CSM Cantiga 369 Lyrics: Como Jesú-Cristo fezo a San Pedro que pescasse

Standard spelling
Como Jesú-Cristo fezo a San Pedro que pescasse
Cantiga 369: Como Jesú-Cristo fezo a San Pedro que pescasse
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Como Santa María guardou de mal ũa bõa mollér de Santarên dun alcaide malfeitor, que a quiséra meter en pérdeda de quant' havía por ũa sortella que lle deitara en pennor.

Line Refrain  Metrics  
1 Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse 7' | 7' A
2 un pex' en que achou ouro | que por si e el peitasse, CSM 369:2The word pexe gets a single ligature .owo in the music in [E], implying a single syllable, so elision (or synalepha) is assumed to be intended. 7' | 7' A
3 outrossí fez que sa Madre | per tal maneira livrasse 7' | 7' A
4 a ũa mollér mesquinna, | e de gran coita tirasse. 7' | 7' A
 
  Stanza I     
5 E de tal razôn com' esta | vos direi un gran miragre, | sól que me ben ascoitedes, 7' | 7' | 7' b
6 que fezo Santa María, | por que mui mais d' outra cousa | sempr' en ela confïedes; 7' | 7' | 7' b
7 ca nunca o atal fezo | que s' ên mui ben non achasse 7' | 7' A
8 e que llo a Santa Virgen | pois ben non gualardõasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza II     
9 En Santarên contiu esto | a ũa mollér tendeira, | que sa cevada vendía, 7' | 7' | 7' b
10 e dizía ameúde: | “Aquel é de mal guardado | que guarda Santa María.” 7' | 7' | 7' b
11 E collera-o por uso | en que quér que razõasse 7' | 7' A
12 e en toda merchandía | que vendess' e que comprasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/369
 
  Stanza III     
13 Un alcaid' éra na vila, | de mal talán e sannudo, | soberv' e cobiiçoso, 7' | 7' | 7' b
14 que per el nïún dereito | nunca ben éra juïgado; | demais éra orgulloso CSM 369:14The metrical syllable jui- from juïgado with synaeresis falls on a four-note ligature .bowowa, so the natural syllables are easily preserved. Note also that the variant form julgado of the same word has just three syllables (see CSM 301:11). 7' | 7' | 7' b .bowowa
15 e cobiiçava muito | por achar en que travasse 7' | 7' A
16 a quen quér, ou póbr' ou rico, | per que algo del levasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza IV     
17 Ond' avẽo que un día | séus hómees do alcaide, | estand' ant' el, razõavan 7' | 7' | 7' b
18 daquela mollér, dizendo | que a tiínnan por louca, | e muit' ende posfaçavan. 7' | 7' | 7' b
19 Diss' o alcaide: “Quen ll' óra | fezésse per que errasse 7' | 7' A
20 e que daquela paravla | por mentiral ên ficasse! 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza V     
21 Mais hei agora osmado | ũa cousa, per que lógo | en est' érro a metades: 7' | 7' | 7' b
22 fillad' esta mia sortella: | e dade-lla por cevada, | que me lóg' aquí tragades.” 7' | 7' | 7' b
23 E envïou, dous, dizendo | a cada un que punnasse 7' | 7' A
24 en lle furtar a sortella, | per que pois se lle achasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/369
 
  Stanza VI     
25 E eles assí fezéron; | ca foron alí correndo | e compraron-ll' a cevada 7' | 7' | 7' b
26 e ar déron-ll' a sortella, | que en pennos a tevésse | atá que fosse pagada. 7' | 7' | 7' b
27 Mais non quiso ũu deles | que o anél lle durasse, 7' | 7' A
28 ante buscou soteleza | per que llo lógo furtasse; 7' | 7' A
 
  Stanza VII     
29 ca enquanto ũu deles | recebía a cevada | que ll' a bõa mollér dava, 7' | 7' | 7' b
30 o outro de sobr' un leito, | u poséra a sortella, | atán tóste lla furtava. 7' | 7' | 7' b
31 E tornaron-s' a séu dono | dizendo que s' alegrasse, 7' | 7' A
32 e a sortella lle déron, | mais que os non mesturasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza VIII     
33 Outro día o alcaide | mandou aos dous mancebos | que envïara primeiros, 7' | 7' | 7' b
34 que fossen lógo correndo | a aquela mollér bõa | e lle déssen séus dinneiros, 7' | 7' | 7' b
35 que lógo a sa sortella | mantenente lle tornasse, 7' | 7' A
36 e se non, que quant' havía | a mollér que llo fillasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/369
 
