CSM Cantiga 251 Lyrics: Mui gran dereito faz d' o mund' avorrecer

Standard spelling
Mui gran dereito faz d' o mund' avorrecer
Cantiga 251: Mui gran dereito faz d' o mund' avorrecer
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Como Santa María levou consigo a meninna de Proença que pedía o fillo aa sa Majestade.

Line Refrain  Metrics  
1 Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer 6 | 6  A
2 o que póde amor | da Virgen ben haver. 6 | 6  A
 
  Stanza I     
3 En térra de Proença | un gran miragr' achei 6' | 6  b
4 escrito que fezéra | a Madre do gran Rei; 6' | 6  b
5 e des que o oírdes, | ben sõo fis e sei 6' | 6  b
6 que non oístes d' outro | nunca tal retraer. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 
  Stanza II     
7 Un burgês i havía | mui rico e que ben 6' | 6  b
8 casad' éra, mas fillos | non podía per ren 6' | 6  b
9 haver, ca lle morrían; | e prometeu porên 6' | 6  b
10 ũa que lle nacera | d' en orden-na meter. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/251
 
  Stanza III     
11 Porend' a un convento | de donas que dalí 6' | 6  b
12 mui prét' éra sa madre | levou-a, com' oí. 6' | 6  b
13 E a moça na claustra, | per com' éu aprendí, 6' | 6  b
14 viu ũa Majestade | enos braços tẽer 6' | 6  A
 
  Stanza IV     
15 séu fillo. E de pédra | éran ambos non d' al, 6' | 6  b
16 mas éran tan ben feitos, | que a moça atal 6' | 6  b
17 amor colleu con eles, | que des alí sen al 6' | 6  b
18 nïún sabor havía | d' outra cousa veer. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 
  Stanza V     
19 Sempre quando a madre | à eigreja orar 6' | 6  b
20 ía e a levava | sigo ant' o altar, 6' | 6  b
21 lógu' ela s' esfurtava | e ía-se parar 6' | 6  b
22 ant' aquela omagen, | ond' havía prazer. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/251
 
  Stanza VI     
23 E levava-lle sempre | rósa ou outra fror 6' | 6  b
24 ou fruita que achasse | de mui bõa odor; 6' | 6  b
25 e con est' à omagen | colleu tan grand' amor, 6' | 6  b
26 que outra ren do mundo | non sabía querer. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 
  Stanza VII     
27 Quando chegou séu tempo | que en religïôn 6' | 6  b
28 meteron a mininna, | vẽo-ll' a coraçôn 6' | 6  b
29 de pedir o séu fillo | da omagen entôn 6' | 6  b
30 que faagar podésse | e en braços coller. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 
  Stanza VIII     
31 Porque a moça tantas | vezes viían ir 6' | 6  b
32 as donas aa claustra | e delas se partir, 6' | 6  b
33 porên a asseitaron, | e viron-lle pedir 6' | 6  b
34 o fill' aa omagen, | e viron-lle tender 6' | 6  A
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/251
 
  Stanza IX     
35 os braços que llo désse. | E ela ar tendeu 6' | 6  b
36 os séus braços e déu-llo; | e poi-lo recebeu, 6' | 6  b
37 a moça faagó-o, | e tal amor colleu 6' | 6  b
38 con el, que des i “fillo” | começou a dizer, 6' | 6  A
 
  Stanza X     
39 e mui léda cantando | nos braços o fillou. 6' | 6  b
40 E aquesto fazendo, | o convento chegou; 6' | 6  b
41 e a omagen lógo | séu fill' a si tirou, 6' | 6  b
42 assí que todas elas | ben llo viron fazer. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 
  Stanza XI     
43 Mantenent' o convento | levaron manamán 6' | 6  b
44 lógo dalí a moça, | pero con grand' afán 6' | 6  b
45 chorando e dizendo: | “Monjas, de mal talán 6' | 6  b
46 sodes, porque méu fillo | mi fezéstes perder.” 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/251
 
  Stanza XII     
47 Quando a abadess' a | assí falar oiu 6' | 6  b
48 tan aficadamente, | preguntou-lle que viu; 6' | 6  b
49 mas chorando a moça | assí lle recodiu: 6' | 6  b
50 “Rógo-vos que méu fillo | me querades render.” 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 
  Stanza XIII     
51 Sobr' est' a madre vẽo | e preguntou-ll' assaz 6' | 6  b
52 que vira; e a moça | lle diss': “A mi non praz 6' | 6  b
53 d' al senôn de méu fillo, | e dade-mio en paz.” 6' | 6  b
54 E ergeu-se mui tóste | e fillou-s' a correr, 6' | 6  A
 
