Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
A5472
A:14a mouros Névl' e Xerez,
A:20fez a honrr' e a loor
B:9a mostrar ende un pouco que sei,
B:15Santa María, que ést' a mellor
B:23por outra dona, e cuid' a cobrar
B:32ca sei de pran que, se a ben servir,
1Esta é a primeira cantiga de loor de Santa María, ementando os séte goios que houve de séu Fillo.
1:9sen havermos pois a passar
1:23a Beleên e foi pousar
1:28u deitan a cevada,
1:33loor a Déus foron cantar
1:35nen como a contrada
1:37houv' a strela mostrada,
1:43a Madalena: com' estar
1:44viu a pédr' entornada
1:54a nuv' enlumẽada
1:57ontr' a gent' assũada,
1:63a graça que Déus envïar
1:66foi a companna que juntar
1:73quando séu Fillo a levar
1:76con el no céo, par a par,
2Esta é de como Santa María pareceu en Toledo a Sant' Alifonsso e déu-ll' ũa alva que trouxe de Paraíso, con que dissésse missa.
2:2loar a Santa María,
2:4dá a quen por ela fía.
2:6que déu a un séu prelado,
2:11ben feita a sa mesura,
2:13en a loar noit' e día.
2:15loar a Santa María,
2:17dá a quen por ela fía.
2:25a end' havían deitada
2:26judéus e a heregía.
2:35per ti viv' a Sennor mía.”
2:36Porque o a Grorïosa
2:42a Virgen santa e salva
2:58que o fillou a séu dano;
2:62com' a Virgen dit' havía.
3Esta é como Santa María fez cobrar a Teófilo a carta que fezéra cono démo, u se tornou séu vassalo.
3:2a séu Fillo perdõar,
3:10mais a do mui bon talán
3:11tant' a séu Fillo rogou,
3:14a Teófilo, un séu
3:20des i a ela negar.
3:32a omagen; sen falir
3:39trões u a que de prez
3:43a carta trager-lle fez,
4:1A Madre do que livrou
4:12a séu padre Samüél.
4:31que hóstïas a comer
4:42a mão lle porregía,
4:51“A dona me comungou
4:62grand' a séu fillo quería,
4:67e aqué a gente ven
4:73que a Virgen quis guarir
4:82o que a dona cobría
4:86lóg' a judéa criía,
4:92quis dar a séu fill' Abél.
5Esta é como Santa María ajudou a Emperadriz de Roma a sofrê-las grandes coitas per que passou.
5:3E desto vos quér' éu óra contar, segund' a letra diz,
5:6Santa María, a Madre de Déus, ond' este cantar fiz,
5:7que a guardou do mundo, que lle foi mal joíz,
5:8e do démo que, por tentar, a cuidou vencer.
5:12Mas a dona tant' éra fremosa, que foi das bélas flor
5:15Aquest' Emperador a sa mollér quería mui gran ben,
5:16e ela outrossí a el amava mais que outra ren;
5:18cruzou-s' e passou o mar e foi roméu a Jerusalên.
5:21Quando s' houv' a ir o Emperador, aquel irmão séu,
5:22de que vos ja diss', a sa mollér a Emperadriz o déu,
5:27Depoi-lo Emperador se foi. A mui pouca de sazôn
5:28catou séu irmão a sa mollér e namorou-s' entôn
5:29dela, e disse-lle que a amava mui de coraçôn;
5:34e tod' a térra de Jerussalên muitas vezes andou;
5:37a sa mollér, e ela lógo soltar mandou
5:38o séu irmão mui falsso, que a foi traer.
5:41a séu irmão foi e da Emperadriz non s' espediu;
5:45Quando foron ambos a ũa parte, fillou-s' a chorar
5:52cavalgou e quanto mais pod' a Roma começou de s' ir;
5:53e a pouca d' hóra viu a Emperadriz a si vĩir,
5:54e lógo que a viu, mui sannudo a ela leixou-s' ir
5:56e mandou-a matar sen a verdade saber.
5:57Dous monteiros, a que esto mandou, fillárona des i
5:58e rastrand' a un monte a levaron mui préto dalí;
5:59e quando a no monte tevéron, falaron ontre si
5:70a levou consigo aa Condessa e disse-ll' atal:
5:72ca vejo-a mui fremosa, demais, semella-me sen mal;
5:75Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu,
5:82a santa dona, que o sentiu mórto, diss': “Ai, que farei?”
5:83O Cond' e a Condessa lle disséron: “Que hás?” Diz: “éu hei
5:87Pois a dona foi ferida mal daquel, peior que tafur,
5:89senôn a Condessa, que lla fillou, mas esto muit' adur;
5:91Mas poi-la déron a un marinneiro de Sur,
5:92que a fezésse mui longe no mar somerger.
5:99Os marinneiros disséron entôn: “Pois est' a Déus non praz,
5:104ante a vẽo con grandes ondas combater.
5:105A Emperadriz, que non vos éra de coraçôn rafez,
5:108mas en dormindo a Madre de Déus direi-vos que lle fez:
5:109tolleu-ll' a fam' e déu-ll' ũa érva de tal prez,
5:111A santa dona, pois que s' espertou, non sentiu null' afán
5:113e a érva achou so sa cabeça e disse de pran:
5:116enquanto a soubéren guardar e gradecer.”
5:117Dizend' aquesto, a Emperadriz, muit' amiga de Déus,
5:122E eles lógo conssigo a foron coller.
5:123Pois a nav' u a Emperadriz ía aportou na fóz
5:124de Roma, lógo baixaron a vea, chamando: “Aióz.”
5:125E o maestre da nave diss' a un séu hóme: “Vai, cóz
5:127E a Emperadriz guariu un gaf', e a vóz
5:129Ontr' os gafos que a dona guariu, que foron mais ca mil,
5:131mas ant' houv' el a dizer séu pecado, que fez come vil.
5:132Entôn a Condessa e el Conde changían a gentil
5:135Muitos gafos sãou a Emperadriz en aquele mes;
5:137mas andou en muitas romarías, e depois ben a tres
5:139Emperador, que a chamou e disso-lle: “Ves?
5:141A dona diss' ao Emperador: “Vóss' irmão guarrá;
5:146E con pesar séus panos se fillou a romper.
5:147A Emperadriz fillou-s' a chorar e diss': “A mi non nuz
5:149a que vós fezéstes atán gran tórto, com' agor' aduz
5:150vóss' irmão a mãefésto, tan feo come estruz;
5:151mas des hoi mais a Santa María, que é luz,
5:154a dona tornar a el; ante lle disse que fosse fis
6:1A que do bon rei Daví
6:3nembra-lle, creed' a mi,
6:5Porend' a Sant' Escritura, | que non mente nen érra,
6:7a Virgen Santa María, | con que judéus han gran guérra
6:10a que morreu o marido, | con que éra casada;
6:12e lóg' a Santa María | o ofereu porende.
6:13O menínn' a maravilla | ér' apóst' e fremoso,
6:34e levó-o a sa casa, | pois se foron as gentes;
6:39mas déu muï maa noite | a sa madre, a mesquinna, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
6:41A coitada por séu fillo | ía muito chorando
6:42e a quantos ela viía, | a todos preguntando (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
6:46e a madre do meninno | braadand' e dizendo:
6:48que non vẽes a ta madre, | que ja sa mórt' entende.”
6:55a cantar “Gaude María”, | que nunca tan ben cantara, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
6:61A madr' entôn a séu fillo | preguntou que sentira;
7Esta é como Santa María livrou a abadessa prenne, que adormecera ant' o séu altar chorando.
7:3que a sa graça ponna
7:10fez a Madre do gran Rei,
7:14a foi, por que emprennar
7:29a fez, vẽo sen vagar,
7:37Mas a dona sen tardar
7:38a Madre de Déus rogar
7:43Pois s' a dona espertou
7:46e el muito a catou
7:49começou Déus a loar
7:50e as donas a brasmar,
8:1A Virgen Santa María
8:2todos a loar devemos,
8:7a Virgen Santa María, | Madre de Nóstro Sennor;
8:14estand' ant' a sa omagen, | chorando dos ollos séus;
8:16cantares, ũa candea | nos dade a que cẽemos.”
8:22non quis leixar séus cantares, | e a candea entôn
8:25Pois a candea fillada | houv' aquel monge des i
8:26ao jograr da vïóla, | foi-a põer ben alí
8:27u x' ant' estav', e atou-a | mui de rij' e diss' assí:
8:28“Don jograr, se a levardes, | por sabedor vos terremos.”
8:30como x' ante vïolava, | e a candea pousou
8:32fillar, mas disse-ll' a gente: | “Esto vos non sofreremos.”
8:40lle trouxe a sa eigreja | o jograr que dit' havemos.
9Esta é como Santa María fez en Sardonai, préto de Domás, que a sa omagen, que éra pintada en ũa távoa, se fezésse carne e manass' óio.
9:18a toda-las gentes | que per i passavan,
9:23se ides a França.”
9:25dereit' a Suría
9:27Lógu' entôn a dona, | chorando dos ollos,
9:40non lle vẽo a mente, | que el prometera; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
9:42a sa companía,
9:48mas a vóz do céo | lle disse: “Mesquinno,
9:50a omagen tigo | e vas téu caminno?
9:54se a que amamos
9:60e comprou end' ũa, | a mellor pintada.
9:63a esta osmança
9:65a nóss' abadía
9:68foi-s' entôn sa vi', a | omagen no sẽo.
9:69E lógu' i a préto | un leôn, u jouve,
9:79del, a pouca d' hóra | un ladrôn maldito,
9:89Mas a vóz do céo | lles disse mui d' alto:
9:101ca, se a levamos
9:114a que aoramos,
9:117por no mar deitá-la. | Que a non deitasse
9:119mas contra o céo | suso a alçasse,
9:122Entôn a ergía
9:124“A ti graças damos
9:127E lóg' a tormenta | quedou essa hóra,
9:128e a nav' a Acre | entôn foi tornada;
9:130e foi-se a casa | da dona honrrada.
9:140non viu end' a pórta | nen per u vẽéra.
9:147El esto penssando, | viu a pórt' abérta
9:149e déu-ll' a omagen, | ond' ela foi cérta,
9:150e sôbelo altar | a pos por emenda.
11Esta é de como Santa María tolleu a alma do monge que s' afogara no río ao démo, e feze-o ressocitar.
11:5non dev' a seer
11:12a sa fazenda sabía,
11:13por a Déus perder,
11:17a ũa sa druda ía
11:26por ir a fazer
11:31E u ll' a alma saía,
11:32lóg' o démo a prendía
11:45sempr' a méu prazer
11:47Quand' est' a compann' oía (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
11:52mas a Virgen que nos guía
11:54a séu chamado.
11:58a alma toller
11:66a alma prender,
11:68e no córpo a metía
11:72o sino a que s' ergía,
11:81sobr' ele a ledanía,
11:84démo; mas a Déus prazía,
12Esta é como Santa María se queixou en Toledo eno día de sa fésta de agosto, porque os judéus crucifigavan ũa omagen de cera, a semellança de séu Fillo.
12:1O que a Santa María mais despraz,
12:4que a Reínna do Céo | quis en Toledo mostrar
12:5eno día que a Déus foi corõar,
12:7O Arcebisp' aquel día | a gran missa ben cantou; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
12:8e quand' entrou na segreda | e a gente se calou,
12:11E a vóz, come chorando, | dizía: “Ai Déus, ai Déus,
12:12com' é mui grand' e provada | a perfía dos judéus
12:16da eigreja e a todos | diss' o que da vóz oiu;
12:17e toda a gent' assí lle recodiu:
12:21omagen de Jeso-Crist', a que ferir
13Esta é como Santa María guardou o ladrôn que non morresse na forca, porque a saüdava.
13:6a ela s' acomendava, | e aquello lle prestou.
13:8e o meirinno da térra | houve-o lóg' a prender,
13:10mas a Virgen, de Déus Madre, | lógu' entôn del se nembrou.
13:12a Virgen Santa María | non vos quis entôn tardar,
13:18o laço per que morresse, | mas a Virgen o guardou.
14Esta é como Santa María rogou a séu Fillo pola alma do monge de San Pedro, por que rogaran todo-los santos, e o non quis fazer senôn por ela.
14:4a que o troux' en séu córpo, | e depois nos braços séus
14:6fugiu con el a Egipto, | térra de rei Faraôn.
14:9da cidade de Colonna, | u soían a morar
14:10monges e que de San Pedro | havían a vocaçôn.
14:15E tan tóste que foi mórto, | o dém' a alma fillou
14:16dele e con gran lediça | lógo a levar cuidou;
14:17mas defendeu-llo San Pedro, | e a Déus por el rogou
14:18que a alma do séu monge | por el houvésse perdôn.
14:19Pois que San Pédr' esto disse | a Déus, respôs-ll' el assí:
14:25e rogaron polo frade | a Déus; mas el recodiu
14:26ben com' a el recodira, | e en outra guisa non.
14:28entôn a Santa María | mercee lle foi pedir
14:30que a alma do séu frade | tevéss' o dém' en prijôn.
14:31Lógu' entôn Santa María | a séu Fill' o Salvador
14:34mas tórn' a alma no córpo, | e compra sa profissôn.”
14:37e contou ao convento | como s' houvér' a perder,
14:38se non por Santa María, | a que Déus lo déu en don.
15Esta é como Santa María defendeu a cidade de Cesaira do Emperador Jüião.
15:2Santa María a Virgen, Madre | de Jeso-Cristo, Nóstro Sennor.
15:11Ond' en Cesaira a de Suría
15:23e San Basill' a pé dũa sérra
15:24saiu a el por xe ll' homillar,
15:61ollos, contand' a deslealdade
15:80que a térra toda 'sclareceu,
15:86mal a méu Fill' e peior a mi,
15:95a Jüião, e déu-lle na pança
15:114séu sonn', e déu a Déus ên loor.
15:117u a gente estav' assũada
15:125éu fui catar a sa sepultura
15:127Mas tornemos i lóg' a cordura,
15:133acharon, e a lança jazendo,
15:136foron que a Virgen mui de prez
15:139Eles assí a lança catando,
15:145des que leixara a hóst' alçando
15:147E contou-lles a mui gran ferida
15:155E lóg' a agua sôbela tésta
15:157e começaron lógu' i a fésta
15:161que lles contaron da mórt' a gésta
15:162que pres Jüião a gran door.
16Esta é como Santa María converteu un cavaleiro namorado, que s' houvér' a desasperar porque non podía haver sa amiga.
16:2am' a Grorïosa e non poderá errar.
16:5a Madre de Déus, que non quiso leixar perder
16:6un namorado que s' houvér' a desasperar.
16:9mas tal amor houv' a ũa dona, que de pran
16:10cuidou a morrer por ela ou sandeu tornar.
16:14polo que fazía o non houvéss' a preçar.
16:25a un sant' abade e disse-ll' en confissôn
16:26que a Déus rogasse que lla fezésse gãar.
16:31E porên lle disse: “Amigo, creed' a mi,
16:33a Santa María a pedide des aquí,
16:35E a maneira en que lla devedes pedir
16:37‘Ave María’, d' hoj' a un ano, sen falir,
16:48mostrand' a Santa María sa coit' e séu mal,
16:49pareceu-lle lóg' a Reínna esperital,
16:50tan fremos' e crara que a non pod' el catar;
16:53de mi e da outra dona, a que te mais praz
16:56tu és a mais fremosa cousa que estes méus
16:58sérvos que tu amas, e quér' a outra leixar.”
16:59E entôn lle disse a Sennor do mui bon prez:
17Esta é de como Santa María guardou de mórte a honrrada dona de Roma a que o démo acusou pola fazer queimar.
17:2Santa María, a nóss' avogada.
17:6de Roma a Virgen de Déus amada.
17:9amou a Madre de Déus; mas entôn
17:11A dona mui bon marido perdeu,
17:14que del havía, que a fez prennada.
17:15A dona, pois que prenne se sentiu,
17:17un fill', e u a nengũu non viu
17:29mas fez a dona ante si trager,
17:32a dona, lógo o dém' ar chamou,
17:40“D' hoj' a tres días, u non haja al,
17:42se non, a tésta lle seja tallada.”
17:43A bõa dona se foi ben dalí
17:44a ũ' eigreja, per quant' aprendí,
17:46“Sennor, acórre a túa coitada.”
17:51A bõa dona sen nïún desdên
17:52ant' o Emperador aqué-a ven;
17:56maestre, mui prét' é a vóssa fin.”
18Esta é como Santa María fez fazer aos babous que crían a seda dúas toucas, porque a dona que os guardava lle prometera ũa e non lla déra.
18:2praz a Santa María
18:17per' a omagen honrrar
18:21Pois que a promessa fez,
18:25mas a dona con vagar
18:27d' a touca da seda dar
18:33ant' a omagen orar;
18:35a prézes, foi-lle nembrar
18:36a touca que devía.
18:39a casa, e viu entôn
18:42na touca a perfía,
18:43e começou a chorar
18:51a Madre de Déus lavrar
18:60que fez a que nos guía.”
18:67a ũa delas levar,
18:68a outra leixaría.
18:72end' a mais béla,
19:4que mostrou a Madre do Rei grorïoso
19:6e contar-vos-ei end' a gran maravilla.
19:25a Santa María mercee pediron
20:19por nós a perfía
20:45a ti e rendo,
21Esta é como Santa María fez haver fillo a ũa mollér maninna, e depois morreu-lle, e ressocitou-llo.
21:8santa fez mui grand' a ũa mesquinna
21:10éra, foi a ela un fillo pedir.
21:16e pois a séu temp' aquel fillo nado
21:17que a Santa María demandado
21:19Mas o menínn', a pouco pois que naceu,
21:21mas a madre per poucas ensandeceu
21:22por el, e sas faces fillou-s' a carpir.
21:23Entôn a cativa con gran quebranto
21:26que toda-las gentes fez a si vĩir.
21:27E braadando começou a dizer:
21:35Ca tu sóa és a que mio pódes dar,
21:36e porend' a ti o venno demandar;
21:39Lóg' a oraçôn da mollér oída
21:43Quand' esto viu a mollér, houve pavor
21:45e déu porên graças a Nóstro Sennor
21:46e a sa Madre, porque a quis oír.
22Esta é como Santa María guardou a un lavrador que non morresse das feridas que lle dava un cavaleiro e séus hómees.
22:1Mui gran poder há a Madre de Déus
22:9mui grande que haví' a séu sennor,
22:13mas el começou a Madr' a chamar
22:19Entôn a sa azcũa lle lançou
22:21ca el a Santa María chamou:
22:25que fez a Reínna esperital,
22:27E fillaron-se lóg' a repentir
22:30a Rocamador con outros roméus.
23:9e porende a tirou de vergonna un día
23:10del Rei, que a sa casa vẽéra de caminno.
23:11A dona polo servir foi muit' afazendada,
23:15E dobrava-xe-ll' a coita, ca pero quisésse
23:23Mantenent' a oraçôn da dona foi oída,
23:25de bon vinn', e a adega non ên foi falida
24Esta é como Santa María fez nacer ũa fror na boca ao crérigo, depois que foi mórto, e éra en semellança de lílïo, porque a loava.
24:20no sagrad', e houv' a jazer
24:23se mostrou a pouca sazôn
24:24a un prést', e disse-ll' entôn:
24:33ca foi grand' a errança.”
25Esta é como a imagen de Santa María falou en testimonio ontr' o crischão e o judéu.
25:5que fezo a Virgen sen par,
25:17a un judéu foi sen lezer
25:26de cho pagar ben a un día.”
25:39quiséres, tod' a téu prazer.”
25:46o crischão, e ant' a gente
25:47tangeu e fillou-s' a dizer
25:50a séu prazo sen tricharía.
25:58a paga u mia éu porría.
25:59Ca éu a vós lo pagarei,
25:60e vós fazed' a el a paga,
25:65ca se de coita a morrer
25:68fez o judéu, a poucos días
25:74a que o el pagar devía.
25:77ant' un día que a vĩir
25:89mas lógu' i houv' a falecer,
25:90que a arc' ant' ele fogía.
25:93a séu sennor, e el saiu
25:98ben léu a mi Déus la daría.”
25:101e a arca en guisa tal
25:104e fillou-a con alegría,
25:107Des i feze-a levar ên
25:108a sa casa, e séus dinneiros
25:114a arca pos u el dormía.
25:125a Virgen, madre do donzél
25:134a ta omagen, feito seja.”
25:135Entôn fillaron-s' a correr,
25:136e a gente pós eles ía,
25:147Entôn diss' a Madre de Déus,
25:149“A falssidade dos judéus
25:153e fuste a arc' asconder
26Esta é como Santa María juïgou a alma do Roméu que ía a Santïago, que se matou na carreira por engano do dïabo, que tornass' ao córpo e fezésse pẽedença.
26:2a Madre do que o mundo | tod' há de joïgar.
26:8que a quis avondar.
26:13a San Jam' en romaría,
26:16ía a Santïago de verdade;
26:29a salvaçôn éu cha trago
26:48a alma tomar
26:49démões, que a levaron
26:57a alma do méu roméu que fillastes,
26:61pois falssament' a gãastes,
26:79a alma onde a trouxéron, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
27Esta é como Santa María fillou a sinagóga dos judéus e fez dela eigreja.
27:2d' a Madre do Vencedor sempre vencer.
27:3Vencer dev' a Madre daquel que deitou
27:6e venceu a mórt' u por nós foi morrer.
27:7Porend' un miragre a Madre de Déus
27:12e a Cesar se foron ende queixar,
27:24“Sérren a eigreja, u non haja al,
27:25e a quaraenta días, qual sinal
27:26de lei i acharen, tal a dev' haver.”
27:27Os Apóstolos lóg' a Monte Sïôn
27:28foron, u a Virgen morava entôn
27:30a rogaron que os vẽéss' acorrer.
27:31Assí lles respôs a mui santa Sennor:
27:34per que a os judéus hajan de perder.”
27:38e dos séus que fossen a próva veer.
27:43Os judéus disséron: “Pois que a Déus praz
27:44que esta omagen a María faz,
27:48aquela eigreja a Sennor de prez,
27:49que foi a primeira que se nunca fez
27:52que a Santa María non foi fïél,
27:58que a non ousaron per ren sól tanger.
28Esta é como Santa María defendeu Costantinóbre dos mouros que a combatían e a cuidavan fillar.
28:2o que a Santa María | há por séu escudo.
28:7a Virgen que non há par,
28:15vẽo a vila cercar
28:19E começou a dizer,
28:22a cidade podía,
28:31que foi a Virgen rogar
28:38que ant' a majestade
28:54se a Virgen mui santa
28:79começou muit' a chamar,
28:85viu lóg' a Madre de Déus,
28:110a mui santa Reínna
29Esta é como Santa María fez parecer nas pédras omágẽes a sa semellança.
29:6a muitos que foron i, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
29:25que a sa Madre honrrar
30Esta é de loor de Santa María, de como Déus non lle póde dizer de non do que lle rogar, nen ela a nós.
30:3se nos non désse Déus a que rogar
30:8a nos Santa María,
30:15que madr', amiga ll' é, creed' a mi,
30:18u a sent' aficada,
30:21Nen ela outrossí a nós de non
30:35que Jeso-Crist' e a que nos mantên
31:5Desto mostrou un miragre | a que é chamada Virga
31:7que a préto de Carrôn
31:26a vaca, se ben m' ajudas
31:30que mi aquesta vaca guardes.” | E a vaca vẽo lógo
31:36a sa mollér o vilão | diss': “Irei cras a mercado;
31:44foi a jornadas tendudas,
31:48meteu-se na sa eigreja | e parou-s' ant' a omage;
31:58nen d' aguillôn a 'scodudas.
31:59O lavrador que pós ele | a mui gran préssa vẽéra,
31:61e fez chamar a pregôn,
31:63a que das cousas sermôn
32Esta é como Santa María amẽaçou o bispo que descomungou o crérigo que non sabía dizer outra missa senôn a súa.
32:3a Madre de quen
32:9a sa missa, óra-
32:20Poi-lo Bispo soube | per el a verdade,
32:22que a vezindade
32:28a Santa María | con cara sannuda,
32:30a muit' atrevuda
32:35te quites; e se non, | d' hoj' a trinta días
33Esta é como Santa María levou en salvo o roméu que caera no mar, e o guïou per so a agua ao pórto ante que chegass' o batél.
33:3a Madre daquel que fez
33:9que fez a Virgen sen par
33:10por nos a todos mostrar
33:16da nave houv' a britar,
33:33Os do batél a remar
33:47Começaron-s' a sinar,
33:49que a verdad' enssinar
33:54E el fillou-s' a chorar
33:62começaron a loar
34Esta é como Santa María fillou dereito do judéu pola desonrra que fezéra a súa omagen.
34:5a Virgen, Madre de Déus, por dar entendimento
34:10tan fremosa, que furtar foi un judéu a tento
34:12en sa cas' a foi deitar na cámara privada,
34:14mas o démo o matou, e foi a perdimento.
34:18a omagen foi sacar do logar balorento.
34:20a omagen quant' en si mui bõo cheiro dava,
34:23Pois que a sacou dalí, mantenente lavou-a
34:24con agua e lógu' entôn a sa casa levou-a,
34:25e en bon logar a pos e fez-lle comprimento
34:28fez i a Madre de Déus, que d' óio semellança
35Esta é como Santa María fez queimar a lãa aos mercadores que ofereran algo a súa omage, e llo tomaran depois.
35:1O que a Santa María | dér algo ou prometer,
35:8a Virgen Santa María, | que é Sennor de gran prez,
35:10ũus crérigos a França, | de que vos quéro dizer.
35:19Os crérigos, quando viron | que a eigreja queimar
35:29que depois a Ingratérra | ar passou e, com' oí,
35:32que os levass' a Bretanna, | a que pobrou rei Brutús;
35:35E u ja pelo mar ían | todos a mui gran sabor,
35:38ca viron ben seis galéas | leixar-s' a eles correr,
35:44a arca conas relicas; | e tanto que as mostrou,
35:53E o que tiínn' a arca | das relicas, sen mentir,
35:54alçou-a contra o céo, | pois foi-a alte põer.
35:56e o que tiínn' a arca | da Virgen, Madre de Déus, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
35:57lles diss' a mui grandes vózes: | “Falssos, maos e encréus,
35:58de Santa María somos, | a de que Déus quis nacer,
35:62ca a nav' estas relicas | quéren de ti defender.”
35:67fez, que a do almirallo | de fond' a cima fendeu,
35:73e apareceu-lles Dovra, | a que pobrou rei Artur,
35:79a Virgen Santa María, | Madre do muit' alto Rei,
35:82dar-vos-ei a meiadade, | e leixad' o al jazer.”
35:90que en salvo a sa térra | a podería trager.
35:95o gran tórto que fezéran | a sa Madr' Emperadriz,
35:96a que é Sennor do mundo. | E porên, par San Fiíz,
35:101que a sa Madre do nósso | demos, quis do que tevér
35:105a que fezéstes gran tórto | guardando mal vóssa fé.”
36Esta é de como Santa María pareceu no maste da nave, de noite, que ía a Bretanna, e a guardou que non perigoasse.
36:2a Sennor, que coitas nos tóll' e tempestades.
36:3E desto mostrou a Virgen maravilla quamanna
36:8que se levou mui gran tormenta, e a noit' escura
36:12os santos todos a rogar se fillaron, chamando
36:19Quand' aquest' oíron dizer a aquel sant' abade,
36:21chamaron a Virgen santa, Madre de pïedade,
36:23E dizían: “Sennor, val-nos, ca a nave se sume!”
37:9dun hóme coitado a que o pé ardía,
37:24Lógo a Santa Virgen a el en dormindo
37:25per aquel pé a mão indo e vĩindo
38Esta é como a omagen de Santa María tendeu o braço e tomou o de séu fillo, que quería caer da pedrada que lle déra o tafur, de que saiu sángui.
38:20que a franceses o querían dar.
38:24e outros que lles tragían i vinno a vender;
38:26houv' i un que começou a perder,
38:28os Santos e a Reínna sen par.
38:36houv' ant' eles e fillou-s' a culpar.
38:38ollos a catou, e começou-a mal a trager
38:48britou-ll' end' un assí que ll' houvéra lóg' a caer;
38:51e a fror que con apertados
38:56que tiínna a Madre fez ben so as tetas decer, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
38:62tan bravos, que quantos a soían ante veer,
38:78cavaleiros vẽo e ant' a eigreja decer
38:81se a pédra que me furados
38:86e a cabeça foi lóg' ant' a omagen merger,
38:88e a pédra houv' ele pela boca de render.
38:90todos, e el foi a pédra põer,
38:92ant' a omagen sôbelo altar.
39Esta é como Santa María guardou a sa omagen, que a non queimas' o fógo.
39:7Toda a noite ardeu a perfía
39:10a omagen da que foi Virgen pura.
39:14o fum' a ela, nena caentura.
39:15Assí guardou a Reínna do Céo
39:16a sa omagen, que nen sól o véo
39:20a Santa María, que sól nïente
40:32a cárcer escura
41:1A Virgen, Madre de Nóstro Sennor,
41:5En Seixons fez a Garín cambiador
41:19porque a sa mercee é mui maior (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
41:21e sempre a séu Fill' é rogador
42Esta é de como o crerizôn meteu o anél eno dedo da omagen de Santa María, e a omagen encolleu o dedo con el.
42:1A Virgen mui grorïosa,
42:6vos direi, que fez a Virgen, | Madre de Nóstro Sennor,
42:7per que tirou de gran falla | a un mui falss' amador,
42:11a majestad' ende fóra, | que estava no altar,
42:16muit' a hómẽes mancebos | mais que outro jóg' atal.
42:22quando feriss' a pelóta, | foi buscar u o põer
42:23podéss'; e viu a omage | tan fremosa parecer,
42:25daquela que éu amava, | ca éu ben o jur' a Déus
42:34e a omagen o dedo | cono anél encolleu;
42:36que diss' a mui grandes vózes: | “Ai, Santa María, val!”
42:51e el dormindo, en sonnos | a Santa María viu,
42:54Mal te nembrou a sortella | que me dést'; ond' há mestér
42:55que a leixes e te vaas | comigo a como quér,
42:58e a Virgen grorïosa | fez-lo outra vez dormir,
42:59que viu jazer ontr' a novia | e si pera os partir,
42:60chamand' a el mui sannuda: | “Mao, falsso, desleal,
42:63e vai-te comigo lógo, | que non espéres a cras;
42:70serviu a Santa María, | Madre do muit' alto Rei,
42:72deste mund' a Paraíso, | o reino celestïal.
43:8Porên dou-vos por conssello | que lóg' a Santa María
43:15E a mollér fez promessa | que se ela fill' houvésse,
43:16que con séu peso de cera | a un ano llo trouxésse
43:20a Darouca u moravan; | mas non houv' i gran tardada
43:21que lóg' a poucos de días | ela se sentiu prennada,
43:22e a séu temp' houve fillo | fremoso de gran maneira.
43:24déss' end' a Santa María | teve-o grandes sét' anos
43:27Ca u quis tẽê-lo fillo | e a cera que tiínna,
43:33que el' a Santa María | o daría, que llo déra
43:36e a madr' en ataúde | levou sig' aquel meninno;
43:39e dizend' a grandes vózes: | “A ti venno, Grorïosa,
43:47Toda a noit' a mesquinna | estev' assí braadando
43:50a quen polas nóssas coitas | róga sempr' e é vozeira.
43:51Mas, que fez Santa María, | a Sennor de gran vertude
43:52que dá aos mórtos vida | e a enfermos saúde?
43:55Quando o padr' e a madre, | que fazían muit' esquivo
43:58Entôn vẽo i mais gente | que non ven a ũa feira,
43:59por veer o gran miragre | que a Virgen demostrara
43:61que a cabo de seis días | jazendo mórto chorara
44Esta é como o cavaleiro que perdera séu açor foi-o pedir a Santa María de Salas; e estando na eigreja posou-lle na mão.
44:4averrá-lle com' a un ifançôn
44:6que perdeu a caça un séu açor,
44:19Santa María, éu venno a ti
44:33come se houvésse lóg' a prender
44:35E el entôn muit' a Madre de Déus
44:38bẽes que fazes a quen hás amor!”
45:1A Virgen Santa María | tant' é de gran pïedade,
45:2que ao pecador colle | por feito a voontade.
45:3E desta guisa avẽo | pouc' há a un cavaleiro
45:8e a todos séus vezinnos | fería e dẽostava;
45:13e per ren non perdõav' a | molléres nen a meninnos,
45:18se mercee non ll' houvésse | a comprida de bondade.
45:28e poi-ll' alçaron a mesa, | foi catar lógo correndo
45:32ante que o começasse, | door lo chegou a mórte;
45:33e os démões a alma | fillaron del en sa sórte,
45:35ca non quér Santa María | que a vós assí levedes.”
45:41e mui mal vos acharedes | de quanto a ja tevéstes;
45:42mais tornad' a vósso fógo | e nóssa alma leixade.”
45:45que esta alma fez óbras | por que a haver devemos
45:52e contou aqueste feito | mui tóst' a Santa María;
45:53ela lóg' a Jeso-Cristo | aquela alma pidía,
45:57mais tórn' a alma no córpo, | se o vós por ben tevérdes,
45:62porque a leixass' o démo | comprido de falssidade.
45:64os dïabos a cogula, | todos ant' ela fugiron;
45:72e cantando “Súrgat Dêüs” | eno córpo a tornaron
46Esta é como a omagen de Santa María, que un mouro guardava en sa casa honrradamente, deitou leite das tetas.
46:18a sa térra, e juntar
46:26feze-a lógo alçar
46:30a ía muit' e catar;
46:31pois fillava-s' a dizer
46:48foss' a mi que quér mostrar,
46:56viu dúas tetas a par,
46:62começou muit' a chorar,
47:6per que façamos érro, | porque a Déus perder
47:12da tentaçôn do démo, | a que do ben despraz.
47:18dereit' aa eigreja; | mas o dém' a saír
47:22e a Santa María | mui de rijo chamou,
47:27mas acorreu-lle lógo | a Virgen de bon prez,
47:31mas a Virgen mui santa | déu-lle con un bastôn,
48Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja herdade estava, e a déu aos frades de Monssarrad a que a el quería vender.
48:4a Virgen Santa María, | que con Jeso-Cristo ponna
48:7Monssarrat éste chamado | o logar u é a fonte
48:19Os monges, porque sentían | a sa casa mui menguada,
48:23dizend': “Ai Santa María, | a nóssa coita veede,
48:27Pois sa oraçôn fezéron, | a Sennor de pïadade
48:28fez que se cambiou a fonte | ben dentro na sa herdade
48:33déu a herdad' u estava | a fonte ond' el vendera
48:34a agu' àquele convento, | onde pois foron viçosos.
49Esta é de como Santa María guïou os roméus, que ían a sa eigreja a Seixôn e erraran o caminno de noite.
49:2a estrela guía,
49:19a que el' acorreu assí
49:37e chamand' a Madre de Déus,
49:57dereito a Seixôn levou
50:19Onde come a Déus lle devemos amor
50:20e come a Padre e nósso Crïador,
50:21e come a hóme del coita e door
50:23E a Santa Virgen, en que s' el ensserrou,
51Esta é como a omage de Santa María alçou o gẽollo e recebeu o cólbe da saeta por guardar o que estava pós ela.
51:1A Madre de Déus
51:10a gent' ên fillar cuidara.
51:18que fillaron a omagen, | por seer mais amparados,
51:23E lógo sôbela pórta | do castélo a poséron
51:24e, aorando-a, muito | chorand' assí lle disséron:
51:36e diss' a outro da vila, | que poséran por porteiro,
51:40a pórta que el serrara.
51:42e o de fóra tan tóste | houv' a baesta armada
51:47a omagen atán alte | que chegou préto da teta,
51:48por guardá-lo baesteiro, | e feriu-lli a saeta.
51:54e outrossí fez el Conde; | e deceu a térra tóste
51:59E os gẽollos ficados | aorou a magestade,
51:64que sobr' a vila deitara.
51:65Desto a Santa María | todos loores lle déron
51:66e punnaron d' a saeta | tirar, mas nunca podéron,
51:71matá-lo outro de dentro | que a omagen guardava;
51:75a pérna, mas ten
51:76na como quand' a mudara.
52Esta é como Santa María fez vĩir las cabras montesas a Montsarrat, e se leixavan ordennar aos monges cada día.
52:2a Santa María, de que Déus quis nacer.
52:5que quiso mui grand' a Grorïosa mostrar;
52:11Aquel logar a pé dun mont' está
52:15ant' a eigreja qu' en un vale jaz,
52:16e ant' a pórta paravan-s' en az
52:27E desta guisa a Madre de Déus
53Como Santa María guareceu o moço pegureiro que levaron a Seixôn e lle fez saber o Testamento das Escrituras, macar nunca leera.
