Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
NATURA19
15:32que sei o que en natura jaz.”
15:129ca este feit' é de tal natura
40:6mui contra natura,
65:93ca se el non é ben louco de natura,
91:21E éra de tal natura
115:221porque vóssa natura
149:8por séu poder tod' esto | que é sobre natura?
179:8física sobre natura
194:15e dessa natura mesma | levou sig' un companneiro.
221:4fillou dela e pres carne; | ar porque de sa natura
224:2non é sen razôn se faz | miragre sobre natura.
242:4ca Déus lle déu tal vertude | que sobre natura é;
248:3Ca u a nóssa natura | quér obrar mais mal ca ben,
301:1Macar faz Santa María | miragres dũa natura,
336Esta é como un cavaleiro que éra mui luxurïoso, per rógo que fezo a Santa María, houve cambïada a natura que nunca pois catou por tal preito.
336:37mais est' érro per natura | ben des Adán é-xe nósso,
336:41éu farei que o méu Fillo | te cambiará a natura
340:7segund' a nóssa natura
352:6e veredes com' a Virgen | há poder sobre natura.