Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ÔRDIN10
7:51que éran d' ôrdin d' Onna,
88:46que defend' ôrdin e lei.
154:31fillou mui gran pẽedença | e entrou en ôrdin fórte,
241:69Ambos fillaren ôrdin | tevéron por gran viço,
254:9que segund' ôrdin sofrían; | e tod' un día enteiro
285Como Santa María fez aa monja que non quis por ela leixar de s' ir con un cavaleiro que se tornass' a súa ôrdin, e ao cavaleiro fez outrossí que fillasse religïôn.
304:7d' ôrdin de San Bẽeto. | E óra chus da eigreja (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
332:11Aquel mõesteiro éste | desta ôrdin de Cistél,
365:16que na ôrdin non querría | viver: “ca, si Déus me valla,”
365:20do mõesteir' e da ôrdin | que o nengũu non visse;