53:1Como pód' a Grorïosa | mui ben enfermos sãar,
53:4vos quér' óra, que a Virgen | quis grand' en Seixôn fazer,
53:5dun meninno pegureiro, | a que os pées arder (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
53:8sa madr' éra que fïava | a lãa mui volontér,
53:10direi-ll' éu de com' a Virgen | quis no meninno mostrar.
53:12que a per poucas dos pées | os dedos non lle queimou;
53:13e a madre mui coitada | pera Seixôn o levou
53:19Depois a cabo dun ano | lle rogou que o alí
53:21“Se non quisérdes, o fógo | sei éu que verná a mi
53:22e que vos pes m' haveredes | eno cól' a soportar.”
53:26e a Seixôn de caminno | começou tóste d' andar.
53:28o pos; e lóg' o meninno | se fillou ben a dormir,
53:29e viu en vijôn a Madre | de Déus, que o foi guarir,
53:30e séu fillo Jeso-Cristo, | a que ela presentar
53:31a alma en Paraíso | foi dele. E alá viu
53:32que a Virgen a séu Fillo | mercee por el pediu
53:35E oiu mais que a Virgen | diss' a Déus esta razôn:
53:53demais, d' hoj' a trinta días | sabiades que morrerei,
53:54ca a que me mostrou esto | me quér consigo levar.”
54:9que fez a Virgen por un séu sergente,
54:13e a Santa María todo dado,
54:15E tal sabor de a servir havía
54:21fazía sempre baixada a tésta,
54:22e pois complétas e a ledaninna.
54:26peior cheirava que a caavrinna.
54:27Ca o rostr' e a garganta ll' enchara
54:30que non podía trocir a taulinna.
54:38a ourïent' onde o sól viínna.
54:41veê-lo vẽo a Virgen María,
54:44e pois tirou a sa teta do sẽo
54:50como muda penas a andorinna.
54:59a que lógo todos foron juntados
54:61e a Santa María muitos dados
54:62loores, a Estrella Madodinna.
55:4a Virgen Santa María, | pïadosa e sen sanna,
55:11comprétas e madodinnos | ben ant' a sa majestade.
55:14que a por amiga teve | un mui gran temp' en Lisbõa.
55:16entôn o crérig' astroso | leixou-a desamparada,
55:20e falou-ll' a abadessa, | que a nunca mẽos vira
55:24mas de que a non achavan | mẽos se maravillava,
55:25e dest' a Santa María | chorando loores dava,
55:27Estas loores e outras | a Santa María dando
55:30pera a sa majestade, | e como quen se razõa
55:32“Mia Sennor, éu a ti venno | como mollér que se sente
55:33de grand' érro que há feito; | mas, Sennor, venna-ch' a mente
55:36que a non lév' o dïabo | nen eno inférno arda.
55:39Quand' ela est' houve dito, | chegou a Santa Reínna
55:41e a un ángeo disse: | “Tira-ll' aquel fill' aginna
55:43Foi-s' entôn Santa María, | e a monja ficou sãa;
55:53a Virgen Santa María | que o gran tempo crïara,
55:55A monja lógo tan tóste | connoceu que séu fill' éra,
55:56e el que éra sa madre; | e a maravilla féra
55:61e loaron muit' a Virgen | por aqueste cousimento
56Esta é como Santa María fez nacer as cinco rósas na boca do monge depós sa mórte, polos cinco salmos que dizía a honrra das cinco lêteras que há no séu nome.
56:11que a Virgen foi fazer
56:12a un bon religïoso.
56:16a Virgen que non há par;
56:47mas pois, quand' houv' a morrer,
56:52a Madre do Poderoso.
57Esta é como Santa María fez guarecer os ladrões que foran tolleitos porque roubaran ũa dona e sa companna que ían en romaría a Monsarrat.
57:3nós a Santa María
57:12dos que a Virgen santa (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
57:21a Virgen, se mi ajude (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
57:25deceu a ũa fonte
57:32a eles mui correndo
57:41A dona mantenente,
57:45a Monsarrat aginna
57:76u a comer cuidara,
57:95se a Déus prazía.
57:103que nunca a crischãos
58Como Santa María desvïou a monja que se non fosse con un cavaleiro con que poséra de s' ir.
58:9e o que a Santa María praz,
58:10esso fazía sempr' a comunal.
58:13que a troux' a que s' houve de pagar
58:15con ele que se foss' a como quér,
58:16e que a fillasse pois por mollér
58:18e pos de s' ir a el a un curral
58:19do mõesteir'; e i a atendeu.
58:20Mas en tant' a dona adormeceu
58:25e o démo, que a trager i fez,
58:29e con med' a poucas xe lle partiu
58:39Esto dit', un dïáboo a puxou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
58:41por Santa María, que a sacou
58:42del, a Reínna nóbre spirital.
58:43Des que a pos fóra, disse-ll' assí:
58:48a monja, tremendo-ll' o coraçôn;
58:50que vira, foi lógo a un portal
58:62a Santa Reínna celestïal.”
59Como o Crucifisso déu a palmada a honrra de sa madre aa monja de Fontebrar que poséra de s' ir con séu entendedor.
59:6a Madre do alto Rei,
59:12que a Virgen muit' amar
59:21a Virgen Santa María,
59:22a que mui de coraçôn
59:35do logar, e a campãa
59:36se fillava a tanger
59:38e a sas hóras vĩir.
59:42a fez que se namorou
59:46a meia noite s' ergeu
59:54a Madre do Salvador,
59:55en tal que a pecador
59:57Entôn s' ergeu a mesquinna
59:60tirou a mão da cruz
59:62de rijo a foi ferir.
59:65que do cravo a semella
59:71trões o convent' a pórta
59:74a feriu pola partir
59:84donas, todas faz a faz,
59:86est' a Déus foron gracir.
61Como Santa María guareceu ao que xe lle torcera a boca porque descreera en ela.
61:6que a Madre de Déus móstra noit' e día.
61:13de seer a çapata tan ben guardada
61:16ele e outros quatro a ũa feira;
61:17e torceu-xe-ll' a boca en tal maneira
61:22u a çapata éra en romaría.
61:27Entôn a abadessa do mõesteiro
61:28lle trouxe a çapata por séu fazfeiro
62Como Santa María déu fillo a ũa bõa dona que deitara en pennor, e crecera a usura tanto que o non podía quitar.
62:2e os acórr' a gran coita sabuda.
62:3A qual acorreu ja ũa vegada
62:4a ũa dona de França coitada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
62:8que a acorreu, todo quant' havía
62:11E macar a dona de gran linnage
62:16porque a usura lle creceu atanto (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
62:17que a non podía pagar por quanto
62:20nos que fïava, porend' a concello
62:23E de coraçôn que a acorresse
62:32e foi a séu fillo con esperança,
62:34a gente da vila, qu' esteve muda,
62:38per meia a vila, de todos vïúda, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
62:41Esto fez a Virgen que ja outros bẽes (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
63Como Santa María sacou de vergonna a un cavaleiro que houvér' a seer ena lide en Sant' Esteván de Gormaz, de que non pod' i seer polas súas tres missas que oiu.
63:1Quen ben sérv' a Madre do que quis morrer
63:5por un cavaleiro a que foi guardar
63:14entrou, quand' Almançor a cuidou haver,
63:21que Sant' Estevão tod' a derredor
63:36dos séus pecados e a missa oiu
63:45mais a Santa María diz: “Sõo téu,
63:54del rei Almançor, que s' houv' a recreer.
64Como a mollér que o marido leixara en comenda a Santa María non podo a çapata que lle déra séu entendedor meter no pée nen descalçá-la.
64:2a Santa María o dev' a encomendar.
64:5Santa María, que a mollér dun infançôn
64:9e por aquesto a foi o infançôn prender
64:10por mollér, e foi-a pera sa casa levar.
64:17que m' encomendedes a alguên, ca m' é mestér
64:22e entôn vos direi a quen vos cuid' a leixar.”
64:23Outro día foron ambos a missa oír,
64:25chorand' entôn ela lle começou a pedir
64:26que lle désse guarda por que houvéss' a catar.
64:28mostrou-ll' a omagen da Virgen, Madre de Déus,
64:30sejan perdõados, se vos a outri vou dar
64:31senôn a esta, que é Sennor Espirital,
64:33e porende a ela rógu' éu, que pód' e val,
64:34que mi vos guarde e leix' a min cedo tornar.”
64:37a aquela dona? Tant' andou daquela vez
64:39E con séus amores a poucas tornou sandeu;
64:47A mollér respôs: “Aquesto de grado farei,
64:48e que a hajades quant' éu podér punnarei;
64:50e quiçai per esto a poderei enganar.”
64:53mais a dona a trouxe peor que a un can
64:57por que a dona as çapatas fillasse, mil
64:59Mais a mesquinna, que cuidava que éra ben,
64:64que a çapata ao assí se ll' aprês (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
64:67E depós aquest' a poucos días recodiu
64:68séu marid' a ela, e tan fremosa a viu
64:69que a lógo quis; mas ela non llo consentiu
64:70atá que todo séu feito ll' houve a contar.
64:74vos guardou.” E a çapata lle foi ên tirar.
65:1A creer devemos que todo pecado
65:6demandand' a outre que m' ên dé recado.
65:30mais mandaron-lle que foss' a séu prelado.
65:31E lógo que podo foi a el correndo
65:36e foi lóg' a Roma u o Papa éra
65:38El mandou-o livrar a un séu privado,
65:80a Alexandría, que come Toledo
65:85e poi-lo non achou, disso: “A Messías
65:95Dizend' aquesto, foi-s' a noite chegando,
65:100mui ben feita tod' a bóveda de pédra,
65:109polo comer, mais o hóme déu-ll' a carta
65:111E pois que a carta houve ben leúda
65:112e houv' a razôn dela ben entenduda,
65:120e a mea noite aqué-vo-los santos
65:124e ena cima do altar a sentaron
65:130vẽo ant' a Virgen muit' envergonnado.
65:135Respôs a Virgen con parávoas doces:
65:143Des i ant' a Virgen todos tres vẽéron
65:147Foi-s' entôn a Virgen pois esto foi feito;
65:152cá, pois que m' a Virgen mostrou tal vertude
65:160e méu linnage a mantev' a gran brío;
65:162me ficou end' a mi, e fui rei alçado.
65:180d' hoj' a quinze días serei sen contenda
65:185a Santa María; e pois se compriron
65:187E Santa María, a que el servira
65:189levou del a alma, ca des que a vira,
65:190en a servir fora todo séu cuidado.
65:194com' a séu sennor natural e amado,
66Como Santa María fez a un bispo cantar missa e déu-ll' a vestimenta con que a dissésse, e leixou-lla quando se foi.
66:12a do Bon Talán.
66:18E a séu déstro tragía
66:22a missa que converría,
66:24toda a outra leenda?
66:34t' hóm': “Aquesta missa di-a,
66:45nen a compra nen a venda.
66:52como a lee comenda.
66:53E pois a missa compría
66:55diss' a Virgen: “éu ir-m-ía,
67:1A Reínna grorïosa | tant' é de gran santidade,
67:13en que pan e vinn' e carne | e pescad' a todos dava,
67:29e en todos séus serviços | a el achava primeiro,
67:30dizendo-lle: “Que queredes, | sennor? A min o mandade.”
67:38per que houvéss' el a alma, | e outr' houvéss' a herdade.
67:60E ele lle contou todo, | de com' a ele vẽéra
67:73e éu te conjur' e mando | que a digas sen contenda,
67:75Entôn começou o démo | a contar de com' entrara
67:77a aquel con que andava, | a que sen dulta matara,
67:78se a oraçôn non fosse | da Madre de caridade:
68:1A Grorïosa grandes faz
68:2miragres por dar a nós paz.
68:5que fez a Madre do gran Rei,
68:12a sa combooça mortal;
68:24“A ta oraçôn ben oí;
68:25mais pero non convên a mi
68:39Assí a Virgen avĩir
69:23ll' avẽo que foi perant' a igreja
69:34a hóstïa a costume romãa.
69:35E a déstro viu estar da capéla
69:38éra que non ést' a név' e a grãa,
69:42a Virgen pïedosa e louçãa,
69:44e tirou-ll' end' un vérmen a semella
69:48e foi-s' a casa do monje privado,
69:50que ja oía o gal' e a rãa. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
69:52se foi a cas don Ponce de Minérva
69:54oe Pédr' e a orella lle mãa.”
69:56“M' ide polo que fez a meezinna,
69:58ou de Salérna, a cizilïãa.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
69:62perant' a pórta que é mais jusãa
69:65Pedro vĩir a si un hóme cão
69:66ena cabeça, e a barva cãa,
69:68a foi-o ena eigreja metendo,
69:69u viu a préto do altar seendo
69:70a Virgen, d' Elisabét coïrmãa,
69:80diss' a gran vóz: “Madre de Déus, ajuda
69:82a ta graça”, e cantou antivãa.
69:84a Santa María loores déron;
70:7‘A’ demóstra AVOGADA,
70:19‘A’ ar diz que AVEREMOS (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
71:2a Sennor que nos móstra | de como a loemos.
71:4que fez Santa María, | a que nunca demóra
71:5a buscar-nos carreiras | que non fiquemos fóra
71:9en loar muit' a Virgen, | ca un gran livr' enteiro
71:13por que veer podésse | a Madre de Messías,
71:18viu a Santa María, | com' agora diremos,
71:21Entôn a Virgen santa | alí ll' aparecía,
71:23Quando a viu a monja, | espantou-se ja quanto,
71:24mais a Virgen lle disse: | “Sól non prendas espanto,
71:27Respôs entôn a monja: | “Virgen santa, Reínna,
71:37pelo ángeo santo, | di-a assessegada-
71:45e dúas partes leixa | e di ben a terceira,
71:47Pois dit' houv' esto, foi-se | a Virgen grorïosa.
71:48E des entôn a monja | sempre muit' homildosa-
71:49mente assí dizía | como ll' a Pïadosa
71:53fez levar a sa alma | ao Céo, u visse
71:54a sa bẽeita Madre, | a que loores demos.
72Como o démo matou a un tafur que dẽostou a Santa María porque perdera.
72:6mal, en que a Déus tanger
72:17mente; ca a Déus dẽostou
72:23Déus come a fals' encréu
72:41da té(è)sta e a serviz. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
73Como Santa María tornou a casula branca que tingiu o vinno vermello.
73:2a que pód' os pecados das almas lavar.
73:8que servían a Virgen mui de coraçôn;
73:12lóg' a Santa María o ía pedir,
73:22que houv' en ũa pédra a entrepeçar.
73:40ollos, acorreu-lle lóg' a Madre de Déus
73:42vẽéron de mui lonj' a casul' aorar.
73:43Ca u vermella éra, tan branca a fez
74:6ela mui fremos' a todo séu poder.
74:11a quantos me veen?” E el diss' entôn:
74:21a omagen da Virgen, segund' oí,
74:22e punnava de a mui ben compõer,
74:29en térra; mais el lóg' a Virgen chamou,
74:35E ao gran son que a madeira fez
75:2quér a Virgen corõada,
75:7a un crérigo que éra | de a servir desejoso;
75:15mais amava Jesú-Cristo | e a sa Madr', a Reínna,
75:21E estando desta guisa, | déu a ela féver fórte,
75:22e outrosí ao rico, | per que chegaron a mórte:
75:23mais a vélla aa Virgen | havía por séu conórte,
75:30e dad' a nóssa igreja | sequér cen marcos d' arento;
75:33A mollér, a que pesava | de que quér que el mandasse,
75:42ũa moça a el vẽo | que lle trouxe tal mandado
75:48ten a mórt' há mais dun ano, | e pero non é finada.”
75:49Quand' aquest' oiu a moça | da vélla, foi-se correndo
75:50e achó-a mui coitada | e cona mórte gemendo,
75:53Quand' est' entendeu a vélla, | foi mui trist' a maravilla
75:55ven por mi' alm' e non pares | mentes a mia pecadilla,
75:60será vos de Jesú-Cristo | a sa alma demandada.”
75:66e quando foi aa chóça, | viu a que bẽeita seja,
75:70que ben entendeu que éra | a Sennor de pïadade.
75:73E pois entrou, viu a déstro | estar ũas seis donzélas
75:76outrosí nen d' alvaialde, | que faz a cara 'nrrugada.
75:78e disse a Virgen santa | ao crérigo: “Seede,
75:80como ced' a Paraíso | vaa u ten ja pousada.”
75:82a Virgen Santa María | non quis con ela no leito
75:85E pois foi maenfestada, | Santa María alçó-a
75:86con sas mãos, e tan tóste | o crérigo comungó-a;
75:87e desque foi comungada, | u xe jazía deitó-a,
75:88e disse-ll' entôn a vélla: | “Sennor, nóssa avogada,
75:93por que tanto que morreres | vaas lóg' a Paraíso
75:101Entôn o clérigo foi-se | a cas do rico maldito,
75:103e ar viu a casa chẽa, | per com' éu achei escrito,
75:106a vélla, e viu a Virgen | tan fremosa e tan crara,
75:108dizendo: “Ja levar quéro | a alma desta menguada.”
75:112E tan tóst' a mollér bõa | foi deste mundo passada.
75:113E ao crérig' a Virgen | disse que mui ben fezéra
75:116e pois aquest' houve dito, | foi-s' a Benaventurada.
75:117E enquant' a Virgen disse, | sempr' o crérig' os gẽollos
75:119e tornou-s' a cas do rico, | e houv' i outros antollos,
75:120ca viu de grandes dïabos | a casa toda cercada.
75:125E a alm' assí dizía: | “Que será de min, cativa?
75:128agora a Déus prouguésse | que foss' en póo tornada.”
75:131a Virgen Santa María, | que o tirou pelo dedo
75:139e depois, quando ll' a alma | de sa carne foi saída,
75:140levó-a Santa María; | e ela seja loada.
76:4mui maravilloso, que quis a Virgen mostrar
76:13mais sa madr' houvéra por el a perder
76:14o sen, e con coita fillou-s' a carpir.
76:16a ũa eigreja foi da Madre do que ten
76:24Quand' est' houve dito, lóg' a Madr' Espirital
76:31Quand' a mollér viü o gran miragre que fez (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
76:32a Virgen María, que é Sennor de gran prez,
77:12tornou-s' a Santa María, a nóbre Reínna,
77:14se ll' ela fezéra, mais a séu proveito
77:15parasse mentes en guisa que a guarecesse,
77:18ant' a sa igreja, pequen' e estreito.
77:20trões que ll' houve mercee a Sennor comprida
77:25mais a Santa Virgen non alongou preito,
77:31O bispo e toda a gente deant' estando,
77:34porende loaron a Virgen afeito.
78:2aquele que guarda a Virgen glorïosa.
78:5que a Santa Virgen fez, per que entendades
78:14oír érg' a súa, nen ll' éra saborosa.
78:21e de taes cousas a el o acusaron,
78:28hóm' a el dos séus, que tan tóste o fillasse
78:30e que i ardesse a carne del astrosa.
78:32mandó-o que fosse a veer se fezéra
78:38de Santa María, a Virgen precïosa.
78:40e diss': “Esta missa, a como quér que seja,
78:43Enquant' el a missa oía ben cantada,
78:44teve ja el conde que a cous' acabada
78:47e aquel hóm' éra o que a mezcra feita
78:48houvéra e toda de fond' a cima treita.
78:50se fez o caleiro a justiça fremosa.”
78:55O outro, pois toda a missa houv' oída,
78:56foi ao caleiro e disse-ll': “Hás comprid' a
78:62contou-ll' end' a hestórïa maravillosa.
79Como Santa María tornou a meninna que éra garrida, corda, e levó-a sigo a Paraíso.
79:6que fezo a Madre do Rei grorïoso,
79:13E esto fazendo, a mui Grorïosa
79:21E se esto fazes, d' hoj' a trinta días
79:29O padr' e a madre, quand' aquesto viron,
79:33A vint' e seis días tal féver aguda
79:34fillou lóg' a Musa, que jouve tenduda;
80Esta é de loor de Santa María, de como a saüdou o ángeo.
80:8acórr' a nós que somos téus,
80:16o fruito de ti, a la fé;
81Como Santa María guareceu a mollér do fógo de San Marçal que ll' havía comesto todo o rostro.
81:5que a Déus, séu Fillo Rei,
81:16ben a Gondïanda,
81:26ant' a faz con coita mortal,
81:28a Virgen aquesta
81:30ll' a carne comesta
81:35a Virgen, de coraçôn
81:37a qual
82:1A Santa María mui bon servir faz,
82:13que diss' aos pórcos: “Lóg' a derredor
82:20“Pois vós non podedes, ar leixad' a mi,
82:24e chamou a Virgen, a que nunca fal
82:27E a Grorïosa tan tóste chegou
82:37e a Virgen santa mans' e en bon son
82:38confortou o frade, dizend': “A mi praz
82:39a vida que fazes; e porende ben
82:41de fazeres quant' a ta orden convên.”
82:42Esto dito, tolleu-xe-lle d' ant' a faz.
83Como Santa María sacou de cativo de térra de mouros a un hóme bõo que se ll' acomendara.
83:2a Virgen tóst' há livrados.
83:10a un que por séus pecados
83:50chegou a días contados
83:51a Sopetrán, cabo Fita.
84Como Santa María resuscitou a mollér do cavaleiro, que se matara porque lle disse o cavaleiro que amava mais outra ca ela; e dizía-lle por Santa María.
84:9e ela a el amava | que xe perdía o sen;
84:10e do mal que dest' avẽo | vos contarei a razôn.
84:12e mais d' outra ren amava | a Virgen espirital;
84:17e ant' a omagen s' ía, | dizend': “Os pecados méus
84:25A mollér entôn calou-se, | que lle non falou mais i;
84:27Ond' avẽo pois un día | que siían a séu jantar; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
84:28e pois houvéron jantado, | começou-ll' a preguntar
84:29a dona a séu marido | muito e a conjurar
84:34A dona tornou por esto | mais negra que un carvôn;
84:39E fillou sa mollér lógo | e deitó-a, sen mentir,
84:40en séu leito e cobriu-a, | e non quiso que saír
84:41podéss' hóme de sa casa; | e a pórta foi abrir
84:43E parou-s' ant' a omagen | e disso assí: “Sennor,
84:47El assí muito chorando, | a Virgen ll' apareceu
84:49o rógo que me feziste | e a ta mollér viveu
84:52e achó-a viv' e sãa | e houv' ên mui gran prazer.
84:54a Virgen Santa María, | cantando en mui bon son.
84:56que vissen aquel miragre, | que a Reínna de prez
84:58por mellor servir a Virgen, | fillaron religïôn.
85:6demostrou Santa María, a que nunca érra,
85:8a que chagas grandes déran e pois torcillões.
85:22ar viu-a espért' estando, de que foi ben cérto;
85:26ca éu sõo a que tu e todos téus parentes
85:42mais tan tóste foi a outro gran monte levado
85:52comeres e leixares a degolar cabrões.”
85:54leixó-o; e el foi-se lóg' a un mõesteiro
85:60por que a Santa María déron ofreções.
86Como Santa María livrou a mollér prenne que non morresse no mar e fez-lle haver fillo dentro nas ondas.
86:2a Madre de Déus, se per nós non ficar.
86:9fez a Santa Madre de Nóstro Sennor
86:14o ángeo que a vẽo saüdar.
86:25mais o mar creceu e colleu-a alí,
86:27A póbre mollér, macar quis, non fogiu,
86:28ca o mar de todas partes a cobriu;
86:29e pois s' a mesquinna en tal coita viu,
86:31A mollér sen falla coidou a fĩir
86:32quando viu o mar que a vẽo cobrir;
86:35Mais a Santa Virgen que ela rogou
86:37e a súa manga sobr' ela parou
86:38que a fez parir e as ondas quedar.
86:39Pois Santa María, a Sennor de prez,
86:41con séu fill' a póbre se foi essa vez
86:42lóg' a San Miguél o miragre mostrar.
87:5quis a Virgen que non há par,
87:15a un sant' hóm' apareceu
87:16a Virgen que nos guía.
87:20começou-ll' assí a dizer:
87:28ben, com' a mi prazía.”
87:33o que ll' a Virgen nomeou
87:39e foi bisp' a pouca sazôn,
88Como Santa María fez a un físico que se metera monje que comesse das vidas que os outros monjes comían, que a el soían mui mal saber.
88:1Quen servir a Madre do gran Rei,
88:20en haver a jejũar
88:50de comer, e a rezar
88:60a Virgen de que falei,
88:64de que se fillou a dar
88:65a cada monge bocado,
88:67érg' a este que dit' hei,
88:80muit' e fillou-s' a chorar
88:89Quen servir a Madre do gran Rei,
89Esta é como ũa judéa estava de parto en coita de mórte, e chamou Santa María e lógo a aquela hóra foi libre.
89:1A Madre de Déus honrrada
89:5direi que fez a grorïosa
89:7a Reínna mui pïadosa,
89:10e a mórte chegada.
89:27Porend' a mui comprida
89:37a santivigada
89:38a benaventurada
89:45e a sa madre dada.
89:47as judéas que a guardavan
89:49da casa e a dẽostavan
89:50e “heréja” a chamavan
90:6u a Déus concebiste
90:22dada que a nós vallas,
91:1A Virgen nos dá saúd' | e tólle mal,
91:17a Saixôn lógo correndo
91:19cuidand' en todas guisas i a sãar
91:37Santa María, e a térra tremeu
91:38quando chegou a Sennor celestïal.
91:40houvéron, que a fugir
91:45a quena chama, fïando
91:49Porend' a esses enfermos nulla ren
92:2de dar lum' a queno non há.
92:4a que o lum' en si trager
92:5foi, que nos fez a Déus veer,
92:8pois lum' a un crérigo séu
92:20E porende venno a ti
92:22u a ta missa se dirá.”
92:24e a Virgen ll' apareceu,
92:31ta que a missa dita for;
92:36e lóg' a missa começou,
92:39a Virgen que é de bon prez,
93:3grav', u a pïedade
93:17E el alí estando, fillou-s' a dizer
93:23a Déus nen a sa Madre, e sempre rezou
93:27a Virgen grorïosa e diss': “Hoi mais non
93:29Quando ll' est' houve dit', a teta descobriu
93:31e tan tóst' a gafeen lógo del se partiu, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
93:32assí que o coiro houve tod' a mudar.
93:33Tanto que foi guarido, começou-s' a ir
93:35a el Santa María e o foi guarir,
94:4a Virgen María.
94:9e a emenda vĩir
94:13quis a Reínna sen par,
94:24a tesourería.
94:27tal ben a un cavaleiro,
94:29tra en que a foi fazer
94:38e a vós de coraçôn
94:51que a vida estrannar
94:60e déu a todo recado
94:61de quant' houv' a recadar,
94:66a monja e se partiu
94:70E entrou en el a medo
94:71e fillou-s' a preguntar
94:81Quand' est' oiu, a sinar
94:87foi-se pera a eigreja;
94:99que lle fezo a que ten
94:106maravilla tev', a pran,
94:107pois que a cousa provada
94:111e fillaron-s' a cantar
95Como Santa María livrou un séu ermitán de prijôn dũus mouros que o levavan a alên mar, e nunca se podéron ir atá que o leixaron.
95:4demostrou a Santa Virgen benaventurada
95:8agua do mar, u cuidou a viver sen baralla.
95:11servind' a Santa María, a Sennor comprida
95:13ca a sa mui gran mercee nunca é falida
95:14a quanto-la ben serviren, assí é sen falla.
95:34rouband' en mar quant' achavan e saínd' a térra,
95:35e quiséran-s' ir con todo. Mas a que non érra
95:36d' acorrer a séus amigos nen lles pórta sérra
95:40e quanto toda a noite éran alongados
95:50e diss': “Amigos, fól éste quen a Déus contralla.”
95:60des quand' en aquel' ermida a morar vẽéra;
95:71e a Santa María loores porên dadas;
96Como Santa María guardou a alma dun hóme bõo que se non perdesse, ca o havían escabeçado ladrões, e fez que se juntassen o córpo e a tésta e se maenfestasse.
96:4a que muito pesa de quen folía
96:8que a Virgen fez fremos' e preçado;
96:20correr lóg' a el; e poi-lo fillaron
96:24E a quarto día per i vẽéron
96:26o córp' e a tésta, ond' eles pavor
96:33foron, a tést' e o córpo juntados
96:37Respôs a cabeça: “Ja outorgamos
96:40e come dïabres a alma cuidaran (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
96:42“Mas non quis a Virgen, das outras mellor,
96:44mia alma, mais que a tésta tornasse
96:45a méu córpo, e que me confessasse;
96:52a Déus por mi e me ll' acomendedes,
97:1A Virgen sempr' acorrer,
97:7a Virgen por un hóme dun Rei
97:10que o cuidaran a fazer morrer.
97:14e con coita fillou-s' a chorar
97:16a Virgen quanto mais podo fazer.
97:21a ben léu
97:34s' e pois começou-ll' assí a dizer:
97:49e se a vóssa mercee for,
97:58fosse daquest' a verdad' enquerer.
97:67que ll' end' a verdade descobriu,
97:71a aquel hóm'. E lógo porên
98:1Non dev' a Santa María | mercee pedir
98:4a hómees e molléres | que estavan i,
98:9pero a Santa María | foi pedir entôn
98:12u faz a Virgen miragres | grandes quando quér,
98:16e entravan i os outros, | dous e tres a par.
98:17Quand' aquesto viu a dona, | fillou-s' a chorar
98:18e con coita a cativa | sas faces carpir,
98:28E sempr' ela en sa vida | a Virgen serviu
98:30ante punnou todavía | d' a Virgen servir.
99:19a quant' eles abranger
99:25das outras, e a correr
99:31a Madre do que morrer
99:33E porên s' houv' a perder
99:43e houvéron a saber
100:15a sen par | luz e verdadeira
100:17ca Déus a ti a
100:19e a querría
100:27que foss' a mía
101:1Ben pód' a Sennor sen par
101:4a un mud' a de bon prez
101:7Este fora a Seixôn
101:13ant' a Virgen, que valer
101:19trões que a gran Sennor
101:26e foi-ll' a lingua soltar.
101:30da lingu' e delas a par,
102:4a mui Santa Sennor.
102:8crérig' a dos santos Fror.
102:10mui dad' a Santa María
102:24e déu-ll' end' a séu sabor.
102:51contr' a luz déu apelido,
102:52chamand' a do Salvador
102:66a verdad' e demostrada,
102:68muit' a dos santos maior.
103:2a Paraíso irá.
103:7E porend' a Grorïosa | vedes que lle foi fazer:
103:15Tan tóste que acabada | houv' o monj' a oraçôn,
103:22Des i foi-s' a passarinna, | de que foi a el mui gréu,
103:32quando fui a aquela hórta; | u séen quen mio dirá?”
103:38E por aquesto a loemos; | mais quena non loará
103:40pois quanto nós lle pedimos | nos dá séu Fill', a la fé,
104Como Santa María fez aa mollér que quería fazer amadoiras a séu amigo con el córpo de Jesú-Cristo e que o tragía na touca, que lle corresse sángui da cabeça atá que o tirou ende.
104:6que fezo Santa María; | oíde-mio a lezer:
104:10que con gran coita houvéra | o siso end' a perder.
104:16foi-se a ũa eigreja | da Virgen espirital,
104:19E o crérigo sen arte | de a comungar coidou;
104:24ena boca e tan tóste | tirou-a end' e odeu
104:25a hóstïa ena touca; | e nada non atendeu,
104:29lóg' a ela séu amigo | e ja mais nunca partir
104:31E entrant' a ũa vila | que dizen Caldas de Rei,
104:35E a gent' entôn dizía, | quando aquel sangue viu:
104:39E pos a mão nas toucas, | e sentiu e viu mui ben
104:41“A mi non me feriu outre | senôn queno mundo ten
104:45todos a Santa María, | Madre de Nóstro Sennor,
104:46e a séu Fillo bẽeito, | chorando con gran prazer.
104:47A mollér se tornou lógo | à eigreja outra vez,
104:48e deitou-s' ant' a omagen | e disse: “Sennor de prez,
104:49non cates a méu pecado | que mi o démo fazer fez.”
104:50E lóg' a un mõesteiro | se tornou monja meter.
105Como Santa María guareceu a mollér que chagara séu marido porque a non podía haver a sa guisa.
105:5E desto fezo a Santa Reínna
105:7u apareceu a ũa meninna
105:11Quando a viu houv' entôn tan gran medo
105:16u verás méu Fill' e min faz a faz.
105:21Diss' a moça: “Sennor de pïadade,
105:23Entôn se foi lóg' a Virgen María;
105:24e a meninna ficou no lugar
105:31Diss' a moça: “Esto non é penssado,
105:35E o padr' e a madre perfïados
105:36a foron mui sen séu grad' esposar.
105:42de como a quis a Virgen guardar:
105:44nunca per ren pod' a ela passar;
105:46por que pois non houv' a trager enfaz.
105:50lle fez que a houvéra de matar;
105:51ca lle déu con un cuitél' a engano
105:55que quantos físicos houv' end' a Pisa
105:56non lle podéron a chaga serrar.
105:62a séu marido a foi comendar,
105:72a que o marido fora chagar
105:74ca a teta déstra lle foi queimar.
105:85ll' apareceu a Sennor das reínnas
105:86e começou-a muit' a confortar
105:98Entôn a ergeu e foi-a levar,
105:102e a viron fôrona espertar
106:3a pesar da Grorïosa.
106:13en salv' a mui Precïosa.
106:16mais fôronos a prender
106:24E diss' a séu compannôn:
106:27a Seixôn
106:33ant' a noite lubregosa.
106:35a séu compannôn contou
106:38end' a Virgen pïedosa.
106:40“Per quant' éu a vós oí,
106:42se mi a mi
106:46A guarda, quand' esto viu,
106:48a cárcer mui tẽevrosa
106:53houv' a Virgen sospeitosa,
107Como Santa María guardou de mórte ũa judéa que espenaron en Segóvia; e porque se acomendou a ela non morreu nen se firiu.
107:4fez en Segóvi' a cidade
107:5a Madre de pïedade,
107:9e a esfalfar levada
107:14quen daquí a caer há,
107:22val a mi, ca mestér m' há.
107:27Os judéus que a levaron
107:28na camisa a leixaron
107:29e lógo a espenaron,
107:35jus' a pé dũa figueira,
107:39bẽeita a Grorïosa,
107:52a batiçou mantenente;
107:55a séu Fillo grorïoso
108:5que avẽo a Merlín
108:9como disséron a min,
108:11E começou a falar
108:25O judéu a perfïar
108:32Merlín muit' a assannar
108:44a este da falssa lei
108:54que a judéa pariu;
108:65a séu padre Caïfás,
109:2ant' a Virgen que a Déus foi parir.
109:4ant' a de que Déus quiso nacer;
109:8que fez a Virgen que non há par
109:16quand' a vista do logar chegou,
109:38quando houvéron do hóm' a saír.
109:40a Santa María, que sabor
110:2que pera a loar tempo nos fal e vida.
110:4a que fez porque Déus a sa carne sagrada
110:14de 'scriver, ficar-ll-ía a maior partida.
111Esta é como un crérigo de missa que servía a Santa María morreu no río que ven por París; e a tercer día ressocitó-o Santa María e sacó-o do río.
111:2a Virgen que nos mantên.
111:10a mui comprida de sen.
111:13a lussuria tan deitado,
111:35Mais a Madre do honrrado
111:36Jeso-Crist' a séu chamado
112Como Santa María guardou ũa nave que ía carregada de triígo que non perecesse, e sacó-a en salvo ao pórto.
112:2a Virgen, estrela do mar.
112:14que a quis en salvo guïar.
112:18querendo-s' a nav' afondar.
112:23en un batél a gran pẽa,
112:24ca viron a nave chẽa
112:28ca a nav' éra abérta;
112:38u a viron sãa estar.
112:41e a Virgen porên muito
112:42começaron lóg' a loar.
113Como Santa María de Monsserraz guardou o mõesteiro que non feriss' a pena en ele que caeu da róca.
113:6qu' en Monssarraz fez a Virgen | e que ben parece hoj' i, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
113:9Esta caeu en tal guisa, | se a Déus leixasse vĩir,
113:10que podéra a eigreja | toda tan tóste destroír;
113:13de sa Madre grorïosa, | a Reínna esperital;
113:14porên desvïou a pena | en tal guisa que non fez mal,
113:17Mai-los monges, que cantavan | a missa da Madre de Déus,
113:24e a Virgen e séu poder.
113:27a Monssarraz, e han prazer
114Esta é dun mancebo a que séus ẽemigos chagaron mui mal de mórte, e sa madre prometera-o a Santa María de Salas, e foi lógo guarido.
114:1A que sérven todo-los celestïaes
114:5gran fïança en ela e a servía
114:9a Santa María e por el rogava
114:15Quand' oiu aquesto sa madr', a mesquinna,
114:18a sa cas' e pos-lo en ũus portaes.
