CSM Cantiga 65 Lyrics: A creer devemos que todo pecado

Standard spelling
A creer devemos que todo pecado
Cantiga 65: A creer devemos que todo pecado
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Como Santa María fez soltar o hóme que andara gran tempo escomungado.

Line Refrain  Metrics  
1 A creer devemos que todo pecado 11' A
2 Déus pola sa Madr' haverá perdõado. 11' A
 
  Stanza I     
3 Porend' un miragre vos direi mui grande 11' b
4 que Santa María fez; e ela mande 11' b
5 que mostrá-lo póssa per mi e non ande 11' b
6 demandand' a outre que m' ên dé recado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza II     
7 Porên direi com' un clérig' aldeão, 11' b
8 de mui santa vida e mui bon crischão, 11' b
9 houv' un séu feegrês soberv' e loução, CSM 65:9Mettmann sobervi' e; [To] soberve; [T] soberv e; [E] sobervio &. Although Mettmann's sobervi' e can be read as having the right number of syllables, I think the [To] and [T] form is clearer, and it matches CSM 152:5 and 369:13. 11' b
10 que nunca quería fazer séu mandado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza III     
11 E o hóme bõo sempre lle rogava 11' b
12 que se corregesse e o castigava; 11' b
13 mais aquel vilão porên ren non dava, 11' b
14 assí o tragía o dém' enganado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza IV     
15 Pois que o préste viu que mõestamento 11' b
16 non lle valía ren ũa vez nen cento, 11' b
17 escomungou-o entôn por escarmento, 11' b
18 cuidando que fosse per i castigado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza V     
19 Mais el por aquesto non déu nemigalla 11' b
20 nen preçou sa escomoiôn ũa palla. 11' b
21 Entanto o préste morreu, e sen falla 11' b
22 ficou o vilão del escomungado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza VI     
23 E durou depois muit' en esta maldade, 11' b
24 atá que caeu en grand' enfermidade 11' b
25 que lle fez cambiar aquela voontade, 11' b
26 e do que fezéra sentiu-se culpado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza VII     
27 E quis comungar e fillar pẽedença, 11' b
28 mais non lla quiséron dar pola sentença 11' b
29 en que el jazía por sa descreença, 11' b
30 mais mandaron-lle que foss' a séu prelado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza VIII     
31 E lógo que podo foi a el correndo 11' b
32 e séu mal lle disse, chorand' e gemendo; CSM 65:32Mettmann has mal le disso following [E]; the le is either a Castilianism or just a simple visual error, since malle is unspaced. I've used mal lle disse from [To] which avoids both the error and the jarring switch between variants disso and disse in adjacent lines. Compare CSM 279:3. 11' b
33 e ele lle disse, per quant' éu entendo: 11' b
34 “Vai-te ao Papa, ca muit' hás errado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza IX     
35 El, quand' est' oiu, houv' alegría féra 11' b
36 e foi lóg' a Roma u o Papa éra 11' b
37 e disso-ll' aquelo sobre que vẽéra. 11' b
38 El mandou-o livrar a un séu privado, 11' A
 
  Stanza X     
39 que lle disse, se livre seer quería, 11' b
40 que lle déss' algo, se non nono sería. 11' b
41 El dar non llo pode, ca o non tragía, 11' b
42 e porên foi-se mui trist' e mui coitado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XI     
43 E pensou que sempr' assí ja mais andasse 11' b
44 atá que algún bon crischão achasse 11' b
45 que lle non pediss' e que o consellasse 11' b
46 como saísse daquel mao estado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XII     
47 Atán muit' andou per térras e per mares, 11' b
48 sofrendo traballos muitos e pesares, 11' b
49 buscando ermidas e santos logares 11' b
50 u achasse tal hóm'. E tant' houv' andado 11' A
 
  Stanza XIII     
51 que achou un hóme mui de santa vida 11' b
52 na Montanna Negra, en ũa ermida; 11' b
53 e pois sa fazenda toda houv' oída, 11' b
54 houve do cativo gran dóo ficado, 11' A
 
