CSM Cantiga 9 Lyrics: Por que nós hajamos sempre, noit' e día, dela renembrança

Standard spelling
Por que nós hajamos sempre, noit' e día, dela renembrança
Cantiga 9: Por que nós hajamos sempre, noit' e día, dela renembrança
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Esta é como Santa María fez en Sardonai, préto de Domás, que a sa omagen, que éra pintada en ũa távoa, se fezésse carne e manass' óio.

Line Refrain  Metrics  
1 Por que nós hajamos 5' A
2 sempre, noit' e día, 5' B
3 dela renembrança, 5' C
4 en Domás achamos 5' A
5 que Santa María 5' B
6 fez gran demostrança. 5' C
 
  Stanza I     
7 En esta cidade, | que vos hei ja dita, 5' | 5' d
8 houv' i ũa dona | de mui santa vida, 5' | 5' e
9 mui fazedor d' algu' e | de todo mal quita, 5' | 5' d
10 rica e mui nóbre | e de ben comprida. 5' | 5' e
11 Mas, por que sabiámos 5' A
12 como non quería 5' B
13 do mundo gabança, 5' C
14 como fez digamos 5' A
15 ũ' albergaría, 5' B
16 u fillou morança. 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza II     
17 E alí morand' e | muito ben fazendo 5' | 5' d
18 a toda-las gentes | que per i passavan, 5' | 5' e
19 vẽo i un monge, | segund' éu aprendo, 5' | 5' d
20 que pousou con ela, | com' outros pousavan. 5' | 5' e
21 Diss' ela: “Ouçamos 5' A
22 u tẽedes vía, 5' B
23 se ides a França.” 5' C
24 Diss' el: “Mas cuidamos 5' A
25 dereit' a Suría 5' B
26 lógu' ir sen tardança.” 5' C
  Por que nós hajamos...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/9
 
  Stanza III     
27 Lógu' entôn a dona, | chorando dos ollos, 5' | 5' d
28 muito lle rogava | que per i tornasse, 5' | 5' e
29 des que el houvésse | fito-los gẽollos 5' | 5' d
30 ant' o San Sepulcro | e en el beijasse. 5' | 5' e
31 “E mais vos rogamos 5' A
32 que, se vos prazía, 5' B
33 ũa semellança 5' C
34 que dalá vejamos 5' A
35 da que sempre guía 5' B
36 os séus sen errança.” 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza IV     
37 Pois que foi o monge | na santa cidade, 5' | 5' d
38 u Déus por nós mórte | ena cruz prendera, 5' | 5' e
39 comprido séu feito, | ren da magestade 5' | 5' d
40 non lle vẽo a mente, | que el prometera; CSM 9:40The combined metrical syllable -o a from vẽo a with synalepha falls on a single long note .on, which is musically tolerable though not ideal. Elision is not an attractive alternative however, as vẽ' is not found elsewhere. 5' | 5' e .on
41 mas disse: “Movamos,” 5' A
42 a sa companía, 5' B
43 “que gran demorança 5' C
44 aquí u estamos 5' A
45 bõa non sería 5' B
46 sen haver pitança.” 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza V     
47 Quand' est' houve dito, | cuidou-s' ir sen falla; 5' | 5' d
48 mas a vóz do céo | lle disse: “Mesquinno, 5' | 5' e
49 e como non lévas, | asse Déus te valla, 5' | 5' d
50 a omagen tigo | e vas téu caminno? 5' | 5' e
51 Esto non loamos; 5' A
52 ca mal ch' estaría 5' B
53 que, per obridança, 5' C
54 se a que amamos 5' A
55 monja non havía 5' B
56 da Virgen sembrança.” 5' C
  Por que nós hajamos...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/9
 
  Stanza VI     
57 Mantenent' o frade | os que con el ían 5' | 5' d
58 leixou ir, e lógo | tornou sen tardada 5' | 5' e
59 e foi buscar u as | omages vendían, 5' | 5' d
60 e comprou end' ũa, | a mellor pintada. 5' | 5' e
61 Diss' el: “Ben mercamos; 5' A
62 e quen podería 5' B
63 a esta osmança 5' C
64 põer? E vaamos 5' A
65 a nóss' abadía 5' B
66 con esta gaança.” 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza VII     
67 E pois que o monge | aquesto feit' houve, 5' | 5' d
68 foi-s' entôn sa vi', a | omagen no sẽo. 5' | 5' e
69 E lógu' i a préto | un leôn, u jouve, 5' | 5' d
70 achou, que correndo | pera ele vẽo 5' | 5' e
71 de so ũus ramos, 5' A
72 non con felonía, 5' B
73 mas con homildança; 5' C
74 por que ben creamos 5' A
75 que Déus o quería 5' B
76 guardar, sen dultança. 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza VIII     
77 Des quando o monge | do leôn foi quito, 5' | 5' d
78 que, macar se fora, | non perdera medo 5' | 5' e
79 del, a pouca d' hóra | un ladrôn maldito, 5' | 5' d
80 que roméus roubava, | diss' aos séus quedo: 5' | 5' e
81 “Por que non matamos 5' A
82 este, pois desvía? 5' B
83 Dar-ll-ei con mia lança, 5' C
84 e o séu partamos, 5' A
85 lógo sen perfía 5' B
86 todos per iguança.” 5' C
  Por que nós hajamos...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/9
 