114:21e atou-llas lógo ben todas a eito
114:26ca xe sóe ela a fazer de taes
114:31Ante que a alva do día chegasse
114:32diss' el a sa madre que o desatasse,
114:38e mais a aqueles que lle son leaes.
114:40e foron a Salas e alá contaron
114:42a Virgen por est' e loarán ja maes.
115:13filla a Grorïosa
115:18a do mui bon talante
115:34ca sen érr' a
115:41a cada ũu déron.
115:46Mais o dém', a que pesou
115:66A mollér chorand' entôn,
115:67a que muito pesava,
115:75que a Déus pesaría.
115:83a britar sa promessa,
115:97a mollér foi encinta
115:101negro nen que a tinta
115:110a sa madre, sen falir,
115:116A madre con gran pesar
115:118começou lóg' a chorar
115:137a ele mantenente
115:165a térra d' Armenía.
115:168chegou a el e lle déu
115:169a carta que tiínna
115:201a ermida sagrada
115:215que a toda cobría.
115:230El diss': “A do bon talán
115:235a ti com' el querría.
115:241e a ta alma sãa
115:246O ermitán ant' a luz
115:257a missa começaron;
115:260tant' a redor do covil,
115:266Com' a hestórïa diz,
115:270viron a Emperadriz
115:277a Virgen, com' oístes,
115:289s' houv' a tornar pedindo
115:293u a Paz acabara,
115:298que a Reínna cortês
116:2a que Madr' é do lume.
116:5que quis a Virgen mostrar
116:14de grado a servía;
116:35a un séu sergent' assí,
117Como ũa mollér prometera que non lavrasse no sábado e per séu pecado lavrou, e foi lógo tolleita das mãos; e porên mandou-se levar a Santa María de Chartes, e foi guarida.
117:6per que a Santa María houvésse sannuda.
117:8a sossacou o dïabo, que lle fez camisas
117:15Mais que vissen a vingança judéus e crischãos
117:22a trouxéron, porque dos santos foss' acorruda.
117:27per toda aquela térra, que os que a viran
117:29déron graças aa Virgen, a que sempr' ajuda
118:4que fez a Virgen, per com' aprendí,
118:17con méu marido; mas a ti irei
118:18que a téu Fillo rógues que dos séus
118:31Tan tóst' a madre foi sigo levar
118:32séu fill' a Salas, e ant' o altar
119Como Santa María tolleu un joíz aos dïáboos que o levavan e tornó-o a sa casa e disse-lle que se mẽefestasse, ca outro día havía de morrer.
119:4fillaredes, que a Virgen fezo en Espanna
119:9mui gran mannãa jantando e cẽand' a nõa,
119:22mandou fillar a séus mees lanças e escudos, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
119:33En esto chegou a Virgen Santa verdadeira,
119:51Poi-l' aquesto diss' a Virgen, en un mui bél chão
119:53a sa casa, e envïou polo guardïão
119:56E outro día morreu como ll' a Virgen disse;
119:57e u quis Déus que ll' a alma do córpo saísse,
119:58os ángeos a levaron nóbres e temudos.
120:2a Virgen que nos mantên.
120:9e mais d' outra ren a amarán,
121Esta é dun miragre do cavaleiro que fazía a guerlanda das rósas a Santa María.
121:1De muitas maneiras busca | a Virgen esperital
121:4amostrou mui gran miragre | a Sennor de todo prez
121:10a guerlanda toda delas, | e que lla fezéss' atal.
121:12que a guerlanda das rósas | no tempo delas mui ben
121:13fazía, e a põía | na sa omagen; des ên
121:14a ela s' acomendava, | que aos séus nunca fal.
121:19que mui ben encavalgados | viínnan; mais, a la fé,
121:21fraco en que cavalgava. | E deceu dele a pé
121:24a Virgen que lle valvésse. | E ela valeu-ll' entôn;
121:30non houvéron d' ir a ele, | e disséron lóg' atal:
121:31“Tornemo-nos daquí lógo, | pois esto non praz a Déus
121:37e faz con el a guerlanda | e é sa ajudador,
121:38que assí nos desfaría | ben com' a agua o sal.”
121:40nulla ren, nen sól a dona, | nen da guerlanda sentiu
121:43E porên, se a amava | ante, depois la amou
121:45e con quantos a loavan | sempre muito a loou,
122:4que en Toled' a Virgen fez alí
122:5na sa capéla, e creed' a mi
122:8da Santa Virgen u ficou a fé,
122:14a pintou toda, o córp' e a faz.
122:15A este Rei ũa filla naceu
122:16que a Santa María prometeu,
122:20a fez pera às Ólgas a levar
122:23toda a noite sa ama levou,
122:24ca de dóo a matar-se cuidou;
122:25e a sa madre lógo o contou,
122:26e ela fez como a quen despraz
122:28foi-a fillar e diss' assí: “Pois non
122:29quis a Virgen, a que te dei en don,
122:35A todos da capéla fez saír,
122:37e as donas fillaron-s' a carpir,
122:41que me dará a Madre do bon Rei
122:45a meninna, e as pórtas abriu
122:46e fillou-a nos braços mui vïaz,
123:2valrrá muit' a quen en ela ben crevér.
123:4valrrá muit' a quen de mal coitado for,
123:8a un frade mẽor, que de meninnez
123:20a coor mui negra lógo se cambiou
123:21e a faz mui branca toda se tornou
123:23Mas a pouco rato houve de finar, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
123:29Porend' a dous frades o fez Déus vĩir
123:36de Santa María, a que nunca fal
123:37aos que a sérven e sempre lles val
123:39Assí fez a mi, esto sabede ben,
123:40déu-me logar bõo qual a mi convên;
124:12que a jajũou gran tempo. | Mas porque foi a Xerez
124:13e a Sevilla quand' éran | de mouros, mais dũa vez,
124:17E ferindo-o, chamava | a Reínna sperital,
124:19a aqueles que se fían | en ti mui de coraçôn,
124:27un crérigo mi aduzede, | a que diga quanto fix
124:30servir a Santa María, | a que nunca falirá
124:31nen fal aos que a sérven.” | E dizend' esto, morreu;
124:33E des que foi mórto, lógo | a hóra embarveceu,
124:37Esto fez Santa María, | a Sennor que nos mantên,
125Como Santa María fez partir o crérigo e a donzéla que fazían voda, porque o clérigo trouxéra este preito pelo démo, e fez que entrassen ambos en orden.
125:8e rezava por aquesto | a sas hóras cada día.
125:11ũa donzéla fremosa | a maravilla, com' oí,
125:12que a Virgen, de Déus Madre, | mui de coraçôn servía.
125:14per que do démo guardada | fosse; e a Virgen porên
125:16sempr' en mi a voontade, | e guarda-te de folía.”
125:19que en toda-las maneiras | provou de a vencer; mais non
125:23com' éu a donzéla haja | lógu' esta noit' en méu poder;
125:26e foron aa donzéla | e andaron-ll' a derredor;
125:27mais nada non adobaron, | ca a Madre do Salvador
125:28a guardava en tal guisa | que ren non ll' empeecía.
125:32que o que a enganasse | mui mais ca nós sabería.”
125:34que ar tornaron a ela, | e un deles tan muit' andou
125:35que a oraçôn da Virgen | lle fezo que se ll' obridou;
125:38e hoi mais de a haverdes | tenno que non será mui gréu.”
125:40e fais-me como a haja, | senôn, lógo morrería.”
125:41E o démo tornou tóste | e feze-a lógu' enfermar,
125:43que séu padre e sa madre | a querían porên matar;
125:46que a poucas d' amor dele | lógo se non enssandeceu,
125:47ca o démo, de mal chẽo, | en tal guisa a encendeu
125:48que diss' entôn a séu padre | que lógo se casaría
125:49con aquel crérigu'. E disse | a sa madre que manamán
125:63Porque pelo démo fora, | a Madre do muit' alto Rei
125:67obridou-xe-lle a nõa; | mais la Reínna de gran prez
125:68fezo que a sa eigreja | fosse, como ir soía.
125:69E u estava rezando, | pareceu-ll' a Madre de Déus
125:76mais leixa esta loucura | e tórna-t' a crerezía.
125:81Foi-s' entôn a Virgen santa | aa donzéla, alí u
125:85A donzéla disse lógo: | “Sennor, o que vos aprouguér
125:87com' o leixarei?” (diss' ela). | Diss' a Virgen: “Há-che mestér
125:89A novia s' espertou lógo | chorando, e esto que viu
125:91que lógu' en un mõesteiro | a metessen, per com' oiu
126:2e de door a Virgen sen falir. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
126:4Santa María, a Sennor de prez,
126:5a un hóme de chaga que lle fez
126:7Ca a saeta ll' entrara assí
126:11E con tẽaces a ían fillar,
126:29que a loaron, ca en ela jaz
127Esta é como Santa María non quis que entrasse na sa eigreja do Poe un mancebo que déra a sa madre un couce; e el, pois viu que non podía entrar, cortou o pée, e depois sãou-o Santa María.
127:2que pois ela non llo haja | con ben a galardõar.
127:4a Virgen Santa María | na eigreja do Poi fez (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
127:8dentr' en séu córpo sa madre, | e do pée a feriu
127:12E a Virgen, de Déus Madre, | que aos coitados val,
127:13déu-ll' entôn a el por esto | de door un tan gran mal,
127:16en gẽollos a sa madre | e que lle pediss' en don
127:19E a madr' entôn chorando | tan tóste lle perdõou
127:22a Virgen Santa María, | e houv' entôn a ficar
127:23fóra, e entrou a madre. | E a gente a veer
127:35dizendo: “Santa María, | Sennor, pois que vin a ti,
127:39E sonnou que a omagen | lle diss'. “Aquesto farás:
127:40filla o de téu fillo, | e non espéres a cras, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
127:43A mollér de sonnar esto | houv' ende mui gran sabor,
127:44e pois espertou fez lógo | como ll' a bõa Sennor
127:48houvéron e ar loaron | muito a que tanto ben
128:2que u quér que a el achen, | ela con el é achada.
128:5a un vilão que éra | d' abellas cobiiçoso,
128:8e foi pedir a conssello | a ũa vélla sorteira
128:13a comoiôn ena boca | tẽede sena passardes
128:15mas guardade-a na boca | o mellor que vós podérdes;
128:16des i de vóssas colmẽas | escolled' a que quisérdes
128:17e ensserade-a dentro; | e se vós esto fezérdes,
128:19O vilão crev' a vélla | e fez todo séu mandado;
128:23e abriu aquela lógo, | u a hósti' ensserrara,
128:28que serrou lóg' a colmẽa | e aa eigreja quanto
128:33foi con el, e na colmẽa | viu a Virgen mui comprida
128:35Quand' esto viu, tornou lógo | e fez chamar a concello
128:38é dos santos e do mundo, | e a trouxéssen honrrada.
128:40na colmẽa a mui santa | Virgen e com' abraçava
128:41a séu Fillo Jesú-Cristo, | e mui mellor odor dava
128:43Lóg' a colmẽa levaron | as gentes que i vẽéron,
128:44con procissôn e cantando; | e depois que a poséron
128:47foi a Virgen con séu Fillo, | a nóbr' e Santa Reínna.
128:49e pois conssagrou o préste | a hóstïa que tiínna,
128:50non acharon na colmẽa | érg' a hóstïa sagrada,
128:52mui sãa e mui fremosa, | como x' a Déus guardar quiso
128:53con sa Madr' a Virgen santa, | Reínna de Paraíso.
129:2sãar pód' hóm' a de ben mui comprida.
129:3Dest' a un hóme que de Murvédr' éra
129:4mostrou a Virgen maravilla féra
129:7E a saeta assí ll' acertara
129:13e a Salas prometeu oferenda
129:15E lógo mandou a saeta fóra
129:18des que a saeta ên foi saída,
129:23loand' a Virgen santa grorïosa,
129:28a Santa María loores déron
129:30de fazer lóg' a ela sa vĩida.
130:28enquant' éu viva, e a loarei
131:2hóm' a que a Virgen non póss' acorrer.
131:4haveredes, direi que fez a Sennor,
131:5a Madre de Déus, por un emperador;
131:10ond', éra ben casad' e a séu prazer.
131:12ela a Virgen amava mais d' al ren;
131:13por esto fez a ambos Déus atal ben
131:21e a cóva lógo per meo quebrar
131:26mas cuidou sen falla lógu' i a morrer.
131:28Con gran dóo foi ant' a Sennor de prez,
131:29a Madre de Déus, e sempre dessa vez
131:31que a alma del houvésse salvaçôn.
131:36que en tod' ess' ano a comer lle déu
131:37ao Emperador a Madre do séu
131:40a estar con el e se del non partir
131:44e que te faz' óra, a Emperadriz,
131:45ta mollér, mio róga, a bõa fiíz,
131:46a que o tu deves muito gradecer.
131:53a Santa María, que lle descobriu
131:56e à Emperadriz, a que nunca ja
131:60e tirou a térr' e a pena fendeu;
131:63E quando o viron, déron end' a Déus
131:68lle déra a Virgen quanto lle mestér
131:70diss' el, “id' a ela graças ên render.”
132Esta é como Santa María fez ao crérigo que lle prometera castidade e se casara que leixasse sa mollér e a fosse servir.
132:10Ca toda a fremosura
132:14contra a desta; e dura
132:19a un crérigo fremoso
132:28dela a súa guardava
132:29e ant' a sa Magestade
132:44mais a el non lle prazía.
132:61en que houv' a ser grãado (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
132:63e dos que a séu chamado
132:80e a Virgen escolleita
132:83mente a el vẽo lógo
132:93a mi, que amor ti havía? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
132:102foi-s' a mui Santa Reínna;
132:104lle ficou end' a espinna.
132:109a Virgen, que lle disséra
132:122Ca pero a gran beldade
132:123dela fez que a quisésse
132:126a Virgen de pïadade
132:130e leixou a gran requeza
132:133por servir a que senlleira
132:138E a Virgen que nos valla,
132:139quando ll' a alma saída
133:4en Élch' a Madre do que nos comprou
133:11Aquesta meninna foi a bever
133:17a foi deitar e loar, outra vez
133:18a changiu, dizend': “Os pecados méus (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
133:21e ũu foi a pístola rezar
133:23A madre nunca de chorar quedou;
133:24e poi-lo prést' a sagra começou,
133:25a meninna tan tóste se levou
134Esta é como Santa María guareceu na sa eigreja en París un hóme que se tallara a pérna por gran door que havía do fógo de San Marçal, e outros muitos que éran con ele.
134:1A Virgen en que é toda santidade
134:4a Virgen María
134:22a Virgen comprida,
134:26entrou na eigreja a de gran bondade.
134:27E a ir-se fillou
134:38e a Santa María loores dade.”
134:44ca non cabían dentr' end' a meadade.
134:62que seja com' ant' éra e a juntade.”
134:64a mui pïadosa,
134:65e lóg' a pérna viu
135:3o que a Virgen fillar
135:10o que a Virgen fazer
135:12de Bretanna a Mẽor
135:35e a moça foi pedir
135:48sa filla e a casou
135:51a que a moça contou
135:60por haver a Déus pagado.”
135:66querí' a séu padre mal.
135:83érg' a quen m' ela dará;
135:89Quand' est' oiu, “a la fé”,
135:97a un séu hóme, “vai, tól
135:98ll' os férros a est' e pról
135:103Outro día ant' a luz,
135:112E tan tóst' a Monpeslér
135:126e dissémos, a Fiíz
135:136novio a novia en solaz; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
136:3Desto direi un miragre que a Grorïosa
136:6por que prendeu porên mórte a mui gran viltança.
136:13de sa companna jogavan ant' a Majestade
136:21e eno côved' a pédra fez-ll' un furadinno,
136:24lógo foi por séu mandado a mollér fillada,
136:26desta guisa a sa Madre quis Déus dar vingança.
136:27Des i el Rei a omagen ben guardar mandava,
136:28e o pintor dessa vila toda a pintava;
137Como Santa María fez seer casto a un cavaleiro que soía seer mui luxurïoso.
137:4a un cavaleiro que éra séu, non allẽo, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
137:12nen sa Madr', a Virgen santa, se lle non fezésse
137:15a que s' ele noit' e día sempr' acomendava
137:23El en tal coita vivendo, a mui Grorïosa,
137:31a pecad' e a mentira e a falssidade.
137:32Porên sãou a Reínna de gran pïadade
137:41Esto fez a Virgen santa pera sig' havê-lo,
138Como San Joán Boca-d' Ouro, porque loava a Santa María, tiraron-ll' os ollos e foi esterrado e deitado do patrïarcado; e depois fez-lle Santa María haver ollos, e cobrou per ela sa dinidade.
138:1Quen a Santa María de coraçôn
138:3Ca o que a de voontade rogar
138:14sacaron-ll' os ollos a gran traïçôn.
138:25chamou lóg' a Reínna esperital,
138:26a que chaman sempr' os que coitados son,
138:31Pois esto dit' houve, a do bon talán
138:40Entôn a Virgen d' ant' ele se tolleu;
138:44tragía sas mãos come a quen praz
138:49a Virgen e disse: “Desto se pagou
138:52como a sa carne mui nóbre convên;
139:6a que nos guía
139:13a sa eigreja
139:20a quen lle praz.
139:36diss' a séu Fillo: “Di-lle sen tardar
139:45Quand' esto diss', a omagen de Cristo
139:56a Déus vïaz.
140:1A Santa María dadas
140:3Loemos a sa mesura,
140:7Loemos a sa nobreza,
140:19Loando-a, que nos valla
140:22e do dém' a denodadas.
141Como Santa María acorreu a un monge séu que a servía e que ficava os gẽollos cada que ementavan o séu nome na eigreja e beijava a térra.
141:11E a térra beijava u esto fazía,
141:16e a carn' e os nembros tant' enfraquecendo,
141:21e a dous monges disse: “Hoi mais aguardade
141:26e chamou a Virgen; e lógu' i foi vĩida,
141:37do tempo; mas a Virgen por séu cousimento
141:39a sa mercee fosse de tan gran vertude
142:2a Virgen a quen fía en séu ben.
142:5a un hóme que morrera, ben sei,
142:11Ca pero a garça muito montou,
142:12aquel falcôn tóste a acalçou
142:13e dun gran cólbe a à lle britou,
142:17por que houvéran a garç' a perder.
142:19que entre pola garça e a mi
142:20a traga lógu' e aduga aquí?”
142:25e aa garça foi e a prendeu
142:29Mai-la agua o troux' a derredor
142:31Ca a força d' agua assí o pres
142:33mas el chamou a Virgen mui cortês,
142:35E todos a chamaron outro tal,
142:37ca non querrá a Madr' esperital
142:40el Rei dizía: “non ést', a la fé;
142:44o fez a Virgen do río saír
142:47E foi-a dar lóg' al Rei manamán,
142:48que bẽeizeu muit' a do bon talán
143:2a Déus por Santa María,
143:12a gent' ên toda quería.
143:22est' a Déus e a sa Madre servir
143:24a chuvia lógo verría.
143:25Porên cada ũu com' a mi vir
143:27querrá a Virgen que Déus foi parir,
143:35e diss': “A esta gente faz sentir,
143:38E lóg' a gente fillou-s' a rogir
143:40cada ũa a perfía.
143:41Entôn a Virgen as nuves abrir
144:5Santa María, a Virgen sen par,
144:7a hómees, bõos e de creer.
144:25ant' a casa do que vos dixe ja
144:34a ele polo ferir mui felôn,
144:38a Santa María, e non faliu
144:46de cas séu compadr', a que non foi mal
144:49nunca depois a null' hóme mal fez
145Como San Joán, patrïarca de Alexandría, déu quant' havía a póbres en ũu ano caro.
145:9este muit' amava a Santa María
145:11ũas a mesquinnos, enfermos, coitados,
145:12e outras a póbres muit' envergonnados,
145:28foi oír a missa da que sempre seja
145:45e cantand' a missa, diz: “Se Déus me parca,
145:57loando a Virgen que é nóss' escudo
146Como Santa María guareceu a un donzél, fillo dũa bõa dona de Brïeiçôn, que ía en romaría a Santa María d' Albeça e topou con sus ẽemigos na carreira, e sacaron-lle os ollos e cortaron-lle as mãos.
146:2a Santa María o séu,
146:7a hómees bõos contar,
146:19e sabía-a defender
146:22a Reínna esperital
146:32a sa casa quería ir
146:35a Madre de Nóstro Sennor
146:61que a Albeza dessa vez
146:63que a Santa Virgen de prez
146:76a Albeza foi de randôn
146:79disse: “Sennor a que despraz
146:82porend' a Déus, téu Fill', u sé
146:95lóg' a Santa Emperadriz,
146:98pequenos a aquel donzél,
147Como ũa mollér póbre déu sa ovella a guardar a un ovelleiro, e quando ao trosquïar das ovellas vẽo a vélla demandar a súa e o ovelleiro disse que a comera o lobo, chamou Santa María de Rocamador, e a ovella braadou u lla tiínna o ovelleiro asconduda e disse: “ei-me acá, ei-m' acá.”
147:1A Madre do que a bestia | de Balaam falar fez (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
147:5que a de grado servía
147:13e foi-a dar a guardar
147:14a un pegureir' aginna;
147:16foi ên demandar a lãa | pola vender por séu prez.
147:18a ovella ascondeu
147:20diss': “O lobo a comeu.”
147:21A vélla por mentiroso
147:25a mia ovella me dá,
147:28du jazía a astrosa
147:31E a vélla mui festinno
147:35a cóstas séu velocinno;
147:36a Rocamador chegou,
147:37dizend': “Esto fez a Virgen | que sempre teve belmez.”
148:25mas guardó-o a Virgen | que sól non lle chegava
148:32o guardara de mórte | a Sennor verdadeira;
148:34e loaron a Virgen | que faz miragres taes.
149Como un préste aleimán dultava do Sagramento do Córpo de Déus e rogou a Santa María que lle mostrasse ende a verdade; e Santa María assí o fez porque éra de bõa vida.
149:1Fól é a desmesura
149:3a Hóstïa sagrada
149:6a Hóstïa ser carne, | pois que Déus quis a nóssa
149:15assí que a sa missa | cantava cada día;
149:17Dest' a Santa María, | cada que el cantava
149:22na missa, e sagrara | a Hóstïa dultando,
149:24viu a que de Déus Madre | foi per sa gran cordura,
149:26E macar éra béla, | foi-ll' a el espantosa,
149:28se a Hóstïa tẽes, | dá-mia por ta mesura.”
149:31a Hóstïa que sagras, | de que non és creente
149:32porque a ti semella | que de pan há fegura.
149:36lle déron desonrrada | por dar a nós folgura.
149:49Quando ll' est' houve dito, | viu a Hóstïa lógo
149:50e comeu-a chorando | aquel préste moógo;
149:51des i non viu a Virgen, | mais disse-ll': “éu te rógo,
149:53e que veja no Céo | a ta face velida.”
149:55foi tal, que pois ll' a alma | do córpo foi saída,
150:1A que Déus ama, amar devemos;
150:2a que Déus preça e nós precemos,
150:3a que Déus honrra, nós muit' honrremos;
150:5Non houv' a outra tal amor mostrado
150:6com' a esta, pois el quis ensserrado
150:9Preçou-a mais d' outra ren que fezésse,
150:13Honrrou-a tanto, per que é chamada
150:16e a par dele sée todavía.
150:19que róg' a el que nóssos érros vee,
151:1Sempr' a Virgen, de Déus Madre, | busca vías e carreiras
151:3Dest' un fremoso miragre | vos direi que fez a Virgen, | Madre de Déus grorïosa,
151:4por un crérigo que muito | a honrrava; mais fazía | sa vida lussurïosa
151:9porque non podéss' o démo | levá-lo a sas barreiras
151:10e que sempr' a Virgen santa | oísse as sas pregueiras.
151:11Mas ũa noite ll' avẽo | que a ũa barragãa | súa foi, que ben quería,
151:13a eigrej' e os altares | e reluzir as vidreiras;
151:15Outra vez tornou a ela, | e ela lle preguntava | porque a assí leixara.
151:16El respôs: “Porque da Virgen | bẽeita, Santa María, | a sa eigreja catara;
151:18que a eigreja non póssa | veer nen sól end' as beiras.”
151:20E pois que foron deitados, | vẽo un vento tan fórte | que as abriu a desóra;
151:21e viu lógo a eigreja, | lampadas e lumeeiras.
151:22E foi-s' e leixou a dona | con todas sas covilleiras,
151:28e sospeitavan o monge. | Mas a Virgen, de Déus Madre, | o livrou ben daquel preito;
151:32aa Virgen, de Déus Madre, | contra el se levantava, | veendo-a essa gente.
151:33E muit' a Virgen loaron, | que non houve companneiras
152:1Tantas nos móstra a Virgen | de mercees e d' amores
152:9fïava e muitas vezes | a saüdaçôn dizía
152:13ca a alma conssellava | que fezésse dest' emenda,
152:14mas a carne non quería | que leixasse séus sabores;
152:15el estand' en tal perfía, | pareceu-ll' a Grorïosa
152:19U a viu o cavaleiro, | foi con medo espantado
152:26per que irás a inférno, | que é chẽo d' amargores.”
152:27E pois ll' houv' aquesto dito, | a Virgen lógo foi ida;
152:29per que quando do séu córpo | a sa alma foi partida,
152:30foi u viu a Virgen santa, | que é Sennor das sennores.
153Como ũa mollér de Gasconna, que desdennava a romaría de Santa María de Rocamador, disse que, se a alá non levass' ũa séla en que siía, que nunca iría alá.
153:2a Santa María,
153:11a Rocamador, que d' i
153:14muito a coitava
153:25se m' a séla non seguir
153:31a séla ligeiramên
153:40dela lóg' a séla
154Como un tafur tirou con ũa baesta ũa saeta contra o céo con sanna porque perdera, e cuidava que firiría a Déus ou a Santa María.
154:1Tan grand' amor há a Virgen | con Déus, séu Fill', e juntança,
154:2que porque i non dultemos, | a vezes faz demostrança.
154:4a Virgen Santa María | contra un tafur astroso
154:10que de Déus e de sa Madre | cuidou a fillar vingança.
154:15E pois armou a baesta, | disse: “Daquesta vegada
154:16ou a Déus ou a sa Madre | darei mui gran saetada.”
154:17E pois que aquesto disse, | a saet' houve tirada
154:20fillou-s' a jogar os dados | con outro séu companneiro.
154:21Entôn deceu a saeta | e feriu no tavoleiro,
154:28e que o sang' a saeta | ben do céo adusséra,
154:33E assí passou sa vida; | e quando vẽo a mórte,
155Como un cavaleiro d' Aleixandría foi malfeitor, e quando vẽo a vellece, repentiu-se e foi a un santo ermitán confessar-se; e el disse-lle que jajũasse, e o cavaleiro disse que non podía.
155:1Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar,
155:2acórre Santa María | a quena sabe rogar.
155:10quena ama e a sérve | e sabe en ela fïar.
155:13mais pois vẽo a vellece, | sentiu-se por pecador
155:14e foi a un hóme santo | séus pecados confessar.
155:15El déu-lle por pẽedença | que a Ultramar roméu
155:27Mas foi-se lóg' a un río | que corría préto d' i,
155:28ar fugiu-lle lóg' a agua, | per quanto éu aprendí;
155:33que ll' o ermitán mandara; | e fillou-s' a comedir
155:36se a serviss' e posésse | en ela séu coraçôn;
155:39E disse-lle: “Sennor, róga | a téu Fillo, se te praz,
155:40que a mi fazer non queira | o que a beschas non faz
155:41nen a aves.” E aquesto | dizía chorand' assaz,
155:42e a séu pichél catando, | houv' ên dúas a chorar
155:45que ao ermitán foi lógo | e diss': “A Sennor de prez, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
155:49loou muit' a Virgen santa, | de Déus Madr' e Manüél,
155:50e fez per toda a térra | este miragre mostrar,
155:51de que foi Santa María, | a Sennor espirital,
156Este miragre fez Santa María en Cunnegro por un crérigo que cantava mui ben as sas prosas a sa loor, e prendêrono heréges e tallaron-ll' a lingua.
156:1A Madre do que de térra | primeir' hóme foi fazer
156:2ben pód' a lingua tallada | fazer que póssa crecer.
156:6a Madre do alto Rei
156:7por un crérigo, que foran | a furt' heréges prender
156:13a lingua ben na garganta, | cuidando-o cofonder,
156:15Pois que ll' a lingua tallaron,
156:26houvéra muitas vegadas, | e fillava-s' a gemer.
156:29a Cunnegro, e entrando
156:31e oiu como cantavan | vésperas a gran lezer
156:35E lóg' a da gran bondade
156:43e a Virgen porên todos | fillaron-s' a bẽeizer,
157Como ũus roméus ían a Rocamador e pousaron en ũu burgo, e a hóspeda furtou-lles da farinna que tragían.
157:1Déus por sa Madre castiga | a vegadas ben de chão
157:3E daquest' un gran miragre | mostrou a ũus roméus
157:4que a Rocamador ían, | que de sa Madr' éran séus,
157:6mais a sa hóspeda foi-lles | mui maa de cabo são.
157:12e depois que s' eles foron, | lóg' a fazer se fillou
157:13feijóos ben come eles; | mais o démo a torvou,
157:16a come lle sabería, | pela boca o chantar
157:21E ela, quando viu esto, | a Rocamador foi-s' ên
157:22rogar a Santa María, | u acha todo crischão
158:1De muitas guisas los presos | sólta a mui grorïosa,
158:12aqué ven Santa María, | a Madre de Jesú-Cristo, | que as prijões quebranta,
158:18ment': “A Rocamador vai-te | e passa ben per Tolosa.”
158:19E el moveu atán tóste | e foi-se quanto s' ir pude | como ll' a Santa Reínna
158:21ca o non guïou a Virgen | per carreira pedragosa
158:22a Rocamador, sa casa, | mas per chãa e viçosa.
158:26fora, per que mui loada | foi porend' a Precïosa.
159Como Santa María fez descubrir ũa pósta de carne que furtaran a ũus roméus na vila de Rocamador.
159:5a ũus roméus que foron | a Rocamador orar
159:10que a séu Fillo rogasse | dos séus rógos pïadosos
159:17acharon end' ũa menos, | que a serventa furtar
159:21e oíron en ũ' arca | a pósta feridas dar,
159:23E fezéron lóg' a arca | abrir e dentro catar
159:27que a Virgen grorïosa | fezéss' en aquel logar.
159:28Des i fillaron a pósta | e fôrona pendorar
160:2loar, lo' a que par non há,
161Como un hóme de Moriella, que ameúde ía a Santa María de Salas e tragía sa Magestade, viu vĩir nuveado e pos a Magestade na sa vinna; e non firiu i a pédra, e toda-las outras foron apedreados en derredor.
161:1Poder há Santa María, | a Sennor de pïadade,
161:6en que éra figurada | mui ben a sa Majestade. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
161:14e diss' “Ai, Santa María, | a mia vinna me guardade.
161:16macar éu e mia companna | a lavremos come nóssa;
161:18e fillade-a pois toda | ou sequér a meadade.”
161:19Dizend' esto, a omagen | foi põer eno meógo
161:20de sa vinna; e a pédra | feriu mui de rijo lógo
161:22que fez a Santa María, | non tangeu par caridade.
161:26du a omagen estava, | esto creed' en verdade.
161:30per muitas vezes a Salas | en ivérn' e en estade.
161:31E porên loar devemos | a Madre do grorïoso
161:33per que cada ũu deve | a seer mui desejoso
161:34d' haver a súa mercee, | en que jaz toda bondade.
162Como Santa María fez a sa omagen que mudaran dun altar a outro que se tornass' a séu logar onde a tolleran.
162:1A sas figuras muit' honrrar
162:5non ja por elas, a la fé,
162:20foi e pose-a no maior altar,
162:24de Conca, que a toller ên mandou
162:26porque a non viu de bon semellar.
162:30foi a omagen do altar toller;
162:32a foi u x' ante soía estar.
162:34cuidou a pran que o fezér' alguên,
162:36que a omagen tornasse porên
162:38e a eigreja fosse ben serrar.
162:40e levou a chave; e pela luz
162:42parecía, e achou ant' a cruz
162:43a omagen, e amostrar
162:44a foi a quantos s' i foran juntar
162:46E todos déron loor end' a Déus
162:47e a ela, que sen falir
162:49por que a vẽen aorar
163Como un hóme d' Ósca, que jogava os dados, descreeu en Santa María e perdeu lógo a fala; e foi a Santa María de Salas en romaría e cobró-a.
163:3E desto fez un miragre | a Virgen Santa María
163:9e lógo perdeu a fala, | ca Déus houve del despeito,
163:10que lla tolleu a desóra, | como se dissésse: “cala!”
163:12e a cousa que quería | per sinaes amostrava;
163:13e desta guisa a Salas | dalí levar-se mandava,
163:14e déu-ll' a lingua tal sõo | como fógo que estala.
163:15E catando a omagen, | chorou muit' e falou lógo
163:18a mia lingua seja presa | que nunca quéras soltá-la.”
163:21a Virgen Santa María; | e aquel foi bon crischão
164Como a omage de Santa María de Salas déu ũu braado, e tremeu a térra, por un prïor da eigreja que fez tirar a força do sagrado Don Fernando, abade de Montaragôn.
164:1Como deve dos crischãos | seer a Virgen honrrada,
164:3E desto mostrou en Salas | a Virgen por un prïor
164:10abade e que a térra | tiínna acomendada
164:16e pois que saiu a ele, | mandó-o ben recadar,
164:18Ond' a omagen da Virgen | foi daquesto tan irada,
164:20o oíron; e a térra | tremeu, segund' aprendí,
164:21e a omagen tan tóste | redrou séu Fillo de si,
164:23outrossí a de séu Fillo, | tan gran pesar ên mostrou.
164:28e fez fazê-la enmenda; | e a omagen sen al
164:29chegou lóg' a si séu Fillo, | e esto foi gran sinal
164:36por veeren tal miragre, | loaron a que falir
165Como Santa María de Tortosa d' Ultramar defendeu a vila do soldán.
165:5a un soldán poderoso, | porque éra mui crüél
165:7A este soldán chamavan | per séu nome Bondoudar,
165:8que Egito e Alapa | havía a séu mandar
165:9e Domás e a Caméla; | e porende guerrejar
165:10quería sempr' a crischãos | e fazer-lles muito mal.
165:19Quand' a gente de Tortosa | viron atán gran poder
165:23a quantos que a demandan, | vél a nós que somos téus,
165:29Entôn a mui grandes vózes | todos disséron assí:
165:32pera fillaren a vila, | mas non foi com' el cuidou;
165:33ca pois se chegou a ela, | tal gente lle semellou
165:42e, éu vejo-a bastida | como non vi outra tal?”
165:56e desta guisa sa vila | guardou a do bon talán;
166:3Ond' avẽo a un hóme, | por pecados que fezéra,
166:8prometeu que, se guarisse, | a Salas lógo iría
166:11E foi-se lógo a Salas, | que sól non tardou nïente,
166:12e levou sigo a livra | da cera de bõa mente;
166:15Daquest' a Santa María | déron graças e loores,
167Esta é como ũa moura levou séu fillo mórto a Santa María de Salas, e ressucitou-llo.
167:1Quen quér que na Virgen fía | e a róga de femença,
167:8e viu como as crischãas | ían a Santa María
167:14a mia esperança creo | que vóssa perfía vença.
167:15Ca éu levarei méu fillo | a Salas desta vegada
167:20e levou séu fillo mórto, | maravillando-s' a gente;
167:21e pois que chegou a Salas, | diss' aa Virgen: “Se non mente
167:23Ũa noite tod' enteira | velou assí a mesquinna;
167:24mas, que fez Santa María, | a pïadosa Reínna?
167:26ca a sa mui gran vertude | passa per toda sabença.
167:27Quand' aquesto viu a moura, | houv' ên maravilla féra,
167:30Santa María e sempre | a houv' en gran reverença.
168:2a Virgen a quen quér valer.
168:21que a poucas ensandeceu;
168:22e fillou-s' assí a dizer:
168:36e a Reínna de gran prez
168:39E lóg' a mollér sen tardar
168:41e começaron a loar
168:42a Virgen e a bẽeizer.
169Esta é dun miragre que fezo Santa María por ũa sa eigreja que é ena Arreixaca de Murça, de como foron mouros acordados de a destroír e nunca o acabaron.