  Stanza IX     
37 Eles foron muit' aginna | e pagaron séus dinneiros, | ben e mui compridamente 7' | 7' | 7' b
38 a aquela mollér bõa, | e pediron-ll' a sortella | d' ouro fin, ca non d' arente, 7' | 7' | 7' b
39 ond' a pédra foi vermella: | e quen quér que a catasse 7' | 7' A
40 por rubí sen nulla dulta | cuido que a juïgasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza X     
41 A dona, quand' oiu esto, | foi por fillar a sortella | dalí onde a poséra, 7' | 7' | 7' b
42 mas non achou nemigalla, | pero a andou buscando; | e foi en gran coita féra 7' | 7' | 7' b
43 e rogou a un daqueles | que o alcaide rogasse 7' | 7' A
44 que se sofresse un pouco | atẽen que a achasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XI     
45 O alcaide mui sannudo | disse que o non faría, | mais que lle déss' a sortella, 7' | 7' | 7' b
46 de que o vinqu' éra d' ouro, | mui ben feito e fremoso, | e a pédr' éra vermella; 7' | 7' | 7' b
47 e se lle lógo non désse, | que quant' havía ll' entrasse, 7' | 7' A
48 atẽen que a valía | da sortella lle dobrasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/369
 
  Stanza XII     
49 A mollér, quando viu esto, | con mui gran coita chorando | diss': “Ai, Virgen glorïosa, 7' | 7' | 7' b
50 aquel é de mal guardado, | mia Sennor, a quen tu guardas; | e porend', ai, pïadosa, 7' | 7' | 7' b
51 non quisésses, Sennor bõa, | que a tal coita chegasse, 7' | 7' A
52 que con pobreza mui grande | pelas pórtas mendigasse.” 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XIII     
53 E ela dizend' aquesto, | o alcaide mui sobervio | cavalgou en séu cavalo 7' | 7' | 7' b
54 e deceu-se pera Tejo, | por dar-ll' a bever no río | e o topete lavá-lo. 7' | 7' | 7' b
55 E 'n lavando-o de rejo, | quis Déus que ll' escorregasse 7' | 7' A
56 aquel séu anél do dedo | e ena agua voasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XIV     
57 O alcaide, pois viu esto, | tornou-se trist' e coitado | pera sa casa aginna 7' | 7' | 7' b
58 dessí todo séu despeito | daquel anél que perdera | tornou sobre la mesquinna 7' | 7' | 7' b
59 e mandou a u séu hóme | que tan muito a coitasse, 7' | 7' A
60 atá que de quant' havía | de todo a derrancasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/369
 
  Stanza XV     
61 A bõa mollér coitada | foi tanto daqueste feito, | que sól non soube consello 7' | 7' | 7' b
62 de si nen ar que fezésse, | e diss': “Ai, Santa María, | tu que és lum' e espello 7' | 7' | 7' b
63 u se catan os coitados, | ca non foi quen se catasse 7' | 7' A
64 en ti, cona mui gran coita, | que se ben non conortasse.” 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XVI     
65 Ela havendo gran coita | e fazendo mui gran dóo, | vẽo a ela sa filla 7' | 7' | 7' b
66 dizendo: “Madre, comede | e haved' algún conórto; | ca sería maravilla, 7' | 7' | 7' b
67 se con tal coita morrerdes, | que vóssa alma entrasse 7' | 7' A
68 en paraíso, ca nunca | i entrou quen se matasse.” 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XVII     
69 Des que ll' aquest' houve dito, | foi-se correndo a Tejo, | u o pescado vendían, 7' | 7' | 7' b
70 e preguntou os dos barcos | que lle disséssen verdade | se algún pexe tragían. 7' | 7' | 7' b
71 Diss' un deles: “éu o trago, | que con mia mollér cẽasse, 7' | 7' A
72 mais pero vender-mio-ía | a quen mio mui ben comprasse.” 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/369
 
