Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
VIU357
1:44viu a pédr' entornada
1:53que houv' ela, u viu alçar
3:31u viu da Madre de Déus
4:38viu, tan muito lle prazía,
4:57e u o forn' arder viu
5:42mas o Emperador, quando o atán mal parado viu,
5:53e a pouca d' hóra viu a Emperadriz a si vĩir,
5:54e lógo que a viu, mui sannudo a ela leixou-s' ir
5:118viu vĩir ũa nave préto de si, chẽa de roméus,
7:48e pois lle viu o sẽo,
8:33Poi-lo monge perfïado | aqueste miragre viu,
9:97Pois na majestade | viu tan gran vertude,
9:140non viu end' a pórta | nen per u vẽéra.
9:147El esto penssando, | viu a pórt' abérta
14:24e chamou todo-los Santos | alí u os estar viu,
14:27Quando viu San Pédr' os Santos | que assí foran falir,
15:100hei, San Basil' en sa visôn viu;
15:103e quant' i viu no coraçôn fito
16:19Macar o cavaleir' assí despreçar se viu
16:28viu con amores, atán tóste s' apercebeu
17:17un fill', e u a nengũu non viu
18:39a casa, e viu entôn
21:43Quand' esto viu a mollér, houve pavor
22:11E u o viu séu millo debullar
25:91E pois o judéu esto viu,
28:85viu lóg' a Madre de Déus,
28:92ca viu que aquel feito
31:60poi-lo viu en Vila-Sirga, | houv' ên maravilla féra;
33:22o mar viu, séus penssamentos
35:40Mas pois o sennor da nave | os viu, disse: “Non me praz
38:33porque viu i ben entallados
38:37O tafur, quand' esto viu, con irados
42:23podéss'; e viu a omage | tan fremosa parecer,
42:35e el, quando viu aquesto, | tan gran pavor lle creceu
42:51e el dormindo, en sonnos | a Santa María viu,
42:59que viu jazer ontr' a novia | e si pera os partir,
43:30mas gran chanto fez la madre | pois se viu dele senlleira.
46:23ũa omagen que viu
46:56viu dúas tetas a par,
46:61Quand' esto viu, sen mentir,
47:21Quand' esto viu o monge, | fèramên s' espantou
48:31Pois que viu o cavaleiro | que sa font' assí perdera
53:29e viu en vijôn a Madre | de Déus, que o foi guarir,
53:31a alma en Paraíso | foi dele. E alá viu
53:43Quand' esto viu o meninno | no Céo, foi-lli tal ben
55:45ca o non viu por gran tempo, | senôn quand' éra ja cãa,
57:58e viu cabo da fonte
57:64viu jazer un vilão
58:21e viu en vijôn, ond' esterreceu
58:23Ca se viu sobr' un poç' aquela vez,
58:28d' hómes e muitos tormentar i viu;
62:33e viu-o estar u fazían dança
63:67Mais pois que sas armas viu e couseceu
64:68séu marid' a ela, e tan fremosa a viu
65:15Pois que o préste viu que mõestamento
65:87Esto dizendo, viu vĩir muita gente
65:98atá que o viu mui longe do poblado,
66:10santo que viu sen contenda, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
67:25e demais viu-o fremoso, | apóst' e ben razõado,
68:21e dormindo viu en vijôn
69:24e viu dentro claridade sobeja,
69:27Pois isto viu un hóme mui fremoso,
69:31do Córpus Dómini. E viu estando
69:35E a déstro viu estar da capéla
69:64con el un préste. E viu ben de chão
69:69u viu a préto do altar seendo
71:18viu a Santa María, | com' agora diremos,
71:23Quando a viu a monja, | espantou-se ja quanto,
72:27na vía un mórto viu
73:31Quando viu o monj' esto, pesou-lle tant' ên
75:66e quando foi aa chóça, | viu a que bẽeita seja,
75:69E viu con ela na chóça | ũa tan gran claridade,
75:73E pois entrou, viu a déstro | estar ũas seis donzélas
75:103e ar viu a casa chẽa, | per com' éu achei escrito,
75:106a vélla, e viu a Virgen | tan fremosa e tan crara,
75:120ca viu de grandes dïabos | a casa toda cercada.
75:121E pois que entrou, viu outros | maiores que os de fóra,
75:129Quand' o crérigo viu esto, | fillou-se-ll' ende tal medo,
76:31Quand' a mollér viü o gran miragre que fez (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
77:11Pois viu que lle non prestava nulla meezinna,
78:63Quando viu el conde aquele que chegara (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
82:6que viu de dïabres vĩir mui grand' az.
