Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
POIS761
1:9sen havermos pois a passar
1:42que ll' houve pois contada
1:55séu Fill'; e pois alçada
2:45Pois ll' este don tan estranno
2:54Pois do mundo foi partido
2:57foi Arcebispo, pois isto,
3:13Pois ar fez perdôn haver
3:21Pois Teófilo assí
4:69Pois soubéron sen mentir
5:35e pois que tod' est' houve feito, pera Roma se tornou;
5:69Pois que o Cond' aquesto diss', entôn atán tóste, sen al,
5:75Pois que a santa dona o fillo do Conde recebeu,
5:81Pois desta guisa pres mórt' o meninno, como vos dit' hei,
5:87Pois a dona foi ferida mal daquel, peior que tafur,
5:99Os marinneiros disséron entôn: “Pois est' a Déus non praz,
5:101de coita e d' afán e pois mórte, u outra ren non jaz,
5:103E pois foi feito, o mar nona leixou en paz,
5:111A santa dona, pois que s' espertou, non sentiu null' afán
5:120Pois chegaron, rogou-lles muito chorando dos ollos séus,
5:123Pois a nav' u a Emperadriz ía aportou na fóz
5:144E pois foi feito, o Emperador diss': “Ai Déus, que será?
6:20e pois diz mal do judéu, que | sobr' aquesto contende.
6:27pois vos dá Santa María | por mi quanto vós queredes,
6:28e leixad' ela despenda, | pois que tan ben despende.”
6:34e levó-o a sa casa, | pois se foron as gentes;
6:49Pois diss': “Ai, Santa María, | Sennor, tu que és pórto
7:19As monjas, pois entender
7:28chegou i; e pois chamar
7:43Pois s' a dona espertou
7:48e pois lle viu o sẽo,
8:15e pois diss': “Ai, Grorïosa, | se vos prazen estes méus
8:25Pois a candea fillada | houv' aquel monge des i
9:37Pois que foi o monge | na santa cidade,
9:67E pois que o monge | aquesto feit' houve,
9:82este, pois desvía?
9:97Pois na majestade | viu tan gran vertude,
11:49dalí triste, pois viía
11:55E pois chegou, lles movía
14:19Pois que San Pédr' esto disse | a Déus, respôs-ll' el assí:
14:33perdôn. E diss' el: “farei-o | pois end' havedes sabor;
15:5pois que por eles encravelados
15:39Pois ta pessõa nóbr' aquí vẽo,
15:42pois me cevada dás por amor.
15:51Pois San Basill' o fẽo fillado
15:59Pois se tornou aos da cidade,
15:81e dizendo: “Pois que hei congeito,
15:83Pois esto disse, chamar mandava
15:105dela. E pois da visôn foi quito,
17:15A dona, pois que prenne se sentiu,
18:21Pois que a promessa fez,
18:45E pois que assí chorou,
19:15E pois que o eles péças feit' houvéron,
19:27Pois se repentiron, foron mellorados
21:16e pois a séu temp' aquel fillo nado
21:19Mas o menínn', a pouco pois que naceu,
21:44da primeir', e pois tornou-se-ll' en sabor; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
22:24Eles, pois viron o miragr' atal
24:14E pois fazía oraçôn,
24:48e pois fezéron ên sermôn,
25:16quiséss'; e pois esto viía,
25:43Pois o judéu est' outorgou,
25:61por que non diga pois: ‘Non hei
25:91E pois o judéu esto viu,
25:99Pois esto disse, non fez al,
25:115Pois houve feito de sa pról,
25:132pois vaamos aa eigreja,
25:139Pois na eigreja foron, diz
26:21Pois esto fez, meteu-s' ao caminno,
26:61pois falssament' a gãastes,
26:67ante Déus, pois con sas mãos
26:70pois nós e vós est' assí rezõamos,
26:83de que foi pois Déus servido;
27:21pois que lla compramos e fezémos ên
27:35E pois que o prazo chegou, sen falir,
27:43Os judéus disséron: “Pois que a Déus praz
28:12pois que foi de crischãos
28:90Pois est' houve veúdo,
28:112pois m' est' apareçudo
29:3da Virgen, pois receber
29:27pois deceu carne fillar
31:35Pois creceu aquel bezerro | e foi almall' arrizado,
31:47Pois foi en Santa María, | mostrou-se por bestia sage:
33:21con eles; e pois torvar
34:15Pois que o judéu assí foi mórt' e cofondudo,
34:23Pois que a sacou dalí, mantenente lavou-a
34:27Pois lle tod' esto feit' houve, mui gran demostrança
35:2dereit' é que s' en mal ache | se llo pois quisér toller.
35:40Mas pois o sennor da nave | os viu, disse: “Non me praz
35:54alçou-a contra o céo, | pois foi-a alte põer.
35:88éran; e pois s' apartaron, | cada ũu deles quis
35:100u leixaran as relicas, | e disséron: “Pois Déus quér
36:11Pois viron o perigo tal, gemendo e chorando
36:27E pois lles est' apareceu, foi o vento quedado,
37:29e catou o pé; e pois foi del ben certão,
38:1Pois que Déus quis da Virgen fillo
38:73e pois no río afogados
38:85Pois esto disse, pérnas e costados
40:7e pois téu padre pariste
41:3ao sandeu, pois ao pecador
42:33Pois feit' houve sa promessa, | o donzél lógo s' ergeu,
42:69E pois en toda sa vida, | per com' éu escrit' achei,
42:71que o levou pois conssigo | per com' éu creo e sei,
43:13E pois foron na eigreja, | Santa María rogaron
43:19E pois aquesto dit' houve, | ambos fezéron tornada
43:30mas gran chanto fez la madre | pois se viu dele senlleira.