  Stanza XIV     
55 e disse-ll': “Amigo, se me tu crevéres 11' b
56 e desta ta coita bon consello quéres, 11' b
57 vai Alexandría, e se o fezéres, 11' b
58 dar-ch-á i consello un fól trosquïado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XV     
59 Quand' aquest' oiu aquel hóme cativo, 11' b
60 quisér' entôn seer mais mórto ca vivo; 11' b
61 e semellou-lle consello muit' esquivo, 11' b
62 e teve-s' entôn ja por desasperado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XVI     
63 E diss': “Aquesto semella-me trebello, 11' b
64 que poi-lo Papa nen todo séu concello 11' b
65 en este feito non me déron consello, 11' b
66 como mio dará o que é fól provado?” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XVII     
67 E o ermitán lle diss' entôn: “Sandece 11' b
68 non há en aquel se non quanto parece 11' b
69 aas gentes, e tod' aquest' el padece 11' b
70 por lle seer de Déus pois galardõado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XVIII     
71 E o hóme disse: “Pero éu fezésse 11' b
72 esto, non cuido que mio ele crevésse 11' b
73 se ll' ant' algũa vóssa carta non désse 11' b
74 per que fosse del creúd' e ascuitado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XIX     
75 E o ermitán déu-lle sa carta lógo 11' b
76 que lle levasse, e disse-ll': “éu te rógo 11' b
77 que lla léves, e se en este meógo 11' b
78 morreres, morrerás de Déus perdõado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XX     
79 Foi-s' o hóm' e punnou de chegar mui cedo 11' b
80 a Alexandría, que come Toledo 11' b
81 é grand' ou maior; mais ía con gran medo 11' b
82 de non haver alí séu preit' encimado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XXI     
83 E morou ena vila ben quinze días, 11' b
84 buscand' o fól per carreiras e per vías; 11' b
85 e poi-lo non achou, disso: “A Messías 11' b
86 póss' éu haver ante que aquest' achado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXII     
87 Esto dizendo, viu vĩir muita gente 11' b
88 escarnecend' un hóme mui fèramente, 11' b
89 mui magr' e roto e de fól contenente, 11' b
90 e diss': “Aquest' é o que tant' hei buscado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXIII     
91 Pero se aquest' é fól, pela ventura, 11' b
92 aguardá-lo-ei tẽena noit' escura; 11' b
93 ca se el non é ben louco de natura, 11' b
94 algur irá lonj' albergar apartado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XXIV     
95 Dizend' aquesto, foi-s' a noite chegando, 11' b
96 e o sandeu foi-se da gent' esfurtando, 11' b
97 e el depós el, sempre o aguardando, 11' b
98 atá que o viu mui longe do poblado, 11' A
 
