CSM Cantiga 411 Lyrics: Bẽeito foi o día e benaventurada a hóra

Standard spelling
Bẽeito foi o día e benaventurada a hóra
Cantiga 411: Bẽeito foi o día e benaventurada a hóra
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Esta é a primeira, da nacença de Santa María, que cae no mes de setembro; e começa assí:

Line Refrain  Metrics  
1 Bẽeito foi o día | e benaventurada 6' | 6' A
2 a hóra que a Virgen | Madre de Déus, foi nada. 6' | 6' A
 
  Stanza I     
3 E daquesta nacença | falou muit' Isaía, 6' | 6' b
4 e profetando disse | que árvor saïría 6' | 6' b
5 ben de raíz de Jésse, | e que tal fror faría 6' | 6' b
6 que do Sant' Espírito | de Déus fosse morada. CSM 411:6Just as in CSM 349:6, the stress in the word Espírito here must move from its natural antepenultimate position onto the penultimate syllable in order to give a regular metre. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza II     
7 Outros profetas muitos | daquesto profetaron, 6' | 6' b
8 e os Evangelistas | desta Sennor falaron 6' | 6' b
9 com' éra de gran guisa, | e dos Reis ar contaron 6' | 6' b
10 do linaj' onde viínna | esta Sennor honrrada. CSM 411:10Synaeresis is commonly found in the word viínna. In this particular case, the compressed metrical syllable vii- falls on a long ligature .onyeyeye in the music, so the natural length is preserved in singing. 6' | 6' A .onyeyeye
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza III     
11 Mas pero de séu padre, | que Joaquín chamado 6' | 6' b
12 foi, e sa madre Ana, | direi-vos séu estado: 6' | 6' b
13 quanto no mund' houvéron | partiron per recado 6' | 6' b
14 que de quanto havían | non lles ficava nada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza IV     
15 Ca Joaquín e Ana | tal acórdo preséron, 6' | 6' b
16 que fezéron tres partes | de quant' haver houvéron; 6' | 6' b
17 a ũa pera póbres, | a outra retevéron 6' | 6' b
18 pera si, a terceira | ao templ' éra dada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza V     
19 Enquant' esta companna | santa assí obrava, 6' | 6' b
20 Déus toda-las sas cousas | dous tant' acrecentava; 6' | 6' b
21 mais non lles dava fillo, | por que coitad' andava 6' | 6' b
22 muit' end' ele; mas ela | éra ên mais coitada, 6' | 6' A
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza VI     
23 porque os rezõavan | por malditos as gentes. 6' | 6' b
24 E porên fillou ele | ofértas e presentes 6' | 6' b
25 que levass' ao templo | con outros séus parentes; 6' | 6' b
26 mas Rubên e Simeôn | vedaron-ll' a entrada, CSM 411:26The name Simeôn would normally be expected to have final stress, but in this case it has to fall on the syllable -me-. 6' | 6' A
 
  Stanza VII     
27 que lle disséron lógo: | “D' aquí entrar és quito, 6' | 6' b
28 Joaquín; porên vai-te, | pois de Déus és maldito, 6' | 6' b
29 que te non quis dar fillo, | ca assí é escrito; 6' | 6' b
30 porend' entrar non deves | en casa tan sagrada.” 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza VIII     
31 El houve dest' embargo | e vergonna tamanna, 6' | 6' b
32 que non foi a sa casa, | neno viu sa companna; 6' | 6' b
33 mais fillou séus gãados | e foi-s' aa montanna, 6' | 6' b
34 assí que por gran tempo | non fez alí tornada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza IX     
35 Ana, quando viu esto, | houvo tan gran despeito 6' | 6' b
36 que con coita chorando | se deitou en séu leito 6' | 6' b
37 e de grado morrera; | mas non ll' houve proveito, 6' | 6' b
38 ca Déus pera gran cousa | xa tiínna guardada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza X     
39 E alí u jazía | gemend' e sospirando 6' | 6' b
40 e sa desaventura | a Déus muit' ementando 6' | 6' b
41 de que éra sen fillos | de Joaquín, chorando, 6' | 6' b
42 quis Déus que do séu ángeo | foss' ela confortada. CSM 411:42Synaeresis in ángeo is rather common: it is also required in lines 81 and 97 here, along with several other cantigas, e.g. CSM 141:42, 306:17, 349:22. Pronunciation as anjo would be quite acceptable, especially as the plural form anjos is attested in CSM 329:21. 6' | 6' A .on
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza XI     
43 E disse-lle: “Non temas, | Ana, ca Déus oída 6' | 6' b
44 a ta oraçôn houve; | e porên sen falida 6' | 6' b
45 de téu marido filla | haverás, que comprida 6' | 6' b
46 será de todos bẽes | mais d' outra e preçada.” 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza XII     
47 E pois ll' est' houve dito, | foi-s' o ángeo lógo 6' | 6' b
48 a Joaquín, que éra | metudo no meógo 6' | 6' b
49 dũas grandes montannas, | e disse-ll': “éu te rógo 6' | 6' b
50 que tórnes a ta casa | lógo sen alongada.” 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza XIII     
51 El, cuidando que éra | hóme, respôs-ll' atanto: 6' | 6' b
52 “Com' irei a mia térra | u recebí quebranto 6' | 6' b
53 grand' entre méus vezinnos, | que éu, palo Déus santo, 6' | 6' b
54 quiséra que a tésta | me foss' ante tallada? 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza XIV     
55 Ca à pórta do templo | disséron-mi os porteiros, CSM 411:55Here and in line 94 we have examples of obligatory synalepha after the unstressed personal pronoun mi, which always forms a diphthong with a following a or o. 6' | 6' b .ood
56 pois non havía fillos | como méus companneiros, 6' | 6' b
57 non entraría dentro, | nen aves nen cordeiros 6' | 6' b
58 nen ren de mia oférta | non sería fillada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza XV     
59 E por esta vergonna | e por este dẽosto 6' | 6' b
60 fogí a esta térra, | e hei ja assí posto CSM 411:60See the note to CSM 273:16 for more on the metaphonic rhyme here between dẽosto, posto (normally with open [ɔ]) and agosto (with close [o]). 6' | 6' b
61 que nunca alá tórne; | e eno mes d' agosto 6' | 6' b
62 haverá ben seis meses | que fiz aquí estada 6' | 6' A
 
