre que quis mostrar
72:13que ena tavérna beveu
72:24que de razôn sal.
72:29que lle disse atal razôn:
72:32que nunca mais fal;
72:34disse mal, mais que da Flor,
72:37te dou(u) que o acharás (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
72:44que pód' e que val.”
73Como Santa María tornou a casula branca que tingiu o vinno vermello.
73:2a que pód' os pecados das almas lavar.
73:4que avẽo na Clusa, com' escrit' achei,
73:5que fez Santa María; e creo e sei
73:6que mostrou outros muitos en aquel lugar.
73:8que servían a Virgen mui de coraçôn;
73:10que Santa María sabía muit' amar.
73:15Onde ll' avẽo que na fésta de Natal,
73:16que dizían os monges missa matinal,
73:20vinno con que fezéssen sacrifiç' alí;
73:22que houv' en ũa pédra a entrepeçar.
73:23E avẽo-ll' assí que quand' entrepeçou,
73:24que do vinno sôbrela casula 'ntornou,
73:25que éra mui vermello; e tal la parou
73:28e espessa tan muito que nïún tintor
73:32que per poucas houvéra de perder o sen,
73:33e diss' entôn: “Ai, Madre do que nos mantên,
73:41e fez tal vertude, per que muitos roméus
73:44que o non fora tanto da primeira vez.
74Como Santa María guareceu o pintor que o démo quiséra matar porque o pintava feo.
74:5un séu pintor que punnava de pintar
74:9lle disse: “Por que me tẽes en desdên,
74:10ou por que me fazes tan mal parecer
74:12“Esto que ch' éu faço é con gran razôn,
74:18per que o fezésse mui cedo morrer.
74:23por que parecesse mui fremos' assaz.
74:24Mais entôn o dém', en que todo mal jaz,
74:26mui grandes torvões e que quér chover.
74:30Madre de Déus, que o vẽéss' acorrer.
74:32e fez-lle que eno pinzél se sofreu
74:33con que pintava; e porên non caeu,
74:35E ao gran son que a madeira fez
74:42que aos séus quér na gran coita valer.
75Como Santa María fez veer ao clérigo que éra mellor pobreza con homildade ca requeza mal gãada con orgullo e con sobervia.
75:6que mostrou Santa María, | Madre do Rei grorïoso,
75:7a un crérigo que éra | de a servir desejoso;
75:16mais que outra ren que fosse. | E con tant' éra pagada
75:17tan muito, que non preçava | deste mundo nimigalla;
75:19e vivía das esmólnas | que lle davan; e sen falla
75:22e outrosí ao rico, | per que chegaron a mórte:
75:24e o rico ao démo, | que lle déu mórte coitada.
75:29E porend' éu vos consello | que façades testamento,
75:33A mollér, a que pesava | de que quér que el mandasse,
75:34diss' ao crérigo tóste | que daquesto se calasse,
75:35ca séu marido guarría, | e que folgá-lo leixasse,
75:37Ao crérigo pesava | desto que ll' ela dizía,
75:38mais por ren que lle dissésse, | partir non s' ende quería;
75:42ũa moça a el vẽo | que lle trouxe tal mandado
75:43da vélla como morría, | e que lle désse recado
75:44com' houvésse maenfésto | e que fosse comungada.
75:46aquí con est' hóme bõo | que é honrrad' e mui rico,
75:47que non leixarei agora | pola vélla que no bico
75:58que ao capelán disse: | “Vedes de que me receo:
75:62que éu leix' est' hóme bõo; | mas id' i se ir queredes,
75:66e quando foi aa chóça, | viu a que bẽeita seja,
75:67Madre do que se non paga | de tórto nen de peleja,
75:70que ben entendeu que éra | a Sennor de pïadade.
75:72cono córpo de méu Fillo, | de que éu fui emprennada.”
75:75que son lílïos nen rósas, | mas pero non de concélas,
75:76outrosí nen d' alvaialde, | que faz a cara 'nrrugada.
75:81O crérigo, macar teve | que lle dizía dereito
75:83seer, mais fez aa vélla | que se ferisse no peito
75:90u éu veja o téu Fillo, | que é téu Padr' e amigo.”
75:92mais quéro que ant' un pouco | sejas ja quanto purgada,
75:93por que tanto que morreres | vaas lóg' a Paraíso
75:95que perdeu per sa folía | aquel rico de mal siso,
75:96por que sa alma agora | será do démo levada.”
75:100que ficou con aquel rico | por levar del gran soldada.”
75:104de dïabos que vẽéran | por aquel' alma julgada.
75:107que o chamou con sa mão | como xo ante chamara,
75:110ao reino de méu Fillo, | ca non há ren que che diga
75:111que te lógu' en el non colla, | ca el dereito joíga.”
75:113E ao crérig' a Virgen | disse que mui ben fezéra
75:114e que mui ben s' acharía | de quanto alí vẽéra,
75:121E pois que entrou, viu outros | maiores que os de fóra,
75:124que polo mal que feziste | sejas sempr' atormentada.”
75:125E a alm' assí dizía: | “Que será de min, cativa?
75:126Mais valvéra que non fosse | éu en este mundo viva,
75:128agora a Déus prouguésse | que foss' en póo tornada.”
75:130que de perder-se houvéra; | mas acorreu-lle mui cedo
75:131a Virgen Santa María, | que o tirou pelo dedo
75:135que ben daquela maneira | que o tu tod' entendiste
76Como Santa María déu séu fillo aa bõa mollér, que éra mórto, en tal que lle désse o séu que fillara aa sa omagen dos braços.
76:4mui maravilloso, que quis a Virgen mostrar
76:5por ũa mollér que muito se fïar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
76:10que o fez nas mãos do jüíz vĩir.
76:11E poi-lo achou con furto que fora fazer,
76:15E como mollér que éra fóra de séu sen
76:16a ũa eigreja foi da Madre do que ten
76:20que aa omagen foi e ll' o Fillo tolleu
76:22dizend': “Este terrei éu trões que vir
76:25resurgio-o dela, que vẽo sen al
76:29porên m' envïou que entre ontr' os téus,
76:30per que tu ben póssas conmigo goír.”
76:31Quand' a mollér viü o gran miragre que fez (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
76:32a Virgen María, que é Sennor de gran prez,
77:1Da que Déus mamou o leite do séu peito, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
77:5por ũa mollér que havía tolleito
77:7Que amba-las súas mãos assí s' encolleran,
77:8que ben per cabo dos ombros todas se meteran,
77:11Pois viu que lle non prestava nulla meezinna,
77:13rogando-lle que non catasse despeito
77:15parasse mentes en guisa que a guarecesse,
77:16se non, que fezéss' assí per que cedo morresse;
77:20trões que ll' houve mercee a Sennor comprida
77:27Pero avẽo-ll' atal que alí u sãava,
77:33viron que miragre foi e non trasgeito;
78Como Santa María guardou un privado do Conde de Tolosa que non fosse queimado no forno, porque oía sa missa cada día.
78:2aquele que guarda a Virgen glorïosa.
78:3Porên, méus amigos, rógo-vos que m' ouçades
78:4un mui gran miragre que quéro que sabiades
78:5que a Santa Virgen fez, per que entendades
78:8que houv' en Tolosa un conde mui preçado;
78:10que fazía vida come religïosa.
78:11Ontr' os outros bẽes muitos que el fazía,
78:12mais que outra ren amave Santa María,
78:13assí que outra missa nunca el quería
78:15E outros privados que con el cond' andavan
78:20que aquel bon hóme mui mal con el mezcraron;
78:22per que lle mandava dar mórte doorosa.
78:23E que non soubéssen de qual mórte lle dava,
78:26de lenna mui gróssa que non fosse fumosa.
78:27E mandou-lle que o primeiro que chegasse
78:28hóm' a el dos séus, que tan tóste o fillasse
78:29e que sen demóra no forno o deitasse,
78:30e que i ardesse a carne del astrosa.
78:31Outro di' el conde ao que mezcrad' éra
78:32mandó-o que fosse a veer se fezéra
78:33aquel séu caleiro o que ll' ele disséra,
78:36achou ũ' ermida que estava senlleira,
78:40e diss': “Esta missa, a como quér que seja,
78:41oïrei éu toda, por que Déus de peleja
78:44teve ja el conde que a cous' acabada
78:45éra que mandara, e porên sen tardada
78:47e aquel hóm' éra o que a mezcra feita
78:63Quando viu el conde aquele que chegara (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
78:65o caleir' o outro que aquele mezcrara,
78:68que nunca te pagas de mezcras nen d' envejas;
79Como Santa María tornou a meninna que éra garrida, corda, e levó-a sigo a Paraíso.
79:6que fezo a Madre do Rei grorïoso,
79:10que chamavan Musa, que mui fremosinna
79:19que, se migu' ir quéres, leixes ris' e jógo,
79:23de moças que vees, que non son sandías,
79:26que en visiôn vira, que leixou sas mannas
79:30preguntaron Musa; e pois que ll' oíron
79:31contar o que vira, mercee pediron
79:32à que nos mantên.
79:34fillou lóg' a Musa, que jouve tenduda;
79:36que lle disse: “Ven,
79:42que eno jüízo, u verrá irado,
79:43que nos ache quitos d' érr' e de pecado;
80:5e que téu Fillo sempre faz
80:6por ti o de que hás sabor.
80:7E pois que contigo é Déus,
80:8acórr' a nós que somos téus,
80:9e fas-nos que sejamos séus
80:10e que perçamos del pavor.
80:15sei por nós, pois que bẽeit' é
81Como Santa María guareceu a mollér do fógo de San Marçal que ll' havía comesto todo o rostro.
81:2que toda door tóll' e mal.
81:3Esta sennor que dit' hei
81:5que a Déus, séu Fillo Rei,
81:8que nos guarde do infernal
81:11dessí d' outro que há i,
81:13que fal',
81:15de que sãou ũa vez
81:17ũa mollér que lle fez
81:20per que lle non ficou sinal
81:22de que laida éra,
81:24que porên poséra
81:27de que atán ben sãou
81:29mollér, que lógo tornou
81:33tan fremosa, que entôn
82Como Santa María guardou un monge dos dïáboos que o quiséran tentar e se lle mostraron en figuras de pórcos polo fazer perder.
82:3Ond' avẽo desto que en Conturbél
82:6que viu de dïabres vĩir mui grand' az.
82:9atán espantosos, que per ren guarir
82:13que diss' aos pórcos: “Lóg' a derredor
82:18por gran santidade que en ele jaz.”
82:21que con estes garfios que éu trag' aquí
82:22o desfarei, pero que trage frocaz.”
82:24e chamou a Virgen, a que nunca fal
82:34con vósso mal rei, mui peor que rapaz.”
82:39a vida que fazes; e porende ben
82:40fas d' hoj' adeante que non leixes ren
83Como Santa María sacou de cativo de térra de mouros a un hóme bõo que se ll' acomendara.
83:10a un que por séus pecados
83:13que non cuidou saír vivo
83:15que lle davan e gran pẽa,
83:23que en Sopetrán aóran
83:26que non sejan perdõados
83:32e que por sas pïedades
83:39que pagar havía cedo.
83:43séus férros e que dormían
83:44os que o guardar soían,
83:45que tan gran sono havían
83:46que non éran acordados.
84Como Santa María resuscitou a mollér do cavaleiro, que se matara porque lle disse o cavaleiro que amava mais outra ca ela; e dizía-lle por Santa María.
84:1O que en Santa María | crevér ben de coraçôn
84:3E daquest' un gran miragre | oíd' óra, de que fix
84:4un cantar da Virgen santa, | que éu dun bon hóm' aprix,
84:6porque sei, se o oírdes, | que vos valrrá un sermôn.
84:7Esto foi dun cavaleiro | que casad' éra mui ben
84:8con dona menínn' e béla, | que amou mais d' outra ren,
84:9e ela a el amava | que xe perdía o sen;
84:10e do mal que dest' avẽo | vos contarei a razôn.
84:24que vos nïún tórto faço | nen fiz des quando vos vi.”
84:25A mollér entôn calou-se, | que lle non falou mais i;
84:27Ond' avẽo pois un día | que siían a séu jantar; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
84:30se el amava mais outra, | que dissésse si ou non.
84:34A dona tornou por esto | mais negra que un carvôn;
84:35e tomou lóg' un coitélo, | con que tallavan o pan,
84:37grande que, sen outra cousa, | morreu lógo manamán.
84:38Diss' entôn o cavaleiro: | “Ai Déus, que maa vijôn!”
84:40en séu leito e cobriu-a, | e non quiso que saír
84:44mia mollér que muit' amava | perdí polo téu amor;
84:45mais tu, Sennor, que sofriste | gran coita e gran door
84:49o rógo que me feziste | e a ta mollér viveu
84:56que vissen aquel miragre, | que a Reínna de prez
85Como Santa María livrou de mórte un judéu que tiínnan preso ũus ladrões, e ela soltó-o da prijôn e feze-o tornar crischão.
85:5Onde direi un miragre que en Englatérra
85:6demostrou Santa María, a que nunca érra,
85:7por converter un judéu que prenderan ladrões,
85:8a que chagas grandes déran e pois torcillões.
85:9Os ladrões que fezéron est' éran crischãos;
85:12que lles esterlĩis désse, ca non pipïões.
85:16en tal que lles non morress' e houvéssen quinnões
85:17do séu haver. Mais el conas pẽas que sofría
85:19mais fremosa que o sól; e lógo ll' as prijões
85:21E pois que sonnou aquesto, foi lógo despérto,
85:22ar viu-a espért' estando, de que foi ben cérto;
85:24que lle dissésse séu nome, e dar-ll-ía dões.
85:26ca éu sõo a que tu e todos téus parentes
85:29E porên mostrar-te quéro o ben que perdedes
85:30e o mal que, pois morrerdes, lógo haveredes,
85:31que en min e en méu Fillo vóssas entenções
85:36e d' outros dïabos, negros mui mais que carvões,
85:37que mais de cen mil maneiras as almas pẽavan
85:38dos judéus, que as cozían e pois ar assavan
85:44d' ángeos, que sempre cantan ant' el doces sões.
85:46muit' alégres, que cantavan saborosos cantos,
85:47que rógan polos crischãos que Déus d' ocajões
85:51con que serás se crevéres en el e leitões
85:53Pois que Santa María lle diss' este fazfeiro,
85:56que partiron mui de grado con el sas rações.
85:57E pois que ant' o convento contou quanto vira,
85:60por que a Santa María déron ofreções.
86Como Santa María livrou a mollér prenne que non morresse no mar e fez-lle haver fillo dentro nas ondas.
86:4e guardar de mal cada que lle prouguér,
86:6que cuidou morrer enas ondas do mar.
86:7Eno mar que cerca o mund' arredor,
86:8na térra que chaman Bretanna Maior,
86:10un gran miragre que vos quéro contar.
86:12que Santa María fez por San Miguél,
86:13que é companneiro de San Gabrïél,
86:14o ángeo que a vẽo saüdar.
86:18que Déus llos quisésse por el perdõar.
86:24que ũa mollér prenne entrou per i;
86:32quando viu o mar que a vẽo cobrir;
86:35Mais a Santa Virgen que ela rogou
86:38que a fez parir e as ondas quedar.
87Como Santa María mandou que fezéssen bispo ao crérigo que dizía sempre sas hóras.
87:4un gran miragre que mostrar
87:5quis a Virgen que non há par,
87:13Ond' avẽo que conteceu,
87:16a Virgen que nos guía.
87:21“Vai, di que façan esleer
87:25por bisp' un que Jerónim' há
87:27que me sérve e servid' há
87:33o que ll' a Virgen nomeou
87:34que por bispo quería.
88Como Santa María fez a un físico que se metera monje que comesse das vidas que os outros monjes comían, que a el soían mui mal saber.
88:3que será de mal guardado,
88:7que no mõesteir' honrrado
88:10que sabía ben obrar
88:14ante que foss' ordinnado,
88:26que fez este malfadado:
88:28de que éra lazerado,
88:34de vós que póssa cantar
88:38que o faça esfoçar;
88:44que éra ja arrufado
88:46que defend' ôrdin e lei.
88:48en que Déus quis encarnar,
88:60a Virgen de que falei,
88:61que tev' un vaso dourado
88:64de que se fillou a dar
88:66con que os foi confortar,
88:67érg' a este que dit' hei,
88:68que dela non foi amado,
88:74foi. E diss': “éu que farei?”
88:76que desto póssas fillar,
88:78fól que te faz mal cuidar.”
88:91que será de mal guardado.
89:5direi que fez a grorïosa
89:9que éra coitada
89:12éra en que parir devía,
89:17que verdad' é provada.
89:19que éra mais mórta ca viva,
89:23que desamparada
89:35lle diss' ũa vóz que chamasse
89:40que é chẽa de gran vertude.
89:47as judéas que a guardavan
89:57que non atendeu Messías,
90:22dada que a nós vallas,
91Como Santa María deceu do céo en ũa eigreja ante todos e guareceu quantos enfermos i jazían que ardían do fógo de San Marçal.
91:6que esta Madre de Déus
91:7fez, que non póden contradizer judéus
91:11que os hómes por errança
91:12que fezéran, déu entôn
91:14deste fógo que chaman de San Marçal.
91:20pela Virgen, que aos coitados val.
91:23que primeiro con frïúra
91:25queimava peior que fógo; e assí
91:32que sofrer door atán descomũal.
91:34que lume lles pareceu
91:35grande que do céo vẽo,
91:40houvéron, que a fugir
91:44como Sennor que enas coitas non fal
91:48entende que lle convên.
92Como Santa María alumeou un crérigo que éra cégo.
92:4a que o lum' en si trager
92:5foi, que nos fez a Déus veer,
92:6que per al non viramos ja.
92:9que perdera, com' aprix éu,
92:10que non vií' acá nen alá. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
92:13da Virgen que non houvo par
92:18dizendo: “Sennor, que será
92:19daqueste lume que perdí?
92:21que mio cobres, sequér alí
92:25que aos séus non faleceu
92:30téu lum', e que te durará
92:31ta que a missa dita for;
92:33que ch' esto faz por méu amor
92:39a Virgen que é de bon prez,
92:40que lle séu lume cobrar fez
93Como Santa María guareceu un fillo dun burgês que éra gafo.
93:6mostrou Santa María, que foi gafo tres
93:7anos e guareceu en mẽos que un mes
93:8pola sa pïedade que lle quis mostrar.
93:11mais tod' aquele viço que à carne praz
93:12fazía, que ren non quería ên leixar.
93:14quiso Déus que caess' en el mui gran gafeen, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
93:15ond' ele foi coitado que non quis al ren
93:19aa Madre de Déus, por que quiséss' haver
93:24as Aves Marías de que vos fui falar.
93:28quéro que este mal te faça lazerar.”
93:32assí que o coiro houve tod' a mudar.
93:33Tanto que foi guarido, começou-s' a ir
93:36por que todos en ela devemos fïar.
94Esta é como Santa María serviu en logar da monja que se foi do mõesteiro.
94:10dos pecados que fazemos.
94:14santa, que nos guía.
94:16que, per quant' éu aprendí,
94:19tẽer sa orden, que ni-
94:25Mai-lo démo, que prazer
94:28que lle non dava lezer,
94:29tra en que a foi fazer
94:30que saiu do mõesteiro;
94:32chaves, que tragía
94:34da en que criía.
94:41con aquel que muit' amar
94:49que nunca amou sandez,
94:51que a vida estrannar
94:52lle fez que fazía,
94:62que ren non falía,
94:65Mais pois que s' arrepentiu
94:72os que connocía
94:74que saber quería.
94:91que as chaves foi achar
94:94que ante vestía.
94:99que lle fezo a que ten
94:104que llo contar ía.
94:107pois que a cousa provada
94:108viron, dizendo que tan
95Como Santa María livrou un séu ermitán de prijôn dũus mouros que o levavan a alên mar, e nunca se podéron ir atá que o leixaron.
95:2de lles fazer, non quér ela que esto ren valla.
95:3Desto direi un miragre que ũa vegada
95:5por un conde d' Alemanna, que houve leixada
95:10que fez mui gran pẽedenç' en aquela ermida
95:12de todo ben, que aos séus sempre dá guarida,
95:16que nunca carne comía nen pan nen bocado
95:20que dava sen haver ên dinneiro nen mealla.
95:23mais o que de comer éra adubar fazía
95:24pera as gentes que viínnan i en romaría, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
95:26con que lles parava mesa en branca toalla.
95:30que ben d' África vẽéran por correr Espanna,
95:35e quiséran-s' ir con todo. Mas a que non érra
95:37os fez que se non podéron alongar da sérra, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
95:39con que movían de rijo aos treus alçados;
95:46que nom' Arrendaf' havía, e hóme sisudo,
95:47e nembrou-lle daquel hóme que fora metudo
95:49e teve que por est' éra séu feito perdudo
95:53e mandou que os fillasse come de ravata,
95:54dizendo: “Do que te pagas, de sũu os ata.”
95:57E o almiral entôn preguntou que hóm' éra,
95:62e que al non fillaría do séu nemigalla.
95:65e que non houvésse medo assí lle disséron.
95:67e foron sa vía que sól non se detevéron,
95:73mouros que correr viínnan con barcas armadas,
96Como Santa María guardou a alma dun hóme bõo que se non perdesse, ca o havían escabeçado ladrões, e fez que se juntassen o córpo e a tésta e se maenfestasse.
96:2é bõa que faz salvá-lo pecador.
96:4a que muito pesa de quen folía
96:5faz, e que maneira busca e vía
96:6que non cáia hóme dun érr' en peior.
96:8que a Virgen fez fremos' e preçado;
96:10será, por que hajades dele sabor.
96:11Esto foi dun hóme que feit' houvéra
96:17de ladrões con ũu que andava
96:18con eles, que éra de todos maior.
96:30por que non soframos pẽa nen door.”
96:32do que oíron; mas pois acordados
96:36que per vós desto verdade sabiamos.”
96:38per que cada un seja ên sabedor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
96:41levar que sen confissôn lle acharan. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
96:43que per nulla ren o démo levasse
96:44mia alma, mais que a tésta tornasse
96:45a méu córpo, e que me confessasse;
96:51vósso prazer, rógo-vos que roguedes
97Como Santa María quis guardar de mórte un privado dun rei que o havían mezcrado.
97:6que en Canete, per com' achei,
97:8fez, que mezcraran, com' apres' hei;
97:10que o cuidaran a fazer morrer.
97:12que o mandou lógu' el Rei chamar
97:36e tanto que vóssa carta vi
97:41se é verdade que tanto mal
97:47Esto que vos disséron, Sennor,
97:54e tenno que comprides assaz
97:57que vïaz
97:61que foron o feito descobrir
97:67que ll' end' a verdade descobriu,
97:70que falssidade foran apõer
98Como ũa mollér quis entrar en Santa María de Valverde e non pude abrir as pórtas atẽen que se mãefestou.
98:2aquel que de séus pecados | non se repentir.
98:3Desto direi un miragre | que contar oí
98:4a hómees e molléres | que estavan i,
98:6ante todos ũa dona | que fora falir.
98:10que entrass' en sa eigreja, | non quis consentir.
98:15as pórtas per nulla guisa | que podéss' entrar;
98:20mui mais son as tas mercees | que pecados méus;
98:21e fas-me, Sennor, que seja | éu dos sérvos téus
98:22e que entre na eigreja | tas hóras oír.”
98:23Pois que aquest' houve dit' e | se mãefestou
98:24e do mal que feit' havía | muito lle pesou,
98:27foi ela e muita gente | que aquesto viu.
99Como Santa María destrüiu un gran póboo de mouros que entraran ũa vila de crischãos e querían desfazer as sas omágẽes.
99:3os que mal cuidan fazer
99:4aa de que Déus foi nado.
99:9de que devedes haver
99:21que non prendían lezer
99:31a Madre do que morrer
99:35que punnavan de s' erger
99:39que por ferir nen tanger
99:44que éra Déus despagado
100:6que perder | foran per pecados
100:7entender | de que mui culpados
100:10que lles fazía
100:12mais que non devería.
100:16que tu dar- | nos pódes senlleira;
100:27que foss' a mía
101Como Santa María guareceu o que éra sordo e mudo.
101:5e sordo, que dũa vez
101:13ant' a Virgen, que valer
101:15per que podésse oír
101:19trões que a gran Sennor
101:20que Madr' é do Salvador
101:23que lógo ll' apareceu,
101:28assí que tan tóst' oiu,
101:31assí que lógu' entôn déu
102Como Santa María livrou un crérigo que os ladrões deitaran en un poço.
102:7que fez por un ordinnado
102:16que lle disse: “Mui mellor,
102:21que vos mal façan ladrões
102:25E pois que llos houve dados,
102:29que o lógo mal chagaron
102:32que non havía peor
102:39ía, que o acorrendo
102:41que non caesse ben juso,
102:56que alí en derredor
102:62que lle deitadas houvéron,
103Como Santa María feze estar o monge trezentos anos ao canto da passarinna, porque lle pedía que lle mostrasse qual éra o ben que havían os que éran en Paraíso.
103:4que fezo Santa María | por un monge, que rogar
103:5ll' ía sempre que lle mostrasse | qual ben en Paraís' há
103:6e que o viss' en sa vida | ante que fosse morrer.
103:7E porend' a Grorïosa | vedes que lle foi fazer:
103:8fez-lo entrar en ũa hórta | en que muitas vezes ja
103:9entrara; mais aquel día | fez que ũa font' achou
103:11E pois lavou mui ben sas mãos, | diss': “Ai, Virgen, que será
103:12se verei do Paraíso, | o que ch' éu muito pidí,
103:13algún pouco de séu viço | ante que sáia daquí,
103:14e que sábia do que ben óbra | que galardôn haverá?”
103:15Tan tóste que acabada | houv' o monj' a oraçôn,
103:17que se escaeceu seendo | e catando sempr' alá.
103:19que grandes trezentos anos | estevo assí, ou mais,
103:20cuidando que non estevéra | senôn pouco, com' está
103:22Des i foi-s' a passarinna, | de que foi a el mui gréu,
103:25que nunca vira, e disse: | “Ai, Santa María, val!
103:26Non é est' o méu mõesteiro, | pois de mi que se fará?”
103:29dizend': “Amigo, vós quen sodes | ou que buscades acá?”
103:30Diss' el: “Busco méu abade, | que agor' aquí leixei,
103:31e o prïor e os frades, | de que mi agora quitei
103:34e outrossí o convento; | mais des que soubéron ben
103:39mais d' outra cousa que seja? | Ca, par Déus, gran dereit' é,
103:41por ela, e aquí nos móstra | o que nos depois dará”.
104Como Santa María fez aa mollér que quería fazer amadoiras a séu amigo con el córpo de Jesú-Cristo e que o tragía na touca, que lle corresse sángui da cabeça atá que o tirou ende.
104:3E o que o fazer coida, | creed' aquesto por mi,
104:4que aquel escarno todo | há de tornar sobre si.
104:5E daquest' un gran miragre | vos direi, que éu oí
104:6que fezo Santa María; | oíde-mio a lezer:
104:8que ũa sa barragãa | houve un escudeirôn;
104:10que con gran coita houvéra | o siso end' a perder.
104:11E con gran pesar que houve | foi séu consello buscar
104:13que sól que ela podésse | ũa hóstïa furtar
104:14das da eigreja, que lógo | o podería haver,
104:15pois que lle tal ben quería. | E ela tóste, sen al,
104:17que nas nóssas grandes coitas | nos guarda sempre de mal,
104:18e diss' entôn que quería | lógo comoiôn prender.
104:21que per neũa maneira | nona trociu nen passou,
104:23Pois que saiu da eigreja, | os dedos entôn meteu
104:28aquelas que lle disséran | que lle farían vĩir
104:31E entrant' a ũa vila | que dizen Caldas de Rei,
104:33avẽo ên mui gran cousa | que vos óra contarei;
104:36“Di, mollér, que foi aquesto, | ou quen te tan mal feriu?”
104:37E ela maravillada | foi tanto que est' oiu,
104:38assí que nunca lles soube | niũa ren responder.
104:40que éra sangue caente, | e disso assí porên:
104:42en séu poder, por grand' érro | que me ll' éu fui merecer”.
104:49non cates a méu pecado | que mi o démo fazer fez.”
105Como Santa María guareceu a mollér que chagara séu marido porque a non podía haver a sa guisa.
105:3tan muit' ên, que maldade nen crüeza
105:6gran miragre que vos quéro contar,
105:10que havía ena vila d' Arraz.
105:12que adur pod' en séus pées estar,
105:14e disse: “Non hás por que t' espantar;
105:29hóme que é mui riqu' e muit' honrrado
105:30e que te quér lógo grand' algo dar.”
105:33que mi apareceu no hórto, no prado,
105:43que pero en poder do novio éra,
105:46por que pois non houv' a trager enfaz.
105:48que nunca el pode ren adubar
105:50lle fez que a houvéra de matar;
105:52en tal logar, que vergonna me faz
105:54que non pód' hóme per ren i falar,
105:55que quantos físicos houv' end' a Pisa
105:58un bispo que chamavan Bonifaz,
105:59que houve dela gran dóo sen falla,
105:63en que caeu fóg' assí Déus me valla,
105:68que non podían i outros entrar;
105:70polo mal que fezér' aquel rapaz.
105:72a que o marido fora chagar
105:81diste-me fógo que tan mal queimava
105:82e queima, que o córpo me desfaz.”
105:88con que são de fógu' e d' alvaraz.
105:92que quantos enfermos fores beijar
105:101E outro día os que madurgaron
105:106que lle déssen caldo con do agraz.
105:109e pois que os beijou, saúd' houvéron.
106:5un miragre que achei
106:7que farei
106:28que é óbra mui costosa.”
106:55que lle fora soltador
107Como Santa María guardou de mórte ũa judéa que espenaron en Segóvia; e porque se acomendou a ela non morreu nen se firiu.
107:8que foi en érr' e fillada
107:19que acórre-las coitadas
107:20que ti son acomendadas,
107:25ante que seja mannãa
107:27Os judéus que a levaron
107:41que me foi tan pïadosa;
107:44daquela que sempre seja
107:49que vos maravillaredes,
107:54da que por nós rogará
107:56que nos seja pïadoso
108Como Santa María fez que nacesse o fillo do judéu o rostro atrás, como llo Merlín rogara.
108:5que avẽo a Merlín
108:6que s' houve de rezõar
108:8que en tod' Escóça par,
108:15que en ela encarnar
108:22ca o que térra e mar
108:29ca o que foi ensserrar
108:36“Madre do que nos salvar
108:38o que non devería.
108:40que, com' éu de cérto sei
108:41que o téu foi sen dultar,
108:42que o que te rogarei
108:45que anda con folía,
108:46que sa mollér emprennar
108:47foi; o que lle nacer ên
108:49que com' outr' o rostro ten
108:54que a judéa pariu;
108:60Que o rostro lle tornar
108:66que ant' o non criía.
108:68o quis lógo que naceu;
108:70que o mui ben entendeu,
109Como Santa María livrou un hóme de cinco dïáboos que o querían levar e matar.
109:2ant' a Virgen que a Déus foi parir.
109:4ant' a de que Déus quiso nacer;
109:6de guisa que nos non póden nozir.
109:8que fez a Virgen que non há par
109:18que o non leixaron adeant' ir
109:20ta que dous frades vẽéron i
109:21mẽores, que o levaron dalí
109:28que disséssen porque os judéus
109:33mai-los que do batismo o sinal
109:40a Santa María, que sabor
110:2que pera a loar tempo nos fal e vida.
110:4a que fez porque Déus a sa carne sagrada
110:5quis fillar e ser hóme, per que foi mostrada
110:8que lingua dizer todos nonos podería,
110:10non calasse, que ante non fosse falida.
110:12e o mar todo tinta, que grand' é provado,
111Esta é como un crérigo de missa que servía a Santa María morreu no río que ven por París; e a tercer día ressocitó-o Santa María e sacó-o do río.
111:2a Virgen que nos mantên.
111:9que fez por un ordinnado
111:14que non dava por al ren.
111:17as hóras da que Déus nado
111:22Séna, que por París ven.
111:26ante que chegass' aquên.
111:41do río, que ja buscado
111:46foi pola que sempre ten
112Como Santa María guardou ũa nave que ía carregada de triígo que non perecesse, e sacó-a en salvo ao pórto.
112:4que aos séus noit' e día
112:10de Colliure, que foi guardar,
112:11que houvéra pereçuda
112:14que a quis en salvo guïar.
112:16que de millas setaenta
112:31aa Virgen, que rogasse
112:32séu Fill' e que lles guardasse
112:33séu pan e que os sacasse
112:40por que fezéran ja luito;
113Como Santa María de Monsserraz guardou o mõesteiro que non feriss' a pena en ele que caeu da róca.
113:3que quando morreu por nós ben sei (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
113:4que porên se foron fender. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
113:5Desto direi un miragre | mui grande que contar oí
113:6qu' en Monssarraz fez a Virgen | e que ben parece hoj' i, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
113:7dũa pena que se mover (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
113:10que podéra a eigreja | toda tan tóste destroír;
113:14porên desvïou a pena | en tal guisa que non fez mal,
113:16que pois non se pude volver.
113:17Mai-los monges, que cantavan | a missa da Madre de Déus,
113:22o penedo que caera, | que Déus fezéra desvïar; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
113:25Este miragre tan grande, | que fez pola de bon talán
113:26Déus, sa Madre grorïosa, | vêeno quantos que i van (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
114Esta é dun mancebo a que séus ẽemigos chagaron mui mal de mórte, e sa madre prometera-o a Santa María de Salas, e foi lógo guarido.
114:1A que sérven todo-los celestïaes
114:4de Salas por ũa mollér que havía
114:7Aquesta un fillo houve que amava
114:10que llo d' ocajões guardass' e de maes.
114:13de guisa que todo o espedaçaron,
114:16cona mui gran coita que dele tiínna,
114:25que o guariu lógo come pïadosa,
114:27assí que as chagas que éran atadas
114:30que adur parecían end' os sinaes.
114:31Ante que a alva do día chegasse
114:32diss' el a sa madre que o desatasse,
114:33ca ja são éra, e que o catasse;
114:37que aos séus móstra tan grandes amores,
114:38e mais a aqueles que lle son leaes.