44:15E pois que por esto nono achou,
44:27Pois esto disse, missa foi oír
45:56hei éu de fazer sen falla, | pois vós ên sabor houvérdes;
45:59E pois Déus est' houve dito, | un pano branco tomava,
45:67Pois que s' assí os dïabos | foron dalí escarnidos
46:25e pois la muito cousiu,
46:31pois fillava-s' a dizer
46:65e pois desto, sen falir,
47:25Pois en figura d' hóme | pareceu-ll' outra vez,
47:29Pois entrou na eigreja, | ar pareceu-ll' entôn
47:33Pois que Santa María | o séu monj' acorreu,
48:27Pois sa oraçôn fezéron, | a Sennor de pïadade
48:31Pois que viu o cavaleiro | que sa font' assí perdera
48:34a agu' àquele convento, | onde pois foron viçosos.
50:13nen door nen coita; pois quen se doerá
51:17se non foss' os do castélo | que, pois se viron coitados,
53:27E pois entrou na eigreja, | ant' o altar sen falir
54:22e pois complétas e a ledaninna.
54:44e pois tirou a sa teta do sẽo
54:55Pois esto dit' houve, foi-s'. E mui cedo
55:51E pois entrou eno córo, | en mui bõa vóz e crara
56:26dela pois tal galardôn,
56:35e pois “Retribúe ser-
56:47mas pois, quand' houv' a morrer,
57:86pois que assí acharon
57:96E pois que os ladrões
58:16e que a fillasse pois por mollér
58:35Pois esto disse, foi-ll' aparecer
58:47Pois passou esto, acordou entôn
59:31E pois s' ergía dalí,
60:13e pois Ave haver
61:12cousa; pois que tan gran sazôn é passada,
61:34foi, e dalí sergent' é pois todavía.
62:14séu fill', onde foi pois mui repentuda.
62:15Ca daquesto pois pres mui gran quebranto,
63:35Pois foi na igreja, ben se repentiu
63:67Mais pois que sas armas viu e couseceu
63:71Pois est' entendudo houve, ben foi fis
64:12con aquela dona; mais pois s' ir dalí cuidou
64:16“Sennor, pois vos ides, fazede, se vos prouguér,
64:24e pois foi dita, u se lle quis el espedir,
65:15Pois que o préste viu que mõestamento
65:53e pois sa fazenda toda houv' oída,
65:70por lle seer de Déus pois galardõado.”
65:103Pois aquel fól na igreja foi metudo,
65:111E pois que a carta houve ben leúda
65:115E dormid' agora, pois canssad' andades;
65:116mais pois que for noite, nada non dormiades
65:127E pois que os houvéron todos ben ditos
65:145e ela disse, pois que llo dit' houvéron:
65:146“Soltade-o, préste, pois sodes vingado.”
65:147Foi-s' entôn a Virgen pois esto foi feito;
65:152cá, pois que m' a Virgen mostrou tal vertude
65:155O fól diss' entôn: “Pois que ficar queredes,
65:185a Santa María; e pois se compriron
65:191E pois que foi mórto, quis Déus que soubéssen
65:198houve, por que fosse pois santo chamado.
66:46E pois que se revestía,
66:53E pois a missa compría
66:59pois to dei por oferenda.” (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
67:22pois vejo que vós queredes | e fazedes i bondade;
67:80de lle fazer mal nïũu.” | E pois est' houve contado,
68:19E pois fez esta oraçôn,
68:38nono farei, pois vos despraz.”
69:27Pois isto viu un hóme mui fremoso,
69:79E pois sãidad' houve recebuda,
70:22de Déus, pois ela nos guía.
71:47Pois dit' houv' esto, foi-se | a Virgen grorïosa.
74:15Pois est' houve dit', o démo s' assannou
74:27Pois aquel vento na igreja entrou,
75:73E pois entrou, viu a déstro | estar ũas seis donzélas
75:85E pois foi maenfestada, | Santa María alçó-a
75:116e pois aquest' houve dito, | foi-s' a Benaventurada.
75:121E pois que entrou, viu outros | maiores que os de fóra,
75:127pois hei de sofrer tal coita | no inférno, tan esquiva,
76:19Pois est' houve dito, tan gran sanna lle creceu,
77:11Pois viu que lle non prestava nulla meezinna,
78:55O outro, pois toda a missa houv' oída,
79:30preguntaron Musa; e pois que ll' oíron
80:4pois nósso ben tod' en ti jaz
80:7E pois que contigo é Déus,
80:15sei por nós, pois que bẽeit' é
80:17e pois tu sées u el sé,
80:20pois Déus por ti quér perdõar
82:2pois o poder ela do démo desfaz.
82:20“Pois vós non podedes, ar leixad' a mi,
83:48se foi pass', e pois correndo
83:52E pois esta cousa dita
84:27Ond' avẽo pois un día | que siían a séu jantar; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
84:28e pois houvéron jantado, | começou-ll' a preguntar
84:31El lle respôs, com' en jógo: | “Pois vos praz, dizer-vo-l-ei:
85:8a que chagas grandes déran e pois torcillões.
85:21E pois que sonnou aquesto, foi lógo despérto,
85:30e o mal que, pois morrerdes, lógo haveredes,
85:38dos judéus, que as cozían e pois ar assavan
85:40e queimando-lle-las barvas e pois os grinões.