  Stanza XVI     
63 entr' aquestas montannas, | que é térra esquiva, 6' | 6' b
64 con estes méus gãados; | ca mais me val que viva 6' | 6' b
65 en logar apartado, | que vida mui cativa 6' | 6' b
66 fazer entre mias gentes, | vergonnos' e viltada.” 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza XVII     
67 O ángeo lle disse: | “éu soon mandadeiro 6' | 6' b
68 a ti de Déus do céo | por te fazer certeiro 6' | 6' b
69 que de ta mollér Ana | haverás tal herdeiro 6' | 6' b
70 per que toda a térra | será enlumẽada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza XVIII     
71 E se esto que digo | tẽes por maravilla, 6' | 6' b
72 certãamente cree | que te dará Déus filla, 6' | 6' b
73 que o que perdeu Éva | per sa gran pecadilla 6' | 6' b
74 cobrar-s-á per aquesta, | que será avogada 6' | 6' A
 
  Stanza XIX     
75 entre Déus e as gentes | que foren pecadores. 6' | 6' b
76 Porên vai-te ta vía | e leixa téus pastores 6' | 6' b
77 que guarden téus gãados; | ca muito son maiores 6' | 6' b
78 de Déus as sas mercees | ca ren que foss' osmada.” 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza XX     
79 Quanto Joaquín esto | oiu, lógu' esmorido 6' | 6' b
80 caeu e jouv' en térra | fóra de séu sentido, 6' | 6' b
81 atẽes que o ángeo | foï dalí partido, CSM 411:81Mettmann places the hemistich bar after ángeo in his main text, as here, but points out the metrical problem in a footnote and suggests moving the final -o of ángeo to the second hemistich as a possible resolution. However, angeo with synaeresis falls in the corresponding position in lines 42 and 97, and in fact it looks as though in [To] an attempt was made to erase the e of angeo in this line (though it is still just visible). It therefore seems most elegant to use synaeresis again in this case, with diaeresis in foi to compensate (cf. CSM 414:11). 6' | 6' b .on .on
82 que séus hómes o foron | erger sen detardada 6' | 6' A
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza XXI     
83 e que lle preguntaron | lógo o que houvéra, 6' | 6' b
84 que tal péça en térra | esmorido jouvéra. 6' | 6' b
85 E el contou-lles quant' o | ángeo lle disséra; 6' | 6' b
86 e eles lle disséron: | “De vós ir é guisada 6' | 6' A
 
  Stanza XXII     
87 cousa, e non passedes | de Déus séu mandamento, 6' | 6' b
88 e id' a vóssa casa | lógo sen tardamento; 6' | 6' b
89 ca se o non fezérdes, | quiçai por escarmento 6' | 6' b
90 vos dará Déus tal mórte | que será mui sõada.” 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza XXIII     
91 Tanto ll' esto mostraron | e per tantas razões, 6' | 6' b
92 que lles respôs chorando: | “Pois que vos praz, varões, 6' | 6' b
93 farei vósso consello; | mais, por Déus, compannões, 6' | 6' b
94 guardade-mi os gãados | en aquesta mallada.” 6' | 6' A .oyo
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza XXIV     
95 E pois lles esto disse, | meteu-s' aa carreira 6' | 6' b
96 por s' ir pera sa casa | veer sa companneira, 6' | 6' b
97 que o bẽeito ángeo | fezéra ja certeira CSM 411:97In this case, [To] has que o bẽeit angeo, which has the right number of syllables but doesn't fix the stress problem. I have therefore kept bẽeito from [E] and marked synaeresis in angeo as in lines 42 and 81. 6' | 6' b .on
98 que Joaquín verría | pela pórta dourada, 6' | 6' A
 
