Index by incipit   AB

376 A Virge, cuja mercee é pelo mundo sabuda 258 Aquela que a séu Fio viu cinque mil avondar hómees
134 A Virge e que é toda santidade 208 Aquele que ena Virge carne por seer veúdo fiou
41 A Virge, Madre de Nóstro Seor 359 As mãos da Santa Virge que tangero acarô Jesú-Cristo
42 A Virge mui grorïosa, Reía espirital 247 Assí como Jeso-Cristo fez veer o cégo-nado
91 A Virge nos dá saúd' e tóe mal 13 Assí como Jesú-Cristo, estando na cruz, salvou u ladrô
322 A Virge, que de Déus Madre éste, Fia e crïada 226 Assí pód' a Virge so térra guardar o séu
45 A Virge Santa María tant' é de gra pïedade 96 Atal Seor é bõa que faz salvá-lo pecador
8 A Virge Santa María todos a loar devemos 332 Atá gra poder o fógo no há per re de queimar
97 A Virge sempr' acorrer, acorrer vai o coitado 55 Atant' é Santa María de toda bondade bõa
86 Acorrer-nos póde e de mal guardar 420 Bẽeita és, María
79 Ai, Santa María, que se per vós guía 411 Bẽeito foi o día e benaventurada a hóra
425 Alegría, alegría façamos ja todavía 49 Be com' aos que va per mar a estrela guía
155 Alí u a pẽedença do pecador vai minguar 336 Be como pua o démo e fazer-nos que erremos
313 Alí u todo-los santos no ha poder de põer conseo 257 Be guarda Santa María pola sa vertude sas relicas
83 Aos séus acomendados a Virge tóst' há livrados 348 Be parte Santa María sas graças e séus tesouros
211 Apóstos miragres faz todavía 221 Be per está aos reis d' amare Santa María
135 Aquel podedes jurar que é be de mal guardado 101 Be pód' a Seor se par fazer oír e falar
204 Aquel que a Virge Santa María quisér servir 73 Be pód' as cousas feas fremosas tornar
249 Aquel que de voontade Santa María servir 189 Be póde Santa María guarir de toda poçô
304 Aquela e que Déus carne prendeu 362 Be póde Santa María séu lum' ao cégo dar