Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FEZÉSS'7
77:16se non, que fezéss' assí per que cedo morresse;
121:10a guerlanda toda delas, | e que lla fezéss' atal.
159:27que a Virgen grorïosa | fezéss' en aquel logar.
265:49sempre ben fezéss', e póbres e roméus
305:60que o fezéss', e foi feito; | e lóg' a Virgen loaron
324:22que aquela sa omagen | lles fezéss' alí trager.
401:12fezéss' ende cantares, | rógo-te que a Déus,