85:49Santa María lle disse, pois est' houve visto:
85:53Pois que Santa María lle diss' este fazfeiro,
85:57E pois que ant' o convento contou quanto vira,
86:29e pois s' a mesquinna en tal coita viu,
86:39Pois Santa María, a Sennor de prez,
87:19E pois lle foi aparecer,
89:46Pois María oíron
92:8pois lum' a un crérigo séu
93:25E pois houve rezado esta oraçôn
94:65Mais pois que s' arrepentiu
94:107pois que a cousa provada
95:33E pois est' houvéron feito, fezéron gran guérra,
95:72mais el Cond' Abrán acharon pois muitas vegadas
96:32do que oíron; mas pois acordados
96:57e os hómees, pois viron tal preito,
97:23E pois na eigreja pos séu don
97:34s' e pois começou-ll' assí a dizer:
97:65e envïou-llo. E pois abriu
98:23Pois que aquest' houve dit' e | se mãefestou
99:8pois l' houvérdes ascuitado,
102:25E pois que llos houve dados,
102:65E pois lles houve contada
103:11E pois lavou mui ben sas mãos, | diss': “Ai, Virgen, que será
103:26Non é est' o méu mõesteiro, | pois de mi que se fará?”
103:40pois quanto nós lle pedimos | nos dá séu Fill', a la fé,
104:15pois que lle tal ben quería. | E ela tóste, sen al,
104:23Pois que saiu da eigreja, | os dedos entôn meteu
105:22éu o farei, pois vos en prazer jaz.”
105:46por que pois non houv' a trager enfaz.
105:77E pois acordou, muito braadava
105:79Santa María, pois en ti fïava?
105:91e pois t' espertares, sei ben certãa
105:109e pois que os beijou, saúd' houvéron.
106:12e pois ir
106:29E pois esto prometeu,
106:44Pois s' o primeiro sentiu
107:31Mais pois dalí foi caúda,
108:72de séu érro, pois creceu,
111:20foi fazer, e pois entrado
111:31E pois foi apoderado
112:6pois se lle van encomendar
113:16que pois non se pude volver.
115:42Pois poséron
115:57pois que houve vençudo
115:89mais pois compriu o preito,
115:98dun meninno que pois fez
115:120e pois feze-o chamar
115:131foi; e pois no concello
115:198pois cada día prendeu,
115:207pois entrou na capéla,
115:226Pois comeron daquel pan,
115:276Pois que tolleu o donzél
116:55os ar fez pois acender
118:16Pois est' é mórto, nunca vivirei
118:21pois faça esto por ti, ca ben ten
119:48porên faz que, pois ta alma for de ti partida
121:31“Tornemo-nos daquí lógo, | pois esto non praz a Déus
122Como Santa María resucitou ũa infante, filla dun rei, e pois foi monja e mui santa mollér.
122:28foi-a fillar e diss' assí: “Pois non
123:30pois foi mórt', e disse: “Quen saber quisér
124:2sempre aquí lle demóstra | o ben que pois lle fará.
124:29E pois ll' esto feit' houvéron, | diss': “Amigo, sempr' éu quix
126:19Pois viu aquel hóme que ren valer
127Esta é como Santa María non quis que entrasse na sa eigreja do Poe un mancebo que déra a sa madre un couce; e el, pois viu que non podía entrar, cortou o pée, e depois sãou-o Santa María.
127:2que pois ela non llo haja | con ben a galardõar.
127:29El disse que o fezéra; | pois conssellaron assí
127:34mais sa madre, pois viu esto, | começou de braadar,
127:35dizendo: “Santa María, | Sennor, pois que vin a ti,
127:44e pois espertou fez lógo | como ll' a bõa Sennor
128:12Diss' el: “Praz-me.” Respôs-ll' ela: | “Pois quando vos comungardes,
128:20e pois houve na colmẽa | de Déus o córp' ensserrado,
128:49e pois conssagrou o préste | a hóstïa que tiínna,
131:49enquant' aquí fores, e pois sacar-t-ei
131:61e pois lles el dentro viv' apareceu,
131:71E eles o fezéron, pois todos en az (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
132:59Pois aquest' houv' outorgado,
132:95pois que te de mi partiste;
132:101Pois que ll' aquest' houve dito,
132:137pois sempr' en toda sa vida.
134:30pois lles teve mentes,
135:29E pois esto foi firmado,
135:53e pois llo houv' ascuitado,
135:70e pois que anoiteceu
135:118pois Santa María quis.
135:124Pois os dous ben de raíz,
135:134e pois houvéron jantado,
137:21o démo lle pois fazía que o non leixasse,
137:27Ca pois viu que do pecado nunca pẽedença
138:19Pois esto fezéron, fôrono meter
138:31Pois esto dit' houve, a do bon talán
138:45de mamá-las; e pois mamava assaz,
138:55Pois San Joane todo aquesto viu, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
139:47cras migu' en Céo; e pois que me visto
139:48houvéres, sempre pois migo seerás (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
141:42pois dos ángeos e dos santos sempr' é servida. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
143:18quis por nós na cruz e pois resorgir
143:33Pois esto disse, sen al comedir,
145:24E pois se viu póbre, foi end' esmarrido;
145:36E pois s' apartaron, diss': “Esto vos digo:
147:2ar fez pois ũa ovella | ela falar ũa vez.
147:15e pois ao trosquïar
148:11E pois fazen camisas, | cada un de séu pano,
149:6a Hóstïa ser carne, | pois que Déus quis a nóssa
149:12primeir' e pois encima | por fremos' aventura.
149:55foi tal, que pois ll' a alma | do córpo foi saída,
150:6com' a esta, pois el quis ensserrado
150:10pois que quiso que el por fill' houvésse
150:17E pois per ela nos déu nóva lee
151:20E pois que foron deitados, | vẽo un vento tan fórte | que as abriu a desóra;
152:27E pois ll' houv' aquesto dito, | a Virgen lógo foi ida;
153:18e pois non queredes ir
154:15E pois armou a baesta, | disse: “Daquesta vegada
154:17E pois que aquesto disse, | a saet' houve tirada
155:13mais pois vẽo a vellece, | sentiu-se por pecador
155:17“Pois jajũade.” “Non pósso.” | Disse-lle: “Par Sant' Andréu,
156:15Pois que ll' a lingua tallaron,
157:25i, e muïto chorando; | e pois fez sa confissôn, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
159:7E pois entraron no burgo, | foron pousada fillar
159:13E pois est' houvéron feito, | tornaron non de vagar
160:5pois que Madre de Déus foi ja,
160:6Pois Madre de Déus foi ja,
161:17pois guardade-mia de pédra | que lle mal fazer non póssa,
161:18e fillade-a pois toda | ou sequér a meadade.”