82:8viu-os come pórcos contra si vĩir
82:12viu entrar un hóme negro de coor
83:41viu as pórtas abrir quedo
83:42da cárcer, e viu britados
83:47El, quand' esto viu, ergendo
85:18adormeceu, e en sonnos viu Santa María
85:22ar viu-a espért' estando, de que foi ben cérto;
85:41Quand' o judéu viu aquesto, foi end' espantado;
85:43u viu seer Jesú-Cristo con religïões
85:45E viu de muitas maneiras i santas e santos
86:29e pois s' a mesquinna en tal coita viu,
86:32quando viu o mar que a vẽo cobrir;
88:58e ind' assí, viu de lado
94:69tro o mõesteiro viu.
97:66el Rei aquel escrito e viu
98:17Quand' aquesto viu a dona, | fillou-s' a chorar
98:25entôn as pórtas abértas | viu, e lógu' entrou
98:27foi ela e muita gente | que aquesto viu.
104:35E a gent' entôn dizía, | quando aquel sangue viu:
104:39E pos a mão nas toucas, | e sentiu e viu mui ben
105:11Quando a viu houv' entôn tan gran medo
106:23viu eigreja mui fremosa.
106:46A guarda, quand' esto viu,
107:46gente viu, e diss': “Acá
108:56quen aquel séu fillo viu,
114:19E catou-o e viu-o come desfeito
115:136E tan tóste que o viu,
115:209que viu dentr' en sa céla,
117:23E quando viu que tod' esto ren non lle prestava,
121:39Foron-s' eles; e daquesto | o cavaleiro non viu
125:89A novia s' espertou lógo | chorando, e esto que viu
126:19Pois viu aquel hóme que ren valer
127Esta é como Santa María non quis que entrasse na sa eigreja do Poe un mancebo que déra a sa madre un couce; e el, pois viu que non podía entrar, cortou o pée, e depois sãou-o Santa María.
127:34mais sa madre, pois viu esto, | começou de braadar,
128:24e viu i Santa María, | mui fremosa e mui crara,
128:27Quand' esto viu o vilão, | houv' entôn tan grand' espanto,
128:33foi con el, e na colmẽa | viu a Virgen mui comprida
128:35Quand' esto viu, tornou lógo | e fez chamar a concello
131:52de noit' en visôn o Patrïarca viu
132:71viu que ja muito tardara,
132:78dormindo viu mui gran gente
132:118e el viu dela o peito,
134:65e lóg' a pérna viu
137:27Ca pois viu que do pecado nunca pẽedença
138:42con séu Fill' en braços, e viu en vijôn
138:48séus ollos e viu; e lógo o chamou
138:55Pois San Joane todo aquesto viu, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
144:36E o crérigo, quand' aquesto viu
145:24E pois se viu póbre, foi end' esmarrido;
145:31E ena carreira viu un pastorinno
145:40E o patrïarca viu haver tan féro,
149:24viu a que de Déus Madre | foi per sa gran cordura,
149:49Quando ll' est' houve dito, | viu a Hóstïa lógo
149:51des i non viu a Virgen, | mais disse-ll': “éu te rógo,
151:12e por se deitar con ela | catou per ũa fẽéstra, | e viu de Santa María
151:21e viu lógo a eigreja, | lampadas e lumeeiras.
152:19U a viu o cavaleiro, | foi con medo espantado
152:30foi u viu a Virgen santa, | que é Sennor das sennores.
155:19Quando viu aquel sant' hóme | que non podía fazer
155:44e el quando viu aquesto, | atán alégre se fez,
155:48Quando viu o ermitano | este miragre tan bél,
157:21E ela, quando viu esto, | a Rocamador foi-s' ên
161Como un hóme de Moriella, que ameúde ía a Santa María de Salas e tragía sa Magestade, viu vĩir nuveado e pos a Magestade na sa vinna; e non firiu i a pédra, e toda-las outras foron apedreados en derredor.
162:26porque a non viu de bon semellar.
