Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ESTES35
8:15e pois diss': “Ai, Grorïosa, | se vos prazen estes méus
16:56tu és a mais fremosa cousa que estes méus
35:11Estes foron da cidade | que é chamada Leôn
35:41con estes que aquí vẽen; | mais paremo-nos en az,
42:26que nunca tan béla cousa | viron estes ollos méus;
46:52con estes mouros barvudos.”
54:10monge branco com' estes da Espinna.
56:30estes salmos, achará
65:186estes quinze días, o fól foi passado.
82:21que con estes garfios que éu trag' aquí
85:50“Estes son méus e de méu Fillo, Déus Jesú-Cristo,
91:4entr' estes miragres séus
133:19foron estes.” E lógo fez cantar
133:26viva, dizendo: “Estes son dos téus
135:19Estes de que fal' aquí
135:41Mas estes dous, que gran ben
165:45mas tod' estes cavaleiros, | vedes que dos Céos son,
240:42e estes taes non se perderán.
243:9Estes con el Rei andavan | Don Afons', e séus falcões
248:28e estes que se querían | mal, perdõaron-s' entôn,
254:5e porend' ontr' estes outros | miragres será contado,
256:24que de todos estes maes | que atán tóste guarrei;
261:41lle foi assí: “Estes foron sofrer
268:21a ti ofér' estes nembros | mancos, que non tenno sãos,
273:31Estand' assí aquel hóme | por estes fíos coitado
292:19Assí estes dous leaes | lealdade fez amar,
335:69se há ontre vós omagen | que non han estes pagãos,
359:13Estes ambos o servían | muito, de que gran sabor
378:23Estes havían sa filla | que amavan mais c' a si,
401:31Outros rógos sen estes | te quér' óra fazer:
411:64con estes méus gãados; | ca mais me val que viva
419:43E com' éu hei oído, | estes maos judéus,
419:45meaçan de queimaren | a carn' e estes méus
419:90estes ángeos santos, | e con eles me vou.”
422:38E u mostrar ele | tod' estes grandes pavores,