  Stanza XXV     
99 u entrava en ũa eigreja védra, 11' b
100 mui ben feita tod' a bóveda de pédra, 11' b
101 pero con vellece ja cubérta d' hédra, 11' b
102 que fora d' antigo lugar muit' honrrado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXVI     
103 Pois aquel fól na igreja foi metudo, 11' b
104 non vos semellaría fól, mais sisudo; 11' b
105 ca se deitou lóg' ant' o altar tendudo, 11' b
106 chorando muito com' havía usado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XXVII     
107 E des i ergeu-s' e como quen s' aparta 11' b
108 tomou dun pan d' horjo quant' é ũa quarta 11' b
109 polo comer, mais o hóme déu-ll' a carta 11' b
110 ante que uviasse comer nen bocado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXVIII     
111 E pois que a carta houve ben leúda 11' b
112 e houv' a razôn dela ben entenduda, 11' b
113 disse-lle chorand': “éu vos farei ajuda, 11' b
114 e seed' esta noit' aquí albergado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXIX     
115 E dormid' agora, pois canssad' andades; 11' b
116 mais pois que for noite, nada non dormiades 11' b
117 nen vos espantedes por ren que vejades, 11' b
118 mais jazed' en este lugar mui calado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XXX     
119 E fez-lle sa cama ben entre dous cantos; 11' b
120 e a mea noite aqué-vo-los santos 11' b
121 con Santa María, e chegaron tantos 11' b
122 que todo o lugar foi alumẽado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXXI     
123 Os ángeos Santa María fillaron 11' b
124 e ena cima do altar a sentaron 11' b
125 e os madudinnos todos ben cantaron, 11' b
126 e o fól cantava con eles de grado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXXII     
127 E pois que os houvéron todos ben ditos 11' b
128 de coraçôn, ca non per outros escritos, 11' b
129 o fól chamou o outr', e 'n gẽollos fitos 11' b
130 vẽo ant' a Virgen muit' envergonnado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XXXIII     
131 E diss' o fól: “Sennor santa pïadosa, 11' b
132 est' hóm' en sentença jaz mui perigosa; CSM 65:132Mettmann perigoosa; [To] perigoosa; [T] perigoosa; [E] perigosa. 11' b
133 mais tu que és mui misericordïosa, 11' b
134 sólta-ll' este laço en que jaz lïado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXXIV     
135 Respôs a Virgen con parávoas doces: 11' b
136 “Vai óra mui quedo e non t' alvoroces; 11' b
137 e o que t' escomungou, se o connoces, 11' b
138 chama-o ante mi, e serás soltado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXXV     
139 Levantou-s' o hóme, e con el o louco, 11' b
140 e catou-os todos; mais tardou mui pouco 11' b
141 que achou o préste, que non éra rouco 11' b
142 de cantar, pero muit' havía cantado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XXXVI     
143 Des i ant' a Virgen todos tres vẽéron 11' b
144 e de como fora o feito disséron; 11' b
145 e ela disse, pois que llo dit' houvéron: 11' b
146 “Soltade-o, préste, pois sodes vingado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XXXVII     
147 Foi-s' entôn a Virgen pois esto foi feito; 11' b
148 e o fól ao outro moveu tal preito 11' b
149 que se foss', e teve-s' end' el por maltreito 11' b
150 e disse: “Sól de m' ir non será pensado, 11' A
 
  Stanza XXXVIII     
151 nen que vos éu leixe, assí Déus m' ajude, 11' b
152 cá, pois que m' a Virgen mostrou tal vertude 11' b
153 por vós que mia alma cobrou ja saúde 11' b
154 e o ben de Déus de que éra deitado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XXXIX     
155 O fól diss' entôn: “Pois que ficar queredes, 11' b
156 toda mia fazenda óra saberedes: 11' b
157 non soon louco, nen vos nono cuidedes, 11' b
158 pero ando núu e mui mal parado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XL     
159 Ca esta térra foi de méu poderío, 11' b
160 e méu linnage a mantev' a gran brío; 11' b
161 e morreron todos, e o sennorío 11' b
162 me ficou end' a mi, e fui rei alçado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XLI     
163 E macar vos paresc' óra tan astroso, 11' b
164 muito fui loução, apóst' e fremoso, 11' b
165 ardid' e grãado, riqu' e poderoso, 11' b
166 e de bõas mannas e ben costumado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XLII     
167 E seend' assí sennor de muitas gentes, 11' b
168 vi morrer méu padr' e todos méus parentes; 11' b
169 e en mia fazenda entôn parei mentes 11' b
170 e daqueste mundo fui lógu' enfadado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XLIII     
171 Entôn cuidei lógo como me partisse 11' b
172 daquesta térra que neún non me visse, 11' b
173 e que como fól entr' as gentes guarisse 11' b
174 per que fosse do mundo mais despreçado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XLIV     
175 E por razôn tive que en esta térra 11' b
176 dos méus que sofresse desonrra e guérra 11' b
177 por amor de Déus, que aos séus non érra 11' b
178 e polos salvar quis seer marteirado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XLV     
179 Aínda vos direi mais de mia fazenda: 11' b
180 d' hoj' a quinze días serei sen contenda 11' b
181 no Paraíso, e dou-vos por comenda 11' b
182 que atá entôn sól non seja falado.” 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XLVI     
183 Assí estevéron, que non se partiron, 11' b
184 ambos de sũu, e cada noite viron 11' b
185 a Santa María; e pois se compriron 11' b
186 estes quinze días, o fól foi passado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza XLVII     
187 E Santa María, a que el servira 11' b
188 porque se do ben deste mundo partira, 11' b
189 levou del a alma, ca des que a vira, 11' b
190 en a servir fora todo séu cuidado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 
  Stanza XLVIII     
191 E pois que foi mórto, quis Déus que soubéssen 11' b
192 sa mórt' os da vila e lógo vẽéssen 11' b
193 sobr' el fazer dóo e ll' honrra fezéssen 11' b
194 com' a séu sennor natural e amado, 11' A
 
