Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
NO331
1:6no séu reino e nos herdar
1:24no portal da entrada,
1:29no presév', e apousentar
1:76con el no céo, par a par,
3:9e no inférno entrou;
4Esta é como Santa María guardou ao fillo do judéu que non ardesse, que séu padre deitara no forno.
4:64que lle no forno ardía,
5:55e déu-lle gran punnada no rostro, sen falir,
5:59e quando a no monte tevéron, falaron ontre si
5:92que a fezésse mui longe no mar somerger.
6:33No que o moço cantava | o judéu meteu mentes,
9:68foi-s' entôn sa vi', a | omagen no sẽo.
9:117por no mar deitá-la. | Que a non deitasse
10:10que faz no mundo per maos sabores.
11Esta é de como Santa María tolleu a alma do monge que s' afogara no río ao démo, e feze-o ressocitar.
11:28mas no río que soía
11:35no fógu' irado;
11:68e no córpo a metía
12:6na sa fésta que no mes d' Agosto jaz.
13:11E u pendurad' estava | no forca por s' afogar,
14:34mas tórn' a alma no córpo, | e compra sa profissôn.”
15:1Todo-los Santos que son no Céo | de servir muito han gran sabor
15:16ca o démo no séu coraçôn
15:103e quant' i viu no coraçôn fito
16:23Mas con coita grande que tiínna no coraçôn, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
18:18que no altar siía
21:42que o fez no leit' u jazía bolir.
23Esta é como Santa María acrecentou o vinno no tonél, por amor da bõa dona de Bretanna.
24:20no sagrad', e houv' a jazer
24:28no sagrad', e longe põer
25:86no pórto das aguas mui fondas
25:126que no altar ch' hôuvi mostrado,
26:31por que non cáias no lago
30:29no séu reino que el pera nós ten,
33Esta é como Santa María levou en salvo o roméu que caera no mar, e o guïou per so a agua ao pórto ante que chegass' o batél.
33:25no batél ben con duzentos
33:28cuidou no batél; mas dar
33:31no mar foi e mergullar
33:61Quantos éran no logar
35:4ca o ben que nós havemos, | Déus por ela no-lo déu.
35:70lógo fóra da cabeça | e fez-lo no mar caer.
36Esta é de como Santa María pareceu no maste da nave, de noite, que ía a Bretanna, e a guardou que non perigoasse.
36:4non póde mostrar outro santo, no mar de Bretanna,
36:6d' hómees por sa pról buscar, no que todos punnades.
38:45E déu no Fillo, que ambos alçados
38:73e pois no río afogados
38:80diss' assí: “No méu coraçôn non pód' esto caber,
39:4no mõesteiro que jaz sobre lomba (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
39:18guardou no forno con sa vestidura.
42:11a majestad' ende fóra, | que estava no altar,
42:24e foi-llo meter no dedo, | dizend': “Hoi mais non m' enchal
42:31que des alí adeante | nunca no séu coraçôn
45:57mais tórn' a alma no córpo, | se o vós por ben tevérdes,
48:5que no día do joízo | possamos ir sen vergonna
52:9feita no nome da Madre do alto Rei
53:10direi-ll' éu de com' a Virgen | quis no meninno mostrar.
53:43Quand' esto viu o meninno | no Céo, foi-lli tal ben
53:47E quanto no Testamento | Védro e no Nóvo sé
55:48estavan todas no córo | e ben cantand' e leendo,
56Esta é como Santa María fez nacer as cinco rósas na boca do monge depós sa mórte, polos cinco salmos que dizía a honrra das cinco lêteras que há no séu nome.
56:46mentre no mundo viveu;
58:26deitá-la quis per i no infernal
58:40dentro no poç'; e ela braadou
60:14no-lo fez; e porên:
63:49que ll' o braço déstro no cólo deitou
64Como a mollér que o marido leixara en comenda a Santa María non podo a çapata que lle déra séu entendedor meter no pée nen descalçá-la.
65:181no Paraíso, e dou-vos por comenda
69:29que no levar non foi mui preguiçoso
70Esta é de loor de Santa María, das cinque lêteras que há no séu nome e o que quéren dizer.
70:2cinque letras, no-mais, i há.
71:19dentro no dormidoiro | en séu leit' u jazía
71:32ca ja téu lugar tẽes | no Céo apartado;
75:32e desta guis' haveredes | no Paraíso entrada.”