115Esta é como Santa María tolleu ao démo o mininno que lle déra sa madre con sanna de séu marido, porque concebera del día de Pascoa.
115:8contra o que nos tẽe
115:17achamos que fezéra
115:21mal que séu fillo déra
115:46Mais o dém', a que pesou
115:47daquesto que poséran,
115:49pera o que fezéran
115:51que, o que mantevéran,
115:57pois que houve vençudo
115:61E o que prometudo
115:63muit' éra que guardass' e
115:67a que muito pesava,
115:71mas que lle conssellava
115:73que o el non fezésse,
115:75que a Déus pesaría.
115:80que o que prometud' hás
115:91diz: “O que será feito,
115:93o daquí que séu seja,
115:98dun meninno que pois fez
115:100por que o mui mais ca pez
115:101negro nen que a tinta
115:123Papa que é en Roma
115:127que te porrá conssello
115:136E tan tóste que o viu,
115:139séu feito, que nïente
115:147que end' é Patrïarca
115:158que sofreu no mar de Sur
115:169a carta que tiínna
115:177lle disse: “Sei que andas
115:179mas desto que demandas,
115:181que vestiduras blandas
115:189que non léves companna,
115:199que nunca folgou nada,
115:200atá que ll' apareceu
115:205éra, que Déus servía.
115:209que viu dentr' en sa céla,
115:215que a toda cobría.
115:231róga que te defenda
115:234que non tome
115:238que direi éu, se lle praz,
115:248daquel que morreu na cruz
115:261que o moço fillaron
115:264que mui queda
115:271do Céo, que dultavan,
115:275que llo non leixaría.
115:276Pois que tolleu o donzél
115:285que ante mi siía?”
115:286Como hóme que se dól,
115:294que ll' en crara
115:298que a Reínna cortês
115:303que des hoi mais és quito
115:305démo que te seguía.”
116Esta é como Santa María fez acender dúas candeas na sa eigreja en Salamanca, porque o mercador que as i poséra llas encomendara.
116:2a que Madr' é do lume.
116:5que quis a Virgen mostrar
116:7que aa feira mercar
116:16cada que sa vigía
116:17dela foi, que pescado
116:20per u quér que andava
116:21muïto, que jajũou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
116:24u quér que el estava,
116:28que, u eigrej' achasse
116:29da Virgen que pód' e val,
116:30que desto non errasse
116:31que cande' ou estadal
116:37as que de Toled' aquí
116:38trouxe, que non son feas;
116:40mellor arder que teas
116:41nen que niũa cousa
116:42que o fógo conssume.”
116:50que outra non afume.”
116:53que houvéron de morrer;
117Como ũa mollér prometera que non lavrasse no sábado e per séu pecado lavrou, e foi lógo tolleita das mãos; e porên mandou-se levar a Santa María de Chartes, e foi guarida.
117:1Toda cousa que aa Virgen seja prometuda, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
117:2dereit' é e gran razôn que lle seja tẽuda.
117:4en Chartres por ũa mollér que jurad' havía
117:5que non fezésse no sábado óbra sabuda
117:6per que a Santa María houvésse sannuda.
117:8a sossacou o dïabo, que lle fez camisas
117:10per que sa lavor na térra fosse connoçuda.
117:11E en mente non havía do que prometera
117:12que o sábado guardasse, mas sempr' i cosera
117:15Mais que vissen a vingança judéus e crischãos
117:16que por sa Madre Déus dela fillou, fez-ll' as mãos
117:17que aos braços apresas foron, e tenduda
117:19Muitas físicas provaron en ela, que palla
117:23E quando viu que tod' esto ren non lle prestava,
117:26que lógo houve saúde; cousa foi vïúda
117:27per toda aquela térra, que os que a viran
117:29déron graças aa Virgen, a que sempr' ajuda
118Como Santa María resucitou en Saragoça un mininno que levaron mórto ant' o séu altar.
118:2fillos aquela que Madr' é de Déus.
118:3Dest' un miragre direi que oí,
118:4que fez a Virgen, per com' aprendí,
118:6que paría mórto-los fillos séus.
118:11que prometeu aa Virgen de prez.
118:15ollos, dizendo: “Sennor, que farei?
118:18que a téu Fillo rógues que dos séus
118:20que o fará, desto non dulto ren;
118:22méu marido que ambos somos séus,
118:25que o meninno entôn viv' achou.
118:30aa Virgen que val sempr' aos séus.
119Como Santa María tolleu un joíz aos dïáboos que o levavan e tornó-o a sa casa e disse-lle que se mẽefestasse, ca outro día havía de morrer.
119:4fillaredes, que a Virgen fezo en Espanna
119:5dun hóme que de dïabos ũa gran companna
119:8en que viçosa tiínna muito sa pessõa,
119:15El un di' assí estando que jantar quería
119:16con outros que convidados houv' en aquel día,
119:21El, cuidando que peleja éra de verdade,
119:28sobr' un poço fond' e negro mais que ũa móra,
119:30con outros, que pouc' havía éran i metudos.
119:37que lle déu lógo consello ben qual conviínna,
119:38ca os séus non quér ela que sejan cofondudos.
119:44e en pagar o que deves mete ta femença,
119:46e faz come os que están sempr' apercebudos.
119:47Ca sabe que mais dun día non será ta vida;
119:48porên faz que, pois ta alma for de ti partida
119:49que lógo sen estardança pera Déus sa ida
119:50faça, e que os santos non lle sejan sannudos.”
119:57e u quis Déus que ll' a alma do córpo saísse,
120:2a Virgen que nos mantên.
120:13per que atán pagados serán
120:14que nunca desejarán al ren.
121Esta é dun miragre do cavaleiro que fazía a guerlanda das rósas a Santa María.
121:5contra un séu cavaleiro | que tal promessa lle fez
121:6que lle guerlanda faría | de rósas toda, non d' al.
121:10a guerlanda toda delas, | e que lla fezéss' atal.
121:11Aquesto fez un gran tempo, | que non faleceu de ren
121:12que a guerlanda das rósas | no tempo delas mui ben
121:14a ela s' acomendava, | que aos séus nunca fal.
121:16toda-las Aves Marías | que prometera, que ni-
121:19que mui ben encavalgados | viínnan; mais, a la fé,
121:21fraco en que cavalgava. | E deceu dele a pé
121:24a Virgen que lle valvésse. | E ela valeu-ll' entôn;
121:32que est' hóme nós matemos, | ca x' éste dos sérvos séus.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
121:34amigos, que nos vaamos; | ca muit' é descomunal
121:36que veemos cabo dele | mais béla ca nulla flor,
121:38que assí nos desfaría | ben com' a agua o sal.”
121:41que en sa mão tevésse; | mais pela térra oiu
121:42todo quanto ll' escontaron | da Sennor que pód' e val.
122:2Santa María cada que lle praz.
122:3Desto direi un miragre que vi
122:4que en Toled' a Virgen fez alí
122:6que faz i outros miragres assaz.
122:12o que de tod' Espanna foi sennor;
122:16que a Santa María prometeu,
122:18de Cistél, que é santa e de paz.
122:22foi e morreu, de que mao solaz
122:29quis a Virgen, a que te dei en don,
122:30que vivesses, mais quiso que na az
122:41que me dará a Madre do bon Rei
122:48és, mia Sennor, que pariste Jesú
122:53que déu nas Ólgas, logar de bon prez,
123Como Santa María guardou un frade mẽor dos dïáboos na hóra que quis morrer, e torcía-se todo con medo deles.
123:3Ca que quér que seja daquesta Sennor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
123:8a un frade mẽor, que de meninnez
123:11que o acorresse, como ll' acorreu,
123:12Santa María na hóra que morreu,
123:15que mais fea cara podía tẽer
123:19E des que ena mão lla ensserrou,
123:25temendo que éra en mao logar,
123:36de Santa María, a que nunca fal
123:37aos que a sérven e sempre lles val
123:42ca salvo será sempr' o con que tevér.”
124Como Santa María guardou un hóme que apedraron que non morresse atá que se mẽefestasse, porque jajũava as vigías das sas féstas.
124:1O que pola Virgen leixa | o de que gran sabor há,
124:2sempre aquí lle demóstra | o ben que pois lle fará.
124:3E dest' un mui gran miragre | vos contarei, que oí (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
124:4dizer aos que o viron, | e o contaron assí
124:6demostrou Santa María | ena térra que está
124:7mui préto d' ambo-los mares, | do gran que corr' arredor
124:8da térra e ar do outro | que é chamado Mẽor;
124:12que a jajũou gran tempo. | Mas porque foi a Xerez
124:15fora, e que o matassen | lógo, u non houvéss' al,
124:16e que foss' apedreado | porque fezo feito tal.
124:19a aqueles que se fían | en ti mui de coraçôn,
124:20e por aquesto non quéras | que moira sen confissôn,
124:22Entôn os que o matavan | disséron: “E que será
124:23que por pédras que deitemos | nono podemos matar?”
124:24Entôn o que llo mandava | mandou-lle ferir e dar
124:27un crérigo mi aduzede, | a que diga quanto fix
124:28de mal, de que pẽedença | de méus pecados non prix.”
124:30servir a Santa María, | a que nunca falirá
124:31nen fal aos que a sérven.” | E dizend' esto, morreu;
124:33E des que foi mórto, lógo | a hóra embarveceu,
124:36assí, que ave nen besta | dele non comiu per ren.
124:37Esto fez Santa María, | a Sennor que nos mantên,
125Como Santa María fez partir o crérigo e a donzéla que fazían voda, porque o clérigo trouxéra este preito pelo démo, e fez que entrassen ambos en orden.
125:3que é do démo o poder
125:6que fezo Santa María | por un crérigo alvernaz
125:7que ena loar punnava | polos muitos bẽes que faz,
125:10da cidad' en que morava | el; e éra i outrossí
125:12que a Virgen, de Déus Madre, | mui de coraçôn servía.
125:13Des i sempre lle rogava | que lle mostrass' algũa ren
125:14per que do démo guardada | fosse; e a Virgen porên
125:18mai-lo crérigo que dixe | lle quis tal ben de coraçôn,
125:19que en toda-las maneiras | provou de a vencer; mais non
125:25Daquelo que lles el disse | houvéron todos gran pavor,
125:28a guardava en tal guisa | que ren non ll' empeecía.
125:32que o que a enganasse | mui mais ca nós sabería.”
125:34que ar tornaron a ela, | e un deles tan muit' andou
125:35que a oraçôn da Virgen | lle fezo que se ll' obridou;
125:37dizend': “O que nos mandastes | mui ben o per recadei éu,
125:38e hoi mais de a haverdes | tenno que non será mui gréu.”
125:43que séu padre e sa madre | a querían porên matar;
125:46que a poucas d' amor dele | lógo se non enssandeceu,
125:48que diss' entôn a séu padre | que lógo se casaría
125:49con aquel crérigu'. E disse | a sa madre que manamán
125:51que lles as juras fezésse; | senôn, soubéssen ben de pran
125:52que lógu' entôn con sas mãos | ant' eles se mataría.
125:56que lle daría en arras | gran requeza que havía.
125:60mui grand' algo que éu tenno, | que gannei sen tricharía.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
125:62e outro día mannãa | casaron; mais, que vos direi?
125:65E por partir este feito | oíd' agora o que fez:
125:66O crérigo que disséra | sempre sas hóras, essa vez
125:68fezo que a sa eigreja | fosse, como ir soía.
125:70e disso-ll': “Aquí que fazes? | ca ja tu non éras dos méus
125:72dïabos, que che fezéron | começar est' arlotía
125:73que con esta mia crïada | cuidas casar, pero me pes,
125:74que ja sé eno taamo, | toda ben cobérta d' alfrês.
125:77E éu farei ao bispo | que venna por ti lóg' acá,
125:78e di-ll' esto que che dixe, | e el ben te consellará
125:83que és en poder do démo, | e mi e méu Fillo Jesú
125:85A donzéla disse lógo: | “Sennor, o que vos aprouguér
125:86farei mui de bõa mente; | mais este, de que soon mollér,
125:88que o leixes e te vaas | meter en ũa mongía.”
125:89A novia s' espertou lógo | chorando, e esto que viu
125:91que lógu' en un mõesteiro | a metessen, per com' oiu
125:92dizer aa Virgen santa, | que casar non lle prazía.
125:94soon de que casar quige, | mai-lo démo, que sempre sól
125:95fazer mal aos que ama, | m' enganou; e porên mia pról
125:96é que lógo monge seja | en algũa abadía.”
125:98o escrito; e o bispo, | que nom' havía Don Fiíz,
126Esta é como Santa María guareceu un hóme en Élche dũa saeta que lle entrara pelos óssos da faz.
126:5a un hóme de chaga que lle fez
126:9que non lla podían tirar dalí
126:13nen con baesta que ían armar;
126:15que guarisse, senôn pola Sennor
126:19Pois viu aquel hóme que ren valer
126:20non lle podía que fosse fazer,
126:29que a loaron, ca en ela jaz
126:30mais de ben que podemos comedir.
127Esta é como Santa María non quis que entrasse na sa eigreja do Poe un mancebo que déra a sa madre un couce; e el, pois viu que non podía entrar, cortou o pée, e depois sãou-o Santa María.
127:2que pois ela non llo haja | con ben a galardõar.
127:3E desto mui gran miragre | vos direi que ũa vez
127:5por un hóm' avizimao, | que por séu siso rafez
127:6con sa madre que havía | bõa fora barallar.
127:10aa Virgen grorïosa | que del gran dereito dar
127:12E a Virgen, de Déus Madre, | que aos coitados val,
127:14que lógu' en todas maneiras | s' houve de maenfestar.
127:15E déron-ll' en pẽedença | que fosse pedir perdôn
127:16en gẽollos a sa madre | e que lle pediss' en don
127:17que ambos en romaría | fossen fazer oraçôn
127:18aa eigreja daquela | en que Déus foi encarnar.
127:26que na eigreja entrasse, | por ben que fossen puxar.
127:28e que se mãefestasse | lle disséron, com' oí.
127:29El disse que o fezéra; | pois conssellaron assí
127:30que o pé tallar mandasse | e podería entrar.
127:31El, como quér que lle fosse | esto de fazer mui gréu,
127:35dizendo: “Santa María, | Sennor, pois que vin a ti,
127:36non queiras que o méu fillo | sen pée vaa daquí.”
127:37E tantas vezes diss' esto, | que adormeceu alí
127:39E sonnou que a omagen | lle diss'. “Aquesto farás:
127:46se juntou que ant' estava | que o fezésse tallar.
127:48houvéron e ar loaron | muito a que tanto ben
128Esta é do Córpo de Nóstro Sennor, que un vilão metera en ũa sa colmẽa por haver muito mél e muita cera; e ao catar do mél mostrou-se que éra Santa María con séu fill' en braço.
128:2que u quér que a el achen, | ela con el é achada.
128:4que mostrou Santa María | con séu Fillo grorïoso
128:5a un vilão que éra | d' abellas cobiiçoso,
128:6por haver ên mél e cera | que lle non custasse nada.
128:9que ll' escantaçôn mostrasse | e o metess' en carreira
128:10per que abellas houvésse, | e muito foi del rogada.
128:14en tal guisa que dos dentes | sól non dedes i dentada,
128:15mas guardade-a na boca | o mellor que vós podérdes;
128:16des i de vóssas colmẽas | escolled' a que quisérdes
128:25con séu Fillo Jesú-Cristo | en séus braços, que crïara,
128:26que tiínna abraçado | e el ela abraçada.
128:28que serrou lóg' a colmẽa | e aa eigreja quanto
128:37que con gran precissôn fossen | por aquela que espello
128:42que liros nen vïoletas | non dan, nen agua rosada.
128:43Lóg' a colmẽa levaron | as gentes que i vẽéron,
128:44con procissôn e cantando; | e depois que a poséron
128:49e pois conssagrou o préste | a hóstïa que tiínna,
128:51que o vilão metera | i con gran mengua de siso,
129Como Santa María guareceu un hóme dũa saetada que lle déran pelo ollo.
129:3Dest' a un hóme que de Murvédr' éra
129:5dũa gran saetada que preséra
129:8pelo ollo, que lógo llo britara
129:10de guisa que lle non põían vida.
129:18des que a saeta ên foi saída,
129:19que da saetada ren non sentía;
129:21que ben com' ante vira del viía.
129:25que o sãara come pïadosa.
130:6e que perçamos do démo pavor,
130:22Déu-lo cofonda, per u quér que for.
130:29e de muitos bẽes que faz direi
131Esta é como Santa María guardou o emperador de Costantinóbre que non morresse so ũa pena que caeu sobr' ele, e morreron todo-los outros que con ele éran.
131:2hóm' a que a Virgen non póss' acorrer.
131:3E dest' un miragre, de que gran sabor
131:4haveredes, direi que fez a Sennor,
131:16que o Emperador foi veer metal
131:18en cóvas mui grandes, de que grand' haver
131:24senôn el senlleiro que viv' escapou
131:25so ũa gran pena que o enserrou;
131:27Mais la santa dona, sa mollér, que fez?
131:31que a alma del houvésse salvaçôn.
131:36que en tod' ess' ano a comer lle déu
131:43E dizía-ll' assí: “Esto que ti fiz;
131:44e que te faz' óra, a Emperadriz,
131:46a que o tu deves muito gradecer.
131:48non quix que morresses, e ar guardar-t-ei
131:50daquí, e desto non hajas que temer.”
131:51Des que desta guisa séu ano compriu,
131:53a Santa María, que lle descobriu
131:56e à Emperadriz, a que nunca ja
131:67E ele lles contou que por sa mollér
131:73por este miragr' e por outros que faz
132Esta é como Santa María fez ao crérigo que lle prometera castidade e se casara que leixasse sa mollér e a fosse servir.
132:4por mollér que seja nada,
132:9que maior non podería.
132:22que celiço por camisa
132:26que mais d' outra ren amava,
132:38E do que lle mais falavan
132:39per que se mais alegrasse,
132:41casament', e que casasse,
132:43muitas que o outorgasse;
132:47que outorgar-lle fezéron
132:48que casass' en aquel ano;
132:50que faría gran séu dano
132:52E demais que lle darían
132:54das mais ricas que sabían
132:61en que houv' a ser grãado (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
132:62que do séu, que do allẽo;
132:63e dos que a séu chamado
132:65que mais en el non cabía.
132:67aqueles que convidara,
132:71viu que ja muito tardara,
132:77que caeu; e en jazendo
132:79que do céo decendía,
132:82da companna, que dereita-
132:86que de ti saber querría:
132:87non és tu o que dizías
132:88que mi mais que al amavas
132:89e que me noites e días
132:93a mi, que amor ti havía? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
132:95pois que te de mi partiste;
132:101Pois que ll' aquest' houve dito,
132:109a Virgen, que lle disséra
132:110que ll' andara con mentira
132:111e que tórto lle fezéra;
132:114atá que ll' anoitecía.
132:117e des que sóos ficaron
132:123dela fez que a quisésse
132:125e que lle muito prouguésse,
132:127lle fez que o non fezésse.
132:131que havía, e maneira
132:133por servir a que senlleira
132:135que os séus amigos guía,
132:136que o guïou ben sen falla
132:138E a Virgen que nos valla,
133Esta é de como Santa María ressucitou ũa mininna que levaron mórta ant' o séu altar.
133:2vivê-la Virgen de que naceu Déus.
133:4en Élch' a Madre do que nos comprou
133:5polo séu sangue e que se leixou
133:8que padr' e madre, com' éu aprendí,
133:9havía, e que vivían assí
133:13foi, por que houve lógo de morrer.
133:15que o séu padr' entôn por ela fez,
133:22dos mórtos que fez Judas Macabéus.
133:29aquel que foi morrer por nóss' amor,
133:30según que contan Marcos e Matéus.”
134Esta é como Santa María guareceu na sa eigreja en París un hóme que se tallara a pérna por gran door que havía do fógo de San Marçal, e outros muitos que éran con ele.
134:1A Virgen en que é toda santidade
134:7mui gran gent' assũada que sãidade
134:13que os nembros todos de tal tempestade
134:35que lles non noziu ren
134:49que sa pérna tallara con crüeldade
134:53tan fórte que ardeu
134:54mui mais que lentérna;
134:62que seja com' ant' éra e a juntade.”
134:67per poder da Virgen, que per homildade
134:68foi Madre do que é Déus en Trĩidade.
135Como Santa María livrou de desonrra dous que se havían jurados por ela quando éran meninnos que casassen ambos en uno, e fez-lo ela comprir.
135:2que é ben de mal guardado
135:3o que a Virgen fillar
135:9des que fordes entender
135:10o que a Virgen fazer
135:13por dous que se grand' amor
135:19Estes de que fal' aquí
135:27assí que ambos por séus
135:31do que mataron judéus,
135:41Mas estes dous, que gran ben
135:44que se lles falass' alguên
135:49con outr' hóme que achou
135:51a que a moça contou
135:55que cras con vósco m' irei
135:57aquel que foi esposado
135:58vósco, que o acharei,
135:64que cuidara seer casado (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
135:65con ela, que mui mortal
135:70e pois que anoiteceu
135:87u ést' o que seerá
135:91aquel, e este que sé
135:99será minna que livrado
135:105que corre mais que estruz,
135:107dizend': “Ai, Déus que en cruz
135:110é, que haja com' el quér
135:115ron-lle que ll' éra mestér
135:120que nunca mais destorvado
136Esta é como en térra de Pulla, en ũa vila que há nome Fója, jogava ũa mollér os dados con outras compannas ant' ũa eigreja; e porque perdeu, lançou ũa pédra que déss' ao Meninno da omage de Santa María, e ela alçou o braço e recebeu o cólbe.
136:3Desto direi un miragre que a Grorïosa
136:5sobr' un malfeito que fez ũa mollér astrosa,
136:6por que prendeu porên mórte a mui gran viltança.
136:8u estav' ũa omage da que sempre seja
136:10beldade, en que as gentes havían fïança.
136:17lle creceu, que ao Fillo da omagen ía
136:22que lle pareceu por sempre por gran demostrança.
137Como Santa María fez seer casto a un cavaleiro que soía seer mui luxurïoso.
137:2per que tira os que ama de maa carreira.
137:3E dest' un mui gran miragre direi que avẽo
137:4a un cavaleiro que éra séu, non allẽo, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
137:6de luxuria, que passava razôn e maneira.
137:10que o démo o levara, cousa é certeira,
137:11assí que nunca ja parte Déus en el houvésse
137:13ao démo força per que llo toller podésse.
137:14Mais aquela que parindo Virgen foi enteira,
137:15a que s' ele noit' e día sempr' acomendava
137:16e que o daquel pecado tirasse rogava,
137:17que o ben que el fazía todo desatava
137:19Ca macar el prometía que nunca tornasse
137:21o démo lle pois fazía que o non leixasse,
137:24entendendo que saúde dest' éra dultosa,
137:27Ca pois viu que do pecado nunca pẽedença
137:28el tevéra que lle déssen, meteu sa femença
137:29en tirá-lo del, en guisa que en descreença
137:30non caesse pelo démo, que sempre mal cheira
137:35E fez-lle que non perdesse ollos, pées nen mãos (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
137:36nen outros nembros do córpo, mais que fossen sãos;
137:38de pecado, que non podéss' seer en tal feira; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
137:39ca pero que gran sabor houvésse de querê-lo,
137:40que per nulla maneira non podésse fazê-lo.
138:3Ca o que a de voontade rogar
138:6dar-llo-á, que sól non lle dirá de non.
138:9que Santa María fez, com' aprendí,
138:11que disse muito ben dela e dos séus
138:15E ar mandaron-lle que lógo saír
138:20eno caminno que devía tẽer;
138:26a que chaman sempr' os que coitados son,
138:38o que mais téu Fillo, se el mi perdôn,
138:43que pelas tetas, como meninno faz,
138:56o séu cobrou todo, que ren non faliu;
139Como Santa María fez que falasse o Fillo que tiínna nos braços ao da bõa mollér, que lle disse: “papa!”
139:6a que nos guía
139:10que en Frandes aquesta Virgen fez,
139:12por ũa dona que foi ũa vez
139:14desta que seja
139:22séu fillo, sigo, que en ofreçôn
139:24que de mal llo guardass' e d' oqueijôn
139:26per que dissésse
139:29que, com' aprendo,
139:37que non s' espante,
139:43démo que 'scrito
139:47cras migu' en Céo; e pois que me visto
139:51canta, que chanto
140:19Loando-a, que nos valla
140:21do mundo que nos traballa,
141Como Santa María acorreu a un monge séu que a servía e que ficava os gẽollos cada que ementavan o séu nome na eigreja e beijava a térra.
141:6e sa honrra, que nunca mais será falida.
141:9que, se nome da Virgen ll' éra ementado,
141:13e sempr' usava esto que i non falía,
141:14que sól non i fillava null' outra medida.
141:17que u s' agẽollava caía decendo
141:20que bon hóm' éra, e houv' ên gran pïadade
141:23Un día ll' avẽo que u s' agẽollava
141:27que o ergeu mui tóste pela déstra mão,
141:28des i ar fez-lle sinal que lógo de chão
141:34déu, porque os que ama nunca os obrida.
141:38fez que o connocessen, porque lonj' oída
141:41E porende lle roguemos que nos ajude,
142Como Santa María quis guardar de mórte un hóme dun rei que entrara por ũa garça en un río.
142:5a un hóme que morrera, ben sei,
142:6se non fosse pola que nos mantên.
142:7Esto foi eno río que chamar
142:14e caeu na agua, que ja per ren
142:17por que houvéran a garç' a perder.
142:19que entre pola garça e a mi
142:24con sas hosas, que sól nonas tolleu,
142:30de guisa que lle fez perdê-lo sen.
142:32que o mergeu dúas vezes ou tres;
142:34que pariu Jesú-Crist' en Belleên.
142:38que nos guarda e nos en poder ten.”
142:41ca non querría aquela que sé
142:46con sa garça que trouxe ben dalên.
142:48que bẽeizeu muit' a do bon talán
142:49por este miragre que fez tan gran,
143Como Santa María fez en Xerez chover por rógo dos pecadores que lle foron pedir por mercee que lles désse chovía.
143:7un póblo, que se lle foi oferir
143:8por chuvia que lle pedía.
143:10foi este miragre, que sen falir
143:11houv' i tan gran seca, por que fugir
143:14e fez-lles sermôn, en que departir
143:20que ante nos destroía.
143:26fazer faça; e sei que nos oír
143:27querrá a Virgen que Déus foi parir,
143:28que ante de tercer día
143:29haveremos chuvia que nos comprir
143:30e per que poderemos ben guarir
143:36mia Sennor, que en ti fía,
143:37o téu ben, con que possamos goír.”
143:43que quantos choravan fezo riír
144Como Santa María guardou de mórte un hóme bõo en Prazença dun touro que vẽéra polo matar.
144:3que sobre todas cousas há poder.
144:9que un hóme bõo morava i
144:10que esta Sennor, com' éu aprendí,
144:12E quen quér que lle vẽésse pedir
144:18que non oísse, ca todo séu sen
144:23deles, chus bravo, que mandou correr
144:24en ũa praça grande que i há
144:25ant' a casa do que vos dixe ja
144:30que envïou por el, com' aprix éu,
144:31por cousas que lle quería dizer.
144:41que o touro lógu' en térra caeu
144:45atá que o hóme foi no portal
144:46de cas séu compadr', a que non foi mal
144:51que aos séus non leixa mal prender.
145:1O que pola Virgen de grado séus dões
145:3E dest' un miragre quéro que sabiades
145:5de fazer por ela ben e que tennades
145:8santo e fïél, que Joán nom' havía;
145:17mais tal non foi ele come o que sérra
145:21por amor da Virgen de que Déus foi nado,
145:22que non lle ficaron sól dous pepïões,
145:26que o acorresse fez sas orações.
145:28foi oír a missa da que sempre seja
145:32que contra el lógo vẽo mui festinno,
145:34que lle diss': “Oíde poucas de razões
145:35que vos dizer quéro, e falade migo.”
145:41que maior non houve emperador Néro
145:50que Jesú-Cristo, que foi ontr' os ladrões
145:51ena cruz pregado, que llo envïara
145:52per rógo de sa Madre que llo rogara,
145:57loando a Virgen que é nóss' escudo
146Como Santa María guareceu a un donzél, fillo dũa bõa dona de Brïeiçôn, que ía en romaría a Santa María d' Albeça e topou con sus ẽemigos na carreira, e sacaron-lle os ollos e cortaron-lle as mãos.
146:4que llo póde dar sen lijôn.
146:6dun gran miragre que oí
146:8que juravan que foi assí,
146:9que Santa María mostrar
146:11dona que soía morar
146:14un fill' havía que maior
146:21Pero mui mais que outra ren
146:24e que lle séu fillo de mal
146:26lle rogava mui mais que al,
146:36que en Bregonna foss' entôn.
146:38que non fosse per ren alá,
146:42ben sei que ren non te guarrá
146:49que o prenderon; e sacou
146:56que aa eigreja de pran
146:58mercee que tanto d' afán
146:59fillassen polo que sobiu
146:61que a Albeza dessa vez
146:63que a Santa Virgen de prez
146:66Mas da madre, que vos direi?
146:68tornou negra nen que carvôn,
146:72que Déus dar-ll-ía como quér
146:74são, que ll' éra mui mestér.
146:79disse: “Sennor a que despraz
146:81que ante ti desfeito jaz;
146:83róga que são e en paz
146:85Óra verei o que farás
146:87ca ben sei que poder end' hás
146:89o que non cree que darás
146:90ben aos téus e que sa pról
147Como ũa mollér póbre déu sa ovella a guardar a un ovelleiro, e quando ao trosquïar das ovellas vẽo a vélla demandar a súa e o ovelleiro disse que a comera o lobo, chamou Santa María de Rocamador, e a ovella braadou u lla tiínna o ovelleiro asconduda e disse: “ei-me acá, ei-m' acá.”
147:1A Madre do que a bestia | de Balaam falar fez (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
147:5que a de grado servía
147:9e mostrou i séu miragre, | que vos non foi mui rafez.
147:23tal coita por sa ovella | que tornou tal come pez.
147:37dizend': “Esto fez a Virgen | que sempre teve belmez.”
148Como un cavaleiro guareceu de mãos de séus ẽemigos por ũa camisa que chaman de Santa María, que tragía vestida.
148:2guarda Santa María | os que lle son leaes.
148:4que dos outros da Virgen | será mui grand' enquisa,
148:5que faz muitos en Chartes | por ũa sa camisa;
148:7En Chartes há ũ' arca, | que van muitos veê-la,
148:8u jaz ũa camisa | de linno que foi dela;
148:10sobr' aquela camisa | que jaz vólt' en cendaes.
148:12que enas lides tragen, | per que os Déus de dano
148:23E cada un tiínna | deles que lle passava
148:25mas guardó-o a Virgen | que sól non lle chegava
148:31que lles contou o feito | todo en qual maneira
148:34e loaron a Virgen | que faz miragres taes.
149Como un préste aleimán dultava do Sagramento do Córpo de Déus e rogou a Santa María que lle mostrasse ende a verdade; e Santa María assí o fez porque éra de bõa vida.
149:2quen dulta que tornada
149:5Mas, como cuidar deve | null' hóme que non póssa
149:6a Hóstïa ser carne, | pois que Déus quis a nóssa
149:8por séu poder tod' esto | que é sobre natura?
149:10contar que hei oído | mui pouc' há e retreito;
149:11e creo que terredes | por estrann' end' o feito
149:14que amava mais d' outra | cousa Santa María,
149:15assí que a sa missa | cantava cada día;
149:17Dest' a Santa María, | cada que el cantava
149:19que o cérto fezésse | daquelo que dultava,
149:20assí que non morresse | ende cona rancura.
149:21Onde assí ll' avẽo | que un sábad', estando
149:24viu a que de Déus Madre | foi per sa gran cordura,
149:30este que tenn' en braços | é essa vèramente
149:31a Hóstïa que sagras, | de que non és creente
149:32porque a ti semella | que de pan há fegura.
149:34creendo que pan éste, | este polos crischãos
149:35recebeu na cruz mórte | que judéus e pagãos
149:37Est' é o que tu comes, | onde fazes tres partes,
149:38e beves do séu sangue, | ond' é ben que te fartes;
149:41Est' é o que tu alças | e baixas e descóbres,
149:42que quiso seer póbre | por requentá-los póbres
149:44mui mais que nulla outra | que seja creatura.
149:46esto quér Déus que seja | polo hóme mesquinno,
149:47que terría por crúa | cousa comer mininno
149:52Sennor, que me tu léves | desta cárcer escura
149:53e que veja no Céo | a ta face velida.”
149:55foi tal, que pois ll' a alma | do córpo foi saída,
150:1A que Déus ama, amar devemos;
150:2a que Déus preça e nós precemos,
150:3a que Déus honrra, nós muit' honrremos;
150:8e fez Madre da filla que havía.
150:9Preçou-a mais d' outra ren que fezésse,
150:10pois que quiso que el por fill' houvésse
150:11e outrossí que todo ben soubésse,
150:12mais que quantas cousas feitas havía.
150:13Honrrou-a tanto, per que é chamada
150:19que róg' a el que nóssos érros vee,
150:20que nos guarde de mal e de folía.
151Esta é dun crérigo que honrrava as eigrejas de Santa María e guardava os sábados, pero que éra luxurïoso.
151:2per que os séus tirar póssa | de mal per muitas maneiras.
151:3Dest' un fremoso miragre | vos direi que fez a Virgen, | Madre de Déus grorïosa,
151:4por un crérigo que muito | a honrrava; mais fazía | sa vida lussurïosa
151:10e que sempr' a Virgen santa | oísse as sas pregueiras.
151:11Mas ũa noite ll' avẽo | que a ũa barragãa | súa foi, que ben quería,
151:18que a eigreja non póssa | veer nen sól end' as beiras.”
151:19Ela serrou as fẽéstras | o mais de rijo que pode, | que non viss' el ren de fóra.
