Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FERIR16
12:21omagen de Jeso-Crist', a que ferir
35:52cada ũa de sa parte, | por ena nave ferir.
47:19en figura de touro | o foi, polo ferir
59:62de rijo a foi ferir.
63:32con el conde por na hóste ir ferir
99:39que por ferir nen tanger
124:24Entôn o que llo mandava | mandou-lle ferir e dar
143:34lógu' en térra das mãos foi ferir
144:34a ele polo ferir mui felôn,
215:29e tiraron-lle de préto, | mas ferir nona podéron;
239:43ca outra door lo ferir
248:15E sacaron os cuitélos | lóg' ambos por se ferir;
248:20por se ferir, non podéron | per ren poi-los encoller;
249:22assí o guardou a Virgen | que sól non se foi ferir,
286:19E fillou lóg' ũa pédra | pera esse can ferir,
314:19e o cavaleiro foi-se | deante e fez ferir