162:33Quando o crérigu' esto viu,
165:17e parou mentes na vila, | e tan pouca gent' i viu
165:37Quando viu o soldán esto, | teve-se por de mal sen,
167:8e viu como as crischãas | ían a Santa María
167:27Quand' aquesto viu a moura, | houv' ên maravilla féra,
167:29e tornou lógo crischãa, | pois viu que llo vivo déra
168:31E pois viu que non resurgiu,
171:51viü séu fill' ant' o altar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
172:8e a vea toda rota; | e el se viu tan coitado
174:20e viu entôn en dormindo | a Virgen santa, Reínna,
175:13mas quando o viu a gente, | foi ende maravillada
175:43Quando viu aquel coitado | que séu fill' assí falava,
176:15E u jazía dormindo, | a viu; e disso-ll' atal:
177Esta é do que tiraron os ollos, que sãou Santa María de Salas e viu ben.
178:20do éro, e o meninno, | viu sa múa esfolar
178:32Quand' esto viu o meninno, | gran prazer ên recebeu
184:21Ela que viu o marido | a que chagavan de mórte,
185:53que per fé non llo darían. | Quand' el rei aquesto viu,
186:41quando se viu presa con aquel encréu
186:56ren daquele fógo. E a gente viu
189:6per u ía en un monte, | e viu d' estranna faiçôn
190:15a que viu séu Fill' en cruz,
192:129que viu da louçãa
193:21e un hóme parou mentes | da nav' e viu com' estava
194:31de quanto alí trouxéra, | pois viu que assí estavan
195:16e viu mui fremosa
196:36e pois el viu o omagen | daquela que sempre seja
199:23E pois el parou i mentes | e viu que assí morría,
201:17e pois que o viu nado, | creceu-ll' ên tal tristura,
201:35E pois viu que por esto | ja mórte non preséra,
204:27San Domingu' en outra casa | jazía lonj' e viu ben
204:29e viu com' éra ongido, | e déu-lle graças porên
205:21foi o póblo que dentr' éra; | e pois que se viu vençudo,
206:11El a dona mais fremosa | d' outra ren viu e meteu
206:31E pois viu Santa María | que havía tal sabor
207:13e pois que viu a omagen | da Virgen i, o soltou,
208:31abriu mui tóst' a colmẽa | e ũa capéla viu
210:12Quen viu nunc' amizade | que esta semellasse
212:27A outra saiu do banno | e catou muit' e non viu
212:37viu, prendeu atal conssello | de s' a sa casa vĩir,
213:16foi el con sas mercaduras; | e poi-lo ela viu ido,
214:26O outro, quando viu esto, | diss': “Ai, Virgen de bondade
216:23Ela indo per carreira, | viu eigreja cabo si
216:32estava o démo. Quando | viu a Madre de Jesú
216:44e foi-s' u sa mollér éra | e contou-lle quanto viu,
217:15Quand' esto viu sa companna, | punnaron de o meter
217:21quand' aquesto viu o conde, | começou-s' a repentir
217:27Quand' aquesto viu a gente, | houvéron gran devoçôn,
218:15El en esto estando, | viu que gran romaría
225:15Jesú-Crist'. E viu no cáliz | jazer ũa grand' aranna
227:37e passou perant' os mouros | e viu-os, mas nono viron,
227:45E pois que contou séu feito | a quantos i viu juntados,
228:11Quand' aquesto viu séu dono, | atán muito lle pesava
228:20poi-lo non viu, foi pós ele | per alí per u passara,
228:21e viu-o par da eigreja, | mas non tal qual o leixara;
232Como un cavaleiro que andava a caça perdeu o açor, e quando viu que o non podía achar, levou ũu açor de cera a Vila-Sirga, e achó-o.
232:18pois viu que o non achavan, | que cuidou enssandecer.
232:34e viu séu açor na vara | u xe soía põer.
232:35Quand' esto viu, os gẽollos | pos en térra, e a faz,
237:78e pois que viu assí seer | esta mollér mesquinna,
238:4e que viu por nós séu Fillo | mórte prender ena cruz,
244:13e leixou-s' ir lóg' a ela | a gente quando a viu,
244:27O cativo mui cuitado | foi quando se viu assí
246:20viu lóg' as pórtas abértas, | e foi en séu coraçôn
246:24da igreja. E pois fóra | foi, as pórtas serrar viu;
246:40a séus pées por beijar-llos; | mas nona viu, e ficou
247:26que lle séu Fillo mostrara, | e viu lógo ben provado.
