Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
OMAGEN193
3:32a omagen; sen falir
8:14estand' ant' a sa omagen, | chorando dos ollos séus;
9Esta é como Santa María fez en Sardonai, préto de Domás, que a sa omagen, que éra pintada en ũa távoa, se fezésse carne e manass' óio.
9:50a omagen tigo | e vas téu caminno?
9:68foi-s' entôn sa vi', a | omagen no sẽo.
9:129e con sa omagen | o monge foi fóra
9:149e déu-ll' a omagen, | ond' ela foi cérta,
12Esta é como Santa María se queixou en Toledo eno día de sa fésta de agosto, porque os judéus crucifigavan ũa omagen de cera, a semellança de séu Fillo.
12:21omagen de Jeso-Crist', a que ferir
12:24en que aquela omagen | querían lógo põer.
18:17per' a omagen honrrar
18:33ant' a omagen orar;
24:11se vía omagen seer
25:134a ta omagen, feito seja.”
27:42omagen da Virgen pintada seer.
27:44que esta omagen a María faz,
27:54que ll' aquela omagen fossen trager.
34Esta é como Santa María fillou dereito do judéu pola desonrra que fezéra a súa omagen.
34:18a omagen foi sacar do logar balorento.
34:20a omagen quant' en si mui bõo cheiro dava,
38Esta é como a omagen de Santa María tendeu o braço e tomou o de séu fillo, que quería caer da pedrada que lle déra o tafur, de que saiu sángui.
38:86e a cabeça foi lóg' ant' a omagen merger,
38:92ant' a omagen sôbelo altar.
39Esta é como Santa María guardou a sa omagen, que a non queimas' o fógo.
39:10a omagen da que foi Virgen pura.
39:12en redor da omagen quant' achasse,
39:16a sa omagen, que nen sól o véo
39:27da omagen nen ar foi afumada,
42Esta é de como o crerizôn meteu o anél eno dedo da omagen de Santa María, e a omagen encolleu o dedo con el.
42:34e a omagen o dedo | cono anél encolleu;
46Esta é como a omagen de Santa María, que un mouro guardava en sa casa honrradamente, deitou leite das tetas.
46:23ũa omagen que viu
46:55quand' à omagen entôn
51:18que fillaron a omagen, | por seer mais amparados,
51:38da omagen s' escudara,
51:47a omagen atán alte | que chegou préto da teta,
51:71matá-lo outro de dentro | que a omagen guardava;
59:49e à omagen correu
64:28mostrou-ll' a omagen da Virgen, Madre de Déus,
74:21a omagen da Virgen, segund' oí,
76Como Santa María déu séu fillo aa bõa mollér, que éra mórto, en tal que lle désse o séu que fillara aa sa omagen dos braços.
76:20que aa omagen foi e ll' o Fillo tolleu
76:28braços da omagen da Virgen, Madre de Déus;
84:17e ant' a omagen s' ía, | dizend': “Os pecados méus
84:43E parou-s' ant' a omagen | e disso assí: “Sennor,
104:48e deitou-s' ant' a omagen | e disse: “Sennor de prez,
118:9porên de cera omagen, non d' al,
118:33pos sa omagen, dizendo: “Loar
121:13fazía, e a põía | na sa omagen; des ên
122:33da sa omagen da Madre de Déus.”
127:39E sonnou que a omagen | lle diss'. “Aquesto farás:
136:17lle creceu, que ao Fillo da omagen ía
136:27Des i el Rei a omagen ben guardar mandava,
139:33cabo do Fillo daquela omagen
139:45Quand' esto diss', a omagen de Cristo
161:19Dizend' esto, a omagen | foi põer eno meógo
161:26du a omagen estava, | esto creed' en verdade.
162Como Santa María fez a sa omagen que mudaran dun altar a outro que se tornass' a séu logar onde a tolleran.
162:13dũa omagen que comprar
162:30foi a omagen do altar toller;
162:36que a omagen tornasse porên
162:43a omagen, e amostrar
163:15E catando a omagen, | chorou muit' e falou lógo
164:18Ond' a omagen da Virgen | foi daquesto tan irada,
164:21e a omagen tan tóste | redrou séu Fillo de si,
164:28e fez fazê-la enmenda; | e a omagen sen al
167:16con sa omagen de cera, | que ja lle tenno comprada,
176:11dões e a sa omagen | faría, com' aprix éu,
176:26e levou i a omagen | de cer'. E maravillados
177:30e el omagen de cera | pos lóg' ant' o séu altar.