164:16e pois que saiu a ele, | mandó-o ben recadar,
165:22dizend': “Ai, Santa María, | pois ta mercee non fal
165:27Pois sa oraçôn fezéron, | per quant' end' éu aprendí,
165:33ca pois se chegou a ela, | tal gente lle semellou
165:52que Santa María virgen | foi sempr'; e pois esto sei,
167:21e pois que chegou a Salas, | diss' aa Virgen: “Se non mente
167:29e tornou lógo crischãa, | pois viu que llo vivo déra
168:31E pois viu que non resurgiu,
170:22que, pois morrer, que verei a sa faz.
171:22e pois moveron ben dalí,
171:42lle foi: “Pois non preguiçosos
171:49E pois chegou ao logar,
172:12E pois prometud' est' houve, | lóg' a Virgen grorïosa
172:21Pois a sa térra tornaron | e fezéron romarías
174:9E pois l' houve dito, lógo | saiu da tafuraría
174:30que nunca pois lle dolvéron | boca nen lingua nen dente.
175:10Pois que Madr' éra de Cristo, | que é Déus en Trĩidade.
175:11E pois entrou en Tolosa, | foi lógo fillar pousada
175:19e metê-o eno saco | do fillo; e pois foi ido,
175:55E pois se calad' houvéron, | contou-lles todo séu feito
175:64polo heréj'; e pois vẽo | con sa cara vergonnosa,
176:13sérvo. E pois esto dito | houve, tal sono lle déu
177:3Ca pois ela enos céos | sé con Déus e sa Madr' é,
177:15E pois ll' os ollos tiraron, | aquel bon hóme, que fez?
177:16Pidiu-os; e pois llos déron, | aa Reínna de prez
179:23éra. E pois na eigreja
180:19pois en bondade crece cada día
181:18que os lógo non vencesse, | pois la houvésse tenduda;
183:21Os mouros, pois viron esto, | fôrona dalí erger
185:41e pois a el foi chegado, | lógu' el prendê-lo mandou,
186:17deitar-se con ela; e pois se deitou,
186:63E pois foi del fóra, a dona fïél
188:2macá-lo encobrir queiran, | ela o faz pois mostrar.
189Esta é como un hóme que ía a Santa María de Salas achou un dragôn na carreira e mató-o, e el ficou gafo de poçôn, e pois sãou-o Santa María.
189:2pois madr' é do que trillou o | basilisqu' e o dragôn.
190:3pois nos a Virgen guardar,
190:7pois no-la Virgen mantên,
190:10pois nos guarda de séu mal
190:14pois é nóssa lum' e luz
190:19pois nos a Virgen valer,
190:22pois por nós ante Déus sé
192:142foi pois, e servida
193:32ca tiínnan que mórt' éra; | mais pois lo ben connoceron
193:45e pois foron eno pórto, | acharon os traedores
194:31de quanto alí trouxéra, | pois viu que assí estavan
195:47Pois lla outorgada
195:62pois sábad' entrara,
195:74pois religïosa
196:10per que pois sa voontade | foi na Virgen concebuda.
196:20e pois foron ben caentes, | o metal dentr' adeitava;
196:26tẽendo-ll' a teta 'n boca. | E pois dele foi veúda,
196:31Mas pois que desto recado | non achou enos pagãos,
196:36e pois el viu o omagen | daquela que sempre seja
196:39E pois aquesto lles disse, | fezo-se lógo crischão
197:39e pois foi ena eigreja, | aqueste feito contou
198:2que non quér Santa María, | pois lle son acomendados.
198:29grandes a Santa María; | e pois sa fésta fezéron,
199:23E pois el parou i mentes | e viu que assí morría,
201:17e pois que o viu nado, | creceu-ll' ên tal tristura,
201:19Pois que o houve mórto, | non soub' haver recado
201:23Pois séus tres fillos houve | mórtos a malfadada
201:35E pois viu que por esto | ja mórte non preséra,
201:48de tẽer castidade, | mas pois nona tevéste?
202:27Pois houv' a pros' acabada, | Santa María loou
204:31Pois que foi mui ben ongido, | Santa María saiu
205:21foi o póblo que dentr' éra; | e pois que se viu vençudo,
206Como o Papa Leôn cortou sa mão, porque éra tentado d' amor dũa mollér que lla beijara, e pois sãó-o Santa María.
206:15Pois que lle beijou a mão, | houv' el tal coita des i
206:27Pois que houv' a mão corta, | non podía ja dizer
206:31E pois viu Santa María | que havía tal sabor
207:13e pois que viu a omagen | da Virgen i, o soltou,
208:19E pois chegou a sa casa, | foi atal sa entençôn
208:41e cataron a colmẽa, | e pois viron o lavor,
209:31E pois viron a mercee que me fez
210:6en ela nóssa carne | con que pois britaría
212:36da vila; e pois que hóme | deante nen depois ir
213:21e pois que a mórta viron, | no marido sospeitaron
213:30que de quanto ll' apõían, | pois que non éra certeira
213:35Ele, pois foi na eigreja, | deitou-s' entôn mui festinno
213:43E pois aquest' houve dit' e | sa oraçôn acabada,
213:48E pois que ũa gran péça | en aquel logar estavan,
213:71E pois lles aquest' avẽo, | fillaron séu companneiro
214:31E des i, pois diss' aquesto, | lógo os dados filló-os
214:38e os outros dous de senas, | pois déz e nóv' i contade.
