Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
JUDÉUS52
2:26judéus e a heregía.
5:119de bõa gente, que non havía i mouros nen judéus.
6:7a Virgen Santa María, | con que judéus han gran guérra
6:30muitos judéus e crischãos | e que jogavan dados,
6:70aos judéus foron lógo | e todo-los mataron;
12Esta é como Santa María se queixou en Toledo eno día de sa fésta de agosto, porque os judéus crucifigavan ũa omagen de cera, a semellança de séu Fillo.
12:12com' é mui grand' e provada | a perfía dos judéus
12:18“Esto fez o póblo dos judéus malvaz.”
12:22ían os judéus e cospir-lle na faz.
12:23E sen aquest', os judéus fe- | zéran ũa cruz fazer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
14:5o trouxe muitas vegadas, | e con pavor dos judéus
22:14do que na cruz mataron os judéus.
25:149“A falssidade dos judéus
27Esta é como Santa María fillou a sinagóga dos judéus e fez dela eigreja.
27:8fez na sinagóga que foi dos judéus
27:11Os judéus houvéron desto gran pesar,
27:18os judéus fezéron, que ides dizer?”
27:34per que a os judéus hajan de perder.”
27:41e aos judéus tan tóst' apareceu
27:43Os judéus disséron: “Pois que a Déus praz
27:47Foron-s' os judéus, e gãou dessa vez
27:55E os judéus, que sempr' acostumad' han
51:9e come judéus
71:14que os judéus atenden | e que nós ja havemos.
85:38dos judéus, que as cozían e pois ar assavan
91:7fez, que non póden contradizer judéus
107:27Os judéus que a levaron
108:71e polos judéus tirar
109:28que disséssen porque os judéus
117:15Mais que vissen a vingança judéus e crischãos
133:6matar na cruz per mãos de judéus.
135:31do que mataron judéus,
149:35recebeu na cruz mórte | que judéus e pagãos
187:6que sinagóga primeiro de judéus
238:16na Virgen e pois prendeü | por el mórte dos judéus, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
264:25dos judéus e do démo, | que sempre nos espreita
286Esta é como caeu o portal sobre dous judéus que escarnecían a un hóme bõo.
286:20e viu dous judéus que lógo | se fillaron a riír
286:23Mas diss' a Santa María: | “Ai, Sennor, destes judéus
286:29sobr' aqueles judéus lógo | un portal; mas non tangeu
333:14viron e judéus e mouros, | daquest' enquisa darí'. A
348:38dos judéus, séus ẽemigos, | a que quér peor ca mouros.
390:18pois por nós pres mórte pelos judéus
401:20Judas, que foi gran tempo | cabdélo dos judéus.
403:20que judéus ascondudo
404:41en tal enfermidad' a que judéus
415:17salvar quis mórte prender per judéus,
419:43E com' éu hei oído, | estes maos judéus,
424:26até ena térra dos judéus, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
424:32Sennor dos judéus e da lei.”
425:16quando con pavor os judéus
426:6mui fórte na cruz per mão dos judéus.