Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
AOS184
B:41aos que ama; e queno soubér,
1:36aos tres Reis en Ultramar (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
4:26e aos moços dand' ía
6:70aos judéus foron lógo | e todo-los mataron;
9:80que roméus roubava, | diss' aos séus quedo:
15:59Pois se tornou aos da cidade,
18Esta é como Santa María fez fazer aos babous que crían a seda dúas toucas, porque a dona que os guardava lle prometera ũa e non lla déra.
20:37Aos soberviosos
27:41e aos judéus tan tóst' apareceu
28:45per' aos de dentr' afán
28:68aos que combatían
31:40son aos Santos rendudas.”
35Esta é como Santa María fez queimar a lãa aos mercadores que ofereran algo a súa omage, e llo tomaran depois.
43:52que dá aos mórtos vida | e a enfermos saúde?
45:70dizendo aos dïabos: | “Varões, oviad', oviade.”
48Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja herdade estava, e a déu aos frades de Monssarrad a que a el quería vender.
48:2que fill' aos que han muito | e dá aos menguadosos.
49:1Ben com' aos que van per mar
49:3outrossí aos séus guïar
51:3porque aos séus
52Esta é como Santa María fez vĩir las cabras montesas a Montsarrat, e se leixavan ordennar aos monges cada día.
53:2assí aos que non saben | póde todo saber dar.
55:54que aos que ela ama | por ll' errar non abaldõa.
57:14sempr' aos soberviosos
63:18que aos mouros se fazía temer.
65:177por amor de Déus, que aos séus non érra
67:17que aos póbres servissen; | mais o démo con enveja
72:14e aos dados perdeu
74:42que aos séus quér na gran coita valer.
78:6com' aos séus sérvos é sempre pïadosa.
82:13que diss' aos pórcos: “Lóg' a derredor
83:1Aos séus acomendados
83:58d' acorrer aos coitados.
87:17Aos séus honrrou e ergeu
91:20pela Virgen, que aos coitados val.
92:25que aos séus non faleceu
95:1Quen aos sérvos da Virgen de mal se traballa
95:12de todo ben, que aos séus sempre dá guarida,
95:39con que movían de rijo aos treus alçados;
95:42est' avẽo per tres noites aos malfadados.
102:1Sempr' aos séus val,
112:4que aos séus noit' e día
114:37que aos séus móstra tan grandes amores,
115:108aos doz' anos pedir
117:17que aos braços apresas foron, e tenduda
117:30aos coitados, ca desto muit' end' é tẽuda.
118:30aa Virgen que val sempr' aos séus.
119Como Santa María tolleu un joíz aos dïáboos que o levavan e tornó-o a sa casa e disse-lle que se mẽefestasse, ca outro día havía de morrer.
121:14a ela s' acomendava, | que aos séus nunca fal.
121:46mostrando como nas coitas | aos séus é mui leal.
123:37aos que a sérven e sempre lles val
124:4dizer aos que o viron, | e o contaron assí
124:31nen fal aos que a sérven.” | E dizend' esto, morreu;
125:95fazer mal aos que ama, | m' enganou; e porên mia pról
127:12E a Virgen, de Déus Madre, | que aos coitados val,
144:51que aos séus non leixa mal prender.
146:90ben aos téus e que sa pról
155:52loada muito de todos, | que aos coitados val
164:37nunca quér aos coitados | nen dos séus se quér partir;
165:6e porend' aos crischãos | desamava mais que al.
171:3e guarda aos que lle praz
175:48que aos maos abaixa | e aos bõos avanta,
175:72que sempr' acórr' os coitados | e parç' aos pecadores,
177:20e pola Virgen, sa Madre, | que sempr' acórr' aos séus.
177:26catass' aos séus pecados. | E ela o fez sãar
177:29Porên loaron a Virgen | que aos séus nunca fal,
183:25dizer e aos crischãos | que o contaron a mi;
184:3per que aos séus
185:5que fezo Santa María; | e aos que o oí
185:50foss' aos que i leixara, | se non quería morrer.
185:73porque os séus mui ben guarda | e aos outros afán
187:8aos santos Apóstolos, muit' amigos de Déus;
194:1Como o nome da Virgen | é aos bõos fremoso,
198:26de valer aos que ama | nen aos que son cuitados.
199:36acórre aos coitados | e perdõa a quen ll' érra,
204:32se dalí conas sas vírgens | e aos céos sobiu, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
212:5que vẽéss' a súa mão | aos póbres que mestér
218:2da Sennor que ampara | aos desamparados.
218:50aa Virgen que nunca | falleç' aos cuitados.
221:1Ben per está aos reïs | d' amaren Santa María, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
225:33des i ía-ll' aos peitos | e sól non leixava braço
226:52que mantên e guarda aos que son séus.
227:16da Virgen mui grorïosa | que aos cuitados présta,
227:44dizend': “Esto fez a Virgen | que acórr' aos coitados.”
228:8de gota que aas pérnas | e aos pées houvéra;
231:16aos maestres pedreiros
233:6se ll' ela 'ntôn non valesse, | que val sempr' aos coitados.
236:29porque sempr' aos coitados | enas grandes cuitas val;
241:16prazend' aos parentes | muito da preitesía.
243:27que sempre nas grandes coitas | acórr' aos pecadores;
245:70e dirás est' aos frades | todos e ao prïor.”
245:100fazer aos pecadores | que façan todos sa pról,
248:10consello aos cuitados | e que nas cuitas non fal.