169:1A que por nos salvar
169:7dizer a muitos mouros | que moravan ant' i
169:8e tiínnan a térra | por nóssa pecadilla, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
169:25E depois a gran tempo | avẽo outra vez,
169:27a eigreja da Sée | da gran mezquita fez,
169:29que entôn a Aljama | lle vẽéron pedir
169:33Depois aquest' avẽo, | que fui a Murça éu,
169:34e o mais d' Arreixaca | a Aljama mi déu
169:35que tolless' a eigreja | d' ontr' eles; mas mui gréu
169:37Porên muit' a envidos | entôn llo outorguei,
169:38e toda a Aljama | foi ao mouro rei
169:45desfez a Virgen santa, | que os ende sacou,
169:47e a súa eigreja | assí deles livrou,
169:49E porend' a eigreja | súa quita é ja,
169:51ca a conquereu ela | e demais conquerrá
170:1Loar devemos a que sempre faz
170:5porên lle devemos a dar loor
170:8muit' a aquela que nos foi mostrar
170:9a Déus en carne e nos fez salvar
170:16a que tólle mal sempr' e trage ben
170:19De mi vos digo que a loarei
170:22que, pois morrer, que verei a sa faz.
171Como ũa mollér de Pédra-Salze ía con séu marido a Salas, e perderon un fillo pequeno en un río, e foron a Salas e achárono vivo ant' o altar.
171:7que fez a Reínna sen par
171:16foi d' ir a Salas; e des i
171:29Ca a madre, que o trager
171:32como o contaron a mi, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
171:33e houve a desamparar
171:35fillaron-se muit' a chorar
171:44a Salas desto queixosos.”
171:46foron, dizend' ela: “A ti
172:1A Madre de Jesú-Cristo | que céos, térras e mares
172:3De tal razôn un miragre | a Virgen Santa María
172:4fez por un mercador, grande, | que a Acre ir quería
172:8e a vea toda rota; | e el se viu tan coitado
172:10fosse, que roméu en Salas | vél a santos séus altares
172:12E pois prometud' est' houve, | lóg' a Virgen grorïosa
172:14ca fez quedar a tormento | lógo, sen outros vagares.
172:15A tormenta aquedada | foi, e séu mast' adubaron
172:16e lóg' a Santa María | de Salas s' acomendaron;
172:18a Acr', e perderon medo | e todos maos penssares
172:21Pois a sa térra tornaron | e fezéron romarías
172:22al Poi, e depois a Salas, | con loores e cantares.
172:24o mercador que a Virgen | guïara ben sen contenda
173Como Santa María de Salas guareceu ũu hóme que havía a door que chaman da pédra.
173:4a muitos hómẽes bõos | e que éran de creer,
173:10senôn chamar sempr' a Virgen, | a Sennor das pïadades.
173:11A muitos físicos fora, | mas non lle prestaran ren;
173:13poséra. E lóg' a Salas | se foi rogar a que ten
173:15[...] E que esto non dissésse | a outri, mas sa carreira
173:17a pédra sigo na cama, | tan grande que verdadeira-
173:19Entôn el a Virgen muito | loou. E nós a loemos
173:22ca a sa gran lealdade | passa todas lealdades.
174Como un cavaleiro servía Santa María, e avẽo-lle que jugou os dados, e porque perdeu dẽostou Santa María; e arrepentiu-se depois, e do pesar que ende houve tallou a lingua; e sãô-lla Santa María, e falou depois mui ben.
174:1Como aa Virgen pesa | de quen érra a cïente,
174:3Onde a un cavaleiro | avẽo que muit' amava
174:4Santa María e sempre | a ela s' acomendava;
174:6e porque perdeu a eles, | descreeu mui fèramente.
174:10e fillou-s' a chorar muito, | como hóme que se sente
174:13sa lingua, con que a Virgen | sevéra mal dẽostando.
174:14Mas tan gran door end' houve, | que se saiu d' ontr' a gente
174:20e viu entôn en dormindo | a Virgen santa, Reínna,
174:28E entôn Santa María | pos-lle na boca a mão
174:31E el loou muit' a Virgen; | e nós demos-lle loores,
175Como Santa María livrou de mórte ũu mancebo que enforcaron a mui gran tórto, e queimaron un herége que llo fezéra fazer.
175:1Por dereito ten a Virgen, | a Sennor de lealdade,
175:5que a Santïago ía, | que éste padrôn d' Espanna,
175:6e per Rocamador vẽo | a Tolosa a cidade.
175:13mas quando o viu a gente, | foi ende maravillada
175:29o moço que o tragía; | e a jostiça tan féra
175:34el acomendou-ll' a alma | aa Sennor de bondade.
175:35E el foi-s' a Santïago, | u havía prometudo;
175:41e guarda-m' a Virgen santa, | que con Déus sée no trõo,
175:44foi correndo a Tolosa | e ao baile chamava,
175:47pósto na forca e mórto; | mas non quis a Virgen santa,
175:56com' estedéra na forca | tres meses todos a eito,
175:57u a Virgen o guardara, | e a verdade do preito
175:61a Virgen Santa María, | mas guisou-mi que vivesse;
175:62e porende as loores | deste feit' a ela dade.”
175:63E lógo toda a gente | envïaron a Tolosa
175:65soubéron del a verdade | e mórte perigoosa
175:67Esta jostiça tan bõa | a Madre do Josticeiro
175:73e a todos faz mercees, | a grandes e a mẽores;
176:2a que faz ao séu Fillo | que nos sólte dos pecados.
176:5a tinnan, por un crischão | que foi ontr' eles caer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
176:7Demais tiínn' a garganta | no cepo, com' aprendí;
176:11dões e a sa omagen | faría, com' aprix éu,
176:15E u jazía dormindo, | a viu; e disso-ll' atal:
176:25e en mui pouco de tempo | en salv' a Salas chegou
176:26e levou i a omagen | de cer'. E maravillados
177:2a que con Déus, que é lume, | sé no céo par a par.
177:5porên dar lum' ao cégo | rafece ll' é, a la fé;
177:8aa Virgen sempr' havía, | outrossí a séu sennor
177:18a cas dun celorgïão, | e começou-ll' a rogar
177:25a Virgen Santa María | que o sãasse e non
177:29Porên loaron a Virgen | que aos séus nunca fal,
178Esta é dun meninno de Alcaraz a que séu padre déra ũa muleta, e morreu-lle; e encomendou-a a Santa María de Salas, e levantou-se sãa.
178:1A que faz o hóme mórto | resurgir sen nulla falla,
178:3Desto mostrou, un miragre | a Madre do Salvador,
178:6e loaredes a Virgen | que sempre por nós traballa.
178:8en sa casa, fremosinna, | que lóg' a séu fillo déu,
178:16na casa, aquela múa | mórta lógo a fillou
178:21e diss' a mui grandes vózes: | “Leixad' a múa estar,
178:22ca éu a dei ja a Salas, | e ben tenno que me valla.”
178:23A muleta ja havía | ambo-los pées de tras
178:24esfolados, e a madre | diss' a séu fillo: “Ben hás
178:28mas decingeu lóg' a cinta | e a múa mediu ben,
178:29e fez estadal per ela | que ardess' ant' a que ten
178:31O estadal envïado, | e a muleta viveu.
178:33e déu-ll' entôn que comesse, | e a muleta comeu,
178:34loando todos a Virgen, | a que Déus déu avantalla
178:37e que nos dé eno outro | a vida esperital,
179Como ũa mollér que éra contreita de todo o córpo se fez levar a Santa María de Salas e foi lógo guarida.
179:1Ben sab' a que pód' e val
179:13mas ela a fez dereita,
179:20a Salas en romaría
179:26mostrou a Sennor leal.
179:27Ca mentr' a missa cantavan
179:28en que a Virgen loavan,
179:35loando a Grorïosa,
180:9e por aquesto assí a loar
180:11Ca Vélla é, segund' a profecía
180:17E tod' hóme Meninna a devía
180:25e crïou Déus, que a crïad' havía,
180:34que perdemos per Éva a meséla.
180:36a que séu Fillo Déus ía deitar
180:41Por Reínna tod' hóme a terría
180:42que a visse a séu Fillo levar
180:43daqueste mund', e sigo a sobía
180:44ao céo, u sé con el a par
180:51póde tod' hóme que a demandar;
180:60a mi de mal, e Leôn e Castéla.
181:1Pero que seja a gente | d' outra lei e descreúda, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
181:2os que a Virgen mais aman, | a esses ela ajuda.
181:3Fremoso miragre desto | fez a Virgen grorïosa
181:5a un rei que éra ende | sennor, que perigoosa (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
181:16e lógo fóra da vila | a sina sacar mandasse
181:31E assí Santa María | ajudou a séus amigos,
181:32pero que d' outra lei éran, | a britar séus ẽemigos
182:14e o our' e a prata
182:26que feit' éra a data,
182:41a Virgen corõada,
183:2dela mal a sa omagen, | e caomia-llo assaz.
183:4a Virgen Santa María | en tempo d' Abên Mafôn,
183:6a guisa d' hóm' esforçado, | quér en guérra, quér en paz.
183:11Ben do tempo dos crischãos | a sabían i estar,
183:12e porende os cativos | a ían sempr' aorar,
183:13e Santa Marí' a vila | de Faarôn nomẽar
183:16e eno mar a deitaron | sannudos con gran desdên;
183:17mas gran miragre sobr' esto | mostrou a Virgen que ten
183:18o mund' en séu mandamento, | a que soberva despraz.
183:24que nunca tant' i houvéran, | per com' a mouros oí
183:25dizer e aos crischãos | que o contaron a mi;
183:26porên loemos a Virgen | en que tanto de ben jaz.
184Esta é como Santa María livrou de mórte ũu meninno que jazía no ventre da madre, a que déran ũa cuitelada pelo costado.
184:1A Madre de Déus
184:6vos direi que fez a Virgen, | Madre do Rei Poderoso,
184:14encomendou aa Virgen, | a Madre de Déus honrrada,
184:15que ela que a guardasse | que non foss' acajõada,
184:16dizendo: “Dá-me méu fillo, | que ben a viver m' ajude.”
184:21Ela que viu o marido | a que chagavan de mórte,
184:26que ll' o cuitélo fezéra | que a sa madre matara.
184:27Mais quiso Santa María, | a que o encomendara
184:30e sempre reconnocesse | a Virgen e a loasse,
185:6ataes hómees éran | a que devemos creer.
185:9mais de guardá-lo a cima | lle mengou muito o sen,
185:22che mandarei a cabeça | d' antr' os téus ombros toller.”
185:23Desta maneira gran medo | a aquel mouro meteu
185:29que o guardasse, ca ele | quería a el guardar,
185:41e pois a el foi chegado, | lógu' el prendê-lo mandou,
185:44que lle disséss' a verdade | do castélo e, se non,
185:54fez lóg' a toda sa gente | o castélo combater
185:55a pédras e a saetas | mui de rij' en derredor.
185:57que fillaron a omagen | da Madre do Salvador
185:60defend' aqueste castélo | e a nós, que somos téus,
185:61e guarda a ta capéla | que non seja dos encréus
185:62mouros en poder, nen façan | a ta omagen arder.”
185:71E desta guisa Chincoia | guardou a que todos dan
186Esta é como Santa María guardou ũa mollér do fógo, a que querían queimar.
186:5a ũa dona que houvéra d' arder
186:11O marido a amava mui mais d' al;
186:15E un día que dormindo a achou
186:16sóa, a un séu mouro lógo mandou
186:18foi a séu fillo e disse: “Ven acá;
186:19a ta mollér que amavas mais ca ti,
186:20se a visses como a óra éu vi
186:24e a madre pela mão o fillar
186:31El foi e a jostiça fezo vĩir
186:33e viron a dona no leito dormir
186:40fillaron a dona, que lle foi mui gréu
186:48levaron a don' a ũa praça gran,
186:54mais ficou a dona como quen está
186:56ren daquele fógo. E a gente viu
186:61e a dona do fógo remãeceu
186:63E pois foi del fóra, a dona fïél
186:64contou que a Madre de Déus Manüél
186:65a livrara dele, e miragre bél
187:3que fez a Virgen, Madre do alto Rei,
187:9esta foi a primeira eigreja de Suría.
187:17ant' aa Virgen que acórra a sa mongía.”
187:19e choraron muit' ant' a que nos mantên,
187:21hinos e cantigos todos a mui gran perfía.
187:26Mas depois a tempo lles avẽo mal,
187:31a gran mercee que vo-la Virgen fez
187:33que toda a gente do que nos déu guarecía.
188Esta é dũa donzéla que amava a Santa María de todo séu coraçôn; e quando morreu, feze-a séu padre abrir porque põía a mão no coraçôn, e acharon-lle fegurada a omage de Santa María.
188:1Coraçôn d' hóm' ou de mollér | que a Virgen muit' amar, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
188:4a que fix bon son e cobras, | porque me dele paguei;
188:6que haveredes na Virgen | porên mui mais a fïar.
188:7Esto por ũa donzéla | mostrou a Sennor de prez,
188:8que mui de coraçôn sempre | a amou des meninnez
188:15do que a comer lle davan | e a bever outrossí.
188:18ao coraçôn a mão | ía tan tóste levar.
188:19A madre, que ben cuidava | que éra doente mal
188:22que a sa Madre bẽeita | a fosse sigo levar.
188:23O padr' e a madre dela, | quando a viron fĩir,
188:27E dest' a Santa María | déron porên gran loor
188:30que a ta gran lealdade | non há nen haverá par.”
189Esta é como un hóme que ía a Santa María de Salas achou un dragôn na carreira e mató-o, e el ficou gafo de poçôn, e pois sãou-o Santa María.
189:3Dest' avẽo un miragre | a un hóme de Valença | que ía en romaría
189:4a Salas sóo senlleiro, | ca muit' ele confïava | na Virgen Santa María;
189:7a si vĩir ũa bescha | come dragôn toda feita, | de que foi muit' espantado;
189:11A oraçôn acabada, | colleu en si grand' esforço | e foi aa bescha lógo
189:12e déu-ll' ũa espadada | con séu espadarron véllo, | que a tallou per meógo,
189:16que lle saía da boca, | assí que a poucos días | tornou atal come gafo;
189:18ir lóg' a Santa María | romeiro con séu bordôn.
189:20e des que chegou a Salas | chorou ant' o altar muito, | e tan tóste tornou são.
189:22a Virgen, que aquel hóme | guariu de tan gran lijôn.
190:3pois nos a Virgen guardar,
190:11a Virgen espirital,
190:15a que viu séu Fill' en cruz,
190:19pois nos a Virgen valer,
190:23a en que ficou a fé,
191Como a alcaidessa caeu de cima da pena de Róenas d' Alvarrazín, e chamou Santa María e non se feriu.
191:3Dest' avẽo gran miragre, | per com' a mi foi mostrado,
191:4a ũa mollér que éra | dun castélo que chamado
191:10ficou i a alcaidessa, | e que fillar foi per manna
191:11d' ir cada día por agua | mui longe a ũa fonte
191:12que nacía en un vale | juso a pé desse monte,
191:15de servirdes ben a Virgen, | que esta muito servía.
191:17contra a fonte por agua, | un tal vento a fería
191:18que a espennou de cima, | chamand' a Virgen sen sanna
192Como Santa María livrou ũu mouro a que quería fillar o démo, e feze-o tornar crischão.
192:4desfaz a Virgen por séu gran saber.
192:12e dev' a seer,
192:42e a razõar
192:80a Sennor de prez,
192:81a mui verdadeira
192:92t' hás a departir
192:110a fíi tan cara.
192:113a fé dos Romãos;
192:117a guisa de vãos,
192:119d' a lei dos crischãos (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
192:133“Porend' a crischãa,
192:143del a que convida-
192:144nos a gran prazer
193:5quand' o Rei Loís de França | a Túnez passou primeiro
193:6con gran gente per navío | por fazer a mouros guérra.
193:14Mais acorreu-lle a Virgen | que nunca errou nen érra,
193:17o mar nen chegou a ele, | esto foi cousa provada;
193:19E ele alí jazendo | u o a Virgen guardava,
193:20a cabo de tercer día | outra nav' i aportava;
193:22aquel hóme so a agua, | e diz: “Mal haja tal guérra
193:23u assí os hómes matan | en com' a este mataron.”
193:27E poi-lo hóm' a cabeça | houve da agua ben fóra,
193:38que o non tangess' a agua | e lle non fezésse guérra.
193:42porên por servir a ela | seerei en esta guérra.”
193:44déron a Santa María, | que é Sennor das sennores;
193:50a Virgen Santa María | sen faliment' e sen érra.
194:6a casa dun cavaleiro | foi pousar cobiiçoso,
194:10que mandou a un séu hóme | mao e mui sobervioso
194:11que lle tevéss' a carreira | con outro de sa companna
194:22mais nono sofreu a Virgen | nen séu Fillo grorïoso.
194:26ca el diss' a grandes vózes: | “Madre do Rei pïadoso,
194:37hóme do córpo; mais esto | ant' a profeta o disse,
195Como Santa María fez que honrrassen o cavaleiro que morreu no torneamento, porque guardou a sa fésta.
195:8que a que nos guía,
195:9a mui Precïosa,
195:15a un tornei ía
195:26que a cobiiçasse (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
195:27e a demandasse
195:33A séu padr' aginna
195:49dentr' a sa pousada,
195:58a malavegosa,
195:72e ant' a chorosa
195:77a un séu sergente
195:78diz: “A abadía
195:82E di lóg' a essa
195:97a el asperando
195:101a moça foi por el, quando
195:107a mui Gracïosa,
195:122mente, e a el tiraron
195:131A moça, que sage
195:145A moç' esperduda
195:147a Virgen sannuda
195:159A moça mui quedo
195:161E a dona cedo
195:172a mui vertüosa.
195:175a moça, que ante
196:1Sempre punnou muit' a Virgen | per u fosse connoçuda
196:2dos que a non connocían, | e sa bondade sabuda.
196:12Costantinópla a grande, | que de Costantín pobrada
196:13foi; mais ant' en aquel tempo | a nóssa fé começada
196:14éra, e ant' os gentíis | a guardavan asconduda-
196:26tẽendo-ll' a teta 'n boca. | E pois dele foi veúda,
196:28que a todo-los séus templos | foi ên demandar recado
196:32foi-se lógo mui correndo | a preguntar os crischãos
196:42sa vida; e a sa mórte | foi-ll' a alma recebuda
196:44a Nóstro Sennor loando | con mui saborosos cantos.
196:45Esto fez a Virgen Madre, | que faz de miragres quantos
197Como Santa María de Terena ressocitou ũu meninno a que matara o démo.
197:4a Reínna spirital.
197:16mais dest' a madr' e o padre | havían coita mortal.
197:26a Terena, mais non quiso | Déus que o fosse comprir;
197:31e éu promet' a sa óbra | déz daquestes pórcos méus,
197:32en tal que por ele rógue | a Sennor que pód' e val.”
197:42déron a Santa María, | Madre de Nóstro Sennor,
197:44matou, e desfez séu feito | como a agua o sal.
198Esta é como Santa María fez fazer paz e que se perdõassen ũus hómees que se querían matar ũus con outros ant' a sa eigreja en Terena.
198:6o terrán, e que metudo | dev' a seer ontr' os preçados. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
198:8que luitavan e fazían | gran fésta, a fór d' Espanna;
198:11e a lidar começaron, | ferindo-s' a desmesura,
198:13cuidando que se matavan; | mais a nóbre Virgen pura
198:15fossen da lid' a sa casa, | mais en meógo dun chão,
198:24mas sól non tangeu en carne, | ca non quis a mui comprida
198:29grandes a Santa María; | e pois sa fésta fezéron,
199Como un peliteiro, que non guardava as féstas de Santa María, começou a lavrar no séu día de março, e travessou-se-lle a agulla na garganta que a non podía deitar; e foi a Santa María de Terena e foi lógo guarido.
199:15Ca u meteu a agulla | na boqu' e enderençando
199:17a trociu, e na garganta | se lle foi atravessando;
199:21demais inchou-ll' a garganta, | assí que perdeu a fala,
199:25mandou-se levar tan tóste | dereit' a Santa María
199:28e lóg' a Santa María | muito por ele rogaron;
199:30senôn quando ll' a agulla | saiu sen grandes mixões
199:32a Virgen mui grorïosa | lla fez deitar, e tossindo,
199:36acórre aos coitados | e perdõa a quen ll' érra,
199:37e pera haver mercee | nunca a sa pórta sérra,
200:5a mi há ela mostrados
200:7Ca a mi de bõa gente
200:14que porên a servirei.
200:19A mi de grandes pobrezas
200:25m' ajudou a que non érra
200:26nen errou, u a chamei.
200:27A mi livrou d' oqueijões,
200:32a rogar de voontade
200:38a ela, que sempr' amei.
201:1Muit' é mais a pïadade de Santa María
201:6que sempre por nós róga | a Déus a noit' e día.
201:13a tentou en tal guisa | que lle fez por amigo
201:23Pois séus tres fillos houve | mórtos a malfadada
201:29e non morreu do cólbe, | ca non foi a dereito,
201:33e comeu-a tan tóste; | mas non éra tamanna
201:37con que inchou tan muito | que a morrer houvéra.
201:43Entôn a Virgen santa | ll' apareceu de chão
201:44e polo córpo todo | foi-lle tragend' a mão,
201:46como nunca mais fora, | e assí a guaría,
201:52ficou assí a dona, | e tan tóste saída
202Esta é como un clérigo en París fazía ũa prosa a Santa María e non podía achar ũa rima, e foi rogar a Santa María que o ajudasse i, e achó-a lógo. E a Magestade lle disse “muitas graças.”
202:4que a un arcidïago | avẽo, que gran prazer
202:12per hóme daqueste mundo, | foi-s' entôn a un altar
202:13da Virgen Santa María | e começou-ll' a rogar
202:16e de com' a Trĩidade | entendessen os encréus;
202:19Estand' el assí en prézes, | vẽo-lle a coraçôn
202:20a rima que lle minguava, | que éra de tal razôn
202:27Pois houv' a pros' acabada, | Santa María loou
202:29Mais a cabo dũa péça | a omage s' enclinou
202:33e veredes a omagen, | por seerdes ên mais fis,
203Como Santa María acrecentou a farinna a ũa bõa mollér porque a dava de grado por séu amor.
203:3Por esto dev' hóme sempre | a servir e a guardar
203:4a Virgen Santa María | e no séu ben confïar;
203:6a ũa súa amiga | que éra santa mollér.
203:15A cabo dũa gran péça | outra companna chegou
203:18ja que pouca de farinna, | dade-ll' a que i houvér.”
203:19A filla entôn lle disso: | “Con mia mão varrí ja
203:20a arca.” E diss' a madre: | “Ar ide pero alá.”
203:21E foi e achou-a chẽa | de farinna ben atá
204:1Aquel que a Virgen Santa | María quisér servir,
204:3Daquesto a San Domingo | un miragre conteceu:
204:16a Virgen Santa María | que lle valvéss'. E entrou
204:19Pós ela vírgẽes muitas | entraron e a dizer
204:22a cabeça e o córpo | e os pées a ongir.
204:23A cabeça lóg' ungiron | por lle Déus i siso dar,
204:30e disso: “Tan pïadosa | sennor dev' hóm' a servir.”
204:33e lóg' o arcedïago | a essa hóra guariu.
204:34Por esto de séu serviço | non se dev' hóm' a partir.
205Como Santa María quis guardar ũa moura que tiínna séu fillo en braços u siía en ũa torre ontre dúas amẽas, e caeu a torre, e non morreu nen séu fillo, nen lles empeceu ren, e esto foi per oraçôn dos creschãos.
205:1Oraçôn con pïadade | oe a Virgen de grado,
205:6parece a sa vertude | sobre tod' hóme coitado.
205:22colleu-se a ũa torre | mui fórt'. E de cada lado
205:31E ontre dúas amẽas | se foi sentar a mesquinna
205:34a moura non foi queimada | nen séu fillo chamuscado.
205:39e quando viron a torre | que éra toda cavada
205:41semellou lles a omagen | de com' está fegurada
205:42a Virgen Santa María | que ten séu Fill' abraçado.
205:44a viron, e con gran dóo | alçaron a Déus as mãos
205:47E daquela part' a torre | u eles éran tan passo
205:48se leixou vĩir a térra | sobr' un gran chão devasso
205:51a Virgen Santa María, | a que por ela rogavan
205:53a ela e a séu Fillo | mui grandes loores davan,
205:54e a moura foi crischãa | e séu fillo batiçado.
206:5a que punnou o dïabo | de meter en tentaçôn,
206:11El a dona mais fremosa | d' outra ren viu e meteu
206:14a dona e en gẽollos | lle foi a mão beijar.
206:15Pois que lle beijou a mão, | houv' el tal coita des i
206:19des que me beijou a mão, | ca de mi parte non sei;
206:21a mia mão por aquesto | cona outra cortarei.”
206:22E fillou lóg' un cuitélo | e foi a mão cortar.
206:27Pois que houv' a mão corta, | non podía ja dizer
206:28missa de Santa María, | e fillou-s' end' a doer,
206:29e de coraçôn rogou-a | que lle déss' algún poder,
206:30per que ja quando podésse | a súa missa cantar.
206:32de a servir, séu enguento | aduss' a bõa Sennor
206:33e untou-lle ben a chaga, | e perdeu lóg' a door,
206:34e pose-ll' a súa mão | ben firme en séu logar.
206:38e porque o mais crevéssen, | foi-lles a mão mostrar.
207Esta é como un cavaleiro poderoso levava a mal outro por un fillo que lle matara, e soltó-o en ũa eigreja de Santa María, e disse-lle a Magestade “gracías” porên.
207:5a un mui bon cavaleiro | e séu quito servidor,
207:13e pois que viu a omagen | da Virgen i, o soltou,
207:14e homildou-s' a omagen | e disso “graças” porên.
208:19E pois chegou a sa casa, | foi atal sa entençôn
208:21foi correndo muit' aginna | a un séu hórto, e non
208:31abriu mui tóst' a colmẽa | e ũa capéla viu
208:32con séu altar estar dentro, | e a omagen cousiu
208:37ant' a crerezía toda. | E o bispo fez bon sen
208:41e cataron a colmẽa, | e pois viron o lavor,
208:42deitou-s' o póblo en térra | a prézes tod' estendudo.
208:46aa Sée a capéla, | por que fosse mais sabudo.
209:2a Déus quen lle néga o ben que lle faz.
209:5per sa Madre Virgen, a que sempr' amei,
209:6e de a loar mais d' outra ren me praz.
209:25e dei ende graças a ela porên,
209:29de mia door e fillavan-s' a chorar,
209:31E pois viron a mercee que me fez
210:11que houv' a Virgen sigo.
210:17a bondade da Virgen, | que per ela comprisse
211:6cobiiçar d' haver a sa companía. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
211:7Porend' a Reínna de pïadade
211:9a que dizen Élche, com' en verdade
211:12que a sa eigreja vẽéron tóste
211:14por oír a missa que s' i dizía
211:26o crérig' a sagra dizer quería.
211:33loaron a Virgen, e mais creentes
211:38e fezéron mél a mui gran perfía.
212Como ũa bõa dona de Toledo emprestou un sartal a ũa mollér póbre por amor de Santa María, e furtaron-llo, e fez-llo ela cobrar.
212:3Com' avẽo en Toledo | a ũa bõa mollér
212:5que vẽéss' a súa mão | aos póbres que mestér
212:13e séu marido porende | un día trouxe-a mal,
212:16e aqué-vos ũa dona | mui póbre a ela ven
212:22o sartal e en sa mão | llo foi a furto meter.
212:23Ela déu-o a sa filla | e levou-a a bannar,
212:26a 'scuso, e nona pode | hóme nen mollér veer.
212:27A outra saiu do banno | e catou muit' e non viu
212:31A dona con mui gran medo | do marid' esmorreceu,
212:32e foi-s' a Santa María | e en prézes se meteu
212:33ant' a súa Majestade, | e chorou muit' e gemeu
212:35A mollér que o furtara | fora-se lógo saír
212:37viu, prendeu atal conssello | de s' a sa casa vĩir,
212:39E tornando-s' a sa casa, | teve que éra mellor
212:40d' atallar pela eigreja | e non ir a derredor;
212:41e passand' assí per ela, | a dona con gran door
212:45e espertou-s' e chamó-a, | e tirou-lle de so si
213Como Santa María livrou ũu hóme bõo en Terena de mão de séus ẽemigos que o querían matar a tórto, porque ll' apõían que matara a sa mollér.
213:1Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira,
213:3E de tal razôn a Virgen | fez miragre connoçudo
213:5ca sempre dos que a chaman | é amparanç' e escudo;
213:6e de como foi o feito | contar-vos-ei a maneira:
213:13ca ela mui mais a outros | ca non a ele amava,
213:17por fazer mais a sa guisa, | des que s' achou sen marido,
213:19Ela fazendo tal vida, | ũa noite a acharon
213:21e pois que a mórta viron, | no marido sospeitaron
213:22que a matara a furto | e se fora sa carreira.
213:24e quando chegou a Élvas, | foi lógo desafïado
213:28que en romería fosse | a Teren', e pïadade
213:29havería del a Virgen | mui comprida de bondade,
213:31cousa, que o guardaría | de non prender mal a tórto,
213:33ca todos mui mal juigados | a ela van por conórto,
213:39e non queiras que éu moira | a gran tórt' e sen dereito,
213:46mas veer nono podéron, | ca non quis a josticeira
213:59E foi-se a el chegando, | sa azcõa sobre mão,
213:62c' a azcũa chantou toda | per ũa grand' azinneira.
213:67Os outros, quando chegaron | a el e o jazer viron,
213:69mas a qual parte o démo | foi, per ren nono sentiron,
213:72e trouxérono a Élvas, | onde moveran primeiro;
213:78que ela o guarecera | como guariu a primeira
213:79chaga que Adán nos fezo, | per que perderon a vida
214Como Santa María fez a un cavaleiro que gãasse ũa igreja que lle prometera.
214:1Como a demais da gente | quér gãar per falssidade,
214:8desta razôn, que a Virgen | fez, Madre do Rei comprido,
214:11Dous hómes dados jogavan | a gran perfía provada,
214:20que ao jógo metesse, | mas meteu i a eigreja
214:30sejades. Venced' o jógo | e a eigreja fillade.”
214:33Mas a Virgen, que de Reïs | ven de todo-los avóos, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
214:35E como do as a face | devía jazer de juso,
214:36fez per si dad' a sa parte, | e tornou-s' o as de suso
214:37e de seis o outro meo | pareceu non a escuso,
214:39Assí gannou a eigreja | Santa María por súa,
214:42ca per ti a hei cobrada | e por ta gran pïadade.”
215Como Santa María guardou a sa Majestade que non recebesse dano de muitos tormentos que lle fazían os mouros.
215:2a omage da sa Madre, | Virgen santa corõada.
215:4mostrou i Santa María, | a Sennor mui verdadeira
215:8passou el come a furto | con muitos mouros barvudos;
215:14a tiínnan a fronteira | en mui gran coita provada.
215:17e romperon a eigreja | da Virgen Santa María,
215:19E lóg' aas albergadas | u pousavan a levaron,
215:21que toda a desfezéssen; | e sas espadas sacaron
215:24Mas non quis Déus que ficasse | a omagen escarnida;
215:25e porend' a aquel mouro | déu-ll' ũa atal ferida,
215:26que lle fez perdê-lo braço | lógu', e caeu-ll' a espada.
215:28que lógo a pedrejassen, | e muitas pédras trouxéron
215:35E do fógo a sacaron | e houvéron tal consello
215:36que, porque aquesto feito | sól non saíss' a concello,
215:37que no río a deitassen, | todo come en trebello,
215:39E tan tóste a deitaron | en un péego redondo; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
215:40mas non quis Santa María | per ren que se foss' a fondo.
215:43E tan tóste a levaron | u' Rei de Grãada éra,
215:46e ar mandou a omagen | lógo levar a Grãada.
215:47Des i mandou a crischãos | que a el Rei a trouxéssen
215:50que non foss' el descobérto | que a havía 'nvïada.
215:52u el Rei éra, e déron-ll' | a omagen da Reínna,
215:54ricos fez que a omagen | fosse lógu' envorullada.
215:55E mandou que a guardassen | mui ben ena sa capéla,
215:56e a todos fez mostrá-la, | que houvéssen ên mazéla
215:58de mouros fosse vençuda | e a omagen vingada.
216:12e vóssa mollér tragede | a un mont', e falarei
216:18e disso-ll': “Ai, mollér, treides | hoge mig' a un logar.”
216:19A ela foi-lle mui grave | por de sa casa saír,
216:20ca éra día da Virgen, | a que quería servir
216:22per ren o marid', e foi-a | per força sigo levar.
216:26E deceu i e deitou-se | a dormir cab' un altar.
216:28e assí a semellava | que dirïades que non
216:32estava o démo. Quando | viu a Madre de Jesú
216:34en trager Santa María | e a ta mollér leixar.”
216:36cuidasch' a meter a dano | a mia serventa leal;
217Esta é de como un conde de França que vẽo a Santa María de Vila-Sirga non pude entrar na eigreja a mẽos de se confessar.
217:1Non dev' a entrar null' hóme | na eigreja da Sennor,
217:4pecad' e se non repente | d' ir ant' a esperital
217:8a Virgen en Vila-Sirga | dun conde que vẽo i
217:10na eigreja u os outros | entravan a gran sabor.
217:14ant' houv' a ficar de fóra | com' hóme mui pecador.
217:18ca sofrer nono quería | a Madre do Salvador.
217:21quand' aquesto viu o conde, | começou-s' a repentir
217:22e disse quanto leixara | a dizer con gran door.
217:26que me perdõar quisiste, | a ti dou porên loor.”
217:27Quand' aquesto viu a gente, | houvéron gran devoçôn,
217:29loaron muito a Virgen; | e as nóvas lógu' entôn
218:4mostrou a Virgen, Madre | de Déus, Rei grorïoso,
218:16de gente de sa térra | a Santïago ía;
218:20e ar da outra parte | a sa gran pobridade;
218:25e a mui grandes pẽas | alá con el chegavan;
218:37se foron. Mas a Madre | do que da agua vinno
218:40e chorando mui fórte. | Mas a mui precïosa
218:43E pois a poucos días | foi-se pera sa térra
218:49e pois a Vila-Sirga | os déu en ofreções (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
219:5ca a ũa nos dá vida | e a outra perdiçôn.
219:20houv' o dém' a seer branco, | e non pareceu tan mal
219:22ficasse a Virgen santa, | Madre do Rei poderoso.
219:24que a Virgen glorïosa | sobr' esto miragre fez
219:25tan grande, que a omagen | do démo tal come pez
219:28e viron o démo negro, | fillaron-s' end' a riír;
219:31E mandou a un séu hóme | que o lavasse mui ben
219:33ca de guisa o tornara | negro a que nos mantên,
220:2a que todo mal tólle | e todo ben nos dá? (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
220:5que sempre a loemos; | ca de loor comprida (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
220:7Dereit' é que loemos | a que sempr' é loada
220:11Dereit' é que loemos | a que todos los santos
221:3Ca muito a amar deven, | porque Déus nóssa figura
221:13vĩir e que o amava | a gran maravilla féra.
221:14E ar éra i sa madre, | a que muit' ende prazía,
221:16mollér del Rei Don Alfonsso, | por que el passou a sérra
221:18e houv' end' a maior parte, | ca todo ben merecía.
221:19E pois tornou-s' a Castéla, | des i en Burgos morava,
221:29ca ben creo que a Virgen | lle dé vida e saúde.”
221:32e mui mais polo meninno, | a que todos ben querían;
221:37ca a mórte ja vencera | sa vida sen gran baralla.
221:38Mas chegaron lóg' a Onna | e tevéron sa vegía
221:43A Virgen Santa María | lógo con sa pïadade
221:50lógo se foi de caminno | a Onna en romaría.
222:11En Portugal, a par dũa | vila, mui rica cidade
222:18e avẽo-ll' assí: ante | que foss' a missa fĩida,
222:19quando a consomir houve | o Córpo de Jesú-Cristo,
222:26a aranna cono sángui | houve lógo consumida.
222:27Pois que houv' a missa dita, | o capelán lógo dessa
222:31Mais agora oïredes | todos a mui gran façanna
222:32que alí mostrou a Virgen, | nunca vistes tan estranna:
222:34ante que sángui saísse | per u déran a ferida.
222:36e a aranna mostraron | entôn a muita de gente,
222:37e loaron muit' a Madre | de Déus Padr' omnipotente,
222:39Nós outrossí ar loemos | a Virgen Santa María
222:41a ela que do dïabo | nos guard' e de sa perfía,
223:2demanden a Virgen e a sa vertude.
223:4e vida por sempr' a quen lla demandar
223:10faz muitos miragres a quen i recude.
223:12qu' en Estremoz móra, proug' assí a Déus
223:16E pois i foron, quis a Virgen assí
224:1A Reínna en que é | comprida toda mesura,
224:3Ant' é con mui gran razôn, | a quen parar i femença,
224:4en haver tal don de Déus | a de que el quis nacença
224:5fillar por dar a nós paz, | e tal é nóssa creença;
224:8da Virgen a que déu Déus | poder sobr' enfermidades
224:11Assí com' oí dizer | a quen m' aquest' há contado,
224:14u muitos miragres faz | a Sennor de dereitura.
