Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
OUTRO147
13:2un ladrôn, assí sa Madre | outro de mórte livrou.
25:85e outro día pareceu
31:41Dizend' esto aa noite, | outro día o vilão
36:4non póde mostrar outro santo, no mar de Bretanna,
42:16muit' a hómẽes mancebos | mais que outro jóg' atal.
42:48e sabor do outro mundo | leixou polo terrẽal.
43:35E lógo en outro día | entraron en séu caminno,
51:36e diss' a outro da vila, | que poséran por porteiro,
51:71matá-lo outro de dentro | que a omagen guardava;
63:10d' armas non podían outro tal saber.
64:23Outro día foron ambos a missa oír,
65:148e o fól ao outro moveu tal preito
78:31Outro di' el conde ao que mezcrad' éra
78:55O outro, pois toda a missa houv' oída,
78:65o caleir' o outro que aquele mezcrara,
81:11dessí d' outro que há i,
85:42mais tan tóste foi a outro gran monte levado
91:5outro mui grand' e mui féro
105:101E outro día os que madurgaron
106:39O outro lle diss' assí:
117:13mais ca en outro día, tant' éra atrevuda;
118:14pariu mórt' outro, chorando dos séus
119Como Santa María tolleu un joíz aos dïáboos que o levavan e tornó-o a sa casa e disse-lle que se mẽefestasse, ca outro día havía de morrer.
119:56E outro día morreu como ll' a Virgen disse;
121:28de rósas e el con ela | do outro cabo põer
123:17mais outro bon frade foi lógu' encender
124:8da térra e ar do outro | que é chamado Mẽor;
125:53Outro día de mannãa | fezéron lógu' eles vĩir
125:62e outro día mannãa | casaron; mais, que vos direi?
128:48Outro día ar disséron | sa missa, mas non aginna;
131:55O Patrïarca foi outro di' alá
135:61Lóg' outro día sen al
135:103Outro día ant' a luz,
141:2dar-ll-á en este mundo e no outro vida. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
141:22est' outro de caeda fazer escarnida.”
142:35E todos a chamaron outro tal,
154:20fillou-s' a jogar os dados | con outro séu companneiro.
162Como Santa María fez a sa omagen que mudaran dun altar a outro que se tornass' a séu logar onde a tolleran.
162:25e põê-l' en outro logar,
162:31mas en outro día achar
165:31O soldán lóg' outro día | sas gentes armar mandou
174:5mais foi assí que un día | con outro dados jogava,
178:36que nos guard' en este mundo | d' ocajôn e d' outro mal
178:37e que nos dé eno outro | a vida esperital,
181:6guérra con outro havía, | per que gran mestér ajuda
181:8jazía dentr' en Marrócos, | ca o outro ja passado
181:15d' armas e que mantenente | cono outro rei lidasse
187:22E outro día acharon tanto pan
194:11que lle tevéss' a carreira | con outro de sa companna
194:32catando-se un con outro | e que ja non se falavan, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
197:37Outro día madurgada | pera Terena fillou
201:21e ar fez outro fillo; | e lógo que foi nado,
201:22mató-o; ar fez outro | que pos per esta vía.
202:10per el ja non s' acharía, | nen per outro sabedor.
207Esta é como un cavaleiro poderoso levava a mal outro por un fillo que lle matara, e soltó-o en ũa eigreja de Santa María, e disse-lle a Magestade “gracías” porên.
213:74e perdõaron o outro | da sanna homezïeira
214:12e un deles éra ric', o | outro non havía nada
214:16entôn outro non jogavan, | senôn aquel que ‘maiores’
214:19Mas o outro non havía | outra requeza sobeja
214:26O outro, quando viu esto, | diss': “Ai, Virgen de bondade
214:37e de seis o outro meo | pareceu non a escuso,
218:32mui mellor que en outro | e i acomendá-lo.
219:27Outro día, quand' as gentes | vẽéron missa oír
224:40eno cimiteiro d' i. | Outro día madrugada
234:19Outro día na mannãa | a missa mandou dizer
237:17Outro costum' esta mollér | vos direi que havía:
239Esta é dun miragre que Santa María fez en Murça por un hóme que déu séu haver a guardar a outro, e negou-llo e jurou-lle por el ant' a Magestade.
239:19Diss' o outro: “Ide fazer
240:8os séus feitos, ca outro ben non hei;
240:29quand' eles érran, e outro padrôn
241:71sempr' enquanto viveron, | e dest' outro boliço
243:12non quiséron chamar outro | e foron caçar senlleiros.
244:31Outro día oiu missa | da Madre do Salvador,
245:13escudeiros e peões, | cavaleiros outro tal;
245:76que sól non houv' i mollado | pé, nen outro dano pres;
246:42e aqueste feit' a todos | outro día foi contar.
