Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
JA216
5:9Esta dona, de que vos disse ja, foi dun Emperador
5:22de que vos ja diss', a sa mollér a Emperadriz o déu,
6:48que non vẽes a ta madre, | que ja sa mórt' entende.”
6:66e o cantar que dizías | méu ja escaeciste;
9:7En esta cidade, | que vos hei ja dita,
17:7En Roma foi, ja houve tal sazôn,
17:28oiu, ja per ren non llo quis creer;
23:22se non, nunca vestirei ja mais lãa nen linno.”
25:8todo ja despendud' havía
25:10ca non ja en outra folía.
25:28“Sen pennor non será ja feito
28:74do muro ja movudo.
35:35E u ja pelo mar ían | todos a mui gran sabor,
35:80que matou séus ẽemigos, | como vos éu ja dit' hei.
39:5dũa gran pena, que ja quant' é comba,
42:39como vos ja dit' havemos; | e conssellaron-ll' assí
45:41e mui mal vos acharedes | de quanto a ja tevéstes;
47:34como vos hei ja dito, | e ll' o medo tolleu
49:10que nós ja perdemos
50:12nen fame nen sede nen frío nunca ja,
50:26todas estas cousas que vos fui ja contar.
52:7En Monsarrat, de que vos ja contei,
52:13ond' estranna maravilla avẽo ja,
53:3E de tal ja end' avẽo | un miragre que dizer
54:40que ja ren non falava nen oía,
55:13fez, como vos éu ja dixe, | que se foi con un abade,
55:45ca o non viu por gran tempo, | senôn quand' éra ja cãa,
58:57ja mais null' hóme; e ide-vos ja,
61:14que ja podre non foss', esto non sería.”
62:3A qual acorreu ja ũa vegada
62:9perdud' houvéra; que ja non podía
62:41Esto fez a Virgen que ja outros bẽes (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
63:56que ja cavaleiro nunca tanto fez
64:61ca u quis calçá-la ũa delas, ja per ren
65:43E pensou que sempr' assí ja mais andasse
65:62e teve-s' entôn ja por desasperado.
65:101pero con vellece ja cubérta d' hédra,
65:153por vós que mia alma cobrou ja saúde
68:37contra vós; mas ja outra vez
69:50que ja oía o gal' e a rãa. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
71:14que os judéus atenden | e que nós ja havemos.
71:23Quando a viu a monja, | espantou-se ja quanto,
71:32ca ja téu lugar tẽes | no Céo apartado;
71:34che mostrarei que faças | ca ja que ên sabemos.
72:47como vos ja retraí,
73:36com' esta, ca ja nunca, enquant' éu viver,
75:40“Na mollér e enos fillos | hei mia alma ja leixada.”
75:80como ced' a Paraíso | vaa u ten ja pousada.”
75:89non me leixes mais no mundo | e léva-me ja contigo
75:92mais quéro que ant' un pouco | sejas ja quanto purgada,
75:108dizendo: “Ja levar quéro | a alma desta menguada.”
75:109Entôn diss' aa vélla: “Ven-te | ja comigo, ai amiga, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
75:123dizendo: “Sal acá, alma, | ca ja tempo é e hóra
78:7E daquest' avẽo, gran temp' há ja passado,
78:44teve ja el conde que a cous' acabada
87:26nome; ca tanto sei del ja
88:44que éra ja arrufado
89:25éra ja d' haver vida
91:31e ante ja querrían mórtos seer
92:6que per al non viramos ja.
92:26nunca ja nen falecerá.
95:18e d' ele ja bever vinno non éra penssado;
96:37Respôs a cabeça: “Ja outorgamos
101:9ca pela boca ja non
103:8fez-lo entrar en ũa hórta | en que muitas vezes ja
104:1Nunca ja pód' aa Virgen | hóme tal pesar fazer,
104:29lóg' a ela séu amigo | e ja mais nunca partir
104:30dela se ja podería, | e de con ela viver.
107:18se tal és com' oí ja
111:41do río, que ja buscado
112:40por que fezéran ja luito;
114:33ca ja são éra, e que o catasse;
114:42a Virgen por est' e loarán ja maes.
122:39e disse: “Ja mais non me partirei
124:18dizendo: “Ai, Sennor, val-me, | ben como valiste ja
125:70e disso-ll': “Aquí que fazes? | ca ja tu non éras dos méus
125:74que ja sé eno taamo, | toda ben cobérta d' alfrês.
