Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ERRAR25
3:4ll' imos falir e errar.
5:47de sa mollér, que, porque non quiséra con ela errar,
7:4sobre nós, por que errar
16:2am' a Grorïosa e non poderá errar.
24:1Madre de Déus, non pód' errar | quen en ti há fïança.
24:2Non pód' errar nen falecer
26:30do que fust' errar,
33:66que non podéssen errar
49:11per don' Éva, que foi errar
55:54que aos que ela ama | por ll' errar non abaldõa.
58:12andou tanto pola fazer errar
64:6guardou de tal guisa, por que non podéss' errar.
80:21mil vegadas, se mil errar
94:3e de falir e d' errar
159:11por eles e non catasse | de como foran errar,
189:5mas foi errar o caminno, | e anoiteceu-ll' entôn
206:2pero o tent' o dïabo, | nunca o fará errar.
336:2outrossí a Virgen punna | como nos d' errar guardemos.
353:6primeira nos deitou fóra, | que foi malament' errar
380:31quand' errar
390:4A nós faz que non possamos errar,
401:56non havendo vergonna | d' errar nen de mentir,
402:15Non catedes en como fui errar,
407:9en un cativo d' hóme que foi errar
418:37a séu Fillo os pecados, | e que nos guarde d' errar,