Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
VIÍA19
4:24na eigreja, u viía
4:33que viía resprandecer (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
6:42e a quantos ela viía, | a todos preguntando (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
11:49dalí triste, pois viía
25:16quiséss'; e pois esto viía,
53:44que quant' al depois viía | sól nono preçava ren;
94:64de quena viía.
129:21que ben com' ante vira del viía.
225:25e se s' ao sól parava, | lóg' a aranna viía,
247:4dũa moça que nacera | céga e que non viía
256:17e havía tan gran féver, | que quena viía entôn (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
285:41saír, ca viía
309:24en séu leito e dormindo, | e en sonando viía
324:12que quen quér que a viía | folgava-ll' o coraçôn;
325:50mais verdade mui certeira | qual con séus ollos viía.
345:58viínna con el fugindo, | ca viía fóg' acender (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
353:34non viía que lle davan, | fillou-s' a maravillar.
361:24que quen quér que a viía | en ela gran devoçôn
404:22que cada u viía séu altar