  Stanza IX     
87 Quand' est' houve dito, | quis en el dar salto, 5' | 5' d
88 dizendo: “Matemo- | lo óra, irmãos.” 5' | 5' e
89 Mas a vóz do céo | lles disse mui d' alto: 5' | 5' d
90 “Sandeus, non ponnades | en ele as mãos; 5' | 5' e
91 ca nós lo guardamos 5' A
92 de malfeitoría 5' B
93 e de malandança, 5' C
94 e ben vos mostramos 5' A
95 que Déus prendería 5' B
96 de vós gran vingança.” 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza X     
97 Pois na majestade | viu tan gran vertude, 5' | 5' d
98 o monj' entôn disse: | “Como quér que seja, 5' | 5' e
99 bõa será esta, | asse Déus m' ajude, 5' | 5' d
100 en Costantinóble | na nóssa eigreja; 5' | 5' e
101 ca, se a levamos 5' A
102 allur, bavequía 5' B
103 e gran malestança 5' C
104 serán, non erramos.” 5' A
105 E ao mar s' ía 5' B
106 con tal acordança. 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza XI     
107 E en ũa nave | con outra gran gente 5' | 5' d
108 entrou, e gran péça | pelo mar singraron; 5' | 5' e
109 mas ũa tormenta | vẽo mantenente, 5' | 5' d
110 que do que tragían | muit' en mar deitaron, 5' | 5' e
111 por guarir, osmamos. 5' A
112 E ele prendía 5' B
113 con desasperança 5' C
114 a que aoramos, 5' A
115 que sigo tragía 5' B
116 por sa delivrança, 5' C
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/9
 
  Stanza XII     
117 por no mar deitá-la. | Que a non deitasse 5' | 5' d
118 ũa vóz lle disse, | ca éra pecado, 5' | 5' e
119 mas contra o céo | suso a alçasse, 5' | 5' d
120 e o tempo fórte | sería quedado. 5' | 5' e
121 Diz: “Préstes estamos.” 5' A
122 Entôn a ergía 5' B
123 e diz con fïança: 5' C
124 “A ti graças damos 5' A
125 que és alegría 5' B
126 nóss' e amparança.” 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza XIII     
127 E lóg' a tormenta | quedou essa hóra, 5' | 5' d
128 e a nav' a Acre | entôn foi tornada; 5' | 5' e
129 e con sa omagen | o monge foi fóra 5' | 5' d
130 e foi-se a casa | da dona honrrada. 5' | 5' e
131 Óra retraiamos 5' A
132 quan grand' artería 5' B
133 fez per antollança; 5' C
134 mas, como penssamos, 5' A
135 tanto lle valrría 5' B
136 com' ũa garvança. 5' C
  Por que nós hajamos...    
 
  Stanza XIV     
137 O monge da dona | non foi connoçudo, 5' | 5' d
138 onde prazer houve, | e ir-se quiséra; 5' | 5' e
139 lógo da capéla | u éra metudo 5' | 5' d
140 non viu end' a pórta | nen per u vẽéra. 5' | 5' e
141 “Por que non leixamos.” 5' A
142 contra si dizía, 5' B
143 “e sen demorança, 5' C
144 esta que compramos, 5' A
145 e Déus tiraría 5' B
146 nos desta balança?” 5' C
  Por que nós hajamos...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/9
 
  Stanza XV     
147 El esto penssando, | viu a pórt' abérta 5' | 5' d
148 e foi aa dona | contar sa fazenda, 5' | 5' e
149 e déu-ll' a omagen, | ond' ela foi cérta, 5' | 5' d
150 e sôbelo altar | a pos por emenda. 5' | 5' e
151 Carne, non dultamos, 5' A
152 se fez e saía 5' B
153 dela, mas non rança, 5' C
154 grossain, e sejamos 5' A
155 cértos que corría 5' B
156 e corr' avondança. 5' C
  Por que nós hajamos...    
 

Footnotes

Line 40:

The combined metrical syllable -o a from vẽo a with synalepha falls on a single long note .on, which is musically tolerable though not ideal. Elision is not an attractive alternative however, as vẽ' is not found elsewhere.

Standard spelling  
Zoom

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]9viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/073small.htmlExternal link
[T]9 
[To]9view p1http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob009small.gifExternal link
view p2http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob010small.gifExternal link

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 9http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=9

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

5'  5'  5'  5'  5'  5'

Stanzas

5' | 5'  5' | 5'  5' | 5'  5' | 5'  5'  5'  5'  5'  5'  5'

Rhyme

ABCABC / dedeABCABC
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXV
Aamos
Bi.a
Canʦa
d itaendooʎosadeaʎai.aŋou̯βeitoaltoudeenteaseɔɾaudoɛɾta
e idaaβaŋaseeɾaiɲoadaeŋoedoaŋoseʤaaɾoŋadoadaɛɾaenda

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5036:43
Slow10018:21
Medium15012:14
Fast2009:10
Very fast2507:20

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 1836