183:2dela mal a sa omagen, | e caomia-llo assaz.
183:7En aquel castél' havía | omagen, com' apres' hei
183:20enquant' aquela omagen | no mar leixaron jazer.
185:57que fillaron a omagen | da Madre do Salvador
185:62mouros en poder, nen façan | a ta omagen arder.”
188:26omagen da Grorïosa, | qual x' ela foi fegurar.
196:17compõer ũa omagen | d' ídolo, que de certeira
196:21mais non achou i omagen | na forma que el cuidava,
196:29se tal omagen sabían | d' algún déus, ou fegurado
196:34que tal omagen da Virgen | é, que Déus houv' esleúda
196:36e pois el viu o omagen | daquela que sempre seja
202:33e veredes a omagen, | por seerdes ên mais fis,
205:41semellou lles a omagen | de com' está fegurada
207:13e pois que viu a omagen | da Virgen i, o soltou,
207:14e homildou-s' a omagen | e disso “graças” porên.
208:32con séu altar estar dentro, | e a omagen cousiu
215:18e ũa omagen súa | foi deles lógo levada.
215:24Mas non quis Déus que ficasse | a omagen escarnida;
215:46e ar mandou a omagen | lógo levar a Grãada.
215:52u el Rei éra, e déron-ll' | a omagen da Reínna,
215:54ricos fez que a omagen | fosse lógu' envorullada.
215:58de mouros fosse vençuda | e a omagen vingada.
219:1Non convên aa omagen | da Madre do grorïoso
219:13omagen da Virgen Santa | María que nos ampar,
219:25tan grande, que a omagen | do démo tal come pez
219:36porque cabo da omagen | aquela fazer mandei;
239:2ant' a omagen da Virgen, | que é Sennor da verdade.
251:22ant' aquela omagen, | ond' havía prazer.
251:25e con est' à omagen | colleu tan grand' amor,
251:29de pedir o séu fillo | da omagen entôn
251:34o fill' aa omagen, | e viron-lle tender
251:41e a omagen lógo | séu fill' a si tirou,
251:55e foi-se à omagen | e disse: “Dá-me méu
255:79ant' a omagen, muito chorava
256:21fez trager ũa omagen, | mui ben feita de metal,
264:16foron aa omagen | que San Lucas fezéra
264:19Esta omagen éra | en távoa pintada
272Como Santa María fez en San Joán de Leterán en Roma que se mudasse ũa sa omagen da ũa parede da igreja na outra.
272:25Diss' el: “Quand' esta omagen | que éu vejo se mover
272:33E o préste parou mentes | e lóg' a omagen viu
272:40ca en mudar-s' a omagen | por ti, mostrou-te que ben
285:38chorand' ant' ũa sa omagen que éra mui béla,
292Como el Rei Don Fernando vẽo en visiôn ao Tesoureiro de Sevilla e a Maestre Jorge que tirassen o anél do séu dedo e o metessen no dedo da omagen de Santa María.
292:22sa omagen na mezquita | põía eno portal.
292:44a omagen de séu padre | fez põer como convên
292:47O logar u a omagen | del Rei Don Fernando sé
292:51No dedo desta omagen | metera séu fill' el Rei
292:58aa omagen da Virgen | que ten vestido cendal,
292:60di a méu fillo que ponna | esta omagen de San-
292:71E en catar a omagen | havía mui gran sabor,
293Como un jograr quis remedar como siía a omagen de Santa María, e torceu-se-lle a boca e o braço.
293:17ũa mui béla omagen | da Virgen que non há par,
294Como ũa mollér que jogava os dados en Pulla lançou ũa pédra aa omagen de Santa María, porque perdera, e parou un ángeo de pédra que i estava a mão e recebeu o cólbe.
294:15Ũa omagen fremosa | da Virgen Santa María,
294:24e catou aa omagen | da Virgen e dẽostou-a
294:32que parou ant' a omagen | pera seer defenduda;
294:33onde aquela omagen | foi depois en car tẽuda
295:10davan sempr' aa omagen | e fazíana luzir.
