Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FARÍA30
5:32jurando muito que o faría i morrer.
5:157mas ũa céla faría d' óbra de París,
11:57que per alí lles faría
25:122en gran vergonna o faría.
28:23que faría ên matar
45:21faría con bõa claustra, | igreja e cimiteiro,
46:49faría-me lógo sou
51:41O de dentro respôs lógo | que non faría ên nada;
75:115demais faría-ll' ajuda | mui ced' en gran coita féra;
108:24esto ben o faría.”
121:6que lle guerlanda faría | de rósas toda, non d' al.
132:50que faría gran séu dano
176:11dões e a sa omagen | faría, com' aprix éu,
185:45escabeçá-lo faría. | Diss' el: “Se Déus me perdôn,
187:37ca muito mais ca esto por ela nos faría.”
245:34o alcaide que de cuita | o faría sofredor.
269:36en séu serviço quisésse, | que me faría levar
299:5de bõa ment', e per el vos faría
305:37e que esto lle faría, | e d' al non se traballasse
325:25e lles faría grand' algo | e dar-lles-ía herdade,
325:26e que con mouros mui ricos | a ambas casá-las faría. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
325:28ambas metê-las faría | e dar-lles tan grandes pẽas
325:30e demais, sobre tod' esto, | escabeçá-las faría.
325:31A ũa disse con medo | que o faría de grado;
335:28Respondeu-ll' o hóme bõo: | “Esto faría de grado;
343:22feziste, que gran dereito | faría quen te matasse.
369:45O alcaide mui sannudo | disse que o non faría, | mais que lle déss' a sortella,
377:22lle faría que peitasse, | en que al non havería.
411:5ben de raíz de Jésse, | e que tal fror faría
427:16lles faría todas las cousas entender