Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FAZÍAN32
35:39de cossairos que fazían | en aquel mar mal assaz. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
43:55Quando o padr' e a madre, | que fazían muit' esquivo
62:33e viu-o estar u fazían dança
85:39e as fazían arder assí como tições,
91:16fazían-s' entôn levar
105:66daquel fógu' e fazían-se levar
125Como Santa María fez partir o crérigo e a donzéla que fazían voda, porque o clérigo trouxéra este preito pelo démo, e fez que entrassen ambos en orden.
134:16fazían aginna
148:26nïún cólb' ao córpo | nen fazían sinaes.
175:54fazían todos con ele, | que mestér houv' i: “Calade!”
198:8que luitavan e fazían | gran fésta, a fór d' Espanna;
208:14e o que assí fazían, | tiinnano por sisudo.
215Como Santa María guardou a sa Majestade que non recebesse dano de muitos tormentos que lle fazían os mouros.
223:18ja ll' ante fazían os séus ataúde
227:21da gran fésta que fazían | na térra u el morava
245:12tal tempo foi, roubadores | que fazían muito mal,
249:7Quand' a igreja fazían | a que chaman d' Almaçán,
252:21ant' o altar da igreja | u fazían o lavor,
266:11E por aquesto madeira | fazían alí trager,
319:26fazían por ela, tant' éra queixosa.
335:50Entôn s' acordaron todos | que fazían neicidade
338:28que fazían chama crara | sen fumo, non come teas;
345:51Aa hóra que aquesto | fazían, ben en Sevilla
351:15Outros ar corrían vacas | que fazían pois matar,
356Como Santa María do Pórto fez vĩir ũa ponte de madeira pelo río de Guadalete pera a óbra da sa igreja que fazían, ca non havían i madeira con que lavrassen.
356:21u fazían a igreja, | por a óbra non falir
358:5no lavor da sa igreja | que fazían per mandado
364:7Alí fazían eigreja | en que lavrava gran gente
364:9e fazían fondamentos | fondos, per que mais tẽente
379:18fazían danos nos pórtos, | ca desto son sabedores.
385:14a ela; e pois guarían, | fazían alá su ida.
386:27Enquant' as cartas fazían | desto, foron convidados