CSM Cantiga 35 Lyrics: O que a Santa María dér algo ou prometer

Standard spelling
O que a Santa María dér algo ou prometer
Cantiga 35: O que a Santa María dér algo ou prometer
Please read the notes on using the texts and the IPA transcriptions Please read the notes on using the music transcriptions
   
Standard spelling
Epigraph  

Esta é como Santa María fez queimar a lãa aos mercadores que ofereran algo a súa omage, e llo tomaran depois.

Line Refrain  Metrics  
1 O que a Santa María | dér algo ou prometer, 7' | 7  A
2 dereit' é que s' en mal ache | se llo pois quisér toller. 7' | 7  A
 
  Stanza I     
3 Ca muit' é hóme sen siso | quen lle de dar algu' é gréu, 7' | 7  b
4 ca o ben que nós havemos, | Déus por ela no-lo déu. 7' | 7  b
5 E por esto non lle damos | ren do nósso, mas do séu, 7' | 7  b
6 onde quen llo toller cuida | gran sobervia vai fazer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza II     
7 Desta razôn un miragre | direi fremoso, que fez 7' | 7  b
8 a Virgen Santa María, | que é Sennor de gran prez, 7' | 7  b
9 por ũas sas reliquas | que levaron ũa vez CSM 35:9The word reliquias has a rather odd-looking case of diaeresis here, but there is no other way to resolve the missing syllable. As it happens, the musical result is not too bad in a cantiga already full of long ligatures and stretched-out syllables, and the artificial syllable -qui- does at least fall on a single punctum .o. Contrast CSM 362 where reliquias occurs four times, always with the expected 3 syllables. 7' | 7  b .o
10 ũus crérigos a França, | de que vos quéro dizer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 
  Stanza III     
11 Estes foron da cidade | que é chamada Leôn 7' | 7  b
12 do Rodão, u havía | mui grand' igreja entôn, 7' | 7  b
13 que ardeu tan fèramente | que se fez toda carvôn; 7' | 7  b
14 mas non tangeu nas relicas, | esto devedes creer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza IV     
15 Ca havía i do leite | da Virgen esperital, 7' | 7  b
16 outrossí dos séus cabelos | envóltos en un cendal, 7' | 7  b
17 tod' aquest' en ũa arca | feita d' ouro, ca non d' al; 7' | 7  b
18 estas non tangeu o fógo, | mai-lo al foi tod' arder. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza V     
19 Os crérigos, quando viron | que a eigreja queimar 7' | 7  b
20 se fora, como vos digo, | houvéron-se d' acordar 7' | 7  b
21 que se fossen pelo mundo | conas relicas gãar 7' | 7  b
22 per que sa eigreja feita | podéss' aginna seer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 
  Stanza VI     
23 Maestre Bernald' havía | nom' un que ér' en daián 7' | 7  b
24 da eigreja, hóme bõo, | manss' e de mui bon talán, 7' | 7  b
25 que por haver Paraíso | sempre sofría afán; 7' | 7  b
26 este foi conas relicas | polas fazer connocer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza VII     
27 E andou primeiro França, | segundo com' aprendí, 7' | 7  b
28 u fez Déus muitos miragres | per elas; e foi assí 7' | 7  b
29 que depois a Ingratérra | ar passou e, com' oí, 7' | 7  b
30 polas levar mais en salvo | foi-as na nave meter 7' | 7  A
 
  Stanza VIII     
31 dun mercador que havía | per nome Colistanús, 7' | 7  b
32 que os levass' a Bretanna, | a que pobrou rei Brutús; 7' | 7  b
33 e entrou i tanta gente | que non cabían i chus, 7' | 7  b
34 de mui ricos mercadores | que levavan grand' haver. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 
  Stanza IX     
35 E u ja pelo mar ían | todos a mui gran sabor, 7' | 7  b
36 houvéron tan gran bonaça | que non podía maior; 7' | 7  b
37 e estando en aquesto, | ar houvéron gran pavor, 7' | 7  b
38 ca viron ben seis galéas | leixar-s' a eles correr, 7' | 7  A
 
