Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
TIÍNNA58
6:38soterró-o na adega, | u sas cubas tiínna;
8:21Mas o jograr, que na Virgen | tiínna séu coraçôn,
16:23Mas con coita grande que tiínna no coraçôn, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
23:14ca non tiínna senôn pouco en un tonelcinno. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
38:46tiínna séus braços en maneira de bẽeizer;
38:52séus dedos tiínna foi lógo deitar. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
38:56que tiínna a Madre fez ben so as tetas decer, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
43:27Ca u quis tẽê-lo fillo | e a cera que tiínna,
47:14muit', e mui ben sa orden | tiínna, com' aprendí; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
54:42e con ũa toalla que tiínna
58:8e tiínna ben quant' en regla jaz,
63:16tiínna o logar en aquela sazôn, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
114:16cona mui gran coita que dele tiínna,
115:169a carta que tiínna
119:8en que viçosa tiínna muito sa pessõa,
128:26que tiínna abraçado | e el ela abraçada.
128:49e pois conssagrou o préste | a hóstïa que tiínna,
139Como Santa María fez que falasse o Fillo que tiínna nos braços ao da bõa mollér, que lle disse: “papa!”
147Como ũa mollér póbre déu sa ovella a guardar a un ovelleiro, e quando ao trosquïar das ovellas vẽo a vélla demandar a súa e o ovelleiro disse que a comera o lobo, chamou Santa María de Rocamador, e a ovella braadou u lla tiínna o ovelleiro asconduda e disse: “ei-me acá, ei-m' acá.”
148:23E cada un tiínna | deles que lle passava
164:10abade e que a térra | tiínna acomendada
179:15Esta tiínna premudos
182:27e dar o que tiínna
205Como Santa María quis guardar ũa moura que tiínna séu fillo en braços u siía en ũa torre ontre dúas amẽas, e caeu a torre, e non morreu nen séu fillo, nen lles empeceu ren, e esto foi per oraçôn dos creschãos.
205:32con séu fillo pequeninno | que en séus braços tiínna;
215:53Virgen santa grorïosa; | e en panos que tiínna
219:14que tiínna en séus braços | o séu Fillo precïoso.
226:13e tiínna o lógo guardad' e en paz;
227:40a meadade dos férros | que ena pérna tiínna,
228:33a derredor; e a gente, | que lle ben mentes tiínna,
235:77tragendo per el sas mãos, | e non tiínna enfaz
245:30o que o peor julgava | tiínna-s' ên por mellor.
258Como Santa María acrecentou a ũa bõa dona a massa que tiínna pera pan fazer.
258:22tiínna e pera eles, | que ren non ll' ên foi ficar.
301:20dos céos con gran companna | d' ángeos que sigo tiínna, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
315Esta é como Santa María guareceu en Tocha, que é cabo Madride, un meninno que tiínna ũa espiga de triígo no ventre.
321:10e passara ja tres anos | que esta door tiínna.
332Esta é como en ũu mõesteiro eno reino de Leôn levantou-se fógo de noite, e mató-o a omage de Santa María con o véo que tiínna na cabeça.
333:11Este tiínna os braços | tórtos atrás, e as mãos
335:29mais todo quanto tiínna | a póbres lo hei ja dado.”
337:25tiínna ontre séus braços, | houve da vóz tal pavor
345:8reinava, que da Reínna | dos céos tiínna bando
353Como un meninno que crïava un abade en sa castra tragía de comer ao meninno que tiínna a omagen enos séus braços, e disso-ll' a omagen que comería con ele mui cedo.
354:4Madre de Déus Jesú-Cristo, | a un rei que muito tiínna (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
354:14que tiínna que fezéra | Déus en dar-lla gran mercee.
363Como Santa María livrou de prijôn un cavaleiro por ũa cantiga que lle fez, que tiínna preso el Con Simôn.
365:11tiínna de tod' en todo | aquesto que assí éra.
366:56de Guadalquivir o río | con séu doral que tiínna
377:4Santa María do Pórto | por un hóme que se tiínna (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
377:17mais o que tiínna os seelos | lla houve mui mal parada (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
378Como un hóme bõo con sa mollér, que morava na colaçôn de San Salvador de Sevilla, tiínna ũa sa filla doente pera mórte, e jouve tres días que non falou; e prometêrona a Santa María do Pórto, e guareceu.
378:35Ca éu mia mollér tiínna | que ja quería transir,
382:27Mais al Rei muito pesava | e tiínna-o por mal,
383:5por ũa mollér que tiínna | o coraçôn desejoso (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
385Como Santa María do Pórto guareceu un hóme dũa pedrada mui grande de que nunca cuidara a guarecer, ca tiínna a tela sedada e tornou-se paralítico, e guarecê-o Santa María.
398:21que i tiínna perdera; | e per vales e outeiros
398:34ca o Bõo Pastor tiínna | a sa Madre por caiado. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:38ca Déus pera gran cousa | xa tiínna guardada.