Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FARÁS10
6:51ou viv' ou qual quér que seja; | se non, farás-me gran tórto,
26:33Mas ante farás esto que te digo,
127:39E sonnou que a omagen | lle diss'. “Aquesto farás:
146:85Óra verei o que farás
185:63E leixárona dizendo: | “Veremo-lo que farás.”
238:35E da Virgen grorïosa | te nembra, e ben farás,
263:27mas a missa que te digo | da Madre de Déus farás
281:24me farás, pois méu vassalo | és: néga Nóstro Sennor
334:26e a mi e a téu amo | farás óra gran prazer.”
419:71E disso a San Pedro: | “Direi-ch' o que farás: