Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
TIÍNNAN21
28:26que tiínnan ascondudo. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
48:21ca tiínnan por sobervia | de bever agua comprada;
85Como Santa María livrou de mórte un judéu que tiínnan preso ũus ladrões, e ela soltó-o da prijôn e feze-o tornar crischão.
159:14u o séu jantar tiínnan, | ond' éran cobiiçosos. (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
169:8e tiínnan a térra | por nóssa pecadilla, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
169:20macar que xo, tiínnan | ensserrad' en sa pilla.
193:32ca tiínnan que mórt' éra; | mais pois lo ben connoceron
213:45topou en séus ẽemigos, | que lle tiínnan cïada,
215:14a tiínnan a fronteira | en mui gran coita provada.
235:20o que lle pouco gracían | e non tiínnan en ren;
264Como Santa María fez perecer as naves dos mouros que tiínnan cercada Costantinópla, tanto que os crischãos poséron a sa imagen na riba do mar.
277:14ca de tod' outra vïanda | eles non tiínnan ren.
294:21as outras mãos nos peitos | tiínnan por semellança
301Como Santa María de Vila-Sirga tirou un escudeiro de prijôn, que o tiínnan en Carrôn pera matar.
326:39E as colmẽas tiínnan atrás
351:19E pero que ben comían, | non tiínnan que éra ren, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
361:17tiínnan por gran dereito | de pedir-lle, que lógu' i
369:18daquela mollér, dizendo | que a tiínnan por louca, | e muit' ende posfaçavan.
379:26pero tiínnan navíos | ligeiros e corredores.
389:23con el alá ofrecessen; | ca non tiínnan dinneiros
403:21llo tiínnan, e osmando