Index by incipit   QRS

261 Que Jesú-Crist' e sa Madre veer quisér 283 Que vai contra Santa María co sobervia
132 Que leixar Santa María por outra, fará folía 195 Quena fésta e o día da mui Grorïosa quisér guardar
32 Que loar podía, com' ela querría 59 Quena Virge be servir nunca poderá falir
64 Que mui be quisér o que ama guardar 103 Quena Virge be servirá a Paraíso irá
141 Que muit' honrrar o nome da Seor comprida 276 Quena Virge por seor tevér
256 Que na Virge grorïosa esperança mui grand' há 5 Quenas coitas deste mundo be quisér sofrer
186 Que na Virge santa muito fïará 76 Quenas sas figuras da Virge partir quér
227 Que os pecadores guía e aduz a salvaçô 229 Razô é grand' e dereito que defenda be a si
203 Que polo amor de Santa María do séu fezér algú be 218 Razô ha de seere séus miragres contados
364 Que por serviço da Virge mete séu córp' e ventura 109 Razô ha os dïabos de fogir
319 Que quér mui be pód' a Virge grorïosa de door guarir 133 Resurgir póde e fazê-los séus vivê-la Virge
167 Que quér que na Virge fía 10 Rósa das rósas e Fror das frores
153 Que quér que te e desdê a Santa María 328 Sabor há Santa María, de que Déus por nós foi nado
74 Que Santa María quisér defender 7 Santa María amar devemos
410 Que Santa María servir, no póde no séu be falir 280 Santa María bẽeita seja
213 Que sérve Santa María, a Seor mui verdadeira 171 Santa María grandes faz miragres e saborosos
88 Que servir a Madre do gra Rei, be sei 320 Santa María léva o be que perdeu Éva
206 Que soubér Santa María be de coraçô amar 200 Santa María loei e loo e loarei
314 Que soubér Santa María loar, será de bo se 402 Santa María, nembre-vos de mi
399 Que usar na de Déus Madre falar e amiga 69 Santa María os enfermos sãa