151:20E pois que foron deitados, | vẽo un vento tan fórte | que as abriu a desóra;
151:23e connoceu séu pecado | e fezo-se lógo monge | dun mõesteiro que éra
151:26dizendo del muitas cousas | que non éran verdadeiras.
151:33E muit' a Virgen loaron, | que non houve companneiras
151:34en séus feitos e que sempre | faz sas mercees enteiras.
151:35E por esto foi o monge | escusado daquel furto, | de que o mal sospeitavan;
152Como ũu bon cavaleiro d' armas, pero que éra luxurïoso, dezía sempr' “Ave María”, e Santa María o fez ên partir per sa demostrança.
152:2que per ren nunca devemos | seer maos pecadores.
152:4que apóst' e fremos' éra | e ardid' e bon guerreiro;
152:10que ll' o Sant' Ángeo disse, | de que somos sabedores.
152:13ca a alma conssellava | que fezésse dest' emenda,
152:14mas a carne non quería | que leixasse séus sabores;
152:23Ca ves, esta escudéla | móstra-ti que és fremoso
152:26per que irás a inférno, | que é chẽo d' amargores.”
152:29per que quando do séu córpo | a sa alma foi partida,
152:30foi u viu a Virgen santa, | que é Sennor das sennores.
153Como ũa mollér de Gasconna, que desdennava a romaría de Santa María de Rocamador, disse que, se a alá non levass' ũa séla en que siía, que nunca iría alá.
153:1Quen quér que ten en desdên
153:6que ũa dona houv' i
153:8que sól non tinna en ren
153:11a Rocamador, que d' i
153:17fillastes que pról non ten;
153:26en que assentada
153:27sejo, e que sen falir
153:30que lógo s' ergía
153:43que sempre quér nósso ben;
154Como un tafur tirou con ũa baesta ũa saeta contra o céo con sanna porque perdera, e cuidava que firiría a Déus ou a Santa María.
154:2que porque i non dultemos, | a vezes faz demostrança.
154:5que, porque perdía muito, | éra contra Déus sannoso,
154:10que de Déus e de sa Madre | cuidou a fillar vingança.
154:12lógo en ũa baesta | que andava i vendendo
154:17E pois que aquesto disse, | a saet' houve tirada
154:23que sanguent' o tavoleiro | foi. E quantos i estavan
154:26que algún deles ferido | fora d' espad' ou de lança.
154:27Mais depois que entenderon | que esto assí non éra
154:28e que o sang' a saeta | ben do céo adusséra,
154:29e nembrou-lle-la paravla | que ant' o tafur disséra,
155Como un cavaleiro d' Aleixandría foi malfeitor, e quando vẽo a vellece, repentiu-se e foi a un santo ermitán confessar-se; e el disse-lle que jajũasse, e o cavaleiro disse que non podía.
155:7Ca séu Fillo faz por ela | mais que por null' outra ren;
155:9que non sejamos perdudos; | e por est' é de bon sen
155:15El déu-lle por pẽedença | que a Ultramar roméu
155:18nen esmólna non faredes?” | “Non, ca non tenno que dar.”
155:19Quando viu aquel sant' hóme | que non podía fazer
155:20aquelo que ll' el mandava, | disse-ll': “Ide-mi trager
155:26dũa fonte, que sól gota | non pude dela fillar.
155:27Mas foi-se lóg' a un río | que corría préto d' i,
155:30que agua coller non pude, | nen sól bever nen gostar.
155:31E dous anos provou esto, | que nunca pod' avĩir
155:33que ll' o ermitán mandara; | e fillou-s' a comedir
155:34que Déus per ren non quería | séus pecados perdõar,
155:35mas que por Santa María | podía haver perdôn,
155:38que aquele pichél d' agua | podésse chẽo levar.
155:40que a mi fazer non queira | o que a beschas non faz
155:45que ao ermitán foi lógo | e diss': “A Sennor de prez, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
155:47que de mias lágrimas dúas | enchí tod' este pichél.”
155:51de que foi Santa María, | a Sennor espirital,
155:52loada muito de todos, | que aos coitados val
156Este miragre fez Santa María en Cunnegro por un crérigo que cantava mui ben as sas prosas a sa loor, e prendêrono heréges e tallaron-ll' a lingua.
156:1A Madre do que de térra | primeir' hóme foi fazer
156:2ben pód' a lingua tallada | fazer que póssa crecer.
156:5que fez, e mui pïadoso,
156:7por un crérigo, que foran | a furt' heréges prender
156:15Pois que ll' a lingua tallaron,
156:19nen cantar como cantara | da que Déus quiso nacer
156:21E o que mais grave ll' éra,
156:22que quando oía son
156:23dizer dos que el disséra,
156:28un día foi que chegou
156:36fez que lingua lle naceu
156:40que estavan entôn i,
157Como ũus roméus ían a Rocamador e pousaron en ũu burgo, e a hóspeda furtou-lles da farinna que tragían.
157:2o que faz mal, e mui tóste | por ela o er faz são.
157:4que a Rocamador ían, | que de sa Madr' éran séus,
157:8de farinna que tragían | tal cobiíça lle creceu
157:9de feijóos que fezéran | end', e un deles meteu
157:12e depois que s' eles foron, | lóg' a fazer se fillou
157:14que quis ende provar ũu, | mais non lle saiu en vão.
157:17foi ben até enas cachas, | que o non pod' ên tirar,
157:23bõo e toda crischãa | que lle ben de coraçôn
157:30e sabede do miragre | que non é muit' ancïão.
158Esta é como Santa María sacou de prijôn un cavaleiro e mandou-lle que se fosse pera Rocamador.
158:3E de tal razôn vos quéro | contar un mui gran miragre, | que fez por un cavaleiro
158:7en tal que o espeitassen. | Mas aquel sennor cuj' éra | sobr' el mentes non parava;
158:9que acorrê-lo vẽésse | como Sennor pïadosa,
158:10e que dalí o tirasse, | daquela prijôn nojosa.
158:12aqué ven Santa María, | a Madre de Jesú-Cristo, | que as prijões quebranta,
158:16que o guardavan, e nunca, | pero que o ir viían, | non lle disséron nïente.
158:23E pendorou i os férros | lógu' e as outras prijões | que ao cólo trouxéra;
158:26fora, per que mui loada | foi porend' a Precïosa.
159Como Santa María fez descubrir ũa pósta de carne que furtaran a ũus roméus na vila de Rocamador.
159:2os que as sas romarías | son de fazer desejosos.
159:3E dest' oíd' un miragre | de que vos quéro falar,
159:4que mostrou Santa María, | per com' éu oí contar,
159:5a ũus roméus que foron | a Rocamador orar
159:10que a séu Fillo rogasse | dos séus rógos pïadosos
159:12mais que del perdôn houvéssen | de quanto foran pecar.
159:17acharon end' ũa menos, | que a serventa furtar
159:20chamando Santa María | que lla quisésse mostrar;
159:26que viron aquel miragre, | que foi dos maravillosos
159:27que a Virgen grorïosa | fezéss' en aquel logar.
159:30loando Santa María, | que faz miragres fremosos.
160:2loar, lo' a que par non há,
160:5pois que Madre de Déus foi ja,
161Como un hóme de Moriella, que ameúde ía a Santa María de Salas e tragía sa Magestade, viu vĩir nuveado e pos a Magestade na sa vinna; e non firiu i a pédra, e toda-las outras foron apedreados en derredor.
161:4que aa Virgen de Salas | muit' ameúd' alá ía,
161:6en que éra figurada | mui ben a sa Majestade. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
161:7Est' havía ũa vinna | que mais d' outra ren amava,
161:11Ond' avẽo en agosto | un día que nuveado
161:15E pero que minna digo, | ante tenno que é vóssa,
161:17pois guardade-mia de pédra | que lle mal fazer non póssa,
161:22que fez a Santa María, | non tangeu par caridade.
161:23Aínda foi maior cousa, | que xermentos que passavan
161:29da Virgen as orações | daquest' hóme que fez idas
161:32Rei, que fez este miragre | por ela atán fremoso,
161:33per que cada ũu deve | a seer mui desejoso
161:34d' haver a súa mercee, | en que jaz toda bondade.
162Como Santa María fez a sa omagen que mudaran dun altar a outro que se tornass' a séu logar onde a tolleran.
162:6mas pola figura da en que son;
162:10óra un mui gran miragre que fez
162:13dũa omagen que comprar
162:15na sa eigreja, que está
162:17en que grandes vertudes há
162:18que faz esta Sennor espirital.
162:23ta que un bispo vẽo i
162:24de Conca, que a toller ên mandou
162:34cuidou a pran que o fezér' alguên,
162:36que a omagen tornasse porên
162:47e a ela, que sen falir
162:49por que a vẽen aorar
163Como un hóme d' Ósca, que jogava os dados, descreeu en Santa María e perdeu lógo a fala; e foi a Santa María de Salas en romaría e cobró-a.
163:4mui grand' en Ósca, dun hóme | que ena tafuraría
163:6porên descreeu na Virgen, | que sól non quis receá-la.
163:7Tanto que est' houve dito, | foi de séu córpo tolleito
163:8polo gran mal que disséra, | e, par Déus, foi gran dereito;
163:10que lla tolleu a desóra, | como se dissésse: “cala!”
163:11Assí esteve gran tempo | que dalí non se mudava,
163:12e a cousa que quería | per sinaes amostrava;
163:14e déu-ll' a lingua tal sõo | como fógo que estala.
163:16e diss': “Ai, Santa María, | que me perdões te rógo,
163:18a mia lingua seja presa | que nunca quéras soltá-la.”
163:19Lógo que est' houve dito, | foi de todo mui ben são,
164Como a omage de Santa María de Salas déu ũu braado, e tremeu a térra, por un prïor da eigreja que fez tirar a força do sagrado Don Fernando, abade de Montaragôn.
164:4que i éra gran miragre, | porque sempre servidor
164:6que do mal que lle fezéron | mostrou-s' ên por despagada.
164:9fez-lo prender o ifante | que foi de Mont-Aragôn
164:10abade e que a térra | tiínna acomendada
164:11de mão del Rei Don James, | e que justiça fazer
164:14creendo en toda guisa | que non sería britada.
164:16e pois que saiu a ele, | mandó-o ben recadar,
164:19que déu ũa vóz tan grande, | que quantos estavan i
164:27O bispo d' Ósca i vẽo, | que tev' o feito por mal,
164:30que o feito perdõara. | Pero non houve cobrada
164:31sa coor com' ant' havía, | polo mal que recebeu,
164:35Entôn todas essas gentes | que alí foran vĩir
164:36por veeren tal miragre, | loaron a que falir
165:4que mostrou Santa María, | Madre de Déus Manüél,
165:6e porend' aos crischãos | desamava mais que al.
165:8que Egito e Alapa | havía a séu mandar
165:13que, se fillasse Tortosa, | gãaría i gran prez,
165:18que teve que aquel mouro | non lle fora mentiral.
165:23a quantos que a demandan, | vél a nós que somos téus,
165:24guarda-nos que non caiamos | en poder destes encréus
165:25que per nulla ren non creen | que tu és Madre de Déus;
165:34que estava alá dentro, | que non ficava portal
165:40dizendo que esta vila | non se podía bastir
165:41d' hómes d' armas, de maneira | que me podésse guarir,
165:45mas tod' estes cavaleiros, | vedes que dos Céos son,
165:46ca chus brancos son e craros | que é néve nen cristal.”
165:47Entôn o soldán lle disse: | “E que buscaron acá?”
165:49vẽéron, que ũ' eigreja | dentro ena vila há,
165:50que está préto dos muros | da parte do arẽal.”
165:52que Santa María virgen | foi sempr'; e pois esto sei,
165:57mas ante que s' ên partisse, | déu i grand' alg' o soldán
166Esta é como Santa María guareceu un hóme que éra tolleito do córpo e dos nembros, na sa eigreja en Salas.
166:3Ond' avẽo a un hóme, | por pecados que fezéra,
166:4que foi tolleito dos nembros | dũa door que houvéra,
166:5e durou assí cinc' anos | que mover-se non podéra,
166:7Con esta enfermidade | atán grande que havía
166:8prometeu que, se guarisse, | a Salas lógo iría
166:10e atán tóste foi são, | que non houv' i outros preitos.
166:11E foi-se lógo a Salas, | que sól non tardou nïente,
167:1Quen quér que na Virgen fía | e a róga de femença,
167:2valer-ll-á, pero que seja | d' outra lee en creença.
167:5ca un fillo que havía, | que crïava, mui viçoso,
167:7Ela, con coita do fillo, | que fezésse non sabía,
167:9de Salas, e dos miragres | oiu que ela fazía,
167:14a mia esperança creo | que vóssa perfía vença.
167:16con sa omagen de cera, | que ja lle tenno comprada,
167:18Santa María, e tenno | que de mia coita se sença.”
167:19E moveu e foi-se lógo, | que non quis tardar nïente,
167:21e pois que chegou a Salas, | diss' aa Virgen: “Se non mente
167:24mas, que fez Santa María, | a pïadosa Reínna?
167:28ca ja tres días havía | que o fillo mórt' houvéra;
167:29e tornou lógo crischãa, | pois viu que llo vivo déra
168Esta é dun miragre que fez Santa María de Salas por ũa mollér de Lérida que lle morreron séus fillos, e o postremeiro ressucitou-llo Santa María, que havía tres días que éra mórto.
168:6que non lle fal end' o querer.
168:8que ben du con séu Fillo sé
168:10que mui longe vai séu saber.
168:12un miragre, que mi contou
168:13un crérigo, que o achou
168:17que séus fillos, com' aprendí,
168:19Do postremeiro que morreu
168:21que a poucas ensandeceu;
168:31E pois viu que non resurgiu,
168:34que o iría alt' erger.
169Esta é dun miragre que fezo Santa María por ũa sa eigreja que é ena Arreixaca de Murça, de como foron mouros acordados de a destroír e nunca o acabaron.
169:1A que por nos salvar
169:5E daquest' un miragre | direi grande, que vi
169:6des que mi Déus déu Murça, | e oí outrossí
169:7dizer a muitos mouros | que moravan ant' i
169:9dũa eigrej' antiga, | de que sempr' acordar
169:10s' ían, que alí fora | da Reínna sen par
169:16e de mal os guardava; | ca o que ela filla
169:20macar que xo, tiínnan | ensserrad' en sa pilla.
169:22que o fazer mandasse, | mostrando-mi que ben
169:23éra que o fezésse, | depois per nulla ren,
169:29que entôn a Aljama | lle vẽéron pedir
169:30que aquela eigreja | fezéssen destroír
169:31que n' Arraixaca éra; | e macar consentir
169:33Depois aquest' avẽo, | que fui a Murça éu,
169:35que tolless' a eigreja | d' ontr' eles; mas mui gréu
169:39que o fazer mandasse; | mas diss' el: “Non farei,
169:40ca os que Marïame | desama, mal os trilla.”
169:43que cuidaron os mouros, | por eixalçar sa fé,
169:45desfez a Virgen santa, | que os ende sacou,
169:46que ena Arraixaca | poucos deles leixou;
169:48ca os que mal quér ela, | ben assí os eixilla.
169:50que nunca Mafométe | poder i haverá;
170:1Loar devemos a que sempre faz
170:2ben e en que toda mesura jaz.
170:4Santa María, que sempr' é mellor;
170:8muit' a aquela que nos foi mostrar
170:12deve seer dos que no mundo son;
170:16a que tólle mal sempr' e trage ben
170:17e por nós róga, e que nos mantên
170:19De mi vos digo que a loarei
170:22que, pois morrer, que verei a sa faz.
171:3e guarda aos que lle praz
171:6un gran miragre que oí
171:7que fez a Reínna sen par
171:10que sejan muit' aguçosos
171:18que faz miragres fremosos,
171:19que lles foi lóg' un fillo dar,
171:29Ca a madre, que o trager
171:47vou, Virgen, que mi acorrer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
171:48quéras do fillo que perdí.”
171:55diss' ela, “o que demandar
172:1A Madre de Jesú-Cristo | que céos, térras e mares
172:4fez por un mercador, grande, | que a Acre ir quería
172:6mas ante que i chegasse | recebeu muitos pesares.
172:7Ca houve tan gran tormenta, | que o masto foi britado
172:9que prometeu que se vivo | ao pórto arribado
172:10fosse, que roméu en Salas | vél a santos séus altares
172:17e houvéron tan bon vento, | que na mannãa chegaron
172:19que ant' havían da mórte; | des i quantas merchandías
172:24o mercador que a Virgen | guïara ben sen contenda
172:26E desto cantar fezémos | que cantassen os jograres.
173Como Santa María de Salas guareceu ũu hóme que havía a door que chaman da pédra.
173:2que sãar pód' os coitados | de todas enfermidades.
173:4a muitos hómẽes bõos | e que éran de creer,
173:5que mostrou, Santa María | por un séu sérv' acorrer;
173:8de pédra, que en gran coita | éra con ela mortal;
173:9que comer sól non podía | nen dormir nen fazer al
173:13poséra. E lóg' a Salas | se foi rogar a que ten
173:14o mund' en séu mandamento, | que non catass' as maldades [...] (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
173:15[...] E que esto non dissésse | a outri, mas sa carreira
173:17a pédra sigo na cama, | tan grande que verdadeira-
173:21ca sempr' ela nos acórre | enas coitas que havemos,
174Como un cavaleiro servía Santa María, e avẽo-lle que jugou os dados, e porque perdeu dẽostou Santa María; e arrepentiu-se depois, e do pesar que ende houve tallou a lingua; e sãô-lla Santa María, e falou depois mui ben.
174:3Onde a un cavaleiro | avẽo que muit' amava
174:5mais foi assí que un día | con outro dados jogava,
174:7Como quér que el dissésse | contra Déus muita folía,
174:10e fillou-s' a chorar muito, | como hóme que se sente
174:11de grand' érro que há feito. | E mui de rijo chorando
174:13sa lingua, con que a Virgen | sevéra mal dẽostando.
174:14Mas tan gran door end' houve, | que se saiu d' ontr' a gente
174:17rogando Santa María | na mente que séu pecado
174:18que disséra lle parcisse, | ca el éra séu sergente.
174:21que ll' en aquela gran coita | pos lógo sa meezinna,
174:22que lle pareceu mais crara | que o sól en ourïente.
174:24muit' hei éu de ti gran dóo | de que ta lingua tallaste;
174:26ca dereito de si grande | dá aquel que se desmente;
174:30que nunca pois lle dolvéron | boca nen lingua nen dente.
174:32que nos acórre nas coitas | macar somos pecadores,
175Como Santa María livrou de mórte ũu mancebo que enforcaron a mui gran tórto, e queimaron un herége que llo fezéra fazer.
175:2que sobr' el se tórn' o dano | de quen jura falssidade.
175:4que mostrou Santa María | por un roméu d' Alemanna
175:5que a Santïago ía, | que éste padrôn d' Espanna,
175:9que o d' oqueijôn guardasse | e séu fillo que tragía,
175:10Pois que Madr' éra de Cristo, | que é Déus en Trĩidade.
175:15O herége, que muit' éra | chẽo de mal e d' engano
175:16e que muitas falssidades | fazía sempre cad' ano,
175:21que lle levavan séu vaso | de prata nóv' e bronido;
175:25que os prendeu, e tan tóste | foron ben escodrunnados,
175:26atá que o vas' acharon | no saqu', esto foi verdade.
175:27Tan tóste que o acharon, | o herége que séu éra
175:28jurou por aquele vaso | e que llo furtad' houvéra
175:29o moço que o tragía; | e a jostiça tan féra
175:30foi de sanna, que tan tóste | diss': “Este moç' enforcade.”
175:33e depois que o na forca | ante séus ollos poséron,
175:37d' ir u séu fillo leixara | mórto, que fora traúdo,
175:41e guarda-m' a Virgen santa, | que con Déus sée no trõo,
175:43Quando viu aquel coitado | que séu fill' assí falava,
175:45e ar chamou muita gente, | que alá sigo levava
175:46que vissen séu fillo vivo, | que fora por crüeldade
175:48que aos maos abaixa | e aos bõos avanta,
175:49e o sofreu en sas mãos | que non colgou da garganta.
175:52con coita d' haver séu fillo; | e des que llo mostrou vivo,
175:54fazían todos con ele, | que mestér houv' i: “Calade!”
175:59que ascondeu no méu saco | o vaso per que prendesse
175:60éu mórte crúa e maa; | porên non quis que morresse
175:61a Virgen Santa María, | mas guisou-mi que vivesse;
175:69que lle déu séu fillo vivo, | e o heréj' usureiro
175:70ar fez que prendesse mórte | qual buscou por sa maldade.
175:72que sempr' acórr' os coitados | e parç' aos pecadores,
176Esta é do cativo de Maiorgas que sacou Santa María quand' éra de mouros.
176:2a que faz ao séu Fillo | que nos sólte dos pecados.
176:3E dest' un mui gran miragre | direi que oí dizer
176:4que avẽo en Maiorgas, | quando mouros en poder
176:5a tinnan, por un crischão | que foi ontr' eles caer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
176:9que se o Santa María | de Salas tirasse d' i,
176:10que sería séu romeiro | e dar-ll-ía mui grãados
176:12de cera que i levasse, | e sería sempre séu
176:14Santa María, que lógo | dormiu entr' outros atados.
176:18e o cep' en que jazía | e todo-los cadẽados.
176:20null' hóme que mal te faça, | e léva-t' e sal acá;
176:21ca ir-te pódes en salvo | atá que chegues alá
176:23os pecados que hás feitos.” | E el lógo s' espertou
176:29que nos de tantas maneiras | faz mercee e amor
177Esta é do que tiraron os ollos, que sãou Santa María de Salas e viu ben.
177:2a que con Déus, que é lume, | sé no céo par a par.
177:4da graça que del recebe | mui guisad' é que nos dé;
177:7En Aragôn foi un hóme | bõo e que grand' amor
177:10atant' andou revolvendo, | que o foi con el mezcrar.
177:12que o sennor, con gran sanna, | verdade non preguntou,
177:14cuidando que del por esto | non se podía vengar.
177:15E pois ll' os ollos tiraron, | aquel bon hóme, que fez?
177:19que lle séus ollos tornasse, | ca ben fïava por Déus
177:20e pola Virgen, sa Madre, | que sempr' acórr' aos séus.
177:22se esto que me sacaron | podedes dentro tornar.”
177:25a Virgen Santa María | que o sãasse e non
177:27lógo, que non parecía | du llos tiraran sinal,
177:28ante cuidavan ben todos | que non houvéra ên mal.
177:29Porên loaron a Virgen | que aos séus nunca fal,
178Esta é dun meninno de Alcaraz a que séu padre déra ũa muleta, e morreu-lle; e encomendou-a a Santa María de Salas, e levantou-se sãa.
178:1A que faz o hóme mórto | resurgir sen nulla falla,
178:2ben póde fazer que viva | outra mórta animalla.
178:4mui grande, por un meninno | que fillo dun lavrador
178:6e loaredes a Virgen | que sempre por nós traballa.
178:8en sa casa, fremosinna, | que lóg' a séu fillo déu,
178:15ao éro u lavrava. | Mas la madre, que ficou
178:22ca éu a dei ja a Salas, | e ben tenno que me valla.”
178:25sen de meninno, que cousa | mórta aa Virgen dás,
178:29e fez estadal per ela | que ardess' ant' a que ten
178:33e déu-ll' entôn que comesse, | e a muleta comeu,
178:34loando todos a Virgen, | a que Déus déu avantalla
178:36que nos guard' en este mundo | d' ocajôn e d' outro mal
178:37e que nos dé eno outro | a vida esperital,
178:38e que brite o dïabo, | que sempr' é nóssa contralla.
179Como ũa mollér que éra contreita de todo o córpo se fez levar a Santa María de Salas e foi lógo guarida.
179:1Ben sab' a que pód' e val
179:5con que nos sempre ajuda
179:11que éra toda tolleita
179:19Con este mal que sofría
179:24foi da que bẽeita seja,
179:28en que a Virgen loavan,
179:31Assí que se ll' estendendo
179:36que é Sennor poderosa,
179:37que lle foi tan pïadosa
180:12que Salamôn foi dela profetar,
180:13que ante do mundo foi todavía
180:14crïada, e que nunc' há de minguar
180:16quis Déus en ela, que todo caudéla.
180:20e en beldade, de que se pagar
180:21foi tanto Déus, que por ela salvar
180:23Con razôn nóssa Madr' é que nos cría
180:25e crïou Déus, que a crïad' havía,
180:26que foi séu Fill' e houve de crïar,
180:27que por nós foi o iférno britar
180:31u disse que virgen concebería
180:33o que nos fez Paraíso cobrar
180:34que perdemos per Éva a meséla.
180:36a que séu Fillo Déus ía deitar
180:38un pano en que o envurullar
180:42que a visse a séu Fillo levar
180:51póde tod' hóme que a demandar;
180:54o ángeo Gabrïél que fillar
180:59Porên lle rógo que quér' amparar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
181:1Pero que seja a gente | d' outra lei e descreúda, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
181:2os que a Virgen mais aman, | a esses ela ajuda.
181:4na cidade de Marrócos, | que é mui grand' e fremosa,
181:5a un rei que éra ende | sennor, que perigoosa (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
181:6guérra con outro havía, | per que gran mestér ajuda
181:9éra per un grande río | que Morabe é chamado
181:12que fosse fóra dos muros, | todo per força fillavan.
181:14que saísse da cidade | con bõa gent' esleúda
181:15d' armas e que mantenente | cono outro rei lidasse
181:17da Virgen Santa María, | e que per ren non dultasse
181:18que os lógo non vencesse, | pois la houvésse tenduda;
181:19demais, que saír fezésse | dos crischãos o concello
181:21e poi-la sina sacaron | daquela que é espello
181:23que éran da outra parte, | atal espant' ên colleron
181:24que, pero gran poder éra, | lógo todos se venceron,
181:25e as tendas que trouxéran | e o al todo perderon,
181:27E per Morabe passaron | que ante passad' houvéran,
181:28e sen que perdud' havían | todo quant' alí trouxéran,
181:30que fogindo non havía | nïún redẽa tẽuda.
181:32pero que d' outra lei éran, | a britar séus ẽemigos
181:33que, macar que éran muitos, | nonos preçaron dous figos,
182Como Santa María livrou ũu ladrôn da mão dos dïáboos que o levavan.
182:1Déus, que mui ben barata
182:7que fez Santa María
182:8dun hóme que fazía
182:15e o al que achava,
182:16que nada non leixava.
182:18na que o mal desata,
182:19assí que sas vigías
182:26que feit' éra a data,
182:27e dar o que tiínna
182:30sobetanna que mata
182:42que os démões ata,
182:43que séu fillo lle désse
182:46que há rosto de gata.
182:54que os maes remata.
183Esta é dun miragre que mostrou Santa María en Faarôn quando éra de mouros.
183:3Desto direi un miragre | que fezo en Faarôn
183:5que o reino do Algarve | tiínn' aquela sazôn
183:15dos mouros que i havía | houvéron gran pesar ên,
183:17mas gran miragre sobr' esto | mostrou a Virgen que ten
183:18o mund' en séu mandamento, | a que soberva despraz.
183:19Ca fez que nïún pescado | nunca podéron prender
183:24que nunca tant' i houvéran, | per com' a mouros oí
183:25dizer e aos crischãos | que o contaron a mi;
183:26porên loemos a Virgen | en que tanto de ben jaz.
184Esta é como Santa María livrou de mórte ũu meninno que jazía no ventre da madre, a que déran ũa cuitelada pelo costado.
184:3per que aos séus
184:6vos direi que fez a Virgen, | Madre do Rei Poderoso,
184:8u ũa mollér morava | que éra prenn' ameúde
184:12mostrou i Santa María, | que sôbrelos séus recude.
184:13Ela con pavor daquesto, | e de que éra prennada
184:15que ela que a guardasse | que non foss' acajõada,
184:16dizendo: “Dá-me méu fillo, | que ben a viver m' ajude.”
184:18aguisou que séu marido | houve con outros peleja,
184:20que morreu, ca assí faze | quen non há queno escude.
184:21Ela que viu o marido | a que chagavan de mórte,
184:23ferida pelo costado | que morreu, tal foi sa sórte.
184:24Mai-lo fillo pela chaga | saiu, que mestér engrude
184:25havía pera sa chaga | que na face lle ficara
184:26que ll' o cuitélo fezéra | que a sa madre matara.
184:27Mais quiso Santa María, | a que o encomendara
184:28sa madre, que non morresse | nen foss' el en ataúde.
184:29Ante quiso que vivesse | e crecess' e se crïasse,
184:31e o sinal parecesse | da chaga, per que provasse
184:32este feito e que sempre | hóm' en sa loor estude.
185Como Santa María amparou o castélo que chaman Chincoia dos mouros que o querían fillar.
185:2en qual logar quér que sejan, | e os de mal defender.
185:3E dest' oí un miragre | que avẽo pouc' há i
185:5que fezo Santa María; | e aos que o oí
185:6ataes hómees éran | a que devemos creer.
185:8e un alcaid' i havía | que o guardava mui ben;
185:10assí que per pouc' un día | o houvéra de perder.
185:12que do castél' alcaid' éra; | mas o traedor, que fez?
185:18e desta maneira tenno | que o podedes haver.”
185:20quéro alá ir contigo | e verei o que será;
185:27E disse-lle que saísse | con el séu preito firmar
185:28ante crischãos e mouros | dos que éran no logar,
185:29que o guardasse, ca ele | quería a el guardar,
185:31O alcaide de Chincoia, | que non cuidava que mal
185:33e levou dous escudeiros, | que lle disséron atal:
185:34que med' havían do mouro | que o quería trager.
185:43que estava na cïada. | E disse-ll' esta razôn:
185:44que lle disséss' a verdade | do castélo e, se non,
185:46no castélo há quinz' hómes, | mais non tẽen que comer.”
185:49e mandou ao alcaide | que se o castélo pedir
185:50foss' aos que i leixara, | se non quería morrer.
185:52e dos que dentro estavan | atal respósta oiu
185:53que per fé non llo darían. | Quand' el rei aquesto viu,
185:56E os que dentro jazían | houvéron tan gran pavor
185:57que fillaron a omagen | da Madre do Salvador
185:58que estava na capéla, | desí fôrona põer
185:60defend' aqueste castélo | e a nós, que somos téus,
185:61e guarda a ta capéla | que non seja dos encréus
185:63E leixárona dizendo: | “Veremo-lo que farás.”
185:65e tres mouros que entraran, | chus negros que Satanás,
185:69se contra María fosse, | que os séus defender sól.”
185:71E desta guisa Chincoia | guardou a que todos dan
185:74dá que contra ela vẽen, | e faz vençudos seer.
186Esta é como Santa María guardou ũa mollér do fógo, a que querían queimar.
186:4que Santa María fez por acorrer
186:5a ũa dona que houvéra d' arder
186:6se lle non valess' ela que poder há. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
186:8con marido que amava mais d' al ren,
186:13per que lle buscou mórte descomũal,
186:15E un día que dormindo a achou
186:19a ta mollér que amavas mais ca ti,
186:22ben tenno que muito ch' ende pesará.”
186:30e veerás que dereito che dará.”
186:34e o mouro, e disséron: “Que será
186:35daquesta mollér que tan gran tórto fez,
186:36que desconnoceu Déus e o mund' e prez,
186:37que fez feito mao, vil e tan rafez?
186:40fillaron a dona, que lle foi mui gréu
186:45e porên tenno que quen en ti crevér
186:46que nunca en ta mercee falirá.”
186:49outrossí o mouro, que éra ben tan
186:55dentr' en ũa casa, que nunca sentiu
186:58que depois non viron alá nen acá.
186:60que nïún sinal sól del non pareceu;
186:62salva per aquela que nos salvará.
186:64contou que a Madre de Déus Manüél
186:66fez aquela que muitos outros fará.
187:3que fez a Virgen, Madre do alto Rei,
187:5que fazer mandou aquesta Sennor que nos guía,
187:6que sinagóga primeiro de judéus
187:13que foi depois de monges mui grande abadía.
187:14Mas un tempo foi que houvéran d' ermar
187:17ant' aa Virgen que acórra a sa mongía.”
187:19e choraron muit' ant' a que nos mantên,
187:23que os hôrreos foron chẽos de pran,
187:24que lles déu Santa María sen prender i afán,
187:27que houve na térra gran fame mortal,
187:28assí que todos entôn cuidaran morrer sen al;
187:31a gran mercee que vo-la Virgen fez
187:32do triígo, que sabedes que tornou tan rafez,
187:33que toda a gente do que nos déu guarecía.
187:34Porên lle roguemos que o Fillo séu
187:35rógue, que aquel pan tan muito nos déu,
187:36que nos acorrer queira en este ano tan gréu,
187:41mui gran cousa d' ouro no altar, que reluzía.
187:44se vir algũa gente que na eigreja entrou,
187:45que tan gran tesouro com' aquel sigo tragía.
187:47que nunca daquelo fora sabedor;
188Esta é dũa donzéla que amava a Santa María de todo séu coraçôn; e quando morreu, feze-a séu padre abrir porque põía a mão no coraçôn, e acharon-lle fegurada a omage de Santa María.
188:1Coraçôn d' hóm' ou de mollér | que a Virgen muit' amar, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
188:3Desto ela un miragre | mostrou, que vos éu direi,
188:4a que fix bon son e cobras, | porque me dele paguei;
188:5e des que o ben houvérdes | oído, de cérto sei
188:6que haveredes na Virgen | porên mui mais a fïar.
188:8que mui de coraçôn sempre | a amou des meninnez
188:10que o ben que lle quería | non llo quis per ren negar.
188:12que, macar no mund' estava, | por ela o despreçou
188:13tanto, que per astẽença | que fazía enfermou,
188:14e un mes enteiro jouve | que non pode ren gostar
188:15do que a comer lle davan | e a bever outrossí.
188:16E pero que non falava, | segundo com' aprendí,
188:19A madre, que ben cuidava | que éra doente mal
188:20e que o põer da mão | éra ben come sinal
188:21que daquel logar morría; | e quis Déus, non houv' i al,
188:22que a sa Madre bẽeita | a fosse sigo levar.