216:11que lle disso: “Pois méu sodes, | mui grand' algo vos darei;
216:15O dïabo, pois menage | do cavaleiro fillou
217:23E pois foi maenfestado, | entrou lógo manamán
218:43E pois a poucos días | foi-se pera sa térra
218:45E pois alá foi, lógo | non fez como quen érra,
218:49e pois a Vila-Sirga | os déu en ofreções (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
221:19E pois tornou-s' a Castéla, | des i en Burgos morava,
221:39ant' o altar maior lógo | e pois ant' o da Reínna,
222:7Pois dizer-vos quér' éu dela | un miragre mui fremoso,
222:14mantẽen, que pois nos céos | hajan por sempre guarida.
222:27Pois que houv' a missa dita, | o capelán lógo dessa
223:16E pois i foron, quis a Virgen assí
224:7Porend' un miragre séu | vos direi, pois m' ascuitades,
224:15Ond' avẽo pois assí | que en Béja, u morava
224:20e que pois sa mórt' en séu | haver herdeiro ficasse.
224:35E ambos de Béja 'ntôn | se saíron pois un día
224:47Pois aquel miragr' atal | viron os que i vẽéron
224:49en Béja e nos logares; | e pois que esto soubéron, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
225:4e d' oír maravilloso, | pois oíde-o de grado,
225:13estava cantando missa; | e pois houve consomida
225:19E pois aquest' houve feito, | non quis que ll' empeecesse
226:40foi Santa María; mais pois foi fazer
227:2ben póde guïar os presos, | pois os saca de prijôn.
227:9tẽer a fésta d' Agosto; | mais pois foi por sa besonna
227:27Pois mandó-o en un cárcer | deitar fond' e tẽevroso;
227:39E pois deles foi partido, | fillou en séu cól' aginna
227:45E pois que contou séu feito | a quantos i viu juntados,
228:36e pois foi-s' a cas séu dono, | onde mui maravillados
229:23Pois soubéron os da térra | esto, déron gran loor,
230:7E pois nos dá tan nóbre don
230:11E pois tan poderosa é
232:13eno reino de Castéla; | e un día, pois jantar,
232:18pois viu que o non achavan, | que cuidou enssandecer.
232:31Pois que sa oraçôn feita | houve, ar tornou-s' entôn
232:33e pois entrou pela pórta, | catou contra un rancôn
233:39e de sũu se tornaron. | E pois as gentes soubéron
234:16que se foss' a Vila-Sirga; | e foi i, e pois chegou,
235:15Pois passou per muitas coitas | e delas vos contarei:
235:35E pois a Monpislér vẽo | e tan mal adoeceu
235:43E pois entrou en Castéla, | vẽéron todos alí,
235:56que houve pois en Castéla, | u quis o Fillo de Déus
235:58ẽemigos e pois dele. | E ben com' ard' estadal
235:63E pois saír de Castéla, | el Rei con mui gran sabor
235:84pera dar-nos bõa vida | aquí, e pois bõa fin;
237:6que houve grand' ũa mollér; | e pois que o soubérdes
237:61Pois que a assí degolou | mui longe da carreira,
237:69E pois disse-lle: “Sei aquí, | non temas nemigalla,
237:78e pois que viu assí seer | esta mollér mesquinna,
238:2se pois del filla vinganç' a | maravilla nono dou.
238:16na Virgen e pois prendeü | por el mórte dos judéus, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
238:29e pois se tornou du ía, | diss' entôn: “Ai, pecador
238:31o que te fez de nïente | e pois há t' a desfazer,
239:24non me quéro; pois andade
239:26e pois do al vos quitade.”
239:28e pois que a jura jurou,
239:73e pois el pres por nós paxôn,
240:5ca pois que pécan per séu mao sen,
240:32fará dereito, pois sempr' ela quér
243:13E pois foron na ribeira | u muitas aves andavan,
243:28e pois est' al Rei contaron | ante muitos cavaleiros.
244:15E pois a balẽa mórta | foi, fillaron-s' a tornar
244:24e pois que beveu do vinno, | atán fèrament' inchou
245:45e pois que o ben feriron, | assentaron-s' a jantar;
245:79El, pois houv' alên passado, | ante que vẽéss' a luz,
245:92que sempr' a Virgen servisse, | pois a ela prougu' e quis
245:94que fez pois ben sa fazenda | e foi grand' esmolnador.
246:19E pois aquest' houve feito | e compriu sa oraçôn,
246:24da igreja. E pois fóra | foi, as pórtas serrar viu;
247:5nen vira pois fora nada; | mas en hóra dũu día
247:12e pois que compriu déz anos, | séu padre, com' éu aprendo,
247:18havê-la; mas túa seja, | pois que cho por don hei dado.
250:7róga-lle, pois éste
250:9Róga-lle pois éste
250:12pois el é sen falla
250:14Pois el é sen falla
251:76e pois viü a Hóstïa | alçar, disso: “Ahá, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
253:16e foi-se confessar lógo; | e pois foi ben confessado,
253:61sólto de sa pẽedença, | pois que lle tolleu tan féra
253:64e pois tornou a sa térra, | serviu mui ben todavía,
254:17que muit' entre si falavan; | e pois tod' esto cousiron,
255:37E esse día, pois missa dita,
255:125E pois que ela foi na igreja,
256:23ca pois éu a sa fegura | vir, atal creença hei
257:12e pois vẽo a Sevilla, achou grandes danos
258:14de que pois pães fezéssen, | con que os fosse fartar.
259:42que non han pois daquel mal a sentir.
