Index by incipit   ST

21 Santa María pód' enfermos guarir 17 Sempre seja bẽeita e loada Santa María
92 Santa María poder há de dar lum' a queno no há 380 Se calar ne tardar
259 Santa María pua d' avĩir os séus 248 Se muito be que nos faze a Seor esperital
62 Santa María sempr' os séus ajuda 193 Sôbelos fondos do mar e nas alturas da térra
350 Santa María, Seor, val-nos u nos mestér for 90 Sóla fústi, seneira
100 Santa María, Strela do día 176 Soltar póde muit' agia os presos e os lïados
279 Santa María, valed', ai Seor 426 Subiu ao céo o Fio de Déus
237 Se be ena Virge fïar o pecador sabudo 415 Ta bẽeita foi a saüdaçô
207 Se hóme fezér de grado pola Virge algú be 252 Ta gra poder a sa Madre déu eno fondo da térra Déus
71 Se muito no amamos, gra sandece fazemos 337 Ta gra poder há a Virge aos da térra guardar de mal
262 Se no loássemos por al a Seor mui verdadeira 154 Ta grand' amor há a Virge co Déus, séu Fio
151 Sempr' a Virge, de Déus Madre, busca vías 128 Ta muit' é co Jesú-Cristo Santa María juntada
377 Sempr' a Virge grorïosa ao que s' e ela fía 315 Tant' aos pecadores a Virge val de grado
345 Sempr' a Virge grorïosa faz aos séus entender 228 Tant' é grand' a sa mercee da Virge e sa bondade
265 Sempr' a Virge santa dá bo gualardô 110 Tant' é Santa María de be mui comprida
137 Sempr' acha Santa María razô verdadeira 173 Tantas e Santa María so mercees e bondades
102 Sempr' aos séus val 152 Tantas nos móstra a Virge de mercees
305 Sempre devemos na Virge a tẽer os corações 286 Tanto quér Santa María os que ama defender
390 Sempre faz o meor a Madre do Seor Salvador 31 Tanto, se Déus me perdô, so da Virge cooçudas
196 Sempre puou muit' a Virge 48 Tanto so da Grorïosa séus feitos mui pïadosos