Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PÉES42
13:14so os pées e alçó-o | assí que non s' afogou.
14:36o frade que éra mórto | foi-s' en pées lógu' erger,
33:29foi de pées en xermentos
53:5dun meninno pegureiro, | a que os pées arder (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
53:12que a per poucas dos pées | os dedos non lle queimou;
57:101ollos, pées e mãos;
59:27os pées da majestade
77Esta é como Santa María sãou na sa igreja en Lugo ũa mollér contreita dos pées e das mãos.
85:11e os pées e déron-lle muitas con bastões,
91:30nen en séus pées s' erger,
105:12que adur pod' en séus pées estar,
122:32porên deitar-t-ei ant' os pées séus
137:35E fez-lle que non perdesse ollos, pées nen mãos (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
144:42e todo-los quatro pées tendeu,
176:6en cativo e havía | os pées enferrollados.
178:23A muleta ja havía | ambo-los pées de tras
204:22a cabeça e o córpo | e os pées a ongir.
204:25e os pées por con eles | ir no mundo preegar
213:66ca ficou todo britado | dos pées tro ena moleira. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
218:12que de pées e mãos | de todo foi contreito;
228Como un hóme bõo havía un múu tolleito de todo-los pées, e o hóme bõo mandava-o esfolar a un séu mancebo, e mentre que o mancebo se guisava, levantou-s' o múu são e foi pera a eigreja.
228:5tolleito d' ambo los pées | que atrás tórtos tragía,
228:8de gota que aas pérnas | e aos pées houvéra;
228:24deste múu que ant' éra | d' ambo-los pées tolleito,
242:16da óbr', e ambo-los pées | lle faliron e assí
246:40a séus pées por beijar-llos; | mas nona viu, e ficou
249:18E un día fazend' esto | foron-ll' os pées falir,
256:26as sas mãos e os pées, | ca mui gran pról me terrá.”
271:24éu quéro que me façades | pelos pées pendorar
287:39Quand' esto viu o marido, | aos pées lle caeu
293:24que en pées estar non pode | e lógu' en térra caeu; (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
295:37beijarei pées e mãos, | ca ta vertude m' aduz
333:12tórtas assí e os dedos, | e os pées non ben sãos,
353:41foi de pées, e daquelo | que lle davan a servir
355:88e pose-llo a séus pées, | como por verdad' achamos;
372:12foron-ll' atar as mãos | e os pées entôn;
391:7E esta en tal maneira | os pées tórtos assí
391:12aos pées en dormindo, | e tan tóste despertou;
391:17me foi os pées a Virgen | e tornou-s' a séu altar,
391:20e os pées lle cataron | e víronos de feiçôn
398:3Ca o día da gran Cẽa, | pois houv' os pées lavados
417:16e beijando-lle os pées, | con alegría chorou