261:21E pois a el se foi mãefestar,
261:30E pois nóve días foi acabar,
261:55e disso-lles: “Sennores, pois veer
261:66E pois chegou, fez as pórtas britar
262:31E pois foron na eigreja, | lógo a mollér saiu
263:22u me mandades que vaa; | mas pois i for, que farei?”
263:24que pois que o Córpo vires | de Déus que por ti morreu,
263:34e pois foi ena igreja | e a missa ascuitou
264:1Pois aos séus que ama | defende todavía,
265:20e pois foi de missa, mui ben a cantou
265:21a Virgen loando. Mais pois cativou
265:36E pois esto soube o Emperador,
265:76O Emperador, pois viu esto, assaz
265:84sobr' aqueste feito; e pois que oiu,
265:89aquela carta; e pois faça sa pról
267:6Pois un séu miragre vos direi de grado
267:25pois que houve ben sa fazenda guisada,
267:49pois a todo-los coitados dás saúde,
267:79E o mercador, pois se tornou de França
268:27Pois que prometeu aquesto | con devoçôn atamanna,
268:29e pois foi en Vila-Sirga | fez, como sól seer manna
268:32e pois ant' o altar jouve | da Virgen santa, Reínna,
268:39Pois que a oraçôn feita | houv' esta mollér coitada,
268:43Pois esta dona guarida | foi da coita que havía,
269:11Pois viu que lle non prestava | nen meezinna nen al,
270:5pois que a Déu no mundo | por avogada dar
270:8pois ela a sobervia | do démo foi britar;
271:8no río que estreit' éra, | e non podía pois d' i
271:35Pois esto foi outorgado, | a vea alçar mandou;
271:36e pois suso foi alçada, | o mar creceu e chegou
272:20e pois que llos houv' oídos, | muito se maravillou
272:37maior miragre mostrara | sa Madr': “E pois ela quér
272:44e pois que foi repentido, | começou-se lógo d' ir
273:22pois que malparado vejo | jazer aqueste zarello.
274:32a ti quanto tu cuidasche, | pois que t' end' achas mal ja;
275:35O outro diss' esto meesmo pois viu
275:39E pois beveron, ar fillaron-s' a ir
276:36pois que a ten tan móle,
278:19E pois saíron da vila, | mui préto daquel logar
278:33ollos o lum' i cobrara, | mas pois a Madre de Déus
278:37e pois foi en Vila-Sirga, | fez sa oraçôn e viu,
279:8Pois vos Déus fez d' outra cousa mellor
281:11Pois que se viu en pobreza, | diss' un día entre si:
281:23Pois que lle beijou a mão, | diss' o démo: “Un amor
281:24me farás, pois méu vassalo | és: néga Nóstro Sennor
281:31Diss' o démo: “Pois negaste | Déus, non mi há ren que fazer
284:30que o non viu pois nunca, | e vedes por que non:
285:59Pois vẽo a outra noite, como na primeira fez
286:18ca pois se sentiu maltreito | non quis mais alá jazer.
288:13e pois foi ena eigreja, | deitou-se lógo festinno
288:28a Déus e pois a sa Madre, | que é Sennor das sennores;
289:27Pois assí houve chorado, | lóg' a Sennor das sennores
290:10ca pois gualardõado lle será.
290:19ca, pois que deste mundo se partir,
291:33Déus por ela ao mundo; | e pois lóg' aquela vez
291:38põer desta prijôn fóra, | pois que por méu hás d' andar.”
291:43El, pois que se viu en salvo | pela Madre do gran Rei,
292:27E pois lo houv' i metudo, | segundo com' aquí diz,
292:65e sõo séu quitamente, | pois fui cavaleir novél
293:19mas parou-lle muito mentes, | e pois que a ben catou,
295:42vos meterei pois morrerdes, | esto será sen mentir.”
295:43Pois s' as monjas espertaron | desta visôn, foi-lles ben,
296:26pois me fillou por madre | Déus, seend' éu mollér.”
296:33e pois que del for fóra, | Paraíso verá;
297:11E pois a sa gran vertude | assí ést' aparellada
297:38daquesto que el há dito, | pois que en ela descree.”
298:28gran péça a tev'; e pois se levantou
298:44E pois el tal honrr' aas molléres déu
298:55E a bõa dona, pois se viu de pran
301:28deste feito, pois lle viron | tẽer os férros nas mãos
303:33e pois vẽo outro día, | sa tía a houv' achada,
305:16e a mollér mui de grado | a fillou e pois guardou-a
305:44se fez lógo, que na outra | non pode pois meter nada
306:35Pois esto viu o herége, | repentiu-se muit' entôn
306:41e Déus miragres por ela | mostrou pois e mostrará,
308:37ben serviç' a quen llo faze, | e pois Paraíso dar,
309:23Onde foi pois ũa noite | que o Papa xe jazía
309:58cousa da que el crïara | fazer pois dela sa Madre.
311:28quanto a Santa María | servist', e pois te non val
312:22e pois pagou o maestr' e | diss': “Id' a bõa ventura.”
312:27Pois alí déu a omagen | e a sa casa tornado
312:69e foi pois de bõa vida | e quitou-se de barata
313:4sa graça ca d' outro santo, | pois que Déus quiso fillar
313:29mais un crérigo que éra | i, pois viu a coita tal
313:41pois guaannas de téu Fillo | perdôn ao pecador,
313:45Acórre-nos, Sennor bõa, | pois poder hás end' e sen,
313:47Pois que tu en Vila-Sirga | aos cégos lume dás
313:51O crérigo, pois diss' esto, | os ollos a céo alçou (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
314:18Pois est' acordad' houvéron, | penssaron lógo de s' ir,
314:39e pois deceu ena tenda | e tal séu marido viu,
314:46Pois est' a don' houve dito, | o cavaleiro cobrou
315:22a houve muit' aginna; | onde pois foi coitado
317:12de meant' Agosto. E pois chegou i
317:51en tal guisa, que pois nunca disse ren
318:2muito será gran dereito | se ll' ende pois mal vẽér.
