Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FILLA88
1:78Filla, Madr' e Crïada;
15:40filla-o, se te jaz en prazer.”
16:54filla qual quiséres, segundo téu semellar.”
19:1Gran sandece faz quen se por mal filla
19:2cona que de Déus é Madre e Filla.
30:16e filla e crïada.
34:2quen contra Santa María filla atrevemento. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
35:49dizendo: “Sennor, tod' esto | filla que non leixes ren,
55:22dizendo: “Por Déus, mia filla, | lógo aa terça sõa.”
75:54e disso: “Santa María | Virgen, de Déus Madr' e Filla,
89:61sig' aquel fill' e ũa filla;
115:13filla a Grorïosa
119:43téus pecados, e filla deles gran pẽedença
122Como Santa María resucitou ũa infante, filla dun rei, e pois foi monja e mui santa mollér.
122:15A este Rei ũa filla naceu
122:27de lle morrer sa filla. E entôn
122:42mia filla viva; senôn, de prumaz
122:52e levou sa filla daquela vez,
125:55sa filla por casamento, | e prometeu-lles sen falir
125:58che darei honrradamente | mia filla, e tu seerás
127:40filla o de téu fillo, | e non espéres a cras, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
135:48sa filla e a casou
150:8e fez Madre da filla que havía.
169:2fezo Déus Madr' e Filla,
169:16e de mal os guardava; | ca o que ela filla
203:17ante si ũa sa filla | e disso: “Se i ficou
203:19A filla entôn lle disso: | “Con mia mão varrí ja
212:18e un sartal me prestade | por la mia filla trager
212:23Ela déu-o a sa filla | e levou-a a bannar,
221:15e sa avóa i éra, | filla del Rei d' Ingratérra,
224:22con fill' ou filla, entôn | ar vẽo-ll' outra rancura.
224:23Ca u pariu sa mollér, | naceu-ll' entôn ũa filla
224:38de Teren', acharon sa | filla mórta. Lóg' a ura (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
238:2se pois del filla vinganç' a | maravilla nono dou.
238:36e filla ta pẽedença | por aquesto que dit' hás.”
241:10viuva, e ũa filla | havía fremosinna;
247:11Pero crïaron sa filla, | e ela foi ben crecendo;
247:16linnaj' e naceu-me esta | filla; mas se éu soubésse
251:74ant' o altar sa filla | polo feito saber.
255:18filla donzéla,
255:22sa filla a marid' a séu prazer,
257:5foi guardar relicas da Madre de Déus e Filla
278:16ũa sa filla lle disse: | “Treides, se Déus vos perdôn,
300:8e ela filla e crïada, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
307:5que é madr' e filla daquel Déus que fez
309:56a honrra da Santa Virgen, | Filla de Déus e Esposa,
319:21e ũa sa filla a que muit' amava
319:39sobr' esta mia filla móstra ta vertude
319:60quand' a filla viron sãa, e fezéron
321:20e do haver e da filla | que consello i presésse;
321:28de mal, e de vóssa filla | lle contarei a fazenda;
322:1A Virgen, que de Déus Madre | éste, Filla e crïada,
325:16dun logar en que miragres | faz a de Déus Madr' e Filla,
328:7E desto mui gran miragre | a que éste Madr' e Filla
335:12Jesú-Cristo e a Virgen | que é sa Madr' e sa Filla,
335:72que de Déus foi Madr' e Filla, | e crïada e esposa,
340:2de Déus filla e esposa,
342:5Déus, nen sól filla cuidado | de as fegurar, ca tan
343:11Ond' avẽo en Caorce | dũa mollér que sa filla
343:17que acorrades mia filla | que con o démo peleja,”
343:34consell' en esta mia filla | com' o démo a leixasse.
344:9conteceu ũa vegada; | e mui gran sabor me filla
345:2quando en algũa cousa | filla pesar ou prazer.
345:53viu en sonnos, com' aquela | que é de Déus Madr' e Filla
347:17que fill' ou filla lle désse, | e prometeu-lle que quando
348:40e bẽezeu muit' a Virgen, | que é de Déus Madr' e Filla;
354:32que fezo a Grorïosa, | que é de Déus Madr' e Filla,
360:3Ca enquant' é de Déus filla | e crïada e amiga,
360:20pois que tu és de Déus Filla | e Madr' e nóssa vogada,
366:13mais guariu pela mercee | da que é Madre e Filla
369:65Ela havendo gran coita | e fazendo mui gran dóo, | vẽo a ela sa filla
370:12quando fez dela Madr' e Filla juntada;
375:17mostrou a Madr' e a Filla
378Como un hóme bõo con sa mollér, que morava na colaçôn de San Salvador de Sevilla, tiínna ũa sa filla doente pera mórte, e jouve tres días que non falou; e prometêrona a Santa María do Pórto, e guareceu.
378:23Estes havían sa filla | que amavan mais c' a si,
378:38e prometede-ll' a filla, | e seede sabedor
379:33a tornar o que fillaran | a pesar da Madr' e Filla
383:11Esta mollér ũa filla | havía que muit' amava,
383:16e levou sigo sa filla | por que non fosse senlleira,
383:32do batél en essa nave, | sobiu a filla primeira-
386:5ca non há outra cibdade | que non semellasse filla, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
411:45de téu marido filla | haverás, que comprida
411:72certãamente cree | que te dará Déus filla,
411:101e lle daría filla | dele tal que Reínna
413:23Que macar o vidro do sól filla lume,
414:27ca seendo sa filla e crïada,
414:32e da filla fez madr', est' é verdade.
420:1Bẽeita és, María, | Filla, Madr' e crïada