247:27Aquesto viu ben a gente | mui grande que i estava,
248:25e demais toda a gente | que aqueste feito viu,
251:14viu ũa Majestade | enos braços tẽer
251:48tan aficadamente, | preguntou-lle que viu;
251:57Quand' esto viu a madre, | en ela salto déu,
251:76e pois viü a Hóstïa | alçar, disso: “Ahá, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
251:83Quand' esto viu o Papa, | que sant' hóme fïél
253:28a eigreja do caminno | viü lógo mantẽente (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
253:43El viu o bordôn quebrado | assí e maravillou-se
255:97ca viu a chama
257:19Quand' aquesto viu el Rei Don Afonsso, loores
258:1Aquela que a séu Fillo | viu cinque mil avondar
259:35Quand' esto viu o bispo de mal sen,
261:32o podésse; ca viu gran lum' entrar
261:53Quando os viu, foi as mãos erger
261:68e viu-a mórta e mellor cheirar
262:21tras lo altar, e viu lógo | con séus ollos e falou,
262:32detrás lo altar u éra, | e contou-lles como viu
263:30E el, poi-la viu fremosa | e ar vestida tan ben,
263:35e viu o Córpo de Cristo, | que chorando aorou,
263:38Quand' aquesto viu a gente, | todos lógo sen mentir
264:29na Virgen grorïosa, | porque viu que a gente
265:40E o Emperador, poi-lo viu, mui gran
265:76O Emperador, pois viu esto, assaz
265:85a don Joán Damacẽo, u o viu
266:18quis a Virgen que ferisse | a nunll' hóm'. E quen viu tal
267:70que por nós viu séu Fillo crucifigado.
269:11Pois viu que lle non prestava | nen meezinna nen al,
269:41Quand' aquesto viu a gente, | lóg' aa Virgen rendeu
272:33E o préste parou mentes | e lóg' a omagen viu
273:16que entrou un hóme bõo, | e viu estar desaposto (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
273:32que os haver non podía, | catou e viu a séu lado
275:35O outro diss' esto meesmo pois viu
276:18u viu os sinos estar
278:37e pois foi en Vila-Sirga, | fez sa oraçôn e viu,
281:11Pois que se viu en pobreza, | diss' un día entre si:
281:39A magestade de Santa | María viu u ficou
281:51Ca éu fiz tan mao feito, | que nunca viu hóme quen
281:59Poi-lo viu el Rei queixar-se | e mui ben se repentir,
283:53que tolleit' éra e se viu
284:30que o non viu pois nunca, | e vedes por que non:
285:21Este, des que viu a monja, quis-lle mellor d' outra ren,
285:51Outro día gran mannãa, atanto que a luz viu,
286:20e viu dous judéus que lógo | se fillaron a riír
286:28por dar-lle con ũa pédra; | mais viu de como caeu
287:23Quand' esto viu o marido, | de coraçôn lle pesou
287:33e quando foi aa pórta, | viu sa mollér i seer
287:39Quand' esto viu o marido, | aos pées lle caeu
288Como un hóme bõo de relijôn foi veer a igreja u jazía o córpo de Sant' Agostín, e viu i de noite Santa María e grandes córos d' ángeos que cantavan ant' ela.
288:27O hóme bõo tod' esto | viu, e déu porên loores
291:43El, pois que se viu en salvo | pela Madre do gran Rei,
292:67Maestre Jorge havía | nom' o que aquesto viu
292:72e viu-ll' a sortella fóra | do dedo, onde pavor
293:16da vila foi, mui ben feita, | e viu sobr' ela estar
293:25mas a gente que viu esto | o fillou e o ergeu,
294:23Ond' esta mollér sandía | viu ũa pédr' e fillou-a,
295:24que el Rei fez sa omagen | da Virgen; e poi-la viu
298:55E a bõa dona, pois se viu de pran
299:17viu a Madre de Déus que lle dizía:
305:24e viü seer na rúa, | com' éu achei por verdade, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
305:55Quand' o cambiador viu esto, | pediu por Santa María
306:25Esta omagen un día | viu-a un herége fól,
306:35Pois esto viu o herége, | repentiu-se muit' entôn
309:32viu essa mẽesma noite | que o Papa; e sentindo
312:28foi, viu ũa mui fremosa | donzéla, e namorado
313:29mais un crérigo que éra | i, pois viu a coita tal
314:39e pois deceu ena tenda | e tal séu marido viu,
314:53viu estar, todos disséron: | “Bẽeita sejas, amên.”
