Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
FAL23
B:27e poi-lo gaannad' há, non lle fal,
58:34pecados, ca o téu ben nunca fal.”
72:32que nunca mais fal;
82:24e chamou a Virgen, a que nunca fal
91:44como Sennor que enas coitas non fal
110:2que pera a loar tempo nos fal e vida.
121:14a ela s' acomendava, | que aos séus nunca fal.
123:36de Santa María, a que nunca fal
124:31nen fal aos que a sérven.” | E dizend' esto, morreu;
130:17e queno gaannad' há, non lle fal,
165:22dizend': “Ai, Santa María, | pois ta mercee non fal
168:6que non lle fal end' o querer.
177:29Porên loaron a Virgen | que aos séus nunca fal,
179:14ca sa física non fal.
197:36esto fez Santa María, | que aas coitas non fal.
235:10que morress' en séu serviço, | poi-lo séu ben nunca fal.
248:10consello aos cuitados | e que nas cuitas non fal.
269:13porque sempr' aos coitados | nunca lles érra nen fal,
275:50que sempr' acórre con séu ben e non fal.
276:58mercee que nunca fal,
282:6pero quena aquí chama | sa mercee non lle fal.
292:86Déus mui fremosos miragres, | que aos séus nunca fal.
401:76e d' amigu' encubérto, | que a gran coita fal,