75:47que non leixarei agora | pola vélla que no bico
75:82a Virgen Santa María | non quis con ela no leito
75:83seer, mais fez aa vélla | que se ferisse no peito
75:89non me leixes mais no mundo | e léva-me ja contigo
75:127pois hei de sofrer tal coita | no inférno, tan esquiva,
75:138e mentre viveu no mundo | foi hóme de santa vida;
77:10se meteron todos no córpo maltreito.
77:21eno mes d' agosto, no día 'scolleito,
78Como Santa María guardou un privado do Conde de Tolosa que non fosse queimado no forno, porque oía sa missa cada día.
78:29e que sen demóra no forno o deitasse,
82:33Porên no inférno ide lógu' entrar
84:36e déu-se con el no peito | ũa ferida atán
86Como Santa María livrou a mollér prenne que non morresse no mar e fez-lle haver fillo dentro nas ondas.
88:7que no mõesteir' honrrado
91:46no séu pïadoso ben,
94:63segundo no semellar
95:32déron con el no navío, hoi mais Déus lle valla!
101:8rogar Déus no coraçôn,
103:21monj' algũa vez no ano, | quando sal ao vergéu.
105:24e a meninna ficou no lugar
105:26e no coraçôn pos de non casar.
105:33que mi apareceu no hórto, no prado,
111Esta é como un crérigo de missa que servía a Santa María morreu no río que ven por París; e a tercer día ressocitó-o Santa María e sacó-o do río.
114:12no séus ẽemigos e mal o chagaron
115:9no mund' en gran balança
115:16Desto no tempo d' ante
115:131foi; e pois no concello
115:132no vermello
115:134no meóg' o
115:158que sofreu no mar de Sur
115:256De Pascoa no mes d' abril (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
117Como ũa mollér prometera que non lavrasse no sábado e per séu pecado lavrou, e foi lógo tolleita das mãos; e porên mandou-se levar a Santa María de Chartes, e foi guarida.
117:5que non fezésse no sábado óbra sabuda
121:12que a guerlanda das rósas | no tempo delas mui ben
122:7Esta capéla no alcáçar é
132:103e el no coraçôn fito
134:50e deitara no río dessa cidade.
135:11e mostrar foi no condado
135:106no caminno foi entrado,
139:17no Paraíso,
141:2dar-ll-á en este mundo e no outro vida. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
144:45atá que o hóme foi no portal
149:43no séu reino do Céo | e fazê-los i nóbres
149:53e que veja no Céo | a ta face velida.”
151:27Sobr' esto foron juntados | no logar muitos abades | pora saber este feito,
154:21Entôn deceu a saeta | e feriu no tavoleiro,
156:42no miragre, com' oí;
157:15Ca u meteu un cuitélo | no feijóo por provar
159:7E pois entraron no burgo, | foron pousada fillar
161:10ca outr' haver non havía | no mundo, nen outr' herdade.
162:20foi e pose-a no maior altar,
170:12deve seer dos que no mundo son;
171:31con el no río foi caer,
175:26atá que o vas' acharon | no saqu', esto foi verdade.
175:41e guarda-m' a Virgen santa, | que con Déus sée no trõo,
175:59que ascondeu no méu saco | o vaso per que prendesse
176:7Demais tiínn' a garganta | no cepo, com' aprendí;
177:2a que con Déus, que é lume, | sé no céo par a par.
180:22deceu no mundo da sa alta séla.
180:37no preséve, ca haver non podía
183:20enquant' aquela omagen | no mar leixaron jazer.
183:22e posérona no muro | ontr' as amẽas en az.
184Esta é como Santa María livrou de mórte ũu meninno que jazía no ventre da madre, a que déran ũa cuitelada pelo costado.
185:28ante crischãos e mouros | dos que éran no logar,
185:46no castélo há quinz' hómes, | mais non tẽen que comer.”
185:66no castélo, os de dentro | os fezéron ên caer
186:33e viron a dona no leito dormir
186:38E por aquesto no fógo arderá,
187:41mui gran cousa d' ouro no altar, que reluzía.
188Esta é dũa donzéla que amava a Santa María de todo séu coraçôn; e quando morreu, feze-a séu padre abrir porque põía a mão no coraçôn, e acharon-lle fegurada a omage de Santa María.
