Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ENTRARON21
22:16mas non ll' entraron; e escantaçôn
43:12de fazer sa romaría | e en séu caminn' entraron.
43:35E lógo en outro día | entraron en séu caminno,
48:22porên todos na eigreja | entraron muit' homildosos,
114:39Lógo madr' e fillo en caminn' entraron
159:7E pois entraron no burgo, | foron pousada fillar
193:25e mostrou-lles aquel hóme; | e lógo por el entraron
204:19Pós ela vírgẽes muitas | entraron e a dizer
211:28en un furado da pared' entraron
229:11E os mouros dentr' entraron | e quiséron derribar
245:83Entraron entôn os frades | nas matinas, e tafur
252:9hómes so térra entraron | pera arẽa cavar;
254:27logar, en que muitas cuitas | sofren os que i entraron.”
323:28mais na casa daquest' hóme | non entraron nen tangeron;
327:22que ll' entraron tan de rijo | que os non pod' ên tirar.
329:43o levaren.” E tan tóste | entraron, com' apres' hei,
345Como Santa María mostrou en visôn a ũu Rei e a ũa Reínna como havía gran pesar porque entraron mouros a sa capéla de Xerez.
368:36e lógu' en ũa barca | entrou, e pois entraron
374Como ũus almogavares, que sempre entravan a térra de mouros e éran desbaratados, tevéron vigía na capéla do alcáçar de Xerez e prometeron-lle ũa dõa, e entraron en cavalgada e gannaron mui grand' algo.
393:14d' abril, e ena igreja | entraron con gran conórte,
424:43atá que entraron u Don