Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FALIDA14
23:25de bon vinn', e a adega non ên foi falida
78:57voontade del conde?” Diss' el: “Sen falida,
95:13ca a sa mui gran mercee nunca é falida
110:10non calasse, que ante non fosse falida.
141:6e sa honrra, que nunca mais será falida.
192:145de dar sen falida,
195:112Mas tu sen falida
214:28vóssa mercee non seja | agora en mi falida;
222:10e per mi, quant' hei apreso, | non será cousa falida.
225:11o póblo de lla oíren. | Mas un día, sen falida,
323:33e guardou as outras cousas, | que non achou pois falida
374:6foi de mouros per sa graça | que nunca será falida
385:22e que de cera levasse | un estadal sen falida.
411:44a ta oraçôn houve; | e porên sen falida