Index by incipit   QRS

32 Que loar podía 410 Que Santa María servir
64 Que mui be quisér o que ama guardar 213 Que sérve Santa María
141 Que muit' onrrar o nome da Seor comprida 88 Que servir a Madre do gra Rei
195 Quena fésta e o día 206 Que soubér Santa María be de coraçô amar
5 Quenas coitas deste mundo be quisér sofrer 314 Que soubér Santa María loar, será de bo se
76 Quenas sas figuras da Virge partir 399 Que usar na de Déus Madre
103 Quena Virge be servirá 283 Que vai contra Santa María
59 Quena Virge be servir nunca poderá falir 218 Razô a de seere
256 Que na Virge grorïosa 109 Razô a os dïabos de fogir
276 Quena Virge por seor 229 Razô é grand' e dereito
186 Que na Virge santa muito fïará 133 Resurgir póde e fazê-los séus
227 Que os pecadores guía 10 Rósa das rósas e Fror das frores
222 Que ouvér na Grorïosa 328 Sabor á Santa María
203 Que polo amor de Santa 7 Santa María amar
295 Que por al no devess' óm' a  388 280 Santa María bẽeita seja
364 Que por serviço da Virge 171 Santa María grandes faz
319 Que quér mui be pód' a Virge grorïosa 320 Santa María léva
167 Que quér que na Virge fía 200 Santa María loei
153 Que quér que te e desdê 402 Santa María, nembre-vos de mi
74 Que Santa María quisér defender 69 Santa María os enfermos sãa