CSM Cantiga 213 Lyrics: Quen sérve Santa María, a Sennor mui verdadeira Cantiga 213Elision of pera to per' immediately before the definite article is rare, the only other example in Mettmann being CSM 18:17 per' a omagen onrrar. I have chosen it here over synalepha, however, since a combined metrical syllable -rao would fall on a single short note, and be somewhat awkward to pronounce.

Standard spelling
Quen sérve Santa María, a Sennor mui verdadeira
Cantiga 213: Quen sérve Santa María, a Sennor mui verdadeira
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Como Santa María livrou ũu hóme bõo en Terena de mão de séus ẽemigos que o querían matar a tórto, porque ll' apõían que matara a sa mollér.

Line Refrain  Metrics  
1 Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira, 7' | 7' A
2 de toda cousa o guarda | que lle ponnan mentireira. 7' | 7' A
 
  Stanza I     
3 E de tal razôn a Virgen | fez miragre connoçudo 7' | 7' b
4 na eigreja de Terena, | que é de muitos sabudo, 7' | 7' b
5 ca sempre dos que a chaman | é amparanç' e escudo; 7' | 7' b
6 e de como foi o feito | contar-vos-ei a maneira: 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
 
  Stanza II     
7 Un hóm' en Élvas morava | que Don Tome nom' havía, 7' | 7' b
8 que sobre tod' outra cousa | amava Santa María 7' | 7' b
9 e que gannava grand' algo | con sas bestias que tragía, 7' | 7' b
10 carrejand' en elas vinno | e farinna e ceveira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/213
 
  Stanza III     
11 Aquest' hóm' éra casado | con mollér que el cuidava 7' | 7' b
12 que éra bõa e salva; | mais en séu cuidar errava, 7' | 7' b
13 ca ela mui mais a outros | ca non a ele amava, 7' | 7' b
14 e porên quando podía | éra-lle mui torticeira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
 
  Stanza IV     
15 Onde ll' avẽo un día | que de sa casa saído 7' | 7' b
16 foi el con sas mercaduras; | e poi-lo ela viu ido, 7' | 7' b
17 por fazer mais a sa guisa, | des que s' achou sen marido, 7' | 7' b
18 fezo como mollér maa, | non quis albergar senlleira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
 
  Stanza V     
19 Ela fazendo tal vida, | ũa noite a acharon 7' | 7' b
20 mórta e acuitelada; | e séus parentes chegaron, 7' | 7' b
21 e pois que a mórta viron, | no marido sospeitaron 7' | 7' b
22 que a matara a furto | e se fora sa carreira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/213
 
  Stanza VI     
23 Daquest' o marido dela | sól non sabía mandado; 7' | 7' b
24 e quando chegou a Élvas, | foi lógo desafïado 7' | 7' b
25 dos parentes dela todos, | e sen esto recadado 7' | 7' b
26 o houvéra o alcaide; | mas fogiu aa fronteira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
 
  Stanza VII     
27 E morand' en Badallouce, | entrou-lle na voontade 7' | 7' b
28 que en romería fosse | a Teren', e pïadade 7' | 7' b
29 havería del a Virgen | mui comprida de bondade, 7' | 7' b
30 que de quanto ll' apõían, | pois que non éra certeira 7' | 7' A
 
  Stanza VIII     
31 cousa, que o guardaría | de non prender mal a tórto, 7' | 7' b
32 e que, tẽend' el verdade, | non fosse preso nen mórto; 7' | 7' b
33 ca todos mui mal juigados | a ela van por conórto, 7' | 7' b
34 ca en todo-los séus feitos | sempr' é mui dereitureira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/213
 
  Stanza IX     
35 Ele, pois foi na eigreja, | deitou-s' entôn mui festinno 7' | 7' b
36 ant' o séu altar e disse: | “Madre do Véll' e Meninno, 7' | 7' b
37 que te dóes dos coitados, | dóe-te de mi mesquinno, 7' | 7' b
38 Sennor, tu que és dos santos | espello e lumẽeira; 7' | 7' A
 
  Stanza X     
39 e non queiras que éu moira | a gran tórt' e sen dereito, 7' | 7' b
40 mas o feito desta cousa | per ti seja escolleito, 7' | 7' b
41 e faz que méus ẽemigos | en al façan séu proveito, 7' | 7' b
42 e tól-me dessa companna, | tu que és sen companneira.” 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
 
  Stanza XI     
43 E pois aquest' houve dit' e | sa oraçôn acabada, 7' | 7' b
44 compriu ben sa romaría; | e depois aa tornada 7' | 7' b
45 topou en séus ẽemigos, | que lle tiínnan cïada, 7' | 7' b
46 mas veer nono podéron, | ca non quis a josticeira 7' | 7' A
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/213
 
  Stanza XII     
47 madre de Déus Jesú-Cristo, | pero contra el catavan. 7' | 7' b
48 E pois que ũa gran péça | en aquel logar estavan, 7' | 7' b
49 foron-se contra Terena, | u sen dulta o cuidavan 7' | 7' b
50 achar; mas o dém' acharon | en forma del na ribeira 7' | 7' A
 
