Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
PRENDEU31
A:15Beger, Medina prendeu
17:13mas mal conórto dun fillo prendeu
50:24de que prendeu carne e por madre fillou,
115:198pois cada día prendeu,
135:68ca lóg' ambo-los prendeu
136:6por que prendeu porên mórte a mui gran viltança.
142:25e aa garça foi e a prendeu
146:44e foi-s' e prendeu ocajôn.
161:28mas esta non prendeu dano, | porque foron ben oídas
168:20tan gran coita dele prendeu
175:25que os prendeu, e tan tóste | foron ben escodrunnados,
212:37viu, prendeu atal conssello | de s' a sa casa vĩir,
238:15Non quis catar o maldito | como prendeu carne Déus
238:16na Virgen e pois prendeü | por el mórte dos judéus, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
245:3Ca pola nóssa saúde | prendeu dela carne Déus,
246:33e levó-a a sa casa, | ond' ela prazer prendeu;
263:32Diss' ela: “Santa María, | de que Déus carne prendeu.”
304:1Aquela en que Déus carne | prendeu e nos déu por lume,
309:57de que ele prendeu carne, | que foi mui maravillosa
310:19que por nós prendeü mórte
313:60e a nav' en outro día | en salvo pórto prendeu,
326Como Santa María de Tudía prendeu os ladrões que lle furtaron as colmẽas.
326:42os prendeu, que non atendeu a cras.
327:33e ela guariu-o lógo, | que non prendeu i afán;
334:13des i o hóme, séu amo, | pesou-ll' ên muit' e prendeu
339:51Entôn o maestr' os peixes prendeu
342:4nen d' outras naturas muitas, | non prendeu nen prend' afán
356:4que fezo Santa María, | Madre daquel que prendeu
381:5de Xerez, por que sa madre | porên tal coita prendeu
407:18e lóg' alí o prendeu un tan gran mal,
419:11Assí foi que o día | que Déus mórte prendeu,