  Stanza XIV     
55 e foi-se à omagen | e disse: “Dá-me méu 6' | 6  b
56 fill'.” E tendeu os braços | como se fosse séu. 6' | 6  b
57 Quand' esto viu a madre, | en ela salto déu, 6' | 6  b
58 cuidando que quería | por el ensandecer. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/251
 
  Stanza XV     
59 E sobr' est' ao Papa, | que ten logar de Déus, 6' | 6  b
60 que dalí mui prét' éra, | a madre e os séus 6' | 6  b
61 parentes a levaron | día de San Matéus, 6' | 6  b
62 dizendo: “Padre santo, | que pód' esto seer 6' | 6  A
 
  Stanza XVI     
63 desta moça que ‘fillo’ | chama, e al non diz, 6' | 6  b
64 por un da Magestade | pintad' e con verniz? 6' | 6  b
65 Mas vós que sédes padre | da lee e joíz, 6' | 6  b
66 rogad' a Déus que desto | a quéra guarecer.” 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 
  Stanza XVII     
67 O Papa, que sant' hóme | éra, respôs-lles: “Cras 6' | 6  b
68 mandarei cantar missa, | e tu a levarás”, 6' | 6  b
69 diss' à ama da moça, | “e se de Satanás 6' | 6  b
70 ven aquesta sandece, | póde-se desfazer.” 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/251
 
  Stanza XVIII     
71 A missa foi cantada | lógo depó-la luz 6' | 6  b
72 a grand' honrra da Madre | do que morreu na cruz; 6' | 6  b
73 e quando foi na sagra, | aqué a madr' aduz 6' | 6  b
74 ant' o altar sa filla | polo feito saber. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 
  Stanza XIX     
75 A moça teve mentes | e dacá e dalá, 6' | 6  b
76 e pois viü a Hóstïa | alçar, disso: “Ahá, CSM 251:76The word hóstïa and its plural hóstïas appear a total of 18 times in the Cantigas, and in 17 cases it clearly has three syllables. However, the modern words in Galician ("hostia") and Portuguese ("hóstia") have just two syllables. This, along with the fact that the word never participates in a rhyme in the Cantigas, and that this line is the only one where it appears at the end of a non-rhyming hemistich, is pretty conclusive evidence that the word has antepenultimate stress, on the first syllable, os-. In order to maintain the metrical scheme of this Cantiga, therefore, I have combined diaeresis in viu (which is very common elsewhere) with synaeresis in hóstïa, so that the natural stress falls in the right place. 6' | 6  b .oron .on
77 aquel é o méu fillo, | e dade-mio acá.” 6' | 6  b
78 E o Papa fez lógo | a Hóstïa trager 6' | 6  A
 
  Stanza XX     
79 e meteu-lla nas mãos; | e diss' ela: “Est' é 6' | 6  b
80 o méu amado fillo, | fillo méu, a la fé; 6' | 6  b
81 e porende me quéro | ir con el, ca temp' é.” 6' | 6  b
82 E meteu-a na boca | e leixou-se morrer. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/251
 
  Stanza XXI     
83 Quand' esto viu o Papa, | que sant' hóme fïél 6' | 6  b
84 éra, loou porende | o gran Déus d' Irraél 6' | 6  b
85 e a Santa María | que miragre tan bél 6' | 6  b
86 mostrara, e tan tóste | o mandou escrever. 6' | 6  A
  Mui gran dereito faz | d' o mund' avorrecer...    
 

Footnotes

Line 76:

The word hóstïa and its plural hóstïas appear a total of 18 times in the Cantigas, and in 17 cases it clearly has three syllables. However, the modern words in Galician ("hostia") and Portuguese ("hóstia") have just two syllables. This, along with the fact that the word never participates in a rhyme in the Cantigas, and that this line is the only one where it appears at the end of a non-rhyming hemistich, is pretty conclusive evidence that the word has antepenultimate stress, on the first syllable, os-. In order to maintain the metrical scheme of this Cantiga, therefore, I have combined diaeresis in viu (which is very common elsewhere) with synaeresis in hóstïa, so that the natural stress falls in the right place.

Standard spelling  
Zoom

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]251viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/452small.htmlExternal link

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 251http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=251

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

6 | 6  6 | 6

Stanzas

6' | 6  6' | 6  6' | 6  6' | 6

Rhyme

AA / bbbA
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI
A
b ei̯ialeu̯ou̯
 RXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXI
A
b iu̯ɛu̯ɛu̯sasaɛɛl

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5032:23
Slow10016:11
Medium15010:48
Fast2008:05
Very fast2506:28

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 1620