  Stanza XIII     
51 dun río que per i corre, | de que séu nome non digo, 7' | 7' b
52 indo pós el braadando: | “Aquest' é nóss' ẽemigo.” 7' | 7' b
53 E o démo contra eles | disse: “Que havedes migo? CSM 213:53Mettmann comigo; [F] migo; [E] comigo. 7' | 7' b
54 ca nunca éu vos fiz tórto, | sabe-o tod' esta beira.” 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
 
  Stanza XIV     
55 Mas eles lle responderon: | “Don traedor, morreredes.” 7' | 7' b
56 E o démo lles dizía: | “Mui gran tórto me fazedes, 7' | 7' b
57 ca éu non hei nulla culpa | daquelo que m' apõedes.” 7' | 7' b
58 Mas un foi-o acalçando | con sa azcõa monteira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/213
 
  Stanza XV     
59 E foi-se a el chegando, | sa azcõa sobre mão, 7' | 7' b
60 cuidando ben que corría | depós el per un gran chão 7' | 7' b
61 e que lle dava gran cólbe; | mas saiu-lle tod' en vão, 7' | 7' b
62 c' a azcũa chantou toda | per ũa grand' azinneira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
 
  Stanza XVI     
63 Demais en un gran barranco | caeu con el o cavalo, 7' | 7' b
64 assí que o non podéron | nunca ja dalí sacá-lo, 7' | 7' b
65 e el por un mui gran tempo | nono podían sãá-lo, 7' | 7' b
66 ca ficou todo britado | dos pées tro ena moleira. CSM 213:66Synaeresis in pées also works well against the music, as the word benefits from a long plica .ood. The short form pés is quite common elsewhere. 7' | 7' A .ood
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
 
  Stanza XVII     
67 Os outros, quando chegaron | a el e o jazer viron, 7' | 7' b
68 cuidando que éra mórto, | muito por ele carpiron; 7' | 7' b
69 mas a qual parte o démo | foi, per ren nono sentiron, 7' | 7' b
70 nen viron sól per u fora | fogind' en sa égua veira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/213
 
  Stanza XVIII     
71 E pois lles aquest' avẽo, | fillaron séu companneiro 7' | 7' b
72 e trouxérono a Élvas, | onde moveran primeiro; 7' | 7' b
73 e soubéron o engano | que lles fez o dém' arteiro, 7' | 7' b
74 e perdõaron o outro | da sanna homezïeira 7' | 7' A
 
  Stanza XIX     
75 de sa mollér que matara, | com' eles ante creían. 7' | 7' b
76 E que os el perdõasse, | todos por Déus lle pedían 7' | 7' b
77 mercee e por sa Madre, | ca ben de cérto sabían 7' | 7' b
78 que ela o guarecera | como guariu a primeira 7' | 7' A
 
  Stanza XX     
79 chaga que Adán nos fezo, | per que perderon a vida 7' | 7' b
80 dos céos muitos e muitas; | mas esta Sennor comprida 7' | 7' b
81 pela sa grand' homildade | nos déu pera céo ida CSM 213:81Mettmann pera o ceo; [F] pera ceo; [E] pera o ceo. The [F] reading without the definite article is supported by CSM 313:51 os ollos a ceo alçou in [E], though in fact there the roles are reversed and [F] has a o ceo. 7' | 7' b
82 e fez cobrar paraíso, | que é vida duradeira. 7' | 7' A
  Quen sérve Santa María, | a Sennor mui verdadeira...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/213
 

Footnotes

Elision of pera to per' immediately before the definite article is rare, the only other example in Mettmann being CSM 18:17 per' a omagen onrrar. I have chosen it here over synalepha, however, since a combined metrical syllable -rao would fall on a single short note, and be somewhat awkward to pronounce.

Line 53:

Mettmann comigo; [F] migo; [E] comigo.

Line 66:

Synaeresis in pées also works well against the music, as the word benefits from a long plica .ood. The short form pés is quite common elsewhere.

Line 81:

Mettmann pera o ceo; [F] pera ceo; [E] pera o ceo. The [F] reading without the definite article is supported by CSM 313:51 os ollos a ceo alçou in [E], though in fact there the roles are reversed and [F] has a o ceo.

Standard spelling  
Zoom

Footnotes

E1:

There are too many notes and ligatures in this line, and this one isn't there in the refrain, so it would seem to be an error.

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]213viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/386small.htmlExternal link
[F]89 

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 213http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=213

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

7' | 7'  7' | 7'

Stanzas

7' | 7'  7' | 7'  7' | 7'  7' | 7'

Rhyme

AA / bbbA
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXX
Aei̯ɾa
b udoi.aaβaidoaɾoŋadoadeɔɾtoiɲoei̯toadaaβaŋigoedesaŋoaloiɾoŋei̯ɾoi.aŋida

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5039:02
Slow10019:31
Medium15013:00
Fast2009:45
Very fast2507:48

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 1952