188:24cuidaron que poçôn fora | e fezérona abrir;
188:28eles e toda-las gentes | que éran en derredor,
188:30que a ta gran lealdade | non há nen haverá par.”
189Esta é como un hóme que ía a Santa María de Salas achou un dragôn na carreira e mató-o, e el ficou gafo de poçôn, e pois sãou-o Santa María.
189:2pois madr' é do que trillou o | basilisqu' e o dragôn.
189:3Dest' avẽo un miragre | a un hóme de Valença | que ía en romaría
189:7a si vĩir ũa bescha | come dragôn toda feita, | de que foi muit' espantado;
189:8pero non fugiu ant' ela, | ca med' houve se fogisse | que sería acalçado;
189:10que o guardasse de mórte | e de dan' e d' ocajôn.
189:12e déu-ll' ũa espadada | con séu espadarron véllo, | que a tallou per meógo,
189:13assí que en dúas partes | lle fendeu o coraçôn;
189:16que lle saía da boca, | assí que a poucos días | tornou atal come gafo;
189:20e des que chegou a Salas | chorou ant' o altar muito, | e tan tóste tornou são.
189:22a Virgen, que aquel hóme | guariu de tan gran lijôn.
190:4que nos caudéla.
190:8que nos caudéla.
190:12que nos caudéla.
190:15a que viu séu Fill' en cruz,
190:16que nos caudéla.
190:20que nos caudéla.
190:23a en que ficou a fé,
190:24que nos caudéla.
191:1O que de Santa María | sa mercee ben gaanna,
191:4a ũa mollér que éra | dun castélo que chamado
191:5é Róenas, que en térmio | d' Alvarrazín é poblado,
191:8que fora por sa soldada, | cuidand' end' algún dinneiro
191:10ficou i a alcaidessa, | e que fillar foi per manna
191:12que nacía en un vale | juso a pé desse monte,
191:13indo per un semedeiro. | E mui ben que vos éu conte
191:15de servirdes ben a Virgen, | que esta muito servía.
191:16E quand' en cima da pena | foi, de que decer quería
191:18que a espennou de cima, | chamand' a Virgen sen sanna
191:19que lle valvéss'. E tan tóste | foi sa oraçôn oída;
192Como Santa María livrou ũu mouro a que quería fillar o démo, e feze-o tornar crischão.
192:13que o muit' honrrado
192:15pola de que nado
192:19que Santa María
192:26mouro, que dizía
192:27que ren non valía
192:45que éra 'nganosa
192:86per que na fogueira
192:87d' inférno que cheira
192:96que te non valer
192:103que en quant' andara,
192:105e que mal mercara
192:106de que non fillara
192:115diss' el, “que pagãos
192:129que viu da louçãa
192:130Virgen, que nos sãa
192:143del a que convida-
193Como Santa María guardou de mórte ũu mercadeiro que deitaron no mar.
193:2há poder Santa María, | Madre do que tod' enssérra.
193:4que fezo Santa María, | Madre do Rei josticeiro,
193:8un mercador i andava | que mui grand' haver tragía;
193:10penssaron que o matassen | pera despender na guérra
193:11o haver que el levava. | E tal conssello preséron
193:12que eno mar o deitassen, | e un canto lle poséron
193:14Mais acorreu-lle a Virgen | que nunca errou nen érra,
193:15que alí u o deitaron | tan tóst' ela foi chegada
193:16e guardou-o de tal guisa, | que sól non lli noziu nada
193:18ca o que en ela fía, | en sa mercee non érra.
193:30daquí u me deitou gente | maa que ameúd' érra.”
193:32ca tiínnan que mórt' éra; | mais pois lo ben connoceron
193:34disséron: “Mal haja gente | que contra Déus tan muit' érra.”
193:38que o non tangess' a agua | e lle non fezésse guérra.
193:39“E porque entendeu ela | que prendera éu engano,
193:41branco, que me guardou sempre, | per que non recebí dano;
193:44déron a Santa María, | que é Sennor das sennores;
194Como Santa María livrou ũu jograr dũus que o querían matar e lle querían fillar o que tragía.
194:4dun jograr que ben cantava | e apóst' e sen vergonna;
194:7que lle déu aquela noite | ben quanto mestér havía.
194:8Mais da besta e dos panos | que aquel jograr tragía
194:10que mandou a un séu hóme | mao e mui sobervioso
194:11que lle tevéss' a carreira | con outro de sa companna
194:17e des que foi no caminno | e o viron ir senlleiro,
194:20e do que sigo tragía | nulla ren non lle leixaron;
194:21des i que o degolassen | ontre si o acordaron,
194:25mas non quis Santa María | que tal feito s' encimasse,
194:27e val-m' e que me non maten | me defende sen demóra.”
194:30que sól falar non podéron. | E o jograr perdidoso
194:31de quanto alí trouxéra, | pois viu que assí estavan
194:32catando-se un con outro | e que ja non se falavan, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
194:35se foi nunca nïún hóme | que dele falar oísse,
194:36que por ementar o nome | da Virgen ren non sentisse
194:38que come azes paradas | éra séu nom' espantoso.
195Como Santa María fez que honrrassen o cavaleiro que morreu no torneamento, porque guardou a sa fésta.
195:8que a que nos guía,
195:13d' armas, que senlleiro
195:24voontade que houvéra
195:26que a cobiiçasse (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
195:29e que havería
195:36que el lle daría
195:37per que menguadosa
195:43disse que querría;
195:59que en quant' éu receava
195:66vida gãar, que achara
195:71do que cometía;
195:79que é en Tolosa
195:83que é abadessa,
195:84que nunca condessa
195:86que mais proveitosa
195:115à abadessa, que ida
195:120aquel que t' havía
195:125de que será cérta
195:127mente que nascía
195:131A moça, que sage
195:148houve que dizía:
195:154que fez mui mortaes,
195:155per que ir devía
195:175a moça, que ante
196Como Santa María converteu un gentil que lle quería gran mal e fezéra ũa forma pera deitar ũa imagen do ídolo que adorasse, e saiu-lle ũa imagen de Santa María con su Fillo en braços.
196:2dos que a non connocían, | e sa bondade sabuda.
196:4que mostrou Santa María | por un gentil perfïoso
196:5que ídolos aorava | e o nome grorïoso
196:9e porên vos direi óra | o que ll' avẽo un día,
196:10per que pois sa voontade | foi na Virgen concebuda.
196:11El morava en Besanço, | que agora é chamada
196:12Costantinópla a grande, | que de Costantín pobrada
196:15mente. E porend' aqueste | que vos díxi da primeira,
196:17compõer ũa omagen | d' ídolo, que de certeira
196:19El fezéra ja as formas, | de que se muito pagava,
196:21mais non achou i omagen | na forma que el cuidava,
196:23Ca u el achar cuidava | un démo que aorasse
196:24e que lle respósta désse | de quanto ll' el preguntasse,
196:28que a todo-los séus templos | foi ên demandar recado
196:31Mas pois que desto recado | non achou enos pagãos,
196:34que tal omagen da Virgen | é, que Déus houv' esleúda
196:36e pois el viu o omagen | daquela que sempre seja
196:38ca tal com' esta aquela | é que m' houv' apareçuda.”
196:40e o templo que guardava | derribou todo de chão
196:45Esto fez a Virgen Madre, | que faz de miragres quantos
197Como Santa María de Terena ressocitou ũu meninno a que matara o démo.
197:1Como quér que gran poder
197:6pelos pecados que fazen, | e o quér Déus endurar,
197:9En un logar que Os Combres | chamad' é, que préto jaz
197:11mui rico, que séus gãados | havía e pan assaz,
197:12e est' un séu fill' havía | que amava mui mais d' al.
197:14mandou-lle que séus gãados | fillass' e guardasse ben; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
197:19mais ũa vez atán fórte | o fillou, que ben alí
197:24ca tenno que o terredes | por conssello mui leal:
197:26a Terena, mais non quiso | Déus que o fosse comprir;
197:30rogade que lle perdõe | todo-los pecados séus,
197:32en tal que por ele rógue | a Sennor que pód' e val.”
197:34e o que jazía mórto | atán tóste resurgiu,
197:36esto fez Santa María, | que aas coitas non fal.
197:43porque resurgiu de mórte | o que o démo maior
198Esta é como Santa María fez fazer paz e que se perdõassen ũus hómees que se querían matar ũus con outros ant' a sa eigreja en Terena.
198:2que non quér Santa María, | pois lle son acomendados.
198:4que mostrou Santa María, | e d' oír mui saboroso;
198:5e poi-lo oíren, creo | que por mui maravilloso
198:6o terrán, e que metudo | dev' a seer ontr' os preçados. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
198:8que luitavan e fazían | gran fésta, a fór d' Espanna;
198:10que por se mataren todos | foron mui corrend' armados,
198:13cuidando que se matavan; | mais a nóbre Virgen pura
198:14non quis, cujos roméus éran, | que mórtos nen sól chagados
198:18fez que fossen ũus d' outros | muit' amigos e pagados.
198:19E u andavan buscando | os mórtos que soterrassen
198:20e os outros mal chagados, | de que ben penssar mandassen,
198:21non quiso Santa María, | que neũu tal achassen;
198:23Ca non foi neũu deles | que non tevésse ferida,
198:26de valer aos que ama | nen aos que son cuitados.
199Como un peliteiro, que non guardava as féstas de Santa María, começou a lavrar no séu día de março, e travessou-se-lle a agulla na garganta que a non podía deitar; e foi a Santa María de Terena e foi lógo guarido.
199:3Ca se Déus sofr' ao démo | que polos nóssos pecados
199:5lógo quér que por sa Madre | sejan todos perdõados
199:7Porên direi un miragre | que fez por un peliteiro
199:8que morava na fronteira | en un castélo guerreiro
199:9que Burgos éste chamado, | e demais está fronteiro
199:12que da Madre de Déus santa | nunca as féstas guardava,
199:14e do mal que ll' end' avẽo, | por Déus, oíde, varões:
199:18ca os que o démo sérven | han del taes galardões.
199:19E daquesta guisa seve | muitos días que deitá-la
199:21demais inchou-ll' a garganta, | assí que perdeu a fala,
199:22e tornou-ll' o rosto negro | muito mais que os carvões.
199:23E pois el parou i mentes | e viu que assí morría,
199:24e física que fezésse | nulla pról non lle fazía,
199:31que fezésse por sacá-la; | ca u jazía dormindo,
199:34as gentes que i estavan | déron grandes bẽeições
199:35aa bẽeita Reínna, | que en céo e en térra
199:38e que os guarda do dém' e | de sas maas tentações.
200:3Ca, ontr' os que hoge nados
200:6mais bẽes, que contarei.
200:9e quis que mui chãamente
200:10reinass' e que fosse rei.
200:13m' acorreu; por que sabiades
200:14que porên a servirei.
200:15E dos que me mal querían
200:17déu-lles o que merecían,
200:21por que sas grandes nobrezas
200:25m' ajudou a que non érra
200:29por que sabiades, varões,
200:30que por ela morrerei.
200:33que con sa gran pïadade
200:34mi acórra, que mestér hei. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
200:35E quando quisér que seja,
200:36que me quite de peleja
200:37daqueste mund' e que veja
200:38a ela, que sempr' amei.
201Como Santa María livrou de mórte ũa donzéla que prometera de guardar sa virgĩidade.
201:2que quantos pecados hóme fazer podería.
201:5que fez Santa María | de mui gran pïadade,
201:6que sempre por nós róga | a Déus a noit' e día.
201:8que éra de gran guisa | e apósta e béla
201:9e que lle prometera | de seer sa ancéla
201:12que de virgĩidade | é sempre ẽemigo,
201:13a tentou en tal guisa | que lle fez por amigo
201:14fillar un séu padrinno, | con que fez drudaría,
201:15de guisa que foi prenne | per sa malaventura
201:17e pois que o viu nado, | creceu-ll' ên tal tristura,
201:18que o matou mui tóste | como mollér sandía.
201:19Pois que o houve mórto, | non soub' haver recado
201:21e ar fez outro fillo; | e lógo que foi nado,
201:22mató-o; ar fez outro | que pos per esta vía.
201:25que per ren que fezésse | nunca ja perdõada
201:27E creceu-ll' ên tal coita, | que houve tal despeito
201:28de si que dun cuitélo | se feriu eno peito;
201:31E que morress' aginna | fez cousa muit' estranna;
201:35E pois viu que por esto | ja mórte non preséra,
201:37con que inchou tan muito | que a morrer houvéra.
201:39do mal que feit' houvéra | e diss': “Ai Grorïosa,
201:41nen sofras que me pérça, | mas sei-me pïadosa
201:47dizend': “E non te nembra | que prometud' houvéste
201:49Mais se te ben partires | deste mal que fezéste,
201:54tan ben, por que dos santos | foi en sa companía.
202Esta é como un clérigo en París fazía ũa prosa a Santa María e non podía achar ũa rima, e foi rogar a Santa María que o ajudasse i, e achó-a lógo. E a Magestade lle disse “muitas graças.”
202:4que a un arcidïago | avẽo, que gran prazer
202:7El ũa prosa fazía | que éra feita mui ben,
202:8se non fosse ũa rima | sóa que minguava ên;
202:9e achar nona podía, | e cuidava que per ren
202:14de s' acabar esta prosa | que lle foss' ajudador.
202:18gẽollos ficou que ela | foss' ende acabador.
202:20a rima que lle minguava, | que éra de tal razôn
202:21en latín e que mostrava: | “Nóbile Triclinïúm.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
202:22E non havía palavra | que i fezésse mellor
202:23esta rima que vos digo, | e que quér dizer assí:
202:28que lla tan ben acabara, | e con gran prazer chorou.
202:31Este miragre que Santa | María demostrar quis
203:2algún ben, dar-vo-ll-á ela | que dé, se o non tevér.
203:5ca vos direi un miragre | que quis pouqu' i há mostrar
203:6a ũa súa amiga | que éra santa mollér.
203:10da Virgen Santa María, | lógo lles dava que quér
203:11que tevésse. En sa casa | un día estand' assí,
203:18ja que pouca de farinna, | dade-ll' a que i houvér.”
204:1Aquel que a Virgen Santa | María quisér servir,
204:5que éra mui leterado, | e por aquest' entendeu
204:6que podía en começo | per ele mui mais comprir.
204:11Ca el éra tan coitado | que non havía en si
204:13dizían que podería | daquela guarir assí
204:16a Virgen Santa María | que lle valvéss'. E entrou
204:26e que fezésse as gentes | que erravan repentir.
204:31Pois que foi mui ben ongido, | Santa María saiu
205Como Santa María quis guardar ũa moura que tiínna séu fillo en braços u siía en ũa torre ontre dúas amẽas, e caeu a torre, e non morreu nen séu fillo, nen lles empeceu ren, e esto foi per oraçôn dos creschãos.
205:2e guard' há de mal por ela | o que ll' é encomendado.
205:7E sobr' aquest' un miragre | vos rógo que me ouçades
205:8que fezo Santa María; | e se i mentes parades,
205:10que per oraçôn mostrada | foi ante muit' hóm' honrrado.
205:12que combateron crischãos | que saían d' açaría
205:15que tragía gran companna | de mui bõos cavaleiros,
205:18per que o castélo todo | muit' aginna foi entrado.
205:21foi o póblo que dentr' éra; | e pois que se viu vençudo,
205:24e os mouros que dentr' éran, | por se mellor ampararen
205:27Con esta coita tan grande | do fógo que os cegava
205:28e d' outra parte do fógo | que os mui fórte queimava,
205:29ũa moura con séu fillo, | que mui mais ca si amava,
205:30sobiu-se con el encima, | que lle non foss' afogado.
205:32con séu fillo pequeninno | que en séus braços tiínna;
205:33e pero que mui gran fógo | de todas partes viínna,
205:36que en servir Déus en mouros | guerrejar se traballava
205:38e outrossí Don Alfonsso | Têlez, de que hei falado,
205:39e quando viron a torre | que éra toda cavada
205:42a Virgen Santa María | que ten séu Fill' abraçado.
205:45que os de mórte guardasse, | pero que éran pagãos;
205:46e desto quis Déus que fosse | un gran miragre mostrado.
205:49que neũu deles mórto | non foi, ferido nen lasso,
205:51a Virgen Santa María, | a que por ela rogavan
206Como o Papa Leôn cortou sa mão, porque éra tentado d' amor dũa mollér que lla beijara, e pois sãó-o Santa María.
206:4dun Papa que houv' en Roma, | que nom' havía Leôn,
206:5a que punnou o dïabo | de meter en tentaçôn,
206:9que por mui gran fremosura | de mollér o enganou,
206:10que ll' amostrou u sa missa | dizía sobr' un altar.
206:15Pois que lle beijou a mão, | houv' el tal coita des i
206:16que nunca ar parou mentes | ena missa, nen de si
206:17non sabía que fezésse, | e disso: “Mal día vi
206:18beldade daquesta dona, | que me fez Déus obridar
206:19des que me beijou a mão, | ca de mi parte non sei;
206:23O póboo parou mentes | que foss' u soía ir
206:27Pois que houv' a mão corta, | non podía ja dizer
206:29e de coraçôn rogou-a | que lle déss' algún poder,
206:30per que ja quando podésse | a súa missa cantar.
206:31E pois viu Santa María | que havía tal sabor
206:36pola Virgen grorïosa, | Madre do que nos mantên;
206:37e contou est' aas gentes, | que lles non leixou ên ren,
207Esta é como un cavaleiro poderoso levava a mal outro por un fillo que lle matara, e soltó-o en ũa eigreja de Santa María, e disse-lle a Magestade “gracías” porên.
207:2demostrar-ll' haverá ela | sinaes que lle praz ên.
207:4que mostrou Santa María | con merce' e con amor
207:6que ena servir metía | séu coraçôn e séu sen.
207:7El havía un séu fillo | que sabía mais amar
207:10u el séu fillo matara, | que lle non valvésse ren.
207:13e pois que viu a omagen | da Virgen i, o soltou,
208Como ũu herége de Tolosa meteu o Córpo de Déus na colmẽa e déu-o aas abellas que o comessen.
208:1Aquele que ena Virgen | carne por seer veúdo
208:3Ca assí como dos céos | deceu e que foi fillar
208:7Ond' avẽo en Tolosa, | en que soía haver
208:8heréges de muitas guisas, | que non querían creer
208:10ían que quen os creía, | que o davan por perdudo.
208:14e o que assí fazían, | tiinnano por sisudo.
208:15Onde foi en ũa Pascoa | que un deles comungou
208:18e esto fez mui cobérto, | que lle non fosse sabudo.
208:22coidou que o nengún visse | nen ên foss' apercebudo.
208:25e se vós obrar sabedes, | verei que faredes i.”
208:27E quando chegou o tempo | que aas colmẽas van
208:29veer as súas e disse: | “Verei que óbra feit' han
208:34un odor tan saboroso | que lógo foi convertudo.
208:36e contou-ll' este miragre, | que sól non ll' ên leixou ren,
208:44loando Santa María | que muitos miragres faz
208:46aa Sée a capéla, | por que fosse mais sabudo.
209Como el rei Don Afonso de Castéla adoeceu en Bitória e houv' ũa door tan grande que coidaron que morresse ende, e poséron-lle de suso o livro das Cantigas de Santa María, e foi guarido.
209:2a Déus quen lle néga o ben que lle faz.
209:4que non cont' o ben que del recebud' hei
209:5per sa Madre Virgen, a que sempr' amei,
209:9que me val nas coitas e tólle door
209:11Porên vos direi o que passou per mi,
209:13que todos cuidavan que morress' alí
209:16que éu ben cuidava que éra mortal,
209:23que non braadei nen sentí nulla ren
209:26ca tenno ben que de méu mal lle despraz.
209:28que mostravan que havían gran pesar
209:31E pois viron a mercee que me fez
210:5aa Virgen bẽeita, | e que Déus prendería (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
210:6en ela nóssa carne | con que pois britaría
210:9mostrar que quand' adusse | mandado, con verdade,
210:10que Déus hóme sería | pola grand' homildade
210:11que houv' a Virgen sigo.
210:12Quen viu nunc' amizade | que esta semellasse
210:13en dizer tal mandado | per que Déus s' ensserrasse
210:14eno córpo da Virgen | e que nos amparasse
210:17a bondade da Virgen, | que per ela comprisse
210:21amar e honrrar muito, | ca per que nos salvemos
210:22este troux' o mandado, | e por que sól non demos
211Como Santa María fez aas abellas que comprissen de cera un ciro pasqual que se queimara da ũa parte.
211:3Faz-los muit' apóstos, por que hajamos
211:5e faz-los fremosos, por que queramos
211:9a que dizen Élche, com' en verdade
211:10achei de gran gente que i havía.
211:12que a sa eigreja vẽéron tóste
211:14por oír a missa que s' i dizía
211:22que cada un deles entrestecía.
211:25d' abellas mui brancas, que entrou quando
211:27E tanto que as abellas chegaron,
211:30daquela cera, que en falecía.
211:34quis cada un foi que ante creía.
211:36que per ren tanger sól non o ousaron,
212:1Tod' aquel que pola Virgen | quisér do séu ben fazer,
212:2cousa que lle faça mingua | grande non há de perder.
212:4que polo amor de Santa | María dava que quér
212:5que vẽéss' a súa mão | aos póbres que mestér
212:7En Toled' há un costume | que foi de longa sazôn,
212:8que quando i casar quéren | as donas que póbres son,
212:10que póssan en súas vodas | mais ricas aparecer.
212:14e que o non emprestasse | foi-llo muito defender.
212:21que por séu amor llo désse, | lógo da ucha tirou
212:30do sartal que lle furtaran, | e lógo llo foi dizer.
212:34e pediu-lle que aquesta | coita tornass' en lezer.
212:35A mollér que o furtara | fora-se lógo saír
212:36da vila; e pois que hóme | deante nen depois ir
212:38ca non acharía hóme | que llo podéss' entender.
212:39E tornando-s' a sa casa, | teve que éra mellor
212:44que séu sartal lle levava | aquela mollér per i;
212:46o sartal, que eno sẽo | ela fora asconder.
213Como Santa María livrou ũu hóme bõo en Terena de mão de séus ẽemigos que o querían matar a tórto, porque ll' apõían que matara a sa mollér.
213:2de toda cousa o guarda | que lle ponnan mentireira.
213:4na eigreja de Terena, | que é de muitos sabudo,
213:5ca sempre dos que a chaman | é amparanç' e escudo;
213:7Un hóm' en Élvas morava | que Don Tome nom' havía,
213:8que sobre tod' outra cousa | amava Santa María
213:9e que gannava grand' algo | con sas bestias que tragía,
213:11Aquest' hóm' éra casado | con mollér que el cuidava
213:12que éra bõa e salva; | mais en séu cuidar errava,
213:15Onde ll' avẽo un día | que de sa casa saído
213:17por fazer mais a sa guisa, | des que s' achou sen marido,
213:21e pois que a mórta viron, | no marido sospeitaron
213:22que a matara a furto | e se fora sa carreira.
213:28que en romería fosse | a Teren', e pïadade
213:30que de quanto ll' apõían, | pois que non éra certeira
213:31cousa, que o guardaría | de non prender mal a tórto,
213:32e que, tẽend' el verdade, | non fosse preso nen mórto;
213:37que te dóes dos coitados, | dóe-te de mi mesquinno,
213:38Sennor, tu que és dos santos | espello e lumẽeira;
213:39e non queiras que éu moira | a gran tórt' e sen dereito,
213:41e faz que méus ẽemigos | en al façan séu proveito,
213:42e tól-me dessa companna, | tu que és sen companneira.”
213:45topou en séus ẽemigos, | que lle tiínnan cïada,
213:48E pois que ũa gran péça | en aquel logar estavan,
213:51dun río que per i corre, | de que séu nome non digo,
213:53E o démo contra eles | disse: “Que havedes migo? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
213:57ca éu non hei nulla culpa | daquelo que m' apõedes.”
213:60cuidando ben que corría | depós el per un gran chão
213:61e que lle dava gran cólbe; | mas saiu-lle tod' en vão,
213:64assí que o non podéron | nunca ja dalí sacá-lo,
213:68cuidando que éra mórto, | muito por ele carpiron;
213:73e soubéron o engano | que lles fez o dém' arteiro,
213:75de sa mollér que matara, | com' eles ante creían.
213:76E que os el perdõasse, | todos por Déus lle pedían
213:78que ela o guarecera | como guariu a primeira
213:79chaga que Adán nos fezo, | per que perderon a vida
213:82e fez cobrar paraíso, | que é vida duradeira.
214Como Santa María fez a un cavaleiro que gãasse ũa igreja que lle prometera.
214:6non lle praz de tal gaança, | mais da que é con verdade.
214:7E porên contar-vos quéro | miragre que hei oído
214:8desta razôn, que a Virgen | fez, Madre do Rei comprido,
214:9que por nos guardar d' inférno | foi na cruz mórt' e ferido.
214:13senôn quant' ũa eigreja, | con que fazía passada,
214:14que fora de séu linnage | e del ben come herdade.
214:15E macar que d' outros jógos | éran eles sabedores,
214:16entôn outro non jogavan, | senôn aquel que ‘maiores’
214:20que ao jógo metesse, | mas meteu i a eigreja
214:21de que vos ja dit' havemos, | dizendo: “Se quér que seja
214:22Déus que o jógo gãedes, | esta igreja levade.”
214:24e lançou senas al terce, | que son de pontos contados
214:29mais dou-vos esta igreja | por vóssa, en que servida
214:33Mas a Virgen, que de Reïs | ven de todo-los avóos, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
214:34fez que un daqueles dados | se fendeu per meiadade.
214:40que o viron entôn todos | quantos estavan na rúa;
214:41e o que venceu o jógo | disse: “Sennor, seja túa,
215Como Santa María guardou a sa Majestade que non recebesse dano de muitos tormentos que lle fazían os mouros.
215:1Con gran razôn é que seja | de Jeso-Crist' amparada
215:3E daquest' un gran miragre | vos direi, que na fronteira
215:12e roubavan os altares, | que sól ren i non leixavan;
215:15Ond' avẽo que correron | pola Campinna un día
215:16e britaron ũ' aldea | que cabo Martos jazía,
215:21que toda a desfezéssen; | e sas espadas sacaron
215:24Mas non quis Déus que ficasse | a omagen escarnida;
215:26que lle fez perdê-lo braço | lógu', e caeu-ll' a espada.
215:28que lógo a pedrejassen, | e muitas pédras trouxéron
215:30entôn houvéron acórdo | que fosse lógo queimada.
215:32mas o que en Babilonia | guardou no forn' Ananías
215:34guardou aquesta do fógo, | que sól non lle noziu nada.
215:36que, porque aquesto feito | sól non saíss' a concello,
215:37que no río a deitassen, | todo come en trebello,
215:40mas non quis Santa María | per ren que se foss' a fondo.
215:41Quand' esto viron os mouros, | tevéron que grand' avondo
215:44que teve tod' este feito | por gran maravilla féra
215:45e mandou de séus dinneiros | dar ao que lla trouxéra,
215:47Des i mandou a crischãos | que a el Rei a trouxéssen
215:50que non foss' el descobérto | que a havía 'nvïada.
215:53Virgen santa grorïosa; | e en panos que tiínna
215:54ricos fez que a omagen | fosse lógu' envorullada.
215:55E mandou que a guardassen | mui ben ena sa capéla,
215:56e a todos fez mostrá-la, | que houvéssen ên mazéla
216:1O que en Santa María | de coraçôn confïar,
216:2non se tema que o póssa | per ren o dém' enganar.
216:4que éu oí, dũa dona | que fillava gran prazer
216:8que perdera quant' havía, | e éra-lle mui mestér
216:11que lle disso: “Pois méu sodes, | mui grand' algo vos darei;
216:16que sa mollér ll' adussésse, | mui grand' algo ll' amostrou.
216:20ca éra día da Virgen, | a que quería servir
216:28e assí a semellava | que dirïades que non
216:38ca te tóllo que non póssas | ja mais fazer-lle pesar.”
216:40que cuidastes pelo démo | haver requeza e ben;
216:42e o que vos déu leixade, | ca vos non póde prestar.”
217Esta é de como un conde de França que vẽo a Santa María de Vila-Sirga non pude entrar na eigreja a mẽos de se confessar.
217:3Ca, par Déus, muit' é ousado | o que está en mortal
217:5Reínna Santa María, | que tant' avorreç' o mal;
217:8a Virgen en Vila-Sirga | dun conde que vẽo i
217:17per força que i poséssen, | sól dun logar o mover,
217:19E eles tant' empuxaron | que o sangue lle saír
217:26que me perdõar quisiste, | a ti dou porên loor.”
218Esta é como Santa María guareceu en Vila-Sirga un hóme bõo d' Alemanna que éra contreito.
218:2da Sennor que ampara | aos desamparados.
218:6de que ela faz muitos | nóbres e mui preçados.
218:10per que ficou tolleito | d' ambos e dous los lados.
218:12que de pées e mãos | de todo foi contreito;
218:14assí que ficou póbre | e con grandes cuidados.
218:15El en esto estando, | viu que gran romaría
218:17e que con eles fosse | mercee lles pidía,
218:23E amedes fezéron | lógu' en que o levavan,
218:26mas non quis que guarisse | Déus, polos séus pecados.
218:31ca tevéron que éra | logar pera leixá-lo
218:32mui mellor que en outro | e i acomendá-lo.
218:35por que lles non morresse. | E assí o mesquinno
218:37se foron. Mas a Madre | do que da agua vinno
218:39que el mui grandes dava, | chamando “Glorïosa”
218:42por que quantos i éran | foron maravillados.
218:44por prazer da que nunca | sa mercee ensérra.
218:46mas contou o miragre | da por que perdõados
218:48E este, que fez? Lógo | fillou mui bõos dões
218:50aa Virgen que nunca | falleç' aos cuitados.
219Esta é como Santa María fez tornar negra ũa figura do démo que éra entallada en mármor blanco, porque siía cabo da sa imagen que éra entallada en aquel mármor meesmo.
219:2Rei que cabo dela seja | figura do dém' astroso.
219:3Que assí como tẽévras | e luz departidos son,
219:8que Séna éste chamada; | e como dizer oí,
219:13omagen da Virgen Santa | María que nos ampar,
219:14que tiínna en séus braços | o séu Fillo precïoso.
219:17que poséron i o démo, | e fôrono compõer
219:21como fezéra se negro | fosse; mas non quis que tal
219:24que a Virgen glorïosa | sobr' esto miragre fez
219:25tan grande, que a omagen | do démo tal come pez
219:29mas quando oiu o bispo | esto, cuidou que mentir-
219:31E mandou a un séu hóme | que o lavasse mui ben
219:32e des i que o raesse; | mais sól non lle prestou ren:
219:33ca de guisa o tornara | negro a que nos mantên,
219:34que desfazer nono pode. | E o bispo mui choroso
219:37porên mercee te peço | que me perdões, ca sei
219:38que se me tu perdõares, | que me non será sannoso
219:39o téu Fillo Jesú-Cristo, | que éste hóme e Déus,
219:40ca por ti muitos perdõa | e faz-lles que sejan séus.
219:42miragres, porque ben creo | que é mui maravilloso.”
220:2a que todo mal tólle | e todo ben nos dá? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
220:5que sempre a loemos; | ca de loor comprida (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
220:7Dereit' é que loemos | a que sempr' é loada
220:9e que ao séu Fillo | por nós é avogada;
220:11Dereit' é que loemos | a que todos los santos
221Como Santa María guareceu en Onna al rei Don Fernando, quand' éra meninno, dũa grand' enfermidade que havía.
221:7E porend' un gran miragre | direi, que avẽo quando
221:9que sempre Déus e sa Madre | amou e foi de séu bando,
221:10por que conquereu de mouros | o mais da Andaluzía.
221:12séu avóo, que do reino | de Galiza o fezéra
221:13vĩir e que o amava | a gran maravilla féra.
221:14E ar éra i sa madre, | a que muit' ende prazía,
221:16mollér del Rei Don Alfonsso, | por que el passou a sérra
221:23Mais Déus non quér que o hóme | estê sempr' en un estado,
221:24quis que Don Fernando fosse, | o séu néto, tan cuitado
221:25dũa grand' enfermedade, | que foi del desasperado
221:29ca ben creo que a Virgen | lle dé vida e saúde.”
221:32e mui mais polo meninno, | a que todos ben querían;
221:40Virgen santa glorïosa, | rogando-lle que aginna
221:46e depois que foi espérto, | lógo de comer pedía.
221:48tan ben que nunca mais fora; | demais déu-lle bon sentido.
222Esta é do capelán que cantava missa no mõesteiro das donas d' Achélas, que é en Portugal, e consomiu ũa aranna, e depois saiu-lle pelo braço.
222:4per que os que son errados | saca de maa carreira; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
222:8e ben creo que vos seja | d' oí-lo mui saboroso,
222:12que é chamada Lixbõa, | com' éu achei en verdade,
222:14mantẽen, que pois nos céos | hajan por sempre guarida.
222:18e avẽo-ll' assí: ante | que foss' a missa fĩida,
222:20per que o démo vençudo | foi ja por sempr' e conquisto,
222:24e non soube que fezésse; | pero houve confïança
222:27Pois que houv' a missa dita, | o capelán lógo dessa
222:32que alí mostrou a Virgen, | nunca vistes tan estranna:
222:34ante que sángui saísse | per u déran a ferida.
222:38que todos ao séu reino | comunalmente convida.
222:41a ela que do dïabo | nos guard' e de sa perfía,
222:42que pera o paraíso | vaamos dereita ida.
223Esta é como Santa María sãou ũu hóme bõo que coidava morrer de ravia.
223:1Todo-los coitados que quéren saúde
223:9que chaman Terena, sei ben que assaz
223:13que raviou mui fórt', e os parentes séus
223:17que foi lógo são; e, com' aprendí,
223:19en que o metessen por mórto de pran.
224Como Santa María de Terena, que é no reino de Portugal, ressucitou ũa meninna mórta.
224:1A Reínna en que é | comprida toda mesura,
224:4en haver tal don de Déus | a de que el quis nacença
224:8da Virgen a que déu Déus | poder sobr' enfermidades
224:9de as toller; e sei ben | que, se i mentes parades,
224:10veredes que há poder | sobre toda creatura.
