Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FURTO12
13:7Onde ll' avẽo un día | que foi un furto fazer,
76:11E poi-lo achou con furto que fora fazer,
151:25ca ll' aposéran un furto | lenguas maas mentireiras,
151:35E por esto foi o monge | escusado daquel furto, | de que o mal sospeitavan;
212:22o sartal e en sa mão | llo foi a furto meter.
213:22que a matara a furto | e se fora sa carreira.
215:8passou el come a furto | con muitos mouros barvudos;
302Como Santa María de Monsarrat descobriu un furto que se fez na sa igreja.
366:28e os van vender a furto | por non seeren connosçudos. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
392:30e el foi-s' e fez un furto, | en que passou a postura.
392:31E lógo que fez o furto, | tan tóste foi recadado
392:34ja outro furto hás feito | como maa crïatura.”