188:12que, macar no mund' estava, | por ela o despreçou
190:7pois no-la Virgen mantên,
193Como Santa María guardou de mórte ũu mercadeiro que deitaron no mar.
193:33e lles el houve contado | como o no mar meteron,
193:37e porend' o guardou ela | e feze-lle no mar vías
193:48foi de quanto lle fillaran | quando foi no mar deitado;
194:17e des que foi no caminno | e o viron ir senlleiro,
195Como Santa María fez que honrrassen o cavaleiro que morreu no torneamento, porque guardou a sa fésta.
195:89Ei-la no convento,
195:91no torneamento,
197:18cinc' ou seis vezes no día, | ou séte, per com' oí;
199Como un peliteiro, que non guardava as féstas de Santa María, começou a lavrar no séu día de março, e travessou-se-lle a agulla na garganta que a non podía deitar; e foi a Santa María de Terena e foi lógo guarido.
201:20de partir-se do feito, | mas tornou no pecado
203:4a Virgen Santa María | e no séu ben confïar;
204:25e os pées por con eles | ir no mundo preegar
209:27Quand' esto foi, muitos éran no logar
213:21e pois que a mórta viron, | no marido sospeitaron
215:31E metêrona no fógo | mui grand', e jouv' i dous días;
215:32mas o que en Babilonia | guardou no forn' Ananías
215:37que no río a deitassen, | todo come en trebello,
220:4e nos todo mal tólle | no mundo e nos dá vida, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
222Esta é do capelán que cantava missa no mõesteiro das donas d' Achélas, que é en Portugal, e consomiu ũa aranna, e depois saiu-lle pelo braço.
222:21caeü dentro no cáliz, | esto foi sabud' e visto, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
224Como Santa María de Terena, que é no reino de Portugal, ressucitou ũa meninna mórta.
224:43A vólta foi no logar | grand', e os roméus correron
225Como ũu clérigo ena missa consomiu ũa aranna que lle caeu no cález, e andava-lle ontr' o coiro e a carne viva, e fez Santa María que lle saísse pela unna.
225:15Jesú-Crist'. E viu no cáliz | jazer ũa grand' aranna
225:16dentro no sángui nadando, | e teve-o por estranna
225:20Déus o poçôn da aranna | nen lle no córpo morresse;
226:2o séu, com' encima dela ou no mar.
227:25que lle déu d' açoutes tantos | que non ficou no costado
228:9e porende no estabro | un mui gran tempo jouvéra
234:8enserrado no séu córpo, | fez, per com' éu aprendí,
235:42jornadas grandes no día, | como quen and' a jornal.
235:50ca Déus lo alçou na cima | e eles baixou no val.
235:82a sa merce' e sa graça | no perigo temporal.
235:85e porende a loemos | que nos meta no jardín
236Como ũa mollér perigoou no mar, e tragía un fillo pequeno nos braços; e feze-a Santa María per cima das aguas andar de pé, assí como iría per un mui bon chão.
236:4por ũa mollér mesquinna | que no mar morrer cuidou
237:87porque fïei no séu amor, | sól que m' eles leixaron
238:32e no día do joízo | estarás a séu poder, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
238:40e me metan, se podéren, | dentro no fógu' infernal.”
238:51do córpo e no inférno | a foi lógo sobolir;
239:74dé-nos no séu rein' herdade.
240:20e quanto ben ela no mundo fez
241:24mostrar i sa vertude | no menínn' aquel día.
242:1O que no coraçôn d' hóme | é mui crúu de creer,
242:15un día en que lavrava | no mais alto logar i
245:11Entre Doir' e Minn' havía, | no reino de Portugal,
245:19Alí no adro havía | ũa capéla entôn
245:29e no castélo de Nevia | o meteron, e des ên
245:67entra no río e passa | a alên, e acharás
253:5e a sa virgĩidade | legou fórte no vencello
253:47E o bordôn que jazía | en dúas péças no chão,
255Como Santa María guareceu a mollér que fezéra matar séu genrro polo mal prez que ll' apõían con el, que non ardeu no fógo en que a meteron.
255:26foi no começo,
259:33ca o fógo no pé lle começou
261:44no paraíso, e porên chamar
262Como Santa María guareceu no Poi ũa mollér que éra sorda e muda.