224:15Ond' avẽo pois assí | que en Béja, u morava
224:16un hóme casado ben | con sa mollér que amava,
224:19porque non podí' haver | fillo de que gradoasse
224:20e que pois sa mórt' en séu | haver herdeiro ficasse.
224:21Mais sa mollér emprennou, | e u cuidou que folgasse
224:24que ben terredes que foi | muit' estranna maravilla
224:26juntado de sũu assí | que non éra de costura. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
224:28e entenderon que foi | aquesto per séus pecados;
224:30eno que Déus quér fazer | cobraron sa queixadura.
224:33que faz grandes en Terena; | porend' ambos outorgaron
224:46graças a Santa María, | que é Sennor d' apostura.
224:47Pois aquel miragr' atal | viron os que i vẽéron
224:49en Béja e nos logares; | e pois que esto soubéron, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
225Como ũu clérigo ena missa consomiu ũa aranna que lle caeu no cález, e andava-lle ontr' o coiro e a carne viva, e fez Santa María que lle saísse pela unna.
225:5que mostrou a Santa Virgen, | de que Déus por nós foi nado,
225:7ontr' os outros que oístes, | e tenn' éu que atal éste
225:8o que vos contarei óra | que avẽo a un préste
225:9que dizía sempre missa | da Madre do Rei celéste;
225:19E pois aquest' houve feito, | non quis que ll' empeecesse
225:21e pero andava viva, | non ar quis que o mordesse,
225:27quis que polos méus pecados | aqueste marteir' houvésse;
225:28porên rógo aa Virgen | que se a ela prouguésse,
225:29que rogass' ao séu Fillo | que cedo mi a mórte désse
225:34per que assí non andasse; | e o córpo mui veloso
225:39E tan tóste que saída | foi, o crérigo fillou-a
225:42e disse que lle soubéra | a manjar mui saboroso.
225:43As gentes que i estavan, | quand' houvéron esto visto,
226Esta é do mõesteiro d' Ingratérra que s' afondou e a cabo dun ano saiu a cima assí como x' ant' estava, e non se perdeu null' hóme nen enfermou.
226:4vos contarei óra grande, que oí
226:5que Santa María fez, e creed' a mi (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
226:6que maior deste non vos pósso contar.
226:8que un mõesteiro de religïôn
226:9grand' houv' i de monges, que de coraçôn
226:15Que día de Pasqua u Déus resorgiu,
226:18que nulla ren del non podéran achar.
226:20que nĩũa ren de fóra non ficou;
226:22que niũa ren non pode del minguar,
226:36nen ar que morressen come os dacá
226:41que dalí saíssen polo gran poder
226:42que lle déu séu Fillo pola muit' honrrar.
226:43Ca día de Pasqua, en que resorgir
226:47soía, que sól non ên menguava ren.
226:50que lles fez a Virgen; e todos loar
226:52que mantên e guarda aos que son séus.
227Como Santa María sacou un escudeiro de cativo de guisa que o non viron os que guardavan o cárcer en que jazía.
227:4que fez un mui gran miragre | que creo, se Déus m' ajude,
227:5e que sacou un cativo | de prijôn e déu saúde,
227:6a que muito mal fezéran | os mouros por sa razôn.
227:8que ía a Vila-Sirga | cada ano sen vergonna
227:14que o tirass' de cativo | sen dano e sen lijôn.
227:16da Virgen mui grorïosa | que aos cuitados présta,
227:18E os mouros que o viron | preguntárono entôn
227:19por que siía tan trist' e | tan muit' e assí chorava.
227:21da gran fésta que fazían | na térra u el morava
227:24que lógo a un séu mouro | o fez açoutar privado,
227:25que lle déu d' açoutes tantos | que non ficou no costado
227:29que dele s' amerceasse, | ca por ela tan astroso
227:32que alumẽou a cárcer, | tan muito vẽo fremosa,
227:36e caeu-ll' a meadade | deles, que o non oíron;
227:38que estavan assũados | por fazer sa oraçôn.
227:40a meadade dos férros | que ena pérna tiínna,
227:42os aduss' en testimonna, | que é préto de Carrôn.
227:44dizend': “Esto fez a Virgen | que acórr' aos coitados.”
227:45E pois que contou séu feito | a quantos i viu juntados,
228Como un hóme bõo havía un múu tolleito de todo-los pées, e o hóme bõo mandava-o esfolar a un séu mancebo, e mentre que o mancebo se guisava, levantou-s' o múu são e foi pera a eigreja.
228:2que sequér nas beschas mudas | demóstra sa pïadade.
228:4gran miragre por un hóme | que un séu múu havía
228:5tolleito d' ambo los pées | que atrás tórtos tragía,
228:6que sãou por sa vertude; | e porên ben m' ascoitade:
228:8de gota que aas pérnas | e aos pées houvéra;
228:10que sól andar non podía, | esto vos digu' en verdade.
228:12que por delivrar-se dele | lógu' esfolar-o mandava
228:16indo fraqu' e mui canssado; | mas a que bẽeita seja,
228:17tanto que foi préto dela, | fez maravilla sobeja,
228:19O manceb', a que séu dono | ja esfolar-o mandara,
228:24deste múu que ant' éra | d' ambo-los pées tolleito,
228:29senôn pola coor dele | en que se ben acordavan;
228:31Que alí u o catavan | andou ele muit' aginna
228:33a derredor; e a gente, | que lle ben mentes tiínna,
229Como Santa María guardou a sa eigreja en Vila-Sirga dos mouros que a querían derribar, e fez que fossen ende todos cégos e contreitos.
229:1Razôn é grand' e dereito | que defenda ben a si
229:2a que defend' outros muitos, | per com' éu sei e oí.
229:6u óra é Vila-Sirga, | segundo que aprendí.
229:7E foron aa eigreja | en que lavravan entôn
229:13mas per poder que houvéssen, | non podéron acabar
229:16assí que per nulla guisa, | non podéron mal fazer,
229:20pola vertude da Virgen | santa, en que encarnou
229:22per que do poder do démo | ficamos livres des i.
229:26Porên mercee lle peço | que queira defender mi.
230:4a aquela que sempre dá
230:5séu ben que nunca falirá;
230:8que nos faz o amor de Déus
230:9haver e que sejamos séus;
230:13que quanto quér póde fazer;
231Como Santa María fez que tres mininnos alçassen os mármores que non podían alçar toda a gente que se i ajuntava.
231:6por nós, que salvar quería.
231:10ll' houve do ben que sabía.
231:12desta que bẽeita seja
231:14en que gran custa prendía.
231:17que lle trouxéssen enteiros
231:24que depois, quando quiséron
231:30o mẽor que i havía.
231:43Esto é que filles cedo
231:54da Bẽeita que nos guía,
231:55que faz miragres fremosos
232Como un cavaleiro que andava a caça perdeu o açor, e quando viu que o non podía achar, levou ũu açor de cera a Vila-Sirga, e achó-o.
232:4que as tólle e guarece | a quen quér de todo mal,
232:5e outrossí enas pérdas | ao que a chama val;
232:7En Trevinn' un cavaleiro | foi que éra caçador,
232:9que éra fremos' e bõo, | demais éra sabedor
232:10de fillar ben toda ave | que açor dev' a prender.
232:12tan apóst' e tan aginna, | que non ll' achavan séu par
232:18pois viu que o non achavan, | que cuidou enssandecer.
232:20que o buscou, mais achá-lo | non pode, per com' oí;
232:24que se éu aquesto faço, | que méu açor acharei.”
232:30por que méu açor non pérça, | ca ben o pódes fazer.”
232:31Pois que sa oraçôn feita | houve, ar tornou-s' entôn
232:36loando Santa María | que taes miragres faz;
233Como Santa María defendeu un cavaleiro que se colleu a ũa eigreja súa dũus cavaleiros que o querían matar.
233:1Os que bõa mórte mórren | e son quitos de pecados,
233:3Desto direi un miragre | que mostrou Santa María
233:4por un mui bon cavaleiro, | que en ela ben creía
233:5e a que séus ẽemigos | quiséron matar un día,
233:6se ll' ela 'ntôn non valesse, | que val sempr' aos coitados.
233:9mas un día que o sóo | eno caminno achavan,
233:12ca tragía bon cavalo | que o deles alongava;
233:14que é cabo Pena-Cóva, | u jazían soterrados
233:15hómẽes bõos do tempo | que se perdera a térra, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
233:16que os mouros gaannaran, | e os mataran na guérra,
233:17E alí Santa María | o amparou, que non érra,
233:21séus ẽemigos pós ele | vĩir e que lles fugira,
233:23madre de Déus, son tan muitos | que, se me non perdõares
233:24tu que o ben fazer pódes, | ou se me non amparares
233:25destes que me matar quéren, | par Déus, muitos de pesares
233:26te farán os malcreentes | que andan desasperados.”
233:29ant' a pórta da eigreja, | que éra en un recóste,
233:31que llo defender querían, | se s' eles a el chegassen.
233:32E quand' eles esto viron, | med' houvéron que s' achassen
233:35Ca ben viron que aqueles | que o ajudar vẽéran,
233:36en como tóste chegaron, | que deste mundo non éran;
234Esta é como Santa María de Vila-Sirga fez oír e falar un moço que éra sordo e mudo, porque teve vigía ũa noit' ant' o séu altar.
234:1A que faz os pecadores | dos pecados repentir,
234:4e oír o que for sordo, | mui maior, se Déus m' ampar,
234:7E porend' a grorïosa | Virgen, que o troux' en si
234:9falar ũa vez un mudo | que éra sord' outrossí,
234:13que tiínn' aquela térra, | ca ric-hóm' éra del Rei,
234:14e que con séus cavaleiros | lle havía de servir.
234:15Onde ll' avẽo un día | que en coraçôn ll' entrou
234:16que se foss' a Vila-Sirga; | e foi i, e pois chegou,
234:20da Virgen Santa María, | de que Déus quiso nacer;
234:23E quand' a missa foi dita, | que non faliu ende ren,
235Esta é como Santa María déu saúde al rei Don Afonso quando foi en Valadolide enfermo que foi juïgado por mórto.
235:1Como gradecer ben-feito | é cousa que muito val,
235:4que avẽo a Don Afonsso, | de Castél' e de Leôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
235:5Rei, e da Andaluzía | dos mais reinos que i son;
235:10que morress' en séu serviço, | poi-lo séu ben nunca fal.
235:11E desto que lle pedía | tan muito a aficou
235:12por esto, que ũa noite | en sonnos llo outorgou,
235:13ond' ele foi muit' alégre, | tanto que s' el espertou,
235:16Ũa vez dos ricos-hómes | que, segundo que éu sei,
235:17se juraron contra ele | todos que non fosse Rei,
235:18seend' os mais séus parentes, | que divid' é natural.
235:20o que lle pouco gracían | e non tiínnan en ren;
235:23Mas éu o desfarei todo | o que eles van ordir,
235:24que aquelo que desejan | nunca o póssan comprir;
235:29u cuidavan que morresse, | daquel mal ben o sãou;
235:30fez por el este miragre | que foi começ' e sinal
235:31dos bẽes que lle fezéra | e lle quería fazer.
235:32E depois, quando da térra | saiu e que foi veer
235:33o Papa que entôn éra, | foi tan mal adoecer
235:34que o tevéron por mórto | desta 'nfermidad' atal.
235:36que quantos físicos éran, | cada ũu ben creeu
235:37que sen duvida mórt' éra; | mas ben o per guareceu
235:39E feze-ll' en poucos días | que podésse cavalgar
235:40e que tornass' a sa térra | por en ela ben sãar;
235:41e passou per Catalonna, | en que houve de fillar
235:44toda-las gentes da térra, | que lle dizían assí:
235:48sei, por deitaren do reino | e que ficasse por séu,
235:49que xo entre si partissen; | mas de fazer lles foi gréu,
235:56que houve pois en Castéla, | u quis o Fillo de Déus
235:57que fillasse gran vingança | daqueles que éran séus
235:59ardeu a carne daqueles | que non querían mollér;
235:61assí irá tod' aquele | que atal feito fezér,
235:62e do mal que lles ên venna, | a mi mui pouco m' incal.
235:65non quis que entôn i fosse, | se non sãasse mellor;
235:68e u cuidavan que mórto | éra, foi-se dessa vez
235:70o guariu do que ficara. | Mas ante quis que en tal
235:71ponto vẽéss' a séu feito, | que non houvéss' i joíz
235:72que de vida o julgasse, | e a Santa 'mperadriz
235:74de Pasqua quis que vivesse, | u fazen ciro pasqual.
235:78e parecía mas crara | que é rubí nen crestal.
235:80per ela e per séu Fillo, | aquel que seve na cruz
235:81que tragía nos séus braços, | que pera nós sempr' aduz
235:85e porende a loemos | que nos meta no jardín
235:86de séu Fill' e que nos guarde | do mui gran fógu' ifernal.
236:1A Santa Madre daquele | que a pé sôbelo mar
236:4por ũa mollér mesquinna | que no mar morrer cuidou
236:5con séu fillo que tragía; | mas a Virgen a livrou,
236:8de Marssella, dun cossairo | que dizían, com' oí,
236:10que se foi en un penedo | a galéa espeçar.
236:12quantos en ela andavan, | que non escapou barôn
236:13nen mollér dos que i éran, | se aquela sóa non,
236:18que sempre muito guardásti, | queiras este méu guardar.”
236:26muitas gentes cada día, | a que lógu' ela contar
237Como Santa María fez en Portugal na vila de Santarên a ũa mollér pecador que non morresse ta que fosse ben confessada, porque havía gran fïança en ela e jujũava os sábados e as sas féstas a pan e agua.
237:4que non seja perdudo.
237:6que houve grand' ũa mollér; | e pois que o soubérdes
237:12o día da Encarnaçôn, | que é stabeliçudo.
237:17Outro costum' esta mollér | vos direi que havía:
237:25Mais aquel día que saír | havía sábad' éra,
237:32a que mal tempo me chegou | méu feito decebudo.”
237:35que non seja, ca sábad' é, | sequér a un moógo,
237:44e os grandes miragres téus, | que o dém' han vençudo.
237:48so que el muitos meter vai, | e do séu dent' agudo.
237:49Sennor, sempr' en ti confïei, | como quér que pecasse,
237:50que dos grandes érros que fiz | a emenda chegasse;
237:51e non hei, mal pecado, ja | temp' en que os chorasse,
237:56muito lle mostrou falss' amor | aquel que foi séu drudo.
237:60a sa oraçôn ben oiu, | que sãa cégu' e mudo.
237:61Pois que a assí degolou | mui longe da carreira,
237:64que lle diss' entôn: “Erge-t' ên, | ca de pran éu t' ajudo.”
237:70e pornán que daquí a cras | mãeféstes ta falla
237:71quanta hás feita contra Déus, | e crei ben que te valla
237:74que téu mandado levará | a Santarên mui tóste;
237:78e pois que viu assí seer | esta mollér mesquinna,
237:80quen foi o que t' assí matou, | seja el cofondudo.”
237:83que quér que me conféss' ant' éu | que moira, entendades,
237:84que sobre los santos tal don | há ela recebudo.
237:86hómees a que nunca fiz | mal e que me roubaron,
237:87porque fïei no séu amor, | sól que m' eles leixaron
237:88por mórta, vẽo lóg' a mi, | que m' há ben acorrudo.
237:90a que póssa dizer méu mal; | e depois saberedes
237:92que non lle praz de me perder | com' algún descreúdo.”
237:100lóg' a alma dela levou, | que ll' houve prometudo.
238Como Déus se vingou dun jograr tafur que jogava os dados e porque perdera descreeu en Déus e en Santa María.
238:1O que viltar quér a Virgen | de que Déus carne fillou,
238:3A Sennor que nos adusse | salvaçôn e lum' e luz,
238:4e que viu por nós séu Fillo | mórte prender ena cruz,
238:5des i ten-nos amparados | do démo que nos non nuz;
238:7E desto vos direi óra | ũa vengança que fez
238:9que el e sa Virgen Madre | santa e o séu bon prez,
238:10per que o mundo foi salvo, | ante todos dẽostou.
238:12e descreía tan muito, | que quantos seían i
238:13foron ên tan espantados | que se foron os mais d' i;
238:18en viltar Santa María, | de que Déus carne fillou.
238:19E dezía que non éra | Déus nada neno séu ben,
238:20e que o da Virgen fora | chufa, ca non outra ren.
238:22que levava Córpus Crísti | a un que i enfermou
238:24ant' aquel que da cadẽa | nos foi tirar do dragôn;
238:25e o jograr mal-andante | cospiu e disse que non
238:30d' hóme, porquê dẽostavas | óra o que te formou,
238:31o que te fez de nïente | e pois há t' a desfazer,
238:34a aquel que do dïabo | per séu sángui te livrou?
238:36e filla ta pẽedença | por aquesto que dit' hás.”
238:37El respondeu escarnindo: | “Crérigo, que torp' estás!
238:39que non hajan en min parte | e que xe me façan mal
238:43do traedor Simôn Magos, | encantador que viltar
238:46eno jograr que vos dixe, | e assí o apertou
238:47que o torceu entôn todo. | E assí vingar-se quis
238:49que nunca mais falou nada; | e porên, pa-San Dinís,
238:50atanto o tev' o démo | ta que ll' a alma sacou
238:52ca assí ir devería | quen quér que foss' escarnir
238:53da Virgen e do séu Fillo, | que nos vẽo remĩir;
239Esta é dun miragre que Santa María fez en Murça por un hóme que déu séu haver a guardar a outro, e negou-llo e jurou-lle por el ant' a Magestade.
239:2ant' a omagen da Virgen, | que é Sennor da verdade.
239:5que Santa María mostrar
239:7por un que haver a guardar
239:9que llo tevésse por llo dar
239:21da Virgen, de que Déus prender
239:28e pois que a jura jurou,
239:42de que fez grand' ẽidade,
239:46que ja non pude mais mentir,
239:55e ao que fui mentiral
239:57E a Virgen que pód' e val,
239:60que non cate mia maldade.”
239:65que sempre d' érr' e d' ocajôn
239:67e que de séu Fillo perdôn
239:69assí que do démo felôn
240:5ca pois que pécan per séu mao sen,
240:12polas sas coitas, de que faz lezer
240:14polos pesares que lle fazer van.
240:18e do pecado que fezo Adán.
240:22que pecamos, por nos salvar de pran.
240:37dela, que por nós Déus verrá rogar
241Esta é como un meninno que éra esposado con ũa meninna caeu de cima dũa muit' alta pena en fondo, e quebrou per todo o córpo e morreu. E sa madre começó-o de pedir a Santa María, e déu-llo viv' e são, e ontr' o moço e sa esposa meteron-s' en orden.
241:6direi-vos un miragre | en que hei gran creença,
241:7que fez a Grorïosa | en térra de Proença.
241:8por ũa dona viuva | que un séu fill' havía.
241:13Assí foi que às donas | prougue-lles deste feito,
241:15dun clérigo mui santo, | que juntou este preito,
241:23que se entôn chegara; | mais quis a Grorïosa
241:30revolveu a pousada | o que maldito seja;
241:31el que toda maldade | ama sempr' e deseja
241:34e deitou-se de peitos, | e foi ja que pesando
241:41Contar non podería | do dóo que fezéron
241:45A madre do meninno, | que havía fïança
241:49“Ai, Virgen grorïosa, | tu que un fill' houviste
241:55porende dá-mio vivo | que éu póssa havê-lo
241:58do leit' en que jazía, | e viv' essa vegada
241:59déu vózes contra todos, | diss': “Ai, de que pousada
241:62que sól non parecía | per u fora ferido.
241:63Déu sa madr' a Déus graças | que lle tan ben comprido
241:64foi o que demandava | e donde se doía.
241:65Prometeu aquel moço | que en orden entrasse
241:66e manteer castidade | nos días que durasse, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
241:76que é dos pecadores | esforç' e lum' e vía.
242Esta é como Santa María de Castroxeriz guariu de mórte un pedreiro que houvéra de caer de cima da óbra, e esteve pendorado e teve-se nas pontas dos dedos da mão.
242:1O que no coraçôn d' hóme | é mui crúu de creer,
242:4ca Déus lle déu tal vertude | que sobre natura é;
242:8que en Castroxeriz fezo | esta Reínna sen par
242:9por un bon hóme pedreiro, | que cada día lavrar
242:10ía ena sa igreja, | que non quis leixar morrer.
242:15un día en que lavrava | no mais alto logar i
242:20o teve, macar gróss' éra, | que sól non caeu per ren;
242:21e assí chamand' estava | a Sennor que nos mantên,
242:24que acorrudo das gentes | non foi, segund' éu achei;
242:26atá que vẽo a gente | e o fez ên decender.
243Como ũus falcõeiros que andavan a caça estavan en coita de mórte en un regueiro, e chamaron Santa María de Vila-Sirga, e ela por sa mercee acorréu-lles.
243:6un miragre mui fremoso, | que a Virgen corõada
243:14aas ãades deitaron | os falcões que montavan;
243:16que con coita se metían | so o geo nos regueiros.
243:20chamaron de Vila-Sirga | que os valess', e certeiros
243:21foron ben que lles valrría. | Pero ant' alí jouvéron
243:22ũa péça so o geo, | que saír ên non podéron;
243:26déron a Santa-María, | que é Sennor das sennores,
243:27que sempre nas grandes coitas | acórr' aos pecadores;
244Como Santa María guareceu un hóme que inchou que cuidou morrer, porque escarnecía dos que ían a sa igreja.
244:1Gran dereit' é que mal venna | ao que ten en desdên
244:2os feitos da Grorïosa | con que nos faz tanto ben.
244:4que fezo Santa María, | aquela de que naceu
244:5Jeso-Cristo, Déus e hóme, | que por nos salvar morreu;
244:7En Lared' há ũ' igreja | que fóra da vila 'stá,
244:8que chaman Santa María, | en que ela mostrad' há
244:10as gentes e dan i algo, | cada ũu do que ten.
244:11Ond' avẽo que un día | ũa balẽa saiu
244:14que mui poucos i ficaron, | senôn foi ou quen ou quen.
244:17na igreja que vos dixe | e a Déus s' acomendar
244:18e a sa bẽeita Madre, | de que todo ben nos ven.
244:20da gente que i entrava, | e começou a dizer:
244:22e en aquesto ben tenno | que os vencerei de sen.”
244:24e pois que beveu do vinno, | atán fèrament' inchou
244:25e creceu-lle tant' o ventre, | que per pouco rebentou,
244:26que semellava cavalo | que comera muito bren.
244:28estar, e a séus parentes | rogou-lles que fossen i
244:34aa que sempre séu nome | bẽeito seja. Amên.
245Como Santa María tirou un hóme de prijôn e o fez passar un río que éra mui fondo, e non se mollou.
245:1O que en coita de mórte | mui grand' ou en prijôn for,
245:6dereit' é que na gran coita | valla ao pecador.
245:8que fez en riba de Limia | a Madre do alto Rei,
245:10que haveredes fïança | na Madre do Salvador. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
245:12tal tempo foi, roubadores | que fazían muito mal,
245:14aquel que mẽos roubava, | entr' eles éra peor.
245:23O hóme bõo havía | nomeada que haver
245:24havía grand'; e porende | os que soían fazer
245:28e íano maltragendo | que lles déss' algũa ren;
245:30o que o peor julgava | tiínna-s' ên por mellor.
245:34o alcaide que de cuita | o faría sofredor.
245:39dizede que nos daredes, | se non, a vóssa mollér
245:45e pois que o ben feriron, | assentaron-s' a jantar;
245:49daquesta prijôn tan fórte | en que o méu córpo jaz;
245:50nembre-te se t' éu serviço | fiz que foss' a ta loor.”
245:54que se levantar podésse, | mais houvéron gran pavor.
245:55E foi-se dereitamente, | que todos a viron ir,
245:58desta prijôn en que jazes | tan fórt' e tan sen sabor.”
245:61que hóme non falou nada | nen fezéron adamán
245:65daquela que o levava | abriron-s', e con el déu
245:74Diss' ela: “Faz o que digo | e non sejas dultador.”
245:76que sól non houv' i mollado | pé, nen outro dano pres;
245:77e ante que s' i metesse, | disse-ll' ela entôn: “Ves,
245:79El, pois houv' alên passado, | ante que vẽéss' a luz,
245:81e ant' ũa majestade | da Sennor que nos aduz
245:84cuidaron entôn que éra | e entrara per algur;
245:87E disséron: “Tu que jazes, | bon hóm' e quen te meteu
245:89Acordou, e o convento, | des que o ben connoceu,
245:92que sempr' a Virgen servisse, | pois a ela prougu' e quis
245:93que de mal fosse livrado. | E per mi seede fis
245:94que fez pois ben sa fazenda | e foi grand' esmolnador.
245:96viron que assí perderan | o pres' e os sóldos mil,
245:97e que assí ũa dona | llo levara tan sotil-
245:98ment', e viron que a Madre | fora do Remiidor.
245:99Ca ben lles diss' o convento | a todos que a que sól
245:100fazer aos pecadores | que façan todos sa pról,
245:101que fez aqueste miragre; | porên se teve por fól
246Esta é dũa bõa mollér que ía cada sábado a ũa eigreja que chaman Santa María dos Martires, e obridô-xe-lle, e depois foi alá de noite, e abriron-xe-lle as pórtas da eigreja.
246:1A que as pórtas do céo | abriu pera nos salvar,
246:3Desto direi un miragre, | segundo que aprendí,
246:4que avẽo en Alcáçar, | e creo que foi assí,
246:5dũa mui bõa crischãa | mollér que morava i,
246:6que sabía ena Virgen | mais doutra cousa fïar.
246:10mas un sábado ll' avẽo | que foi aquest' obridar
246:11por fazendas de sa casa | muitas que houv' a fazer.
246:22non vira que llas abrisse. | E foi lóg' ao altar
246:25e con gran medo que houve, | lógo dalí recodiu
246:28achou-as assí serradas | que des alí foi ben fis
246:30mas rogou entôn a Virgen, | que llas abriu lógu' en par.
246:32que a fillou pela mão | e na vila a meteu
246:34mas ante que i chegasse, | começou-ll' a preguntar
246:35dizendo: “Sennor, quen sodes, | que a tan póbre mollér
246:37“éu sõo a que nas cuitas | acórr' a quen m' há mestér,
246:38en que Déus por sa mercee | quis de mi carne fillar.”
247:4dũa moça que nacera | céga e que non viía
247:7Esta, ante que nacesse, | sa madre a prometera
247:8que serviss' a sa eigreja | e un estadal de cera
247:12e pois que compriu déz anos, | séu padre, com' éu aprendo,
247:15que rogass' éu a téu Fillo | que de méu marid' houvésse
247:17que céga me nacería, | non sei ren per que quisésse
247:18havê-la; mas túa seja, | pois que cho por don hei dado.
247:20creendo que en ti éste | mui gran vertude sobeja;
247:21e se te praz séu serviço, | dá-lle lume con que veja,
247:25fezo que a moça visse | cona santa meezinna
247:26que lle séu Fillo mostrara, | e viu lógo ben provado.
247:27Aquesto viu ben a gente | mui grande que i estava,
247:28que toda comunalmente | Santa María loava
247:29que tal miragre fezéra; | e a moça i ficava
248Como dous marinneiros se querían matar en Laredo ant' o altar de Santa María, e pola sa gran mercee guardó-os que se non matassen nen se ferissen.
248:1Sen muito ben que nos faze | a Sennor esperital,
248:2guarda-nos que non façamos | quanto podemos de mal.
248:4guarda-nos ela daquesto, | que non possamos per ren.
248:6que mostrou grand' en Laredo | a Sennor que pód' e val
248:7na sa igreja que dixe, | que sôbelo mar está
248:8e que van en romería | as gentes muitas alá (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
248:9rogar aa Grorïosa, | aquela que sempre dá
248:10consello aos cuitados | e que nas cuitas non fal.
248:11Onde foi ũa vegada | que foron i albergar
248:16mas non quis a Grorïosa | que o podéssen comprir,
248:25e demais toda a gente | que aqueste feito viu,
248:26rogando Santa María | lógo, que non houv' i al.
248:28e estes que se querían | mal, perdõaron-s' entôn,
248:29e a gente que i éra | loaron de coraçôn
248:30a Virgen de que Déus quiso | nacer día de Natal.
249Como un maestre que lavrava na eigreja que chaman Santa María d' Almaçán, en Castroxeriz, caeu de cima en fondo, e guardó-o Santa María que se non feriu.
249:1Aquel que de voontade | Santa María servir,
249:4que en Castroxeriz fezo | a Madre do alto Rei,
249:7Quand' a igreja fazían | a que chaman d' Almaçán,
249:8que é en cabo da vila, | muitos maestres de pran
249:9ían i lavrar por algo | que lles davan, como dan
249:10aos que tal óbra fazen. | Mas un deles ren pedir
249:13E porend' ór' ascoitade | o que ll' avẽo entôn,
249:14e sempr' haveredes ende | que falar e departir.
249:20a Virgen Santa María, | que o mui tóste livrou:
249:21ca pero que da cabeça | sôbelos cantos topou,
249:22assí o guardou a Virgen | que sól non se foi ferir,
249:24ante s' ergeu mui correndo, | que non tev' ollo por al,
249:28aa Virgen grorïosa, | que os séus val e mantên. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
249:29E porende lle roguemos | que sempr' hajamos séu ben
249:30e nos gaann' o de séu Fillo, | que nos vẽo remiír. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
250:6A Déus que nos préste
250:11Róga que nos valla,
251Como Santa María levou consigo a meninna de Proença que pedía o fillo aa sa Majestade.
251:2o que póde amor | da Virgen ben haver.
251:4escrito que fezéra | a Madre do gran Rei;
251:5e des que o oírdes, | ben sõo fis e sei
251:6que non oístes d' outro | nunca tal retraer.
251:7Un burgês i havía | mui rico e que ben
251:10ũa que lle nacera | d' en orden-na meter.
251:11Porend' a un convento | de donas que dalí
251:16mas éran tan ben feitos, | que a moça atal
251:17amor colleu con eles, | que des alí sen al
251:24ou fruita que achasse | de mui bõa odor;
251:26que outra ren do mundo | non sabía querer.
251:27Quando chegou séu tempo | que en religïôn
251:30que faagar podésse | e en braços coller.
251:35os braços que llo désse. | E ela ar tendeu
251:38con el, que des i “fillo” | começou a dizer,
251:42assí que todas elas | ben llo viron fazer.
251:48tan aficadamente, | preguntou-lle que viu;
251:50“Rógo-vos que méu fillo | me querades render.”
251:52que vira; e a moça | lle diss': “A mi non praz
251:58cuidando que quería | por el ensandecer.
251:59E sobr' est' ao Papa, | que ten logar de Déus,
251:60que dalí mui prét' éra, | a madre e os séus
251:62dizendo: “Padre santo, | que pód' esto seer
251:63desta moça que ‘fillo’ | chama, e al non diz,
251:65Mas vós que sédes padre | da lee e joíz,
251:66rogad' a Déus que desto | a quéra guarecer.”
251:67O Papa, que sant' hóme | éra, respôs-lles: “Cras
251:72a grand' honrra da Madre | do que morreu na cruz;
251:83Quand' esto viu o Papa, | que sant' hóme fïél
251:85e a Santa María | que miragre tan bél
252Como Santa María guardou ũus hómẽes que non morressen dejuso dun gran monte de arẽa que lles caeu dessuso.
252:4direi que Santa María | fez fremoso, sen mentir;
252:7En Castroxeriz foi esto | de que vos quéro contar,
252:8que por fazer a igreja, | de que vos fui ja falar,
252:12cuidaron que éran mórtos. | Mais a Sennor spirital
252:14do démo, que ben cuidava | haver sas almas per guérra.
252:17cuidando que mórtos éran; | mas acháronos assí
252:18todos oraçôn fazendo | aa Virgen que atérra
252:22ca o que o démo mete | en férros, ela desférra.
253Como un roméu de França que ía a Santïago foi per Santa María de Vila-Sirga, e non pod' ên sacar un bordôn de férro grande que tragía en pẽedença.
253:2aos que de séus pecados | lla péden con homildade.
253:6o démo que nos quiséra | todos meter so sa grade.
253:8polos érros que fazemos | en esta vida minguada
253:9que nos perdôn os pecados, | ca x' é nóssa avogada.
253:12que, como quér que pecasse, | ena Virgen grorïosa
253:14mostrou-lle ben que havía | del mercê de voontade.
253:15O bon hóme entendeü | que andava en pecado, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
253:17recebeu en pẽedença | que fosse lógo guisado
253:19Des i un bordôn levasse | de férro en que houvésse
253:20de livras viínt' e quatro | e, como quér que podésse,
253:25de viínt' e quatro livras, | que non mingou nimigalla;
253:26sequér vi éu queno vira, | que m' ên contou a verdade.
253:29que chaman de Vila-Sirga, | e preguntou aa gente
253:30por aquel que logar éra; | e disse-ll' entôn un frade:
253:32en que muito bon miragre | sempre faz e saboroso
253:35O roméu, que muit' amava | a Virgen de ben comprida,
253:38foi da Virgen grorïosa, | en que há toda bondade.
253:42que poséra con sa mão | el ant' a sa Magestade.
253:47E o bordôn que jazía | en dúas péças no chão,
253:49per poder que el houvésse; | e porên teve por vão
253:52grand' e sobeja e féra, | que me fez fazer loucura
253:59desta Virgen grorïosa | que tal miragre fezéra.
253:60E per aquel entenderon | que o hóme bõo éra
253:61sólto de sa pẽedença, | pois que lle tolleu tan féra
253:62cárrega que el levava | do férr' e de sa maldade.
253:67que nos dé en este mundo | a fazer o séu serviço
253:69si que todos merescamos | vivermos por sempr' en viço
254Como dous monges que saíron da orden foron livres dos dïabos polo nome de Santa María que ementaron.
254:2que quand' o oe o démo | pérde séu poder astroso.
254:4que mostrou Santa María, | ond' haja ela bon grado;
254:6porque sei que o terredes | por bõo e por fremoso.
