Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FERIDA22
5:87Pois a dona foi ferida mal daquel, peior que tafur,
15:147E contou-lles a mui gran ferida
35:69e déu-lle tan gran ferida, | que os ollos lle verteu
38:54Déus, que sángui craro fez dessa ferida correr
84:36e déu-se con el no peito | ũa ferida atán
105:100do fógu' e da ferida do falpaz.
129:1De todo mal e de toda ferida
141:10dos gẽollos en térra dava gran ferida.
148:24o córpo cona lança, | tal ferida lle dava;
184:19e déron-ll' ũa ferida | pelos peitos tan sobeja
184:23ferida pelo costado | que morreu, tal foi sa sórte.
191:20ca pero caeu mui d' alte, | non foi mórta nen ferida,
198:23Ca non foi neũu deles | que non tevésse ferida,
215:25e porend' a aquel mouro | déu-ll' ũa atal ferida,
222:34ante que sángui saísse | per u déran a ferida.
277:32per cada ũa ferida | saían grandes bocados
294:28e recebeu a ferida, | mas ficou-ll' o braço são.
341:12e muitas vezes maltreita | éra del e mal ferida;
341:55Assí que non foi ferida | nen en pée nen en mão
385:1De toda enfermidade | maa e de gran ferida
385:21dos coitados, se daquela | ferida non fosse mórto,
391:14come se ferida fosse | ou que cuidass' a morrer.