263:25que tan tóste gran saúde | no córpo receberás.
264:38nen creen no téu Fillo, | ca mestér nos sería.”
266:15Onde avẽo un día | que estando no sermôn
267:38que lle déu no peit', e no mar foi deitado.
270:5pois que a Déu no mundo | por avogada dar
271:8no río que estreit' éra, | e non podía pois d' i
272:2vai por nós, que no-lo démo | non faça desasperar.
273:8que é dentro no castélo, | nen ben feita nen fremosa,
274:38que moiras; e no méu Fillo, | que te fez, sempre confía.”
274:43El entôn no mõesteiro | sa pẽedença fillou
275:7que no convento soían a seer
277:10d' achar un cérvo no monte, | mui mais grósso ca de bren,
281:4que non havía no reino | duc nen conde nen marquês
281:17“Cuidas tu no que perdische? | Ja outr' hóme mais perdeu
287:27E atou-a ben no saco | aquel falsso desleal
287:28e deitou-a no mar lógo, | ca lle quería gran mal;
287:36quando me no mar deitaste, | e mia oraçôn oiu
291:16e déron con el no cárcer | u sofría muito mal
291:31Entôn, no cárcer jazendo, | a esta Sennor de prez
292Como el Rei Don Fernando vẽo en visiôn ao Tesoureiro de Sevilla e a Maestre Jorge que tirassen o anél do séu dedo e o metessen no dedo da omagen de Santa María.
292:51No dedo desta omagen | metera séu fill' el Rei
295:41Fillo, que é Déus e hóme; | e porên no reino séu
297Como Santa María mostrou vertude na sa omagen, porque dizía un frade que non havía vertude no madeir' entallado.
297:24o que cree que vertude | há no madeir' entallado
298:2móstra Santa María no pecador.
298:4e graça de no-los érros perdõar;
303:3Desto direi un miragre | que conteu no mõesteiro
304:10móstra Déus no que é dela: | Ca non pód' i arder lume
307:18e choveu tan muito come no maior
310:3de nós, ca no mundo nada
310:24no-la déu por meezinna.
311:12no ano, e amizade | havía con un borgês;
311:40e assentou-se no leito | e diss' aquesta razôn:
311:44e porend', enquant' éu viva, | sempre no coraçôn méu
313:38ca a sa vertude santa | no-nos há de falecer.”
313:46ca sen ti no-nos podemos | desta coita defender.
315Esta é como Santa María guareceu en Tocha, que é cabo Madride, un meninno que tiínna ũa espiga de triígo no ventre.
318:13e bõa paravl' havía, | mas dentro no coraçôn
321:45e assí no día quinto | serán todas acabadas,
322:4mais sempre en todo tempo | d' acorrer no-nos demóra
322:26que cae no mes d' agosto, | quand' ela foi corõada.
323:8no tempo que Aboíucef | passou ben pelo estreito
323:40fezéran nen eno leito | nen na mesa nen no 'scano.
325:36no cárcer deitar ontrambas; | mais aquela sen demóra
329:13meallas d' our' e dinneiros | que poséron no altar
329:15Ca, según lles déu escrito | Mafomat no Alcorán,
333:28na eigreja sa carreta | e no coraçôn gemendo
334:28que no vinno mal havía, | e diz: “Pero me mandar
336:4pera mal fazer no mundo, | falssas e mui mentireiras,
338:22dizendo: “Rei Jesú-Cristo, | tu que en Jordán no frume,
339Esta é como Santa María guardou ũa nave que non perigoasse no mar.
339:7No reino de Murça un logar é
341:28e non há no mundo salva | que éu sobr' esto non faça;
341:31Diss' ele: “Par Déus, no fógo | non quéro que vós queimedes,
342:6gran poder há no começo | ben come no acabar.
343:1A Madre do que o démo | fez no mudo que falasse,
343:18dizendo ca med' havía | que no fógo a deitasse.
344:7No tempo quando de mouros | foi o reino de Sevilla,
345:44que leixassen no castélo | poucos hómes; e leixaron
346:5que no día do joízo | verrá mui brav' e mui féro
350:34ca por nós no mundo nada
352:24que nulla ren non valvéron; | pois no tempo quand' as vinnas
353:2deles será muit' honrrado | no séu ben, que non há par.
