Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FAZÍA98
11:15Sen muito mal que fazía,
16:11E pola haver fazía o que vos direi:
16:14polo que fazía o non houvéss' a preçar.
18:12en sa casa fazía.
24:14E pois fazía oraçôn,
45:20do muito mal que fazía, | penssou que un mõesteiro
54:21fazía sempre baixada a tésta,
58:10esso fazía sempr' a comunal.
59:25fazía, e lógu' entôn
63:18que aos mouros se fazía temer.
67:35E porende lle fazía | amẽude que caçasse
68:16lle fazía o gran prazer
69:17o que lle mandavan, e o fazía,
78:10que fazía vida come religïosa.
78:11Ontr' os outros bẽes muitos que el fazía,
92:16fazía atal oraçôn
93:12fazía, que ren non quería ên leixar.
94:52lle fez que fazía,
95:23mais o que de comer éra adubar fazía
100:10que lles fazía
115:35sa fazenda fazía.
121Esta é dun miragre do cavaleiro que fazía a guerlanda das rósas a Santa María.
121:13fazía, e a põía | na sa omagen; des ên
131:39E ángeos muitos fazía vĩir
137:17que o ben que el fazía todo desatava
137:18e fazía sa promessa sempre mentireira.
137:21o démo lle pois fazía que o non leixasse,
141:11E a térra beijava u esto fazía,
146:34gente fazía i vĩir
148:18e non fazía feitos | maos nen desiguaes.
151:4por un crérigo que muito | a honrrava; mais fazía | sa vida lussurïosa
151:7Macar tod' esto fazía, | da Virgen, de Crístus Madre, | sempr' as eigrejas honrrava
167:9de Salas, e dos miragres | oiu que ela fazía,
175:16e que muitas falssidades | fazía sempre cad' ano,
179:21de Molina se fazía
182:8dun hóme que fazía
188:13tanto, que per astẽença | que fazía enfermou,
195:22porên lle fazía
199:24e física que fezésse | nulla pról non lle fazía,
202Esta é como un clérigo en París fazía ũa prosa a Santa María e non podía achar ũa rima, e foi rogar a Santa María que o ajudasse i, e achó-a lógo. E a Magestade lle disse “muitas graças.”
202:7El ũa prosa fazía | que éra feita mui ben,
214:13senôn quant' ũa eigreja, | con que fazía passada,
221:20e un hespital fazía | el, e sa mollér lavrava
225:23E andava muit' aginna | pelo córp' e non fazía
226:33fazer-lles fazía, e triste nen fól
231:13fazía, grande sobeja,
231:22alí tragê-los fazía.
237:10e pero sa fazenda mal | fazía, confïava
245:17fazía ben sa fazenda | servindo Déus, e des i
245:20da Santa Virgen, e sempre | fazía sa oraçôn
255:64ca muito fazía ben séu mestér.
257:8e de santos e de santas, por que Déus fazía
264:18feitos grandes miragres | e sempre os fazía.
269:17que pola Virgen bẽeita | o fazía. El fillou
274Esta é do frade que fazía a garnacha d' orações a Santa María.
281:6que quanto por ben fazía | en mal xe ll' ía tornar.
281:8senôn que quanto fazía | por ben saía-ll' a mal;
284:14por que esto fazía, | que llo disséss' entôn.
284:23que aquesto o démo | fazía, sen dultar,
285:18en todo-los séus feitos | cada que os fazía.
286:11Este fóra da eigreja | fazía eno portal
288:9e alí sempre fazía | sa vida e sa morada,
293:11E el con sabor daquesto | ja mais non fazía al
295:6muit' apóstas e fremosas; | e fazía-as vestir
295:11E outrossí nas sas féstas | ar fazía-lle mudar
295:13e ben assí as fazía | põer sôbelo altar;
296:11Este muit' ameúde | fazía oraçôn
303:11Onde daquesto avẽo | que ũa moça fazía
303:18e da outra lle fazía | muit' algu' e muita crïança.
316:12que sas cantigas fazía | d' escarnno mais ca d' amor,
323:18méu padre, que me fazía | muitas mercees grãadas.”
324:17que o démo nos fazía | e ena graça meteu
325:22mais enante que morresse | amba-las chamar fazía.
331:17e o dóo que por ele | entôn sa madre fazía,
332:21por gran frío que fazía, | e ar deitaron lógu' i
335Como Santa María converteu un gentil que adorava os ídolos, porque havía en si pïadade e fazía caridade aos póbres.
338:9que lle fazía serviço | lavrando-lle sa herdade,
338:11tal ou tal cous';” e el lógo | mui de grado o fazía.
338:14ca non lle fazía cousa | de que houvésse queixume.
341:15A dona maravillada | foi desto que lle fazía,
345:32que por al nono fazía | senôn que, quando chegasse
349:15Aquesta fazía muitos | miragres e maravillas,
352:8dun fi de rei, e por ele | fazía jostiça féra,
354:11Pero esta outras cousas | muitas e bõas fazía
359:8fazía mui bõa vida, | segundo quant' aprendí,
359:14havía o hóme bõo, | e fazía gran razôn.
361:20fazía por sa omagen | come se fosse carnal,
361:22e fazía-lles saúdes | de sas doores haver.
371:22fazía alí a Virgen, | e ían-no i veer.
376:8na cibdade de Sevilla, | u fazía sa morada
376:15Porend' el Rei o amava, | e gran dereito fazía.
382:43Mentr' a oraçôn fazía | o ric-hóm', el Rei chamou
384:10fazía-o mui fremoso | escrito con tres colores.
386:12en que fazía sas cortes | ajuntar, que des Toledo
392:23de jurar sobre tal feito. | E el a jura fazía,
393:30non fazía séu serviço, | ca nas coitas dá conórte.
404:19E pero fazía tan muito mal,
414:39que quantos o dém' enfermar fazía