248:17ca mover non se podéron, | nen un ao outro ir;
249:2d' ocajôn será guardado | e d' outro mal, sen mentir.
251:6que non oístes d' outro | nunca tal retraer.
262:27En outro día as gentes | vẽéron missa oír,
274:57E estando sempr' en prézes, | en outro día saír
275:18lles sabían i outro consello tal.
275:35O outro diss' esto meesmo pois viu
278:27a Virgen Santa María; | e outro día fillou
285:51Outro día gran mannãa, atanto que a luz viu,
286:30a outro senôn a eles, | que foi todos desfazer.
292:18u veería séu Fillo | e a ela outro tal.
292:70o tesoureiro as pórtas | d' our' e non d' outro metal.
293:10panos e sélas e frẽos | e outro muito bon don.
293:31Outro día, quand' a missa | começaron a dizer,
295:44e al Rei en outro día | llo contaron e de ren
302:11Outro día de mannãa, | des que as missas oíron,
302:16e todo quanto furtara | houvéss' ao outro dado,
303:33e pois vẽo outro día, | sa tía a houv' achada,
309:43Entôn lle respôs o Papa: | “Outro tal sonn' hei sonnado,
311:31E outro día por ele | ũa missa dizer fez,
312:64e lógo en outro día, | sen neũa demorança,
313:4sa graça ca d' outro santo, | pois que Déus quiso fillar
313:60e a nav' en outro día | en salvo pórto prendeu,
318:19Outro di' aa eigreja | foi, como soía ir,
319:31por ela, ca outro fillo non havían.
326:27Outro día, pois viron este mal,
328:21o outro é Guadalete, | que corre de mui gran brío;
328:35e ar dizer-ll' outro nome, | de que han gran desconórto
331:31Assí jouv' aquela noit', e | outro día madurgada
332:46que d' outro maior daqueste | nunca oístes falar.”
335:40fillou-s' aquel hóme bõo | e non quis outro sergente,
336:43Entôn foi-s' a Virgen santa; | e lógo en outro día
341:48ficou, sen null' outro pano, | e catou e viu o geito
341:56nen en nïún outro nembro, | ant' houv' o córpo ben são;
343:2fezo a outro dïabo | fazer como se calasse.
344:27Outro día madurgada | todos dalí se partiron;
345:16estava deles, e tóste | foron fazer outro muro
345:27E el estand' en aquesto, | ar vẽo-ll' outro mandado
345:74“Outro tal hei éu sonnado, | que vos quéro retraer.”
352:27E quando chegou a Touro | houv' outro gran desconórto
353:46que se desto non comeres, | outro non cho verrá dar.”
353:79Aquela noite passada, | outro día ant' a luz
355:43E comprou en outro día | por séus dinneiros un canto
355:53mais digo-vos gran verdade; | e porend' outro consello
355:91En outro día vẽéron | aa forca séus parentes
359:12chamavan, e ao outro | Pedro, que éra mẽor.
361:34na face e dũu lado | ao outro revolver.
363:16que o trobador matasse lógu' en outro día;
368:27A mollér outro día | meteu-se na carreira;
368:35Ela fez outro día | ben como lle mandaron,
369:30o outro de sobr' un leito, | u poséra a sortella, | atán tóste lla furtava.
369:33Outro día o alcaide | mandou aos dous mancebos | que envïara primeiros,
369:85Outro día o alcaide | vẽo irad' e sannudo | a sa casa por prendê-la,
372:25e pediu que comesse | e bevess' outro tal,
374:17e lógo en cavalgada | movessen en outro día,
376:37E o outro tornou lógo, | dizendo-lle se achasse
376:42que se outro a achasse, | de vós non fora veúda
377:25aquele outro a carta | e que dela se quitasse,
382Como un ric-hóme pidía un herdamento al Rei que lle havía a dar por outro que lle fillara, e nono podía haver dele; e prometeu algo a Santa María, e fez-llo haver lógo mui bõo.
383:21e des que foron en Acre, | sen outro delongamento
389:4e outro tal o mancebo | se faz bõa mancebece,
392:34ja outro furto hás feito | como maa crïatura.”
401:58nen outro gran consello | sen ant' i comedir,
401:59e d' hóme mui falido | que outro quér cousir,
402:13ca outro ben senôn vós non hei éu
405:22que póo nen outro dano
408:20e tiraron-ll' a saeta | ben pelo outro costado;
419:63Outro día San Pedro | a vóz de Déus oiu
419:81levou o córpo dela | con outro gran tropél
421Esta undécima, en outro día de Santa María, é de como lle venna emente de nós ao día do jüízio e rógue a séu Fillo que nos haja mercee.
427:41os lenguages, assí que un a outro non entendeu.”