  Stanza XXV     
99 e que a el saísse | recebê-lo aginna; 6' | 6' b
100 ca Déus enas sas coitas | porría meezinna 6' | 6' b
101 e lle daría filla | dele tal que Reínna 6' | 6' b
102 sería deste mundo | e dos céos chamada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza XXVI     
103 Quand' aquest' oiu Ana, | que jazía gemendo 6' | 6' b
104 e sospirand', ergeu-se | e foi alá correndo, 6' | 6' b
105 e levou séus parentes | sigo, com' éu aprendo, 6' | 6' b
106 ben como se houvéss' a | casar outra vegada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza XXVII     
107 E pois viu séu marido, | obridou séus pesares 6' | 6' b
108 e con muitas saúdes | e muitos abraçares 6' | 6' b
109 o acolleu mui léda, | e pois muitos manjares 6' | 6' b
110 lle guisou, e sa casa | mui ben encortinnada, 6' | 6' A
 
  Stanza XXVIII     
111 na qual aquela noite, | est' é cousa sabuda, 6' | 6' b
112 foi na bẽeita Ana, | a Virgen concebuda, 6' | 6' b
113 a que pelos profetas | nos fora prometuda 6' | 6' b
114 ante que esto fosse | mui gran sazôn passada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 
  Stanza XXIX     
115 E lógo que foi viva | no córpo de sa madre, 6' | 6' b
116 foi quita do pecado | que Adán, nósso padre, 6' | 6' b
117 fezéra per consello | daquel que, pero ladre 6' | 6' b
118 por nos levar consigo, | a pórta ll' é serrada 6' | 6' A
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/411
 
  Stanza XXX     
119 do inférno. Ca esta | lle pos a serradura 6' | 6' b
120 e abriu paraíso, | que per malaventura 6' | 6' b
121 serrou nóssa madr' Éva, | que con mui gran loucura 6' | 6' b
122 comeu daquela fruita | que Déus ll' houve vedada. 6' | 6' A
  Bẽeito foi o día | e benaventurada...    
 

Footnotes

Line 6:

Just as in CSM 349:6, the stress in the word Espírito here must move from its natural antepenultimate position onto the penultimate syllable in order to give a regular metre.

Line 10:

Synaeresis is commonly found in the word viínna. In this particular case, the compressed metrical syllable vii- falls on a long ligature .onyeyeye in the music, so the natural length is preserved in singing.

Line 26:

The name Simeôn would normally be expected to have final stress, but in this case it has to fall on the syllable -me-.

Line 42:

Synaeresis in ángeo is rather common: it is also required in lines 81 and 97 here, along with several other cantigas, e.g. CSM 141:42, 306:17, 349:22. Pronunciation as anjo would be quite acceptable, especially as the plural form anjos is attested in CSM 329:21.

Line 55:

Here and in line 94 we have examples of obligatory synalepha after the unstressed personal pronoun mi, which always forms a diphthong with a following a or o.

Line 60:

See the note to CSM 273:16 for more on the metaphonic rhyme here between dẽosto, posto (normally with open [ɔ]) and agosto (with close [o]).

Line 81:

Mettmann places the hemistich bar after ángeo in his main text, as here, but points out the metrical problem in a footnote and suggests moving the final -o of ángeo to the second hemistich as a possible resolution. However, angeo with synaeresis falls in the corresponding position in lines 42 and 97, and in fact it looks as though in [To] an attempt was made to erase the e of angeo in this line (though it is still just visible). It therefore seems most elegant to use synaeresis again in this case, with diaeresis in foi to compensate (cf. CSM 414:11).

Line 97:

In this case, [To] has que o bẽeit angeo, which has the right number of syllables but doesn't fix the stress problem. I have therefore kept bẽeito from [E] and marked synaeresis in angeo as in lines 42 and 81.

Standard spelling  
Zoom

Footnotes

E1:

This run of four staves with the F-clef on the second line of five is extremely unusual for the [E] manuscript, but it's for a very good reason: the long plicas .ood on each of these staves are at the lowest written pitch in the whole of [E], a low A which would normally be transcribed as A3, the A below middle C. No other cantiga in [E] descends to this note.

E2:

[E] does not have this flat, which I have inserted for consistency between refrain and vuelta.

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]FSM 1viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/003small.htmlExternal link
[To]FSM 1viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob091small.gifExternal link

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 411http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=411

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

6' | 6'  6' | 6'

Stanzas

6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'

Rhyme

AA / bbbA
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXV
Aada
b i.aaɾoŋadoɛɾoŋaβaentesitoaɲaei̯toandoidaɔgoantoei̯ɾososto
 RXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXX
Aada
b iβaei̯ɾoiʎaoɾesidoɛɾaentooŋesei̯ɾaiɲaendoaɾesudaadɾeuɾa

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5050:57
Slow10025:28
Medium15016:59
Fast20012:44
Very fast25010:11

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 2548