131:56e à Emperadriz, a que nunca ja
132:71viu que ja muito tardara,
134:56ca ja são sodes desta gafidade.”
135:84e vós, quitade-vos ja
137:11assí que nunca ja parte Déus en el houvésse
142:14e caeu na agua, que ja per ren
144:25ant' a casa do que vos dixe ja
148:6e ja vos ên dix' outros, | ben oístes de quaes.
148:14o façan, senôn nunca | lles valrría ja maes.
157:26tirou-ll' un prést' o cuitélo, | ca non ja celorgïão.
159:18lles fora, e foron todos | porên ja quanto queixosos.
160:5pois que Madre de Déus foi ja,
160:6Pois Madre de Déus foi ja,
162:5non ja por elas, a la fé,
167:16con sa omagen de cera, | que ja lle tenno comprada,
167:28ca ja tres días havía | que o fillo mórt' houvéra;
169:49E porend' a eigreja | súa quita é ja,
176:16“Léva-te, ca ja és sólto, | e daquí lógo te sal.”
178:22ca éu a dei ja a Salas, | e ben tenno que me valla.”
178:23A muleta ja havía | ambo-los pées de tras
180:8porque lle nunca ja achassen par;
181:8jazía dentr' en Marrócos, | ca o outro ja passado
186:10havía ena servir por sempre ja.
191:2de tod' ocajôn o guarda, | ja non será tan estranna. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
192:33e ja o quiséra
194:32catando-se un con outro | e que ja non se falavan, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
195:110ca ja é na vida
196:19El fezéra ja as formas, | de que se muito pagava,
201:25que per ren que fezésse | nunca ja perdõada
201:35E pois viu que por esto | ja mórte non preséra,
202:10per el ja non s' acharía, | nen per outro sabedor.
202:11El ja por desasperado | de s' aquela rim' achar
203:18ja que pouca de farinna, | dade-ll' a que i houvér.”
203:19A filla entôn lle disso: | “Con mia mão varrí ja
204:24e o córpo por ja sempre | de forniço se quitar,
206:27Pois que houv' a mão corta, | non podía ja dizer
206:30per que ja quando podésse | a súa missa cantar.
208:2fillou, ja per ren non póde | seer nenllur ascondudo.
210:8E nunca nos podía | ja maior amizade
212:15Ela ja nono ousava | porend' emprestar per ren;
213:64assí que o non podéron | nunca ja dalí sacá-lo,
214:21de que vos ja dit' havemos, | dizendo: “Se quér que seja
216:9de o cobrar, e quería | cobrá-lo ja como quér;
216:29éra se non essa dona, | e disso: “E ja sazôn
216:38ca te tóllo que non póssas | ja mais fazer-lle pesar.”
221:37ca a mórte ja vencera | sa vida sen gran baralla.
222:20per que o démo vençudo | foi ja por sempr' e conquisto,
223:18ja ll' ante fazían os séus ataúde
228:19O manceb', a que séu dono | ja esfolar-o mandara,
229:3E dest' un mui gran miragre | avẽo, tempo há ja,
237:51e non hei, mal pecado, ja | temp' en que os chorasse,
237:68ca serás salva porque é | ja o démo batudo.”
237:91da Virgen o gran poder séu, | e ja o ben veedes
239:46que ja non pude mais mentir,
240:25e se non foss' ela, foramos ja
241:34e deitou-se de peitos, | e foi ja que pesando
245:37e o córpo con feridas | ja chus negr' éra ca pez,
246:14foi ja tard' aa eigreja | e cuidou i dentr' entrar.
246:15Esta igrej' alongada | da vila ja quant' está.
252:8que por fazer a igreja, | de que vos fui ja falar,
253:44qu' en dúas péças caeü | ja feit', e porên sinou-se (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
253:56assí como ja oístes; | e cada ũu loava
254:13e hóras e orações | ja havían obridadas,
255:86disse: “Varões, levade-a ja
258:28quanta massa éu havía | dei ja aos póbres séus
258:33u ant' a massa estava | que ja déra, que sól non
264:17da Virgen grorïosa, | que ja muitos houvéra
272:36que a Déus por el rogasse, | ca nunca ja per mollér
273:5esto foi en Aiamonte, | logar ja quanto fragoso,
274:32a ti quanto tu cuidasche, | pois que t' end' achas mal ja;
275:17que os guarisse a Virgen, ca ja non
275:28“Soltade-me, ca ja éu ravia non hei,
276:27ja.
