Index by incipit   TUV

371 Tantos vai Santa María eno séu Pórto fazer de miragres  
212 Tod' aquel que pola Virge quisér do séu be fazer  
413 Tod' aqueste mund' a loar devería  
230 Tod' hóme deve dar loor aa Madre do Salvador  
117 Toda cousa que aa Virge seja prometuda  
54 Toda saúde da Santa Reía ve  
28 Todo logar mui be póde seer defendudo  
427 Todo-los bẽes que nos Déus quis fazer polo Fio séu  
223 Todo-los coitados que quére saúde  
15 Todo-los Santos que so no Céo  
270 Todos co alegría cantand' e e bo so  
307 Toer pód' a Madre de Nóstro Seor toda tempestade  
39 Tórto sería grand' e desmesura  
281 U alguê a Jesú Cristo por séus pecados negar  
180 Véa e Minia, Madr' e Donzéla  
382 Verdad' éste a parávoa que disse Rei Salamô  
231 Vertud' e sabedoría de be há Santa María  
20 Virga de Jésse, que te soubésse loar  
340 Virge Madre grorïosa  412  
47 Virge Santa María, guarda-nos, se te praz