318:41por que quantos lo pois vissen | leixassen de fazer mal;
321:39E pois for a missa dita, | lávena d' agua mui crara
323:33e guardou as outras cousas, | que non achou pois falida
323:42foi chamar a séus vezinnos; | e pois lles houve mostradas
324:6Déus e hóme Jesú-Cristo, | que por nós quis pois morrer.
324:15Ond' avẽo pois na fésta | do día en que naceu
324:33que ér'; e pois llo disséron, | a lingua se lle soltou
325:39Pois a cativa espérta | foi, achou-s' en un caminno
325:47A pouco rato pois esto | viu gran péça de crischãos
325:51E pois entrou ena vila, | foi-se lóg' aa eigreja
326:27Outro día, pois viron este mal,
326:33éra jostiça, e pois sabedor
327:19E pois que os houve feitos | e con eles se cobriu,
329:31E pois los houve fillados, | atán tóst' ir-se cuidou;
331:27E pois a missa foi dita, | o meninno soterraron,
331:40e pois foi ena sa casa | de Rocamador, verdade
332:6e pois ena carne dela | foi os inférnos britar.
332:41monjas e aa eigreja | foi; e pois que dentr' entrou,
332:49e pois viron o miragre, | disséron: “Muit' é mestér
332:53e pois deitaron-s' a prézes | cab' o altar en redor,
333:23Pois que foi ena eigreja | da Sennor de ben comprida,
334:14séus bois con que lavrar fosse, | pois viu que se non erger
334:30o quéro.” E pois provou-o | e foi lógu' enssandecer.
335:4pois aquel que é bondade | comprida se fez séu Fillo,
335:55Pois que ll' aquesto disséron, | a sa casa déu tornada
336Esta é como un cavaleiro que éra mui luxurïoso, per rógo que fezo a Santa María, houve cambïada a natura que nunca pois catou por tal preito.
338:24Pois ben a cabo do ano | foron aa grand' eigreja
339:28e pois cataron a nave des i
339:38agua per i pois nen empeecer.
341:39E pois disséron a missa, | sobr' o altar pos as mãos,
341:47Pois sa razôn acabada | houv', en un brïal ben feito
341:59O marido, pois viu esto, | perdeu todos séus antollos
342:2Déus de si ou de sa Madre, | pois elas quis fegurar.
342:22e pois que viu a omagen, | tan tóste a aorou
342:27da sa graça, pois la pédra | mui dura foi omannar.
343:8E del aquesta vertude | houve pois Santa María,
343:31A madre, pois viu aquesto, | con pesar e con vergonna
344:31Pois que a trégua houvéron | e eles todos juntados
345:14e avẽo que por esto | a houvéra pois a perder. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
345:89E quantos aqueste feito | oíron pois e soubéron,
346:19a Déus, s' amercẽou dela; | ca, pois foi ena eigreja
347:8en riba d' Aguadïana | morava; mais pois houvéra
347:27Pois que viu séu fillo mórto, | lógu' entonce na carreira
347:33gran dóo por el sobejo; | e pois a missa disséron,
347:34rezaron sobr' ele salmos | muitos e pois ledãías.
347:38assí que os que choravan | fezéron pois alegrías.
348:25e disse-ll' o que sonnara; | e pois llo houve contado,
350:15pois ta carne precïosa
351:15Outros ar corrían vacas | que fazían pois matar,
351:38foron, quantos del beveron, | e pois mui sãos seer.
352:24que nulla ren non valvéron; | pois no tempo quand' as vinnas
353:39E pois comeu, trebellando | começou-se lógo d' ir
353:68Entôn lle diss' o abade: | “Pois que tu est' oíd' hás,
355:20e estev' e atendeu-a; | e pois chegou, preguntou-lle
355:46altar de Santa María; | e pois que houve jantado,
355:54havede, pois vos daquesto | méu coraçôn hei mostrado.”
355:66E el, pois viu que sería | de tod' en tod' enforcado,
355:79Pois que a oraçôn feita | houve, tan tóste ll' ataron
355:100tallaron-lle lóg' a soga; | e pois que foi decendudo,
356:29e pois a Santa María | ar foron loores dar
357:2assí os correj' a Virgen | pois los há maenfestados.
357:11Mais pois entrou na igreja | daquesta Santa Reínna,
357:16e teve i nóve días. | E pois compriu sas noveas,
358:16de térra; e pois lo viron | quadrado, ca non redondo,
358:19Pois maestr' Alí viu esto, | empéro que x' éra mouro,
360:7E pois Déus quis seer hóme | fillando a carne dela,
360:20pois que tu és de Déus Filla | e Madr' e nóssa vogada,
362:2pois que dos pecados póde | as almas alumẽar.
362:14pois que soube que havían | as reliquias i andar.
362:28u aquel ourívez éra | cégo; e pois foi oír
362:35E pois que foi ant' a arca, | se deitou e lle pediu
362:41e pois m' este ben feziste, | quando me for mestér, u
363:23Pois que o trobador houv' a oraçôn comprida,
365:17diss' el, “pois qu' é esta alma | atal como nemigalla,
366:10E pois aquesto foi feito, | el Rei con séus lidadores,
366:16vẽo i e foi enfermo; | e pois guariu e foi são,
366:45e pois est' houvéron dito, | chamaron quanto podían
367:23E pois guariu desta enfermidade,
368:20E ela foi-s' a Silos; | e pois que fez sa ida,
368:25que chaman o Gran Pórto; | e pois que i chegares,
368:36e lógu' en ũa barca | entrou, e pois entraron
368:37no mar ela e outros; | e pois Cáliz cataron
368:45e pois foron de Cáliz | ao Pórto tornados,
369:8e que llo a Santa Virgen | pois ben non gualardõasse.