249:10aos que tal óbra fazen. | Mas un deles ren pedir
253:2aos que de séus pecados | lla péden con homildade.
255:72diss' aos sergentes: “Amigos méus,
255:119e mandaron lóg' aos sergentes
258:28quanta massa éu havía | dei ja aos póbres séus
264:1Pois aos séus que ama | defende todavía,
264:39Entôn toda a gente | aos céos as mãos
264:45aa Virgen bẽeita, | que aos pecadores
265:2aos séus que tórto prenden sen razôn.
265:48se tevésse muit' e des i aos séus
265:67Ca as cartas dizían: “Aos dalá,
265:83Lógu' entôn aos séus conssello pidiu
266:26que sempr' aos séus acórre | nas grandes coitas e val.
268:19chorou muito dos séus ollos | e aos céos as mãos
269:13porque sempr' aos coitados | nunca lles érra nen fal,
270:6quis aos pecadores, | que pécan sen razôn.
271:17mas o alcaide da nave | fez aos outros oír,
274:51Entôn vẽo-s' aos frades | e disso: “Sennores méus,
275:32ca a Virgen, que sempr' acórr' aos séus,
275:33me guariu óra, non catand' aos méus
280:9e aos coitados dá conórtos
283:16aos que os van buscar i.
284:36e disso aos frades: | “Non veedes vĩir
287:39Quand' esto viu o marido, | aos pées lle caeu
288:10servindo a Grorïosa | que aos séus non falece.
288:33que aos que o serviren | nunca lles falrrá nïente
289:28lle valeu, que sempr' acórre | de grad' aos pecadores,
292:86Déus mui fremosos miragres, | que aos séus nunca fal.
294:12e perdendo aos dados, | creceü-ll' ên tan gran sanna (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
296:30aos céos a alma. | Porên quena crevér
297:32e diss' aos que estavan | ant' el: “Muit' é atrevudo
299:2mercees faz aos que por séus ten.
306:26e disse aos crischãos: |Veede que ides creer: (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
313:47Pois que tu en Vila-Sirga | aos cégos lume dás
315:1Tant' aos pecadores | a Virgen val de grado,
317:23Aos braados a gente recodiu,
321:49aos que aman séu Fillo, | e tal saúde comprida
335Como Santa María converteu un gentil que adorava os ídolos, porque havía en si pïadade e fazía caridade aos póbres.
335:16dava de grad' aos póbres | o mais do que el havía.
335:46por pedir a outras pórtas, | e diss' aos séus: “Buscade
335:67Quando ll' est' houvéron dito, | el foi lóg' aos crischãos
335:85que móstra grandes miragres | sempre aos pecadores,
337:1Tan gran poder há a Virgen | aos da térra guardar
337:2de mal, come aos outros | que nunca passaron mar.
339:20aos santos fezéron oraçôn;
339:34aos coitados lles foi i valer:
339:39Aos da nave foi entôn gran ben
341:46val-me, ca tu sempre vales | aos que tórto non fazen.”
341:62“perdõa-me, ca perdõa | Déus aos que érro fazen.”
343:13aos séus, fillou-a fórte- | mente a gran maravilla,
345:1Sempr' a Virgen grorïosa | faz aos séus entender
348:2aos que sérven séu Fillo | ben e ela contra mouros.
349:29foron aa Virgen santa, | porque sempr' aos culpados,
353:77galardôn aos que ama | a Sennor esperital
354:2aos séus sérvos a Virgen, | Madre do que todo vee.
357:18os reïs aos séus presos | que non sejan justiçados,
366:6aos mouros dessa térra, | que i éran moradores,
369:33Outro día o alcaide | mandou aos dous mancebos | que envïara primeiros,
372:2a Virgen aos hómes, | ca d' enfermos sãar.
374:2que quand' aos séus ajuda, | que seja deles servida.
374:7aos que a haver quéren. | E porend' ũus peões,
376:2fazer achar pód' a cousa | aos que a han perduda.
377:40aa Virgen grorïosa | que aos séus ben defende,
378:9e faz mal aos meninos | polo séu poder mostrar
379:19E roubavan aos mouros | que alí per mar querían
379:45aos que vee coitados | nunca lle-la pórta sérra
381:1Com' a vóz de Jesú-Cristo | faz aos mórtos viver, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
382:37que dé aos monges cambio | por Alvaça; e assaz
383:2aos séus Santa María, | Sennor de mui gran mesura.
391:12aos pées en dormindo, | e tan tóste despertou;
401:89perdend' el e méu tempo | e aos que o dei;
401:93séu ben aos que ama, | ca sei ca o fará
406:28de Jeso-Cristo | é, que aos mouros
408:5mas val aos pecadores
419:1Des quando Déus sa Madre | aos céos levou,
419:110ir sobind' aos céos, | e mui pouqu' i tardou.”
420Esta décima é no día aa processïôn, como as processïões do céo receberon a Santa María quando sobiu aos céos.
420:57bẽeita u el disse | aos santos: “Leixada
424:8aos tres Reis apareceu,
424:49ouro de que aos reis dan,
425Esta terceira é como Nóstro Sennor resurgiu e como se mostrou aos apóstolos e aas tres Marías.
426Esta quarta é como Nóstro Sennor subiu aos céos ante séus dicípolos.
426:2por dar Paraís' aos amigos séus.
426:13Porend' ant' eles aos céos subir
426:25aos enfermos.” E aqueste sermôn
426:28e a gent' aos céos subí-lo viu,
427:3nos compriu quando aos séus
427:40ben so aos céos; mas foi-lles Déus toller