224:25ca o braço lle saiu | ontr' o córp' e a verilla
224:31E un an' enteir' ou mais | en sa casa a crïaron.
224:34de levar i a meninna, | fizéron atal postura. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
224:38de Teren', acharon sa | filla mórta. Lóg' a ura (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
224:39houvéron de a levar | alá por ser soterrada (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
224:42resorgiu a mórt' entôn, | braadando de mesura.
224:43A vólta foi no logar | grand', e os roméus correron
224:46graças a Santa María, | que é Sennor d' apostura.
224:50feito tan maravilloso, | loaron a Virgen pura.
225Como ũu clérigo ena missa consomiu ũa aranna que lle caeu no cález, e andava-lle ontr' o coiro e a carne viva, e fez Santa María que lle saísse pela unna.
225:1Muito bon miragr' a Virgen | faz estranno e fremoso,
225:2porque a verdad' entenda | o neicío perfïoso.
225:5que mostrou a Santa Virgen, | de que Déus por nós foi nado,
225:8o que vos contarei óra | que avẽo a un préste
225:10e porque a ben cantava, | éra ên mui desejoso
225:14a Hósti', ar quis o sángui | consomir do glorïoso
225:17cousa; mais mui grand' esforço | fillou, a fóro d' Espanna,
225:22mas ontr' o coir' e a carn' ía | aquel bestigo astroso. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
225:25e se s' ao sól parava, | lóg' a aranna viía,
225:26e mostrando-a a todos | dizend': “O Rei pïadoso
225:28porên rógo aa Virgen | que se a ela prouguésse,
225:29que rogass' ao séu Fillo | que cedo mi a mórte désse
225:37e el a coçar fillou-s' e | non catou al senôn quando
225:38lle saiu per so a unlla | aquel poçôn tan lixoso.
225:39E tan tóste que saída | foi, o crérigo fillou-a
225:40e fez lógo dela póos | e en sa bolssa guardou-a;
225:41e quando disse sa missa, | consumiu-a e passou-a,
225:42e disse que lle soubéra | a manjar mui saboroso.
225:44loaron muito a Madre | do Santo Rei Jesú-Cristo;
226Esta é do mõesteiro d' Ingratérra que s' afondou e a cabo dun ano saiu a cima assí como x' ant' estava, e non se perdeu null' hóme nen enfermou.
226:1Assí pód' a Virgen so térra guardar
226:5que Santa María fez, e creed' a mi (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
226:10servían a Virgen bẽeita sen par.
226:16começand' a missa os monges, s' abriu
226:17a térr' e o mõesteiro se somiu,
226:29guardou ben a Virgen, e demais lles déu
226:44Déus quis, foron todos a missa oír;
226:45entôn fez a Virgen o logar saír
226:48E a gente toda foi alá porên,
226:50que lles fez a Virgen; e todos loar
226:51a foron porên como Madre de Déus
226:53Porên a loemos sempr', amigos méus,
227:1Quen os pecadores guía | e aduz a salvaçôn,
227:6a que muito mal fezéran | os mouros por sa razôn.
227:8que ía a Vila-Sirga | cada ano sen vergonna
227:9tẽer a fésta d' Agosto; | mais pois foi por sa besonna
227:10a Sevilla ena guérra, | caeu en cativ' entôn.
227:12mui de coraçôn rogava | a Virgen Santa María
227:15E el aquesto fazendo, | chegou d' Agosto a fésta
227:17e el nembrou-s' end' e lógo | chorou, baixando a tésta.
227:24que lógo a un séu mouro | o fez açoutar privado,
227:30o fezéran a açoutes | os mouros, e por al non.
227:31E el aquesto dizendo, | pareceu-ll' a Grorïosa
227:32que alumẽou a cárcer, | tan muito vẽo fremosa,
227:36e caeu-ll' a meadade | deles, que o non oíron;
227:40a meadade dos férros | que ena pérna tiínna,
227:41e a Vila-Sirga lógo, | a cas da Santa Reínna,
227:44dizend': “Esto fez a Virgen | que acórr' aos coitados.”
227:45E pois que contou séu feito | a quantos i viu juntados,
228Como un hóme bõo havía un múu tolleito de todo-los pées, e o hóme bõo mandava-o esfolar a un séu mancebo, e mentre que o mancebo se guisava, levantou-s' o múu são e foi pera a eigreja.
228:1Tant' é grand' a sa mercee | da Virgen e sa bondade,
228:3E desto fez en Terena | a Virgen Santa María
228:7Este mal a aquel múu | per gran door lle vẽéra
228:13a un séu hóm'. E enquanto | o manceb' ant' emorçava,
228:15e saiu passo da casa | e foi contra a eigreja,
228:16indo fraqu' e mui canssado; | mas a que bẽeita seja,
228:19O manceb', a que séu dono | ja esfolar-o mandara,
228:30mas sacó-os desta dulta | a Virgen por caridade.
228:32tres vegadas a eigreja | da Virgen Santa Reínna
228:33a derredor; e a gente, | que lle ben mentes tiínna,
228:36e pois foi-s' a cas séu dono, | onde mui maravillados
228:38foron a Santa María, | comprida de santidade.
229Como Santa María guardou a sa eigreja en Vila-Sirga dos mouros que a querían derribar, e fez que fossen ende todos cégos e contreitos.
229:1Razôn é grand' e dereito | que defenda ben a si
229:2a que defend' outros muitos, | per com' éu sei e oí.
229:9e quando viron as hóstes | dos mouros, lóg' a Carrôn
229:10fogiron e a igreja | desampararon assí.
229:12toda a igreja lógo | e destroír e queimar;
229:14d' arrancar a mẽor pédra | de quantas estavan i.
229:15Demais, a força dos nembros | lles fez a Virgen perder,
229:19Desta guisa amparada | a eigrej' entôn ficou
230:4a aquela que sempre dá
231Como Santa María fez que tres mininnos alçassen os mármores que non podían alçar toda a gente que se i ajuntava.
231:28toda a gent' e provava
232Como un cavaleiro que andava a caça perdeu o açor, e quando viu que o non podía achar, levou ũu açor de cera a Vila-Sirga, e achó-o.
232:2a Madre de Jeso-Cristo | d' a quena chama valer.
232:4que as tólle e guarece | a quen quér de todo mal,
232:5e outrossí enas pérdas | ao que a chama val;
232:8e perdeu, andand' a caça | ũa vez, un séu açor
232:10de fillar ben toda ave | que açor dev' a prender.
232:17buscá-lo a muitas partes, | e por el tanto chorou,
232:32a sa casa u morava, | chorando de coraçôn;
232:35Quand' esto viu, os gẽollos | pos en térra, e a faz,
232:38ena mão, e a Virgen | começou a bẽeizer.
233Como Santa María defendeu un cavaleiro que se colleu a ũa eigreja súa dũus cavaleiros que o querían matar.
233:5e a que séus ẽemigos | quiséron matar un día,
233:10a el correr-se leixaron, | dando mui grandes braados,
233:13e lóg' a ũa ermida | foi da Virgen, u entrava,
233:15hómẽes bõos do tempo | que se perdera a térra, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
233:29ant' a pórta da eigreja, | que éra en un recóste,
233:31que llo defender querían, | se s' eles a el chegassen.
233:41e todos comũalmente | a Santa María déron
234:1A que faz os pecadores | dos pecados repentir,
234:7E porend' a grorïosa | Virgen, que o troux' en si
234:16que se foss' a Vila-Sirga; | e foi i, e pois chegou,
234:19Outro día na mannãa | a missa mandou dizer
234:21e quando foi ena sagra, | começou-s' a correger
234:22a lingua daquele moço | e as orellas d' abrir.
234:23E quand' a missa foi dita, | que non faliu ende ren,
234:26a Virgen Santa María, | e foron-ll' alg' oferir.
235:4que avẽo a Don Afonsso, | de Castél' e de Leôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
235:11E desto que lle pedía | tan muito a aficou
235:14e loou porend' a Virgen, | a Sennor espirital.
235:21mais conortou-o a Virgen | dizendo: “Non dês porên
235:27Tod' aquesto fez a Virgen, | ca deles ben o vingou;
235:35E pois a Monpislér vẽo | e tan mal adoeceu
235:38a Virgen Santa María, | como Sennor mui leal.
235:40e que tornass' a sa térra | por en ela ben sãar;
235:42jornadas grandes no día, | como quen and' a jornal.
235:45“Sennor, tan bon día vósco.” | Mas depois, creed' a mi,
235:59ardeu a carne daqueles | que non querían mollér;
235:62e do mal que lles ên venna, | a mi mui pouco m' incal.
235:64houve d' ir aa fronteira; | mas a mui bõa Sennor
235:69dereit' a Valedolide, | u a Sennor mui de prez
235:71ponto vẽéss' a séu feito, | que non houvéss' i joíz
235:72que de vida o julgasse, | e a Santa 'mperadriz
235:73lle fez ben sentir a mórte; | mais eno día fiíz
235:79E tod' aquesto foi feito | día de Pascua a luz
235:82a sa merce' e sa graça | no perigo temporal.
235:83Tod' aquesto faz a Virgen, | de cérto creed' a min,
235:85e porende a loemos | que nos meta no jardín
236Como ũa mollér perigoou no mar, e tragía un fillo pequeno nos braços; e feze-a Santa María per cima das aguas andar de pé, assí como iría per un mui bon chão.
236:1A Santa Madre daquele | que a pé sôbelo mar
236:5con séu fillo que tragía; | mas a Virgen a livrou,
236:10que se foi en un penedo | a galéa espeçar.
236:11E pereceu a galéa, | e morreron lógu' entôn
236:16eno coraçôn a Virgen | rogou, com' aprendí éu,
236:20a Virgen Santa María | e foi-a lógo prender
236:21pela mão e da agua | a começou a erger,
236:23E ben assí pela mão | a levou ben sen afán
236:25e pose-a eno pórto | de Marssela, u están
236:26muitas gentes cada día, | a que lógu' ela contar
236:30e lóg' a aquela póbre | foron porên algo dar.
237Como Santa María fez en Portugal na vila de Santarên a ũa mollér pecador que non morresse ta que fosse ben confessada, porque havía gran fïança en ela e jujũava os sábados e as sas féstas a pan e agua.
237:7loaredes a Madr' entôn | de Déus, se me crevérdes,
237:23d' ir a sa térra; e entôn | vestiu-se ben privado
237:29E foi-a entôn acalçar | caminno de Leirẽa,
237:30pelos cabelos a tirou | do caminn' a gran pẽa;
237:32a que mal tempo me chegou | méu feito decebudo.”
237:35que non seja, ca sábad' é, | sequér a un moógo,
237:42chamou ela: “Madre de Déus, | valla-m' a ta vertude;
237:43a méu mal non queiras catar, | mais o téu ben m' ajude
237:45Sennor, Sennor de gran poder, | valla-m' a ta bondade,
237:50que dos grandes érros que fiz | a emenda chegasse;
237:57Esbullou-a aquel ladrôn | falsso con gran loucura,
237:58des i degolou-a lógu' i | sen dó' e sen mesura;
237:59mais a de qu' el rei Salomôn | falou, santa e pura,
237:60a sa oraçôn ben oiu, | que sãa cégu' e mudo.
237:61Pois que a assí degolou | mui longe da carreira,
237:62fogiu-s' e leixó-a jazer | so ũa gẽesteira.
237:63E chegou lógo ben alí | a Santa verdadeira,
237:65Pela mão a foi fillar | a Virgen grorïosa,
237:66ao caminno a levou, | des i mui saborosa-
237:67mente a cofortou; entôn | diz: “Non sejas queixosa,
237:70e pornán que daquí a cras | mãeféstes ta falla
237:74que téu mandado levará | a Santarên mui tóste;
237:82A mia Sennor, Madre de Déus, | faz esto, ben creades,
237:85Ca porque a muito chamei | u m' assí degolaron
237:86hómees a que nunca fiz | mal e que me roubaron,
237:88por mórta, vẽo lóg' a mi, | que m' há ben acorrudo.
237:90a que póssa dizer méu mal; | e depois saberedes
237:93O cavaleir' a Santarên | se foi dereitamente
237:94e tod' aqueste feit' entôn | diss' a toda a gente.
237:95E a clerizía dalí | saiü mantenente, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
237:97Adussérona ben dalí | u a o cavaleiro
237:99e comungou-s'; e a Madre | do Fillo verdadeiro (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
237:100lóg' a alma dela levou, | que ll' houve prometudo.
238:1O que viltar quér a Virgen | de que Déus carne fillou,
238:2se pois del filla vinganç' a | maravilla nono dou.
238:3A Sennor que nos adusse | salvaçôn e lum' e luz,
238:14mais el de viltar a Virgen | e Déus sól non s' enfadou.
238:22que levava Córpus Crísti | a un que i enfermou
238:31o que te fez de nïente | e pois há t' a desfazer,
238:32e no día do joízo | estarás a séu poder, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
238:34a aquel que do dïabo | per séu sángui te livrou?
238:50atanto o tev' o démo | ta que ll' a alma sacou
238:51do córpo e no inférno | a foi lógo sobolir;
239Esta é dun miragre que Santa María fez en Murça por un hóme que déu séu haver a guardar a outro, e negou-llo e jurou-lle por el ant' a Magestade.
239:2ant' a omagen da Virgen, | que é Sennor da verdade.
239:7por un que haver a guardar
239:8déu a outr' en fïaldade,
239:20jura ant' a Majestade
239:25a jura ende receber,
239:28e pois que a jura jurou,
239:34e pero a ir-se fillou
239:35e u a sa casa chegou
239:37un prést'”, a quen se confessou,
239:39E começou-s' a repentir
239:49ca a alma mi quér saír
239:54e a Déus por mi rogade,
239:57E a Virgen que pód' e val,
239:61E a tercer día sen al
239:63a Virgen mui de coraçôn
240:6róga por eles a do bon talán. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
240:16ca u a chaman sempr' ela i val,
240:28ca ela péd' a séu Fillo perdôn
240:36e porên devemos a confïar
241Esta é como un meninno que éra esposado con ũa meninna caeu de cima dũa muit' alta pena en fondo, e quebrou per todo o córpo e morreu. E sa madre começó-o de pedir a Santa María, e déu-llo viv' e são, e ontr' o moço e sa esposa meteron-s' en orden.
241:4a quen por ela fía.
241:7que fez a Grorïosa | en térra de Proença.
241:9Outra don' a par desta | morava, sa vezinna,
241:12e com' é de costume, | por mollér a pedía.
241:17Lóg' a madre do moço | convidou de bon grado
241:18a moça e sa madre, | e mandou ben provado
241:23que se entôn chegara; | mais quis a Grorïosa
241:25A casa u jantavan | en un pened' estava
241:26muit' alt' e muit' esquivo, | u a dona morava;
241:30revolveu a pousada | o que maldito seja;
241:42a sógr' e a meninna | e quantos i sevéron;
241:43mais a madre do moço, | pero se del dolvéron
241:45A madre do meninno, | que havía fïança
241:63Déu sa madr' a Déus graças | que lle tan ben comprido
241:68e outrossí a moça | assí o prometía.
241:70e a Santa María | fezéron i serviço
241:74déu a Santa María | graças toda a gente;
242:3E d' ela fazer aquesto | há gran poder, a la fé,
242:17coidou caer, e a Virgen | chamou, per com' aprendí,
242:19a Virgen Santa María. | Enas unllas atán ben
242:21e assí chamand' estava | a Sennor que nos mantên,
242:25mas acorreu-lle a Virgen, | a Madre do alto Rei,
242:26atá que vẽo a gente | e o fez ên decender.
242:28a Virgen Santa María, | e aquel pedreir' entôn
243Como ũus falcõeiros que andavan a caça estavan en coita de mórte en un regueiro, e chamaron Santa María de Vila-Sirga, e ela por sa mercee acorréu-lles.
243:2busca a Virgen María
243:6un miragre mui fremoso, | que a Virgen corõada
243:15des i deceron a elas | e assí as aaguavan,
243:19e britou-s' entôn con eles | o geo; mas a Reínna
243:23mais chamand' a Grorïosa, | os geos se desfezéron,
243:24e saíron ende vivos, | e lóg' a séus semedeiros
243:25cavalgaron. Des i foron | a Vila-Sirgu' e loores
243:26déron a Santa-María, | que é Sennor das sennores,
244Como Santa María guareceu un hóme que inchou que cuidou morrer, porque escarnecía dos que ían a sa igreja.
244:13e leixou-s' ir lóg' a ela | a gente quando a viu,
244:15E pois a balẽa mórta | foi, fillaron-s' a tornar
244:17na igreja que vos dixe | e a Déus s' acomendar
244:18e a sa bẽeita Madre, | de que todo ben nos ven.
244:19Mas un desses marinneiros | fillou-s' a escarnecer
244:20da gente que i entrava, | e começou a dizer:
244:28estar, e a séus parentes | rogou-lles que fossen i
245:2cham' a Virgen grorïosa, | Madre de Nóstro Sennor.
245:4e por nós seermos salvos | feze-a sobre los séus
245:8que fez en riba de Limia | a Madre do alto Rei,
245:25mal e roubavan a térra | fôrono entôn prender
245:31Muitas vezes açoutado, | como contaron a min,
245:39dizede que nos daredes, | se non, a vóssa mollér
245:45e pois que o ben feriron, | assentaron-s' a jantar;
245:46todos a ũa fogueira | sevéron a derredor.
245:50nembre-te se t' éu serviço | fiz que foss' a ta loor.”
245:52per meógo do paaço, | e cada un a catou;
245:55E foi-se dereitamente, | que todos a viron ir,
245:62sól de ll' en ele travaren, | e perderon a coor.
245:67entra no río e passa | a alên, e acharás
245:75E meteu-s' entôn a vao | en aquel río medês,
245:79El, pois houv' alên passado, | ante que vẽéss' a luz,
245:92que sempr' a Virgen servisse, | pois a ela prougu' e quis
245:98ment', e viron que a Madre | fora do Remiidor.
245:99Ca ben lles diss' o convento | a todos que a que sól
246Esta é dũa bõa mollér que ía cada sábado a ũa eigreja que chaman Santa María dos Martires, e obridô-xe-lle, e depois foi alá de noite, e abriron-xe-lle as pórtas da eigreja.
246:1A que as pórtas do céo | abriu pera nos salvar,
246:8punnav' a ũa igreja |a e oraçôn oír, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
246:9e levava sa oférta | sigo por a oferir;
246:11por fazendas de sa casa | muitas que houv' a fazer.
246:16Mas quando chegou a ela, | cuidou lógu' entrar alá,
246:26e foi-se pera a vila, | mas non de mui gran vagar.
246:30mas rogou entôn a Virgen, | que llas abriu lógu' en par.
246:32que a fillou pela mão | e na vila a meteu
246:33e levó-a a sa casa, | ond' ela prazer prendeu;
246:34mas ante que i chegasse, | começou-ll' a preguntar
246:35dizendo: “Sennor, quen sodes, | que a tan póbre mollér
246:37“éu sõo a que nas cuitas | acórr' a quen m' há mestér,
246:39Quand' a bõa mollér esto | oiu, lógo se deitou
246:40a séus pées por beijar-llos; | mas nona viu, e ficou
246:42e aqueste feit' a todos | outro día foi contar.
247Como ũa meninna naceu céga, e a cabo de déz anos levárona a Santa María de Salas, e déu-lle lógo séu lume Santa María.
247:6guariu-a Santa María, | como vos será contado.
247:7Esta, ante que nacesse, | sa madre a prometera
247:8que serviss' a sa eigreja | e un estadal de cera
247:10a madr' éra mui coitada | e o padre mui coitado.
247:13morreu, e ficou a madre; | e chorando e tremendo
247:14levou a moça a Salas | e diz: “Sennor, há-ti grado
247:15que rogass' éu a téu Fillo | que de méu marid' houvésse
247:19E porende cha aduxe | a esta túa eigreja,
247:24pera ir-se da eigreja; | mas a mui Santa Reínna
247:25fezo que a moça visse | cona santa meezinna
247:27Aquesto viu ben a gente | mui grande que i estava,
247:29que tal miragre fezéra; | e a moça i ficava
247:30varrendo sempr' a eigreja | como lle fora mandado.
248:1Sen muito ben que nos faze | a Sennor esperital,
248:3Ca u a nóssa natura | quér obrar mais mal ca ben,
248:6que mostrou grand' en Laredo | a Sennor que pód' e val
248:13e entôn dous marinneiros | fillaron-s' a pelejar,
248:16mas non quis a Grorïosa | que o podéssen comprir,
248:18e toda a gent' i vẽo | veer este feit' atal.
248:24muit' e a Santa María | lógo mercee pediu,
248:25e demais toda a gente | que aqueste feito viu,
248:29e a gente que i éra | loaron de coraçôn
248:30a Virgen de que Déus quiso | nacer día de Natal.
249:4que en Castroxeriz fezo | a Madre do alto Rei,
249:5a Virgen Santa María, | per com' éu aprix e sei;
249:7Quand' a igreja fazían | a que chaman d' Almaçán,
249:20a Virgen Santa María, | que o mui tóste livrou:
249:22assí o guardou a Virgen | que sól non se foi ferir,
249:26por loar a sa mercee | e os séus bẽes gracir.
250:6A Déus que nos préste
251Como Santa María levou consigo a meninna de Proença que pedía o fillo aa sa Majestade.
251:4escrito que fezéra | a Madre do gran Rei;
251:11Porend' a un convento | de donas que dalí
251:12mui prét' éra sa madre | levou-a, com' oí.
251:13E a moça na claustra, | per com' éu aprendí,
251:16mas éran tan ben feitos, | que a moça atal
251:19Sempre quando a madre | à eigreja orar
251:20ía e a levava | sigo ant' o altar,
251:28meteron a mininna, | vẽo-ll' a coraçôn
251:31Porque a moça tantas | vezes viían ir
251:33porên a asseitaron, | e viron-lle pedir
251:37a moça faagó-o, | e tal amor colleu
251:38con el, que des i “fillo” | começou a dizer,
251:41e a omagen lógo | séu fill' a si tirou,
251:44lógo dalí a moça, | pero con grand' afán
251:47Quando a abadess' a | assí falar oiu
251:49mas chorando a moça | assí lle recodiu:
251:51Sobr' est' a madre vẽo | e preguntou-ll' assaz
251:52que vira; e a moça | lle diss': “A mi non praz
251:54E ergeu-se mui tóste | e fillou-s' a correr,
251:57Quand' esto viu a madre, | en ela salto déu,
251:60que dalí mui prét' éra, | a madre e os séus
251:61parentes a levaron | día de San Matéus,
251:66rogad' a Déus que desto | a quéra guarecer.”
251:68mandarei cantar missa, | e tu a levarás”,
251:71A missa foi cantada | lógo depó-la luz
251:72a grand' honrra da Madre | do que morreu na cruz;
251:73e quando foi na sagra, | aqué a madr' aduz
251:75A moça teve mentes | e dacá e dalá,
251:76e pois viü a Hóstïa | alçar, disso: “Ahá, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
251:78E o Papa fez lógo | a Hóstïa trager
251:80o méu amado fillo, | fillo méu, a la fé;
251:82E meteu-a na boca | e leixou-se morrer.
251:85e a Santa María | que miragre tan bél
252:1Tan gran poder a sa Madre | déu eno fondo da térra
252:6a vai de mal e de mórte, | e daquesto nunca érra.
252:8que por fazer a igreja, | de que vos fui ja falar,
252:12cuidaron que éran mórtos. | Mais a Sennor spirital
253Como un roméu de França que ía a Santïago foi per Santa María de Vila-Sirga, e non pod' ên sacar un bordôn de férro grande que tragía en pẽedença.
253:5e a sa virgĩidade | legou fórte no vencello
253:13sempr' havía gran fïança; | mais a Sennor pïadosa
253:18pora ir a Santïago, | ca lle mandou séu abade.
253:21a sas cóstas ou na mão | o levass' e o posésse
253:26sequér vi éu queno vira, | que m' ên contou a verdade.
253:28a eigreja do caminno | viü lógo mantẽente (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
253:33a Santa Virgen María, | Madre do Rei poderoso;
253:34e a eigreja é súa | e derredor a herdade.”
253:35O roméu, que muit' amava | a Virgen de ben comprida,
253:42que poséra con sa mão | el ant' a sa Magestade.
253:51a vóssa mui gran mercee | e non a mia desmesura
253:54valla-mi a bondade vóssa, | e esto me perdõade.”
253:55E contou a razôn toda | como o bordôn levava,
253:57Déus e a sa Virgen Madr', e | a crerizía cantava
253:58lóg' alí “Salve Regina”, | loand' a virgĩidade
253:63Des i lóg' a Santïago | foi comprir sa romaría;
253:64e pois tornou a sa térra, | serviu mui ben todavía,
253:65enquanto viveu, de grado | a Virgen Santa María.
253:67que nos dé en este mundo | a fazer o séu serviço
254:12e andavan-se jogand' a | couces e a empeladas;
254:26o mõesteiro, conósco | forades a tẽevroso
254:29a séu mõesteir' e lógo | mui ben se mãefestaron,
255Como Santa María guareceu a mollér que fezéra matar séu genrro polo mal prez que ll' apõían con el, que non ardeu no fógo en que a meteron.
255:6que a Virgen quis mui grand' amostrar,
255:7Santa María, a que sempr' óra
255:22sa filla a marid' a séu prazer,
255:28a sógra havía
255:29con séu genrro; pero a gran tórto,
255:35a maa gente
255:38assentaron-s' a jantar, e mandou
255:39chamar séu genrr' a sógra maldita;
255:52que achou a vía
255:53per que soub' a verdade do preito;
255:56Mais a sógra mãefestou a pran
255:67mas a ao fógo (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
255:69E u a levavan pela rúa
255:70ant' a igreja da Madre de Déus,
255:74ant' a Magestade (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
255:79ant' a omagen, muito chorava
255:83'córr' a mesquinna (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
255:86disse: “Varões, levade-a ja
255:89i a metede
255:92ll' o fóg' a perfía.”
255:94e a casa dentro e en redor
255:97ca viu a chama
255:99de que a Ama
255:101Pero a casa toda queimada
255:102foi e a lenna se tornou carvôn,
255:103a mollér desto non sentiu nada;
255:104ca a Virgen, a que fez oraçôn,
255:109A casa foi per dúas vegadas
255:116a que ben quería.
255:118viron, fillaron-s' end' a repentir,
255:120que a fezéssen do fógo saír
255:127e loaron a que sempre seja
256Como Santa María guareceu a reínna Dona Beatriz de grand' enfermidade, porque aorou a sa omage con grand' esperança.
256:8Don Fernando, a Capéla | e de crischãos poblou;
256:9e sa mollér, a Reínna | Dona Beatriz, mandou
256:23ca pois éu a sa fegura | vir, atal creença hei
256:25porend' a mi a chegade | e lógo lle beijarei
256:28de todos aqueles maes | guariu a Reínna tan ben (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
256:30Porên será de mal siso | o que a non loará.
257:3Desto direi un miragre grand' a maravilla,
257:12e pois vẽo a Sevilla, achou grandes danos
257:14mas a Virgen precïosa ao séu recude.
257:20déu grandes a Jesú-Cristo, Sennor dos sennores;
258Como Santa María acrecentou a ũa bõa dona a massa que tiínna pera pan fazer.
258:1Aquela que a séu Fillo | viu cinque mil avondar
258:9a Virgen Santa María | e, segund' éu aprendí,
258:10polo séu amor esmólna | a quen lla pedía dar
258:11ía mui de bõa mente, | e dava ben a comer
258:12a póbres do que havía, | segundo o séu poder;
258:21e déu-lles a massa toda | quanta pera si de pran
258:23Ela enquant' amassava | a un séu fillo mandou
258:30ollos, que os méus pecados | me faç' a Déus perdõar.”
258:32e a madre mui cuitada | foi correndo de randôn
258:33u ant' a massa estava | que ja déra, que sól non
258:34minguava ên nulla cousa | dela. E lóg' a sinar
258:36foi-s' aa rúa chorando | e loand' a do bon prez,
258:37a Madre de Jesú-Cristo, | por aquesta grãadez
258:38tan grande que feit' havía, | e fez a todos chorar.
258:39E chorand' entôn loavan | a Madre do Salvador
258:41daquela que a servía, | e dando-lle gran loor
259:4a Virgen, que vos quéro retraer,
259:12lles diss': “Amigos, id' ambos a mi
259:13a mia eigreja d' Arraz, e alí
259:25a que chaman fógo de San Marçal,
259:32a candea, mas mui mal baratou:
259:37e déron-lla a bever, e mui ben
259:42que non han pois daquel mal a sentir.
260:2a Sennor das sennores,
260:3porquê a non loades?
260:5a por que Déus havedes,
260:6A Sennor que dá vida
260:8A que nunca nos mente
260:10A que é mais que bõa
260:12A que nos dá conórte
260:14A que faz o que mórre
261:6que fez a Virgen que non houve par
261:12vẽo a essa térra preegar,
261:18e começou mui ben a sermõar;
261:21E pois a el se foi mãefestar,
261:26farei ambos; mas ant' a jajũar
261:36quis quen éran, e lóg' a preguntar
261:38foi deles, e pres-lo a conjurar
261:43muitas coitas por a ele veer
261:48loando a Déus e apósto cantar, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
261:54contra o céo e pres-s' a chorar
261:64e punnou lógo d' alí a mover,
261:67e buscou a dona pola veer,
261:68e viu-a mórta e mellor cheirar
261:73a Jesú-Cristo que llo fez veer,
261:74e a sa Madre non ar quis leixar
262:1Se non loássemos por al | a Sennor mui verdadeira (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
262:3E daquest' un gran miragre | fezo a Virgen, que sól
262:5mas eno Poi fez aquesto | a mais fremosa que sól
262:11A hóra de madodinnos | fezo a térra tremer
262:14e desta guis' a eigreja | ficou d' hómees senlleira.
262:17ant' a Virgen, que poséran | ant' encima do altar,
262:18en bon son “Salve Regina”; | e esta foi a primeira
262:26como lle mostrou a Virgen, | que non houve companneira.
262:29mas non podéron; e lógo | fillaron-s' a repentir
262:30de séus pecados, e foi-lles | entôn a Virgen porteira.
262:31E pois foron na eigreja, | lógo a mollér saiu
262:33a Virgen Santa María | e com' a todos oiu
262:41a Virgen Santa María, | senôn porque a muitos val; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
263Como Santa María apareceu a un hóme que éra tolleito de todo-los nembros e disse-lle que se fezésse levar a sa igreja e sería lógo são.
263:4fez e a obedeceu.
263:5Ca ela sempr' a nós dá(a) | que façamos o mellor (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
263:10fez a Virgen, en Cudejo, | dun hóme que gran mestér
263:16que o acorress' a Virgen, | que a muitos acorreu.
263:18a Virgen Santa María | e disse: “Se tu sãar
263:20a esta eigreja lógo.” | E el espavoreceu;
263:26Onde faz-ti levar lógo | sól que vires a luz cras;
263:27mas a missa que te digo | da Madre de Déus farás
263:33Foi-s' a Virgen. Ficou ele | e fez quanto lle mandou;
263:34e pois foi ena igreja | e a missa ascuitou
263:37e ao altar dereito | se fillou corrend' a ir.
263:38Quand' aquesto viu a gente, | todos lógo sen mentir
263:40de valer a quena chama, | com' a aqueste valeu.
264Como Santa María fez perecer as naves dos mouros que tiínnan cercada Costantinópla, tanto que os crischãos poséron a sa imagen na riba do mar.
264:2dereit' é que defenda | a si Santa María.
264:4que fez Santa María, | a que nunca demóra
264:5de rogar a séu Fillo, | ca sempre por nós óra
264:8e defend' a si misma | quand' algún tórto prende;
264:14lles tolleron a agua, | ond' a gente bevía.
264:22como a Virgen santa | pareceu, parecía.
264:23E ante que morresse | a Virgen, fora feita
264:24a semellante dela | por destroír a seita
264:29na Virgen grorïosa, | porque viu que a gente
264:35Quand' est' houvéron dito, | eno mar a poséron
264:36u a feriss' as ondas, | e assí lle disséron:
264:37“A ti e nós defende | destes que non crevéron
264:39Entôn toda a gente | aos céos as mãos
264:46acórr' e a coitados | nas coitas noit' e día.
265Como Santa María guareceu a Joán Damacẽo da mão que havía corta.
265:1Sempr' a Virgen santa dá bon gualardôn
265:5que a Virgen Madre fez do alto Rei,
265:8por quen o miragre fez a que nos ten
265:16e Santa María, a que pód' e val,
265:20e pois foi de missa, mui ben a cantou
265:21a Virgen loando. Mais pois cativou
265:23a Pérssïa; e un mouro rico déu
265:26sempr' a Déus rogava mui de coraçôn
265:27e a Santa María, que ajudar
265:29E ela o fez a séu sennor amar,
265:30assí que o leixou entrar a baldôn
265:31en sa casa e amostrar a leer
265:32a séu fill' e outrossí a escrever
265:37envïou dizer a aquel séu sennor
265:59E diss' a un séu hóme: “Vai-te, sennér,
265:73sabede, e mal bastido, a la fé,
265:85a don Joán Damacẽo, u o viu
265:87E a un séu hóme disse lógo: “Tól
265:88ll' a mão déstra, por que fez come fól
265:103Toda a noite ben atẽ́ena luz
265:106ben, trouxe a mão e eno tocôn
266Como Santa María de Castroxerez guardou a gente que siía na igreja oíndo o sermôn, dũa trave que caeu de cima da igreja sobr' eles.
266:1De muitas guisas miragres | a Virgen esperital
266:5a Virgen Santa María, | ond' aqueste cantar fiz;
266:10por se fazer a eigreja | e a torr' e o portal.
266:12pédra e cal e arẽa; | e desta guis' a fazer
266:13começaron a igreja | tan grande, que ben caber
266:18quis a Virgen que ferisse | a nunll' hóm'. E quen viu tal
266:19miragre! ca tan espessa | siía a gent' alí
266:20aquele sermôn oíndo, | como contaron a mi,
266:23Mas a Virgen grorïosa, | cujo éra o lavor,
266:25Porên quantos i estavan | déron a ela loor,
267:1A de que Déus pres carn' e foi dela nado,
267:2ben póde valer a todo periguado. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
267:3Ca per ela foi a mórte destroída
267:10quant' end' aprendí a quen mio há contado.
267:21a Rocamador de bõa ment' iría
267:24pera ir a Frandes; e essa vegada,
267:39A nav' alongada foi, se Déus me valla,
267:46o démo, non póde nósc', a Déus loado.
267:49pois a todo-los coitados dás saúde,
267:59El esto dizendo, lóg' a Virgen santa
267:67E levou-o salvo a térra segura,
267:69esto fez a da virgĩidade pura,
267:72que a nave foss' a aquela cidade
267:81a Rocamador se foi, e confïança
268:9e servindo-a de grado | sempre sen nulla dultança,
268:13des i en ũa carreta | a tragían, e proveito
268:17os miragres que a Virgen | faz en Vila-Sirgu'; e quando
268:20alçou e diz. “Virgen sant', a | que non creen os pagãos,
268:21a ti ofér' estes nembros | mancos, que non tenno sãos,
268:28esta dona en carreta | se fez trager a Espanna;
268:31E mandou que na eigreja | a metessen muit' aginna;
268:34ca todo-los pecadores | coitados a ti acorremos;
268:37dá-me pola ta vertude | a este córpo guarida,
268:39Pois que a oraçôn feita | houv' esta mollér coitada,
268:40lóg' a Virgen precïosa, | dos pecadores vogada,
269:1A que poder há dos mórtos | de os fazer resorgir,
269:4a Virgen Santa María, | que faz muitos quando quér,
269:6a aqueles que a chaman | ou que a saben servir.
269:9nen falava nemigalla; | e a mesquinna porên
269:12tornou-s' a rogar a Virgen, | a Sennor esperital,
269:18se a jajũar com' ela | e mercee lle pedir
269:22lle proug' a Santa María | que assí fosse fĩir.
269:24e falou dereitamente | e começou a dizer:
269:41Quand' aquesto viu a gente, | lóg' aa Virgen rendeu
270:2devemos muit' a Virgen | loar de coraçôn.
270:5pois que a Déu no mundo | por avogada dar
270:7Con gran dereito todos | a devemos loar,
270:8pois ela a sobervia | do démo foi britar;
270:13aquesta a que vẽo | o ángeo dizer
270:18nóv' Adán que britass' a | cabeça do dragôn.
270:34quen en aquel non creess' | irí' a perdiçôn.
271Esta é de como ũa nave estedéra tres meses en un río e non podía saír porque a combatían mouros, e Santa María sacou-a en salvo.