254:7Dous monges foi que saíron | un día dun mõesteiro
254:9que segund' ôrdin sofrían; | e tod' un día enteiro
254:17que muit' entre si falavan; | e pois tod' esto cousiron,
254:20que alma d' Ebrôn levamos, | un alguazil, sen baralla.”
254:23Os dïabos responderon: | “Mestér vos foi que chamastes
254:24o nome da Virgen santa | e que vós en el fïastes;
254:27logar, en que muitas cuitas | sofren os que i entraron.”
254:30e de Déus perdôn houvéron, | que é Sennor pïadoso.
255Como Santa María guareceu a mollér que fezéra matar séu genrro polo mal prez que ll' apõían con el, que non ardeu no fógo en que a meteron.
255:6que a Virgen quis mui grand' amostrar,
255:7Santa María, a que sempr' óra
255:11que fora presa
255:19de que mazéla
255:31com' este. Mais ela per que mórto
255:36que o matar-ía.
255:40e sa mollér, que por el foi, achou
255:52que achou a vía
255:53per que soub' a verdade do preito;
255:55os que fezéran aquele feito.
255:59per que fezér' a-
255:61O meirinno, que foi fórt' e bravo,
255:68 levou que ardía.
255:77Eles fezéron-ll' o que rogava;
255:80dizendo: “Madre daquel que morreu
255:84que en ti se fía.”
255:99de que a Ama
255:104ca a Virgen, a que fez oraçôn,
255:110acenduda; mas vede-lo que fez
255:111Santa María, que as coitadas
255:113que s' i perdesse
255:114nen que ardesse
255:115nen que morresse
255:116a que ben quería.
255:120que a fezéssen do fógo saír
255:125E pois que ela foi na igreja,
255:127e loaron a que sempre seja
255:128bẽeita polos miragres que faz
256:3E dest' un mui gran miragre | vos quéro dizer que vi,
256:4e pero éra meninno, | membra-me que foi assí,
256:6que fezo Santa María, | que muitos fez e fará.
256:10que fosse morar en Conca, | enquant' el foi acolá
256:13non vistes do que foi ela; | ca pero de Monpislér
256:15E por que esto dizían | non éra mui sen razôn,
256:17e havía tan gran féver, | que quena viía entôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
256:19Mas la Reínna, que sérva | éra da que pód' e val,
256:24que de todos estes maes | que atán tóste guarrei;
256:29per poder da Grorïosa, | que nada non sentiu ên.
256:30Porên será de mal siso | o que a non loará.
257Como Santa María guardou sas relicas que se non danassen entr' outras muitas que se danaron.
257:2sas relicas per que muitos receben saúde.
257:4que al Rei Don Afonsso avẽo. En Sevilla
257:8e de santos e de santas, por que Déus fazía
257:16e as arcas en que siían mal desbaratadas; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
257:22que cuido que o coraçôn nunca ende mude.
258Como Santa María acrecentou a ũa bõa dona a massa que tiínna pera pan fazer.
258:1Aquela que a séu Fillo | viu cinque mil avondar
258:2hómees de cinque pães, | que quér pód' acrescentar.
258:4que mostrou Santa María | en Proença, com' achei
258:6que, se o ben ascuitardes, | fará-vos muit' alegrar.
258:8e ũa mollér mui bõa, | que amava mais ca si
258:12a póbres do que havía, | segundo o séu poder;
258:14de que pois pães fezéssen, | con que os fosse fartar.
258:15Mas aquel ano tan caro | foi, que todo despendeu
258:18que lle vẽéron i póbres | con gran fame demandar
258:22tiínna e pera eles, | que ren non ll' ên foi ficar.
258:26dizendo-lle que os pães | foss' ao forno levar.
258:29por amor da Santa Virgen, | que é lume destes méus
258:30ollos, que os méus pecados | me faç' a Déus perdõar.”
258:33u ant' a massa estava | que ja déra, que sól non
258:35se fillou, e depois esto | ar direi-vo-lo que fez:
258:38tan grande que feit' havía, | e fez a todos chorar.
258:40por tan fremoso miragre | que fezéra por amor
258:41daquela que a servía, | e dando-lle gran loor
259Como Santa María fez avĩir na sa eigreja d' Arraz dous jograres que se querían mal, e déu-lles ũa candea que non pode outre trager senôn eles.
259:4a Virgen, que vos quéro retraer,
259:5de dous jograres que fez ben querer;
259:9que s' envïaron lógo desfïar;
259:24con que sãassen as gentes do mal
259:25a que chaman fógo de San Marçal,
259:30que nunca mentiu nen há de mentir.
259:40os jograres da térra que i van,
259:42que non han pois daquel mal a sentir.
260:5a por que Déus havedes,
260:6A Sennor que dá vida
260:8A que nunca nos mente
260:10A que é mais que bõa
260:11e por que Déus perdõa,
260:12A que nos dá conórte
260:14A que faz o que mórre
260:15viv', e que nos acórre,
261Esta é da bõa dona que desejava veer mais d' al hóme bõo e de bõa vida, e bõa dona outrossí.
261:6que fez a Virgen que non houve par
261:7por ũa bõa dona que veer
261:15que se de Déus quiséss' algo falar,
261:19e ela, tanto que o foi veer,
261:31ũa noite quiso Déus que veer
261:37se fillou o primeiro que veer
261:39que lle non fosse verdade negar
261:47E os outros que oídes leer
261:49ángeos son que o sempre veer
261:50póden; e aqueles dous que chegar
261:56quiséstes que vos foss', hoi mais levar
261:69que nullas espécïas d' Ultramar
261:70daquestas que ende sóen trager.
261:73a Jesú-Cristo que llo fez veer,
261:75que non fossen grandes loores dar,
262Como Santa María guareceu no Poi ũa mollér que éra sorda e muda.
262:3E daquest' un gran miragre | fezo a Virgen, que sól
262:5mas eno Poi fez aquesto | a mais fremosa que sól
262:6nen que toda-las estrelas, | aquest' é cousa certeira.
262:13assí que todos fogiron, | nono podendo sofrer,
262:17ant' a Virgen, que poséran | ant' encima do altar,
262:19vez que nunca foi cantada. | Mas ũa mollér ficou,
262:20sord' e muda, na eigreja, | que con medo se deitou
262:23E como quér que falasse | nas outras razões ben,
262:25toda mui compridamente, | que ren non minguava ên,
262:26como lle mostrou a Virgen, | que non houve companneira.
262:34ben cantar “Salve Regina.” | E mais gente que en feira
262:35foi lóg' alí ajuntada, | que todos en mui bon son
262:37E des alí adeante | estabiliron que non
262:40que por outros trobadores | mostrasse tan gran sinal
263Como Santa María apareceu a un hóme que éra tolleito de todo-los nembros e disse-lle que se fezésse levar a sa igreja e sería lógo são.
263:3o que da Virgen mandado
263:5Ca ela sempr' a nós dá(a) | que façamos o mellor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
263:6per que nos guardemos d' érro | e hajamo-lo amor
263:7de Déus, e que ar sejamos | sen coita e sen door;
263:10fez a Virgen, en Cudejo, | dun hóme que gran mestér
263:11havía d' haver saúde, | que qual de séus nembros quér
263:12perdera en tal maneira, | per que o córpo perdeu.
263:13E deste mal tan cuitado | éra que sól se volver
263:16que o acorress' a Virgen, | que a muitos acorreu.
263:22u me mandades que vaa; | mas pois i for, que farei?”
263:24que pois que o Córpo vires | de Déus que por ti morreu,
263:25que tan tóste gran saúde | no córpo receberás.
263:26Onde faz-ti levar lógo | sól que vires a luz cras;
263:27mas a missa que te digo | da Madre de Déus farás
263:28dizer, e verá-lo córpo | daquel que dela naceu,
263:32Diss' ela: “Santa María, | de que Déus carne prendeu.”
263:35e viu o Córpo de Cristo, | que chorando aorou,
264Como Santa María fez perecer as naves dos mouros que tiínnan cercada Costantinópla, tanto que os crischãos poséron a sa imagen na riba do mar.
264:1Pois aos séus que ama | defende todavía,
264:2dereit' é que defenda | a si Santa María.
264:4que fez Santa María, | a que nunca demóra
264:6que nos valla nas coitas | mui grandes todavía.
264:7E ela, por vertude | que del há, nos defende
264:9ond' aqueste miragre | que vos direi porende
264:13e assí os cuitaron | que per força do río
264:15Assí que os crischãos | con mui gran cuita féra
264:16foron aa omagen | que San Lucas fezéra
264:17da Virgen grorïosa, | que ja muitos houvéra
264:21como mollér que fosse | mui ben faïçõada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
264:23E ante que morresse | a Virgen, fora feita
264:25dos judéus e do démo, | que sempre nos espreita
264:26por fazer que caiamos | en érr' e en folía.
264:28do mar un cavaleiro | que éra mui creente
264:29na Virgen grorïosa, | porque viu que a gente
264:32dizend': “Aquestes mouros | que nos assí cercaron,
264:33dá-lles tu maa cima | desto que começaron,
264:34que contra o téu Fillo | fillan tan gran perfía.”
264:37“A ti e nós defende | destes que non crevéron
264:42e da bẽeita Madre, | que os guïou e guía.
264:45aa Virgen bẽeita, | que aos pecadores
265Como Santa María guareceu a Joán Damacẽo da mão que havía corta.
265:2aos séus que tórto prenden sen razôn.
265:3Un miragre desto que escrit' achei
265:5que a Virgen Madre fez do alto Rei,
265:8por quen o miragre fez a que nos ten
265:13aprendeu nas artes, por que maior prez
265:14houve dos que éran en essa sazôn
265:16e Santa María, a que pód' e val,
265:17amou mais que al ren, e por lle leal
265:27e a Santa María, que ajudar
265:30assí que o leixou entrar a baldôn
265:33com' el escrevía, que sól connocer
265:38que lógo sen al llo envïass' en don;
265:44que éra en Roma; e íano i
265:47E sempre lle conssellava que con Déus
265:53que fezo de cartas dous pares ou tres
265:65u o Emperador achou, que abrir
265:68nóssos amigos que en África há:
265:69éu, Joán Damascẽo, que viv' acá,
265:71de Déus nósso Padre que en céo sé.
265:72Que eno empérïo pouca gent' é
265:74está; por que vós tóste de sugeçôn
265:80que ele as escriviu, par San Denís;
265:81mais farei-vo-ll' éu o que mal fazer quis,
265:82que el de si veja mui maa vijôn.”
265:84sobr' aqueste feito; e pois que oiu,
265:88ll' a mão déstra, por que fez come fól
265:95que collí da mão; mas quant' ũa nóz
265:97Mais tu que és Madre daquel que Aióz
265:99que me dé mia mão, ca éu nunca fix
265:102que te prouguésse, fas-lle tu este son.”
265:105ant' o altar. Mais la que sempre aduz
266Como Santa María de Castroxerez guardou a gente que siía na igreja oíndo o sermôn, dũa trave que caeu de cima da igreja sobr' eles.
266:2faz por que en Déus creamos | e por nos guardar de mal.
266:3E por esto contar quéro | dun escrito en que diz
266:4un mui fremoso miragre | que fez en Castroxeriz
266:7Aquesto foi na igreja | que chamada é de pran
266:13começaron a igreja | tan grande, que ben caber
266:15Onde avẽo un día | que estando no sermôn
266:16mui gran gente que i éra, | conteceu assí entôn
266:17que caeu ũa gran trave | sobre la gente; mas non
266:18quis a Virgen que ferisse | a nunll' hóm'. E quen viu tal
266:21que de cima non podía | niũa ren caer i
266:22que non matass' ou ferisse | e fezésse gran sinal.
266:24non quis que aquela trave | fezésse senôn pavor.
266:26que sempr' aos séus acórre | nas grandes coitas e val.
267Como Santa María livrou un mercador do perígoo das ondas do mar en que cuidava morrer u caera dũa nave.
267:1A de que Déus pres carn' e foi dela nado,
267:7que fez esta Virgen santa e Reínna,
267:8que é dos coitados todos meezinna;
267:12un mercador rico muito que amava
267:15Como quér que el pelas térras mercasse,
267:17e que pera o altar lle semellasse,
267:22tanto que o el podéss' haver guisado.
267:23Assí foi que el sa nav' houve fretada
267:25pois que houve ben sa fazenda guisada,
267:30que muito per foi aquel día irado.
267:32sobr' aquela nave, que aquela gente
267:33cuidou i morrer, que lógo mantenente
267:38que lle déu no peit', e no mar foi deitado.
267:41mai-lo démo, que sempre nósco traballa,
267:42quiséra que mórres i lóg' afogado.
267:44nembrou-se da Virgen que sempr' acrecenta
267:45eno nósso ben; ca pero que nos tenta
267:48tu que és Sennor santa de gran vertude;
267:50nembra-te de mi que ando tan coitado.
267:55Nembra-te, Sennor, que t' hei éu prometudo
267:60vẽo, que o dém' e séus feitos quebranta;
267:61come Sennor bõa que os séus avanta,
267:68que sól non sentiü coita nen rancura; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
267:70que por nós viu séu Fillo crucifigado.
267:72que a nave foss' a aquela cidade
267:75E tanto que os da nav' alí chegaron,
268Como Santa María guareceu en Vila-Sirga ũa dona filladalgo de França, que havía todo-los nembros do córpo tolleitos.
268:2por muitos bõos miragres | que faz, de que nós loemos.
268:3Ca o que gran confïança | en ela houvér, sen falla
268:4en toda coita que haja | ben creede que lle valla;
268:6que fezo en Vila-Sirga, | ond' outros muitos sabemos.
268:7Ũa dona filladalgo, | que ben de térra de França
268:10houv' en séu córpo doores | grandes que todos tememos.
268:11Esta dona que vos digo | havía todo tolleito
268:12o córpo, que non havía | neún dos nembros dereito;
268:16roméus que de Santïago | ían foron-lle contando
268:17os miragres que a Virgen | faz en Vila-Sirgu'; e quando
268:18os oiü esta dona, | fez o que nós vos diremos:
268:20alçou e diz. “Virgen sant', a | que non creen os pagãos,
268:21a ti ofér' estes nembros | mancos, que non tenno sãos,
268:23E promet' éu, Virgen santa, | que éu aa ta eigreja
268:24de Vila-Sirga de grado | vaa, que éu sãa seja
268:25per ti desta mia gran coita | que éu padesqu' e sobeja,
268:27Pois que prometeu aquesto | con devoçôn atamanna,
268:31E mandou que na eigreja | a metessen muit' aginna;
268:39Pois que a oraçôn feita | houv' esta mollér coitada,
268:43Pois esta dona guarida | foi da coita que havía,
269Como un menino que éra sordo e mudo resuscitó-o Santa María per rógo de sa madre do menino e fez-lle cobrar o falar e o oír.
269:1A que poder há dos mórtos | de os fazer resorgir,
269:4a Virgen Santa María, | que faz muitos quando quér,
269:6a aqueles que a chaman | ou que a saben servir.
269:7Aquesta mollér havía | un fillo que mui gran ben
269:11Pois viu que lle non prestava | nen meezinna nen al,
269:15O fillo, que éra mudo, | per sinas lle preguntou
269:16por que tanto jajũava; | e ela lle dessinou
269:17que pola Virgen bẽeita | o fazía. El fillou
269:21que por mórto o tevéron | séus parentes; pero non
269:22lle proug' a Santa María | que assí fosse fĩir.
269:30falo con Santa María, | que me fezo resorgir
269:31e me disse ‘Déus te salve’; | e éu respondí que ben
269:32fosse vĩud', e ar disse | que non leixasse per ren
269:33que me ben non confessasse; | e éu respondí porên
269:34que me quería de grado | dos pecados repentir.
269:35Ar disse-m' outra vegada, | que se éu pesseverar
269:36en séu serviço quisésse, | que me faría levar
269:38respondí que mui de grado | quería con ela ir.”
269:40que non foi mudo nen sordo, | mas comeu lógu' e beveu.
270:3Pero que noit' e día | punnamos de pecar,
270:5pois que a Déu no mundo | por avogada dar
270:6quis aos pecadores, | que pécan sen razôn.
270:9e porên lle roguemos | que aqueste cantar
270:10que óra nós cantamos | nos receba por don.
270:13aquesta a que vẽo | o ángeo dizer
270:18nóv' Adán que britass' a | cabeça do dragôn.
270:21desta que nos adusse | Déus, hóm' e Salvador,
270:22que compriu quanto disse | Daví e Salomôn.
270:25e Danïél profeta, | que dita de pastor
270:26éra, disse que Crístus | havería onçôn.
270:30que séu fruito britass' o | démo brav' e felôn.
270:33dizendo que profeta | verría, e des i
271:1Ben póde seguramente | demandá-lo que quisér
271:2aa Virgen tod' aquele | que en ela ben crevér.
271:3Desto direi un miragre | que fez aquesta Sennor
271:5que Morabe é chamado, | por lo alcaide maior
271:6dũa nave que i éra | del Rei, sennor d' Alenquér.
271:8no río que estreit' éra, | e non podía pois d' i
271:10a nave come perduda, | que atá en Monpeslér
271:13mas los que na nave éran | sabían-se defender
271:15Assí jouvéron tres meses | que non podéron saír
271:19ca como quér que ben crean | en Déus os de Portogal,
271:21que, se ll' algo prometemos, | sacar-nos-á deste mal;
271:22porên cada un prometa | de grado do que tevér.
271:24éu quéro que me façades | pelos pées pendorar
271:28ajuda pera un cález | do haver que éra séu;
271:32del Poi, que aqueste cález | receba en ofreçôn
271:33e que non cate com' éste | pera ela pouco don;
271:37lles bon vento qual querían, | que lóg' a nave sacou
272Como Santa María fez en San Joán de Leterán en Roma que se mudasse ũa sa omagen da ũa parede da igreja na outra.
272:2vai por nós, que no-lo démo | non faça desasperar.
272:3Que quand' en desasperança | nos quér o démo maior
272:5por que non desasperemos, | e porend' atal sennor
272:7E de tal razôn miragre | vos contarei que oí
272:8mui grande, que fez a Virgen | en Roma, com' aprendí,
272:9en ũa eigreja nóbre | de Leterán que há i,
272:10por ũa mollér errada | que s' i foi mãefestar.
272:11Esta mollér que vos digo, | com' este miragre diz,
272:13que en al non se fïava | senôn na Emperadriz
272:16que sól nunca a leixava | que prendesse confissôn;
272:18per que entrou na eigreja | e começou de chorar.
272:19E confessou séus pecados | a un préste que achou;
272:20e pois que llos houv' oídos, | muito se maravillou
272:21de tanto mal que fezéra, | e sobr' aquesto cuidou.
272:24que daquestes méus pecados | podéss' éu perdôn haver?”
272:25Diss' el: “Quand' esta omagen | que éu vejo se mover
272:27que éste da grorïosa | Virgen e Madre de Déus,
272:30pecados que ũa péça | de térra ant' o altar
272:31mollou, e muito rogando | aquela que Déus pariu
272:32que merce' houvésse dela; | e a Virgen a oiu.
272:35ant' a mollér e rogou-lle | que muito ll' éra mestér
272:36que a Déus por el rogasse, | ca nunca ja per mollér
272:38que tu perdõada sejas, | quéras-me tu perdõar
272:39do grand' érro que te dixe | come hóme de mal sen;
272:40ca en mudar-s' a omagen | por ti, mostrou-te que ben
272:41de coraçôn t' há parcida | a Sennor que nos mantên.
272:42E porên por mi lle róga | que me non queira culpar
272:43daquest' érro que hei feito.” | E fillou-s' a repentir;
272:44e pois que foi repentido, | começou-se lógo d' ir
272:46e mostrou-lles o miragre | que fez a Virgen sen par.
272:50que lle foi gualardõado | u nunca verá pesar.
273:1A Madre de Déus que éste | do mundo lum' e espello,
273:4que fezo Santa María, | e d' oír mui saboroso;
273:8que é dentro no castélo, | nen ben feita nen fremosa,
273:11E os panos con que éra | ende o altar cobérto
273:16que entrou un hóme bõo, | e viu estar desaposto (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
273:22pois que malparado vejo | jazer aqueste zarello.
273:25tenno que non há tan bõa | daquí atá Ribadulla
273:26pera cosê-los mui tóste, | pero que véllo semello.”
273:27Per cousa que el fezésse | nen dissésse nen rogasse
273:28a todos, non foi en preito | que sól un fío achasse,
273:32que os haver non podía, | catou e viu a séu lado
273:42a pesar do dém' astroso | que é peor que golpello.
274Esta é do frade que fazía a garnacha d' orações a Santa María.
274:2non temades que perder- | se póssa per sa folía.
274:4que pouc' há conteu en Burgos, | dun frade que quis fazer
274:8que non foi día nen noite | que non foss' en oraçôn;
274:10lle meteu que se saísse | da orden, ca ben sería.
274:12atán muito o dïabo, | que o houve de forçar
274:13que lle fez que a garnacha | leixasse por acabar,
274:17que Santa María éra | e lógo a connoceu.
274:19que ademais éra béla | e de mui rico lavor,
274:20senôn que éra mui curta | come d' algũa pastor
274:24ést' a que me tu fazías, | e leixasche-ma assí
274:27Depois que ll' a Virgen santa | esto disso, foi-lle mal
274:28e disso-lle: “Sennor, Madre | daquel que pód' e que val,
274:32a ti quanto tu cuidasche, | pois que t' end' achas mal ja;
274:38que moiras; e no méu Fillo, | que te fez, sempre confía.”
274:42o día en que disséra | a Virgen que morrería.
274:44e na óbra que leixara | por fazer ar começou;
274:53e disso que éu salrría | cras do mundo; e os séus
274:55que quiso que dos pecados | me podésse repentir,
274:56e porên me diss' a mórte | que me podéss' ên sentir.”
274:58lle foi a alma do córpo, | pero que lle non doía.
275Como Santa María de Terena guariu dous freires do hespital que ravïavan.
275:1A que nos guarda do gran fógu' infernal
275:4miragr' a Virgen, segundo que oí
275:5dizer a muitos que s' acertaron i,
275:7que no convento soían a seer
275:9de ravia, que se fillavan a morder
275:10come can bravo que guarda séu curral.
275:12de si ou d' outros que podían tomar,
275:16que logar éste de mui gran devoçôn,
275:17que os guarisse a Virgen, ca ja non
275:20que cada ũu mordía come can,
275:26a Terena que jaz en meo dun val.
275:30que ela me guariu mui ben deste mal.
275:31Mais agua me dade que beva, por Déus,
275:32ca a Virgen, que sempr' acórr' aos séus,
275:34pecados que fiz come mui desleal.”
275:43cada un deles desso que s' atreveu
275:44de séu haver, que eno logar meteu;
275:48Santa María, que muitos outros fez
275:50que sempr' acórre con séu ben e non fal.
276Como Santa María do Prado, que é cabo Segóvia, guariu un monteiro del Rei dũa campãa que lle caeu de suso.
276:3Ond' un miragre que fez
276:10en que fez, com' aprendí,
276:11esta que nos caudéla
276:14que déu a un monteiro
276:15que na sa eigreja 'ntôn
276:19e foi que os tangesse,
276:25porend' a que val os séus
276:26mestér há que lle valla
276:29que non há ósso são
276:36pois que a ten tan móle,
276:46lle déu a que confórto
276:48que s' ergesse pera ir
276:58mercee que nunca fal,
276:59de que é mui grãada;
277Como Santa María guardou oito almograves en ũa fazenda que houvéron con mouros, porque non comeron carn' en sábado.
277:2aquele que as sas féstas | non guarda e 'n pouco ten. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
277:4en dezeseis almograves | que foron en azaría
277:5aa térra que chamada | ést' Algarve, u soía
277:6haver gran gente de mouros | que s' ên foron, e foi ben.
277:8ontre si que correr fossen | o Algarv', e si fezéron.
277:11que punnou de fogir deles. | Mas tóste o acalçaron
277:13e des que foi ben assado, | lóg' a comer s' assentaron,
277:16daquel cérvo; mas os oito | que o sábado guardavan
277:19Os outros oito disséron | que da carne comerían
277:20quanta mais dela podéssen | e que a non leixarían,
277:24porên que quér comeremos | que non leixaremos nada.”
277:27Ca os que i jajũavan | foron sãos e guaridos,
277:28e os que comeron carne, | maltreitos e mal feridos;
277:29e macar que se preçavan | de fórtes muit' e d' ardidos,
277:30non foi tal que non dissésse: | “Quen foss' hoj' en Santarên!”
277:33daquel cérvo que comeran; | e desto maravillados
277:34foron end' os outros oito | que fezéran mellor sen
277:39Os outros, quand' esto viron, | prometeron que leixassen
277:40d' en sábado comer carne, | e que o muito guardassen
277:42por tal miragre que fezo | a Sennor que nos mantên.
278Como ũa bõa dona de França, que éra céga, vẽo a Vila-Sirga e teve i vigía, e foi lógo guarida e cobrou séu lume. E ela indo-se pera sa térra, achou un cégo que ía en romaría a Santïago, e ela consellou-lle que fosse per Vila-Sirga e guarecería.
278:4que mostrou en Vila-Sirga | a Madre de Manüél,
278:5u faz ameúde muitos, | que son mais doces ca mél,
278:7Esto foi en aquel tempo | que a Virgen começou
278:8a fazer en Vila-Sirga | miragres, per que sãou
278:11e de muitas térras éran | os que viínnan alí.
278:14que non sãou de sa ida | que sól podésse veer.
278:17albergar mais adeante | a ũas chóças que son
278:24que s' amercẽasse dela | e lle tolless' aquel mal,
278:25per que houvésse séu lume. | E lóg' a que pód' e val
278:26fez que foi lógo guarida. | E fillou-s' a bẽeizer
278:29que a Santïago ía; | mas ela ll' aconssellou
278:30que fosse por Vila-Sirga, | se quisésse lum' haver.
278:36dela e foi sa carreira, | tanto que s' el espediu;
278:41por tan apósto miragre | que fez, e tan sen afán,
279Como el rei pidiu mercee a Santa María que o guarecesse dũa grand' enfermidade que havía; e ela, como sennor poderosa, guarecê-o.
279:3que mal lle vai. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
279:7do que diz “ai”.
279:12que me faz a mórt', ond' hei gran pavor,
279:13e o mal que me ten tod' en redor,
279:14que me fezo mais verde mia coor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
279:15que dun cambrai.
279:16Que fez entôn a galardõador
280:5os pecados dos que ben baratan,
280:6de que o dém' há mui grand' enveja.
280:19Porên lle rógo que por ben tenna
280:20que, quando for que mia mórte venna,
280:21que a mia alma non se detenna
281:4que non havía no reino | duc nen conde nen marquês
281:5que fosse de maior guisa, | e tal astragueza pres
281:6que quanto por ben fazía | en mal xe ll' ía tornar.
281:8senôn que quanto fazía | por ben saía-ll' a mal;
281:10de grand' algo que houvéra | non ll' houv' ên ren a ficar.
281:11Pois que se viu en pobreza, | diss' un día entre si:
281:12“Mesquinno desamparado, | que será 'gora de mi? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
281:13A requeza que havía, | non sei por que mia perdí;
281:17“Cuidas tu no que perdische? | Ja outr' hóme mais perdeu
281:20Diss' el: “Di-me que che faça, | e lógo cho éu farei.”
281:22mui mais ca o que perdische.” | E el foi-llo outorgar.
281:23Pois que lle beijou a mão, | diss' o démo: “Un amor
281:29que me faças que a négue, | nen tanto non me darás
281:30que négue tan bõa dona; | ante m' iría matar.”
281:31Diss' o démo: “Pois negaste | Déus, non mi há ren que fazer
281:34que non entres en eigreja.” | E jurou d' i non entrar.
281:41contra el e sinal fizo | que entrass'; e espantou
281:48ca a súa magestade | vos chamou, que aquí sé.”
281:50e fez sinal que ant' ela | sól non m' ousasse parar.
281:51Ca éu fiz tan mao feito, | que nunca viu hóme quen
281:58e peço-lle que se queira | de mi pecador nembrar.”
281:62nunca quix ao dïabo | que mia fezésse negar.”
282Como Santa María acorreu a un moço de Segóbia que caeu dun sobrado mui alto, e non se feriu porque disse: “Santa María, val-me.”
282:8que mostrou grand' en Segóvi' a, | com' éu en verdad' achei,
282:9un fillo de Dïag' Sánchez, | un cavaleiro que sei
282:10que na cidade morava | e éra ên natural.
282:11Est' havía un séu fillo | que amava mais ca si;
282:15A ama que o crïava | foi corrend' a aquel son
282:16do meninno que caera, | e o padre lógu' entôn;
282:17e outrossí fez a madre, | que o mui de coraçôn
282:19coidando que mórto éra, | e foron polo fillar.
282:22se éra ja que ferido | ou se se sentía mal.
282:24que me fillou atán tóste | lógo enos braços séus;
282:26que todo fora desfeito | quando caí, come sal.”
283Como Santa María de Terena sãou un clérigo da boca que se lle torcera mui fèramente.
283:4hóme contra a que vencer
283:7per que Déus quis dela nacer;
283:11un gran miragre que achei
283:12que fez a Madre do gran Rei
283:14que outros i, com' apres' hei,
283:16aos que os van buscar i.
283:22aas gentes que “gran folía
283:29que por est' escomungaría
283:32que en esta fésta que ven
283:38que nulla cousa non falou
283:41que pé nen mão non mudou
283:42per poder da que despreçou
283:43por aquelo que dit' havía.
283:45que u quis descomungaçôn
283:50loaron muit' a que nos guía
283:53que tolleit' éra e se viu
283:56assí que lógo ben guariu;
283:57e fez assí que todavía
284Esta é como Santa María livrou un monge do poder do démo que o tentava.
284:4que fez Santa María, | per com' escrit' achei
284:8e todos ben cuidavan | que mórt' éra sen al;
284:11Ca ante que morresse | un sinal lle mostrou
284:12que contra ũa pórta | mui de rijo catou;
284:13mas un frad' i estava | que o empreguntou
284:14por que esto fazía, | que llo disséss' entôn.
284:19que quantos bẽes feitos | havía, nulla ren
284:23que aquesto o démo | fazía, sen dultar,
284:24que lle metía medo | polo desasperar;
284:28o vésso muit' aginna | que ll' o frad' enssinou;
284:30que o non viu pois nunca, | e vedes por que non:
284:39e repentiu-se muito | do que foi descreer
284:41que o do leit' ergessen, | e mandou-se põer
285Como Santa María fez aa monja que non quis por ela leixar de s' ir con un cavaleiro que se tornass' a súa ôrdin, e ao cavaleiro fez outrossí que fillasse religïôn.
285:4que por ũa monja fazer quis a Santa Reínna,
285:5que, per com' éu aprendí, éra de mui bon semellar
285:10amar mais d' outra cousa | a Virgen que nos guía.
285:15e u quér que ía
285:18en todo-los séus feitos | cada que os fazía.
285:19Un sobrinn' est' abadessa haví', a que mui gran ben
285:20quería, que éra menínn' e apóst' e fremoso.
285:21Este, des que viu a monja, quis-lle mellor d' outra ren,
285:22e en guisar que a houvésse foi tan aguçoso,
285:23que non éra día
285:24que ll' el muitas vegadas | sa coita non dizía
285:26que se con el se fosse, | con ela casaría.
285:27E demais que grand' herdade lle daría e haver
285:29e que nunca del pesar recebería, mais prazer.
285:30E tanto lle diss' aquesto, que ela saborosa
285:32lle jurou en sas mãos | que con ele s' iría
285:33e que leixaría
285:38chorand' ant' ũa sa omagen que éra mui béla,
285:42deant' a magestade | que ll' a pórta choía.
285:44que se foi quanto ir mais pode ao dormidoiro.
285:46fezo que a el essa noite enganou agoiro,
285:50coitada en séu leito, | que per ren non durmía.
285:51Outro día gran mannãa, atanto que a luz viu,
285:53E lóg' aquel séu amigo vẽo, que ll' arreferiu
285:54como non saiu a ele, de que mui gran querela
285:56mas ela lle jurava | que mui mal se sentía,
285:58quando vẽéss' a noite, | que pera el ir-s-ía.
285:63que tan gran folía
285:74un palafrên mui branco | en que a el subía.
285:76mui ben ll' houve comprid' aquelo que lle convẽéra;
285:77aínda mui mais lle déu, que ante que passass' un mes
285:80a mais viçosa dona | que viver podería,
285:84e Déus sofreu que houvéssen fillos muitos e fillas
285:85mui grandes e mui fremosos. Mas a Virgen, que mui gran
285:87que aparecía
285:96por ben que te tornasses | pera a ta mongía,
285:98lógo con Déus, méu Fillo, | que te perdõaría.”
285:100que tremendo muit' e chorando diss' a séu marido
285:101toda a visôn que vira. E per quant' éu aprendí,
285:102quiso Déus que da sa graça foss' ele ben comprido,
285:103e o que ll' oía
285:106religïôn fillava, | en que a Déus servía.
286Esta é como caeu o portal sobre dous judéus que escarnecían a un hóme bõo.
286:1Tanto quér Santa María | os que ama defender,
286:2que non sofr' en nulla guisa | leixa-los escarnecer.
286:3Ca, sen que lles dá sa graça | con que póssan fazer ben,
286:4guarda-os nas grandes coitas | que se non pérçan per ren,
286:5e non sofre que maltreitos | ar sejan nen en desdên
286:8que mostrou Santa María, | que nunca faz se ben non,
286:9por un hóme que sempr' ía | rogar-lle de coraçôn
286:10que eno séu paraíso | o quisésse receber.
286:12oraçôn, jazend' en prézes, | que o guardasse de mal
286:15que el fazendo sas prézes, | un gran can per i passou
286:17que houv' a leixar sas prézes; | e lógo se levantou,
286:20e viu dous judéus que lógo | se fillaron a riír
286:21do que o can lle fezéra | e muito o escarnir;
286:22e el foi ên tan coitado | que non soub' ên que fazer.