  Stanza X     
39 de cossairos que fazían | en aquel mar mal assaz. CSM 35:39Mettmann cossarios; [To] cossarios; [T] cossairos; [E] cossarios. Given the scarcity of Mettmann's form cossarios (CSM 379:17 has the only other in-verse example) it is difficult to know whether to read it as having three natural syllables (cossarios), in which case it would be unproblematic in this position, or four with antepenultimate stress (cossários, paralleling words like hóstïa, espécïas and empérïo). However, since [T] has the unambiguous three-syllable form cossairos I have chosen to use it here (cf. cossairo in CSM 236:8, also with three syllables). 7' | 7  b
40 Mas pois o sennor da nave | os viu, disse: “Non me praz 7' | 7  b
41 con estes que aquí vẽen; | mais paremo-nos en az, 7' | 7  b
42 e ponnamos as relicas | alt' u as póssan veer.” 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XI     
43 Lógo que esto foi dito, | maestre Bernalt sacou 7' | 7  b
44 a arca conas relicas; | e tanto que as mostrou, 7' | 7  b
45 dos mercadores que ían | ena nav' un non ficou 7' | 7  b
46 que tan tóste non vẽéssen | mui grand' algu' i oferer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 
  Stanza XII     
47 Todos entôn mui de grado | oferían i mui ben: 7' | 7  b
48 os ũus davan i panos, | os outros our' ou argên, 7' | 7  b
49 dizendo: “Sennor, tod' esto | filla que non leixes ren, 7' | 7  b
50 sól que non guardes os córpos | de mórt' e de mal prender.” 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XIII     
51 En tod' est' as seis galéas | non quedavan de vĩir, 7' | 7  b
52 cada ũa de sa parte, | por ena nave ferir. 7' | 7  b
53 E o que tiínn' a arca | das relicas, sen mentir, 7' | 7  b
54 alçou-a contra o céo, | pois foi-a alte põer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XIV     
55 O almiral das galéas | viínna muit' ant' os séus, 7' | 7  b
56 e o que tiínn' a arca | da Virgen, Madre de Déus, CSM 35:56Mettmann has e o que tĩia a arca here, which seems to require synaeresis or synalepha, but this phrase is identical in [E] with the first hemistich of line 53 above, and therefore it is more appropriate to apply the same resolution—i.e. elision—to the extra syllable. 7' | 7  b
57 lles diss' a mui grandes vózes: | “Falssos, maos e encréus, 7' | 7  b
58 de Santa María somos, | a de que Déus quis nacer, 7' | 7  A
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 
  Stanza XV     
59 e porên mal non nos faças, | se non, lógo morrerás 7' | 7  b
60 e con quantos tigo trages | ao inférno irás 7' | 7  b
61 e de quant' acabar cuidas | ren ên non acabarás, 7' | 7  b
62 ca a nav' estas relicas | quéren de ti defender.” 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XVI     
63 Quant' o crérigo dizía | o almiral tev' en vil, 7' | 7  b
64 e fez tirar das galéas | saetas mui mais de mil 7' | 7  b
65 por mataren os da nave; | mas un vento non sotil 7' | 7  b
66 se levantou muit' aginna, | que as galéas volver 7' | 7  A
 
  Stanza XVII     
67 fez, que a do almirallo | de fond' a cima fendeu, 7' | 7  b
68 e britou lógo o maste, | e sobr' el entôn caeu 7' | 7  b
69 e déu-lle tan gran ferida, | que os ollos lle verteu 7' | 7  b
70 lógo fóra da cabeça | e fez-lo no mar caer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 
  Stanza XVIII     
71 E fez as outras galéas | aquele vento de sur 7' | 7  b
72 alongar entôn tan muito | que as non viron nenllur; 7' | 7  b
73 e apareceu-lles Dovra, | a que pobrou rei Artur, 7' | 7  b
74 e entôn cuidaron todos | o séu en salvo tẽer. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XIX     
75 E lógo aas relicas | correndo mui gran tropél 7' | 7  b
76 vẽo desses mercadores, | e cada un séu fardél 7' | 7  b
77 fillou e quant' alí déra, | e non cataron o bél 7' | 7  b
78 miragre maravilloso, | per que os fez guarecer 7' | 7  A
 