295:24que el Rei fez sa omagen | da Virgen; e poi-la viu
295:33a omagen os gẽollos | ant' el en térra ficou
295:46chorou, muit' ant' a omagen | e fez tod' est' escrevir.
297Como Santa María mostrou vertude na sa omagen, porque dizía un frade que non havía vertude no madeir' entallado.
297:14que na omagen vertude | acha o que o ben cree.
297:17a recebe o omagen | mantenente sen tardança
297:20ũa omagen mui béla | da Virgen Santa María,
299Como Santa María vẽo en visiôn a un freire e mandou-lle que désse ũa sa omagen que tragía a un rei.
299:13ũa omagen desta que nos guía,
299:18“Essa omagen non tragas per ren
299:39tal omagen, mas al Rei converría.
299:45e déu-ll' a omagen, que alegría
303Como ũa omagen de Santa María falou nas Ólgas de Burgos a ũa moça que houve medo.
303:22bõa, foi-s' aa omagen | da Virgen sen demorança.
303:28Respôs-ll' entôn a omagen | manss' e en bon contẽente:
303:31Desto que diss' a omagen | foi a moça espantada,
306:9dũa omagen que éra | da Virgen, com' aprendí,
306:15Alí ést' ũa omagen | da Virgen que non há par
306:25Esta omagen un día | viu-a un herége fól,
306:32lóg' a aquela omagen | a cinta lle decendeu
306:39Esta omagen bẽeita | des entôn assí está
308:11E ant' ũa sa omagen | a prézes s' ía deitar,
312Como o cavaleiro non pude comprir sa voontade con sa amiga na casa en que lavraran a omagen de Santa María.
312:14fazer ũa sa omagen | de mui nóbr' entalladura.
312:19Aquel maestr' a omagen | fezo mui ben entallada
312:27Pois alí déu a omagen | e a sa casa tornado
312:47u fezéran a omagen | da Sennor mui verdadeira,
312:61omagen da Virgen santa, | e que a ela pesara
312:68que pose ant' a omagen | da por que o mundo cata;
324:8dũa omagen mui béla | que trouxéra el Rei i
324:22que aquela sa omagen | lles fezéss' alí trager.
324:25outorgou-lles a omagen, | que non quis per ren tardar
324:28e levou-lles a omagen | apòstament' e mui ben
324:31E tanto que a omagen | aa eigreja chegou,
332:12e há i ũa omagen | que ten séu Fillo, mui bél
332:16han en aquesta omagen, | e van i de coraçôn
332:29e porend' a sa omagen | fillou lógo, sen mentir,
332:38da Virgen, ond' a omagen | havía o semellar.
335:69se há ontre vós omagen | que non han estes pagãos,
335:74Entôn diss' o gentil lógo: | “A omagen m' amostrade.”
335:76e a omagen da Virgen, | Madre de Déus, ll' amostraron,
342:18a sa omagen pintada, | ben qual xa quis Déus pintar, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
342:22e pois que viu a omagen, | tan tóste a aorou
345:49e fillaron a omagen | feita a sa semellança
345:81e a omagen da Virgen | havía mal recebudo,
345:85e a omagen da Virgen | ena capéla tornada
349Como Santa María mostrou muitos miragres por ũa sa omagen que tragía ũu Rei en sa capéla.
349:11Un rei consigo tragía | ũa omagen fremosa
349:25houv' a omagen vertude | quando ll' éra ementada
353Como un meninno que crïava un abade en sa castra tragía de comer ao meninno que tiínna a omagen enos séus braços, e disso-ll' a omagen que comería con ele mui cedo.
353:1Quen a omagen da Virgen | e de séu Fillo honrrar,
353:28omagen da Virgen santa | con séu Fillo, e cousiu
361Como Santa María fez nas Ólgas de Burgos a ũa sa omagen que se volveu na cama u a deitaron.
361:2que non póde na omagen | da Virgen vertud' haver.
361:12Don Afonso, séu bisnéto, | ũa omagen i déu
361:20fazía por sa omagen | come se fosse carnal,
361:30deitaron i a omagen | e fezéron-na jazer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
361:33catand' aquela omagen, | viron-lle mudar coor
404:24catand' a sa omagen, com' oí:
405Esta septüagésima novena é como Santa María faz en Costantinóbre decer un pano ante sa omagen.
405:26a omagen, e correndo
405:37a omagen, grand' oférta
405:48ant' a omagen. E isto