Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FÓL39
5:93O marinneiro, poi-la na barca meteu, ben come fól (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
19:5contra un ric-hóme fól e sobervioso,
25:117e o judéu ben come fól
56:44quand' éra fól e astroso.
61:1Fól é o que cuida que non podería
65:58dar-ch-á i consello un fól trosquïado.”
65:66como mio dará o que é fól provado?”
65:84buscand' o fól per carreiras e per vías;
65:89mui magr' e roto e de fól contenente,
65:91Pero se aquest' é fól, pela ventura,
65:103Pois aquel fól na igreja foi metudo,
65:104non vos semellaría fól, mais sisudo;
65:126e o fól cantava con eles de grado.
65:129o fól chamou o outr', e 'n gẽollos fitos
65:131E diss' o fól: “Sennor santa pïadosa,
65:148e o fól ao outro moveu tal preito
65:155O fól diss' entôn: “Pois que ficar queredes,
65:173e que como fól entr' as gentes guarisse
65:186estes quinze días, o fól foi passado.
76:2quér das de séu Fillo, fól é sen mentir.
88:78fól que te faz mal cuidar.”
95:50e diss': “Amigos, fól éste quen a Déus contralla.”
115:87leixar séu fól deleito,
115:288o ermitán come fól
125:93E o bispo chegou lógo, | e disso-lle o novio: “Fól (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
130:11As outras fazen hóme seer fól
135:96de lógu' ir.” E diss' “ai, fól”,
136:2quenas cuida desonrrar mui fól é sen dultança.
146:88de o fazer. E muit' é fól
149:1Fól é a desmesura
185:68non hei de mais combatermos, | e tẽer-m-ía por fól
226:33fazer-lles fazía, e triste nen fól
245:101que fez aqueste miragre; | porên se teve por fól
265:88ll' a mão déstra, por que fez come fól
303:1Por fól tenno quen na Virgen | non há mui grand' asperança,
306:25Esta omagen un día | viu-a un herége fól,
316:40que hóme con prazer chóra, | e diss' el: “Sennor, éu fól
404:80dormir, sãou do mal ond' éra fól,
419:112d' irmos provar aquesto | que nos diz este fól;