  Stanza XVIII     
73 Disse-ll' ela: “E son muitos?” | Respôs el: “Par Déus de céo, | non é mais dũu senlleiro, 7' | 7' | 7' b
74 que fillei óra no río, | u andavamos pescando | éu e un méu companneiro.” 7' | 7' | 7' b
75 Rogou-ll' ela entôn muito | que por Déus que llo mostrasse 7' | 7' A
76 e que quanto x' el quisésse | dinneiros por el fillasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XIX     
77 Des que ll' houv' assí comprado | aquel pexe, a meninna | foi-s' a sa madre correndo CSM 369:77In the second hemistich here, elision of aquele fits the natural rhythm of the words much better than elision of pexe. 7' | 7' | 7' b
78 e disse-ll': “Ai, madre bõa, | mais val de cẽar daqueste | ca jazer assí gemendo.” 7' | 7' | 7' b
79 Entôn lle mandou a madre | que o peixe ll' adubasse 7' | 7' A
80 e o lavasse de dentro | e de fóra escamasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XX     
81 Entôn fillô' a meninna; | e pois lavou aquel peixe, | quando foi que o abrisse, 7' | 7' | 7' b
82 en abrindo catou dentro | e viu jazer a sortella, | e lóg' a sa madre disse 7' | 7' | 7' b
83 como aquel anél achara. | E ela que llo mostrasse CSM 369:83The combined metrical syllable -mo a- falls on a two-note ligature .owo. 7' | 7' A .owo
84 mandou; e poi-lo viu, lógo | ar mandou que se calasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/369
 
  Stanza XXI     
85 Outro día o alcaide | vẽo irad' e sannudo | a sa casa por prendê-la, 7' | 7' | 7' b
86 se ll' a sortella non désse, | pois lle dava séus dinneiros, | que morrería por ela. 7' | 7' | 7' b
87 Entôn chorand' a mesquinna | rogou que a ascoitasse, 7' | 7' A
88 dizendo que lla daría, | sól que ll' o séu entregasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XXII     
89 El disse que lle prazía. | Entôn ela ante todos | tirou o anél do dedo 7' | 7' | 7' b
90 e déu-llo. E ele, lógo | que o houve connosçudo, | fillou-se-ll' ên mui gran medo; 7' | 7' | 7' b
91 e ant' o póboo todo | lle rogou que lle contasse 7' | 7' A
92 en qual guisa o houvéra, | que nulla ren non leixasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 
  Stanza XXIII     
93 E ela contou-llo todo | en qual guisa o houvéra; | e pois llo houve contado, 7' | 7' | 7' b
94 ar disse-ll' el a verdade | en como a enganara, | e déu-s' ende por culpado 7' | 7' | 7' b
95 e ante toda a gente | rogou que lle perdõasse, 7' | 7' A
96 e do séu, que lle tollera, | déu quena apoderasse. 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/369
 
  Stanza XXIV     
97 Entonce toda a gente | que i éra assũada | déron mui grandes loores 7' | 7' | 7' b
98 por tan fremoso miragre | aa Virgen glorïosa, | que é Sennor das sennores; 7' | 7' | 7' b
99 e dando vózes dizían: | “Quen foi quen te semellasse 7' | 7' A
100 de guardar os séus de dano | nen tan ben os amparasse?” 7' | 7' A
  Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse...    
 

Footnotes

Line 2:

The word pexe gets a single ligature .owo in the music in [E], implying a single syllable, so elision (or synalepha) is assumed to be intended.

Line 14:

The metrical syllable jui- from juïgado with synaeresis falls on a four-note ligature .bowowa, so the natural syllables are easily preserved. Note also that the variant form julgado of the same word has just three syllables (see CSM 301:11).

Line 77:

In the second hemistich here, elision of aquele fits the natural rhythm of the words much better than elision of pexe.

Line 83:

The combined metrical syllable -mo a- falls on a two-note ligature .owo.

Standard spelling  
Zoom

Footnotes

E1:

The manuscript has tal razon maneira here, which is clearly a mistake. Fortunately, the music scribe was concentrating, and no notes are written above the extra word.

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]369viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/658small.htmlExternal link

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 369http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=369

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

7' | 7'  7' | 7'  7' | 7'  7' | 7'

Stanzas

7' | 7' | 7'  7' | 7' | 7'  7' | 7'  7' | 7'

Rhyme

AAAA / bbAA
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Aase
b edesi.aozoaβaŋadesadaaβaei̯ɾosenteɛɾaeʎaoza
 RXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIV
Aase
b aloiɲaeʎoiʎai.aŋei̯ɾoendoiseelaedoadooɾes

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5070:24
Slow10035:12
Medium15023:27
Fast20017:36
Very fast25014:04

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 3520