  Stanza XX     
79 a Virgen Santa María, | Madre do muit' alto Rei, 7' | 7  b
80 que matou séus ẽemigos, | como vos éu ja dit' hei. 7' | 7  b
81 E maestre Bernal disse: | “Un preito vósco farei: 7' | 7  b
82 dar-vos-ei a meiadade, | e leixad' o al jazer.” 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 
  Stanza XXI     
83 Todos responderon lógo: | “Preit' outr' i non haverá 7' | 7  b
84 que o todo non tomemos, | mas tornaremos dacá; 7' | 7  b
85 daquelo que gaannarmos | cada ũu i dará 7' | 7  b
86 o que vir que é guisado, | como o podér sofrer.” 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XXII     
87 Os mais desses mercadores | de Frandes e de París 7' | 7  b
88 éran; e pois s' apartaron, | cada ũu deles quis 7' | 7  b
89 comprar de séu haver lãa, | cuidando seer ben fis 7' | 7  b
90 que en salvo a sa térra | a podería trager. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XXIII     
91 E poi-ll' houvéron comprada, | un día ante da luz 7' | 7  b
92 moveron do pórto Dovra; | mais o que morreu na cruz, 7' | 7  b
93 querendo vingar sa Madre, | fez com' aquel que aduz 7' | 7  b
94 gran poder de meter medo | que ll' hajan de correger 7' | 7  A
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 
  Stanza XXIV     
95 o gran tórto que fezéran | a sa Madr' Emperadriz, 7' | 7  b
96 a que é Sennor do mundo. | E porên, par San Fiíz, 7' | 7  b
97 feriu corisco na nave, | e com' o escrito diz, 7' | 7  b
98 queimou tod' aquela lãa | e non quis o al tanger. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XXV     
99 Quand' este miragre viron, | tornaron mui volontér 7' | 7  b
100 u leixaran as relicas, | e disséron: “Pois Déus quér 7' | 7  b
101 que a sa Madre do nósso | demos, quis do que tevér 7' | 7  b
102 dará i de bõa mente, | e ide-o receber.” 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
 
  Stanza XXVI     
103 Disso maestre Bernaldo: | “Esto mui gran dereit' é 7' | 7  b
104 de vos nembrar das relicas | da Virgen que con Déus sé, 7' | 7  b
105 a que fezéstes gran tórto | guardando mal vóssa fé.” 7' | 7  b
106 E non quis ên mais do terço, | que fezo lógo coller. 7' | 7  A
  O que a Santa María | dér algo ou prometer...    
Cantigas de Santa Maria for Singers ©2013 by Andrew Casson
www.cantigasdesantamaria.com/csm/35
 

Footnotes

Line 9:

The word reliquias has a rather odd-looking case of diaeresis here, but there is no other way to resolve the missing syllable. As it happens, the musical result is not too bad in a cantiga already full of long ligatures and stretched-out syllables, and the artificial syllable -qui- does at least fall on a single punctum .o. Contrast CSM 362 where reliquias occurs four times, always with the expected 3 syllables.

Line 39:

Mettmann cossarios; [To] cossarios; [T] cossairos; [E] cossarios. Given the scarcity of Mettmann's form cossarios (CSM 379:17 has the only other in-verse example) it is difficult to know whether to read it as having three natural syllables (cossarios), in which case it would be unproblematic in this position, or four with antepenultimate stress (cossários, paralleling words like hóstïa, espécïas and empérïo). However, since [T] has the unambiguous three-syllable form cossairos I have chosen to use it here (cf. cossairo in CSM 236:8, also with three syllables).

Line 56:

Mettmann has e o que tĩia a arca here, which seems to require synaeresis or synalepha, but this phrase is identical in [E] with the first hemistich of line 53 above, and therefore it is more appropriate to apply the same resolution—i.e. elision—to the extra syllable.

Standard spelling  
Zoom

Manuscript references

External links marked are to facsimiles on Greg Lindahl's Cantigas de Santa Maria website.

[E]35viewhttp://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/E/111small.htmlExternal link
[T]35 
[To]92view p1http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob081small.gifExternal link
view p2http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/facsimiles/To/bob082small.gifExternal link

Oxford CSM Database record

External link to poem data:  CSM 35http://csm.mml.ox.ac.uk/index.php?p=poemdata_view&rec=35

Links to the Oxford database are provided with the kind permission of the project team. When planning a concert or recording, I would recommend that you use (and credit) my more pragmatic texts and supporting materials in the preparation of your performance, but that you request permission from the Oxford database team to reproduce (and credit) their own critically edited texts in your programme or liner notes, as these adhere to stricter criteria that keep them closer to the original sources, and undoubtedly have the greater academic authority.

Metrical summary

Refrain

7' | 7  7' | 7

Stanzas

7' | 7  7' | 7  7' | 7  7' | 7

Rhyme

AA / bbbA
 RIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIII
A
b ɛu̯aliusou̯
 RXIVXVXVIXVIIXVIIIXIXXXXXIXXIIXXIIIXXIVXXVXXVI
A
b ɛu̯sasileu̯ɛlei̯aisɛɾɛ

Estimated performance times

Average syllables / min. Time
Very slow5047:23
Slow10023:41
Medium15015:48
Fast20011:50
Very fast2509:28

These are very approximate total times for a full sung (or spoken) performance of all stanzas with all repeats of the refrain. Note that the speed is in average syllables per minute, and no particular mensural interpretation is assumed. More ornamented music will reduce the syllabic speed considerably. Remember also to add time for instrumental preludes, interludes and postludes.

Total syllables: 2370