Index by incipit   PQ

161 Poder á Santa María, a Seor de pïadade 330 Qual é a santivigada
185 Poder á Santa María grande d' os séus acorrer 66 Quantos e Santa María
136 Poi-las figuras faze dos santos renembrança 120 Quantos me crevére loará
274 Poi-lo pecador puar 296 Que aa Virge santa
264 Pois aos séus que ama 318 Que a Déus e a sa Madre
38 Pois que Déus quis da Virge fio 143 Que algũa cousa quisér pedir
424 Pois que dos Reis Nóstro Seor 353 Que a omage da Virge
175 Por dereito te a Virge 95 Que aos sérvos da Virge de mal se trabaa
303 Por fól teo que na Virge 138 Que a Santa María de coraçô
306 Por gra maravia teo 284 Que be fïar na Virge
18 Por nos de dulta tirar 63 Que be sérv' a Madre do que quis morrer
250 Por nós, Virge Madre 160 Que bõa dona querrá
46 Porque aja de seer 146 Que comendar de coraçô
327 Porque be Santa María 107 Que crevér na Virge santa
43 Porque é Santa María 72 Que diz mal
9 Por que nós ajamos 16 Que dona fremosa e bõa quisér amar
B Porque trobar é cousa e que jaz 130 Que entender quisér, entendedor
113 Por razô teo d' obedecer 44 Que fïar na Madre do Salvador
190 Pouco devemos preçar 261 Que Jesú-Crist' e sa Madre veer
106 Prijô fórte ne dultosa 132 Que leixar Santa María