CSM Cantiga 420 Lyrics: Bẽeita és, María

Standard spelling
Bẽeita és, María
Cantiga 420: Bẽeita és, María
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Esta décima é no día aa processïôn, como as processïões do céo receberon a Santa María quando sobiu aos céos.

Line Stanza I  Metrics  
1 Bẽeita és, María, | Filla, Madr' e crïada 6' | 6' a
2 de Déus, téu Padr' e Fillo, | est' é cousa provada. 6' | 6' a
3 Bẽeita foi a hóra | en que tu gẽerada 6' | 6' a
4 fuste e a ta alma | de Déus santivigada, 6' | 6' a
5 e bẽeito, o día | en que pois fuste nada CSM 420:5The words o dia are missing from this line in [E], but the number of notes and ligatures is nonetheless correct. 6' | 6' a
6 e d' Adán o pecado | quita e perdõada, 6' | 6' a
7 e bẽeitos los panos | u fust' envurullada 6' | 6' a
8 e outrossí a teta | que houviste mamada, 6' | 6' a
9 e bẽeita a agua | en que fuste bannada 6' | 6' a
10 e a santa vïanda | de que fust' avondada, 6' | 6' a
11 e bẽeita a fala | que houviste falada 6' | 6' a
12 e outrossí a letra | de que fust' ensinada. 6' | 6' a
 
  Stanza II     
13 E bẽeita a casa | u feziste morada 6' | 6' a
14 e outrossí o tempro | u fuste presentada, 6' | 6' a
15 e bẽeita a seda | que houviste fïada 6' | 6' a
16 e outrossí a óbra | que end' houviste obrada, CSM 420:16The combined metrical syllable -te o- from synalepha here falls on a four-note ligature .onyeyeye, so the natural syllables are easily preserved when sung. 6' | 6' a .onyeyeye
17 e bẽeita u fuste | con Joséf esposada, 6' | 6' a
18 non que tigo casasse, | mas que fosses guardada; 6' | 6' a
19 e bẽeita a hóra | u fuste saüdada 6' | 6' a
20 pelo ángeo santo, | e ar de Déus prennada, 6' | 6' a
21 e bẽeita a culpa | de que fust' acusada, 6' | 6' a
22 onde ficaste quita | e santa e salvada, 6' | 6' a
23 e bẽeit' a ta carne | en que jouv' enserrada 6' | 6' a
24 a de téu fillo Cristo | e feita e formada. 6' | 6' a
 
  Stanza III     
25 E bẽeita u fuste | a Beleên chegada 6' | 6' a
26 e por parir téu Fillo | ena cóva entrada, 6' | 6' a
27 bẽeita u pariste | hóm' e Déus sen tardada, 6' | 6' a
28 sen door que houvésses | del, nen fosses coitada, 6' | 6' a
29 e bẽeita a túa | virgĩidad sagrada 6' | 6' a
30 que ficou como x' éra | ant' e non foi danada; 6' | 6' a
31 bẽeita a ta leite | onde foi governada 6' | 6' a
32 a carne de téu Fillo | e creçud' e uviada, 6' | 6' a
33 bẽeitas las tas mãos | con que foi faagada 6' | 6' a
34 a sa pessõa santa | e benaventurada, 6' | 6' a
35 bẽeita foi a vida | que pois con el usada 6' | 6' a
36 houviste, macar fuste | mui póbr' e lazerada. 6' | 6' a
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/420
 
  Stanza IV     
37 E bẽeita, bẽeita, | u houvist' acabada 6' | 6' a
38 a vida deste mundo | e del fuste passada, 6' | 6' a
39 e bẽeita u vẽo | a ti a ta pousada 6' | 6' a
40 téu Fillo Jesú-Cristo, | e per el foi tomada 6' | 6' a
41 a ta alma bẽeita | e do córpo tirada, 6' | 6' a
42 que a San Miguél houve | tan tóst' acomendada; 6' | 6' a
43 bẽeita a companna | que t' houv' acompannada, 6' | 6' a
44 d' ángeos mui fremosos | precissôn ordinnada, 6' | 6' a
45 e bẽeita a outra | d' arcángeos honrrada 6' | 6' a
46 que te receber vẽo, | de que fuste loada, 6' | 6' a
47 e bẽeita a hóste | que Tronos é chamada 6' | 6' a
48 e Dominatïones, | que te foi envïada. 6' | 6' a
 
  Stanza V     
49 Bẽeita u houviste | en sobind' encontrada 6' | 6' a
50 Príncepes, Podestades | deles grand' az parada, 6' | 6' a
51 bẽeita u Querúbin | e Serafín achada 6' | 6' a
52 t' houvéron, ca tan tóste | deles fust' aorada, 6' | 6' a
53 e bẽeita u fuste | das vertudes cercada 6' | 6' a
54 dos céos, e per eles | a ta loor cantada; 6' | 6' a
55 bẽeita u téu Fillo | vẽo apressurada- 6' | 6' a
56 ment' a ti muit, aginna | con toda sa masnada, 6' | 6' a
57 bẽeita u el disse | aos santos: “Leixada 6' | 6' a
58 lógo seja mia Madre | a mi, ca ven cansada.” 6' | 6' a
59 Bẽeita u t' el houve | dos braços abraçada, 6' | 6' a
60 e tu con pïedade | sobr' el fust' acostada. 6' | 6' a
 
  Stanza VI     
61 Bẽeita u os santos | en mui gran vóz alçada 6' | 6' a
62 disséron: “Ben vennades, | Sennor mui desejada.” 6' | 6' a
63 Bẽeita u téu Fillo | a Déus t' houve mostrada 6' | 6' a
64 dizendo: “Padr', aquesta | madre m' houviste dada.” 6' | 6' a
65 Bẽeita u Déus quiso | que ta carne juntada 6' | 6' a
66 fosse cona ta alma | e per el corõada. 6' | 6' a
67 Bẽeita és por esto, | amiga e amada 6' | 6' a
68 de Déus e ar dos santos, | e nóssa avogada. 6' | 6' a
69 E porende, Bẽeita, | te rógu' éu aficada- 6' | 6' a
70 mente que a ta graça | me seja outorgada, 6' | 6' a
71 por que a ta mercee | bẽeita mui grãada 6' | 6' a
72 haja en este mundo, | e me dês por soldada 6' | 6' a
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/420
 
  Stanza VII     
73 que quando a mi' alma | daquí fezér jornada, CSM 420:73These two extra lines should be sung to the last bit of the music, from e bẽeita a fala... in the first stanza. See the Music tab. 6' | 6' a
74 que a pórta do céo | non lle seja vedada. 6' | 6' a
 

Footnotes

Line 5:

The words o dia are missing from this line in [E], but the number of notes and ligatures is nonetheless correct.

Line 16:

The combined metrical syllable -te o- from synalepha here falls on a four-note ligature .onyeyeye, so the natural syllables are easily preserved when sung.

Line 73:

These two extra lines should be sung to the last bit of the music, from e bẽeita a fala... in the first stanza. See the Music tab.

Standard spelling  
Zoom

Footnotes

E1:

See E2.

E2:

I have added the flat here and at E3 since it is written explicitly in the melodically similar phrase at E1.

E3:

See E2.

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]FSM 10viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/020small.htmlExternal link

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 420http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=420

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Stanzas

6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6'  6' | 6' I II III IV V VI
6' | 6'  6' | 6' VII

Rhyme

aaaaaaaaaaaa ~ aa
 IIIIIIIVVVIVII
aada

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5020:43
Slow10010:21
Medium1506:54
Fast2005:10
Very fast2504:08

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 1036