286:25que mataron a téu Fillo, | que éra hóme e Déus
286:30a outro senôn a eles, | que foi todos desfazer.
286:33que tan grand' é sa bondade | que sempre faz o mellor;
286:34e o hóme que vingara | fillou-a a bẽeizer.
287Como Santa María de Scala, que é a par de Jénüa, livrou ũa mollér de mórte que ía alá per mar en romaría.
287:1O que en Santa María | todo séu coraçôn ten,
287:2que quér que lle por mal façan, | todo llo tórna en ben.
287:4que mostrou Santa María | por ũa bõa mollér
287:5que en Génüa morava; | e queno logar quisér
287:6saber: foi ena ermida | de Scala, que prét' é ên.
287:7Aquesta casada éra | con un hóme que peor
287:12mais d' outra cousa que fosse, | e avẽo-ll' end' assí
287:13que a guareceu de mórte, | com' oïredes per mi;
287:20mais o falsso, que havía | gran sabor de a matar,
287:22Mas sãa a pos na riba | a Sennor que nos mantên.
287:25que entrou con el na barca; | e tan tóste a fillou
287:26e meteu-a en un saco, | por que nunca saíss' ên.
287:31cuidando que éra mórta, | e foi da barca decer
287:35que hoi mais comigo sejas: | ca a Virgen me guariu
287:38ca non quis que i morresse; | bẽeita seja, amên.”
287:40e perdôn pediu chorando | por aquele que naceu
288Como un hóme bõo de relijôn foi veer a igreja u jazía o córpo de Sant' Agostín, e viu i de noite Santa María e grandes córos d' ángeos que cantavan ant' ela.
288:4que mostrou Santa María | a un bon religïoso
288:5que de lle fazer serviço | sempr' éra muit' aguçoso,
288:7El natural dũa térra | foi que óra é chamada
288:10servindo a Grorïosa | que aos séus non falece.
288:11Onde foi ũa vegada | que se meteu en caminno
288:12pora veer o sepulcro | en que jaz Sant' Agostinno;
288:14ant' a capéla da Virgen | que os céos escrarece.
288:17e tantos santos cantavan | que vos non sei dizer quantos,
288:19E ar cantavan un vésso | en que diz de com' honrradas
288:21aqueles que as carreiras | de Déus houvéron andadas
288:22e por el prenderon mórte | que ao dém' avorrece.
288:25“Amigas, mui ben cantemos | ant' aquesta que nos guía,
288:26que a sa gran fremosura | mais ca o sól esprandece.”
288:28a Déus e pois a sa Madre, | que é Sennor das sennores;
288:32según disse Jesú-Cristo, | que nunca mentiu nen mente,
288:33que aos que o serviren | nunca lles falrrá nïente
289Como Santa María de Tocha guariu un lavrador que andava segando en día de San Quirez, que se lle cerraron os punos ambos.
289:1Pero que os outros santos | a vezes prenden vingança
289:2dos que lles érran, a Madre | de Déus lles val sen dultança.
289:3Desto direi un miragre | grande que cabo Madride
289:6que vos gãe de séu Fillo | dos pecados perdoança. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
289:7Onde foi assí un día | que un lavrador na fésta
289:10de pallas, per que cuidava | do sól haver amparança.
289:12Déus, por honrra daquel santo, | a mão con que cuidava
289:14de guisa que non podía | haver ende delivrança.
289:22dela que lle perdõasse | aquela mui grand' errança
289:23que fezéra, e chorando | el muit' e de voontade,
289:24rogando Santa María | que pela sa pïadade
289:26e que daquela gran coita | o tirasse sen tardança.
289:28lle valeu, que sempr' acórre | de grad' aos pecadores,
289:30Por que todos ben devemos | haver en ela fïança.
290:2a que en si todas bondades há.
290:3Maldito seja o que non loar
290:4a que de bondades non houve par
290:9de que naceu Déus, hóm' e Salvador,
290:11Bẽeito seja o que loará (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
290:12a que en si todas bondades há.
290:14daquela en que non falece ren
290:19ca, pois que deste mundo se partir,
290:25Bẽeito seja o que gran prazer
290:26há de loar tal Sennor, que haver
290:28ela que por nós todos rogará.
291:7Aquele que o miragre | sabía, disso-m' assí:
291:8que un escolar liía | en Salamanca, e i
291:14disséron aa jostiça | que o fosse recadar.
291:17da prijôn que éra fórte. | E ele jazendo tal,
291:21a que se tornass'; e lógo | Santa María chamou,
291:23“Virgen santa, de Déus Madre, | que font' és de todo ben,
291:25mas tu que nunca faliste | a quen te chamou de ren,
291:27Mais pola ta pïadade | que sempr' ao pecador
291:29te peço que tu mi acórras, | e enquant' éu vivo for (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
291:32fez ũu cantar que disse | a gran mercee que fez
291:34que o cantar houve feito, | o começou de cantar.
291:36apareceü-ll' a Virgen, | a que de todo ben praz, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
291:38põer desta prijôn fóra, | pois que por méu hás d' andar.”
291:40do cárcer en que jazía | e da vila con el déu
291:43El, pois que se viu en salvo | pela Madre do gran Rei,
291:46este feito que hajades | gran sabor de a honrrar.
292Como el Rei Don Fernando vẽo en visiôn ao Tesoureiro de Sevilla e a Maestre Jorge que tirassen o anél do séu dedo e o metessen no dedo da omagen de Santa María.
292:2sa lealdad' a aquele | que acha sempre leal.
292:5polo bon Rei Don Fernando, | que foi comprido de prez,
292:8nonas pód' haver mellores | outre que el houv' en si;
292:10amava Santa María, | a Sennor que pód' e val.
292:12que en todo-los séus feitos | atán ben o ajudou,
292:13que quanto começar quiso | e acabar, acabou;
292:15Assí que en este mundo | fez-ll' acabar o que quis
292:17que a Paraís' iría, | ben u éste San Denís,
292:23E ar fezo-ll' a sa mórte | que polo mellor morreu
292:24rei que en séu logar fosse, | e fez per que o meteu
292:25el Rei séu fill' en Sevilla, | que Mafométe perdeu
292:26per este Rei Don Fernando, | que é cidade cabdal.
292:31Ond' avẽo que séu fillo, | Rei Don Alfonsso, fazer
292:32fez mui rica sepoltura | que costou mui grand' haver,
292:36non quis que se desfezéssen, | ca ambos éran ben séus
292:37quites, que nunca mais foron | San Marcos e San Matéus,
292:38outrossí da Santa Virgen, | que do mund' é estadal.
292:40de Burgos pera Sevilla, | que jaz cabo d' Alquivir,
292:43Depois que esto foi feito, | el Rei apóst' e mui ben
292:45de seer rei en cadeira, | e que sa espada ten
292:46na mão, con que déu cólbe | a Mafométe mortal.
292:49que tod' hóme que o veja | ben dirá, per bõa fé,
292:50que o ten por mui mais nóbre | ca se fosse de cristal.
292:54que mostrou en este feito | o que naceu por Nadal.
292:56a aquele que fezéra | o anél, e disse: “Non
292:58aa omagen da Virgen | que ten vestido cendal,
292:59con que vin ben des Toledo; | e lógo cras manamán
292:60di a méu fillo que ponna | esta omagen de San-
292:63Mas ponnan-mi en gẽollos, | e que lle den o anél, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
292:67Maestre Jorge havía | nom' o que aquesto viu
292:69e foi lógo a eigreja, | e fez tanto que ll' abriu
292:75sería que o fezésse.” | Maestre Jorge diss': “éu,
292:80que esta noit' hei sonnado | vél dúas vezes ou tres.”
292:83Entôn ambos o contaron | al Rei, a que proug' assaz,
292:84des i ao arcebispo, | a que con tal feito praz;
292:86Déus mui fremosos miragres, | que aos séus nunca fal.
293:2o que contrafazer cuida | aquel de que há faiçôn.
293:8que atán ben remedava, | que havían ên sabor
293:13mas o dém', a que criía | de conssello, fez-ll' atal
293:15E assí foi que un día | per ũa pórta entrar
293:17ũa mui béla omagen | da Virgen que non há par,
293:19mas parou-lle muito mentes, | e pois que a ben catou,
293:22que ben cabo da orella | pos-ll' a boqu' e o grannôn.
293:24que en pées estar non pode | e lógu' en térra caeu; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
293:25mas a gente que viu esto | o fillou e o ergeu,
293:28que mostrasse por sa Madre | alí dos miragres séus;
293:30son tan muitos, que aquesto | mi avẽo con gran razôn.”
293:34e tornó-o mui ben são; | por que mui gran devoçôn
293:36que tan fremoso miragre | assí ante todos fez.
293:37E o bispo da cidade, | que o oiu dessa vez,
294Como ũa mollér que jogava os dados en Pulla lançou ũa pédra aa omagen de Santa María, porque perdera, e parou un ángeo de pédra que i estava a mão e recebeu o cólbe.
294:3Onde vos rógo, amigos, | que un gran miragr' ouçades
294:4que fezo Santa María | en Pulla; e ben sabiades
294:5que, des que o ben oírdes, | cérto sõo que tennades
294:8que ant' ũa sa eigreja | mui ben feita e fremosa
294:10con outros tafures muitos, | que non éran séus parentes.
294:13que fez ũa gran sandece, | e oíd' óra quamanna,
294:14por que guardados sejades | de seerdes descreentes.
294:22que en Déus sas voontades | tẽen sempre mui ferventes.
294:26ca os ángeos que éran | ant' ela foron presentes
294:32que parou ant' a omagen | pera seer defenduda;
295Como Santa María apareceu en visiôn a un rei que a servía en todas aquelas cousas que el sabía e podía, e semellava-lle que se homildava contra el en gualardôn do serviço que lle fezéra.
295:1Que por al non devess' hóm' a | Santa María servir,
295:4que mostrou Santa María, | per com' éu pud' aprender,
295:5a un Rei que sas figuras | mandava sempre fazer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
295:9corõas con muitas pédras | ricas, que grand' esprandor
295:16muitos e maravillosos | que móstra por ela Déus,
295:21dela; e porên ll' avẽo | o que vos óra direi,
295:22onde vos róg', ai, amigos, | que o queirades oír.
295:23Onde foi a ũa Pasqua | maior, que Déus resorgiu,
295:24que el Rei fez sa omagen | da Virgen; e poi-la viu
295:27que a vissen com' estava | e houvéssen devoçôn
295:28en ela e que rogassen | por el Rei de coraçôn.
295:30lles diss': “O que me rogades | farei-o, se el Rei vir.”
295:32e el Rei vẽo tan tóste, | e lógo que i chegou,
295:34e as mãos que beijasse | lle começou a pedir.
295:36chorando muit' e dizendo: | “A ti, Sennor, que és luz,
295:38sempre saúd' e me guarda | dos que me quéren nozir.”
295:41Fillo, que é Déus e hóme; | e porên no reino séu
296:2convên-lle que a sêrvia | com' a ela prouguér.
296:4nen amar nunca muito | o que a non honrrar,
296:6por muitos de miragres | que faz quand' ela quér.
296:8que en Conturbél fezo, | per com' escrit' achei,
296:10que sempre fará est' a | quena servir soubér.
296:14pedía que lle désse, | ca ll' éra mui mestér,
296:15siso per que podésse | a saber ben servir;
296:17E a Virgen non quiso | que en séu don falir
296:19mais fremosa e crara | que lũa nen sól é,
296:20e disse-ll': “O que pédes | praz-me, per bõa fé;
296:22ten por ben que cho diga, | e direi-cho, sennér.
296:33e pois que del for fóra, | Paraíso verá;
297Como Santa María mostrou vertude na sa omagen, porque dizía un frade que non havía vertude no madeir' entallado.
297:1Com' é mui bõ' a creença | do que non vee hóm' e cree, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
297:2ben assí é mal creente | de non creer o que vee.
297:3Dest' un fremoso miragre | vos róg' óra que ouçades,
297:4e des que o entenderdes | fará-vos que ben creades
297:5en Déus e ena sa Madre, | per que séu amor hajades,
297:6o que nunca haver pude | quen en eles ben non cree.
297:7E porên creer devemos | que Déus comprida vertude
297:8éste e que del os santos | la han per que den saúde
297:9a aqueles que o creen; | e porên, se Déus m' ajude,
297:10mui cégu' é d' entendimento | o que aquesto non vee.
297:12d' obrar en aquela cousa | que acha enderençada
297:14que na omagen vertude | acha o que o ben cree.
297:16vertude, sól que a creen, | ben assí por semellança
297:18daquel de que é fegura, | macar hóm' a el non vee.
297:19Onde foi ũa vegada | que un rei sigo tragía
297:21por que Déus muitos miragres | demostrava cada día,
297:22en que foi travar un falsso | frade que en Déus non cree,
297:23dizendo: “Muito per tenno | que é hóme sen recado
297:24o que cree que vertude | há no madeir' entallado
297:25que non fala nen se móve, | est' é ben sandeu provado,
297:26e tenno que é mui cégo | o que aquesto non vee.”
297:28que todas estas sandeces | que dizía ascuitava;
297:30dizendo: “Este rei tenno | que enos ídolos cree.”
297:32e diss' aos que estavan | ant' el: “Muit' é atrevudo
297:37e a Virgen grorïosa | non querrá que s' el avante
297:38daquesto que el há dito, | pois que en ela descree.”
297:42del por si e por sa Madre | come d' hóme que non cree.
298:8que en Seixôn fez a Madre do gran Rei;
298:14a Seixôn que lle tolless' esta door.
298:17candeas e cera e al que convên
298:18a tod' aquel que en romaría for.
298:21e foi-s' a Seixôn. E depois que foi i,
298:23que do dém' havía fez sa oraçôn
298:26que houvéron todos ên mui gran temor.
298:31e diz: “Grorïosa Virgen, que nacer
298:35que me fillou óra ante ti tan mal
298:39Sennor, os pecados non cates que fiz
298:41mas tu, que dos céos és Emperadriz,
298:43que me dé saúde polo amor téu.
298:45que de ti pres carne, Virgen, rógo-t' éu
298:46que t' amercees de mi que sofredor
298:47soon de gran coita que mi o démo dá
298:53daquela mollér que se quitasse fez,
298:56fóra do poder daquel peor que can,
299Como Santa María vẽo en visiôn a un freire e mandou-lle que désse ũa sa omagen que tragía a un rei.
299:2mercees faz aos que por séus ten.
299:7Est' avẽo a un rei que servía
299:10e direi-vos que ll' avẽo porên.
299:12a séu cólo, en que muito criía,
299:13ũa omagen desta que nos guía,
299:14d' almafí, que séu Fill' en braços ten.
299:17viu a Madre de Déus que lle dizía:
299:19que trages, ca fazes i gran folía
299:26“Aquest' é sonno que non vai nen ven.”
299:30que lle diss' assí en mui gran desdên:
299:32de non dar o que te mandad' havía
299:33que désses al Rei, e gracir-cho-ía?
299:37que lle respôs: “Fezéstes bavequía
299:41que lla déssedes, ca el sabería
299:43que vaa vósqu'”. E ele lógo s' ía,
299:44e achou el Rei que missa oía,
299:45e déu-ll' a omagen, que alegría
300:6seer a que Déus por Madre
300:11a fez tanto, que sen par
300:16a por que somos honrrados
300:18dos pecados que fazemos;
300:20que devemos
300:24que nos pód' ela guardar.
300:32que non valla
300:36que lle non venna emente
300:37do que diz a maa gente
300:39e que ando
300:45mas que lles dé galardões
300:51que por ela vou fillar;
300:64con que me cuidan matar.
301Como Santa María de Vila-Sirga tirou un escudeiro de prijôn, que o tiínnan en Carrôn pera matar.
301:5por un escudeiro preso | que ena prijôn rogada
301:6a houve que o livrasse | daquela prijôn tan dura.
301:8pres' en Carrôn, ca fezéra | por que a morrer devía;
301:11Quando soube que julgado | éra que lle déssen mórte,
301:13dizend': “Ai, Santa María, | tu que és lum' e conórte
301:15que en tal prijôn non moira | nen ar seja justiçado;
301:17e se t' algún pesar fige, | que seja éu perdõado,
301:18e des hoi mais te prometo | que me guarde de loucura.”
301:20dos céos con gran companna | d' ángeos que sigo tiínna, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
301:26que o fezéra a Virgen, | cujo ben por sempr' atura.
302Como Santa María de Monsarrat descobriu un furto que se fez na sa igreja.
302:1A Madre de Jesú-Cristo, | que é Sennor de nobrezas,
302:2non sofre que en sa casa | façan furtos nen vilezas.
302:3E dest' un mui gran miragre | vos direi que me juraron
302:5que fezo Santa María | de Monssarrat, e contaron
302:6do que fez un ávol hóme | por mostrar sas avolezas.
302:8e acolleu-s' a un hóme | con que fillou companía;
302:9e quando chegou a noite, | os dinneiros que tragía
302:11Outro día de mannãa, | des que as missas oíron,
302:12os que alí albergaron | da eigreja se saíron;
302:14ca non quis Santa María, | que é con Déus nas altezas,
302:15atá que ben repentido | foss' e ben mãefestado
302:17e que disséss' ante todos | de com' havía errado,
302:21que non quis que en sa casa | fossen per nulla maneira
303Como ũa omagen de Santa María falou nas Ólgas de Burgos a ũa moça que houve medo.
303:3Desto direi un miragre | que conteu no mõesteiro
303:5que mostrou Santa María | por toller med' e fazfeiro
303:6dũa moça que havía | tod' esto sen dovidança.
303:7Costum' é que as meninnas | que ena orden crïadas
303:8son, que grandes travessuras | fazen algũas vegadas;
303:9porên freiras que as guardan | lles dan, per que castigadas
303:10sejan e non façan cousas | per que cáian en errança.
303:11Onde daquesto avẽo | que ũa moça fazía
303:12amïúd' i travessuras | que pesavan a sa tía;
303:15atán gran medo havía | dela, que sól non ousava
303:19Onde un día ll' avẽo | que fez mui gran travessura,
303:20por que aquela sa tía | houve dela gran rancura
303:24acórre-m' a esta coita | tu que és tan pïadosa
303:25que acórre-los coitados; | porên, Sennor precïosa,
303:26fais que est' érro que fige | que cáia en obridança
303:27de mia tía, que aquesto | nunca lle venna emente.”
303:29“Aquesto que me tu rógas | farei éu de bõa mente,
303:30tanto que hoi mais téu feito | nono metas en balança.”
303:31Desto que diss' a omagen | foi a moça espantada,
303:32pero recebeu esforço | de que foi mui conortada;
303:34e depois que soub' o feito, | houve na Virgen fïança.
303:38e do que sabor havía | fez-ll' end' amor e pitança.
304Esta é como Santa María de Ribéla non quér que arça outr' óio ant' o séu altar senôn d' olivas que seja ben claro e muit' esmerado.
304:1Aquela en que Déus carne | prendeu e nos déu por lume,
304:5en ũ' aldea que nome | há Ribéla, u soía
304:8non ficou, que é da Virgen | que sempre bẽeita seja,
304:9en que há ben cinc' altares, | u gran vertude sobeja
304:10móstra Déus no que é dela: | Ca non pód' i arder lume
304:13non é que ant' o da Virgen | arça; e est' é provado
304:18atán tóste se matavan, | que sól non deitavan lume.
304:21ende cada que o próvan, | e por esto son tornados
305Como Santa María fez ũa carta de pẽedença que tragía ũa mollér pesar mais en ũa balança que quant' haver poséron na outra
305:6de fazer per que perçades | d' haver de Déus galardões. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
305:7Esto foi dũa mesquinna | mollér que pecador éra,
305:8e confessou-s' a un frade | dos pecados que fezéra;
305:10que do perdôn pediu carta, | mostrando muitas razões
305:11por que a haver devía | ao frade que lla désse.
305:12E el déu-lla de tal guisa, | mandando-lle que fezésse
305:13serviç' a Santa María | per que sa mercee houvésse,
305:18Mas atán muit' éra póbre | que pidía as rações;
305:19e u quér que ela ía, | sempre sa carta levava
305:20dentr' en ũa seeleira | en que a mui ben guardava;
305:25un cambiador que cambiava | d' haver mui gran quantidade,
305:28e ela pediu-lle algo | por aquela que non érra.
305:32que non tragu' ergu' esta carta, | que é de mia pẽedença”
305:35El entôn leeu a carta, | e ante que lla tornasse
305:36disse-lle que lle daría | sobr' ela quanto pesasse,
305:37e que esto lle faría, | e d' al non se traballasse
305:40outorgou-lle que posésse | a carta ena balança;
305:41mas que lle désse o peso | dela lógo sen tardança,
305:42que non morresse de fame | a 'scusa polos rancões.
305:44se fez lógo, que na outra | non pode pois meter nada
305:45que tanto per ren pesasse, | esto foi cousa provada,
305:49mas pero non meteu tanto | na balança que movê-la
305:51que meteü na balança, | chẽos de prata e d' ouro; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
305:52mas mui mais pesou a carta | en que havía tesouro
305:53daquel que perdõar póde | crischão, judéu e mouro,
305:54atanto que en Déus hajan | ben firmes sas entenções.
305:56mercee que se leixasse | do peso, e lle daría
305:57quant' ela do séu quisésse, | per que sempre viviría
305:60que o fezéss', e foi feito; | e lóg' a Virgen loaron
306Como Santa María fez converter un herége en Roma que dizía que Santa María non podía seer virgen e haver fillo.
306:2a dizer que Déus non póde | quanto xe quisér fazer.
306:4por que fezo Déus as cousas | que non éran ant' e son
306:8a un herége en Roma, | e contan que foi assí, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
306:9dũa omagen que éra | da Virgen, com' aprendí,
306:11Esta eigrej' é aquela | que chaman de Leterán,
306:12que do 'mperador foi casa | que nom' houv' Octavïán;
306:14mui nóbre e mui ben feita | e que costou grand' haver.
306:15Alí ést' ũa omagen | da Virgen que non há par
306:17vẽo o ángeo do céo, | per que s' houve d' emprennar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
306:19E tan bon maestre éra | o pintor que a pintou,
306:20que fezo que semellasse | que quando a saüdou
306:23e fez que tevésse cinta | ven como prennada sól
306:26e disse aos crischãos: |Veede que ides creer: (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
306:27que Santa María virgen | foi, sól non dizedes ren,
306:28ca vedes que ten a cinta | como mollér prenne ten
306:34o ventr', assí come ante | que foss' ela conceber.
306:37Esto fez Déus por sa Madre, | por mostrar que con razôn
306:38foi prenne, seendo virgen | depois que el foi nacer.
307:5que é madr' e filla daquel Déus que fez
307:9de toda-las cousas que pód' hóm' achar
307:12que veen de longe os que van alá,
307:13que Mongibél chaman, e de fógos dá
307:16que en aquel monte fógo s' acendeu
307:22que cuidaron todos morrer a door.
307:24e quarenta noites, que nunca quedou
307:25atá que Santa María se mostrou
307:28“Se tu quéres que se tólla este mal,
307:29un cantar me façan que seja atal
307:31O hóme bõo, que aquesto veer
308:2sól que am' a Déus, séu Fillo, | que soub' ela muit' amar.
308:4que mostrou en ũa vila | que Rara sóen chamar,
308:6por ũa mollér a Virgen, | que non houve nen há par.
308:9de lle fazer nulla cousa | que lle jouvéss' en pesar,
308:12rogando-lle que do démo | a guardass' e de pecar
308:14Mas Déus, que dá as doores | a muitos polos provar,
308:15lle déu tal enfermidade | que começou a inchar
308:17assí que todos cuidavan | que quisésse rebentar;
308:21que por Déus aa eigreja | punnassen de a levar,
308:22que ant' o altar podésse | o Córpo de Déus fillar.
308:25e des que foi comungada, | mantẽente sen tardar
308:35a Virgen Santa María, | que se sab' amercẽar
308:36dos coitados que a chaman, | e sabe galardõar
308:38u é todo ben comprido, | que nunca póde menguar.
309:3Dest' un fremoso miragre | vos direi que foi verdade
309:4que mostrou Santa María | en Roma, nóbre cidade,
309:5eno tempo que ja éra | tornada en creschandade,
309:10en que Déus quis prender carne | e fazer dela sa Madre.
309:11En aquel tempo tan bõo, | de que vos éu óra digo,
309:16desta Virgen grorïosa | que sempre bẽeita seja,
309:18en que fosse Déus loado | e ela que é sa Madre.
309:20e porend' un hóme bõo | lles disse que se tevéssen
309:23Onde foi pois ũa noite | que o Papa xe jazía
309:25a si vĩir ũa dona | mui nóbre que lle dizía:
309:27e porên te rógu' e mando | que digas a esta gente
309:28de Roma que mia eigreja | façan lógo mantenente
309:32viu essa mẽesma noite | que o Papa; e sentindo
309:33que de Déus aquesto éra, | foi chorand' e non riíndo
309:37que lle mandou que fezésse | sa eigreja, sen mentira,
309:38en que foss' ela loada | e Déus, verdadeiro Padre.
309:39“E demais, por sinal déu-me, | por que éu esto creesse,
309:40que na sa fésta d' Agosto, | u éu visse que caesse
309:42en que fosse Jesú-Cristo | load' en ela, sa Madre.”
309:44e ben é que atendamos | aquel día sinaado;
309:48viron caer tanta néve | que tod' un campo foi chẽo;
309:49e entôn comprar mandaron | aquel logar, que allẽo
309:50éra, en que hoj' é feit' a | eigreja da Virgen Madre.
309:57de que ele prendeu carne, | que foi mui maravillosa
309:58cousa da que el crïara | fazer pois dela sa Madre.
310:6foi des que a fez séu padre
310:15que lle disso: “Déus o santo
310:19que por nós prendeü mórte
310:23que por dar a nós saúde
310:27que me léves u te veja
311Como Santa María de Monsarrat resuscitou un hóme que ía alá en romaría e morreu na carreira.
311:1O que diz que servir hóme | aa Virgen ren non é,
311:6ca descre' en Déus, séu Fillo, | e en ela que Madr' é.
311:8que d' entender é mui bõo | a quen i mentes parar,
311:9que a Virgen grorïosa | de Monssarraz quis mostrar
311:10por un hóme que a sempre | servía con mui gran fé.
311:13e rogou-lli que na fésta | qu' é en meógo do mes
311:21assí que feriu un deles | aquel hóme, que morrer
311:23que en quen fér lóg' afoga | ou talla ou queimar faz.
311:24Mais aquel hóm' afogado | foi, que pera Monssarraz
311:29nen te guardou desta mórte, | per que o dém' infernal
311:32des i que o soterrassen, | ca tal éra come pez
311:37demais perdísti grand' algo | que lle désti; mais a mi
311:42fora, se non foss' a Virgen, | que chav' é de nóssa fé,
311:43que me livrou de sas mãos | u éra en poder séu;
311:46de ren que por ela faça, | ca mui ben empregad' é.”
311:49que sempre seja loada | enquanto o mundo for,
312Como o cavaleiro non pude comprir sa voontade con sa amiga na casa en que lavraran a omagen de Santa María.
312:1Non convên que seja feita | niũa desapostura
312:2eno logar en que seve | da Virgen a sa fegura.
312:4os que creen ena Virgen, | que é Sennor de nobrezas,
312:5que mais ama limpidõe | que avarento requezas,
312:9Déus e Rei, que por tirar-nos | do inférno tẽevroso
312:11Esto foi dun cavaleiro | que apóst' e fremos' éra
312:15E rogou a un maestre | que mui ben a entallasse;
312:16e porên dentr' en sa casa | lle déu en que a lavrasse
312:17ũa cámara fremosa | e hórt' en que s' apartasse,
312:23Des que tod' esto foi feito, | o cavaleiro fillou-a
312:24e a un bon mõesteiro | que havía i levou-a,
312:25a que a el prometera, | e tan tóst' apresentou-a,
312:29ficou dela en tal guisa | que sól comer nen bocado
312:32e pero que se deitava | pera dormir, non dormía;
312:35Mais entrou-ll' en voontade | que aquelo non fezésse,
312:36mais que s' esforçasse muito, | o mais que ele podésse,
312:37e que buscasse carreira | per que a mui ced' houvésse,
312:40per que a haver podésse, | e ar catou mandadeiras
312:41que ll' envïou, alcaiotas | véllas e mui sabedeiras
312:44del, per que a poucos días | a venceron e vẽéron
312:45a el, e fezéron tanto | que a sa casa ll' a trouxéron. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
312:49aquesto fazer non pode, | empéro que prazenteira
312:52e foron jazer a outra; | e lógo que se deitaron,
312:55Onde con nojo da casa | que houve, o cavaleiro
312:58que sól podésse con ela | haver prazer nen folgura.
312:59Entôn aquel cavaleiro | entendeü que errara
312:61omagen da Virgen santa, | e que a ela pesara
312:66que aa Virgen fezéra, | que con Déus é na altura.
312:68que pose ant' a omagen | da por que o mundo cata;
313Esta é da nave que andava en perígoo do mar, e os que andavan en ela chamaron Santa María de Vila-Sirga, e quedou lógo a tormenta.
313:2consello, pono a Virgen, | de que Déus quiso nacer.
313:4sa graça ca d' outro santo, | pois que Déus quiso fillar
313:8que loaredes séu nome; | aínda vos mais direi:
313:9connoceredes de cérto | que sabença do gran Rei,
313:25e santos muitos e santas, | outorgando que roméus
313:28e ben cuidavan que fossen | mórtos, non houvéss' i al;
313:29mais un crérigo que éra | i, pois viu a coita tal
313:31que ela en Vila-Sirga | fez e faz a quantos van
313:32i mercee e ajuda | pedir das coitas que han,
313:44e a ta virgĩidade, | per que s' o mundo mantên.
313:47Pois que tu en Vila-Sirga | aos cégos lume dás
313:48e ressuscita-los mórtos | pela vertude que hás,
313:64que o crérigo adusse | a Vila-Sirga, u faz
313:66E porende lle roguemos | que nos faça ben viver.
314Como Santa María guareceu ũu cavaleiro de Segóvia que havía perdudo o lume dos ollos.
314:2E desto vos dizer quéro | un miragre que éu sei
314:3que fezo Santa María, | segund' en verdad' achei;
314:7que ũa dona i éra | que muito de coraçôn
314:8amava Santa María | mais que quantas cousas son;
314:9e do que porên ll' avẽo | non vos ên negarei ren.
314:12porên foi veer sa fonte | que éra end' a mellor
314:16viçosos cab' ũa fonte | que éu hei; des i caçar
314:21sa mollér que i folgasse; | mais a que o mundo ten
314:22en poder e que é Madre | de Déus, fezo que decer
314:24E ela orou tan muito, | que fillou ên desprazer
314:26que a mia mollér dissésse | que vẽésse pera mi?”
314:28oraçôn faz na eigreja, | e semella que há i
314:31e demais que foi fazê-la | en un ávol muradal
314:33dizede-lle que se venna, | ou que se vaa daquên.”
314:38E lógo chegou a dona | aas vózes que oiu;
314:41que séu lume lle tornasse, | ca: “Muitas vezes avên
314:42que érran por séus pecados | os hómees muit' a Déus;
314:51cobrou aquel cavaleiro | pola Virgen que aduz
314:52sempr' a nós ben e saúde, | que guaanna do que na cruz (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
315Esta é como Santa María guareceu en Tocha, que é cabo Madride, un meninno que tiínna ũa espiga de triígo no ventre.
315:2per que séu santo nome | dev' a seer mui loado. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
315:4que fez Santa María, | e d' oír saboroso,
315:6que vos contarei óra, | se me for ascuitado.
315:9que havía pequeno, | que mais ca si amava,
315:10que a perder houvéra, | se non fosse guardado
315:16agarimou o moço | a feixes que estavan
315:17feitos d' espigas muitas, | que todos apannavan,
315:19que llo guardass'. E lógo | o meninno achada
315:21de triígo, que na boca | meteu e que passada (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
315:23tan muito, que o ventre | lle creceu sen mesura.
315:25porque cuidou que éra | mórto per sa ventura
315:27E cuidando que éra | de poçonna aquel feito
315:30que sempre sospeitava | que morress' afogado.
315:32que a Santa María, | que éste nóss' espello,
315:45senôn que a espiga | lógo lla saír viron
315:49que faz taes miragres | e outros mui maiores;
316Como Santa María fillou vingança do crérigo que mandou queimar a ermida, e fez-lla fazer nóva.
316:2o que a Santa María | s' atrev' a fazer pesar.
316:3Desto direi un miragre | que conteu en Portugal,
316:5e vós punnad' en oí-lo | por aquel que pód' e val,
316:7de fazer con que lle pese, | nen vos atrever per ren
316:9nen que tennades en pouco | séus feitos nen en desdên,
316:10mais que sempre a sabiades | servir, temer e amar.
316:12que sas cantigas fazía | d' escarnno mais ca d' amor,
316:20assí que de muitas partes | viínnan alí roméus;
316:25por est' outra que vos digo; | e mandou lóg' un tiçôn
316:26fillar e põer-lle fógo, | assí que a fez queimar.
316:27Deste feito que fez ele | muit' aa Virgen pesou,
316:29assí que d' ambo-los ollos | Martín Alvítez cegou,
316:35E des que foi toda feita, | fez missa dizer alí
316:37e tan tóste que foi dita, | per quant' end' éu aprendí,
316:39de gran prazer que havía, | ca aquest' avĩir sól
316:40que hóme con prazer chóra, | e diss' el: “Sennor, éu fól
316:41fui de que trobei por outra | dona, ca niũa pról
316:43que enquant' éu vivo seja, | nunca por outra mollér
317Como Santa María se vingou do escudeiro que déu couce na pórta da sa eigreja.
317:5que quis mui felôn
317:15O escudeiro que vos dixe chegou
317:16e viu ũa moça, de que se pagou,
317:17que forçar cuidou;
317:25que daquel que viu
317:31O escudeiro, tanto que viu fugir
317:36per poucas que de sanna sandeu tornou,
317:38que a couces toda-las britaría.
317:40quis acabar aquelo que prometeu,
317:46Fillo da Virgen, a que desprazía.
