Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ENDE66
B:9a mostrar ende un pouco que sei,
6:32todos, senôn un judéu que | lle quis gran mal des ende.
6:64atá que Santa María | lle disse: “Léva-t' ende;
16:30de buscar carreira pera o ende tirar.
27:12e a Cesar se foron ende queixar,
37:33e aa Virgen santa graças ende déron,
38:21Poi-los monges foron ende tirados,
42:11a majestad' ende fóra, | que estava no altar,
43:18e que aquesto comprisse | entrou-ll' ende par maneira.
45:7Aqueste de fazer dano | sempre s' ende traballava,
57:43foi-s' ende con sa gente
71:40tan gran prazer hei ende, | amiga, que che digo
75:38mais por ren que lle dissésse, | partir non s' ende quería;
75:129Quand' o crérigo viu esto, | fillou-se-ll' ende tal medo,
104Como Santa María fez aa mollér que quería fazer amadoiras a séu amigo con el córpo de Jesú-Cristo e que o tragía na touca, que lle corresse sángui da cabeça atá que o tirou ende.
115:65el ende o partía.
127:43A mollér de sonnar esto | houv' ende mui gran sabor,
130:12e preçan-s' ende, assí seer sól;
131:62tirárono ende sen se detẽer.
149Como un préste aleimán dultava do Sagramento do Córpo de Déus e rogou a Santa María que lle mostrasse ende a verdade; e Santa María assí o fez porque éra de bõa vida.
149:20assí que non morresse | ende cona rancura.
157:14que quis ende provar ũu, | mais non lle saiu en vão.
157:20tirá-ll' ende o cuitélo | per arte nen per séu sen.
169:45desfez a Virgen santa, | que os ende sacou,
174Como un cavaleiro servía Santa María, e avẽo-lle que jugou os dados, e porque perdeu dẽostou Santa María; e arrepentiu-se depois, e do pesar que ende houve tallou a lingua; e sãô-lla Santa María, e falou depois mui ben.
174:2outrossí ar praz-lle muito | de quen s' ende ben repente.
175:13mas quando o viu a gente, | foi ende maravillada
181:5a un rei que éra ende | sennor, que perigoosa (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
186:22ben tenno que muito ch' ende pesará.”
196:27maravillou-s' ende muito | e ficou tan espantado,
202:18gẽollos ficou que ela | foss' ende acabador.
209Como el rei Don Afonso de Castéla adoeceu en Bitória e houv' ũa door tan grande que coidaron que morresse ende, e poséron-lle de suso o livro das Cantigas de Santa María, e foi guarido.
209:25e dei ende graças a ela porên,
221:14E ar éra i sa madre, | a que muit' ende prazía,
229Como Santa María guardou a sa eigreja en Vila-Sirga dos mouros que a querían derribar, e fez que fossen ende todos cégos e contreitos.
234:23E quand' a missa foi dita, | que non faliu ende ren,
239:25a jura ende receber,
243:24e saíron ende vivos, | e lóg' a séus semedeiros
246:21muit' ende maravillada, | porque mollér nen barôn
246:41ende mui desconortada, | e en sa casa entrou,
249:14e sempr' haveredes ende | que falar e departir.
257:22que cuido que o coraçôn nunca ende mude.
261:70daquestas que ende sóen trager.
273:11E os panos con que éra | ende o altar cobérto
274:14e fez-lle leixar a orden, | e foi-s' ende súa vía.
285:60e por ir-s' ende sa carreira foi aa eigreja;
289:14de guisa que non podía | haver ende delivrança.
293:38vẽo lóg' aa eigreja | e fez ende gran sermôn.
301:25e achou-s' en Vila-Sirga, | e foi ende ben certeiro
303:13e castigava-a ende, | ca maior ben lle quería
304:21ende cada que o próvan, | e por esto son tornados
312:50éra muit' ende a donzéla | e el muito sen mesura. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
316:1Par Déus, non é mui sen guisa | de s' ende mui mal achar
318:2muito será gran dereito | se ll' ende pois mal vẽér.
325:18que avẽo deste feito | muito m' ende prazería.
327:6u ela fez ende muitos | outros en aquel logar.
327:17e levou-o a sa casa | e mandou ende fazer
327:18panos con que cobriss' ende | o con que ía pecar.
335:22que ll' ende porên vẽésse. | Mais a que por homildade
335:36E achou ende mui pouca | e fillou-a muit' aginna
341:24e tan gran pesar hei ende | que querría seer mórto;
369:18daquela mollér, dizendo | que a tiínnan por louca, | e muit' ende posfaçavan.
369:94ar disse-ll' el a verdade | en como a enganara, | e déu-s' ende por culpado
371:10por veer como pobravan | e haver ende prazer,
386:11E pois que se partiu ende, | vẽo a Sevilla cedo,
401:12fezéss' ende cantares, | rógo-te que a Déus,