Main index   81–120

81 Par Déus, tal seor muito val 101 Be pód' a Seor se par fazer oír e falar
82 A Santa María mui bo servir faz 102 Sempr' aos séus val
83 Aos séus acomendados a Virge tóst' há livrados 103 Quena Virge be servirá a Paraíso irá
84 O que e Santa María crevér be de coraçô 104 Nunca ja pód' aa Virge hóme tal pesar fazer
85 Pera toer gra perfía be dos corações 105 Gra pïadad' e mercee e nobreza
86 Acorrer-nos póde e de mal guardar 106 Prijô fórte ne dultosa no pód' os presos tẽer
87 Muito pua d' os séus honrrar 107 Que crevér na Virge santa, ena coita valer--á
88 Que servir a Madre do gra Rei, be sei 108 Dereit' é de s' end' achar mal que fiar perfía
89 A Madre de Déus honrrada chega se tardada 109 Razô ha os dïabos de fogir
90 Sóla fústi, seneira 110 Tant' é Santa María de be mui comprida
91 A Virge nos dá saúd' e tóe mal 111 E todo tempo faz be
92 Santa María poder há de dar lum' a queno no há 112 Nas coitas devemos chamar a Virge
93 Nua enfermidade no é de sãar grave 113 Por razô teo d' obedecer
94 De vergoa nos guardar pua todavía 114 A que sérve todo-los celestïaes
95 Que aos sérvos da Virge de mal se trabaa 115 Co séu be sempre ve
96 Atal Seor é bõa que faz salvá-lo pecador 116 Dereit' é de lume dar
97 A Virge sempr' acorrer, acorrer vai o coitado 117 Toda cousa que aa Virge seja prometuda
98 No dev' a Santa María mercee pedir 118 Fazer póde d' outri vivê-los séus fios
99 Muito se deve tẽer por gentes de mal recado 119 Como somos per consseo do démo perdudos
100 Santa María, Strela do día 120 Quantos me crevére loará