271:10a nave come perduda, | que atá en Monpeslér
271:12todavía a cuidavan | e vïínnana combater;
271:23E se vos a Virgen santa | deste logar non tirar,
271:35Pois esto foi outorgado, | a vea alçar mandou;
271:37lles bon vento qual querían, | que lóg' a nave sacou
271:38fóra do río a salvo. | E porende quen fezér
271:39serviç' a Santa María | muito será de bon sen,
272:8mui grande, que fez a Virgen | en Roma, com' aprendí,
272:15E assí a adusséra | o démo a cofojôn,
272:16que sól nunca a leixava | que prendesse confissôn;
272:17mas a Virgen, de Déus Madre, | ll' amolgou o coraçôn,
272:19E confessou séus pecados | a un préste que achou;
272:22E ela foi mui coitada | e começou-ll' a falar
272:26desta pared' a est' outra | e s' alá toda mudar,
272:29Quand' a mollér oiu esto, | chorou tan muito os séus
272:32que merce' houvésse dela; | e a Virgen a oiu.
272:33E o préste parou mentes | e lóg' a omagen viu
272:35ant' a mollér e rogou-lle | que muito ll' éra mestér
272:36que a Déus por el rogasse, | ca nunca ja per mollér
272:40ca en mudar-s' a omagen | por ti, mostrou-te que ben
272:41de coraçôn t' há parcida | a Sennor que nos mantên.
272:43daquest' érro que hei feito.” | E fillou-s' a repentir;
272:46e mostrou-lles o miragre | que fez a Virgen sen par.
272:48loaron Santa María, | a Madre do alto Rei;
272:49e a mollér depois sempre | a serviu, e porên sei
273Esta é como Santa María déu fíos a ũu hóme bõo pera coser a savãa do séu altar.
273:1A Madre de Déus que éste | do mundo lum' e espello,
273:18d' o feito da Virgen santa | seer metud' a trebello.
273:23E maa ventura venn' a | quen altar assí desbulla:
273:28a todos, non foi en preito | que sól un fío achasse,
273:32que os haver non podía, | catou e viu a séu lado
273:34foi ên muit' a maravilla, | dizendo: “Non é anello
273:40todos a Santa María; | e el coseü os panos (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
273:42a pesar do dém' astroso | que é peor que golpello.
274Esta é do frade que fazía a garnacha d' orações a Santa María.
274:9e estando-a fazendo, | o démo en coraçôn
274:13que lle fez que a garnacha | leixasse por acabar,
274:14e fez-lle leixar a orden, | e foi-s' ende súa vía.
274:15El indo per un caminno, | a Virgen ll' apareceu,
274:17que Santa María éra | e lógo a connoceu.
274:24ést' a que me tu fazías, | e leixasche-ma assí
274:27Depois que ll' a Virgen santa | esto disso, foi-lle mal
274:31Entôn diss' a Grorïosa: | “Méu Fillo perdõará
274:32a ti quanto tu cuidasche, | pois que t' end' achas mal ja;
274:33e tórna-t' a túa orden, | ca mui cedo ch' haverá
274:36deste día a un ano | serás mórto, éu o sei;
274:37e a esto para mentes, | ca éu ant' a ti verrei
274:39Quando ll' esto diss' a Virgen, | lógo xe-ll' el espediu. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
274:42o día en que disséra | a Virgen que morrería.
274:49acabasch' a mia garnacha, | mas mui ben t' acharás ên,
274:52aquí u óra orava | vẽo a Madre de Déus
274:56e porên me diss' a mórte | que me podéss' ên sentir.”
274:58lle foi a alma do córpo, | pero que lle non doía.
275:1A que nos guarda do gran fógu' infernal
275:4miragr' a Virgen, segundo que oí
275:5dizer a muitos que s' acertaron i,
275:7que no convento soían a seer
275:9de ravia, que se fillavan a morder
275:11Assí raviando fillavan-s' a travar
275:15E a Terena os levaron entôn,
275:17que os guarisse a Virgen, ca ja non
275:19E levando-os ambos a grand' afán,
275:22d' Aguadïana, entrant' a Portogal.
275:26a Terena que jaz en meo dun val.
275:32ca a Virgen, que sempr' acórr' aos séus,
275:39E pois beveron, ar fillaron-s' a ir
275:40dereitament' a Terena por comprir
275:42fora a Virgen, déron i por sinal
276:5en Prad' a Sennor de prez,
276:14que déu a un monteiro
276:25porend' a que val os séus
276:30na cabeça, a la fé,
276:33mais mól' a cabeça ten
276:36pois que a ten tan móle,
276:42e a
276:45mais ant' a luz gran sabor
276:46lle déu a que confórto
276:54muito a Grorïosa,
277:1Maravillo-m' éu com' ousa | a Virgen rogar per ren
277:13e des que foi ben assado, | lóg' a comer s' assentaron,
277:15Sábad' éra aquel día | quand' a comer s' assentavan
277:20quanta mais dela podéssen | e que a non leixarían,
277:26e acharon-se con mouros; | mas a todos non prougu' ên.
277:42por tal miragre que fezo | a Sennor que nos mantên.
278Como ũa bõa dona de França, que éra céga, vẽo a Vila-Sirga e teve i vigía, e foi lógo guarida e cobrou séu lume. E ela indo-se pera sa térra, achou un cégo que ía en romaría a Santïago, e ela consellou-lle que fosse per Vila-Sirga e guarecería.
278:2assí faz gran pïadade | a Virgen en ll' acorrer.
278:4que mostrou en Vila-Sirga | a Madre de Manüél,
278:7Esto foi en aquel tempo | que a Virgen começou
278:8a fazer en Vila-Sirga | miragres, per que sãou
278:9a muitos d' enfermidades | e mórtos ressocitou.
278:13rominna a Santïago | foi, mas avẽo-ll' assí
278:15E depois aa tornada, | quando chegou a Carrôn,
278:17albergar mais adeante | a ũas chóças que son
278:20fillou-s' a chover mui fórte, | e houvéron a entrar
278:22se deitaron. E a céga | foi sa oraçôn fazer,
278:23rogando Santa María, | a Sennor esperital,
278:25per que houvésse séu lume. | E lóg' a que pód' e val
278:26fez que foi lógo guarida. | E fillou-s' a bẽeizer
278:27a Virgen Santa María; | e outro día fillou
278:29que a Santïago ía; | mas ela ll' aconssellou
278:33ollos o lum' i cobrara, | mas pois a Madre de Déus
278:35O cégo creeu a dona, | e tan tóste se partiu
278:40loaron Santa María, | a Sennor do bon talán,
279Como el rei pidiu mercee a Santa María que o guarecesse dũa grand' enfermidade que havía; e ela, como sennor poderosa, guarecê-o.
279:2e acorred' a vósso trobador,
279:4A tan gran mal e a tan gran door,
279:12que me faz a mórt', ond' hei gran pavor,
279:16Que fez entôn a galardõador
279:18Tolleu-ll' a féver e aquel humor
280:13e a mellor das santas mellores;
280:21que a mia alma non se detenna
280:22d' ir a logar u a sempre veja.
281:1U alguên a Jesú Cristo | por séus pecados negar,
281:3Dest' avẽo un miragre | en França a un francês,
281:8senôn que quanto fazía | por ben saía-ll' a mal;
281:10de grand' algo que houvéra | non ll' houv' ên ren a ficar.
281:13A requeza que havía, | non sei por que mia perdí;
281:14mais se a cobrar non pósso, | ir-m-ei algur esterrar.”
281:23Pois que lle beijou a mão, | diss' o démo: “Un amor
281:26de os negar, e negó-os; | tanto ll' houv' a preegar.
281:29que me faças que a négue, | nen tanto non me darás
281:36e foi con el Rei de França | un día a un sermôn,
281:39A magestade de Santa | María viu u ficou
281:40de fóra o cavaleiro, | e a sa mão levou
281:42s' a gente por neún hóme | a magestade chamar.
281:48ca a súa magestade | vos chamou, que aquí sé.”
281:49Disso el: “Mais é m' irada | con dereito, a la fé,
281:57e tórno-m' a Jesú-Cristo | e outorgo-me por séu
281:61a Virgen Santa María; | e el disso: “Consintir
282Como Santa María acorreu a un moço de Segóbia que caeu dun sobrado mui alto, e non se feriu porque disse: “Santa María, val-me.”
282:4d' acorrer sól por un vérvo | a quen en ela ben cree;
282:8que mostrou grand' en Segóvi' a, | com' éu en verdad' achei,
282:15A ama que o crïava | foi corrend' a aquel son
282:17e outrossí fez a madre, | que o mui de coraçôn
282:23Diss' el: “Non, ca en saendo | chamei a Madre de Déus,
282:27Quand' est' oiü o padre | e a madre, gran loor
282:28déron a Santa María, | Madre de Nóstro Sennor;
283:2con sobervia, faz mal a si.
283:4hóme contra a que vencer
283:12que fez a Madre do gran Rei
283:23será,” diss' el, “creed' a mi,
283:26a Terena por i servir
283:37torceu-xe-ll' a boca, assí
283:50loaron muit' a que nos guía
284:9e se non foss' a Virgen, | Reínna sperital, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
284:10a sa alma levara | o dém' a perdiçôn.
284:32dizía: “Con ta graça, | Sennor, acórr' a mi,
284:37a Virgen grorïosa? | Con ela me quér' ir.”
284:40e comungou. E lógo | começou a dizer
284:42en térra, e a alma | foi dar a Déus en don.
285Como Santa María fez aa monja que non quis por ela leixar de s' ir con un cavaleiro que se tornass' a súa ôrdin, e ao cavaleiro fez outrossí que fillasse religïôn.
285:1Do dém' a perfía
285:4que por ũa monja fazer quis a Santa Reínna,
285:10amar mais d' outra cousa | a Virgen que nos guía.
285:12falava d' outra mollér. E por aquesto a essa
285:14porque muito a preçava de sen, a abadessa;
285:17ante a metía
285:19Un sobrinn' est' abadessa haví', a que mui gran ben
285:21Este, des que viu a monja, quis-lle mellor d' outra ren,
285:22e en guisar que a houvésse foi tan aguçoso,
285:28e a terría sempr' honrrada, rica e viçosa,
285:42deant' a magestade | que ll' a pórta choía.
285:46fezo que a el essa noite enganou agoiro,
285:51Outro día gran mannãa, atanto que a luz viu,
285:52a abadessa se levou e a monja con ela.
285:54como non saiu a ele, de que mui gran querela
285:58quando vẽéss' a noite, | que pera el ir-s-ía.
285:59Pois vẽo a outra noite, como na primeira fez
285:61e quando s' ên quis saír, a Virgen santa do bon prez
285:67A monja con mui gran coita de con séu amigo s' ir,
285:69sól mentes non quis tẽer, ante foi a pórta abrir
285:72a aquel séu amigo, | e ben a recebía
285:74un palafrên mui branco | en que a el subía.
285:75Poi-la levou a sa térra e con ela juras pres,
285:78a fez sennor de sa herdade, mais ca ll' el disséra.
285:80a mais viçosa dona | que viver podería,
285:83Assí ambos estevéron viçosos a séu talán,
285:85mui grandes e mui fremosos. Mas a Virgen, que mui gran
285:88a ela en dormindo | e mal a reprendía
285:93e desdennares a mi e a méu Fill', o santo Rei,
285:96por ben que te tornasses | pera a ta mongía,
285:99A dona daqueste sonno foi espantada assí
285:100que tremendo muit' e chorando diss' a séu marido
285:101toda a visôn que vira. E per quant' éu aprendí,
285:106religïôn fillava, | en que a Déus servía.
286Esta é como caeu o portal sobre dous judéus que escarnecían a un hóme bõo.
286:13a Virgen Santa María, | a Sennor esperital.
286:16e chegou-se muit' a ele | e atal o adobou
286:17que houv' a leixar sas prézes; | e lógo se levantou,
286:20e viu dous judéus que lógo | se fillaron a riír
286:23Mas diss' a Santa María: | “Ai, Sennor, destes judéus
286:25que mataron a téu Fillo, | que éra hóme e Déus
286:30a outro senôn a eles, | que foi todos desfazer.
286:34e o hóme que vingara | fillou-a a bẽeizer.
287Como Santa María de Scala, que é a par de Jénüa, livrou ũa mollér de mórte que ía alá per mar en romaría.
287:8lle quería d' outra cousa | do mund', e a pecador
287:10buscou como a matasse, | e fez en elo mal sen.
287:13que a guareceu de mórte, | com' oïredes per mi;
287:19Ela creê-o e foi-se | con el a aquel logar;
287:20mais o falsso, que havía | gran sabor de a matar,
287:21fillou-a, indo na barca, | e deitou-a eno mar.
287:22Mas sãa a pos na riba | a Sennor que nos mantên.
287:24e foi lógo pera ela | e tan muito a rogou
287:25que entrou con el na barca; | e tan tóste a fillou
287:26e meteu-a en un saco, | por que nunca saíss' ên.
287:27E atou-a ben no saco | aquel falsso desleal
287:28e deitou-a no mar lógo, | ca lle quería gran mal;
287:29mais tan tóste foi con ela | a Reínna sperital,
287:35que hoi mais comigo sejas: | ca a Virgen me guariu
287:42e ambos en romaría | foron a Jerusalên.
288Como un hóme bõo de relijôn foi veer a igreja u jazía o córpo de Sant' Agostín, e viu i de noite Santa María e grandes córos d' ángeos que cantavan ant' ela.
288:1A Madre de Jesú-Cristo, | vedes a quen aparece:
288:2a quen o ben de séu Fillo | e dela haver merece.
288:4que mostrou Santa María | a un bon religïoso
288:10servindo a Grorïosa | que aos séus non falece.
288:14ant' a capéla da Virgen | que os céos escrarece.
288:18loand' a Santa María, | séu ben e sa grãadece.
288:26que a sa gran fremosura | mais ca o sól esprandece.”
288:28a Déus e pois a sa Madre, | que é Sennor das sennores;
288:31morreu. E foi a sa alma | pera Déus dereitamente,
288:34do gran ben do paraíso, | ca a eles pertẽece.
289:1Pero que os outros santos | a vezes prenden vingança
289:2dos que lles érran, a Madre | de Déus lles val sen dultança.
289:4fez na eigreja de Tocha | a Virgen; porên m' oíde
289:12Déus, por honrra daquel santo, | a mão con que cuidava
289:15Outrossí a mão déstra | cona fouce apertada
289:17e ben assí o levaron | tolleito a sa pousada
289:20como x' estava a Tocha, | e muito por el rogaron
289:21a Virgen Santa María | e ant' o altar choraron
289:27Pois assí houve chorado, | lóg' a Sennor das sennores
290:2a que en si todas bondades há.
290:4a que de bondades non houve par
290:12a que en si todas bondades há.
290:15de quant' a bondad' e a prez convên,
290:18a Madre de Déus, Virgen sen falir;
291:1Cantand' e en muitas guisas | dev' hóm' a Virgen loar,
291:2ca u houvér maior coita, | valer-ll-á se a chamar.
291:3Ca loada de tod' hóme | devía sempr' a seer,
291:10e foi-s' entôn pera Touro, | u cuidou a escapar
291:13Mas pero fugiu a Touro, | foron pós el e entôn
291:18houve gran medo da mórte, | e começou-s' a nembrar
291:19de quanto pesar fezéra | a Déus e como pecou
291:21a que se tornass'; e lógo | Santa María chamou,
291:22chorando muito dos ollos, | e começou-ll' a rogar:
291:24non cates a méus pecados | nen ao méu mao sen;
291:25mas tu que nunca faliste | a quen te chamou de ren,
291:31Entôn, no cárcer jazendo, | a esta Sennor de prez
291:32fez ũu cantar que disse | a gran mercee que fez
291:36apareceü-ll' a Virgen, | a que de todo ben praz, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
291:46este feito que hajades | gran sabor de a honrrar.
292Como el Rei Don Fernando vẽo en visiôn ao Tesoureiro de Sevilla e a Maestre Jorge que tirassen o anél do séu dedo e o metessen no dedo da omagen de Santa María.
292:1Muito demóstra a Virgen, | a Sennor esperital,
292:2sa lealdad' a aquele | que acha sempre leal.
292:4a Virgen Santa María | un mui gran miragre fez
292:10amava Santa María, | a Sennor que pód' e val.
292:11Se el leal contra ela | foi, tan leal a achou,
292:17que a Paraís' iría, | ben u éste San Denís,
292:18u veería séu Fillo | e a ela outro tal.
292:20ca el sempre a servía | e a sabía loar;
292:23E ar fezo-ll' a sa mórte | que polo mellor morreu
292:30aduss' i depois séu fillo, | non passand' a Muradal.
292:35Ca o achou tod' enteiro | e a sa madre, ca Déus
292:42obrados mui ricamente | cada un a séu sinal.
292:44a omagen de séu padre | fez põer como convên
292:46na mão, con que déu cólbe | a Mafométe mortal.
292:47O logar u a omagen | del Rei Don Fernando sé
292:56a aquele que fezéra | o anél, e disse: “Non
292:60di a méu fillo que ponna | esta omagen de San-
292:61ta María u a minna | está, ca non é de pran
292:69e foi lógo a eigreja, | e fez tanto que ll' abriu
292:71E en catar a omagen | havía mui gran sabor,
292:72e viu-ll' a sortella fóra | do dedo, onde pavor
292:73houve grand' a maravilla, | e diss': “Ai, Nóstro Sennor,
292:82com' a vós hei ja contado, | e non foi ên mentiral.
292:83Entôn ambos o contaron | al Rei, a que proug' assaz,
292:84des i ao arcebispo, | a que con tal feito praz;
293Como un jograr quis remedar como siía a omagen de Santa María, e torceu-se-lle a boca e o braço.
293:3Ca, segund' escrit' achamos, | Déus a fegura de si
293:5o hóm' a Déus. E daquesto, | segundo éu aprendí,
293:12senôn remedar a todos, | ũus ben e outros mal;
293:13mas o dém', a que criía | de conssello, fez-ll' atal
293:19mas parou-lle muito mentes, | e pois que a ben catou,
293:20con gran sandez o astroso | a remedar-a cuidou.
293:21Mas pesou a Jesú-Cristo, | e atal o adobou
293:22que ben cabo da orella | pos-ll' a boqu' e o grannôn.
293:25mas a gente que viu esto | o fillou e o ergeu,
293:27E tevéron i vigía | e rogaron muit' a Déus
293:31Outro día, quand' a missa | começaron a dizer,
293:32a Virgen Santa María | quis dele mercee haver, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
293:35houvéron quantos i éran, | loand' a Sennor de prez,
294Como ũa mollér que jogava os dados en Pulla lançou ũa pédra aa omagen de Santa María, porque perdera, e parou un ángeo de pédra que i estava a mão e recebeu o cólbe.
294:7Esto foi a ũa fésta | desta Virgen grorïosa,
294:9fillou-s' a jogar os dados | ũa mollér muit' astrosa
294:23Ond' esta mollér sandía | viu ũa pédr' e fillou-a,
294:24e catou aa omagen | da Virgen e dẽostou-a
294:25e lançou aquela pédra | por ferí-la, mas errou-a;
294:27por a sa Sennor guardaren. | Un deles alçou a mão
294:28e recebeu a ferida, | mas ficou-ll' o braço são.
294:30a mollér e dar con ela | foron nas chamas ardentes.
294:31O ángeo teve sempre | depois a mão tenduda
294:32que parou ant' a omagen | pera seer defenduda;
295Como Santa María apareceu en visiôn a un rei que a servía en todas aquelas cousas que el sabía e podía, e semellava-lle que se homildava contra el en gualardôn do serviço que lle fezéra.
295:1Que por al non devess' hóm' a | Santa María servir,
295:5a un Rei que sas figuras | mandava sempre fazer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
295:19Onde por estas razões | a servía aquel Rei
295:23Onde foi a ũa Pasqua | maior, que Déus resorgiu,
295:25ben feita e ben fremosa, | ricamente a vestiu
295:26e sobr' o altar a pose, | e fez monjas i vĩir
295:27que a vissen com' estava | e houvéssen devoçôn
295:29E elas assí fezéron; | e a Virgen en vijôn
295:33a omagen os gẽollos | ant' el en térra ficou
295:34e as mãos que beijasse | lle começou a pedir.
295:36chorando muit' e dizendo: | “A ti, Sennor, que és luz,
295:40por quanta honrra fazedes | a mi sempr' e ao méu
295:46chorou, muit' ant' a omagen | e fez tod' est' escrevir.
295:48aa Virgen grorïosa | e loou-a mais des i;
295:50e de muitas de maneiras, | a queno ben comedir.
296Como Santa María apareceu a un monje na cibdade de Conturbél e mostrou-lle como a servisse.
296:2convên-lle que a sêrvia | com' a ela prouguér.
296:4nen amar nunca muito | o que a non honrrar,
296:5e fazendo tod' esto, | ar deve-a loar
296:10que sempre fará est' a | quena servir soubér.
296:15siso per que podésse | a saber ben servir;
296:17E a Virgen non quiso | que en séu don falir
296:27Quanto a Virgen disse, | todo o ascoitou
296:30aos céos a alma. | Porên quena crevér
296:32e quen servir a ela, | séu Fillo servirá,
296:34demais valrrá-lle sempre | u a mestér houvér.
297:1Com' é mui bõ' a creença | do que non vee hóm' e cree, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
297:9a aqueles que o creen; | e porên, se Déus m' ajude,
297:11E pois a sa gran vertude | assí ést' aparellada
297:13pera a receber lógo, | esto razôn é provada
297:15Ca ben com' a cousa viva | recebe por asperança
297:16vertude, sól que a creen, | ben assí por semellança
297:17a recebe o omagen | mantenente sen tardança
297:18daquel de que é fegura, | macar hóm' a el non vee.
297:36ante tornará a rédr', e | sempre será malandante;
297:37e a Virgen grorïosa | non querrá que s' el avante
298:8que en Seixôn fez a Madre do gran Rei;
298:14a Seixôn que lle tolless' esta door.
298:18a tod' aquel que en romaría for.
298:21e foi-s' a Seixôn. E depois que foi i,
298:25a fillou mui fórt' o dïabo felôn,
298:28gran péça a tev'; e pois se levantou
298:29a mollér, daquesta guisa começou
298:51A Virgen María lóg' aquela vez
298:55E a bõa dona, pois se viu de pran
298:57déu loor a Déus, e a do bon talán,
299Como Santa María vẽo en visiôn a un freire e mandou-lle que désse ũa sa omagen que tragía a un rei.
299:6saber servir a comprida de ben.
299:7Est' avẽo a un rei que servía
299:12a séu cólo, en que muito criía,
299:17viu a Madre de Déus que lle dizía:
299:24e o freir' a outros freires dizía
299:28de a non dar al Rei fillou perfía;
299:29mas depois ben tres vegadas vií' a
299:36a séu maestr' aquesto descobría,
299:38eno tardar, e a vós non convên
299:45e déu-ll' a omagen, que alegría
299:47E conas mãos ambas a ergía,
300:2hóme sempr' a loar
300:3a Santa María
300:6seer a que Déus por Madre
300:11a fez tanto, que sen par
300:16a por que somos honrrados
300:37do que diz a maa gente
300:40a loando
300:44como a póssa honrrar,
301:4a Virgen en Vila-Sirga, | na sa eigreja honrrada,
301:6a houve que o livrasse | daquela prijôn tan dura.
301:8pres' en Carrôn, ca fezéra | por que a morrer devía;
301:19Des quand' aquest' houve dito, | apareceu-ll' a Reínna
301:26que o fezéra a Virgen, | cujo ben por sempr' atura.
301:29ant' o altar a desóra, | e todos séus nembros sãos;
301:30e porên loaron todos | a Virgen santa e pura.
302:1A Madre de Jesú-Cristo, | que é Sennor de nobrezas,
302:8e acolleu-s' a un hóme | con que fillou companía;
302:9e quando chegou a noite, | os dinneiros que tragía
302:19Tod' aquest' assí foi feito, | ca o quis a verdadeira
303Como ũa omagen de Santa María falou nas Ólgas de Burgos a ũa moça que houve medo.
303:12amïúd' i travessuras | que pesavan a sa tía;
303:13e castigava-a ende, | ca maior ben lle quería
303:14ca si nen a outra cousa. | E porende, sen dultança,
303:16aparecer u a visse | quand' algũa vez errava.
303:17E a freira dũa parte | a ferí' e castigava,
303:21e buscou-a por ferí-la; | mas ela, por sa ventura
303:24acórre-m' a esta coita | tu que és tan pïadosa
303:28Respôs-ll' entôn a omagen | manss' e en bon contẽente:
303:31Desto que diss' a omagen | foi a moça espantada,
303:33e pois vẽo outro día, | sa tía a houv' achada,
303:35E a sa sobrinna lógo | pera sa casa levou-a,
303:36e des alí adeante | amou-a muit' e honrrou-a,
303:37e en logar de com' ante | a fería, faagou-a,
304:3E desto mostrou miragre | a Virgen Santa María
304:6haver ben d' antiguedade | un mõesteir' a costume
304:22a queimar óio d' oliva | nas lampadas por costume.
305:1Sempre devemos na Virgen | a tẽer os corações,
305:8e confessou-s' a un frade | dos pecados que fezéra;
305:11por que a haver devía | ao frade que lla désse.
305:13serviç' a Santa María | per que sa mercee houvésse,
305:15Tod' esto lle pos en carta, | e des i ar seelou-a;
305:16e a mollér mui de grado | a fillou e pois guardou-a
305:17en séu sẽo, e tan tóste | pera sa casa levou-a.
305:20dentr' en ũa seeleira | en que a mui ben guardava;
305:23E ela assí andando, | chegou a ũa cidade
305:35El entôn leeu a carta, | e ante que lla tornasse
305:40outorgou-lle que posésse | a carta ena balança;
305:42que non morresse de fame | a 'scusa polos rancões.
305:43Ela meteu na balança | a carta, e tan pesada
305:52mas mui mais pesou a carta | en que havía tesouro
305:60que o fezéss', e foi feito; | e lóg' a Virgen loaron
306:2a dizer que Déus non póde | quanto xe quisér fazer.
306:8a un herége en Roma, | e contan que foi assí, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
306:16pintada ena parede, | e como a saüdar
306:19E tan bon maestre éra | o pintor que a pintou,
306:20que fezo que semellasse | que quando a saüdou
306:24cengir per cima do ventre | quando ll' a prennece dól.
306:25Esta omagen un día | viu-a un herége fól,
306:28ca vedes que ten a cinta | como mollér prenne ten
306:32lóg' a aquela omagen | a cinta lle decendeu
306:33juso com' a mollér virgen, | e lógo lle descreceu
306:42por nos fazer de sa Madre | a verdade connocer.
307:1Toller pód' a Madre de Nóstro Sennor
307:4un mui gran miragre a Sennor de prez
307:6a térra e pos os céos en redor.
307:17mui grande, e toda a térra tremeu,
307:22que cuidaron todos morrer a door.
307:26a ũu bon hóme con gran resprandor.
307:27E disse-ll' a Reínna esperital:
307:30qual a mi convên, ben feit' a mia loor.”
307:33des i começou séu cantar a fazer
307:37e a tempestade quedou lógu' entôn,
307:38e perdeu ên lógo a gente temor.
308:1De todo mal pód' a Virgen | a quena ama sãar,
308:2sól que am' a Déus, séu Fillo, | que soub' ela muit' amar.
308:6por ũa mollér a Virgen, | que non houve nen há par.
308:8a Virgen Santa María | e mais d' al ren se guardar
308:11E ant' ũa sa omagen | a prézes s' ía deitar,
308:12rogando-lle que do démo | a guardass' e de pecar
308:14Mas Déus, que dá as doores | a muitos polos provar,
308:15lle déu tal enfermidade | que começou a inchar
308:18e comer ja non podía | nen sól a agua passar.
308:20e a quantos i estavan | começou muit' a rogar
308:21que por Déus aa eigreja | punnassen de a levar,
308:23E lógu' entôn a fillaron | e fôrona i deitar,
308:27A primeira foi tan grande, | ca as foron mesurar,
308:28como d' anssar un grand' óvo; | a outra, por non chufar,
308:29foi com' óvo de galinna; | a terceira, sen dultar,
308:31E lóg' a mollér foi sãa, | e fezo missa cantar
308:32a honrra da Virgen santa, | e as pédras fez furar
308:34E quantos aquesto viron | fillaron muit' a loar
308:35a Virgen Santa María, | que se sab' amercẽar
308:36dos coitados que a chaman, | e sabe galardõar
308:37ben serviç' a quen llo faze, | e pois Paraíso dar,
309Esta é como Santa María vẽo en visôn en Roma ao Papa e ao Emperador e disse-lles en qual logar fezéssen a eigreja.
309:6por acrecentar a lee | de Déus, séu Fill' e séu Padre.
309:9servía muit' e amava | a Virgen Santa María,
309:14a creença de séu Fillo | Jesú-Crist' e de Déus Padre.
309:19Mas per ren non s' acordavan | o logar u a fezéssen;
309:22do logar u a farían | a sa Madr', und' el é Padre.
309:25a si vĩir ũa dona | mui nóbre que lle dizía:
309:26“Tu amas a Jesú-Cristo | muito e a mi, sa Madre;
309:27e porên te rógu' e mando | que digas a esta gente
309:34a el e falou con ele | a honrra da Virgen Madre,
309:35contando-lle tod' a feito | en qual maneira dormira
309:36e en jazendo dormindo | a Santa María vira,
309:41muita név', en aquel lógo | a sa eigreja ergesse,
309:45e quando virmos a néve, | ponnamos lógo recado
309:46como seja a eigreja | feita, do Fill' e do Padre.”
309:50éra, en que hoj' é feit' a | eigreja da Virgen Madre.
309:52vẽéron a aquel lógo | muit' a guisa de crischãos,
309:56a honrra da Santa Virgen, | Filla de Déus e Esposa,
310:1Muito per dev' a Reínna
310:6foi des que a fez séu padre
310:23que por dar a nós saúde
311:3Ca se en fazer serviço | a un bon hóme pról ten,
311:8que d' entender é mui bõo | a quen i mentes parar,
311:9que a Virgen grorïosa | de Monssarraz quis mostrar
311:10por un hóme que a sempre | servía con mui gran fé.
311:16a Monssarraz. Mas primeiro, | per quant' end' éu puid' oír,
311:26chorou por el e ar disse | paravlas contra a fé,
311:28quanto a Santa María | servist', e pois te non val
311:30levou ja de ti a alma; | e, mal pecad', assí é.”
311:34paravras contra a Virgen | onde naceu nóssa fé,
311:37demais perdísti grand' algo | que lle désti; mais a mi
311:41“Mentes a guisa de mao, | ca mia alm' a perdiçôn
311:42fora, se non foss' a Virgen, | que chav' é de nóssa fé,
311:45a terrei pera serví-la, | e nunca me será gréu
312Como o cavaleiro non pude comprir sa voontade con sa amiga na casa en que lavraran a omagen de Santa María.
312:2eno logar en que seve | da Virgen a sa fegura.
312:6e pïadad' e mercee | ca judéu dar a usura.
312:8non há muit', en Catalonna | a Madre do poderoso
312:12e grand' e muit' arrizado, | e a maravilla féra
312:15E rogou a un maestre | que mui ben a entallasse;
312:16e porên dentr' en sa casa | lle déu en que a lavrasse
312:18por obrar mais a sa guisa | e non houvésse d' al cura.
312:19Aquel maestr' a omagen | fezo mui ben entallada
312:22e pois pagou o maestr' e | diss': “Id' a bõa ventura.”
312:23Des que tod' esto foi feito, | o cavaleiro fillou-a
312:24e a un bon mõesteiro | que havía i levou-a,
312:25a que a el prometera, | e tan tóst' apresentou-a,
312:26porque alí escollera | pera a sa sopoltura.
312:27Pois alí déu a omagen | e a sa casa tornado
312:30non podía, e por ela | foi coitad' a desmesura.
312:31E se a bever lle davan, | el bever sól non podía,
312:33e cuidand' en sa amiga | en como a havería,
312:34o sen a perder houvéra | e caer en gran loucura.
312:37e que buscasse carreira | per que a mui ced' houvésse,
312:40per que a haver podésse, | e ar catou mandadeiras
312:44del, per que a poucos días | a venceron e vẽéron
312:45a el, e fezéron tanto | que a sa casa ll' a trouxéron. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
312:47u fezéran a omagen | da Sennor mui verdadeira,
312:50éra muit' ende a donzéla | e el muito sen mesura. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
312:52e foron jazer a outra; | e lógo que se deitaron,
312:61omagen da Virgen santa, | e que a ela pesara
312:65fez con ela bẽeições | por emendar a errança
312:68que pose ant' a omagen | da por que o mundo cata;
313Esta é da nave que andava en perígoo do mar, e os que andavan en ela chamaron Santa María de Vila-Sirga, e quedou lógo a tormenta.
313:2consello, pono a Virgen, | de que Déus quiso nacer.
313:6e feze-a de vertudes | font' e déu-lle su poder.
313:12a Virgen Santa María | de Vila-Sirga con séu
313:18a nav' éra ja quebrada. | Des i o mar a crecer
313:20e volvendo-s' as arẽas; | des i a noite se fez,
313:22demais viían da nave | muitos a ollo morrer.
313:29mais un crérigo que éra | i, pois viu a coita tal
313:31que ela en Vila-Sirga | fez e faz a quantos van
313:36a Virgen Santa María | de Vila-Sirga, e non
313:38ca a sa vertude santa | no-nos há de falecer.”
313:42a nóssos érros non cates | por mercee; mas doer
313:44e a ta virgĩidade, | per que s' o mundo mantên.
313:49acórre-nos, Virgen santa, | ca non cuidamos a cras
313:51O crérigo, pois diss' esto, | os ollos a céo alçou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
313:53a honrra da Virgen Madr'; e | ũa poomba entrou
313:54branca en aquela nave, | com' a néve sól caer.
313:55E a nav' alumeada | aquela hóra medês
313:57a fazer sas orações | aa Sennor mui cortês,
313:58des i todos começaron | o séu nom' a bẽeizer.
313:59E o mar tornou mui manso, | e a noit' escrareceu,
313:60e a nav' en outro día | en salvo pórto prendeu,
313:62oférta a Vila-Sirga, | e non quise falecer.
313:64que o crérigo adusse | a Vila-Sirga, u faz
313:65a Virgen muitos miragres, | assí com' a ela praz.
314:12porên foi veer sa fonte | que éra end' a mellor
314:13de toda aquela térra, | e diss' a sa mollér: “Ven
314:21sa mollér que i folgasse; | mais a que o mundo ten
314:23foss' a ũa sa eigreja | e i oraçôn fazer.
314:26que a mia mollér dissésse | que vẽésse pera mi?”
314:38E lógo chegou a dona | aas vózes que oiu;
314:42que érran por séus pecados | os hómees muit' a Déus;
314:45e rogar polos coitados, | est' a ti muito convên.”
314:46Pois est' a don' houve dito, | o cavaleiro cobrou
314:48todo a Santa María | e outorgo-me por sou;
314:50Quantos derredor estavan | e viron como a luz
314:52sempr' a nós ben e saúde, | que guaanna do que na cruz (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
315:1Tant' aos pecadores | a Virgen val de grado,
315:2per que séu santo nome | dev' a seer mui loado. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
315:10que a perder houvéra, | se non fosse guardado
315:13a espigar con outras | e, com' oíd' havemos,
315:16agarimou o moço | a feixes que estavan
315:18e a Santa María | o houv' acomendado
315:22a houve muit' aginna; | onde pois foi coitado
315:24Quand' esto viu a madre, | houv' ên tan gran rancura,
315:26maa; e a Madride | o levou muit' inchado.
315:32que a Santa María, | que éste nóss' espello,
315:35A mollér fillou lógo | séu fill' e foi correndo
315:45senôn que a espiga | lógo lla saír viron
315:47Quand' esto viu a gente, | déron todos loores
315:48a Déus e a sa Madre, | a Sennor das sennores,
316Como Santa María fillou vingança do crérigo que mandou queimar a ermida, e fez-lla fazer nóva.
316:2o que a Santa María | s' atrev' a fazer pesar.
316:10mais que sempre a sabiades | servir, temer e amar.
316:19a honrra da Grorïosa, | a Virgen Madre de Déus,
316:24porque da súa eigreja | perdía a oblaçôn
316:26fillar e põer-lle fógo, | assí que a fez queimar.
316:30estand' assí ante todos; | e fillou-s' a braadar
316:33mais por emenda daquesto | farei-a nóva fazer,
316:34toda de cal e de pédra.” | E lógo a fez lavrar.
317:7Santa María a ermida nom' há
317:14começaron a tẽer sa vigía.
317:19E travando dela cuidou-a forçar;
317:20mais proug' a Déus e nono pod' acabar,
317:23Aos braados a gente recodiu,
317:24e a mininna mercee lles pediu
317:26a quiséssen guardar de sa perfía.
317:32a moça, leixou-se depós ela ir
317:38que a couces toda-las britaría.
317:44britou-xe-ll' a pérna, segund' apres' hei,
317:46Fillo da Virgen, a que desprazía.