315:24Quand' esto viu a madre, | houv' ên tan gran rancura,
315:47Quand' esto viu a gente, | déron todos loores
316:23Quand' esto viu Don Martinno, | pesou-lle de coraçôn,
316:38viü lógu' e foi ben são, | e começou de chorar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
317:16e viu ũa moça, de que se pagou,
317:25que daquel que viu
317:31O escudeiro, tanto que viu fugir
318:29o cegou d' ambo-los ollos | que deles sól non viu ren,
319:48viü a eigreja, lógo mantẽente (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
323:24quando viu correr a vila, | o fillo desamparava
325:47A pouco rato pois esto | viu gran péça de crischãos
325:53e viu estar ajuntada | i mui gran gente sobeja,
326:37atá que os viu jazer como jaz
327:15Un crérigo da eigreja | que o viu alí seer,
329:50a companna que se fora, | non viü i ren seer.
329:60viu polo prazer da Madre | daquel que morreu na cruz.
332:42viu tod' esto que ja dixe | e foi-o lógo contar
334:14séus bois con que lavrar fosse, | pois viu que se non erger
335:60de como viu este feito, | e muito mentes parando;
336:25viu en vijôn a Reínna | dos céos, e el chorando
338:21e poi-lo viu tan maltreito, | el e os outros choraron,
338:29entôn viu aquel mancebo | e diz: “Non son estas feas.”
339:16ũa nave, e éu vi quena viu;
341:48ficou, sen null' outro pano, | e catou e viu o geito
341:59O marido, pois viu esto, | perdeu todos séus antollos
342:22e pois que viu a omagen, | tan tóste a aorou
343:6atanto que o viu, lógo | mandou-lle que non leixasse
343:31A madre, pois viu aquesto, | con pesar e con vergonna
345:53viu en sonnos, com' aquela | que é de Déus Madr' e Filla
347:27Pois que viu séu fillo mórto, | lógu' entonce na carreira
348:16viu a Virgen grorïosa | e foi contra ela indo,
353:27Andand' assí trebellando, | na eigreja 'ntrou e viu
353:51O abad' ao meninno | viü-lle cambiar a faz
355:19El catou e a manceba | viü vĩir e pesou-lle,
355:66E el, pois viu que sería | de tod' en tod' enforcado,
356:18enteira como x' estava; | nunca hóme viu mellor.
358:19Pois maestr' Alí viu esto, | empéro que x' éra mouro,
362:37con que a arca lavaran, | trouxe pelo rostr' e viu
363:19El se viu nas prijões e cuidou que morresse, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
365:31Quand' aquesto viu o monje, | teve-se por mui culpado
368:30dormindo, viu en sonnos | quen lle disse: “Vaamos
369:49A mollér, quando viu esto, | con mui gran coita chorando | diss': “Ai, Virgen glorïosa,
369:57O alcaide, pois viu esto, | tornou-se trist' e coitado | pera sa casa aginna
369:82en abrindo catou dentro | e viu jazer a sortella, | e lóg' a sa madre disse
369:84mandou; e poi-lo viu, lógo | ar mandou que se calasse.
372:27Quando viu o marido | que cobrara séu sen
376:33achou aquela sortella | e viu ben que súa éra
377:39Quand' esto Pedro Lourenço | viu, loores déu porende
381:19Sa madre, pois viu que mórto | éra, ũa gran vóz déu
384:32e viü que ao leito | se chegava passo indo,
385:19E pois viu que non sãava, | prometeu que ao Pórto
385:28E el, quando viu aquesto, | teve-se por escarnido;
386:51E quand' el Rei viu aquesto, | houve mui grand' alegría
389:31Quand' esto Maestre Pedro | viu, desta guisa loores
398:29mais depois a tercer día | viu o gãad' u estava
403Esta quinquagésima é dos séte pesares que viu Santa María do séu fillo.
403:6viu con que lle pesasse
403:35viu levar a pesada
403:61quando viu na altura
404:52un ángeo viu pera si vĩir
407:35e ũa dona cabo si estar viu,
411:32que non foi a sa casa, | neno viu sa companna;
411:35Ana, quando viu esto, | houvo tan gran despeito
411:107E pois viu séu marido, | obridou séus pesares
417:3Quen viu nunca tan preçada | cousa nen tan rico don
417:15Lógo que viu o meninno, | enos braços o fillou,
419:12a sa bẽeita Madre | viu quanto padeceu
419:65tod' aquela companna | mui bon odor e viu
419:84os viu, que Déus fezéra | ena nuve vĩir;
419:85e viu Santa María | entr' eles todos ir,
419:117viu morrer o séu Fillo; | mais pero, se non luz,
423:31E u as aves, com' el por ben viu,
425:7Quen tan grand' alegría viu
425:46porque viu o que creía.
426:28e a gent' aos céos subí-lo viu,
427:51viu de séu Fillo quando a põer