279:6e sã' é ja, se vos ên prazer for,
281:17“Cuidas tu no que perdische? | Ja outr' hóme mais perdeu
281:60preguntou-lle se ja quando | traballara en servir
282:22se éra ja que ferido | ou se se sentía mal.
285:16ja mais aquela monja | nunca de si partía,
290:16e esto ja mais non lle falirá.
291:4e assí connocería | ja quanto do séu poder,
292:82com' a vós hei ja contado, | e non foi ên mentiral.
293:11E el con sabor daquesto | ja mais non fazía al
298:49ai, Madre de Déus, Sennor, tólle-mio ja,
304:14muitas vezes eno ano, | e háno ja por costume.
308:18e comer ja non podía | nen sól a agua passar.
309:5eno tempo que ja éra | tornada en creschandade,
311:30levou ja de ti a alma; | e, mal pecad', assí é.”
313:18a nav' éra ja quebrada. | Des i o mar a crecer
316:46e des aquí adeante | quéro ja por ti trobar.”
319:28non havían dela ja neún conórte
319:33a Terena, ca ja per al non sabían
319:56ca ja sãa soon pola pïadade
321:10e passara ja tres anos | que esta door tiínna.
322:31quand' a missa ja dizían, | filló-o tosse tan fórte,
323:6que fez esta que ja outros | há feitos muitas vegadas.
329:46Aquest' hóm' está ja mórto | ou mui préto de morrer.”
331:37assí que todo-los santos | éran ja dela nojados
332:42viu tod' esto que ja dixe | e foi-o lógo contar
333:20ja houve per muitas térras, | assí que houve chegado
335:29mais todo quanto tiínna | a póbres lo hei ja dado.”
336:42que ja mais esto non faças, | ca desto poder havemos.”
341:27Diss' ela: “Ja Déus non queira | que éu en tal tórto jaça,
347:40de quatro días ja mórto, | são e tan fremosinno;
348:19Ela lle disse: “Téu rógo | de méu Fill' é ja cabudo;
348:27E ja ante lle disséron | que aquel haver sen falla
355:30pero foi ja sa carreira | con ela muit' anojado.
355:49“Porquê non casades migo?” | Diss' el: “Ja vos éu primeira-
355:87quando foi en Vila-Sirga, | assí como ja contamos,
357:10que comer ja non podía | nen sól trocir tres bocados.
360:14a nós: “Nunca pïedade | foi nen será ja tamanna.”
362:15Esta foi aquela arca | de que vos éu ja falei
366:4avẽo ja en Sevilla | eno tempo que i éra
366:14de Déus, que o guarecera | ja d' outras grandes doores.
367:35Ca ja de tal guisa inchad' havían
371:8do Pórto da Santa Virgen | e fezéra ja lavrar
372:28sa mollér e que éra | ja guarida mui ben
374:8almogavares mui bõos, | pero ja quanto ladrões,
375:36ja come mórt' e perdudo,
378:35Ca éu mia mollér tiínna | que ja quería transir,
379:37ca ja per nulla maneira | a sas térras non ousaron
382:13en logares que ja déra, | que non podía tomar
383:48assí como ja oístes, | e a sa térra tornada,
384:47Entôn contou o que vira, | segundo vos hei ja dito;
389:14foi ja e tornou-se leigo; | e dous fillos fremosinnos
392:34ja outro furto hás feito | como maa crïatura.”
393:9d' Arcos, e que ja raivoso | séu néto alí trouxéra
393:21que tod' hóme que o visse | terría que ja morrera;
400:23ca por un don, esto sei ja,
401:94se o tu por ben vires, | que me dé o que ja
404:59E ja sa lengua, que de bon talán
411:60fogí a esta térra, | e hei ja assí posto (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:97que o bẽeito ángeo | fezéra ja certeira (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
415:25alí nos déu carreira por que ja
418:2Déus, a sa Madr' os déu ja.
418:22foi britad' e mal apreso, | e ja mais non cobrará.
419:21o téu Fillo te manda | dizer que ja temp' é
419:69vẽo levar-ll' a alma, | que el ja outra vez
425:2façamos ja todavía.