  Stanza XLIX     
195 que os havía mui gran temp' enganados, 11' b
196 e que o perderan pelos séus pecados; 11' b
197 mais Déus por el lógo miragres mostrados 11' b
198 houve, por que fosse pois santo chamado. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
 
  Stanza L     
199 E gran dóo fez por el séu companneiro, 11' b
200 e quant' el viveu foi sempr' alí senlleiro, 11' b
201 guardand' o sepulcro; mais Déus verdadeiro 11' b
202 levó-o consigu', e el seja loado. CSM 65:202All three manuscripts have the word Amên tacked on the end of the last line, but it cannot be metrically a part of it. Curiously, [To] and [T] even follow this with the refrain A creer devemos..., so how the Amen is supposed to fit in is anybody's guess. 11' A
  A creer devemos que todo pecado...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/65
 

Footnotes

Line 9:

Mettmann sobervi' e; [To] soberve; [T] soberv e; [E] sobervio &. Although Mettmann's sobervi' e can be read as having the right number of syllables, I think the [To] and [T] form is clearer, and it matches CSM 152:5 and 369:13.

Line 32:

Mettmann has mal le disso following [E]; the le is either a Castilianism or just a simple visual error, since malle is unspaced. I've used mal lle disse from [To] which avoids both the error and the jarring switch between variants disso and disse in adjacent lines. Compare CSM 279:3.

Line 132:

Mettmann perigoosa; [To] perigoosa; [T] perigoosa; [E] perigosa.

Line 202:

All three manuscripts have the word Amên tacked on the end of the last line, but it cannot be metrically a part of it. Curiously, [To] and [T] even follow this with the refrain A creer devemos..., so how the Amen is supposed to fit in is anybody's guess.

Standard spelling  
Zoom

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]65viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/162small.htmlExternal link
[T]65 
[To]88viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob078small.gifExternal link

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 65http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=65

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

11'  11'

Stanzas

11'  11'  11'  11'

Rhyme

AA / bbbA
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVIXVII
Aado
b andeaŋoaβaentoaʎaadeenʦaendoɛɾai.aaseaɾesidaɛɾesiβoeʎoeʦe
 RXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVIXXVIIXXVIIIXXIXXXXXXXIXXXIIXXXIIIXXXIV
Aado
b ɛseɔgoedoi.asenteuɾaandoɛdɾaudoaɾtaudaadesantosaɾoŋitosozaoʦes
 RXXXVXXXVIXXXVIIXXXVIIIXXXIXXLXLIXLIIXLIIIXLIVXLVXLVIXLVIIXLVIIIXLIXL
Aado
b ou̯koɛɾoŋei̯toudeedesi.oozoentesiseɛrraendaiɾoŋiɾaɛseŋadosei̯ɾo

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5072:28
Slow10036:14
Medium15024:09
Fast20018:07
Very fast25014:29

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 3624