Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
VIÍAN9
154:25ca viían fresc' o sángui | e caent', e ben cuidavan
158:16que o guardavan, e nunca, | pero que o ir viían, | non lle disséron nïente.
218:19Ca dũa parte viían | sa grand' enfermedade, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
226:31E assí viían alá dentr' o sól
251:31Porque a moça tantas | vezes viían ir
293:9todos quantos lo viían, | e davan-lle con amor
313:22demais viían da nave | muitos a ollo morrer.
333:31As gentes que o viían | assí tolleit' e perdudo,
349:13que a quantos la viían | éra atán gracïosa