317:51en tal guisa, que pois nunca disse ren
318Como Santa María se vingou do crérigo que furtou a prata da cruz.
318:4un miragre mui fremoso, | e creo que foi assí;
318:5que fez a que do linnage | deceu do bon Rei Daví,
318:7En Fita conteceu esto, | en ũa vila que jaz
318:9ena eigreja da Madre | de Déus, a que muito praz
318:11Alí un crérig' havía | de missa, que devoçôn
318:15Este cada que podía | mui de grad' ía furtar;
318:21se foi que ren non sabía | daquel feit' e a mentir
318:22se fillou, dizendo muito: | “Hóm' ou mollér que soubér
318:26móstra sobre quen tal feito | fez; e o que non dissér
318:28E poi-lo todos disséron, | a que o mundo mantên
318:29o cegou d' ambo-los ollos | que deles sól non viu ren,
318:32que se lle fez atán grande | o nariz, que lle deceu
318:34que chegou aas orellas. | E quen verdade quisér
318:40que non quis matar aqueste, | mas pose-lle tal sinal
318:41por que quantos lo pois vissen | leixassen de fazer mal;
318:42e dereit' é que tal haja | quena en pouco tevér.
319:4a ela séu Fillo, que enfermidades
319:6que a quena chama non é vagarosa.
319:9houvér, saberedes que faz mui guisado
319:10o que faz serviç' a esta pïadosa.
319:12desta Virgen santa que bẽeita seja,
319:13que chaman Teren'; e quen quér que deseja
319:15que haja de ravia ou d' outra doença,
319:17desta Virgen santa, que nos atrevença
319:18dá que a sirvamos come gracïosa.
319:20un hóme que muito na Virgen fïava;
319:21e ũa sa filla a que muit' amava
319:23que a non podían tẽer en prijões,
319:25nen aínda santos a que orações
319:29nen sabían que lle valvéss' érgo mórte;
319:32Des i prometeron que a levarían
319:34que saúd' houvésse. E porên trigosa
319:40que a ta mercee santa i ajude;
319:45muito dos séus ollos, que foron chegando
319:47Tanto que a moça que éra doente
319:50que a deslïassen, ca a merceosa
319:52tal que se sentía que ben sãa éra.
319:58ao que a chama, é muit' avondosa.”
319:63que é de Déus Madr', e muito a loaron;
319:66que a sa mercee non é dovidosa.
320:2o ben que perdeu Éva.
320:3O ben que perdeu Éva
320:7O ben que perdeu Éva
320:11O ben que perdeu Éva,
320:15O ben que perdeu Éva
320:19O ben que perdeu Éva
320:23O ben que perdeu Éva
321Esta é como Santa María guareceu en Córdova ũa moça dũa grand' enfermidade que havía.
321:1O que mui tarde ou nunca | se póde por meezinna
321:3Ca o que física manda | fazer por haver saúde
321:6vos direi un séu miragre | que fez en ũa mininna.
321:8enfermedades mui fórte | que na garganta havía,
321:9a que chaman lamparões, | que é maa maloutía;
321:10e passara ja tres anos | que esta door tiínna.
321:11Sa madre con coita dela, | en tal que lla ben guarissen,
321:13nen a físicos da térra, | rogando-lles que a vissen,
321:15Mais eles, por nulla cousa | que lles désse, non podéron
321:17pero todo-los dinneiros | que ela lles déu houvéron,
321:18assí que a mollér bõa | ficou ên cona espinna.
321:19A mollér con esta coita | non sabía que fezésse
321:20e do haver e da filla | que consello i presésse;
321:21mas entôn un hóme bõo | conssellou-lle que dissésse
321:25que sól que ponnan sas mãos | sobre tal door, saúde
321:26han. E porên vos consello | que sejades mannaninna
321:29e des que llo houvér dito | ben sei lógo sen contenda
321:30que el Rei por sa mercee | vos acorrerá aginna.”
321:32a esto que me dizedes | vós respond' assí e digo
321:33que o que me consellades | sól non val un mui mal figo,
321:34pero que falades muito | e tóste com' andorinna.
321:35Ca dizedes que vertude | hei, dizedes neicidade;
321:38da Virgen que é envólta | ena púrpura sanguinna.
321:41e beva-o a meninna | do cález que sobr' a ara
321:48foi do braç' e da garganta | pola Sennor que dá vida
321:49aos que aman séu Fillo, | e tal saúde comprida
322Como Santa María guariu ũu hóme en Évora que houvéra de morrer dun ósso que se ll' atravessara na garganta.
322:1A Virgen, que de Déus Madre | éste, Filla e crïada,
322:10un gran miragre que fezo | esta Sennor muit' honrrada.
322:11En Évora foi un hóme | que ena Virgen fïava
322:12muito e que cada día | a ela s' acomendava;
322:14que houvér' a seer mórto | a desóra, sen tardada.
322:19a houve de tal maneira | que cuidou ser afogado;
322:21assí que en pouca d' hóra | o houve tan fórt' inchado,
322:22que fôlego non podía | coller nen ar falar nada.
322:23Assí esteve gran tempo | que sól comer non podía
322:25atá que chegou a fésta | da Virgen Santa María,
322:26que cae no mes d' agosto, | quand' ela foi corõada.
322:32que todos cuidaron lógo | que éra chegard' a mórte.
322:33Mas a Virgen grorïosa, | que dos cuitados cõórte
322:34éste, non quis que morresse | alí daquela vegada,
322:35mas guisou que en tossindo | lle fez deitar mantẽente
323Como Santa María ressucitou ũu meninno en Coira, ũa aldea que é préto de Sevilla.
323:1Ontre toda-las vertudes | que aa Virgen son dadas,
323:2é de guardar ben as cousas | que lle son acomendadas.
323:3Ca ela, que é guardada, | póde guardar sen contenda
323:4ben o que ll' a guardar déren | e tẽer en sa comenda.
323:6que fez esta que ja outros | há feitos muitas vegadas.
323:8no tempo que Aboíucef | passou ben pelo estreito
323:11Alí éra un bon hóme | que un fillinno havía
323:12pequeno, que tant' amava | com' a vida que vivía;
323:17quiséra éu que tu visses | min com' éu vi téu avóo,
323:18méu padre, que me fazía | muitas mercees grãadas.”
323:23Aquel hóme que séu fillo | pera soterrar estava,
323:33e guardou as outras cousas, | que non achou pois falida
323:35E achou séu fillo vivo | e preguntou-lle que éra,
323:37e el lle disse que ũa | dona con el estedéra
323:38que o guardara dos mouros; | e sas cousas ben guardadas
323:39foran, que sól non tangeran | en elas, nen nïún dano
324Como Santa María guareceu en Sevilla ũu mudo que havía dous anos que non falara.
324:1A Sennor que mui ben soube | per sa lingua responder
324:5que mostrou Santa María, | aquela que foi parir
324:6Déus e hóme Jesú-Cristo, | que por nós quis pois morrer.
324:8dũa omagen mui béla | que trouxéra el Rei i
324:9da Virgen Santa María, | que éu per méus ollos vi
324:12que quen quér que a viía | folgava-ll' o coraçôn;
324:15Ond' avẽo pois na fésta | do día en que naceu
324:16esta Virgen grorïosa | que nos muito mal tolleu
324:17que o démo nos fazía | e ena graça meteu
324:18de séu Fillo Jesú-Cristo, | que quis hóm' e Déus seer;
324:19esse día que vos digo | el Rei sa missa oiu
324:20na grand' eigreja da Sée, | que se nunca ên partiu
324:21atá que foi toda dita; | mais o póblo lle pediu
324:22que aquela sa omagen | lles fezéss' alí trager.
324:23E el Rei con amor grande | que havía do logar,
324:25outorgou-lles a omagen, | que non quis per ren tardar
324:26que lla non trouxésse lógo, | sen fillar neún lezer.
324:27E foi lóg' a sa capéla, | que se non deteve ren,
324:30loand' a que é loada | e deve sempre seer.
324:31E tanto que a omagen | aa eigreja chegou,
324:32un mudo que dentr' estava | per sinas empreguntou
324:33que ér'; e pois llo disséron, | a lingua se lle soltou
324:35Dous anos foron que nunca | falara el tal nen qual;
324:36mais o que primeiro disse | foi: “Santa María, val,
324:42que tan fremoso miragre | foi ben ant' eles fazer.
325:3Ca a que nos abr' os braços | e o inférno nos sérra,
325:8miragre que fez a Virgen, | e d' oír mui saboroso;
325:12mollér a que davan pẽa | cada día muit' esquiva
325:16dun logar en que miragres | faz a de Déus Madr' e Filla,
325:17que Tudía é chamado; | e d' oír a maravilla
325:18que avẽo deste feito | muito m' ende prazería.
325:20dũa moura que o démo | fillou pera si en sórte,
325:21que enfermidade grande | adusse mui tóst' a mórte;
325:22mais enante que morresse | amba-las chamar fazía.
325:23E conssellou-lles que fossen | mouras e crischãidade
325:26e que con mouros mui ricos | a ambas casá-las faría. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
325:29que lles non ficassen sãos | coiros nen nervos nen vẽas,
325:31A ũa disse con medo | que o faría de grado;
325:34aa eigreja da Madre | de Déus que é en Tudía.”
325:41que pan non comeu bocado | nen beveu agua nen vinno,
325:42atá que préto de Silve | foi quando aluzecía.
325:44que ían cavar as vinnas, | deles brancos, deles louros;
325:48que ían veer sas vinnas, | todos sas lanças nas mãos;
325:49e entendeu que séus sonnos | non foron falssos nen vãos,
325:52da Virgen Santa María, | que é bẽeita e seja,
325:62que me sacou de cativo | u mui coitada jazía.”
325:63Eles déron-ll' algu', e foi-se. | E lógo que foi entrada
325:65caeu-ll' o colar do cólo, | que se non deteve nada;
326Como Santa María de Tudía prendeu os ladrões que lle furtaron as colmẽas.
326:3Ca a Sennor que o atán ben dá
326:8un gran miragre que fez ũa vez
326:10e daqueles que foron i o sei.
326:15Onde foi que un hóme mui fïél
326:17sas colmẽas, de que podéss' haver
326:20saberá que as poséron alí
326:25assí que non envergonnaron ren
326:26a ela neno que morreu na cruz.
326:32que de toda a térra a redor
326:37atá que os viu jazer como jaz
326:42os prendeu, que non atendeu a cras.
327Como Santa María guariu o crérigo que se lle tornaran as pérnas atrás porque fez ũus panos mẽores dun pano que furtou de sôbelo altar.
327:4un miragre mui fremoso | que fez a Madre do Rei
327:10que está fóra da vila, | assí com' oí contar.
327:15Un crérigo da eigreja | que o viu alí seer,
327:16creceu-ll' ên tal cobiíça | que o foi lógu' ên toller, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
327:18panos con que cobriss' ende | o con que ía pecar.
327:19E pois que os houve feitos | e con eles se cobriu,
327:22que ll' entraron tan de rijo | que os non pod' ên tirar.
327:23E con mui gran coita féra | que havía de door,
327:25rógo-te que éu non moira | assí, se t' ên prazer for.”
327:26E do érro que fezéra | fillou-s' a mãefestar
327:33e ela guariu-o lógo, | que non prendeu i afán;
328Esta é como Santa María fillou un logar pera si eno reino de Sevilla e fez que lle chamassen Santa María do Pórto.
328:1Sabor há Santa María, | de que Déus por nós foi nado,
328:2que séu nome pelas térras | seja sempre nomeado.
328:3Ca se ela quér que seja | o séu nom' e de séu Fillo
328:6el e o dïab' antigo | que o fez séu avogado.
328:7E desto mui gran miragre | a que éste Madr' e Filla
328:9préto de Xerez, que éste | eno reino de Sevilla
328:10un logar que Alcanate | soía seer chamado.
328:14tant' é, que de dur sería | en un gran día contado.
328:16o grand' e o que a térra | parte per muitos logares,
328:17que chaman Mediterrano; | deis i ambos e dous pares
328:18s' ajuntan i con dous ríos, | per que ést' o lóg' honrrado.
328:19Guadalquivir é un deles, | que éste mui nóbre río
328:20en que entran muitas aguas | e per que ven gran navío;
328:21o outro é Guadalete, | que corre de mui gran brío;
328:25que Çalé britaron toda, | gran vila e muit' honrrada,
328:26e o haver que gãaron, | de dur sería osmado.
328:29e do que mestér havía | a fróta ben avondando,
328:30per que fosse mais aginna | aquel feit' enderençado,
328:35e ar dizer-ll' outro nome, | de que han gran desconórto
328:37de que ven a nós gran dano | e a vós fazen i tórto.
328:40e mandou a sa jostiça | que lógo sen detardada
328:41que pola hóst' ascuitando | de pousada en pousada
328:50quería que do séu nome | foss' aquel logar chamado.
328:52temendo que non crecesse | sobr' esto vólt' ou baralla
328:53ontre mouros e crischãos; | mais a Virgen, que traballa
328:55Ca ao alguazil mouro | fezo lógo que falasse
328:57que aquel logar tan bõo | pera crischãos fillasse.
328:59ca entendeu ben que Cádiz | mais tóste pobrad' houvésse;
328:60mas temendo que o mouro | por engano o fezésse,
328:61non lle quis responder nada | a cousa que lle dissésse.
328:64se esto que vos éu rógo | o faço por null' engano,
328:66que póde seer, se este | feito non for acabado.”
328:68d' outras aldeas que éran | do Gran Mar todas na beira,
329Como déus fez a un mouro que fillou a oférta do altar de Santa María que se non mudasse do logar.
329:4de furtar ren do da Virgen, | que faz os céos abrir
329:9que de mouros mui gran gente | vẽéron correr alí
329:13meallas d' our' e dinneiros | que poséron no altar
329:14a honrra da Virgen santa, | de que Déus quiso nacer.
329:17que do Espêrito Santo | s' emprennou sen null' afán
329:19virgen; e des que foi prenne | ar pariu fillo barôn
329:21que sôbrelos anjos todos | quantos eno céo son (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
329:23Onde, pero que os mouros | non teman a nóssa fé,
329:24tod' esto da Virgen santa | tẽen que gran verdad' é;
329:26e cada un do que teve | foi sobr' o altar põer.
329:32mais ante que aa pórta | chegasse, cégo tornou
329:34ben come madeiro duro, | que se non pode mover.
329:38mandou que buscá-lo fossen | e pera el o trager.
329:45gu' e atal com' ũa pédra. | Diz un deles: “Que farei? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
329:50a companna que se fora, | non viü i ren seer.
329:52foi furtar a oferenda, | que lle Déus aquesto faz;
329:55Aquel mouro que estava | mui mais negro que o pez
329:60viu polo prazer da Madre | daquel que morreu na cruz.
330:2ant' e depois que foi nada?
330:7Gabrïél e que sería
330:8Qual é a que sen mazéla
330:12Qual é a que sempre bõa
330:14Qual é a que per séu siso
331:1Ena que Déus pos vertude | grand' e sempr' en ela crece,
331:4que o que en ela cree | non busc' outra meezinna;
331:5que quant' é o mal chus fórte, | tanto o tól mais aginna,
331:9de sas graças e mercees, | e que por nósso ben vẽo
331:10Jesú-Crist' en ela carne | fillar con que nos nodrece.
331:11Ũa mollér houv' un fillo | que mui mais ca si amava,
331:14como madr' a fillo beija | con que muit' afán padece,
331:17e o dóo que por ele | entôn sa madre fazía,
331:26e muit' hei coraçôn fórte | que agora non perece.”
331:30come a mollér transsida | que ni un nembro non mece.
331:34que tornou porên sandía; | ca muitas vezes contece
331:35que con gran coita o siso | pérden os que mui coitados
331:37assí que todo-los santos | éran ja dela nojados
331:38andando dũus en outros. | Mas a que nunca falece,
331:41foi assí que atán tóste | lle déu lógo sãidade:
332Esta é como en ũu mõesteiro eno reino de Leôn levantou-se fógo de noite, e mató-o a omage de Santa María con o véo que tiínna na cabeça.
332:5maior o déu a sa Madre, | de que ele quis nacer
332:8que avẽo en Carriço, | per com' en verdad' achei,
332:9un mõesteiro que éste | préto de Leôn, e sei
332:10que o fez Santa María | por sa vertude mostrar.
332:12e há i ũa omagen | que ten séu Fillo, mui bél
332:19Onde foi ũa vegada | que palla deitaron i
332:21por gran frío que fazía, | e ar deitaron lógu' i
332:26a chama del, que s' houvéra | ao altar a chegar.
332:28nen quis que aquele fógo | podésse adeant' ir;
332:32ante foi tan tóste mórto | polo prazer da que ten
332:35que ordinnou que o véo | delgado mais ca cendal
332:36podéss' amatar o fógo | e non sofrer que mais mal
332:37fezésse do que fezéra, | por vertud' esperital
332:39Entonce a sancreschãa, | que dormía, s' espertou
332:41monjas e aa eigreja | foi; e pois que dentr' entrou,
332:42viu tod' esto que ja dixe | e foi-o lógo contar
332:44por vos mostrar gran miragre | que óra conteu a min;
332:45e sei que poi-lo oírdes, | diredes, par San Martín,
332:46que d' outro maior daqueste | nunca oístes falar.”
332:47Lógu' entôn a abadessa, | que éra bõa mollér,
332:50que dest' a Santa María | sabiamos loores dar.”
333Como Santa María de Terena guariu ũu hóme contreito que andava en carreta mais havía de quinze anos.
333:2en aqueles que a chaman | de coraçôn noit' e día.
333:3Ca por esto quis Déus dela | nacer, que dos pecadores
333:4foss' ant' el por avogada, | des i que todas doores
333:6somos que sobre los santos | todos há tal melloría.
333:7E porên vos direi óra | un miragre que há feito
333:9en un mesquinno que éra | de todos nembros contreito
333:10si que en carret' andava | mais de quinz' anos havía.
333:17pera a sa Madre Virgen | que o guariss'; e rogava
333:18el sempre a Grorïosa | que daquela malautía
333:20ja houve per muitas térras, | assí que houve chegado
333:23Pois que foi ena eigreja | da Sennor de ben comprida,
333:24fez fazer candeas lógo | que sa oraçôn oída
333:30aa Virgen grorïosa | o mellor que el podía.
333:31As gentes que o viían | assí tolleit' e perdudo,
333:32maravillavan-se dele; | mais quise Déus que sabudo
333:33foss' ante que fosse são, | e de todos i veúdo,
333:34por que foss' este miragre | mais provado todavía.
333:37que ll' houvésse pïadade, | foi-se-ll' o temp' alongando,
333:38que non pud' haver saúde | tan tóste com' el quería.
333:44mais, que fez a Virgen santa, | dos pecadores vogada?
334Como Santa María de Terena resorgiu ũu hóme que morrera de sandece e tornó-o são.
334:5que houv' ũa vez guarido | un mancebo lavrador
334:6dun mui gran mal que havía, | que lle fezéran fazer.
334:8morou con un bõo hóme | que el mui de coraçôn
334:14séus bois con que lavrar fosse, | pois viu que se non erger
334:16e que mui ben del penssassen | a sa companna mandou.
334:28que no vinno mal havía, | e diz: “Pero me mandar
334:29foi mia ama que llo désse | a méu am', ant' éu provar
334:32que siíra non havía. | E séus parentes porên
334:33levárono a Terena, | que lonj' é de Santarên;
335Como Santa María converteu un gentil que adorava os ídolos, porque havía en si pïadade e fazía caridade aos póbres.
335:2assí naturalment' ama | os en que há caridade.
335:3En amar os que ben fazen, | Déus, Déus, non me maravillo,
335:4pois aquel que é bondade | comprida se fez séu Fillo,
335:5que fez os montes mui grandes | e fez o grão do millo,
335:7E por dar a cada ũu | segundo o que merece,
335:8fez todo quanto veemos | e o al que non parece;
335:9e o que non cree esto | muito per faz gran sandece
335:10e que a cabeça toda | ten chẽa de vãidade.
335:12Jesú-Cristo e a Virgen | que é sa Madr' e sa Filla,
335:14que rico e avondado | éra d' haver e d' herdade.
335:15E pero que gentil éra | e que en Déus non criía,
335:16dava de grad' aos póbres | o mais do que el havía.
335:19Onde foi que aquel hóme | bõo e sen tod' engano
335:21e caro todo a póbres, | que non catou pról nen dano
335:22que ll' ende porên vẽésse. | Mais a que por homildade
335:26por Déus, dade-lle que cômia, | e a nós mentes parade
335:31de que papelinnas faça | que dé a este meninno,
335:32que me non moira de fame, | ca non peço pan nen vinno.”
335:39Eles fezérono lógo; | e des que foi ben caente,
335:44pera dar-ll' aquelas papas | que a séu fill' adubara
335:45e achar sól nona pode, | e cuidou que se mudara
335:47ũa mollér con séu fillo, | que agor' aquí estava.”
335:50Entôn s' acordaron todos | que fazían neicidade
335:51buscar o que non podían | achar per nulla maneira;
335:54que buscada non hajamos, | sen duvida end' estade.”
335:55Pois que ll' aquesto disséron, | a sa casa déu tornada
335:58que avondar podería | a todo-los da cidade.
335:62muito que daquesta cousa | lle déssen certãidade,
335:64que fill' en braço trouxésse, | ou que nom' havía essa,
335:65que ll' a verdade disséssen, | e fezo-lles gran promessa.
335:69se há ontre vós omagen | que non han estes pagãos,
335:72que de Déus foi Madr' e Filla, | e crïada e esposa,
335:79Quand' o gentil oiu esto, | rogou que o batiçassen,
335:80e esto foi lógo feito; | e ar rogou que rogassen
335:84aa Virgen grorïosa, | que é Sennor das sennores,
335:85que móstra grandes miragres | sempre aos pecadores,
335:86por fazer que sejan bõos | e se partan de maldade.
336Esta é como un cavaleiro que éra mui luxurïoso, per rógo que fezo a Santa María, houve cambïada a natura que nunca pois catou por tal preito.
336:1Ben como punna o démo | en fazer-nos que erremos,
336:6por que mercee hajamos | de Déus, que sempr' atendemos.
336:7E daquest' un gran miragre | que oí dizer-vos quéro,
336:8que fezo ũa vegada | maravillos' e mui féro
336:9a Virgen mui grorïosa, | de que gran merce' espéro;
336:11Esto foi dun cavaleiro | que de coraçôn amava
336:12a esta mui Grorïosa | e que sempre a loava
336:18éra que mais non podía | seer, per quant' aprendemos.
336:21mais depois ll' escaecía, | como hóme que s' obrida
336:22e que non é en séu siso, | e de taes connocemos.
336:27cada que fezérmos érro. | Porend' a ta santidade
336:28rógo que m' hajas mercee | e pola ta pïadade
336:30éu e os mais deste mundo | por pecados que fazemos.”
336:32e disse-ll: “A esperança | que hás en mi é perduda
336:33se daquesto que tu fazes | téu coraçôn non se muda
336:34e non leixas aquel érro | que nós muit' avorrecemos.”
336:38de que non seremos sãos, | se per vós non guarecemos.”
336:41éu farei que o méu Fillo | te cambiará a natura
336:42que ja mais esto non faças, | ca desto poder havemos.”
336:45o cavaleiro que ante | con gran luxúri' ardía
336:48mui bõa, assí com' hóme | que sempr' en séu ben avanta,
336:49por prazer da Grorïosa | que ao démo quebranta,
336:50a que sempre pecadores | porende loores demos.
337Como Santa María guardou un fillo dun hóme bõo que non morresse quando caeu o cavalo sobr' el.
337:2de mal, come aos outros | que nunca passaron mar.
337:4haveredes poi-l' oírdes, | que conteu a un barôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
337:5que a Ultramar quería | ir, e foi i en vijôn
337:8que con todos contendía; | e macar ll' ían dizer
337:9que ên ben se soltaría, | non llo quería creer,
337:11assí que lle-los tollía, | segundo que aprendí.
337:13que toda ren que achasse | entôn a redor de si
337:17que mui mais ca si amava; | porend' un día lle déu
337:18un séu caval' en que fosse, | polo mais apessõar.
337:20que dũa muit' alta ponte | foi o meninno caer
337:24Entôn a Virgen bẽeita, | que séu Fillo Salvador
337:27E mandou a esses santos | que o fossen acorrer
337:28que i estavan, e ela | foi o séu Fill' asconder
337:29con medo daquel braado, | que o non podéss' haver
337:33o meninn' e o cavalo, | que se non feriron ren;
337:36da boca de Rei Herodes | que llo quería tragar.
338Como Santa María guareceu na cidade de Évora ũu hóme que éra cégo.
338:1Muitos que pelos pecados | que fazen pérden o lume
338:3Desto direi un miragre | que fezo a Virgen santa,
338:4Madre de Déus grorïosa, | que nos faz mercee tanta
338:5que nos dá saúd' e siso | e ao démo quebranta,
338:6que nos quér ao inférno | levar, en que nos afume.
338:8que havía séu mancebo, | per com' aprix en verdade,
338:9que lle fazía serviço | lavrando-lle sa herdade,
338:10e a que muitas vegadas | dizía: “Vai e adú-me
338:13que a mais de sa fazenda | toda per ele tragía,
338:14ca non lle fazía cousa | de que houvésse queixume.
338:17que cegou d' ambo-los ollos, | e foron-se-ll' apertando
338:19Tan tóst' os que con el éran | pelas mãos lo fillaron
338:22dizendo: “Rei Jesú-Cristo, | tu que en Jordán no frume,
338:23Sennor, fuste batiçado, | fas que aquest' hóme veja.”
338:25que é de Santa María, | u gran vertude sobeja
338:28que fazían chama crara | sen fumo, non come teas;
338:30E jurou que en tal día | non comess' érga legume.
339Esta é como Santa María guardou ũa nave que non perigoasse no mar.
339:8mui fórte e mui nóbre e que sé
339:10que muit' adur pód' hóm' atal veer.
339:18assí que muita d' agua foi coller.
339:19Os que na nave ían lógu' entôn
339:23como a Virgen, que Madr' é de Déus,
339:24que sempr' ajuda e acórr' os séus;
339:32que sacassen, e non fezéssen al,
339:33a agua da nave. Mais a que val
339:37assí que non pód' entrar nen saír
339:41graças a aquela que nos mantên;
339:43en Alecant'. E lógo que chegou
339:47na nave, que non há tan sabedor
339:49que podésse calafetar mellor
339:50per cousa que i podésse meter.
339:52e os dous que éran mórtos comeu;
339:53e o que ficava vivo tendeu
339:56que fez muitos miragres, com' éu sei,
339:57por que a loo sempr' e loarei
340:6Ca Déus que é lum' e día,
340:9senôn por ti, que fust' alva.
340:10Tu és alva per que visto
340:11foi o sól, que éste Cristo,
340:12que o mund' houve conquisto
340:15e de que non saïría;
340:20que faze-los pecadores
340:21que vejan os séus errores
340:23que desvía
340:24d' haver hóm' o que devía,
340:25que perdeu por sa loucura
340:26Éva, que tu, Virgen pura,
340:29que non érren os caminnos,
340:32per que ía
340:34que nos sacou da escura
340:36per ti que és nóssa alva.
340:38que cégos por séus pecados
340:46Tu és alva dos que creen
340:47e lume dos que non veen
340:48a Déus, e que por mal teen (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
340:51que é maa ousadía,
340:55Tu és alva que pareces
340:57os céos, e que mereces
341Como Santa María do Poi salvou ũa dona d' érro que ll' aponna séu marido.
341:1Com' há gran pesar a Virgen | dos que gran pecado fazen,
341:2outrossí en salvar punna | os que en tórto non jazen.
341:3Desto direi un miragre | que en térra de Gasconna
341:4fez a Virgen grorïosa, | que sobre nós mão ponna
341:5por que ao gran joízo | non vaamos con vergonna
341:6ant' aquel que as maldades | e os érros se desfazen.
341:10como se fezésse tórto, | en que outras muitas jazen.
341:11En coidando que ll' errara, | dava-lle mui maa vida,
341:15A dona maravillada | foi desto que lle fazía,
341:18de vós se han d' haver pẽa | os que en tórto non jazen.”
341:20andar contra mi sannudo, | de que hei medo sobejo;
341:21e de saber por que éste, | ren tan muito non desejo,
341:22e os que me mezcran vósco, | par Déus, mui gran tórto fazen.”
341:23Disse-ll' el: “A min disséron | que me fazedes gran tórto,
341:24e tan gran pesar hei ende | que querría seer mórto;
341:27Diss' ela: “Ja Déus non queira | que éu en tal tórto jaça,
341:28e non há no mundo salva | que éu sobr' esto non faça;
341:30me meterei, ca non sõo | daquelas que esto fazen.”
341:31Diss' ele: “Par Déus, no fógo | non quéro que vós queimedes,
341:32mais en aquel altar santo | do Poi quéro que juredes
341:33que tórto non me fezéstes, | e ar quéro que saltedes
341:34de cima daquela pena | con esses que juso jazen.”
341:35Diss' ela: “De mui bon grado | farei o que me mandades,
341:36en tal que maa sospeita | per ren de mi non hajades.”
341:38que foron i grandes gentes | come enas féstas fazen.
341:40jurando que non ll' errara | pela lee dos crischãos
341:43Des que aquest' houve dito, | lóg' ante toda a gente
341:45e diss' a mui grandes vózes: | “Madre daquel que non mente,
341:46val-me, ca tu sempre vales | aos que tórto non fazen.”
341:50non houve, com' han aquelas | que en culpa mortal jazen.
341:52havend' en Santa María, | que é verdade, creença,
341:53que quis que as cousas duras | lle fezéssen reverença
341:55Assí que non foi ferida | nen en pée nen en mão
341:57e o logar que esquivo | éra, tornou-se-lle chão,
341:62“perdõa-me, ca perdõa | Déus aos que érro fazen.”
341:64aa Virgen grorïosa, | que é Sennor das sennores;
341:66miragres eno gran livro, | en que outros muitos jazen.
342Como Santa María fez parecer a sa omage d' ontre ũas pédras mármores que asserravan en Costantinópla.
342:3Ca en fegurar as cousas | da fegura que hoj' han
342:12que Don Manüél, o bõo | Emperador, mandou i
342:20tẽendo séu Fill' en braço, | que dela carne fillou.
342:22e pois que viu a omagen, | tan tóste a aorou
342:24e alí sé hoge día, | en que han gran devoçôn
343Como Santa María de Rocamador guariu ũa manceba demonïada de demónio mudo e fez que falasse.
343:1A Madre do que o démo | fez no mudo que falasse,
343:3Ca diz eno Evangeo | dun hóme que non falava,
343:4en que jazía o démo; | mais aquel Déus que sãava
343:6atanto que o viu, lógo | mandou-lle que non leixasse
343:7de falar e que dissésse | todo quanto que sabía.
343:9que fezo un gran miragre | de que vos dizer querría
343:10en tal que gente m' oísse | que me mui ben ascuitasse.
343:11Ond' avẽo en Caorce | dũa mollér que sa filla
343:12houve mui grande fremosa; | mais o dïabo, que trilla
343:17que acorrades mia filla | que con o démo peleja,”
343:18dizendo ca med' havía | que no fógo a deitasse.
343:22feziste, que gran dereito | faría quen te matasse.
343:23E demais que trages agua | bẽeita e és maldito,
343:24a per poucas non m' é hóra | que os ollos non te brito.”
343:26ca mui gran pavor havía | que o chus non dẽostasse.
343:28por veê-la lles dizía | aquelo en que pecavan;
343:30tanto dela, que apẽas | achavan quen i entrasse.
343:32a Rocamador levou-a, | que é préto de Gasconna,
343:33e diss': “Ai, Santa María, | róga téu Fillo que ponna
343:35Ca, sen que a ten coitada, | faz-lle que diga nemiga
343:36a todos, ond' hei vergonna | tal que sól non sei que diga;
343:37mas tu que és verdadeira | Madre de Déus e amiga,
343:38mandasses-lle que se fosse | dela e se desterrasse.”
343:42a que quen quér as daría | que se migo conssellasse.
344Como Santa María de Tudía fez a ũa cavalgada de crischãos e outra de mouros que maséron ũa noite cabo da sa eigreja e non se viron, por non haveren ontr' eles desavẽença.
344:1Os que a Santa María | saben fazer reverença,
344:3Ca a que éste comprida | de ben e de santidade,
344:6que ela fez en Tudía; | e meted' i ben femença.
344:15Assí foi que essa noite | muit' en paz alí jouvéron;
344:20que mais cerca non podían; | e na font' abeveraron
344:22que s' oíssen nen se vissen | nen soubéssen connocença.
344:24a derredor da eigreja, | que sól non sentiron nada
344:26a que todos essa noite | fezéron obedeença.
344:28e depois que cavalgaron | e sen sospeita se viron,
344:31Pois que a trégua houvéron | e eles todos juntados
345:4vos direi que end' avẽo, | sól que me seja oído,
345:5que conteceu en Sevilla | quando foi o apelido
345:8reinava, que da Reínna | dos céos tiínna bando
345:10andava dos séus miragres | grandes que sabe fazer.
345:11Este dous anos havía, | ou ben tres, que gaannara
345:12Xerez e que o castélo | de crischãos ben pobrara;
345:14e avẽo que por esto | a houvéra pois a perder. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
345:19tan fèramente, en guisa | que un ric-hóme honrrado
345:20muito, que dentro jazía, | e Don Nun' éra chamado,
345:22que al Rei envïou lógo | que o mandass' acorrer.
345:28de Don Nuno, que lle disse | de com' estava cercado
345:29e que per séu córpo fosse | ll' acorrer; se non, pagado
345:31que esto que ll' envïava | dizer que o ajudasse,
345:32que por al nono fazía | senôn que, quando chegasse
345:33el Rei a Xerez, que lógo | o castélo ll' entregasse,
345:34que per dereit' e per fóro | non devía a seer.
345:36con que ll' andava, e lógo | fillou sas cavalerías
345:37que ll' envïou en acórro, | e foron i en dous días;
345:38e tan tóste que chegaron, | foi-os lógo a veer.
345:39E el disse-lles que grande |