317:50sen tod' aquest' a fala lle tollía
318Como Santa María se vingou do crérigo que furtou a prata da cruz.
318:1Quen a Déus e a sa Madre | escarnno fazer quisér,
318:5que fez a que do linnage | deceu do bon Rei Daví,
318:9ena eigreja da Madre | de Déus, a que muito praz
318:18a foi toda, e a prata | déu a ũa sa mollér.
318:20e mostrou a cruz a todos | chorando, e enfengir
318:21se foi que ren non sabía | daquel feit' e a mentir
318:28E poi-lo todos disséron, | a que o mundo mantên
319:1Quen quér mui ben pód' a Virgen grorïosa
319:4a ela séu Fillo, que enfermidades
319:6que a quena chama non é vagarosa.
319:10o que faz serviç' a esta pïadosa.
319:18dá que a sirvamos come gracïosa.
319:19A alên Badallouz en Xerez morava
319:21e ũa sa filla a que muit' amava
319:23que a non podían tẽer en prijões,
319:25nen aínda santos a que orações
319:32Des i prometeron que a levarían
319:33a Terena, ca ja per al non sabían
319:35foi desto sa madr' e levou-a correndo
319:36dalí a Terena, gran dóo fazendo
319:40que a ta mercee santa i ajude;
319:42ca mui ben a pódes dar, Virgen fremosa.”
319:43Foi a bõa dona tanto demandando
319:44a Santa María mercee, chorando
319:47Tanto que a moça que éra doente
319:48viü a eigreja, lógo mantẽente (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
319:50que a deslïassen, ca a merceosa
319:53A companna toda gran lediça féra
319:58ao que a chama, é muit' avondosa.”
319:60quand' a filla viron sãa, e fezéron
319:63que é de Déus Madr', e muito a loaron;
319:64des i a sa térra con ela tornaron
319:66que a sa mercee non é dovidosa.
320:12a nóssa madr' antiga.
320:29cobrou a grorïosa
321:2sãar, en mui pouco tempo | guareç' a Santa Reínna.
321:9a que chaman lamparões, | que é maa maloutía;
321:12non catou de dar a méges | todo quanto lle pedissen,
321:13nen a físicos da térra, | rogando-lles que a vissen,
321:14e maravedís quinentos | ou mais lles déu a mesquinna.
321:18assí que a mollér bõa | ficou ên cona espinna.
321:19A mollér con esta coita | non sabía que fezésse
321:28de mal, e de vóssa filla | lle contarei a fazenda;
321:32a esto que me dizedes | vós respond' assí e digo
321:37e levarei a mininna | ant' a béla Magestade
321:39E pois for a missa dita, | lávena d' agua mui crara
321:40a ela e a séu Fillo, | tod' o córpo e a cara, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
321:41e beva-o a meninna | do cález que sobr' a ara
321:43E beva-a tantos días | quantas letras son achadas
321:46e desta enfermidade | guarrá lóg' a pastorinna.”
321:47Esto foi feit'; e a moça | a quatro días guarida
322:1A Virgen, que de Déus Madre | éste, Filla e crïada,
322:12muito e que cada día | a ela s' acomendava;
322:14que houvér' a seer mórto | a desóra, sen tardada.
322:19a houve de tal maneira | que cuidou ser afogado;
322:25atá que chegou a fésta | da Virgen Santa María,
322:30E tev' i aquela noite; | e contra a madurgada,
322:31quand' a missa ja dizían, | filló-o tosse tan fórte,
322:32que todos cuidaron lógo | que éra chegard' a mórte.
322:33Mas a Virgen grorïosa, | que dos cuitados cõórte
322:38déron a Santa María, | a Madre de Déus amada.
323:4ben o que ll' a guardar déren | e tẽer en sa comenda.
323:9d' Algizira e a térra | de Sevilla tod' a eito
323:12pequeno, que tant' amava | com' a vida que vivía;
323:13a este déu ũa féver | e foi mórt' a tercer día.
323:24quando viu correr a vila, | o fillo desamparava
323:26e todo quant' el havía, | chorando a saluçadas.
323:31Ca lógu' en aquela casa | entrou a Sennor comprida
323:42foi chamar a séus vezinnos; | e pois lles houve mostradas
323:44aa Virgen grorïosa; | e a quantos llo disséron
324:1A Sennor que mui ben soube | per sa lingua responder
324:2a Gabrïél, mui ben póde | lingua muda correger.
324:12que quen quér que a viía | folgava-ll' o coraçôn;
324:14en ela, e amïúd' i | a ían porên veer.
324:25outorgou-lles a omagen, | que non quis per ren tardar
324:27E foi lóg' a sa capéla, | que se non deteve ren,
324:28e levou-lles a omagen | apòstament' e mui ben
324:29con mui grandes procissões, | com' a tal feito convên,
324:30loand' a que é loada | e deve sempre seer.
324:31E tanto que a omagen | aa eigreja chegou,
324:33que ér'; e pois llo disséron, | a lingua se lle soltou
324:34faland', e a Virgen santa | começou a bẽeizer.
324:41porque a el e a todos | lles mostrou atal amor,
325:1Con dereit' a Virgen santa | há nome Strela do Día,
325:3Ca a que nos abr' os braços | e o inférno nos sérra,
325:8miragre que fez a Virgen, | e d' oír mui saboroso;
325:12mollér a que davan pẽa | cada día muit' esquiva
325:14éra, se lle non valvésse | a Virgen Santa María.
325:16dun logar en que miragres | faz a de Déus Madr' e Filla,
325:17que Tudía é chamado; | e d' oír a maravilla
325:21que enfermidade grande | adusse mui tóst' a mórte;
325:26e que con mouros mui ricos | a ambas casá-las faría. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
325:31A ũa disse con medo | que o faría de grado;
325:32mais a outra mui sannuda | disse: “Sól non é penssado,
325:35A moura con mui gran sanna | mandou-as lógu' essa hóra
325:37adormeceu, e a Virgen | lle disse: “Sal acá fóra
325:39Pois a cativa espérta | foi, achou-s' en un caminno
325:47A pouco rato pois esto | viu gran péça de crischãos
325:59Entôn a mollér lles disse: | “éu sõo póbr' e mesquinna,
325:60e se m' alg' a dar havedes | por Déus, dade-mio aginna,
325:61e ir-m-ei pera Tudía, | a cas da Santa Reínna
325:66e o sancristán tan tóste | a gran campãa tangía.
326:1A Santa María muito ll' é gréu (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
326:3Ca a Sennor que o atán ben dá
326:6ca servindo-a ben havê-lo-á.
326:11A aqueste logar con devoçôn
326:13por servir a nóbre Madre de Déus,
326:18a eigreja muita cera e mél.
326:19E quen a verdade saber quisér,
326:23E ladrões ũa noit' ant' a luz
326:26a ela neno que morreu na cruz.
326:28os do logar fillaron-s' a carpir,
326:29e lóg' a Santa María pedir
326:32que de toda a térra a redor
326:42os prendeu, que non atendeu a cras.
327:4un miragre mui fremoso | que fez a Madre do Rei
327:9a ũa eigreja súa, | feita des mui gran sazôn,
327:13e porend' a mollér bõa | fora-o põer alí
327:17e levou-o a sa casa | e mandou ende fazer
327:20deitava-s' a dormir lógo; | mais pero pouco dormiu,
327:26E do érro que fezéra | fillou-s' a mãefestar
327:27ante todos, e chorando | ar fillou-s' a repentir,
327:32e todos por el rogaron | a Sennor do bon talán;
328:7E desto mui gran miragre | a que éste Madr' e Filla
328:8mostrou, e mui saboroso | d' oír a gran maravilla,
328:16o grand' e o que a térra | parte per muitos logares,
328:28e indo muitas vegadas | a Cádiz e ar tornando,
328:29e do que mestér havía | a fróta ben avondando,
328:32de Xerez a ele vẽo, | mouro mui riqu' e sisudo,
328:37de que ven a nós gran dano | e a vós fazen i tórto.
328:40e mandou a sa jostiça | que lógo sen detardada
328:42andass', e a quen oísse | tal nome, foss' açoutado.
328:44e outros a paancadas | os costados ben britados,
328:48de vedar aquele nome, | a gente mais lo dizía;
328:49ca a Virgen grorïosa, | Reínna Santa María,
328:53ontre mouros e crischãos; | mais a Virgen, que traballa
328:61non lle quis responder nada | a cousa que lle dissésse.
328:67E demais lle déu con este | logar toda a ribeira
328:69Esto fez a Virgen santa, | a Sennor dereitoreira,
329Como déus fez a un mouro que fillou a oférta do altar de Santa María que se non mudasse do logar.
329:14a honrra da Virgen santa, | de que Déus quiso nacer.
329:18prender nen dan' a sa carne, | e assí foi conceber
329:22a fezo Déus mais honrrada | e de todos mais valer.
329:23Onde, pero que os mouros | non teman a nóssa fé,
329:25e porend' alí oraron | u a sa eigreja sé,
329:35Os outros séus companneiros | cataron-s' a derredor
329:39Eles a buscá-lo foron | e chegaron ben alá
329:47E un deles foi a ele | e falou-ll' e o tangeu,
329:50a companna que se fora, | non viü i ren seer.
329:52foi furtar a oferenda, | que lle Déus aquesto faz;
329:53e catemos se a trage | e tornemo-la en paz
329:54sôbrelo altar u ante | a foron oferecer.”
329:57acharon-ll' a oferenda | e aa Sennor de prez
329:58a déron outra vegada. | E aquel mouro s' erger
329:59foi, e os ollos tan tóste | se ll' abriron, e a luz
330:1Qual é a santivigada
330:6A qual diss' “Ave María”
330:8Qual é a que sen mazéla
330:11s' ensserrou a Trĩidade?
330:12Qual é a que sempre bõa
330:14Qual é a que per séu siso
331:3Ca tant' é a sa vertude | grande daquesta Reínna,
331:6ca a cada door sabe | ela quant' i pertẽece.
331:14como madr' a fillo beija | con que muit' afán padece,
331:16Mais o moç' a pouco tempo | dũa gran féver morría;
331:21e outrossí a séus braços | non leixava de metê-los,
331:23Enquant' a missa disséron, | sempre fez aqueste dóo,
331:27E pois a missa foi dita, | o meninno soterraron,
331:28e a madre come mórta | de sobr' ele a tiraron;
331:29e ben assí séus parentes | a sa casa a levaron
331:30come a mollér transsida | que ni un nembro non mece.
331:32foi veer u soterravan | séu fillo a malfadada
331:38andando dũus en outros. | Mas a que nunca falece,
332Esta é como en ũu mõesteiro eno reino de Leôn levantou-se fógo de noite, e mató-o a omage de Santa María con o véo que tiínna na cabeça.
332:5maior o déu a sa Madre, | de que ele quis nacer
332:26a chama del, que s' houvéra | ao altar a chegar.
332:27Mais a Virgen grorïosa | non quis esto consentir,
332:29e porend' a sa omagen | fillou lógo, sen mentir,
332:38da Virgen, ond' a omagen | havía o semellar.
332:39Entonce a sancreschãa, | que dormía, s' espertou
332:44por vos mostrar gran miragre | que óra conteu a min;
332:47Lógu' entôn a abadessa, | que éra bõa mollér,
332:50que dest' a Santa María | sabiamos loores dar.”
332:51Entôn começaron todos | cantando a dar loor
332:53e pois deitaron-s' a prézes | cab' o altar en redor,
333:2en aqueles que a chaman | de coraçôn noit' e día.
333:14viron e judéus e mouros, | daquest' enquisa darí'. A
333:17pera a sa Madre Virgen | que o guariss'; e rogava
333:18el sempre a Grorïosa | que daquela malautía
333:21a Terena, u a Virgen | fez muito miragr' honrrado,
333:40atá setembro meado | a conssell' e a abrigo
333:44mais, que fez a Virgen santa, | dos pecadores vogada?
333:45De noit' a aquel mesquinno | foi e lógu' essa vegada
333:51loando a Grorïosa. | E as gentes s' espertaron
333:52todos a aquestas vózes; | e poi-lo são acharon,
333:53a Virgen Santa María | mui de coraçôn loaron,
333:54porque tan apóst' acórre | a quen por ela confía.
334:2a sa Madr' e toda cousa | guardar de se non perder.
334:4un miragr' a Virgen santa, | Madre de Nóstro Sennor,
334:10de mórt', houv' en si fillado | tal mal ond' houv' a morrer.
334:12Bartoloméu a aqueste | chamavan, e doeceu;
334:16e que mui ben del penssassen | a sa companna mandou.
334:18con érvas, como o désse | a séu marid' a bever,
334:19e disse a o mancebo: | “Se óra podésses ir
334:20ao agro a téu amo, | punnarei en cho gracir,
334:26e a mi e a téu amo | farás óra gran prazer.”
334:29foi mia ama que llo désse | a méu am', ant' éu provar
334:33levárono a Terena, | que lonj' é de Santarên;
334:36dereitament' a Terena | e posérono lógu' i
335:1Com' en si naturalmente | a Virgen há pïadade,
335:7E por dar a cada ũu | segundo o que merece,
335:10e que a cabeça toda | ten chẽa de vãidade.
335:12Jesú-Cristo e a Virgen | que é sa Madr' e sa Filla,
335:13eno tempo dos gentíis | a un hóme en Cezilla, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
335:17Esto muit' a Jesú-Cristo | prougu' e a Santa María,
335:18e a provar o vẽéron | por saber ên mais verdade.
335:21e caro todo a póbres, | que non catou pról nen dano
335:22que ll' ende porên vẽésse. | Mais a que por homildade
335:26por Déus, dade-lle que cômia, | e a nós mentes parade
335:29mais todo quanto tiínna | a póbres lo hei ja dado.”
335:30Diss' entôn a mollér bõa: | “Vél da farinna me dade,
335:31de que papelinnas faça | que dé a este meninno,
335:34e fillou-a pela mão | e disse-ll': “Acá entrade,
335:36E achou ende mui pouca | e fillou-a muit' aginna
335:38e diss' entôn a séus hómes: | “Da agua me caentade.”
335:43E a bõa mollér lógo | foi catar u a leixara,
335:44pera dar-ll' aquelas papas | que a séu fill' adubara
335:46por pedir a outras pórtas, | e diss' aos séus: “Buscade
335:48Eles se partiron lógo, | e cada un a buscava
335:52entôn tornaron a ele | e disséron: “Verdadeira-
335:55Pois que ll' aquesto disséron, | a sa casa déu tornada
335:56e achou-a toda chẽa | de triígu' e de cevada,
335:58que avondar podería | a todo-los da cidade.
335:65que ll' a verdade disséssen, | e fezo-lles gran promessa.
335:66E eles lle responderon: | “Atal allur a catade.”
335:71Eles disséron: “Havemos | a Virgen mui grorïosa,
335:74Entôn diss' o gentil lógo: | “A omagen m' amostrade.”
335:76e a omagen da Virgen, | Madre de Déus, ll' amostraron,
335:81a Virgen e a séu Fillo, | e consigo o levassen,
336Esta é como un cavaleiro que éra mui luxurïoso, per rógo que fezo a Santa María, houve cambïada a natura que nunca pois catou por tal preito.
336:2outrossí a Virgen punna | como nos d' errar guardemos.
336:5assí ar busca a Virgen | santas e mui verdadeiras,
336:9a Virgen mui grorïosa, | de que gran merce' espéro;
336:12a esta mui Grorïosa | e que sempre a loava
336:14a póbres e a mesquinnos, | esto de cérto sabemos.
336:19Pero quando lle nembrava | a Sennor de ben comprida,
336:25viu en vijôn a Reínna | dos céos, e el chorando
336:26lle disse: “Sennor, mercee, | ca en ti a acharemos
336:27cada que fezérmos érro. | Porend' a ta santidade
336:29non cates a como sõo | mui comprido de maldade
336:31Entôn a Virgen mui santa | cató-o come sannuda
336:32e disse-ll: “A esperança | que hás en mi é perduda
336:36e a vós per nulla guisa | mentir non devo nen pósso;
336:39Entôn respondeu a Virgen | mui comprida de mesura:
336:41éu farei que o méu Fillo | te cambiará a natura
336:43Entôn foi-s' a Virgen santa; | e lógo en outro día
336:50a que sempre pecadores | porende loores demos.
337:1Tan gran poder há a Virgen | aos da térra guardar
337:4haveredes poi-l' oírdes, | que conteu a un barôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
337:5que a Ultramar quería | ir, e foi i en vijôn
337:12E esta door havía | tan fórte, creed' a mi,
337:13que toda ren que achasse | entôn a redor de si
337:14travava dela de grado, | e depois a braadar
337:22Mais o padr' abriu a boca | e a Virgen foi chamar,
337:23dizend' a mui grandes vózes: | “Val-me, Reínna Sennor.”
337:24Entôn a Virgen bẽeita, | que séu Fillo Salvador
337:27E mandou a esses santos | que o fossen acorrer
337:31Desta guisa con séu Fillo | fugiu a Jerussalên
337:32a Virgen Santa María | e guariu acá mui ben
337:34e o padr' a boc' abérta | fillou-se Déus a loar.
337:35Assí soub' a Grorïosa | cono séu Fill' escapar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
338:3Desto direi un miragre | que fezo a Virgen santa,
338:10e a que muitas vegadas | dizía: “Vai e adú-me
338:13que a mais de sa fazenda | toda per ele tragía,
338:15Onde ll' avẽo un día | a aquel manceb' andando
338:20e a casa de séu amo | adestrado o levaron;
338:24Pois ben a cabo do ano | foron aa grand' eigreja
339:2sab' a Virgen, non se póde dizer.
339:4e en door a quena vai chamar,
339:23como a Virgen, que Madr' é de Déus,
339:28e pois cataron a nave des i
339:29per u entrara a agua, e i
339:33a agua da nave. Mais a que val
339:35ca per u a nave se foi abrir
339:41graças a aquela que nos mantên;
339:44a nav', o maestre dela catou
339:45per u entrara a agu' e achou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
339:57por que a loo sempr' e loarei
340:7segund' a nóssa natura
340:30a grandes, a pequeninnos;
340:31ca tu lles móstras a vía
340:45Déus a luz ond' és tu alva.
340:48a Déus, e que por mal teen (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
341:1Com' há gran pesar a Virgen | dos que gran pecado fazen,
341:4fez a Virgen grorïosa, | que sobre nós mão ponna
341:15A dona maravillada | foi desto que lle fazía,
341:23Disse-ll' el: “A min disséron | que me fazedes gran tórto,
341:26e maa ventura venna | a quantos en esto jazen.”
341:39E pois disséron a missa, | sobr' o altar pos as mãos,
341:43Des que aquest' houve dito, | lóg' ante toda a gente
341:45e diss' a mui grandes vózes: | “Madre daquel que non mente,
342Como Santa María fez parecer a sa omage d' ontre ũas pédras mármores que asserravan en Costantinópla.
342:10e dá-lles muitas coores | por a nós ben semellar.
342:18a sa omagen pintada, | ben qual xa quis Déus pintar, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
342:22e pois que viu a omagen, | tan tóste a aorou
342:25todos. E a Santa Virgen | fez esto por tal razôn,
343:1A Madre do que o démo | fez no mudo que falasse,
343:2fezo a outro dïabo | fazer como se calasse.
343:13aos séus, fillou-a fórte- | mente a gran maravilla,
343:14e dizía toda cousa | a quen lla empreguntasse.
343:15A madre con coita dela | foi corrend' aa eigreja
343:18dizendo ca med' havía | que no fógo a deitasse.
343:24a per poucas non m' é hóra | que os ollos non te brito.”
343:27Poi-lo capelán foi ido, | a todos quantos entravan
343:31A madre, pois viu aquesto, | con pesar e con vergonna
343:32a Rocamador levou-a, | que é préto de Gasconna,
343:34consell' en esta mia filla | com' o démo a leixasse.
343:35Ca, sen que a ten coitada, | faz-lle que diga nemiga
343:36a todos, ond' hei vergonna | tal que sól non sei que diga;
343:39A oraçôn desta dona | lóg' a Virgen houv' oída
343:40e fezo calar o démo, | e foi a moça guarida;
343:42a que quen quér as daría | que se migo conssellasse.
344Como Santa María de Tudía fez a ũa cavalgada de crischãos e outra de mouros que maséron ũa noite cabo da sa eigreja e non se viron, por non haveren ontr' eles desavẽença.
344:1Os que a Santa María | saben fazer reverença,
344:3Ca a que éste comprida | de ben e de santidade,
344:13e chegaron a Tudía, | todos sas lanças nas mãos,
344:14e ben a par da eigreja | pousaron sen deteença.
344:21séus cavalos a beveren, | e tanto non braadaron
344:24a derredor da eigreja, | que sól non sentiron nada
344:26a que todos essa noite | fezéron obedeença.
344:31Pois que a trégua houvéron | e eles todos juntados
344:34e foron-s' ũus a Élvas, | os outros a Olivença.
345Como Santa María mostrou en visôn a ũu Rei e a ũa Reínna como havía gran pesar porque entraron mouros a sa capéla de Xerez.
345:1Sempr' a Virgen grorïosa | faz aos séus entender
345:13pero a vila dos mouros | com' i estava leixara,
345:14e avẽo que por esto | a houvéra pois a perder. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
345:17ontr' o castél' e a vila, | muit' ancho e fórt' e duro;
345:18e dalí os do castélo | fillaron-s' a combater
345:26querend' ir aquela noite | a Guadeíra mãer. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
345:33el Rei a Xerez, que lógo | o castélo ll' entregasse,
345:34que per dereit' e per fóro | non devía a seer.
345:38e tan tóste que chegaron, | foi-os lógo a veer.
345:42e a eles rogou muito | que o fossen receber.
345:46que ante de meio día | s' houv' o castél' a perder.
345:48e britaron a capéla | da que é nóss' amparança,
345:49e fillaron a omagen | feita a sa semellança
345:59dentro e de grandes chamas | arder toda a capéla.
345:63E a el Rei semellava | que lle dizía: “Uviade
345:65que o non queim' este fógo, | e sequér a mi leixade;
345:69estava a grandes chamas. | E el chorand' e gemendo
345:70despertou daqueste sonno | e fillou-o a dizer
345:71a sa mollér a Reínna, | que jazía eno leito
345:72cabo del, e este sonno | lle contava tod' a eito.
345:76e como a Santa Virgen | ben do fógo a chamara
345:79Lógu' el Rei e a Reínna | por aquesto entendudo
345:81e a omagen da Virgen | havía mal recebudo,
345:82e porende se fillaron | daquesto muit' a doer.
345:83Mas depois a poucos días | quiso Déus que gaannada
345:85e a omagen da Virgen | ena capéla tornada
345:87E el Rei e a Reínna | e séus fillos, que vẽéron
345:88i con eles, a Déus graças | porende mui grandes déron.
345:90o nome da Santa Virgen | fillaron a bẽeizer.
346:1Com' a grand' enfermidade | en sãar muito demóra,
346:2assí quen guareç' a Virgen | é guarid' en pouca d' hóra.
346:4que fezo Santa María, | a Madre do gran Déus véro
346:8que guariu ũa enferma | a Madr' onde Jesú-Cristo
346:14de o perder e o córpo. | Mais a inchaçôn foi fóra,
346:19a Déus, s' amercẽou dela; | ca, pois foi ena eigreja
346:20súa, a que a levaron, | lóg' a que bẽeita seja
346:21a guariü ben daquela | enfermidade sobeja (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
346:22por mostrar a sa vertude | que muito tóste lavóra. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
346:24aa Virgen grorïosa, | a que sempre sejan dadas,
347:1A Madre de Jesú-Cristo, | o verdadeiro Messías,
347:6que fez a que nos amóstra | por ir a Déus muitas vías.
347:16estev' ant' a Virgen santa | e muito lle demandando
347:22pero non quis a Tudía | con el fazer romarías.
347:23Assí a Santa María | fez aquela mollér tórto
347:24que pesou a Jesú-Cristo; | porend' o mininno mórto
347:25foi depois ben a tres anos. | Mais tal foi o desconórto,
347:31Quando chegou a Tudía | e o meninno poséron
347:32ant' o altar, lóg' a madre | e séus parentes fezéron
347:33gran dóo por el sobejo; | e pois a missa disséron,
347:36houve pïadade deles | a Reínna de vertude
348Como Santa María demostrou a ũu rei que trobava por ela gran tesouro d' ouro e de prata.
348:4que mostrou Santa María, | a pïadosa sen sanna,
348:6por honrrar a fé de Cristo | e destroír a dos mouros.
348:8pera conquerer a térra | que chaman Andaluzía;
348:14per que mantẽer podésse | muito a guérra dos mouros.
348:16viu a Virgen grorïosa | e foi contra ela indo,
348:30porque a minguar non haja | de fazer gran mal a mouros.”
348:32Mais depois ben a un ano | fez hóste sobre Grãada,
348:33e indo pera a hóste | fez per alí sa passada;
348:34e mostrou-lle d' outra parte | a Virgen grandes tesouros
348:38dos judéus, séus ẽemigos, | a que quér peor ca mouros.
348:39Quand' el rei achou tod' esto, | foi mui léd' a maravilla
348:40e bẽezeu muit' a Virgen, | que é de Déus Madr' e Filla;
349:3Ca pero é mais que santa, | sempre lle creç' a vertude
349:4quando oe quen ll' ementa | do ángeo a saúde;
349:8mui fremos' a maravilla; | e se i mentes parardes,
349:9sa mercee haveredes | dela, e se a guardardes,
349:13que a quantos la viían | éra atán gracïosa
349:24de receber a sa graça.” | E por aquesto dobrada
349:25houv' a omagen vertude | quando ll' éra ementada
350:12a el polo pecador.
350:19contra a compann' astrosa
350:45porque a gran deïdade
351:1A que Déus avondou tanto | que quiso dela nacer
351:6que é préto de Palença; | e oíde-m' a lezer.
351:10o dan por séu amor dela | a queno quér receber.
351:12gran gent' a aquela fésta, | e cada ũu punnou
351:17a póbres que as comessen. | En tod' est' a lazerar
351:20se daquele bõo vinno | non bevessen a séu sen;
351:22que du tóllen e non põen, | que é sempr' a falecer.
351:24que, se non foi a madeira, | en ela non ficou al.
351:25Entonce disséron todos: | “Se nos a Virgen non val,
351:29“Vaamos catar a cuba | e tiremo-ll' o tapôn
351:32e o que lles diss' aquesto | ben per cima a catou
351:33e achou-a toda chẽa | e a todos la mostrou,
351:34e porend' a Virgen santa | fillaron-s' a bẽeizer.
352:1Fremosos miragres móstra | a Madre da fremosura
352:6e veredes com' a Virgen | há poder sobre natura.
352:7Aquest' a un cavaleiro | conteceu que vassal' éra
352:19E el con el cada día | muit' a sa caça andava
352:26a sa eigreja do Viso, | que jaz en ũa altura.
352:27E quando chegou a Touro | houv' outro gran desconórto
352:38Ca tornou o açor são | e a el tolleu loucura.
352:44os céos maravillosos | e ar pos a térra juso,
353Como un meninno que crïava un abade en sa castra tragía de comer ao meninno que tiínna a omagen enos séus braços, e disso-ll' a omagen que comería con ele mui cedo.
353:1Quen a omagen da Virgen | e de séu Fillo honrrar,
353:4miragre que fez a Virgen, | que sempre nósso ben quér,
353:5per que hajamos o reino | de séu Fill', ond' a mollér
353:16dizer a hómees bõos, | que o contaron a mi,
353:18a que morrían os fillos, | que non podían durar.
353:20a un abade mui santo | dun mõesteir' envïou
353:30e lógu' en sa voontade | o fillou muit' a amar.
353:34non viía que lle davan, | fillou-s' a maravillar.
353:38súa a maior partida | e foi-lla lógo guardar.
353:41foi de pées, e daquelo | que lle davan a servir
353:42se fillou ant' o meninno | e começou-ll' a rogar
353:44desta raçôn que me déren | e tigo a partirei;
353:47Depois ben a quinze días | o meninno esto fez
353:51O abad' ao meninno | viü-lle cambiar a faz
353:57mas éu ao bon meninno | daquelo que mi a min dan
353:58dou end' a maior partida | e vou-llo sempre levar.”
353:60E qual é aquel meninno | a que fazes ess' amor?”
353:62a que non dan ren que cômia, | e vejo-o lazerar.”
353:63Entôn lle diss' o abade, | a que chamavan Fiíz:
353:67que con el e con séu padre | éu fosse a jantar cras.”
353:73esto sei certãamente; | e porend' a Don Matéus,
353:77galardôn aos que ama | a Sennor esperital
353:78dá, con séu Fillo bẽeito, | a quena ben sab' amar.”
353:79Aquela noite passada, | outro día ant' a luz
353:82morreu por nós Jesú-Cristo, | morreron eles a par.
354:2aos séus sérvos a Virgen, | Madre do que todo vee.
354:3Desto direi un miragre | grande que fez a Reínna,
354:4Madre de Déus Jesú-Cristo, | a un rei que muito tiínna (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
354:8el Rei, que sigo tragía | e a que mui ben crïava,
354:9a que chaman donezinna | os galegos, e tirava
354:15E por esto lle fezéra | de fust', en que a guardava,
354:16ũa arca mui ben feita, | e dentro a ensserrava
354:20que a quis tirar da arca; | e com' ela é ligeira,
354:23guarda-me mia donezinna | que a non pérça per mórte.”
354:29Entôn fez Santa María, | a que é dos céos pórta,
354:32que fezo a Grorïosa, | que é de Déus Madr' e Filla,
354:35per prazer da Grorïosa, | sa Madr', a que comendada
354:36a houv' el Rei, u do pée | do cavalo foi trillada.
355Esta é como Santa María de Vila-Sirga livrou ũu hóme da forca, que non morreu, por un canto que déra a sa eigreja.
355:1O que a Santa María | serviço fezér de grado,
355:16a Vila-Sirgu', e guisou-se | e foi-se lógo sa vía;
355:17mais soube-o a manceba | e depós el se saía
355:19El catou e a manceba | viü vĩir e pesou-lle,
355:20e estev' e atendeu-a; | e pois chegou, preguntou-lle
355:21e disse-ll' a que viínna. | E ela entôn rogou-lle
355:35ca en tal érro fezésse | escontra a Glorïosa,
355:36indo pera a sa casa. | Non te tẽes por astrosa
355:44de pédra pera a óbra | de Vila-Sirga, e quanto
355:48a manceba que vos dixe | disse-lle desta maneira:
355:51Ca, se mi a Virgen María | guardar, que é méu espello, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
355:57e a entrante da vila | ond' ele natural éra,
355:59E meteu mui grandes vózes | e disse que a forçara
355:61e a força per cabelos | do caminno a sacara,
355:65e, sen saber a verdade, | aa forca con el déron.
355:67fezo a oraçôn lógo | muit' e dos ollos chorando,
355:70comprei pera a ta óbra | un bon canto, hei-cho dado.
355:72non cates a méus pecados, | mais, Sennor, por ta bondade
355:73vei como moir' a gran tórto, | ca tu sabes a verdade
355:79Pois que a oraçôn feita | houve, tan tóste ll' ataron
355:83Mais a Virgen glorïosa, | que chaman os pecadores
355:85lóg' a santa verdadeira | Madr' e Sennor das sennores
355:88e pose-llo a séus pées, | como por verdad' achamos;
355:90aquel día e a noite, | e de todo mal guardado.
355:95seja, ca éu estou vivo, | c' assí quis a Virgen Santa
355:100tallaron-lle lóg' a soga; | e pois que foi decendudo,
355:102daqueste feit' a verdade, | que non houv' ên ren negado.
355:103Quand' a verdade soubéron | de tod', assí com' oístes,
356Como Santa María do Pórto fez vĩir ũa ponte de madeira pelo río de Guadalete pera a óbra da sa igreja que fazían, ca non havían i madeira con que lavrassen.
356:2a Madre do que o mundo | fezo e é del Sennor.
356:7Esto foi quando lavravan | a igreja, com' oí,
356:12ca de tod' avond' havían; | e porend' a como quér
356:13punnavan de a haveren. | Mais esta santa mollér
356:15E por fazer que a óbra | s' acabasse ben sen al,
356:19E per Guadalet' o río | a fez lógo, sen mentir,
356:21u fazían a igreja, | por a óbra non falir
356:24a un tempo sinalado | que lle poséra el Rei;
356:26se a Virgen desta guisa | non lle foss' ajudador.
356:27E quando viron a ponte | vĩir a aquel logar
356:29e pois a Santa María | ar foron loores dar
357Como Santa María do Pórto guareceu ũa mollér que vẽéra a sa casa en romaría e havía a boca tórta e os nembros; e começa assí:
357:2assí os correj' a Virgen | pois los há maenfestados.
357:3E desto fez un miragre | a que é chamada hórto
357:6muit' havía e a boca, | e os ollos mal torvados.
357:17soltó-a a Virgen santa, | como sóltan de cadeas
357:19assí que o rostro todo | e a boca com' ant' éra
358:1A que às cousas coitadas | d' ajudar muit' é tẽuda,
358:2non vos é gran maravilla | se x' ela a si ajuda.
358:4gran miragr' a Grorïosa, | que será per min contado,
358:10que a mẽor pédra delas | non podía seer movuda (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
358:12Entôn diss' a maestr' Áli | un hóme de sa companna:
358:14que, se muitos end' houvérdes, | a lavor será creçuda
358:18per que a lavor mui tóste | foi mui de longe veúda.
358:21a Virgen aquelas pédras | que tan preçadas com' ouro
358:25por que a lavor foi feita | tóst' e os muros iguados
358:29e fórt', en que s' acollesse | a gente, que pavorosa
359Como Santa María do Pórto se doeu dũa mollér que vẽo aa sa igreja en romaría, a que cativaran un séu fillo; e sacó-o de cativo de térra de mouros e poso-llo en salvo.
359:5a un hóme que vẽéra | a Xerez e i morar
359:9e éra mui bõo vizinno | a quantos moravan i
359:10a San Salvador, ond' éra | chamada a colaçôn.
359:16que foss' a ũa sa vinna | veer que ele chantou;
359:18e levárano a Ronda | por haver del remissôn.
359:22e envïou-o na réqua | a Aljazira entôn.
359:23E alá u o levavan, | a Virgen que nos mantên
359:27Mais o padre e a madre | cuidaron morrer sen al
359:33que Domingo éra vẽudo | a sa casa, e se ir (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
359:36par de férros a séu fillo; | e tornaron manamán
359:37con el a Santa María | e déron loores tan
360:1Loar devemos a Virgen | porque nos sempre gaanna
360:7E pois Déus quis seer hóme | fillando a carne dela,
360:9e per esta razôn mesma | dev' el a perder querela
360:11Demais que dirá Déus Padre | a séu Fill' o día fórte
360:12do jüízo, quando ll' ele | mostrar a cruz u pres mórte
360:14a nós: “Nunca pïedade | foi nen será ja tamanna.”
360:22que de Mafomét' a seita | póssa éu deitar d' Espanna.
361Como Santa María fez nas Ólgas de Burgos a ũa sa omagen que se volveu na cama u a deitaron.
361:1Null' hóme per ren non deve | a dultar nen a tẽer
361:7a loor da Virgen santa, | a Sennor de mui gran prez,
361:14éra dela, e porende | a mandou alí põer.
361:19de pedir-llas; e tan tóste | a Reínna espirital (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
361:24que quen quér que a viía | en ela gran devoçôn
361:26a honrravan e servían | a todo o séu poder.
361:30deitaron i a omagen | e fezéron-na jazer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
361:32do leito pousaron todas, | e seend' a gran sabor
361:35Entôn todo o convento | se fillou muit' a chorar,
362Como Santa María fez cobrar séu lume a un ourívez en Chartes.
362:5a Virgen Santa María, | que fez un cégo veer
362:9e en servir sempr' a Virgen | havía mui gran sabor;
362:17escrito, porque s' a vila | queimara, como contei
362:18outrossí, e a igreja | toda senôn o altar
362:27Andand' assí pelas térras, | a Chartes houvéron d' ir
362:31E mandou-se levar lógo | alá a hómees séus,
362:35E pois que foi ant' a arca, | se deitou e lle pediu
362:37con que a arca lavaran, | trouxe pelo rostr' e viu
362:38mui mellor que ante vira. | E fillou-s' a braadar,
363:2que nos tan cedo acórre quando a chamamos.
363:4al Con Simôn e a muitos, si que se queixava
363:5a gente del, ca dizían que os dẽostava
363:8e diss' a un séu hóme, que non foi preguiçoso: (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
363:17mais a nóssa avogada, Reínna María,
363:18a vegadas nos estorva do mal que pensamos.
363:23Pois que o trobador houv' a oraçôn comprida,
364:5éste e cabo do Grande, | que ten a térra no sẽo
364:6e cerca todo o mundo, | según diz a escritura.