369:24en lle furtar a sortella, | per que pois se lle achasse.
369:57O alcaide, pois viu esto, | tornou-se trist' e coitado | pera sa casa aginna
369:81Entôn fillô' a meninna; | e pois lavou aquel peixe, | quando foi que o abrisse,
369:86se ll' a sortella non désse, | pois lle dava séus dinneiros, | que morrería por ela.
369:93E ela contou-llo todo | en qual guisa o houvéra; | e pois llo houve contado,
370:4pois que a Déus prougue, Sennor dos sennores,
371:39as gentes aa ribeira. | E pois que soubéron ben
372:15E pois foi na igreja | e o altar catou,
372:17e pois dormiu un pouco, | a Virgen a fillou
376:19e disse que lla daría. | E pois foi en sa pousada
376:34daquele que a levava; | e pois que houv' entenduda
376:45e déu-lla; e pois lo feito | lle contou, com' éu aprendo,
376:46tornou-s' al Rei. E pois ll' houve | esta cousa retraúda,
378:3Ca pois ela avogada | é e nóssa razôn ten,
378:36mais pois lla houv' outorgado, | Santa María guarir
378:43E pois pediu que comesse, | e déron-lle manamán
378:49e pois foron na igreja | da Raínna de gran prez,
381:19Sa madre, pois viu que mórto | éra, ũa gran vóz déu
382:51Reimôn, pois ll' el Rei diss' esto, | porên graças lle rendeu
383:15E pois aquest' houve feito, | foi-se lógo sa carreira
383:41mui longe da outra parte | eno mar, e pois tornou-a
383:47E pois esta mollér bõa | pela Virgen foi guardada
384:29que lle tevésse companna; | e pois alí estevéron
384:41e pois que o achou mórto, | fez sõar a campaínna
384:51E pois soubéron o feito, | loaron de voontade
385:14a ela; e pois guarían, | fazían alá su ida.
385:19E pois viu que non sãava, | prometeu que ao Pórto
386:11E pois que se partiu ende, | vẽo a Sevilla cedo,
386:21vósqu' en assessegamento, | por que pois non temeremos
386:23E pois aquest' outorgaron, | foi deles el Rei pagado
390:14nósso serviço, por nos pois meter
390:18pois por nós pres mórte pelos judéus
393:28e pois desto Don Afonso, | séu avóo, foi certão,
398:3Ca o día da gran Cẽa, | pois houv' os pées lavados
398:35Pois esto viron as gentes, | déron porende loores
399:19E pois cuidou muit' aquesto, | fillou eno braço
399:40dos céos, pois ll' esto disse. | E lóg' a mesquinna
400:35e pois consigo a levou,
401:11Pois a ti, Virgen, prougue | que dos miragres téus
401:27mui mal a queno cree | e pois s' ên mal achar,
401:45e, pois Rei me fez, queira | que rein' a séu sabor,
401:51E pois hei começado, | Sennor, de te pedir
401:81sennor Santa María, | pois que começad' hei
401:83porên te rógu' e peço, | pois que téu Fillo Rei
403:55mais pois, se el me valla,
403:64pois en poder allẽo.
404:79E pois dormiu com' hóme são sól
405:36E pois veen descobérta
405:41pois veen a Magestade,
407:15e pois que póde tan muit', a el mi dou
407:33Mas pois, na fésta en que Déus resurgiu,
407:43e pois i fores, saúd' o córpo téu
409:7pois séu ben atendemos
409:22pois gran graça sobeja
411:28Joaquín; porên vai-te, | pois de Déus és maldito,
411:47E pois ll' est' houve dito, | foi-s' o ángeo lógo
411:56pois non havía fillos | como méus companneiros,
411:92que lles respôs chorando: | “Pois que vos praz, varões,
411:95E pois lles esto disse, | meteu-s' aa carreira
411:107E pois viu séu marido, | obridou séus pesares
411:109o acolleu mui léda, | e pois muitos manjares
414:22con que podésse pois sofrer paxôn
415:14ante; mais pois vimos ben sa faiçôn.
415:21Cristo foi prenne, que naceu pois u
417:7Esto fez a Santa Virgen, | pois que o tempo compriu,
417:17dizendo: “Pois este vejo, | Déus, que viver-me leixou
417:19Pois que veen os méus ollos | a ti, que és Salvador
418:10vẽo Déus en ela carne, | con que nos pois julgará.
419:3Ca pois levou aquela | que nos déu por sennor
419:42me deves en mia mórte, | pois te mi acomendou.
419:46óssos, pois for passada; | un deles mio contou.”
419:55E pois juntados sodes, | esto vos rogarei
419:60pois disséron: “Faremos, | Sennor, o que vos praz.”
419:72pois mia Madr' é finada, | non espéres a cras,
419:79E pois la enterraron | en sepulcro mui bél,
419:122non daría por esto, | pois con verdad' estou.”
420:5e bẽeito, o día | en que pois fuste nada (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
420:35bẽeita foi a vida | que pois con el usada
421:5pois estás en sa companía
421:7que, pois nos ele fazer quis,
421:14pois nóssa fraqueza vee
422:21di-ll' a mui gran coita | que houviste pois foi preso.
424:1Pois que dos Reis Nóstro Sennor
424:35id', e pois tornardes des i,
425:20foi pois María Salomé
426:9con sa companna; e pois comeron ben,
426:27Pois est' houve dito, nas nuves subiu,
427:53nos faça del o Sant' Espírito, pois dela naceu.