Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
ÓBRAS9
11:44ca fez óbras noit' e día
45:45que esta alma fez óbras | por que a haver devemos
151:38pola Virgen, cujas óbras | son sempre dereitureiras.
281:56el e todas súas óbras | e leixo quanto m' el déu,
306:5óra, muit' é de mal siso; | ca as óbras de Déus non
335:6por mostrar en nós sas óbras | quaes son e sa bondade.
384:49pera destrüír as óbras | do ẽemigo maldito,
401:26dele e das sas óbras, | con que el faz obrar
404:18óbras que xas ant' el non foss' obrar.