364:10foss' a óbra e mais firme, | todo de pédra mui dura.
364:14ca o logar éra fondo | muit' e a cóva escura.
364:17e a torre, que estava | pósta sobre terronteiros,
364:19ca a Virgen glorïosa, | en cujo serviç' estavan (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
364:28assí que en pouco tempo | a eigreja acabaron
365Esta tricentésima e sesagésima quinta é como Santa María tirou de dulta un frade noviço que dizía que a alma non éra nada, no mõesteiro de Fontefría en Narbona.
365:4que por un monje noviço | mostrou a Virgen María,
365:6que é no arçobispado | de Narbona a cidade.
365:8sempre a noit' e o día | en séu coraçôn dultava
365:14mente a noit' e o día | por súa gran neicidade.
365:23pareceu-ll' a Glorïosa | con d' ángeos gran companna
365:25a céos, con claridade | e alegría tamanna
365:28en cuidar que non é nada | a alma, ca da altura
366Esta tricentésima e sesagésima sésta é como Santa María do Pórto fez cobrar a Don Manüél un açor que perdera. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
366:1A que en nóssos cantares | nós chamamos Fror das frores, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
366:12E el Rei mui mal doente | foi i a gran maravilla,
366:18a caçar, que é dos viços | do mundo un dos maiores.
366:19E ind' a aquela caça, | levou poucos cavaleiros,
366:27que os achan a vegadas | e os tẽen ascondudos
366:28e os van vender a furto | por non seeren connosçudos. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
366:31e foi con eles a caça | ao Chão de Tablada,
366:37e o falcôn e a ave | viron como se mergeron
366:54foi, ca lóg' a ele vẽo | en un camp' u aradores (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
366:57e pos-lo ant' o Infante, | que loou muit' a Reínna
367:2e fremosos a quen s' en ela fía.
367:3Ca en aquele que s' a ela chama
367:4e a sérv' e a loa e a ama,
367:9todos mercee e u a achades
367:13quand' ía veer a igreja béla
367:16foi a honrra da Virgen corõada,
367:20de grand' enfermidad' a maravilla,
367:25d' ir a logar u tan gran santidade
367:30a quena sérve ben sen oufanía.
367:52que viron a maravilla tamanna,
367:53loaron muito a que nos gaanna
368:1Como nos dá carreiras | a Virgen que façamos
368:4direi, que fez a Virgen, | a que queira que ande
368:8de Córdova, a Grande, | e o séu nom' havía;
368:12passou e a Castéla | foi; e tal aventura
368:14fazes porque a Silos | non vas, u nós moramos,
368:17esto que te dizemos; | que a que é espello
368:20E ela foi-s' a Silos; | e pois que fez sa ida,
368:24vai-t' a Santa María | que jaz ontre dous mares,
368:27A mollér outro día | meteu-se na carreira;
368:31a Cáliz atán tóste | que for a madurgada,
368:38e viron a igreja, | disséron: “Déus loamos
368:39e a Virgen, sa Madre, | a que non há parella.”
368:40Entôn abriu a boca | a mollér, e vermella
368:41deitou ũa coobra | per ela, a semella
368:44e a Déus e sa Madre | foron loores dados;
368:46loaron muit' a Virgen, | cujo ben asperamos.
369Como Santa María guardou de mal ũa bõa mollér de Santarên dun alcaide malfeitor, que a quiséra meter en pérdeda de quant' havía por ũa sortella que lle deitara en pennor.
369:1Como Jesú-Cristo fezo | a San Pedro que pescasse
369:4a ũa mollér mesquinna, | e de gran coita tirasse.
369:8e que llo a Santa Virgen | pois ben non gualardõasse.
369:9En Santarên contiu esto | a ũa mollér tendeira, | que sa cevada vendía,
369:16a quen quér, ou póbr' ou rico, | per que algo del levasse.
369:18daquela mollér, dizendo | que a tiínnan por louca, | e muit' ende posfaçavan.
369:21Mais hei agora osmado | ũa cousa, per que lógo | en est' érro a metades:
369:23E envïou, dous, dizendo | a cada un que punnasse
369:24en lle furtar a sortella, | per que pois se lle achasse.
369:25E eles assí fezéron; | ca foron alí correndo | e compraron-ll' a cevada
369:26e ar déron-ll' a sortella, | que en pennos a tevésse | atá que fosse pagada.
369:29ca enquanto ũu deles | recebía a cevada | que ll' a bõa mollér dava,
369:30o outro de sobr' un leito, | u poséra a sortella, | atán tóste lla furtava.
369:31E tornaron-s' a séu dono | dizendo que s' alegrasse,
369:32e a sortella lle déron, | mais que os non mesturasse.
369:34que fossen lógo correndo | a aquela mollér bõa | e lle déssen séus dinneiros,
369:35que lógo a sa sortella | mantenente lle tornasse,
369:36e se non, que quant' havía | a mollér que llo fillasse.
369:38a aquela mollér bõa, | e pediron-ll' a sortella | d' ouro fin, ca non d' arente,
369:39ond' a pédra foi vermella: | e quen quér que a catasse
369:40por rubí sen nulla dulta | cuido que a juïgasse.
369:41A dona, quand' oiu esto, | foi por fillar a sortella | dalí onde a poséra,
369:42mas non achou nemigalla, | pero a andou buscando; | e foi en gran coita féra
369:43e rogou a un daqueles | que o alcaide rogasse
369:44que se sofresse un pouco | atẽen que a achasse.
369:45O alcaide mui sannudo | disse que o non faría, | mais que lle déss' a sortella,
369:46de que o vinqu' éra d' ouro, | mui ben feito e fremoso, | e a pédr' éra vermella;
369:48atẽen que a valía | da sortella lle dobrasse.
369:49A mollér, quando viu esto, | con mui gran coita chorando | diss': “Ai, Virgen glorïosa,
369:50aquel é de mal guardado, | mia Sennor, a quen tu guardas; | e porend', ai, pïadosa,
369:51non quisésses, Sennor bõa, | que a tal coita chegasse,
369:54e deceu-se pera Tejo, | por dar-ll' a bever no río | e o topete lavá-lo.
369:59e mandou a u séu hóme | que tan muito a coitasse,
369:60atá que de quant' havía | de todo a derrancasse.
369:61A bõa mollér coitada | foi tanto daqueste feito, | que sól non soube consello
369:65Ela havendo gran coita | e fazendo mui gran dóo, | vẽo a ela sa filla
369:69Des que ll' aquest' houve dito, | foi-se correndo a Tejo, | u o pescado vendían,
369:72mais pero vender-mio-ía | a quen mio mui ben comprasse.”
369:77Des que ll' houv' assí comprado | aquel pexe, a meninna | foi-s' a sa madre correndo (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
369:79Entôn lle mandou a madre | que o peixe ll' adubasse
369:81Entôn fillô' a meninna; | e pois lavou aquel peixe, | quando foi que o abrisse,
369:82en abrindo catou dentro | e viu jazer a sortella, | e lóg' a sa madre disse
369:85Outro día o alcaide | vẽo irad' e sannudo | a sa casa por prendê-la,
369:86se ll' a sortella non désse, | pois lle dava séus dinneiros, | que morrería por ela.
369:87Entôn chorand' a mesquinna | rogou que a ascoitasse,
369:94ar disse-ll' el a verdade | en como a enganara, | e déu-s' ende por culpado
369:95e ante toda a gente | rogou que lle perdõasse,
369:97Entonce toda a gente | que i éra assũada | déron mui grandes loores
370:1Loemos muit' a Virgen Santa María,
370:2Madre de Jesú-Crist', a noit' e o día.
370:4pois que a Déus prougue, Sennor dos sennores,
370:7E de a servir sól non nos enfademos,
371:5en Barrameda, que éste | muit' a préto de Xerez;
371:6e polo mellor saberdes, | oíde-mio a lezer:
371:9a igreja, e vẽéra | i de Sevilla per mar
371:11muitas gentes i viínnan | a aquel logar entôn,
371:22fazía alí a Virgen, | e ían-no i veer.
371:29Santa María do Pórto, | dizendo: “éu vou a ti;
371:38Assí chegou a San Lucas, | u a foron receber
371:41a Madre de Jesú-Cristo, | que o mund' en poder ten,
372Como vẽo ũa mollér de Névra, que raviava, a Santa María do Pórto, e apareceu-lle Santa María de noit' e guareceu-a.
372:2a Virgen aos hómes, | ca d' enfermos sãar.
372:4que a Virgen bẽeita | fez por ũa mollér
372:17e pois dormiu un pouco, | a Virgen a fillou
372:23Foi-s' entôn a Reínna, | Virgen espirital,
372:24e leixou ben guarida | a mollér daquel mal;
374Como ũus almogavares, que sempre entravan a térra de mouros e éran desbaratados, tevéron vigía na capéla do alcáçar de Xerez e prometeron-lle ũa dõa, e entraron en cavalgada e gannaron mui grand' algo.
374:1Muito quér Santa María, | a Sennor de ben comprida,
374:7aos que a haver quéren. | E porend' ũus peões,
374:9foran mal fazer a mouros | con mui bõos corações;
374:18e se gãassen, a Virgen | houvéss' ên de sa partida
374:19a cousa que mais fremosa | e mais rica i fillassen.
374:20E porend' a Glorïosa | lles fez que desbaratassen
374:23E tan tóste que a viron | non houv' i quen non dissésse
374:27E lógo dessa companna | foi a Virgen mui loada,
374:29en que non gãassen muito, | ca a Virgen corõada
375:2a Sennor que todo vee.
375:6a quen lle péde mercee.
375:10a Sennor que todo vee.
375:13a Madre do Glorïoso
375:16que é grand' a maravilla,
375:17mostrou a Madr' e a Filla
375:19a Bonamic, que havía
375:21Porend' a Santa María
375:37fez-llo a que nóss' escudo
375:42a Sennor que todo vee.
376Como un hóme levava un anél a Don Manüél, irmão del Rei, e perdê-o na carreira, e fez-llo Santa María cobrar.
376:1A Virgen, cuja mercee | é pelo mundo sabuda,
376:2fazer achar pód' a cousa | aos que a han perduda.
376:4as cousas mui mal paradas | a que faz as voontades
376:9el Rei por guardar a térra | e que fosse ben pobrada
376:21mais envïou-ll' a sortella, | en ouro engastõada,
376:25de o guardar com' houvéra | a guardá-lo, e perdudo
376:28“Muit' é mestér que me valla, | Sennor, a ta pïedade,
376:31seja, Sennor, e tu val-me | a esta coita tan féra.”
376:34daquele que a levava; | e pois que houv' entenduda
376:42que se outro a achasse, | de vós non fora veúda
377Como un rei déu ũa escrivanía dũa vila a un séu crïado, e havía muitos contrarios que o estorvavan contra el Rei, e prometeu algo a Santa María do Pórto, e fez-ll' haver.
377:1Sempr' a Virgen grorïosa | ao que s' en ela fía
377:3E de tal razôn com' esta | fez un miragr' a Reínna
377:6assí que a muitos outros | de saber pintar vencía.
377:12en tal que aquesta óbra | sempre a mui ben fezésse;
377:14en Vila-Real a meia | dũa sa escrivanía.
377:16a carta desta mercee | abérta lle fosse dada;
377:19Mais depois que a verdade | deste feit' houve sabuda,
377:20mandou lógo que a carta | non lle fosse detẽuda
377:25aquele outro a carta | e que dela se quitasse,
377:26ca séu amig' o outr' éra | que a meadad' havía.
377:29e se non, que a sa ira | haverían, se fezéssen
377:31Mais aquel Pedro Lourenço | que a carta demandava
377:32rogou, a Santa María | do Pórt', en que se fïava,
377:33que se el a cart' houvésse | e per ela a gãava,
377:34que maravedís duzentos | lle désse, ou a valía.
377:38lle mostrou, e lóg' a carta | houv' aquel que a pedía.
378Como un hóme bõo con sa mollér, que morava na colaçôn de San Salvador de Sevilla, tiínna ũa sa filla doente pera mórte, e jouve tres días que non falou; e prometêrona a Santa María do Pórto, e guareceu.
378:11Mais a nóssa avogada, | que ten ben nóssa razôn,
378:12róga por nós a séu Fillo | que nos de sa tentaçôn
378:23Estes havían sa filla | que amavan mais c' a si,
378:24a que pres enfermidade | tan grande, com' aprendí,
378:26deitava tanto de sangre, | que foi perder a coor.
378:28e tẽendo-a por mórta, | a mortalla lle mandou
378:37a fez; e porên vos rógo | que me queirades oír,
378:38e prometede-ll' a filla, | e seede sabedor
378:39que lógo que ofrecerdes, | que a menina guarrá.”
378:40E eles lle prometeron | que a levassen alá
378:41con sas ofértas mui grandes; | e a moça lóg' acá
378:45E todos entôn loaron | a Sennor do bon talán,
378:47Entôn a moça fillaron | e foron-se dessa vez
379:1A que defende do démo | as almas dos pecadores,
379:24a mouros que i viínnan, | e a todo-los preséron,
379:25e quiséran-s' a sa térra | tornar-se; mais non podéron,
379:27Ca a Virgen glorïosa, | cujos son aqueles mares,
379:31Assí que pela tormenta, | que foi grand' a maravilla,
379:33a tornar o que fillaran | a pesar da Madr' e Filla
379:34de Déus, a que dessonraran. | E daquesto fïadores
379:37ca ja per nulla maneira | a sas térras non ousaron
379:43nen outros que a sa casa | vennan per mar e per térra;
379:44e, empéro que os mouros | a vezes lle fazen guérra,
380:6a Santa María.
380:27a nós que somos séus
380:39ca Déus a fez mellor
381:1Com' a vóz de Jesú-Cristo | faz aos mórtos viver, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
381:2assí fez a de sa Madre | un mórto vivo erger.
381:6que a poucas a mesquinna | houvéra d' ensandecer.
381:16e o padre e a madre | con coita del, non por al,
381:18e tẽendo-o a madre | nos braços, lle foi morrer.
381:23Da gran vóz que déu a madre | quando a Virgen chamou,
381:29e en chorando a Virgen | ar fillaron-s' a loar
382Como un ric-hóme pidía un herdamento al Rei que lle havía a dar por outro que lle fillara, e nono podía haver dele; e prometeu algo a Santa María, e fez-llo haver lógo mui bõo.
382:1Verdad' éste a parávoa | que disse Rei Salamôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
382:3E ele assí as cambia | como lle ven a prazer,
382:8gran miragr' a Santa Virgen | do Pórto, cabe Xerez,
382:20ao ric-hóm' este preito, | que houv' a morar alí
382:22éra Sevilla mui cara | de tod' a essa sazôn,
382:24havía muit' a sa casa | o ric-hóm' e lle pedir
382:42demais irei a sa casa | e levarei méu bordôn.”
382:43Mentr' a oraçôn fazía | o ric-hóm', el Rei chamou
382:46en sa oraçôn, e disse | a un séu de crïaçôn:
382:47“Vai e chama a Reimondo | de Rocaful, se non for
383Como Santa María de Segónça guardou ũa mollér que quería entrar en ũa nave e caeu no mar, e guareceu e sacó-a Santa María.
383:1O fondo do mar tan chão | faz come a térra dura
383:4que fezo a Santa Virgen, | Madre do Rei glorïoso,
383:6de a servir noit' e día. | E foi en Estremadura,
383:9que chaman Santa María | a Vélla, a que de grado
383:12e a cada ũa delas | ena voontad' entrava
383:14do séu a quena guïasse | por poder ir mais segura.
383:25Jesú-Cristo, Déus e hóme, | andou; e a poucos días
383:29a aquel cuja nav' éra | que as levass', e punnaron
383:30d' entrar mui tóste na nave. | Mais foi tan grand' a presura
383:32do batél en essa nave, | sobiu a filla primeira-
383:33mente, e depois a madre | cuidou a seer arteira
383:35E en caendo, chamando | a grandes braados ía:
383:36“Acórre-me, Glorïosa, | a Vélla Santa María
383:39dos céos a Virgen santa | acorreu-a e passou-a
383:40bẽes per fondo da agua | so a nave, e sacou-a
383:41mui longe da outra parte | eno mar, e pois tornou-a
383:48assí como ja oístes, | e a sa térra tornada,
384Como Santa María levou a alma dun frade que pintou o séu nome de tres coores.
384:1A que por mui gran fremosura | éste chamada Fror das frores,
384:4que avẽo a un monge | bõo e ben ordinnado
384:11A primeira éra ouro, | coor rica e fremosa
384:12a semellante da Virgen | nóbre e mui precïosa;
384:13e a outra d' azur éra, | coor mui maravillosa
384:15A terceira chaman rósa, | porque é coor vermella;
384:25e pero assí jazía, | viínna-lle sempre a mente (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
384:30un pouco, foron-se lógo. | Mais a Sennor das sennores
384:34mig' óra a paraíso, | u veerás os maiores.
384:39Entôn levou del a alma | sigo a Santa Reínna.
384:41e pois que o achou mórto, | fez sõar a campaínna
384:50que nos quér levar a lógo | u sempr' hajamos pavores.
384:52a Virgen Santa María, | a Sennor de pïedade;
385Como Santa María do Pórto guareceu un hóme dũa pedrada mui grande de que nunca cuidara a guarecer, ca tiínna a tela sedada e tornou-se paralítico, e guarecê-o Santa María.
385:2póde ben sãar a Virgen, | que de vertud' é comprida.
385:10ca os que a sa mercee | mestér han nunca oblida.
385:14a ela; e pois guarían, | fazían alá su ida.
385:16a un hóme na cabeça | mui grand', assí que britada
385:17ll' houvéron toda a fronte | e a tea assedada,
385:26houve a seer dun lado, | e foi daquela partida
385:27en que a chaga havía, | u foi da pédra ferido.
385:30e são, ben com' aqueles | que tórnan de mórt' a vida.
386:1A que avondou do vinno | aa dona de Bretanna, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
386:10a andou enredor toda, | o chão e a montanna.
386:11E pois que se partiu ende, | vẽo a Sevilla cedo,
386:26ca quen a sennor demanda | sen guisa, é cousa estranna. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
386:33a vendê-lo en Sevilla; | e porende se queixavan
386:40E por aquesto vos mando | que vaades tod' a fita
386:47Eles foron mantenente | a un canal, e acharon
386:49con elas lóg' a Sevilla | e a todos avondaron,
386:52e chorando loou muito | a Virgen Santa María
386:54ca o que a mui ben sérve | sempre con ela gaanna.
389:1A que pera paraíso | irmos nos móstra caminnos,
389:8a Virgen Santa María, | que róg' a séu Fill' e mande
389:16E o mẽor foi enfermo; | ond' a el muito pesava,
389:19E con gran coita sobeja | que a madre del havía
389:22a sa casa o levasse, | e espécïas e cominnos (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
390:2a Madre do Sennor
390:4A nós faz que non possamos errar,
390:5e a Déus que nos queira perdõar
390:8A nós faz que queiramos Déus servir,
390:9e a el que nos faça repentir
390:10dos érros e a emenda vĩir
390:12A nós faz que sabiamos Déus temer,
390:13e a ele que queira receber
390:16A nós faz que connoscamos a Déus,
390:17e a ele que nos tenna por séus,
390:20A nós faz que o amemos mais d' al,
390:21e a ele que nos guarde de mal
391:1Como pód' a Grorïosa | os mórtos fazer viver,
391:5a ũa moça que vẽo | i contreita de Xerez,
391:10a troux' e teve noveas | por daquel mal guarecer.
391:11Ond' avẽo ũa noite | que gran door a fillou
391:13e a door foi tan grande, | e tan fórte braadou,
391:14come se ferida fosse | ou que cuidass' a morrer.
391:17me foi os pées a Virgen | e tornou-s' a séu altar,
391:21que os a tẽer devía, | e tan ben sãos que non
391:23se fillaron a Reínna | que taes miragres faz,
391:27Onde te damos loores | com' a tan bõa Sennor
392:13senôn furtar quant' achava | a vezinnos e parentes;
392:15Ond' avẽo que un día | furtou a ũa mesquinna
392:16un alfamar, e vendê-lo | foi a casa da Reínna,
392:23de jurar sobre tal feito. | E el a jura fazía,
392:24e o alcaide meesmo | del a jura recebía.
392:25E el meteu-lle na jura | a Déus e Santa María,
392:29Entôn mandou a un hóme | que da prijôn o tirasse;
392:30e el foi-s' e fez un furto, | en que passou a postura.
393Como Santa María do Pórto guareceu a un meninno que trouxéron a sa casa ravïoso.
393:1Macar é door a ravia | maravillosa e fórte,
393:2aginna a tóll' a Madre | do que ena cruz pres mórte.
393:6que éste dele contralla, | a tólle e dá conórte.
393:8a Virgen Santa María | a un hóme que vẽéra
393:15que a Virgen grorïosa | aquel mininno sãasse,
393:18e tan fórte se torcía | come quen coita a mórte.
393:22mas non quis a que nas coitas | acórre e dá conórte.
393:33e lóg' a Santa María | porende loores davan,
398:1A madre do Pastor bõo | que connosceu séu gãado
398:4a séus discípulos, disse | que per ele mui guardados
398:6connoscíe si meesmo | por dar a todos recado.
398:13que déu a Santa María | por casa e por capéla,
398:15E enquanto a lavravan, | demostrou i mui fremosos
398:24a sa mollér, Dona Sancha, | foi chorand' aa igreja
398:29mais depois a tercer día | viu o gãad' u estava
398:34ca o Bõo Pastor tiínna | a sa Madre por caiado. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
399:4como creç' a Déus, séu Fillo, | assí el m' ajude;
399:6a creceren en ben sempre | e toller nemiga.
399:9a ũa mollér mui póbre, | e des i astroso,
399:13mais tanto cobiiçava | a fazer loucura,
399:16en sa casa, foi cuidando | muit' a malfadada
399:25lle foi põer a agulla, | e diss': “Hoge fésta
399:26será pera mi ta mórte.” | Mais a que abriga
399:29que non mates o menino, | mais a un moógo
399:35E porên fill' a téu fillo | nos braços privado
399:39a fazer mal sa fazenda.” | E foi-s' a Reínna
399:40dos céos, pois ll' esto disse. | E lóg' a mesquinna
399:44a Santa María graças | lógo porên déron;
399:46e a madre polo démo | non déu ũa figa.
400:4a que nos dá carreiras
400:8a loor da que nos mantên,
400:14a Déus de mui bon coraçôn;
400:20segund' a mia pobreza,
400:21non catará est', a la fé,
400:22a Sennor da franqueza;
400:26e a mia mingua comprirá
400:35e pois consigo a levou,
401Esta é petiçôn que fezo el Rei a Santa María.
401:3que rógues a téu Fillo | Déus que el me perdôn
401:11Pois a ti, Virgen, prougue | que dos miragres téus
401:12fezéss' ende cantares, | rógo-te que a Déus,
401:16San Pédr' e Santïago, | a que van os roméus,
401:19com' a séus ẽemigos | destrüiu Macabéus
401:27mui mal a queno cree | e pois s' ên mal achar,
401:29tẽen e en Espanna | gran part' a méu pesar,
401:32que rógues a téu Fillo | que me faça viver,
401:42que rógues a téu Fillo | que, mentr' éu aquí for
401:45e, pois Rei me fez, queira | que rein' a séu sabor,
401:72que rógues a téu Fillo | que el me dé atal
401:76e d' amigu' encubérto, | que a gran coita fal,
401:96no paraíso, veja | a ti sempr' e acá
402:3Non catedes a como pecador
402:4sõo, mais catad' a vóssa valor
402:11Non catedes a como pequei gréu,
402:17ést' e de como Déus a perdõar
402:19Non catedes a como fui falir,
402:21senôn a vós por mercee pedir,
402:22u a achei cada que a pedí.
403:8ante que a levasse.
403:10foi quando a Egito
403:13dos mininnos a pares,
403:15fez matar a logares
403:35viu levar a pesada
403:38a barva e cospido,
403:39e a gent' assũada
403:47per que chegou a mórte,
403:52a soterrar levaron,
403:57Segund' a Escritura
404Esta septüagésima sésta é como Santa María guareceu con séu leite o crérigo de grand' enfermidade, porque a loava.
404:24catand' a sa omagen, com' oí:
404:25“Santa María, éu venno a ti
404:34por salvar-nos e por a ti honrrar.
404:38a iférno, se per nós non ficar.”
404:39Assí loando a Madre de Déus
404:41en tal enfermidad' a que judéus
404:47E porend' a boca e o nariz
404:49que non podían dele a serviz
404:54se podésse; e fillou-s' a chorar,
404:55e dizend' a grandes vózes: “Sennor,
404:71Esto dizendo, a Madre do Rei
404:75E entôn a sa teta descobriu
404:82en se a Santa María deitar.
405:26a omagen, e correndo
405:27a van todos aorar.
405:28E diz un a outr': “Aqué o
405:37a omagen, grand' oférta
405:39demais fillan-s' a chorar
405:41pois veen a Magestade,
405:42loand' a gran pïedade
405:48ant' a omagen. E isto
406:2porên roguemos | a Santa María
406:3que a séu Fillo | rógue todavía
406:7por que roguemos | a de gran vertude
406:8que a Déus rógue | que nos sempr' ajude
406:11por que roguemos | a de gran bondade
406:15e nós roguemos | a que há nobrezas
406:19e nós roguemos | a que sempre duitas
406:25róg' a Déus, que nos | guarde de doores.
406:27e nós roguemos | a que nos tesouros
406:31e nós roguemos | a quen nos gaanna
406:35e nós roguemos | a que os pecados
406:39e nós roguemos | a Virgen de chão
406:43e nós roguemos | a que Déus mininno
406:47e nós roguemos | a que nóss' escudo
406:51porend' a Madre | do Rei grorïoso
406:56a Santa Virgen, | ant' os séus altares,
407:8que foi a Virgen fazer
407:13“Aquesta pédra o démo a ficou
407:15e pois que póde tan muit', a el mi dou
407:20que cuidou lóg' a morrer.
407:26e o levaron a sa casa, e i
407:34dos madodinnos a campãa oiu
407:36e começou-ll' a dizer:
407:38en paz, porende praz a Nóstro Sennor
407:48a de que Déus quis nacer.
408Esta é como Santa María sãou o escudeiro a que déron a saetada polo costado.
408:15Ca lle falssou os costados | a saeta que de fórte
408:19Porend' a Santa María | s' houve lóg' acomendado,
408:20e tiraron-ll' a saeta | ben pelo outro costado;
408:24no logar, que o miragre | viron, muito a loavan,
408:25e a aquel conssellavan
409:3a Virgen corõada
409:17a nós e dá carreiras
409:35a todo séu cïente
409:39son de toda a gente,
409:44sejan, a Virgen bõa
409:86loand' a Virgen santa,
410:4de a servir, serví-la-ei,
410:10que praza a quena oír.
410:15A primeira, que ‘ÉME’ é,
410:16móstra de com' a nóssa fé,
410:18i firm' a queno comedir.
410:19‘A’ móstra a saüdaciôn
410:29séu Fill', a Déus con gran sabor
410:30de fazer-nos a céo ir.
410:31‘A’ ar mostrou carreira tal
411Esta é a primeira, da nacença de Santa María, que cae no mes de setembro; e começa assí:
411:2a hóra que a Virgen | Madre de Déus, foi nada.
411:17a ũa pera póbres, | a outra retevéron
411:18pera si, a terceira | ao templ' éra dada.
411:26mas Rubên e Simeôn | vedaron-ll' a entrada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:32que non foi a sa casa, | neno viu sa companna;
411:40e sa desaventura | a Déus muit' ementando
411:44a ta oraçôn houve; | e porên sen falida
411:48a Joaquín, que éra | metudo no meógo
411:50que tórnes a ta casa | lógo sen alongada.”
411:52“Com' irei a mia térra | u recebí quebranto
411:54quiséra que a tésta | me foss' ante tallada?
411:60fogí a esta térra, | e hei ja assí posto (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:68a ti de Déus do céo | por te fazer certeiro
411:70per que toda a térra | será enlumẽada.
411:88e id' a vóssa casa | lógo sen tardamento;
411:99e que a el saísse | recebê-lo aginna;
411:106ben como se houvéss' a | casar outra vegada.
411:112foi na bẽeita Ana, | a Virgen concebuda,
411:113a que pelos profetas | nos fora prometuda
411:118por nos levar consigo, | a pórta ll' é serrada
411:119do inférno. Ca esta | lle pos a serradura
413Esta terceira é da virgĩidade de Santa María, e esta fésta é no mes de dezembro, e feze-a Sant' Alifonsso; e começa assí:
413:1Tod' aqueste mund' a loar devería
413:2a virgĩidade de Santa María.
413:16que a emprennou do Espírito Santo,
413:21que pero a passa, en nulla maneira
413:24nulla ren a luz do vidro non consume;
414:11a Joséf, con que foï esposada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
414:23e morrer, e viver a tercer día
414:26con sa Madre, a benaventurada;
414:29de si a ela, mais fillou faiçôn
414:42que róg' a Déus, de que ficou prennada
415Esta quinta é de como o ángeo Gabrïél vẽo saüdar a Santa María, e esta fésta é no mes de março.
415:1Tan bẽeita foi a saüdaçôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
415:2per que nós vẽémos a salvaçôn.
415:4a Santa María come fïél
415:8foi lógo Déus hóme feit', a la fé;
415:13a Déus, que non podïamos veer
417Esta séptima é como Santa María levou séu fillo ao templo e o ofereceu a San Simeôn; e esta fésta é no mes de febreiro.
417:2a Déus quando ll' o séu Fillo | foi no templo presentar.
417:4como déu Santa María | no templ' a San Simeôn
417:7Esto fez a Santa Virgen, | pois que o tempo compriu,
417:9e porên segund' a lee | no templo o oferiu
417:11Simeôn, aquel sant' hóme | a que o foi oferer,
417:12sempr' a Déus esto pidía | que ante que a morrer
417:14que a envïar havía | pera o mundo salvar.
417:19Pois que veen os méus ollos | a ti, que és Salvador
418:2Déus, a sa Madr' os déu ja.
418:4como os déu a sa Madre, | por que quantos lo oír
418:8todo ben compridamente, | por fazer a Déus prazer;
418:14nos céos, onde sa graça | envía a nós acá.
418:24a Virgen Santa María, | que a fez responder ben
418:28a quantos nas grandes coitas | a chaman e chamarán;
418:32aquest' houv a Grorïosa, | pero sempre con amor;
418:37a séu Fillo os pecados, | e que nos guarde d' errar,
419:8vos quér', e en qual guisa | a vẽo Déus levar
419:9consigo ao céo, | u a foi corõar
419:10por Reínna dos santos, | tan muito a honrrou.
419:12a sa bẽeita Madre | viu quanto padeceu
419:14que a fillou quartãa, | que nunca ên sãou.
419:16e non vinna a ela | enfermo que lógu' ên
419:17são se non partisse; | mais a ela per ren
419:18non leixou a quartãa | atẽes que finou.
419:19Mas no templ' u estava | a comprida de fé,
419:24que dend' a tercer día, | non havería al,
419:27Disso-ll' a Santa Virgen: | “Sennor, e qual nom' hás?”
419:33ben a Mont' Olivete, | u aquela sazôn
419:36e San Joán fez lógo | chamar, e a dizer
419:37lle começou séu feito | de como a veer
419:45meaçan de queimaren | a carn' e estes méus
419:51E lógo que chegaron, | com' a 'scritura diz, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
419:52os recebeu mui léda | a Santa 'mperadriz
419:63Outro día San Pedro | a vóz de Déus oiu
419:67Mais a hóra da sésta, | direi-vo-lo que fez
419:69vẽo levar-ll' a alma, | que el ja outra vez
419:70lle metera no córpo | u a santivigou.
419:71E disso a San Pedro: | “Direi-ch' o que farás:
419:72pois mia Madr' é finada, | non espéres a cras,
419:76que Jesú-Crist' a alma | de súa Madre pres;
419:88a mia alma méu Fillo | levou, ben ti digu' éu,
419:95a cinta que cingía, | que vos non foi don vil,
419:97E el déu end' a ela | porên loores mil,
419:102u a nós soterramos; | tanto te despreçou.”
419:104“Dized' u a metestes; | mais sei éu que nenllur
419:106ca éu a vi na nuve | sobir, e me chamou.
419:116E cataron a fóssa | daquela que na cruz
419:119San Pedro, e os outros | todos a ũa vóz
419:121perdôn a Santo Tomás; | e diss' el: “Ũa nóz
420Esta décima é no día aa processïôn, como as processïões do céo receberon a Santa María quando sobiu aos céos.
420:3Bẽeita foi a hóra | en que tu gẽerada
420:4fuste e a ta alma | de Déus santivigada,
420:8e outrossí a teta | que houviste mamada,
420:9e bẽeita a agua | en que fuste bannada
420:10e a santa vïanda | de que fust' avondada,
420:11e bẽeita a fala | que houviste falada
420:12e outrossí a letra | de que fust' ensinada.
420:13E bẽeita a casa | u feziste morada
420:15e bẽeita a seda | que houviste fïada
420:16e outrossí a óbra | que end' houviste obrada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
420:19e bẽeita a hóra | u fuste saüdada
420:21e bẽeita a culpa | de que fust' acusada,
420:23e bẽeit' a ta carne | en que jouv' enserrada
420:24a de téu fillo Cristo | e feita e formada.
420:25E bẽeita u fuste | a Beleên chegada
420:29e bẽeita a túa | virgĩidad sagrada
420:31bẽeita a ta leite | onde foi governada
420:32a carne de téu Fillo | e creçud' e uviada,
420:34a sa pessõa santa | e benaventurada,
420:35bẽeita foi a vida | que pois con el usada
420:38a vida deste mundo | e del fuste passada,
420:39e bẽeita u vẽo | a ti a ta pousada
420:41a ta alma bẽeita | e do córpo tirada,
420:42que a San Miguél houve | tan tóst' acomendada;
420:43bẽeita a companna | que t' houv' acompannada,
420:45e bẽeita a outra | d' arcángeos honrrada
420:47e bẽeita a hóste | que Tronos é chamada
420:54dos céos, e per eles | a ta loor cantada;
420:56ment' a ti muit, aginna | con toda sa masnada,
420:58lógo seja mia Madre | a mi, ca ven cansada.”
420:63Bẽeita u téu Fillo | a Déus t' houve mostrada
420:70mente que a ta graça | me seja outorgada,
420:71por que a ta mercee | bẽeita mui grãada
420:73que quando a mi' alma | daquí fezér jornada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
420:74que a pórta do céo | non lle seja vedada.
421Esta undécima, en outro día de Santa María, é de como lle venna emente de nós ao día do jüízio e rógue a séu Fillo que nos haja mercee.
421:3que a el, téu Padre,
421:13a sa grãada mercee,
421:29a nós.
422Esta düodécima é de como Santa María rógue por nós a séu fillo eno día do jüízio.
422:4E u el a todos | parecerá mui sannudo,
422:11verrán, di-lli como | con el fogist' a Egito. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
422:21di-ll' a mui gran coita | que houviste pois foi preso.
423Esta primeira é de com' el fez o céo e a térra e o mar e o sól e a lũa e as estrelas e toda-las outras cousas que son, e como fez o hóme a sa semellança.
423:1Como podemos a Déus gradecer
423:6a pïedade de Déus quér negar.
423:7De com' el fez a luz e a crïou,
423:13mas maior foi, a queno catar ben,
423:15E u a térra fez, mostrou ben qual
423:19E u a lũa e o sól qu' é luz
423:25pero mais foi u per elas a pran
423:40a que déu entendiment' e razôn,
424Esta segunda é de como os tres Reis Magos vẽéron a Beleên aorar a Nóstro Sennor Jesú-Cristo e lle ofereron séus dões.
424:7e a treze días des ên
424:19a Beleên aquel que há
424:25E a estrela os guïou
424:33Diss' Herodes: “Creed' a mi,
424:38e viron a estrela ir
424:54ofereron a Déus los Reis;
424:59vezes que fossen a Tarssís
425:5por nós e a mórte vencer
425:10do sepulcr' a tercer día.
425:14a térra u el decía.
425:19Grand' alegría, a la fé,
425:30que sobr' a pédra seía.
425:42Pédr' i foi, a que prazía.
425:44foi a da Madre do Sennor,
426:28e a gent' aos céos subí-lo viu,
426:29que a vóz dos ángeos lógo oiu
427:22A terça começou muit' a tremer
427:23a térra, e son come de caer
427:28e pela vila se fillaron a correr;
427:33saben mellor a toda ren que aquel que mais leeu.
427:39a torre que podéssen atanger
427:41os lenguages, assí que un a outro non entendeu.”
427:45a Jesú-Crist', e cada un deles muitos converteu.
427:50E nós roguemos a que gran prazer
427:51viu de séu Fillo quando a põer
427:52foi enos céos a par de si, que haver