353:23consigo no mõesteiro; | e, per com' aprendí éu,
353:61Diss' el: “O fillo da dona | que sé no altar maior,
354:1Eno pouco e no muito, | en todo lles faz mercee
354:18do gato, que ena noite | mellor ca no día vee.
355:22que por Déus no-lle pesasse | d' ir dela acompannado.
355:62que ren valer no-lle pode, | pero houve braadado.
356:3Desto direi un miragre | que no Pórt' aconteceu,
358:5no lavor da sa igreja | que fazían per mandado
361:8que fezo no mõesteiro | das Ólgas, que el Rei fez
363:6mais quantos somos no mundo enquanto vivamos.
364:5éste e cabo do Grande, | que ten a térra no sẽo
365Esta tricentésima e sesagésima quinta é como Santa María tirou de dulta un frade noviço que dizía que a alma non éra nada, no mõesteiro de Fontefría en Narbona.
365:6que é no arçobispado | de Narbona a cidade.
366:17fillou-se con séus falcões | que mudara no verão
366:33e viron da outra parte, | no Exarafe, coitada
368:6que no inférno móre, | u nunca o vejamos.
368:9e dentro no séu córpo | cuidava e creía
368:28e quando foi no Pórto | da Sennor verdadeira,
368:37no mar ela e outros; | e pois Cáliz cataron
369:54e deceu-se pera Tejo, | por dar-ll' a bever no río | e o topete lavá-lo.
369:74que fillei óra no río, | u andavamos pescando | éu e un méu companneiro.”
371Como Santa María do Pórto guariu ũa mollér que perigoara dũa pinaça e caera no mar.
371:22fazía alí a Virgen, | e ían-no i veer.
379:3Dest' avẽo no gran Pórto | que el Rei pobrar mandava,
381:3Desto direi un miragre | que no Pórto conteceu
383Como Santa María de Segónça guardou ũa mollér que quería entrar en ũa nave e caeu no mar, e guareceu e sacó-a Santa María.
383:22foron veer o Sepulcro | no tempo da caentura.
386:6daquelas que son mais grandes | no sennorío d' Espanna.
386:8fez ajuntar mui gran corte; | esto foi no tempo quando
391:30que no santo paraíso | nos faças tigo caber.”
392:5e que dentro no inférno | o tormente e o dome,
393:5Tod' aquesto há no démo, | e porên Santa María,
393:7Desto mostrou no gran Pórto | mui gran maravilla féra
398:8gran miragre no séu Pórto, | que ant' o séu nom' havía,
400:32no séu córpo se figurou
401:15no santo paraíso, | u éste San Matéus,
401:96no paraíso, veja | a ti sempr' e acá
404:62con que soía no téu ben falar.
405:31e faz no aire parar.”
408:24no logar, que o miragre | viron, muito a loavan,
410:2non póde no séu ben falir.
410:13cinque letras no nome sou,
411Esta é a primeira, da nacença de Santa María, que cae no mes de setembro; e começa assí:
411:13quanto no mund' houvéron | partiron per recado
411:48a Joaquín, que éra | metudo no meógo
411:115E lógo que foi viva | no córpo de sa madre,
413Esta terceira é da virgĩidade de Santa María, e esta fésta é no mes de dezembro, e feze-a Sant' Alifonsso; e começa assí:
414:6per que sábian quantos no mundo son
415Esta quinta é de como o ángeo Gabrïél vẽo saüdar a Santa María, e esta fésta é no mes de março.
417Esta séptima é como Santa María levou séu fillo ao templo e o ofereceu a San Simeôn; e esta fésta é no mes de febreiro.
417:2a Déus quando ll' o séu Fillo | foi no templo presentar.
417:4como déu Santa María | no templ' a San Simeôn
417:9e porên segund' a lee | no templo o oferiu
417:22te rógo que me non queiras | hoi mais no mundo leixar.”
418:38de guisa que no séu regno | vivamos con el alá. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
419:19Mas no templ' u estava | a comprida de fé,
419:70lle metera no córpo | u a santivigou.
419:73mas entérra séu córpo | no Val de Josafás,
420Esta décima é no día aa processïôn, como as processïões do céo receberon a Santa María quando sobiu aos céos.
422:33di-ll' o que sentiste | u pósto no monumento. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
423:32que voassen no aire fazer quis,
424:14e de Tarsso, que son no mar,