Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FARINNA14
157Como ũus roméus ían a Rocamador e pousaron en ũu burgo, e a hóspeda furtou-lles da farinna que tragían.
157:8de farinna que tragían | tal cobiíça lle creceu
157:11Ela con sabor daquesto | da farinna lles furtou,
203Como Santa María acrecentou a farinna a ũa bõa mollér porque a dava de grado por séu amor.
203:13e déu-lles ũa grand' arca | de farinna chẽa i;
203:18ja que pouca de farinna, | dade-ll' a que i houvér.”
203:21E foi e achou-a chẽa | de farinna ben atá
213:10carrejand' en elas vinno | e farinna e ceveira.
258:13e por aquesto farinna | mandava muita fazer,
335:30Diss' entôn a mollér bõa: | “Vél da farinna me dade,
335:35e irei catar as arcas | se me ficou i farinna.”
335:57e as arcas de farinna | chẽas, e tan avondada
371:24carregada de farinna, | e d' hómees i entrou
371:32dun gran saco de farinna | e deitou-s' en el de pran